Alles in het leven is een keuze

Hoi allemaal, ik wil nog even een kleinigheid vertellen over hoe je eigenlijk spreekt over jezelf. Ben je bewust hoe je spreekt over jezelf? Ik merk soms in de vele consulten die ik geef dat mensen het soms niet doorhebben dat ze hun eigenbeeld en zelfwaarde continu naar beneden halen door hun manier van spreken. Vele mensen gaan onbewust zichzelf verlagen ten dienste van een ander. Maar dat tast het zelfvertrouwen aan, hoe kun je jouw eigen creativiteit en kracht verder ontwikkelen als je de ander steeds als meer waard ziet dan jezelf.

Ik zou zeggen, probeer eens na te gaan wat je zegt en vooral hoe je het zegt. De intonatie en articulatie zeggen al veel over de emoties die je bij je draagt. Het komt erop neer, als je iets niet wilt in het leven, dat het beter is om bewust te worden dat je het niet zegt. Besef dat je altijd kunt kiezen wat je ZEGT en DENKT. En als je oefent om niet meer te zeggen wat je niet wilt of wenst, zal deze ondersteunende gedachte stap voor stap aan kracht verliezen. Bedenk dat voor het universum het woordje “niet” onbegrijpelijk is. Het universum weet de menselijke betekenis van het woordje “niet” en geeft jou precies wat er achter het woordje “niet” komt, dat ga je krijgen. Dit geldt ook als je letterlijk het werkwoord “willen”gebruikt.  Als je iets “niet wilt”, is het precies datgene dat je gaat krijgen. Ik wil bijvoorbeeld meer liefde in mijn leven, oké goed, dan krijg je steeds meer de ervaring van de hunkering dat je de liefde wilt. En dat geldt met alles in het leven. De woorden “niet en willen” kun je natuurlijk ook figuurlijk gebruiken. Maar als je eerlijk bent naar jezelf toe, gebruik je deze woorden dan niet letterlijk? Begrijp dan dat je het onbedoeld hebt gekozen in plaats van wat je bewust dacht te kiezen. De onbewuste keuze zwaait met de scepter in jouw leven als je daar niet bewust van bent. De principes van aantrekking werken steeds feilloos.

Alles in het leven is keuze, geen keuze maken is ook een keuze

Het is een kunst om te begrijpen dat je het woordje ‘moeten’ niet langer meer hoeft te gebruiken. Dit woordje is dwangmatig en dat verlaagt je trillingsfrequentie.  En zonder dat je het weet zit het in je comfortzone ingebakken en zet je jezelf continu onder druk. Jouw lichaam vindt dit absoluut niet leuk. Door te ‘moeten’ ga je jouw levensenergie gebruiken om iets te bereiken dat in feite niet bij je past op dit moment. Je vergeet aandacht te geven aan jouw uniciteit, je authenticiteit. Dat tast eveneens het zelfvertrouwen en je eigenwaarde aan. 

Zowel lichamelijk als geestelijk kun je enorm gestresst raken als je steeds zegt: ik moet dit doen, of ik moet opstaan, of ik moet de ander helpen, anders ben ik niet goed, ik moet mijzelf bewijzen, ik moet dingen doen die niet leuk zijn enzovoort. Ik weet dat onze maatschappij nogal hectisch is, maar “moeten” zal ten koste gaan van je gezondheid.

Misschien is het beter om in de plaats te zeggen: ‘Ik kies ervoor om dit of dat te doen…’ zonder een verantwoording te moeten afleggen. Je leven komt daardoor in een ander licht te staan. Plots besef je dat alles een keuze wordt, ook al lijkt dit niet zo, maar toch is het zo.

Mijn liefdesprogramma is precies ontstaan om jezelf onvoorwaardelijk lief te leren hebben, zodat je het leven krijgt zoals je dit wilt. Het gaat erom om jezelf waardevol te vinden en jezelf te respecteren. Als kers op de taart kun je vervolgens een gelijkgestemde mensen vinden om een vervullende en verheven relatie mee op te bouwen. Onvoorwaardelijke liefde naar jezelf toe, om in de eerste plaats je eigen uniciteit en authenticiteit tot uitdrukking te brengen, is het fundament van bewustzijnsgroei en geluk. Daarmee trek je zeer veel positieve mensen aan. Dat is zeer goed om je zelfvertrouwen te cultiveren

Denk eraan, tracht te vermijden dat je de woordjes “niet, willen, moeten, maar, nooit, geen” letterlijk gaat gebruiken. Het universum voelt dit aan als een soort gemis in jouw innerlijk wereldbeeld, de innerlijke dialoog met jezelf en zal precies op dit gemis reageren.

