Angelina: Pas als je jezelf geeft wat je nodig hebt kun je in eigen kracht komen.

Om de anonimiteit en privacy van de persoon te beschermen gebruik ik een fictieve naam in dit ervaringsverhaal.

Hoe het begon

….ik leerde tijdens een voordracht over bijnieruitputting een dame kennen die last had van aanhoudende vermoeidheid en reumatoïde artritis aan haar pols. Zij had gewoon moeite om op tijd op te staan om haar kinderen naar school te brengen. Toen ze weer thuiskwam kroop ze het liefst weer in haar bed. Ik nodigde deze dame die Angelina heette uit bij me thuis om over haar gezondheidstoestand te spreken. 

Angelina was 35 lentes en had vele plannen naar de toekomst toe. Alleen haar slopende vermoeidheid, gebrek aan energie en de aanhoudende pijn in haar pols belette haar om haar plannen uit te voeren. Tegelijkertijd was ze eveneens bewust hoe haar gezondheidstoestand een zware hypotheek legt op de relatie met haar partner die wel liefdevol vele huishoudtaken op zich nam. Maar toch, er ontstonden spanningen die Angelina ook geen deugd deden.

Toen Angelina voor een consult bij me kwam 

…met de bedoeling haar pijn en probleem echt aan te pakken, wilde ze weten welk voedsel dat ze mocht eten en wat ze kon doen om toch maar meer energie te krijgen zodat ze zelf meer huishoudelijke taken kon doen. Ze wou natuurlijk ook dat de reumatoïde artritis in haar pols zou genezen. Ze had al eindeloos veel artsen consulten achter de rug en het verbeterde maar niet. Integendeel, de artsen vertelden haar dat ze daarmee moest leren leven en met pijnstillers het symptoom beheersbaar houden. Angelina ergerde zich meermaals aan het feit dat de artsen geen tijd hadden om naar haar verhaal te luisteren. Een luisterend oor,  precies dat had ze nodig, iemand die echt eens wou luisteren naar haar verhaal. Met de gedachte dat ze bij mij haar verhaal kon vertellen besloot ze een consult te boeken. Ik zei nog tegen Angelina, ben je zeker om jouw levensverhaal te vertellen tegen mij gewoon omdat je mij via deze voordracht hebt leren kennen? Angelina zei ja, dat het voor haar ook goed aanvoelde. Dat is een goede basis: vertrouwen. Ik weet dat tijdens een consult het niet om mij gaat, maar om de persoon die voor mij staat.

Fijn, consult gepland en op afspraak was Angelina in mijn praktijk om haar echte levensverhaal te vertellen. Met de hoop dat ik iets zou kunnen doen om haar probleem met blijvend resultaat te verhelpen. In alle eerlijkheid legde ik haar uit dat ik in mijn persoon niemand kan genezen, niemand kan dit voor haar. Dat begreep ze, alleen wist ze niet hoe ze dit moest doen en zijn we het diepgaande gesprek gestart.

Ze vertelde hoe ze als kind 

…door haar leerkrachten steeds achteruit geduwd werd, in zekere zin zelfs vernederd tegenover haar klasgenoten. Maar de grootste schok voor haar was hoe op een oudervergadering haar leraar tegen haar ouders vertelde dat Angelina wel kan, maar niet wilde leren. De grote waarheid voor haar was net andersom, ze wilde wel en was inderdaad ook verstandig. Zo kwam ze ook over naar mij toe. Ze vertelde mij hoe deze vernedering haar totaal ontkracht en verlamd heeft. Ze werd thuis ook gestraft na deze oudervergadering op haar school. Ik vroeg haar om nog iets dieper in het verleden te gaan, voor zover ze zich kon herinneren om te kijken of er nog andere zaken zijn gebeurd, zowel negatieve als positieve dingen. Angelina merkte op dat haar vader toen zeer dominant was tegen haarzelf en dat ze vele dingen niet durfde te doen, dingen die ze zo graag had willen doen. Ze werd dikwijls geslagen als ze iets ‘uit liefde deed’. Haar moeder waarmee ze een iets betere band had, stond echt niet in haar kracht, ze was altijd slachtoffer van alles en nog wat. Het deed Angelina ook pijn te zien hoe streng haar vader tegen haar moeder was.

Om het verhaal wat in te korten en de vele voor mij toch belangrijke details voor jou als lezer wat te besparen, kwam het erop neer dat wanneer Angelina telkens ze van school naar huis ging, ze eerst voorzichtig keek hoe de stemming van haar ouders was om te weten om ze zichzelf kon zijn of dat ze zichzelf moest ontkennen om de lieve vrede te kunnen bewaren. En dat was ongeveer haar leven tijdens haar kinderen. Ik voelde zo hard dat ze haar levensenergie gebruikte om de vrede te bewaren door haarzelf te gaan ontkennen ten opzichte van haar ouders. Ik begreep de spiegel van haar leraar op school. Ik liet haar rustig verder vertellen, want ik zag hoe het haar deugd deed om eindelijk eens gehoord te worden.

Angelina vertelde hoe ze haar energie altijd gebruikte om mensen te helpen uit haar hart. Ze stond steeds klaar om anderen te helpen, echt herkenbaar. Dus ze deed dit ook met passie, maar ze werd moe, uiteindelijk doodmoe. Wat is er aan de hand? Normaal als je iets doet vanuit het hart krijg je steeds meer energie; maar bij haar putte het zich volledig uit. Uiteindelijk werd ze zo bedrogen, en bestolen door deze mensen die zij juist zo hard heeft geholpen. Letterlijk het deksel op haar neus gekregen. Het stopte maar niet, nee, geleidelijk aan werd het steeds een graadje erger. Ze vertelde mij hoe ze zoveel energie en geld ze had geïnvesteerd om een vereniging voor een goed doel op te starten, weer met de bedoeling om mensen te helpen met hun problemen.

En zelfs daar, haar levenswerk kwam ze in contact met medewerkers die haar energie hadden leeggezogen, om haar alles zelf alleen te laten doen en uiteindelijk zelf met de eer te gaan lopen. Ze vertelde mij hoe moeilijk ze het had om met deze situatie om te gaan. Ze vroeg zich af waarom ze geen mensen aantrok die resoneerde met haar altruïstische doelstellingen. Gelukkig dat haar relatie nog “redelijk” was, al voelde ze intuïtief aan dat haar man haar ook niet begreep. Het kwam erop neer dat ze zich zeer eenzaam voelde, in totale onmacht leefde en niet wist hoe ze haar zielsmissie tot uitdrukking zou kunnen brengen. En dat knaagde natuurlijk aan haar gezondheid en welzijn. Het dieperliggende biologisch conflict van vernedering dat haar hele leven achtervolgt werd voor mij steeds duidelijker.

Angelina en ik concludeerde samen het probleem

Het was niet één probleem, maar meerdere. Het was niet alleen haar ouders en de “beruchte leraar”, maar eveneens vele kennissen uit haar vriendenkring en negatieve ervaringen van passanten tijdens haar leven. 

Ik probeerde haar uit te leggen dat in haar onderbewuste een grote zelfafwijzing was ontstaan tijden haar kindertijd. Een zelfafwijzing om niet bewust te moeten omgaan met de innerlijke pijn omdat ze gestraft werd omdat ze dingen uit liefde deed. Ik legde Angelina uit dat ze dit absoluut niet met opzet heeft gedaan, maar dat het een soort overlevingsmodus was om verder te kunnen in dit leven. Ze treft er absoluut geen schuld aan. Ik legde haar uit dat ze enorm haar best deed, en dat dat de grote waarheid is. Stap voor stap legde ik Angelina  uit aan de hand van de vele details die ze me had verteld, hoe ze haar energie verloor en dat ze zichzelf onbewust continu achteruit stak ten voordele van anderen. Op deze wijze trok ze steeds energiezuigers aan. Op een zachte manier haar helpen introspectie te doen over haar pijnen, omdat het confronterend is. Door principes uit te leggen hoe het leven in elkaar zit aan de hand van polariteiten en bespiegeling. Ze begon te begrijpen als zij in haar innerlijke dialoog zichzelf niet waardeert om wie ze werkelijk is, dat andere mensen dit voor haar ook niet kunnen doen. Ik moedigde haar aan om te leren Nee zeggen als ze iets niet wilde doen wat er van haar gevraagd werd. En het allerbelangrijkste: leren om jezelf op de eerste plaats te stellen. Je levensenergie die je hebt meegekregen is alleen bedoeld voor jou persoonlijk, niet voor een ander. Pas als je jezelf geeft wat je nodig hebt kun je in eigen kracht komen. Dan kun je vele mensen helpen en trek je geen energiezuigers meer aan.

Het consult

…heeft meer dan twee uur geduurd, maar het was echt de moeite waard, ze voelde zich voor het eerst in lange tijd begrepen en dat ontspande Angelina. Er kwam een soort opluchting waardoor ze blijer was op het einde van het consult dan in het begin van het consult met al haar onbegrepen pijnen.

Het probleem is dus de grote innerlijke afwijzing en terzelfdertijd de ander steeds boven jezelf plaatsen als zijnde hij of zij meer waard is. Deze onbewuste zelfafwijzing leidt naar innerlijke biologische conflictsituaties waarbij de hormoonhuishouding en de spijsvertering ernstig verstoort worden. Dat had tot gevolg dat haar bijnieren in ernstige mate waren uitgeput, hypoadrenia op het randje van de ziekte van Addison. Dat veroorzaakte ook slaapproblemen waardoor ze overdag nauwelijks nog iets kon doen. De emoties die ontstonden door te botsen met mensen die vol onbegrip haar energie wegslorpten in haar eigen opgerichte vereniging zonder winstoogmerk begonnen zich te uiten in problemen met de lever en gal, deels ook met de lymfewerking. Het lichaam duwde deze giftige emotie toxines naar haar pols in de vorm van reumatoïde artritis. Reumatoïde artritis is in feite het onderdrukken van je eigen scheppende energieën, een soort van hard zelf-destructief als een strenge generaal naar alle cellen van je eigen lichaam.

De hypothese van de oplossing

…is natuurlijk uitgebreid, maar we moeten ergens beginnen. Je hoeft niet de hele trap te zien, de eerste trede is voldoende. De ervaring geeft energie om de tweede trap te doen. Om te beginnen was eerst de gewoonte cultiveren om ‘s avonds om 22.00 uur naar bed te gaan en in te slapen. Oefeningen om te ontspannen en middeltjes om op natuurlijke wijze in te slapen. Ik heb daar een uitgebreid werk over geschreven en heb dat Angelina meegegeven als inspiratiebron haar nachtrust te verbeteren. We zitten met twee problemen, enerzijds de innerlijke afwijzing en anderzijds de verstoorde spijsvertering. Beide factoren versterken elkaar en we moeten dit omdraaien. Dit kan met de drie pijlers emoties, levensstijl en voeding.

Intuïtief raadde ik haar eerst het programma aan over de liefde. Dit programma gaat niet over het allernieuwste standje in bed, maar hoe je jezelf op de eerste plaats onvoorwaardelijk lief kunt hebben. En dat was belangrijk voor Angelina om zichzelf meer lief te hebben en te waarderen, maar ook om zelfrespect te cultiveren. Als eigenliefde, eigenwaarde en zelfliefde begint te groeien wordt een goed fundament geplaatst voor verheven en vervullende relaties. Dat was voor haar ook enorm belangrijk gezien de spanningen tussen haar en haar partner. Haar partner was de enige bij wie ze nog begrip en liefde had om verder door het leven te kunnen. Dit probleem mocht niet escaleren en werd opgelost. Dat gaf haar meer zelfvertrouwen, een sterk begin. 

Ik gaf na het consult ook enkele eenvoudige taken over voeding en levensstijl. 

Niet te moeilijk in het begin, maar wel te combineren samen met het cultiveren van zelfliefde. Ze ging aan de slag met mijn advies en werkwijze. Deze oplossing is de eerste stap. Ik zei haar dat ze altijd online vragen mocht stellen en dat deed ze ook. Een soort service dat ik graag aan klanten meegeef. 

Na enkele weken kwam ze terug voor een tweede consult,

…nu meer in de richting van voeding en levensstijl. Ze voelde zich al wat beter. de vermoeidheid was reeds zachter, maar nog niet helemaal weg. Iets dat jarenlang geleidelijk aan heeft gemanifesteerd kan ook niet op enkele weken zomaar omgedraaid worden. Maar de ervaring dat het verbetert geeft kracht en daarop dat ze nog een consult heeft geboekt. Hierin ging ik dieper over de voeding en de heersende wantoestanden over voeding. Stappen zetten om de spijsvertering te optimaliseren samen met lichaamsvriendelijke beweging. Eenvoudig en gemakkelijk te implementeren. Hierbij raadde ik het programma in dertig dagen meer energie aan. De tweede stap. 

Het gevolg

….was dat ze besloot om tweewekelijk een yogasessie te volgen bij me thuis. Zo leerde ze haar eigen lichaam nog beter kennen. Maar ja, soms was deze les ook een consult. Omdat tijdens houdingen ook emoties naar boven gaan drijven, en dat heeft meer te maken met de details dat Angelina mij heeft verteld tijdens het eerste groet consult. Ik kan eigenlijk al een boek schrijven over dit verhaal. Ondertussen komt Angelina reeds vijf jaar bij me thuis voor yogales, haar vermoeidheid is weg. ze is gelukkig omdat ze haar missie kan uitdragen, maar ook omdat haar relatie gered is. Het gaat zeer goed tussen haar en haar man. 

Deze case doet me goed,

…..ik voel vreugde als ik mensen heb kunnen helpen om zelf hun energie en kracht terug te vinden. Ze heeft uiteindelijk twee programma’s gekocht en volgt al enkele jaren yoga. Angelina is enorm gegroeid en is gelukkig. Ze volgt nu de drie pijlers, voeding, levensstijl en emotioneel evenwicht nauwkeurig op en heeft geleerd te luisteren naar de innerlijk wijsheid van haar lichaam. Ze heeft haar nu ingeschreven op de website en volgt me op facebook.

Het eindresultaat tot heden: 

Ze heeft haar energieniveau weer om te doen wat ze wilt,. haar bijnieren en de spijsvertering zijn weer op kracht gekomen. Haar welzijn in haar leven is toegenomen en beleeft weer vreugde. De pijn in haar pols is bijna weg, doch de vergroeiingen door de reumatoïde artritis en het verlies van het kraakbeen is iets beter, maar dit letsel is niet zomaar om te draaien. de irritatie op de zenuwen in de pols en ontstekingen op de ligamenten zijn nu wel verleden tijd. Het vraagt een inspanning om haar pols levendig te houden, maar ze vind dat de moeite waard. Veel zaken die goed zijn voor haar pols zijn natuurlijk ook goed voor haar gehele lichaam waarbij het energie niveau alsmaar beter wordt. Haar lichaam is weer leniger, betere tonus van haar spieren, geen rugpijn meer enzovoort. En nog iets belangrijk, met veel plezier kan ze weer huishoudelijke taken doen samen met vele activiteiten met haar kinderen.

3 leerpunten uit deze casestudie

  1. Leer jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben, implementeer de uitspraak toe: ik ben het waard!
  2. Eet voeding zoals de natuur het bedoeld heeft voor de mens en ga met natuurlijk cycli mee stromen
  3. Luister naar de intelligentie en wijsheid van je lichaam

Groet,

Daniel

PS. Hier vind je meer info over het persoonlijk consult. Voel je welkom.