Algemene Voorwaarden

Algemene gegevens

The healthman
KBO nummer: 0649349375
Btw nummer: BE0649.349.375
Bockstaele 32 te 9520 Sint-Lievens-Houtem
tel: 0032(0)474999034
Mail: daniel.namasteyoga@gmail.com

Disclaimer

Niets van wat op deze website is geschreven mag opgevat worden als medisch advies. Ik ben geen dokter, ik ben een therapeut. Het werk op de website heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen enkele persoon of instantie aansprakelijk gesteld, noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook, die veroorzaakt worden of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die deze website bevat. Het gebruik van de informatie op deze website, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Als je beslissingen neemt op basis van de theorie die op deze website staat, dan is dat op eigen verantwoordelijkheid. Daarbij hoop ik dat debatten niet zullen leiden tot gevaarlijke conclusies over de eigen gezondheid, of zelfs tot het verstoren van de openbare orde, en daarom vraag ik dan ook uitdrukkelijk aan eenieder die geïnteresseerd is in de feiten, om emotioneel onbevooroordeeld, consistent en objectief met deze website om te gaan. Kennis over je gezondheid geeft vrijheid.

Vanuit de Germaanse geneeskunde en de Ayurveda, samen met kennis en ervaringen van echte wetenschappers zoals Dr. Stefan Lanka, Dr. David Crowe, Dr. Tom Cowan, Dr. Geerd Ryke Hamer, Dr. Andreas Moritz en Dr. Andrew Kaufmann wil ik je gewoon aanmoedigen om op zelfonderzoek te gaan en zelf kennis te vergaren. Gebrek aan kennis is vaak de hoofdoorzaak waardoor ziekte fataal kan aflopen. Ik deel op deze website veel kennis die door het reguliere systeem niet gesmaakt wordt en ik hoop dat je het meermaals bekijkt en bestudeert en dat het jou inspireert om aan zelfonderzoek te doen.

Net als Dr. Hamer heb ik de intentie om de angst en paniek voor ziekte weg te nemen en je in de plaats daarvan je innerlijk gevoel van vrede te laten bereiken. Dit vredevolle innerlijk gevoel is uiterst belangrijk om het lichaam de kans te geven goed te herstellen. Met angstgevoelens kan het lichaam nooit goed herstellen en dit gegeven maakt de aandoening juist erger. Individueel geloof ik niet meer in de reguliere medische wetenschap omdat ze vastlopen in contradicties en geen aandacht geven aan de psychologische relevantie van ziekten.

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Welkom bij The Healthman Community!
Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van The healthman, te vinden op http://www.danielderweduwen.be/. Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Gebruik The healthman Community niet als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren. Door toegang te krijgen tot The healthman Community, gaat u akkoord met het gebruik van de vereiste cookies. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te bezorgen. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. U heeft de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of te weigeren. Er zijn enkele noodzakelijke cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig, ze werken altijd. Houd er rekening mee dat door het accepteren van de vereiste cookies, u ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoweergavevenster van derden en geïntegreerd in onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezitten The healthman en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op The healthman Community. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft toegang tot deze vanuit The healthman Community voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

Kopieer of publiceer materiaal van The healthman Community Materiaal van The healthman Community verkopen, verhuren of in sublicentie geven Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van The healthman Community Herdistribueer inhoud van The healthman CommunityDeze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. De healthman filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website zijn verschenen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van The healthman, zijn agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is The healthman niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website. The healthman behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en verklaart dat:

U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen; De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden; De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is. De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten. U verleent The healthman hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken: Overheidsinstellingen; Zoekmachines; Nieuwsorganisaties; Distributeurs van online directory’s kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben. Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren: algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen; dot.com-communitysites; verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen; distributeurs van online-gidsen; internetportalen; accountants-, juridische en adviesbureaus; en onderwijsinstellingen en brancheverenigingen. We keuren linkverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou doen overkomen op onszelf of aan onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van The healthman; en (d) de link is in de context van algemene informatie over bronnen. Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij. Bent u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties en heeft u interesse om naar onze website te linken, dan dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar The healthman. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie. Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken: Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij. Het gebruik van het logo van The healthman of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Inhoudelijke aansprakelijkheid:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemenevoorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website:

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht tot of zo of om rechtstreeks op u te reageren. Wij zorgen er voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring:

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal: onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten; onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of sluit onze of uw aansprakelijkheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten. De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten. Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Verzend en leveringsbeleid

De programma’s op de website worden met een toegangslink en wachtwoord geleverd na ontvangst van betaling. Het wachtwoord kunt u veranderen. gelieve link en wachtwoord te bewaren.

Betaling:

Wij werken met Mollie als payment provider. Mollie verwerkt uw gegevens en betaalgegevens. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelengenomen om al je gegevens te beschermen, inclusief je persoonsgegevens. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Hiermee bieden wij u de mogelijkheid om te betalen met:

Bancontact
Met Bancontact (voorheen Bancontact/Mister Cash) kun je als Belgische klant gemakkelijk online betalen. Vanuit de digitale omgeving van je eigen bank voldoe je het factuurbedrag, zodat wij je betaling direct kunnen verwerken en je order zo snel mogelijk uit kunnen leveren. Aan het gebruik van deze betaalmethode zijn geen verdere kosten verbonden.

iDeal
Alle iDeal betalingen worden beveiligd door het betaalsysteem Mollie. Als u betaalt via deze optie, dan betaalt u vooraf via internetbankieren vanaf uw eigen bank. De betaling is vrijwel gelijk bij ons binnen, zodat we snel tot verzending over kunnen gaan.

KBC/CBC betaalknop en Belfius Direct Net