 

Aantrekkingskracht werkt intelligent en accuraat.

Ik merk uit mijn praktijk van heling dat velen onder ons de aantrekkingsenergie ineffectief vinden. Mensen die persoonlijke creatie proberen toe te passen lijken te ondervinden dat het niet werkt! Ik ga het proberen in eenvoudige taal uit te leggen. Persoonlijke creatie is nooit ineffectief, ook al lijkt het dikwijls niet de resultaten voort te brengen die je verlangd . In feite komt dit juist doordat het zo effectief is, dat het dit niet altijd doet. We moeten beseffen dat aantrekkingsenergie niet alleen reageert op wat we verlangen, aantrekkingsenergie reageert ook op wat we vrezen!

Dit komt erop neer dat we kunnen aantrekken wat we willen, maar tegelijkertijd trekken we ook aan wat we van ons af proberen af te duwen. We kunnen in feite nog iets dieper gaan: de aantrekkingsenergie reageert op wat we bewust kiezen, maar ook op wat we onbewust hebben gekozen. Het is een delicate aangelegenheid om echt volledig bewust te selecteren: “uit het veld van de oneindige mogelijkheden”. In feite gaat het erom hoe je aandacht wordt gericht. Deze aandacht is de bepalende factor van persoonlijke creatie, dat is altijd al zo geweest. Als je iets wilt, krijg je dat, als je iets niet wilt, krijg je dit ook. Het probleem dat hierbij oprijst, ken je de gedachten van je onbewuste denken, je comfortzone en blinde vlek? Deze bepalen mee wat je zoal aantrekt. En niet te vergeten, je krijgt ook hetgeen je nodig hebt om lessen te leren en de weg te volgen van je hart en je ziel. Je trekt dus altijd tegenovergestelden aan. Maar waar gaat je uiteindelijke gedachte naartoe naar hetgeen je wilt (het hart) of hetgeen je niet wilt?

De onbewuste keuze.

Besef dat onze aandachtsenergie twee componenten heeft, je keuze wordt bepaalt door bewust kiezen, maar ook door de onbewuste keuze. De onbewuste keuze waar je dus niet bewust van bent, bevat ook verschillende lagen, een laag dat alles heeft opgeslagen uit jouw verleden, jouw conditioneringen en aannames, opvoeding, jouw perceptie hoe de wereld in elkaar zit. Met andere woorden; tal van conditioneringen waarvan  jij overtuigingen en patronen hebt gemaakt, inclusief familiepatronen die je van je eigen ouders hebt overgenomen. Dat is je comfortzone. Hoe staat het met je eigenwaarde, zelfrespect en onvoorwaardelijke zelfliefde?

Een ander laag bestaat uit het oerinstinct, het overlevingsmechanisme en het archaïsch denken. En we hebben nog een laag die zeer belangrijk is, hetgeen je ziel op de agenda heeft gezet om te ervaren, hetgeen je bent vergeten toen je koos om hier op aarde te incarneren als een fantastisch mens. Je merkt het al, zeer veel dingen waar we niet altijd bewust aan denken, maar die toch een grote invloed hebben op je persoonlijke creatie.

Kijk, als jij in gedachte concentreert om iets groots te bereiken, bijvoorbeeld de ware geliefde ontmoeten, of een enorme verhoging van financiële inkomsten en dan even later, het volgende uur of de volgende dag bedenkt dat het zo goed als onmogelijk is om dat te realiseren, of jij jezelf het niet waard vindt, dan heb je voor het laatste idee gekozen.

Als je zegt: ‘ach, kom wees reëel! Kies ten minste een doel dat je bereiken kunt’ of ‘ik heb nooit geluk, de ware liefde is niet voor mij’.

