De angstpsychose

De angstpsychose slaat letterlijk neer op de luchtwegen, om dat te weten hoef je echt geen universitaire opleiding gevolgd te hebben. In feite gaan de meeste universitairen dit metafysische aspect juist ontkennen. Je ziet dat aan onze virologen en overheid die het ongeldig experiment en hypothese van nobelprijswinnaar John Franklin Enders klakkeloos overnemen zonder na te denken of te onderzoeken. De moed niet hebben om het amateurswerk van Enders terdege na te gaan.

Liever de angst erin houden en kinderen hun zuurstof af nemen zodanig dat zij verzwakken en een aanleg creëren voor chronische aandoeningen op hun latere leeftijd. Er is geen enkel dier in de natuur die zijn eigen ademhaling gaat belemmeren, maar onze virologen denken dat ze het beter weten. Ik vind het gewoon misdadig om kinderen te terroriseren met mondmaskers, hun angst aan te jagen en hun perspectief van de toekomst te ontnemen.

En dan nog eens door virologen en overheid die geen snars verstand hebben hoe de menselijke biologie en ecologie in werkelijkheid werkt, ze geloven in een amateuristische hypothese in plaats van een bewezen stelling. Trouwens, zeer veel medische zaken zijn totaal niet wetenschappelijk, kunnen we ook zeggen van de kankerbehandelingen. Zoals virologen liegen, liegen oncologen ook al dan niet bewust of opzettelijk.

Het is niet moeilijk om iemand voor de gek te houden. Het is zeer moeilijk om iemand duidelijk te maken dat hij of zij voor de gek gehouden wordt. Propaganda is de uitvoerende macht van de onzichtbare regering. Het merendeel van de bevolking weet niet wat er echt gebeurt, het weet zelfs niet dat het dit niet weet. Onze aarde heeft genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Misleiding werkt alleen als de misleider niet beseft misleid te worden. Gehoorzaamheid is een belemmering voor je eigen ontwikkeling, creativiteit en tast je gezondheid aan.

En hier een mooie conspotting: als vaccinaties echt zo zijn dat vaccinaties ons beschermen tegen zogezegde besmettelijke ziektes, dan volstaat het toch dat ik mijn kind vaccineer om het beschermd te hebben? En al die bezorgde moeders die dan van de daken schreeuwen: ja, want jij moet jouw kind vaccineren, anders wordt mijn kind ziek.

Excuseer? Ik dacht dat het vaccin jouw kind beschermde, zelfs al wordt mijn kind doodziek, het jouwe kind gaat het niet hebben. Ja maar, maar dat is uit menselijkheid, de grote humane good mensen gaan zeggen wat jij met jouw kind moet doen. Zogezegd uit interesse voor je kind, maar eigenlijk een ideologie die ons wordt opgedrongen en onze integriteit aantast. Waarom zou mijn ongevaccineerd kind een bedreiging zijn voor jouw gevaccineerd kind, als je er zo zeker van bent dat vaccinaties effectief zijn?

Het tweede wederwoord is: nee, want het virus muteert en dus moet iedereen tegelijkertijd het vaccin krijgen. Van het moment dat er twee mensen zijn waarvan één mens het vaccin niet heeft gekregen, kan daar in dat lichaam het virus doen muteren dat iedereen terug besmet. Ik denk dat iedereen deze argumenten een beetje kent. Maar als dat waar is, dan moeten wij op hetzelfde moment bijvoorbeeld om 15.00 uur ‘s middags op 21 januari van volgend jaar 7 miljard mensen op dat moment een prikje geven. Dat is de enige manier waarop het vaccin niet nutteloos wordt. “iedereen”, tegelijk? “Een logistieke operatie van 7 miljard mensen?” Dit argument wordt nooit aangehaald. We leven in een matrix van contradicties.

Het bekendste citaat van Louis Pasteur, het is niet de kiem die telt, wel de bodem waarop hij valt. Antoine Bechamps zei dat de ecologie van het bloed en van de weefsels de doorslag geeft of iemand al dan niet ziek zou worden. De bewering dat bacteriën en virussen alle ziekten veroorzaken, is precies hetzelfde als de bewering dat vliegen alle afval veroorzaken.

Het mondmasker

Een (zogezegd) virus is tot duizend maal kleiner dan een bacterie, hoe kan een mondmasker dan een virus tegenhouden. Het is te vergelijken dat je jouw tuin afsluit met kippengaas om de muggen buiten te houden. (tussen haakjes, het is nog nooit aangetoond dat virussen bestaan, ze leven alleen in hoofden van wetenschappers). En ik heb het bewijs dat het nog nooit is aangetoond dat virussen bestaan. Mensen, denk toch eens na. Ik draag om die reden geen mondmasker, eenvoudigweg omdat ik het niet kan noch wil. Ik ben niet ziek en dus geen gevaar voor anderen. Het bemoeilijkt sociaal contact dat zo belangrijk is voor de aanmaak van gezondheid verhogende stofjes in de hersenen.

Mondmaskers veroorzaken hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid. Het lichaam tracht te wennen aan mondmaskers, zodanig dat je het niet meer ervaart als hinderlijk. Onbewuste zinvolle overlevingsprogramma’s in de kleine hersenen trachten altijd het leven draaglijk te maken zoals gewenning aan zuurstoftekort door mondmaskers, maar mondmaskers blijven uiterst schadelijk.

Er is vermindering van cognitieve vermogens. (zichtbaar). Je ziet eruit als een zombie en het heeft een afschrikwekkend effect, zowel bij de drager als medemens. Het versterkt de angstpsychose en dat vernietigt de waardigheid als mens. Verlies van eigenwaarde leidt naar nieuwe biologische innerlijke conflicten die op hun beurt naar kanker en andere chronische aandoeningen leiden. Maar universitairen en virologen denken dat ze slimmer zijn dan de menselijke natuur. Wat een arrogantie!

Het virus zou super- super en super besmettelijk zijn. Je moet enorm oppassen, zeer gevaarlijk. Denk maar, mondmaskers, anderhalve meter, handgel, social distancing, oudere mensen opsluiten, handen wassen enzovoort. MAAR, we gaan het wel bij u inspuiten. En dan gaat het plots niet euh heel besmettelijk zijn? Maar je spuit het wel rechtstreeks bij u binnen. Euh, ja maar zeggen de vaccinologen: “Ja, maar het is geen levend virus meer, het is doodgemaakt wanneer het in het vaccin zit”. En dan leert het lichaam van het dode virus”.

Wederwoord: “A, maar wacht even, het virus leefde eigenlijk al in feite niet echt volgens de postulaten van Koch, jullie hebben dat een beetje gered volgens de postulaten van Rivers, maar de nieuwe vraag kan eigenlijk echt zijn: als het virus dat u inspuit ‘dood is’, en echte virussen zijn levend, en al zegt u dat je daar niet helemaal zeker van bent, hoe kan het dan ooit nuttig zijn dan voor het lichaam om van te leren?. Want misschien maakt het lichaam antistoffen aan voor een dood virus, maar niet voor een levend virus. Allemaal vragen waar nooit een antwoord op komt.

Dan de eeuwige vraag waar alle virologen doodsbenauwd voor zijn: waarom brak de Spaanse griep (dat geen griep was en ook niet Spaans) niet uit tijdens de oorlog toen de omstandigheden voor besmetting ideaal waren? Geen mondmaskers, handgel, social distancing, anderhalve meter. Maar in plaats daarvan: honger, koude water in de loopgraven, ratten en vlooien, met honderdduizenden opeengepakt, wekenlang niet gewassen, vuil en smerig en mensonterende condities.

GEEN UITBRAAK VAN DE SPAANSE GRIEP

4 Oktober 1918: de Duitsers vroegen wapenstilstand aan de geallieerden. Oktober 1918: De Spaanse griep breekt uit. Geen enkele viroloog die daar een plausibele verklaring voor heeft. De Spaanse griep brak uit op het moment dat de levensomstandigheden begonnen te verbeteren!!!! Waarom??? DE ANGSTPSYCHOSE STOPTE, het lichaam begon zich direct te helen en dat is totaal verkeerd begrepen geweest, daarom zoveel miljoenen doden. Men had enkel de cytokinestormen van de epicrisis moeten afvlakken en de mensen echt voedsel te geven.(Ik hou het nu even eenvoudig, er komen nog vele dingen bij dit proces kijken)

Pittig detail. Dit heeft mij eigenlijk op het spoor gezet naar de illusie van het immuunsysteem. Jonas Salk heeft nooit beweerd dat zijn vaccin polio kan tegenhouden. Hij beweerde enkel dat het inspuiten ervan een immuunreactie zou veroorzaken. Je weet het niet en hij zegt niet dat je ingeënt bent tegen polio, nee, hij zegt dat je antilichamen zou veroorzaken. Ja, maar waar reageren die antilichamen dan op? Op het “zogezegde virus” of op de adjuvanten?

In 1951 was het voor de wetenschap en de hele biologie al duidelijk dat de virologie (virus hypothese) niet kon blijven bestaan. Hoe is het verdergegaan? Waar is de biologica achter de virussen? Ik heb het steeds gezegd: het leven is er niet om ons te pakken, het leven is om ons te ondersteunen; lagere levensvormen ondersteunen altijd hogere levensvormen. De matrix van valse geloofsovertuigingen. Geen enkele viroloog die de zin van de vermeende virussen op biologische wijze kan uitleggen, ze kunnen het zelfs niet van bacteriën en schimmels uitleggen.

 • Het virus verhaal is logisch consistent, maar dat is niet genoeg om een theorie ook effectief waar te maken.
 • Waarheid, net als gezondheid, God, het zelf en oneindigheid, is een transcendentale notie: het is geen concept of theorie.
 • Hoe biologisch is het dat het leven zijn meest complexe levensvormen gaat belagen of uitschakelen door levensvormen die onbewust zijn? Geloven we dat nu echt?
 • Tegenwoordig zijn virussen slim, maar hebben geen stofwisseling, kunnen zich niet voortplanten en ze hebben zelfs geen celkern, ze kunnen zich niet zelfstandig verplaatsen, ze leven niet, het zijn geen eukaryoten. MAAR, virussen zijn ongelooflijk intelligent. Volgens wetenschappers die betaald zijn door de farmaceutische investeringsmaatschappij, hebben virussen een hoge intelligentie en bewustzijn, want het kan de menselijke weerstand verschalken. Ze maken ons wijs dat het virus “slim” is. Het virus weet precies of iemand op 1m50 staat of op een stoel zit. Perversie totaal.

Wat heb ik gedaan, ik heb op een gegeven moment gezegd: IK GA MIJN INTUÏTIE VOLGEN. En zien waar dit ernaartoe leidt, punt.. Volg je intuïtie. We zitten in die matrix van valse geloofsovertuigingen en daar kun je logisch niet uit komen. Want het is logisch en consistent en toch klopt het niet. En toch kun je eruit geraken. Waardoor? Door psychologisch te gaan redeneren. Door gewoon naar je intuïtie te luisteren. Dus de Follow the white rabbit is de metafoor voor je intuïtie volgen.

 • Een theorie kan heel grote interne consistentie vertonen, en toch heb je het gevoel dat er iets niet klopt.
 • Eerste licht dat bij mij opging: vaccinfabrikanten beweren niet dat een vaccin je beschermt tegen de ziekte, maar enkel dat het “anti” -lichamen opwekt.
 • Maar hoe weten we dat die “anti” -lichamen reageren op het virus? Kunnen ze niet een reactie geven op de adjuvanten? Zoals de giftige metalen die in de vaccinaties zitten, die de zenuwcellen ernstig irriteren.

Waar zijn wij in beland? In een moderne medische matrix waarbij drie illusies elkaar wederzijds gaan legitimeren. De besmetting door een virus, dat virus heeft een incubatietijd (dat is gewoon de conflict actieve fase), en tijdens de incubatietijd moet je in quarantaine om er zeker van te zijn dat je andere mensen niet gaat besmetten, ondertussen zal je immuunsysteem normaal gezien antilichamen aanmaken, waarmee de besmetting kan worden ongedaan gemaakt, en als je toch ziek wordt, dan heb je een vaccinatie nodig want het is duidelijk dat je eigen immuunsysteem het niet aan kan.

Kijk, dat is volledig logisch, de logica op zich, en toch is het niet waar. Ik heb het al gezegd, logische consistentie is een van de voorwaarden, het moet ook psychologische relevantie hebben. Kunnen wij dit geloven als we zoveel anomalieën blijven zien? Moeten daarom alle kinderen verstoken blijven van de levensonderhoudende zuurstof door het verplicht dragen van mondmaskers?

Dus onze moderne medische matrix: hoe interpreteren we bestaande concepten? letterlijk of figuurlijk? De cirkel: besmetting-virus-incubatietijd-quarantaine-immuunsysteem-ziektesymptomen-antilichamen-vaccinatie. Al deze concepten zijn geldig, maar slechts in overdrachtelijke zin. Wie gelooft in hun letterlijke betekenis maakt zichzelf ziek. De incubatietijd is volgens de Germaanse geneeskunde de tijd dat het conflict actief is. Het immuunsysteem is eigenlijk ons natuurlijk recyclage en detoxsysteem. Vaccin is de psychologische acceptatie. Bacteriën zijn de burgers van ons lichaam en die gaan ons lichaam juist beschermen. Neo: “waarom doen mijn ogen pijn?” Morpheus: “omdat je ze nog nooit gebruikt hebt”.

De sleutel tot gezondheid: ‘ziekte’symptomen = helings-signalen. Germaanse geneeskunde. Hippocrates zegt: ziekte altijd op natuurlijke wijze uitzieken. Gelukkig dat in de ayurveda, de Germaanse en de Chinese geneeskunde geen contradicties zijn. Met dank aan Brecht Arnaert. www.arnaerteconomics.com/GEAH

Denk daar eens rustig over na.

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • 6. Ontgiften van zware metalen (uit vaccins) In onze samenleving is er een verhoogde vervuiling door zware metalen, denk maar aan aluminium, arsenicum, tin,kwik, koper, lood, nikkel, thallium, cadmium enzovoort. Bronnen van vervuiling door zware metalen zijn bijvoorbeeld deodorants, verfproducten, industriële bekleding van het meubilair, kleuren verwerkt op porselein zijn dikwijls zeer giftig, amalgaamvullingen, kunstgebitten, aluminiumfolie, vaccins, farmaceutische medicijnen, pesticiden, plastic, industriële reinigingsmiddelen, cosmetica, enzovoort. Ze verspreiden zich in het milieu en waterreservoirs en komen direct of indirect in ons lichaam terecht. Veel zware metalen komen direct in ons lichaam door vis uit de diepzee dat vervuild is door industriële [...]

  By Published On: 15/03/2024
 • OntgiftingIdeaal is dat men veel varieert uit de lijst van de besproken opgenomen middelen waarbij de synergetische werking wordt versterkt. Verder vraagt het jou om educatie te doen, want vanuit de overheid en het medisch apparaat krijg je niet de juiste informatie. Jouw gezondheid is dus volledig jouw verantwoordelijkheid. Veel succes met de ontgiftingHet feit dat het farmaceutisch product neomectine (ivermectine) verboden is bij de behandeling van corona, wijst erop dat dit wormdodend middel wel belangrijk is bij het ontgiften van de coronavaccins. Uit het werk van Free People online: van “boosterprik omicron en grafeenoxide in vaccins met bronmateriaal” is [...]

  By Published On: 15/03/2024
 • Draai de leugen om, dan zie je de waarheid Hoe onze overheid en de WHO waarheid verdraait in leugens. Censuur is een bekentenis van vrees voor de waarheid. Waarom geloven virologen in virussen, hoewel er geen virussen zijn in levend weefsel en cellen? Virologen definiëren dat een virus geen metabolisme heeft, zich niet kan voortplanten en geen celkern bevat, in tegenstelling tot eukaryoten die dat wel hebben. Virussen (zogezegde virussen) zijn dus biochemisch dood. Vele virologen beweren bovendien dat alleen een volledig viraal genoom streng in staat is tot infectie, maar een deel van het virus (dwz. een genfragment) is [...]

  By Published On: 15/03/2024