ADHD en autisme

Het is frustrerend voor de moeder die begrijpt waarom je kind een bepaald gedrag vertoont, en dat het lastig is als je geen oplossing kunt vinden en geen steun krijgt uit de omgeving. De intuïtie van de moeder is het beste middel om vast te stellen of haar kind ADHD of autisme heeft. De band tussen moeder en kind is een spirituele band. Er wordt veel verteld over ADHD, het gaat dikwijls over twee soorten ADHD, de eerste heeft te maken met onoplettendheid, dromerigheid en wordt in verband gebracht met ADD. Deze vorm komt vaker voor bij meisjes. De tweede soort omvat meer hyperactiviteit en impulsiviteit en komt vaker voor bij jongens. Als deze symptomen een stap verder gaan wordt er gesproken van autisme.

Er zijn ook positieve kanten aan deze aandoeningen, deze kinderen met ADHD en autisme hebben vaak een sterk ontwikkelde intuïtie, hebben het vermogen om dingen veel diepgaander te bekijken, zijn buitengewoon creatief en kunnen mensen “goed lezen”. Dit komt deels voort uit het feit dat ze niet graag alles op de “standaard “manier doen, ze hebben daar het geduld niet voor.

Oorzaken van ADHD en autisme

Net als bij alle ziekten is een slecht werkende darmflora een co-factor waardoor er een overgroei kan ontstaan van bacteriën, gisten, Candida e.a. dat destructief uitgroeit. Deze cofactor is mede verantwoordelijk voor het hyperactieve, onoplettende, asociale en impulsief gedrag. Maar het is een misvatting dat een slechte darmflora de enige echte oorzaak is van ADHD en autisme. Natuurlijk zal het kind er veel baat bij hebben om de darmflora  “op te schonen” dat sowieso een gunstig gezond effect heeft op de hersenwerking en aanmaak hormonen en neurotransmitters. Het is echter slechts een klein deel van de oplossing, want de onderliggende oorzaak van een slechte darmflora, ADHD en autisme zijn toxische zware metalen samenhangend met een constellatie in de hersenen. Dit heeft te maken met een schrik-angst of sprakeloosheid conflict + territoriumconflict (rechts-handige lateraliteit). Extreme teruggetrokkenheid – introvertheid (autisme) Het betreffende hersengebied is de hersenschors – temporale gebied links en rechts. Het betreffende orgaanweefsel: strottenhoofd slijmvlies + ectodermaal maagslijmvlies, gal en pancreas uitvoergangen.

Constellatie: het samenspel van twee of meerdere Hamerse haarden (oedeem), links en rechts in de hersenen. in onze samenleving zijn reeds vele mensen getroffen door constellaties, ook al valt dit op het eerste gezicht niet zo op. waar en in welke volgorde conflicten inslaan in de hersenschors, hangt af van het geslacht, de handigheid, het hormoongehalte, de leeftijd en eerdere conflicten. Wanneer Dr. Hamer het steeds heeft over hersenschors-constellaties over rechtshandigen, betekent dit niet dat linkshandigen niet door constellaties kunnen getroffen worden. Bij linkshandigen is de conflict ervaring en de volgorde anders omdat zij in beginsel vanuit de andere hersenhelft reageren. Constellaties hebben niet automatisch lichamelijke ziekten tot gevolg, omdat bij het begin van de constellatie de vorming van conflict massa stopt (evenals de ontwikkeling rijping). Dat is de reden waarom men bijvoorbeeld bij een constellatie wel een Hamerse haard vind (oedeem in de hersenen) in het bronchiaal relais, maar geen symptomen in de bronchiën. 

Vooral ADHD en autisme ontstaan als gevolg van hoofdzakelijk zware metalen zoals  kwik en aluminium dat zich ophoudt in een hersenkanaal dat de linker- en rechterhersenhelft van elkaar scheidt. Misschien denk je wel dat kinderen niet zo vaak aan zware metalen wordt blootgesteld dat deze problemen veroorzaakt, toch worden baby’s enorm blootgesteld aan zware metalen zoals. Veel vaccinaties bevatten kwik en aluminium. Ook zilverpapier waarmee voeding soms verpakt of beweerd wordt bevat aluminium.  Het probleem stelt dat ten eerste de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem (immuniteit) van het kind nog niet volledig is ontwikkeld.  Ten tweede omdat deze zich ontwikkelende algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem van het jonge totaal niet weet vanwaar deze zware metalen vandaar komen die plots in het lichaam verschijnen. Begrijp dat alles wat in het lichaam en het bloed terechtkomt eerst de spijsvertering of de longen moet passeren. 

De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem (immuniteit)

De ontwikkelende algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem van de baby raakt enorm verward en dat verstoord eveneens de hormoonhuishouding. De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem weet dat het lichaam een huidbarrière heeft en verschillende bacteriële flora’s die voorkomen dat schadelijke stoffen het lichaam zomaar kunnen binnendringen. Maar met vaccinaties wordt op een traumatiserende wijze giftige metalen doorheen de huidbarrière in het lichaam binnengebracht. Niets voor niets dat baby’s kunnen krijsen als ze een naald zien omdat zij intuïtief weten dat dit niet klopt. Daarbij heb je het feit, doordat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem van de baby nog niet volledig is ontwikkeld, kunnen deze metalen direct naar de hersenen gaan om op te stapelen in de hersenkanaal en de pijnappelklier. Omdat het lichaam zwaar giftige stoffen enkel kan isoleren in vet om gezonde cellen te vrijwaren van irritatie, kan het lichaam van een baby niets anders doen dat de zware metalen naar de hersenen transporteren, waarom? Omdat hersenen veel vetten bevatten.

Naast vaccins heb je nog andere bronnen van zware metalen, sommige medicijnen, verven en andere chemicaliën die in meubilair, tapijten en gordijnen aanwezig zijn, plastiek, deodorants, ook pesticiden e.a.

Kwik, aluminium, nikkel, thallium enzovoort zijn neurotoxische stoffen die dikwijls ontsnappen aan de aandacht van artsen en onderzoeken, ondanks dat de medisch wetenschap wel aan de alarmbel trekt over de kwik- en aluminium verontreiniging in onze geïndustrialiseerde wereld. Kwik is ook verantwoordelijk voor epilepsieaanvallen. Dan heb je nog een belangrijk feit dat kwik en aluminium zich tientallen jaren kan opstapelen bij de ouders, en dit was natuurlijk ook het geval bij hun ouders, en deze kwikvervuiling wordt van generatie op generatie doorgegeven tenzij er stappen worden ondernomen om het lichaam echt te reinigen van deze zware metalen. Vaders kunnen zware metalen doorgeven via sperma. De foetus krijgt zware metalen via de moeder binnen. Niets voor niets dat er in veel culturen extra aandacht wordt gegeven om het lichaam optimaal te zuiveren en te voorzien van extra zongerijpte krachtvoeding om de zaadcellen en eicel volledig van levensenergie te voorzien en te zuiveren van toxische stoffen. De werkwijze van de Ayurveda is hierom bekend.

In onze westerse wereld wordt dit vaak over het hoofd gezien. De grote hamvraag blijft wel: waarom zitten deze giftige zware metalen in vaccins, verpakkingsmateriaal, deodorants enzovoort? We weten allemaal dat zware metalen zoals kwik, aluminium en vele andere giftig zijn, en toch wordt het als bewaarmiddel gebruikt in de vaccins. Kwik afgeleide thimerosol is een ontsmettingsmiddel. Over het mensdom gesproken.

Dan heb je nog andere zwaar giftige stoffen in vaccinaties zoals formaldehyde en andere giftige lichaamsvreemde chemicaliën zoals polysorbaat 80 dat de hersenbloedbarrière weker maakt. Polysorbaat komt ook als additief voor in sommige industrieel bewerkte voedingsmiddelen. ADHD en autisme hebben geen genetisch component zoals dit dikwijls beweerd wordt. 

Genetische aanleg?

Net zoals de term auto-immuunziekten (dat het lichaam zichzelf aanvalt, volledig onjuist is), maar deze theorie alleen maar een manier is om de schuld van de aandoening bij de patiënt te kunnen leggen? De erfelijkheidstheorie kun je ermee vergelijken. Het genetisch ontwerp van de mens is niet om zelfmoord te plegen. Men wil de indruk geven dat men met jouw probleem bezig is, maar in feite weten ze het niet. Als DNA en nucleotiden als de schuldige wordt aangewezen, beschuldig je het diepste wezen van een kind dat met ADHD of autisme te kampen heeft en dat is ronduit schandalig. Daarbij sta je mijlenver weg om echt contact te maken met het diepere in jezelf en weet je niet hoe de biologie en ecologie in het lichaam precies werkt.

De echte reden waarom ADHD en autisme in de familie zitten is dat kwik en aluminium van generatie op generatie via de hormoonhuishouding wordt doorgegeven. Deze families worden vaak blootgesteld aan zware toxische metalen. Daarbij heb je nog eens het feit dat alle leden van de familie dezelfde voedingspatroon, levensstijl en emotionele draaglast hebben. Biologische conflicten die maar niet opgelost raken worden van generatie op generatie doorgegeven. Al gehoord van familiepatronen en gedragspatronen. Dat deze conditionering gewoon van generatie op generatie wordt doorgegeven. En het is echt niet moeilijk om blootgesteld te worden aan zware metalen, denk maar aan frisdranken uit aluminium blikken, aluminiumfolie en aluminium gevelbekleding; Bovendien zijn er veel zware metalen zoals kwik en aluminium te vinden in pesticiden waarmee onze groenten en vruchten rijkelijk mee worden besproeid. Denk ook maar eens aan de amalgaamvullingen, zij bevatten bijna 50% kwik . Amalgaam bevat bovendien ook Thallium en nikkel, beide ook uiterst giftig. Thallium staat bekend als cofactor bij verlamming van de benen. 