Op dat moment staat de schakelaar van je persoonlijke creatie nog altijd aan. Je kunt het eigenlijk niet uitzetten, persoonlijke creatie werkt 24 op 24 uur, het stopt nooit. De aantrekkingsenergie kan jou dan niet geven wat je zo graag zou willen. Dan moet je ook begrijpen dat de gedachte over jezelf, waar een enorme emotionele lading aan vasthangt, gewoonlijk je meeste aandacht en emotionele energie naartoe zal gaan. Hoe je over jezelf denkt speelt dus een cruciale rol. De wijze hoe je denkt over jezelf kan zelfs een bepalende factor zijn dat dingen die je op zielsniveau hebt gekozen te ervaren niet leuk zal vinden. Als je eigenwaarde laag staat kun je het volle potentieel van leuke dingen ook niet ervaren. Sta even stil, ben je bewust of onbewust bezig? Was het bedoeld of onbedoeld, is het opzettelijk of onopzettelijk, ben je wetend of onwetend? Deze factoren spelen allemaal een invloed hoe jij jezelf gaat ervaren. Richt om je aandacht dus op je eigenwaarde en zelfrespect. Dan kom je stap voor stap te weten wat je echt wilt en ga je de agenda van je ziel kunnen volgen. Dat is het recept voor een gelukzalig  leven sprankelend van gezondheid en energie.

Het wordt het stilaan duidelijk dat mensen het proces van de aantrekkingsenergie gaan gebruiken om hun wensen die ze zo wanhopig willen snel te kunnen manifesteren. Maar ze komen uiteindelijk van een koude kermis thuis. Dan zeggen ze: ‘zie je wel, die hocus pocus werkt niet!’ In feite werkt de aantrekkingsenergie perfect en optimaal. Als je opmerkt hoe graag je iets (wanhopig) wilt, en je zegt duidelijk ‘ik wil dat’,  en je blijft dat zeggen, verkondig je tegen je onderbewuste en het universum dat je dat ene ding in feite niet hebt. Je mag er voor 100% zeker van zijn dat de aantrekkingsenergie daar op zal reageren, volledig accuraat en effectief! Dat heb je nog het feit dat de aantrekking jou ook gaat geven wat jij zelf op je contextuele veld hebt geplaatst. Ik heb het over de agenda van je ziel. Vele mensen hebben geen liefdevol innig contact met hun eigen lichaam en wezen en weten daarom ook niet wat er op die agenda staat.

Het werkwoord ‘willen’.

De meeste mensen gebruiken het werkwoord willen steeds letterlijk, en niet figuurlijk.

Daarmee bedoelen ze heel duidelijk dat wat ze willen op dat moment NIET HEBBEN!

Zolang dat je het WILLEN letterlijk blijft koesteren, is het onmogelijk om hetgeen wat je wilt te verkrijgen. Begrijp dat het onmogelijk is om op het een en hetzelfde moment te ervaren wat je in feite bevestigt nog niet te ervaren. Daarom kun je niet verkrijgen wat je zo graag zou willen en kom je van een koude kermis thuis. De aantrekkingsenergie tast jou continue af. Als je iets letterlijk wilt, zal de aantrekkings energie rond jouw uitspraak dit als een gemis aanvoelen, en daarop samen met het universum accuraat en perfect op reageren en JA zeggen!

Het universum zegt altijd JA! Het universum is steeds vriendelijk.

Ik heb het over energie, de kracht van je denken, gevoelens, emoties, woorden, het trekt als een magneet aan.  Maar in het domein van energie trekt het gelijkgezinde elkaar aan. Ze zoeken elkaar op. Dus het universum zal dus altijd JA zeggen, dus als je meer financiële middelen wilt hebben zul je onveranderd naar meer geld blijven verlangen. Als je wanhopig gezonder wilt worden zal het universum ook ja zeggen en zal je onverminderd naar gezondheid blijven verlangen. Met andere woorden, je houdt je ziekte in stand. Als je zegt: ‘ik wil meer liefde in mijn leven’ zal het universum natuurlijk ook JA zeggen, en je zult onverminderd naar liefde blijven verlangen.

Aantrekkingsenergie reageert op “IK”, de startsleutel van je persoonlijke creatie. Met wat er volgt op IK, wordt de motor van manifestatie opgestart. Dus als je denkt dat de aantrekkingsenergie hocus pocus is, wordt dit veroorzaakt doordat de aantrekkingsenergie jou heeft gebracht wat jij onbedoeld hebt gekozen in plaats van wat jij bewust dacht te hebben gekozen. Het proces loopt continue door, het grootste deel van je tijd wordt gevoed met je diepste gevoelens over wat jij kiest wie jij werkelijk bent, meestal op onderbewust niveau. Tussendoor zal deze aantrekkingsenergie jou ook geven wat je op zielsniveau hebt gepland, maar ga je dit dan herkennen?

Ik wens uit het hart iedereen alle geluk en een fantastische gezondheid toe.

Waarom krijgen we niet altijd wat we willen?

Misschien is het jou inderdaad opgevallen dat in onze fysieke wereld bij alle eigenschappen er precies een tegenovergestelde eigenschap staat. Met eigenschappen bedoel ik bijvoorbeeld warm en koud, langzaam en snel, vochtig en droog, licht en zwaar, helder en troebel, vast en vloeibaar, positief en negatief, liefde en angst, duisternis en licht enzovoort. Een eigenschap is tijdloos, niet onderhevig aan verandering. Geen enkele eigenschap kan op zichzelf bestaan zonder haar tegenpool, ze hebben elkaar nodig! Ook betreffende ons gevoelsleven manifesteren zich tegenovergestelden. Dit natuurlijk gegeven van tegengestelden maakt dat we ook allemaal bi-polair zijn waarin er een keuzemogelijkheid kan bestaan. Het geeft ons echt de mogelijkheid om te kiezen. Elke keuze leidt naar een tweesprong waarbij we weer kunnen kiezen.

In deze keuzemogelijkheid hebben we een bedoelde keuze en een onbedoelde keuze. Of een bewuste en onbewuste keuze, opzettelijk of onopzettelijk en wetend of onwetend. Hoe dieper we in ons gevoelsleven gaan duiken, hoe meer we merken dat de tegengestelden een feit is. Wij zijn allemaal mensen die hier op deze mooie planeet iets willen creëren, manifesteren en tot uitdrukking brengen. De wil om een intrinsieke mooie eigenschap dat we bezitten te laten manifesteren door persoonlijke creatie. Dan komt natuurlijk de hamvraag naar boven rijzen.

Waarom maken we dan een onbedoelde keuze die schijnbaar onze persoonlijke creatie tegenwerkt?

Nochtans is de onbedoelde keuze ook een belangrijk aspect van onze persoonlijke creatie en dit gegeven leidt dat mensen gaan denken dat het hele proces van persoonlijke creatie niet werkt, ook weer een tegenstelling. Kun je nog volgen?

Ik heb het vandaag over de universele wet van tegengestelden. We hebben een keuze, bedoelde of onbedoelde keuze, opzettelijke of onopzettelijke keuze, bewuste of onbewuste keuze, wetende of onwetende keuze, één ding staat vast; alles wat er is gebeurd, het is het gevolg van een zelf gekozen keuze. We hebben allemaal een bewust denken en een onbewuste gedachte of ondersteunende kerngedachte, enfin, ik wil het niet te moeilijk gaan maken, maar wat ik bedoel is dat de wet van de tegengestelden precies in harmonie werkt met wat wij in ons leven wensen te manifesteren of nog beter; wat we wensen aan te trekken.

Hetgeen we wensen aan te trekken kent natuurlijk ook een tegenovergestelde. Dus we zijn bi-polair, dat houdt in dat als we iets wensen aan te trekken dat we zo graag zouden willen, trekken we automatisch ook het tegenovergestelde aan, en meestal nog eens voorop. Wat schrijf ik hier? Ik schrijf zeer duidelijk: op het moment dat je iets kiest, zal exact het tegenovergestelde daarvan op een of andere wijze zich gaan manifesteren in jouw ervaring van het leven. Het maakt niet uit welke ervaring of uitkomst je ook kiest, het tegenovergestelde komt soms uit een verre uithoek ofwel duikt het recht in je ogen op. Het is onvermijdelijk. Als je kiest om iets te kunnen ervaren, dan is het onmogelijk om te ontkomen aan het tegenovergestelde van hetgeen je hebt gekozen. Je hebt het tegenovergestelde eigenlijk nodig om te kunnen ervaren wat je wel hebt gekozen. Dat zijn ‘keiharde’ principes van de aantrekkingskracht, en dat heeft zijn reden. Deze reden is eenvoudigweg omdat het leven niet kan ervaren worden in een vacuüm. 

Om het leven te ervaren heb je een context nodig waarbinnen jij je persoonlijke keuze kunt plaatsen en ervaren.

Lieve mensen, het is belangrijk om dit te begrijpen. Daarmee kunnen we uit de val van negativiteit te geraken. Want doordat weinig mensen deze wet echt begrijpen, wordt er steeds gemakkelijk op negatieve gedachten overgegaan. En precies op het moment dat de aantrekkingskracht jou wil geven wat je feitelijk hebt gekozen uit je hart, waar je naar verlangt. Dan wordt er gezegd, “zie je wel die hele hocus pocus werkt niet”. Mensen hebben de neiging om de verschijning van het tegenovergestelde te zien als een hindernis, een obstakel, in plaats van als een onweerlegbaar signaal of teken dat ze zich op het juiste pad bevinden en op hun zelfgekozen doel afstevenen. Wees bewust als je kiest aandacht te geven aan dat wat tegengesteld is van wat jij hebt gekozen, jij je verzet tegen deze hindernis, het obstakel, dan je feitelijk bezig bent met een nieuwe keuze te maken. Dit is dus meestal onbedoeld, onwetend, onopzettelijk en onbewust dat je een nieuwe keuze aan het maken bent. Het gevolg is dat jij een gevoel krijgt dat je met je rug tegen de muur staat, terwijl je in feite op de drempel bevindt om te krijgen wat je wilt ervaren. Door dit gevoel heb je een andere keuze gemaakt.

Een fundamentele wet uit de kwantumfysica

Kijk, het is simpel, er is een fundamentele wet uit de kwantumfysica, een basisprincipe van het leven dat stelt: “als dat wat jij niet bent niet bestaat, bestaat wat jij bent evenmin”. Als jij kiest om een positief aspect van wie jij bent tot uitdrukking te brengen om het te kunnen ervaren; om bij wijze als voorbeeld te kiezen ‘ik ben het licht en liefde’, omdat jij het in werkelijkheid ook bent in je zijnstoestand, en er is niets anders dan licht en liefde, dan ken jij jezelf als licht en liefde conceptueel. Dit houdt dus in dat jij jezelf niet als zodanig kunt ervaren als zijnde ‘het licht en liefde’. (Tussen haakjes, alle mensen zijn het licht en liefde in existentiële toestand)

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen kennen en ervaren. Bij alle mensen is er een intrinsieke wens om te ervaren wat je conceptueel kent over jezelf. Iedereen hunkert ernaar om zichzelf te ervaren zoals het zichzelf kent. Er is maar één manier om jezelf te kunnen ervaren als zijnde het ‘licht en liefde’. Je zal het tegenovergestelde oproepen. Bedenk in het voorbeeld van ‘licht en liefde’, er bestaat niets anders dan licht en liefde. Duisternis en angst, de tegenpool van licht en liefde bestaat in je existentiële zijnstoestand niet, als het niet bestaat, dan kun je dan ook geen licht en liefde ervaren, dus je moet het gaan oproepen, duisternis en angst creëren….en dat zul je doen, bewust-onbewust, opzettelijk-onopzettelijk, bedoeld-onbedoeld en wetend-onwetend.

Het principe van de tegengestelden

Dit principe van tegengestelden biedt jou daarom kansen om te ervaren wie je werkelijk bent, maar als je deze kans ziet als een obstakel, dan zal het jou afzwakken, je gaat terugvallen op negatieve gedachten omdat je nog steeds niet begrepen hebt dat jij voor jezelf de aantrekkingsenergie hebt gebruikt om zowel het licht en het duister,  liefde en angst aan te trekken om ervaringen te kunnen creëren, in dit geval te kunnen ervaren dat jij inherent licht en liefde bent. Het zijn jouw creaties in jouw contextueel veld met de bedoeling om jouw gecreëerde positieve resultaten te kunnen ervaren.

In dit principe van tegengestelden zit een enorme potentiële kracht dat in harmonie met de aantrekkingskracht samenwerkt en als een volmaakt mechanisme functioneert om voor jou te manifesteren wat jij kiest te ervaren. We moeten dus leren goed te begrijpen wat er precies aan de hand is. Het is niet mogelijk om de verschijning van het tegenovergestelde te vermijden, eraan te ontkomen. Probeer het tegenovergestelde in jouw ervaring niet meer als een obstakel of hindernis te bekijken, maar als een eerste persoonlijke aanwijzing dat het persoonlijke creatieproces accuraat en correct functioneert. Onthou erbij dat je bij elke stap in je persoonlijke creatie steeds een context creëert waarbinnen je keuzes kunt ervaren.

Verzet je niet tegen het kwade

Dat is de grote reden dat alle grote meesters en avatars uit de geschiedenis hebben gezegd: “verzet je niet tegen wat tegengesteld is aan jou, verzet je niet tegen het kwade”. “Vecht niet tegen wat tegengesteld is aan je geprefereerde uitkomst  of uitgesproken verlangens”. In plaats van je ertegen te verzetten, moet je het juist accepteren, want je bent een bi-polair wezen. Als je niet meer verzet tegen wat je niet wilt zijn, wordt het gemakkelijker om je aandacht te richten en te voelen wat je wel wilt zijn, en daardoor kies je het dan ook, bewust en onbewust, opzettelijk en onopzettelijk, bedoeld en onbedoeld,  wetend en onwetend. Door je niet meer te verzetten tegen het tegenovergestelde werkt je het ook niet meer tegen en komt er ruimte vrij om het UIT TE WERKEN, op te lossen. 

Op deze manier kun je de oorspronkelijke gedachte uitwerken hoe jij wilt dat het leven zich aan jou voordoet. De principes van tegengestelden en aantrekking zullen het jou dan ook geven zodat je het kunt ervaren. En als je daar mee aan de slag gaat, dan werk je het tegenovergestelde eruit. Werk uit wat je kiest!  Dit maakt je ontspannen, en je probeert niet meer om het tegenovergestelde te veranderen, want je weet dat dit toch niet gaat. In plaats daarvan maak je nu een nieuwe keuze, je past je aan en dat is niet verzetten. Niet verzetten en een nieuwe keuze maken is je persoonlijke creatie verder zetten om je intrinsieke doel te bereiken: jezelf kunnen ervaren als ‘licht en liefde’.

Op elk moment in je leven dat je moeilijkheden of uitdagingen ervaart heb je de keuze om het tegen te werken of juist uit te werken, weer een tegenstelling, snap je het? Je hebt altijd de keuze om dat wat je ervaart tegen te werken of wat je kiest uit te werken. WERK UIT WAT JE KIEST! Dat is het grootste geschenk dat het leven en het universum ons te bieden heeft en dat door zo veel mensen niet begrepen wordt.

Verzet

Misschien is het wijzer om ons niet meer te verzetten tegen alles wat ons niet dienstbaar is. Verzet je niet tegen het tegenovergestelde van om het even wat je wenst te ervaren. Zie het onder ogen en aanschouw het voor wat het is. 

Een ding waar je je tegen verzet volhardt.

Dit wordt veroorzaakt door je niet aflatende negatieve aandacht waardoor het een plaats krijgt in jouw werkelijkheid. Als jij je ergens tegen verzet, plaats je het in jouw realiteit. En door vervolgens je gefrustreerde negatieve energie op te concentreren, blaas je feitelijk meer leven in. Het gaat groeien. Dat is de grote reden dat alle grote avatars, meesters zeggen dat we ons niet moeten verzetten tegen het kwade. Verzet je niet tegen wat er tegengesteld is aan jouw uitgesproken waarheid en wensen.

Geef je eerder ontspannen aan over. Het klinkt waarschijnlijk raar, maar het werkt.

Het is niet nodig om gespannen en stijf te worden, klaar om de strijd aan te gaan.

Werk nooit tegen wat jou tegenwerkt. Werk het niet tegen, maar werk het uit.

Kies ervoor om je oorspronkelijke gedachte over hoe jij wilt dat het leven zich aan jou voordoet uit te bouwen. Door dit te doen werk je het tegengestelde eruit. Maak je ontspannen, geef aandacht aan je innerlijke kracht en beschik er zelf over.

Creëer de overtuiging dat het leven en de liefde altijd volmaakt functioneert.

Verwar echter deze ontspanning niet met berusting!

Iets veranderen betekent eigenlijk dat je stopt met je ertegen te verzetten. Veranderen betekent gewoon dat je opnieuw kiest. Je kiest om soeverein te zijn. Het wilt zeggen dat je probeert om de dingen te veranderen die je niet hebt gekozen. Verandering is geen verzet, maar wijziging. Je aanpassen is je niet verzetten, maar je eigen specifieke persoonlijke creatie en missie verder zetten.

Begrijp je?

Al je moeilijkheden, hindernissen en uitdagingen brengen je op de tweesprong waaruit je opnieuw kunt kiezen: tegenwerken of uitwerken. Dit is zowel individueel als collectief.

Werk uit wat je kiest.

Begrijp dat alles in het leven gebaseerd is op tegenstellingen. Dat geeft ons een keuzemogelijkheid, het geeft jou een context waarbinnen je ervaringen kunt opdoen. In feite is dat het geschenk dat het leven jou te bieden heeft. Deze wet van de tegenstellingen maakt deel uit van de aantrekkingskracht. De ene polariteit kan niet bestaan zonder de tegenovergestelde polariteit. Zo is dat met alles in onze driedimensionale aarde. Het is nu duidelijk dat elke vorm van verzet niet kan werken. Licht heeft duister nodig en omgekeerd, warmte heeft koude nodig en omgekeerd, en zo zijn er ontelbare voorbeelden op te noemen.

Verzet betekent in stand houden

Als jij je gaat verzetten, vechten, negeren, afduwen, oordelen, ontkennen enzovoort, dan geef je juist datgene meer aandacht en macht waardoor het gemanifesteerd zal blijven in je levenservaring. Wetmatigheden op het domein van energie gaan ervoor zorgen dat je steeds opnieuw mensen of omstandigheden gaat aantrekken zodat je verder kunt strijden. Uitputtend en verloren op voorhand, begrijp dit.

Kijk maar rondom je heen en gebruik je zintuigen zuiver, dan zie je dat:

De oorlog tegen armoede en honger heeft alleen maar meer armoede en honger gebracht. De oorlog tegen drugs heeft alleen maar meer drugs gebracht. De oorlog tegen terreur brengt steeds meer terrorisme. Ons verzet tegen ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, degeneratieve zenuwziekten brengt alleen maar meer kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en degeneratieve zenuwziekten voort. Deze trend is overduidelijk. Elke ziekte nodigt jou uit om het roer om te gooien en heeft een boodschap voor jou: “Hey, je bent je eigen lichaam aan het vergiftigen met toxines en afvalstoffen, wanneer ga je je lichaam meer verzorgen en ontgiften?” Wanneer ga je de conflicten en trauma’s oplossen? Elke ziekte is een overlevingsmechanisme van het lichaam en jouw bondgenoot in plaats van jouw vijand. Wat ga je kiezen? Kies je voor liefde of kies je voor angst. Liefde brengt je in je kracht waarbij het genezingsproces gestimuleerd wordt. Met angst ga je jezelf verliezen en kan het lichaam niet genezen. Als je de ziekte ziet als een onderdeel van een proces dat leidt naar gezondheid, dan ga je de ziekte genezen en spiritueel ontwikkelen. Is er iets dat je niet wilt, geef het geen aandacht.

Als je in een angst terechtkomt is het belangrijk om eerst en vooral de angst te aanvaarden en te aanschouwen. Koester je angst, zonder er een oordeel over te vellen. Pas dan kun je bij je innerlijk te rade gaan om de essentie ervan te vinden. Kijk of je angst wel verantwoord is en of je actie moet ondernemen. Vecht er nooit tegen, want winnen kan niet, het is een verloren gevecht. Angst kan je op iets wijzen of iets bijbrengen. Probeer angst op een liefdevolle en vriendelijke wijze onder ogen te zien. Alles wat ons ergert aan anderen kan ons ertoe brengen onszelf beter te begrijpen. Kies voor ontspanning en begrijp waarom er iets gebeurt, dat geeft rust en zekerheid.

Stijg boven oordeelsvorming uit door in dankbaarheid op te gaan.

Doel en zin van het leven :

Om te besluiten en te verklaren, te scheppen en uit te drukken, te ervaren en te vervullen wie jij werkelijk bent. Om jezelf ieder moment te herscheppen als de prachtigste versie van het grootste visioen dat je ooit  hebt gehad van wie jij werkelijk bent. Dat is jouw doelstelling in jouw menswording, en dat is het doel van heel het leven.

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *