Algemene Voorwaarden

Algemene gegevens

The healthman
KBO nummer: 0649349375
Btw nummer: BE0649.349.375
Bockstaele 32 te 9520 Sint-Lievens-Houtem
tel: 0032(0)474999034
Mail: daniel.namasteyoga@gmail.com

Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Welkom bij The Healthman Community!
Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de
website van The healthman, te vinden op https://danielderweduwen.be/.
Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden
accepteert. Gebruik The healthman Community niet als u niet akkoord gaat met alle
voorwaarden op deze pagina.


Cookies:
De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren. Door
toegang te krijgen tot The healthman Community, gaat u akkoord met het gebruik van de
vereiste cookies.
Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt
geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen
op uw computer te bezorgen. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen
worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.
We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor
statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. U heeft de
mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of te weigeren. Er zijn enkele noodzakelijke
cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is uw
toestemming niet nodig, ze werken altijd. Houd er rekening mee dat door het accepteren van
de vereiste cookies, u ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via
door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt,
bijvoorbeeld een videoweergavevenster van derden en geïntegreerd in onze website.


Licentie:
Tenzij anders vermeld, bezitten The healthman en/of zijn licentiegevers de intellectuele
eigendomsrechten voor al het materiaal op The healthman Community. Alle intellectuele
eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft toegang tot deze vanuit The healthman
Community voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van beperkingen die in
deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:
Kopieer of publiceer materiaal van The healthman Community
Materiaal van The healthman Community verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van The healthman Community
Herdistribueer inhoud van The healthman CommunityDeze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.
Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de
website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. De healthman filtert, bewerkt,
publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website zijn verschenen.
Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van The healthman, zijn
agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en
meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door
de toepasselijke wetgeving, is The healthman niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of
enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het
gebruik van en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.
The healthman behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle
opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of
die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en verklaart dat:
U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle
benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar
niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins
onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige
commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.
U verleent The healthman hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen in alle
vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te
machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud:
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze
website linken:
Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van online directory’s kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als
hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van
non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende
groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere
website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten
onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar
producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de
linkende partij.We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in
overweging nemen en goedkeuren:
algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
dot.com-communitysites;
verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
distributeurs van online-gidsen;
internetportalen;
accountants-, juridische en adviesbureaus; en
onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.
We keuren linkverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de link ons
niet ongunstig zou doen overkomen op onszelf of aan onze geaccrediteerde bedrijven; (b)
de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de
zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van The healthman; en (d) de
link is in de context van algemene informatie over bronnen.
Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele
manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of
goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de
context van de site van de linkende partij.
Bent u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties en heeft u interesse om naar onze
website te linken, dan dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen
naar The healthman. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie,
contactgegevens evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar
onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt verwijzen
koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.
Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:
Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is logisch
binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.
Het gebruik van het logo van The healthman of ander artwork is niet toegestaan voor het
linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Inhoudelijke aansprakelijkheid:
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website
verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op
uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als
lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, op
andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

Voorbehoud van rechten:
We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar
onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar
onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemenevoorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze
website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te
volgen.

Verwijdering van links van onze website:
Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat
het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te
stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet
verplicht tot of zo of om rechtstreeks op u te reageren.
Wij zorgen er voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen niet de
volledigheid of juistheid ervan, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website
beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring:
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle
verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van
deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:
onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken
beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de
toepasselijke wetgeving; of
sluit onze of uw aansprakelijkheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen
worden uitgesloten.
De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze
disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van
toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief
aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending
van wettelijke plichten.
Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden,
zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Verzend en leveringsbeleid

De programma’s op de website worden met een toegangslink en wachtwoord geleverd na
ontvangst van betaling. Het wachtwoord kunt u veranderen. gelieve link en wachtwoord te
bewaren.

Betaling:
Wij werken met Mollie als payment provider. Mollie verwerkt uw gegevens en
betaalgegevens. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelengenomen om al je gegevens te beschermen, inclusief je persoonsgegevens. Mollie
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan. Hiermee bieden wij u de mogelijkheid om te betalen met:
Bancontact
Met Bancontact (voorheen Bancontact/Mister Cash) kun je als Belgische klant
gemakkelijk online betalen. Vanuit de digitale omgeving van je eigen bank voldoe je
het factuurbedrag, zodat wij je betaling direct kunnen verwerken en je order zo snel
mogelijk uit kunnen leveren. Aan het gebruik van deze betaalmethode zijn geen
verdere kosten verbonden.
iDeal Alle iDeal betalingen worden beveiligd door het betaalsysteem Mollie. Als u
betaalt via deze optie, dan betaalt u vooraf via internetbankieren vanaf uw eigen
bank. De betaling is vrijwel gelijk bij ons binnen, zodat we snel tot verzending over
kunnen gaan.
KBC/CBC betaalknop en Belfius Direct Net