De verbinding tussen de linker- en rechterhersenhelft

De fysieke locatie waar giftige metalen zich voornamelijk opstapelen is het hersen kanaal, en dat is van belang bij ADHD en autisme. Zware metalen worden ook opgeslagen in het endocriene systeem. De middellijn van de hersenen ligt precies tussen de linker- en rechterhersenhelft. Het ziet eruit als een open kanaal en dient als energiekanaal, dus niet voor vloeistoffen. Het vormt een metafysische energetische verbinding tussen de twee hersenhelften en zorgt ervoor dat er informatie tussen de beide hersenhelften wordt uitgewisseld. Het zal waarschijnlijk nog een tijd duren vooraleer dit wordt ontdekt. Bij kinderen stroomt deze energie goed door. Daardoor kunnen ze leren hoe ze met andere mensen en de fijnstoffelijke wereld moeten communiceren en hoe ze dingen kunnen zien die volwassenen niet meer zien, zoals engelen en denkbeeldige vrienden.

Alle zware toxische metalen die dit kanaal binnendringen dat normaal gesproken vrij is van een blokkade, gaan deze zware metalen de elektrische en metafysische energetische uitwisseling tussen de hersenhelften verstoren en blokkeren (een soort kortsluiting). Hierdoor worden de hersenen van jonge kinderen gedwongen om andere manieren uit te zoeken om deze uitwisseling van informatie toch mogelijk te maken. Er vinden aanpassingen plaats in de hersenen, en het kind begint onbewust toegang te krijgen tot delen van zijn of haar hersenen die de meeste mensen nooit gebruiken in hun leven. Deze metafysische en elektrische energie doet haar best om op onbekend terrein haar weg te vinden. Daarbij gaan elektrische zenuwimpulsen neuronen en neurotransmitters activeren binnen hersenpaden die normaal gesproken pas worden gebruikt als iemand 18 jaar oud of ouder is.

Autisme is in wezen een vergevorderd stadium van ADHD, waarbij er veel opgehoopte zware toxische metalen ongelijkmatig zijn opgehoopt in het middenlijn kanaal van de hersenen. Hierbij ligt de verklaring van verschillende gradaties in het autistisch spectrum. Het heeft te maken met de plek in de middellijn kanaal waar deze zware metalen zich hebben opgestapeld en de extra lagen kwik die metafysische en elektrische uitwisseling nog sterker belemmert. Het kind vertoont onverwacht gedrag doordat zijn of haar hersenen zich moeten aanpassen aan de extra zware metalen die de interne communicatie grondig verstoren. Het brein probeert gewoon toegang te krijgen tot andere hersengebieden. Er zijn talloze elementen die tegelijkertijd op elkaar inwerken om metafysische en elektrische energie uit te wisselen en die door zware metalen gronding worden verstoord.

Giftige zware metalen en andere gifstoffen zoals dioxines die zich in het middellijn kanaal tussen linker- en rechterhersenhelft gaan opstapelen veroorzaken dus verstoringen van elektrische en metafysische energie. Communicatie en informatie gaan andere wegen uitzoeken omdat ze het normale kanaal niet kunnen oversteken. Het gevolg is dat er zich extra sterke ontwikkelde neuronen gaan vormen, dit proces is op zijn laatst voor de vierjarige leeftijd begonnen. Vooral in de frontale kwab vorden deze sterke neuronen ontwikkeld, deze vergemakkelijken de informatieoverdracht en stimuleert het intuïtieve vermogen van de kinderen. ADHD en autisme doen de intuÏtieve vermogens van kinderen sterk ontwikkelen. Dat is wel een groot positief voordeel gekoppeld aan de aandoening. Het asociale gedrag vloeit voort omdat deze kinderen ondanks dat ze mensen zeer goed kunnen aanvoelen en lezen, zich niet begrepen voelen. Hun focus wordt geconcentreerd gericht op het zelf. Dit is juist een manier om zelf niet overweldigd te worden door de stroom aan informatie en prikkels die ze van mensen om zich heen opvangen. Daarom is deze intuïtieve ontwikkeling niet altijd goed zichtbaar.

Deze sterk ontwikkelde neuronen zijn uiterst gevoelig voor prikkeling waar deze kinderen sterk kunnen onder lijden. Deze innerlijke afscheiding naar de buitenwereld om zichzelf beter te kunnen beschermen veroorzaakt aan de ADHD en autisme gerelateerde problemen. Het is een soort zelfbeschermingsmechanisme. In het limbisch systeem (emotionele centrum van de hersenen) gaan er zich sterke neuronen ontwikkelen. Het emotionele centrum van de hersenen is de plaats waar emoties, gedragingen en verlangens worden verwerkt. Met andere woorden: Alles wordt veel sterker ervaren bij autistische kinderen, en ze kunnen soms niet anders dan vreemd gedrag vertonen om overprikkeling te kunnen voorkomen. 

De giftige zware metalen kunnen altijd worden verwijderd tot het kind zijn volwassen leeftijd heeft bereikt. Het is niet altijd gemakkelijk, maar wel mogelijk. homeopathie is hierbij zeer waardevol. Door aanpassing in goede voeding met vooral aandacht op de reinigende smaken bitter, scherp en wrang en andere reinigingsmethoden kan het brein ontgift worden van de zware metalen. Dit heeft tot het gevolg dat de sterk intuïtief ontwikkelde neuronen blijven, maar dat de symptomen van ADHD en autisme verdwijnen. Een win-win dus. Geen last meer met symptomen die met deze aandoeningen gepaard gaan.

Rond de leeftijd van 18 jaar gaat de middellijn tussen de rechter- en linkerhersenhelft zich gaan sluiten. Dit is de natuurlijke ontwikkeling die bij het groeiproces van de mens hoort, waardoor de vrijelijke onbegrensde informatieoverdracht wordt beperkt.

Op dat moment gaat de persoon zich richten op verantwoordelijkheden die met volwassenheid gepaard gaan, maar het zorgt er ook voor dat giftige zware metalen als het ware gevangen worden tussen de twee hersenhelften, en dat is minder fraai nieuws. Daarom is het zo belangrijk om je kind te helpen met het ontgiften van de zware metalen, en als volwassene heb je de verantwoordelijkheid om er alles aan te doen om jezelf te ontgiften van deze metalen, het wordt  wel moeilijker.

Wat kun je doen om ADHD en autisme te verhelpen?

De buitengewone ontwikkeling van neuronen in verschillende gebieden van de hersenen vereisen twee tot drie keer de hoeveelheid glucose, een zeer belangrijke voedingsbron. Geen glucose van geraffineerde suikers of zetmelen, deze zijn echter giftig voor het brein omdat ze geen voedende mantelstoffen bevatten. Glucose uit zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat door de natuur voorzien voor de mens.  Het vraagt veel energie om toegang te krijgen tot de hersengebieden die doorgaans bij kinderen nog niet worden gebruikt. Tekort aan voedende glucose uit natuurvoedsel zal de symptomen van ADHD en autisme sterk verergeren.

De kans is dus groot als je kind last heeft van zijn symptomen gerelateerd aan deze aandoening dat hij of zij gewoonweg tekort heeft aan deze voedende glucose!

Zoals reeds gezegd komt het grote probleem dat geraffineerde suikers niet de juiste glucose levert voor deze sterk ontwikkelde neuronen typisch bij deze kinderen met ADHD of autisme. Dit komt omdat deze suikers niet kunnen omgezet worden in voedende glycogeen (lichaamssuiker). De hersenen zijn door de hersenbloedbarrière beschermd, net zoals zenuwen door de myeline is beschermd. Het zenuwstelsel (inclusief de hersenen) is het enige weefsel dat niet rechtstreeks door het bloed wordt gevoed. Lichaamseigen suiker (glycogeen) geraakt gemakkelijker doorheen deze beschermingslaag van de zenuwcellen om de zenuwcellen daadwerkelijk van voedende glucose en andere voedingstoffen te voorzien. In de hersenen worden ook hormonen geproduceerd zoals insuline en glucagon. 

Een andere moeilijkheid is dat de lege calorieën van glucose sterk verzurend zijn. De lichaamscellen, ook zenuwcellen haten als het ware deze glucose en sluiten hun receptoren daarvoor. In het lichaam blijft dus deze slechte suiker lang in het bloed en dat veroorzaakt tevens grote schommelingen in de bloedsuikerspiegel. Dit in tegenstelling tot de voedende glucose van ongeraffineerde suikers zoals kokosbloemsuiker, ahorn, honing en de goede suikers van nature aanwezig in zongerijpte voeding. Een lichaamscel, inclusief zenuwcel houden van deze voedende glucose vol met mantelstoffen en openen hun receptoren graag voor de insuline die deze voedende glucose komt brengen. Een kind met ADHD of autisme heeft een veel grotere behoefte aan gezonde suikers.

In onze cultuur is de kans erg groot dat het kind met ADHD en autisme onvoldoende goede voedende glucose binnenkrijgt, hetgeen de gerelateerde symptomen verergert. Het zenuwstelsel en de hersenen van het kind in onze maatschappij ontvangen juist de zure, niet voedende lege calorieën van geraffineerde zaken. Mede een oorzaak van insulineresistentie. Lichaamscellen haten deze suiker, logisch. 

Amfetamines

Amfetamines die dikwijls aan deze kinderen wordt gegeven is zeker niet het ideaal, amfetamines stimuleren de bijnieren tot productie van adrenaline. De hersenen gebruiken adrenaline als brandstof voor de hersenactiviteit en de giftige zware metalen te kunnen overstemmen. Adrenaline zorgt ervoor dat elektrische zenuwimpulsen snel worden doorgestuurd. Het gevolg is dat er tijdelijk een betere concentratie is met stabilisatie van ADHD en autisme, maar dat de bijnieren gaan uitputten, en niet te vergeten dat alle belangrijke organen worden overspoeld door deze adrenaline wordt niet verteld door onze medische geneeskunde. Je begrijpt dat dit echt niet gezond is voor het kind zijn verdere ontwikkeling.

Als het kind jarenlang amfetamines krijgt om symptomen van ADHD en autisme te bestrijden gaan de bijnieren opgebrand zijn en instabiel worden tegen de tijd dat het kind volwassen is geworden.  Met het gevolg dat deze kinderen als ze jong volwassen worden problemen krijgen met angsten die gaan toenemen, verstoringen ontwikkelen op hun hormonaal huishouden, uitputtingsverschijnselen en de ziekte van addison kunnen ontwikkelen. Er is een veel betere langetermijnoplossing voor zowel ADHD als autisme, en dat is ervoor zorgen dat deze kinderen toegang hebben tot vers zongerijpt fruit en groenten, bij voorkeur biologisch, en gezonde natuursuikers, ongeraffineerd natuurlijk. Dit is de enige manier om je kind te voorzien van hoogwaardige voedende glucose dat geen extra afvalstoffen en toxines vormt. Geraffineerde suikers veroorzaken stoornissen in het metabolisme en creëren veel afvalstoffen die sterk belastend zijn voor de normale werking van het lichaam. 

Hoe zit het nu met de suikers?

Er is nu een trend om bij kinderen met ADHD en autisme om suikers en granen te schrappen. Dit is alleen maar goed als de suikers en zetmelen geschrapt worden als ze afkomstig zijn van tarwe en geraffineerde koolhydraten. Tarwe is zodanig veredeld om de opbrengst enorm te vergroten. Echter de tarweplant is niet meer in staat om de steeds langere aren en steeds groter wordende granen en te voorzien van hoogwaardige koolhydraten, vitaminen, mineralen, antioxidanten. Allemaal zaken die belangrijk zijn bij de vertering en de uiteindelijke opname van echte voedende glucose door de cel. Het gevolg is dat het niet optimaal kan verteren en dat de verzurende glucose als lege voedingsarme glucose in het lichaam terechtkomt. Voedingsarme glucose verstoort gewoon het metabolisme sterk. 

Het is in eerste instantie zeer belangrijk om je kind van goede suikers te voorzien, dat zal meer rust en een betere concentratie geven bij ADHD en autisme. Het is nu begrijpelijk om in te zien dat kinderen met ADHD en autisme van nature een grotere trek hebben in zoet of extreem calorierijke zetmeelproducten. Op voorwaarde dat het gezonde granen en suikers zijn. Maar in onze cultuur worden deze gezonde zaken peperduur gemaakt en wordt bijgevolg gemakkelijk gegrepen naar de geraffineerde zaken. Denk maar aan frietjes, andere gefrituurde zaken, fastfood, snoepgoed e.a.

We weten nu ook dat het juist deze zaken niet goed is voor je kind, en zeker niet als het ADHD of autisme heeft.

Maar de extra behoefte voor koolhydraten wordt veroorzaakt omdat het brein van je kind om glucose vraagt. Het grote probleem in onze geïndustrialiseerde wereld is dat je kind suiker binnenkrijgt die geen voedingswaarde heeft, en dat de meeste voedingsmiddelen nog eens rijk zijn aan bewerkte en geraffineerde onverzadigde vetten en oliën. Vetten en oliën die de industrie heeft gezien zijn ranzig en smaken heerlijk op de tong, maar zijn een groter vergif voor het lichaam dan geraffineerde suikers die al zo een slechte reputatie hebben. Junkfood bevat altijd ranzige genetisch gemodificeerde oliën, margarine zit ook tjokvol transvetten. Deze bewerkte vetten en oliën creëren verstoppingen in het lichaam en gaan de receptoren van de zenuwcellen bovendien niet goed meer laten functioneren waardoor de zenuwcel nog minder voeding kan opnemen. Bovendien bevatten deze bewerkte geraffineerde oliën geen juiste omega vetzuren (basis alfa linoleenzuur en linolzuur, omega 3 en 6). Omega 3 is belangrijk als bouwcomponent van de celwand (membraan) en omega 6 is verantwoordelijk voor de zuurstofoverdracht doorheen het membraan. in feite kun je beide zien als de zuurstofmagneten voor de zenuwcellen in de hersenen. Door industriële bewerking zijn deze waardevolle omega vetzuren veranderd in transvetten, en de zenuwcellen worden daardoor verplicht deze transvetten in te bouwen in de membramen van de zenuwcellen. Dit veroorzaakt problemen met de voedingsopname en zuurstoftoevoer in de hersen- en zenuwcellen. De symptomen van ADHD en autisme worden daardoor alleen maar erger.

Gezonde voedende suikers zijn suikers die terug te vinden zijn in zongerijpte groenten, fruit, granen e.a. verder is honing, ahornsiroop, kokosbloesemsuiker, palmsuiker, eventueel ongeraffineerde rietsuiker (heeft wel een hoge glycemische index) e.a.

Waar kun je het beste op letten?

Traktaties van voeding met bewerkte oliën en vetten gaan de symptomen en het probleem met  ADHD en autisme alleen maar verergeren. Het is belangrijk te weten of de vetstoffen of oliën die je consumeert een industriële bewerking hebben ondergaan of niet. Consumeer steeds oliën van eerste koude persing. vermijd om deze oliën zelf te verhitten of bloot te stellen aan licht. Ideaal is om oliën toe te dienen na het bereidingsproces van je maaltijd. vermijd het gebruik van margarine of andere bewerkte vetstoffen. Naast het schrappen van snoep, geraffineerde suikers, tarweproducten (gluten) is het uiterst verstandig om bewerkte vetten en oliën te mijden.

Houd je kind zoveel mogelijk uit een omgeving met een zware metalen vervuiling, dioxines e.a. Vermijd ook e-nummers, smaakmakers (MSG), synthetische zoetstoffen, lightproducten en genetisch gemanipuleerde gewassen zoals maïs en koolzaad. Deze zaken zorgen ervoor dat het kind steeds meer asocialer wordt.

Probeer je kind op een dagelijks voedingspatroon te zetten met veel specerijen (laat ze langzaam daaraan wennen). Specerijen zijn smaakmakers, stimuleren de spijsfertering en hebben ontgiftende eigenschappen voor het lichaam. Opteer voor zongerijpte biologische voedingsproducten. Zorg voor evenwichtige balans van de zes smaken, zoet, zuur, zout, bitter, wrang en scherp en zorg natuurlijk voor voldoende gezonde suikers. Het is best mogelijk dat je kind niet direct zal meewerken, probeer dan om creatieve middelen te bedenken om deze nieuwe voedingswijze toch aantrekkelijk te maken voor je kind, (of camoufleer sommige zaken). 

Het is echt belangrijk voor je kind.

Betrek je kind ook bij het proces en hou rekening met zijn of haar unieke wensen en persoonlijkheid. Een moeder heeft een spirituele band met het kind en weet het beste hoe het in het belang van haar kind kan gehandeld worden. Elk kind is uniek en in alle opzichten fantastisch. Doe je best en speel in op alles wat er gebeurt.

Het gevaar van tandvullingen zoals amalgaam 

Amalgaam is eveneens een cofactor voor ADHD en autisme. Zwangere vrouwen met amalgaamvullingen beseffen niet altijd hoe kwetsbaar de foetus is voor deze zware metalen die zich gaan opstapelen in de epifyse (pijnappelklier). De epifyse is het eerst endocriene orgaan dat zich na de bevruchting begint te ontwikkelen. En juist in de epifyse begint de opstapeling van zware metalen. De foetus slaat meer zware toxische metalen op dan de moeder. De hoeveelheid is gerelateerd aan het aantal amalgaamvullingen en andere verontreiniging van zware metalen zoals vaccinaties, verpakkingen van voeding, deodoranten, pesticiden e.a. Metaal in je mond is een aanhoudende bron van vergiftiging en allergische reacties van je lichaam. Op verschillende you tube filmpjes kun je zien hoe kwikdampen uit amalgaam geïnhaleerd worden, via de longen in het bloed en via de voeding in je slokdarm en de spijsvertering. 

Alle metalen gaan oxideren in het lichaam, door de hoge concentraties vocht en zuurstof. Ook goud oxideert uiteindelijk. Zware metalen bezinken, en in het lichaam is dat niet anders. Via het bloed en de lymfe komen ze terecht in het zenuwweefsel waar ze aanzienlijke schade veroorzaken. Zware metalen die tussen de darmvlokken van de spijsvertering vast zijn komen te zitten oxideren, de 

ammoniakdoorlaatbaarheid van de darmen zorgt ervoor dat de zware metalen in het lichaam terechtkomen. Het grootste probleem met zware metalen is dat ze giftig zijn, lichaamscellen beschadigen als de tolerantie tegen deze gifstoffen overschreden wordt. beschadigde weefsels en cellen moeten hersteld en ontgift worden. Het lichaam activeert lichaamseigen microben en repliceert exosomen om deze werkzaamheden goed te laten verlopen. het gevolg is dat je ziektesymptomen krijgt die niet echt leuk zijn, wel belangrijk voor het herstel van de beschadigde weefsels en apoptose van beschadigde cellen. Zware metalen trekken ook wormen, parasieten, overgooi van bepaalde organismen en gisten. Wanneer deze “schadelijke” organismen deze zware metalen “verorberen” (begrijp dat de taak van deze organismen ook opruimen is), gaan ze neurotoxisch gas produceren dat zich hecht aan ammoniakgas, en zich een weg banen doorheen de darmwand.

Dit proces is mede verantwoordelijk voor chronische ontstekingsreacties in de darmen, denk maar aan de ziekte van Crohn, Colitis ulcerosa, prikkelbare darmsyndroom enzovoort.

Als het al gevaarlijk is om amalgaam met blote handen vast te nemen (tandartsen), dan is het zeker gevaarlijk in uitgeharde vorm in je mond. Een punt waar er bijna nooit aandacht naartoe gaat. Het is interessant te weten dat mensen met MS ( multiple sclerose) en de ziekte van Alzheimer wel tot tien keer meer kwik in hun hersenen hebben dan normaal is. Er is een verband met kwik opstapeling in de organen en het aantal amalgaamvullingen in de mond.

Om dezelfde reden raad ik zwangere vrouwen ten stelligste af om vissoorten zoals tonijn, zalm e.a. te consumeren omwille van hun hoge gehalte aan zware metalen door de verontreiniging van de zeeën. De geleidelijke voortdurende afgifte van zware metalen in het lichaam tast belangrijke organen aan zoals de lever, nieren, pancreas, longen, hersenen en de milt. Er is niet veel nodig om de bloeddruk abnormaal te verhogen door vergiftiging van zware metalen. Er zijn maar weinig mensen die bewust zijn dat ze bezig zijn met creëren van een hartaandoening door de metalen in de mond. Denk maar aan cadmium, het wordt gebruikt voor de roze kleur van kunstgebitten. Maar Cadmium is vijf maal giftiger dan lood dat al zo giftig is. Cadmium tast het hart aan. Amalgaam bevat 50% kwik, maar ook Thallium, dit zware metaal veroorzaakt pijn in de benen, het hart, het zenuwstelsel en de huid. Overgevoeligheid voor zonnebrand is het gevolg. Nikkel dat ook gebruikt wordt in vullingen, gouden kronen en andere kronen bij kinderen is carcinogeen of kankerverwekkend. Chroom is bijzonder kankerverwekkend. Vrouwen met borstkanker hebben uitzonderlijk hoge concentraties aan opgeloste zware metalen in hun borst opgeslagen.

Als het metaal uit de mond is verwijderd krijg je een significante verbetering van je energiepeil en verdwijnen meestal prostaatklachten, neus en sinusproblemen en een verbeterde cognitie en herinnering. Jouw algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem zal verbeteren. Zelfs schimmelinfecties gaan verminderen, schimmels zijn de natuurlijke opruimers van zware metalen, dioxines en andere zeer giftige stoffen. In een bos onttrekt een paddenstoel (vruchtlichaam van een schimmel) juist de giftige stoffen uit de bodem zodat die vruchtbaar blijft voor planten en boemen. Zie de symbiose in de natuur. Als darmen verstoord worden door gifstoffen kunnen de aanwezige gisten uitgroeien tot schimmels, maar dat is niet de schuld van de schimmel zoals je reeds begrepen hebt. 

Ben je bewust dat porselein zeer giftig kan zijn?Toevoegingen zitten vol met giftige metalen zoals aluminiumoxide. Zware metalen zijn dikwijls oorzaak van oorsuizen, sinusproblemen, draaierigheid, zwellingen klieren, hoofdpijn en migraine, reumatoïde artritis, oogkwalen, dikke hals en tot zwaardere ziekten zoals hartaandoeningen en verlammingen. Zware giftige metalen in de borsten bij de vrouw en in de prostaat bij de man in combinatie met onopgeloste emoties vormen een giftige cocktail dat zuurstoftekort veroorzaakt met carcinogene aandoeningen tot gevolg.

Wat kun je nog doen?

 1. Zinksupplement: belangrijk voor het endocriene systeem die op hun beurt ondersteuning bieden aan de neurotransmitters en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem (foutief geëtiketteerd als immuniteit) .
 2. Koriander: elke dag 25 gram van dit pure kruid eten, idem voor peterselie, elke dag minimum 15 gram.
 3. Spirulina: bij voorkeur uit Hawaï, een vulkanisch eiland, bevat zeer veel mineralen om de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem te ondersteunen. Essentieel voor het verwijderen van de zware metalen uit de hersenen. De micronutriënten van spirulina stimuleren de groei van nieuwe neuronen en activeren de neurotransmitters.
 4. Zeoliet: Is een soort mineraalrijke klei dat veel zware metalen en andere gifstoffen absorbeert uit het lichaam. Liefst in vloeibare vorm gebruiken.
 5. Melatonine: door de niet goed werkende dikke darm ontstaat er tekort aan serotonine en vervolgens aan melatonine. Melatonine vermindert ontstekingen in de hersenen en is belangrijk bij de regeneratie en groei van de neuronen. Belangrijk voor de groeihormonen, herstel mitose en algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem.
 6. L-glutamine: in poedervorm, 1 theelepel in water of groentesapje, helpen de zware metalen die tussen de darmvlokken gevangen zitten verwijderen
 7. Magnesium: bij voorkeur in organische vorm is eveneens belangrijk voor de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. Het kalmeert het zenuwstelsel en bevordert de functies van de hersenen, vooral het denken, spreken, onthouden, cognitie, lezen enzovoort. 
 8. Vitamine B12: ondersteunt de werking van de hersenen en het centrale zenuwstelsel en rode bloedcellen. In de vorm van methylcobalamine of adenosylcobalamine. Natuurlijke vitamine B12 vind je in saffraan, fenegriek, zonnebloempitten, gember, ginseng, zeegroenten, zoethout e.a. Goede speekselflora en darmflora van de dunne darm maakt deze vitamine aan om in het ileum te worden opgenomen.
 9. Ester-C: vitamine C, dikwijls samen met bioflavonoïden, draagt aan bij de regeneratie van beschadigde neurotransmitters en versterkt de bijnieren. Tevens belangrijk voor de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, reiniging van de lever en galblaas.
 10. GABA, gamma amino boterzuur: een neurotransmitter dat een remmend effect heeft op prikkels van buitenaf. Kinderen met ADHD en autisme hebben grote nood aan deze neurotransmitter en moeten veel verzadigde vetten eten waaronder ook boter of ghee. GABA (gamma-amino boterzuur) versterkt de neuropeptiden en neurotransmitters en ontspant het centrale zenuwstelsel.
 11. Specerijen: Asafoetida, kruidnagel, schermbloemigen. Elke dag twee teentjes knoflook, twee eetlepels salie helpt bij het ontgiften van zware metalen.
 12. Kruiden: citroenmelisse: vermindert ontstekingen en kalmeert het centrale zenuwstelsel, antibacterieel en antischimmel. Werkt goed bij allergieën. Gingko biloba bevordert de verwijdering van zware metalen uit de hersenen en is ontstekingsremmend. Ginseng versterkt de bijnieren. Elke dag een kopje thee van weegbreeblad of twee kopjes van rode klaverbloesem.
 13. EPA & DHA: omega 3 vetzuren (eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur) zuurstofmagneten belangrijk voor de celademhaling van alle lichaamscellen, inclusief de hersencellen. Belangrijk bij de degeneratie en groei van de neuronen. Gebruik en versie op basis van plantaardige omega 3 (alfa-linoleenzuur) dat voornamelijk te vinden is in hennepzaadolie en lijnzaadolie. Vermijd het consumeren van vis, vooral ,vis uit oceanen. Vis bevat geen basis omega 3, enkele derivaat omega 3.
 14. Probiotica als je spijsvertering echt slecht is. Het herstelt de darmflora, dat op zijn beurt zeer belangrijk is voor de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. De darmflora initieert specifieke voedingsstoffen voor het onderhoud van de hersenen en het zenuwstelsel. Daarom dat de darmflora zo belangrijk is. 
 15. Vitamine B-complex: voedt en ondersteunt de hersenen en de hersenstam.
 16. Neem baden met ontgiftingsklei zoals calcium bentoniet klei. Een half uur.

Goede voeding is natuurlijk de sleutel tot herstel ADHD en autisme. Maar ook sociale, liefdevolle dialoog met je kind, je kind trachten te begrijpen is zeer belangrijk. Het lichaam ontgiften van zware metalen en andere toxines. Zorg voor een betere glucosevoorziening naar de hersenen door gezonde suikers te geven. Dat zorgt ook voor betere overdracht neurotransmitters. Meditatie, ademhalingsoefeningen kunnen het zenuwweefsel kalmeren en tot rust brengen.

Zongerijpte biologische voeding heeft altijd voorkeur. Ze bevatten meer mineralen die goed opneembaar zijn. Goede voedingsmiddelen die deze functies goed ondersteunen zijn lijnzaad, wilde bosbessen, avocado’s, kokosolie, koriander, bananen, bleekselder, ons eigen klein fruit. geef eveneens voldoende gezonde verzadigde vetten zoals ghee of kokosolie. Deze vetten beschermen het darmslijmvlies, vergroten de resorptie van mineralen, en onderhouden voornamelijk de beschermingslagen van de zenuwen en de hersenen. Goede verzadigde vetten transporteren waardevolle voedingsstoffen voor het zenuwweefsel doorheen de beschermingslaag.  Vermijd overconsumptie van dierlijke eiwitten en hun vetten? Vetten uit vlees hebben een een lange keten waardoor het moeilijker verteert. Een groot verschil met plantaardige vetten of ghee (boter) dat wel goed verteert. Met een verzwakte spijsvertering geeft overconsumptie van dierlijke eiwitten en vetten problemen met glucosetoevoer naar de hersenen omdat ze verstoppend werken in het lichaam.

Disclaimer:

Dit naslagwerk heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles in het werk gesteld om dit naslagwerk zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die dit naslagwerk bevat. Het gebruik van de informatie die in dit naslagwerk aan bod komt, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Indien u vragen heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *