Astma bronchialis en astma laryngeale

Wat is astma?

Volgens de reguliere zienswijze is astma een ziekte van de buisjes in je longen die overgevoelig zijn. Bij sommige prikkels trekken de spiertjes rond de longbuisjes (Bronchiën) samen. Daardoor worden ze nauw. U ademt moeilijker omdat er minder lucht doorheen kan, je krijgt het benauwd. Soms is het slijmvlies aan de binnenkant van de longbuisjes ook ontstoken en wordt er meer slijm geproduceerd. Dan is er nog minder plaats in de buisjes om goed te kunnen ademen. 

Meestal beginnen de klachten in je vroege kinderjaren, maar het kan ook beginnen na je 50ste. Bij astma voel je je benauwd, je produceert een piepend geluid bij het ademen, vooral als je uitademt. Vele hoestbuien komen voor tijdens de rust en slaap, afgewisseld met perioden van veel hoesten en slijm. Van het hoesten word je vermoeider, je bent minder fit. Minder uithouding in lichaamsbeweging en sport. Astma wordt door het reguliere denken gezien als een erfelijke aandoening en is ongeneeslijk. 

De Germaanse  geneeskunde maakt een onderscheid in bronchiaal astma en strottenhoofd astma.

Functie van de bronchiale- en strottenhoofdspieren 

Het dwarsgestreepte spierweefsel van de bronchiën en van het strottenhoofd behoort tot het nieuw mesodermale kiemblad dat aangestuurd wordt door nieuw mesoderm. Dwarsgestreepte spieren hebben twee controlecentra in de hersenen. De bronchiën en het strottenhoofd hebben ook gladde spieren en deze zijn van endodermale oorsprong en worden aangestuurd vanuit de hersenstam. Het epitheel slijmvlies dat tot het ectodermale kiemblad behoort, bedekt de wand van de bronchiën en het strottenhoofd.

Bij het ademhalen zijn zowel de bronchiale spieren als de strottenhoofdspieren betrokken. Bij het ademhalen zijn ook de gladde spieren van de bronchiën en het strottenhoofd betrokken. De bronchiale spieren zijn betrokken bij het inademen en worden aangestuurd uit het hersenrelais gelegen in de rechterkant van de motorische cortex. De strottenhoofdspieren zijn betrokken bij het uitademen en worden aangestuurd uit het hersenrelais gelegen in de linkerkant van de motorische cortex. Normaal gesproken zijn deze twee ademhalingsbewegingen in balans. Maar als een biologisch conflict één van de twee hersenrelais of beide betreft ontstaat er een verstoring in de ademhaling. 

Dit geldt ook voor het slijmvlies: de hersenrelais van het bronchiaal slijmvlies is gelegen in de rechterkant van de motorische cortex, naast de hersenrelais van de bronchiale spieren. Het hersenrelais van het strottenhoofdslijmvlies is gelegen in de linkerkant van de motorische cortex, naast de hersenrelais van de strottenhoofdspieren. Zie afbeelding. 

De functie van de bronchiale spieren is om het lumen van de bronchiën te veranderen en de luchtstroom gedurende de ademhaling te bevorderen (vergelijk met het middenrif). De belangrijkste functie van de strottenhoofdspieren is het reguleren van de uitzetting en samentrekking van de glottis, het vocale apparaat van het strottenhoofd met de twee stembanden. De strottenhoofdspieren houden de glottis open tijdens de ademhaling en meer gesloten tijdens het produceren van geluiden.

Het conflict met betrekking tot astma houdt verband met de dwarsgestreepte spieren van de bronchiën en van het strottenhoofd aangestuurd door de motorische cortex in de hersenschors. De gladde spieren van de bronchiën en het strottenhoofd zijn ook betrokken bij het ademhalingsproces.

Het biologisch conflict met betrekking tot astma

Het biologisch conflict met betrekking tot de spieren van de bronchiën en het strottenhoofd is van dezelfde orde als het slijmvlies van de bronchiën en het strottenhoofd. De slijmvliezen van de bronchiën en het strottenhoofd behoren tot het ectodermale kiemblad. Het gaat om een vrouwelijk schrikangst-conflict of een mannelijk territoriumangst-conflict. Het is afhankelijk van iemands geslacht, handigheid of de lateraliteit en de hormoonstatus. 

Het territoriumangst-conflict is de mannelijk actieve reactie op een bedreiging van het territorium. Het schrikangst-conflict is de vrouwelijke passieve reactie daarop. In de natuur reageert het mannetje met aanvallen, het vrouwtje reageert met passief terugtrekken. De hormoonstatus kan tijdens het leven veranderen, bijvoorbeeld: een oudere man met lage testosteron kan op een vrouwelijke passieve wijze reageren.

Het onderliggend conflict bij astma is motorisch van aard (hersenschors) waarop het spierweefsel reageert. Een extra lading van ‘niet kunnen ontsnappen’ of niet ‘kunnen reageren’, ‘aan de grond genageld zijn of versteend zijn’ en het gevoel van ‘vastzitten, niet weg kunnen’ waardoor er verlammingsverschijnselen ontstaan in de bronchiale spieren of in de strottenhoofdspieren. Zie tabel. 

NHS = Normale hormoonstatus

LTS = Lage testosteronstatus

LOS = Lage oestrogeenstatus

Bij linkshandigen wordt het conflict overgeheveld naar de andere hersenhelft

De conflictactieve fase

Dwarsgestreept spierweefsel wordt beïnvloed door twee centra in de hersenen, en dat veroorzaakt twee verschillende reacties tijdens de conflict-actieve fase. Op de hersenmerg-gestuurde spieren van de bronchiën en het strottenhoofd ontstaan weefselnecrose. Dit is evenredig aan de intensiteit en duur van het conflict. Dat leidt tot spierzwakte. De hersenschors-gestuurde beperking (functieverlies) van de bezenuwing veroorzaakt de motorische verlamming. Bij hevige conflictactiviteit is er toenemende verlamming van de bronchiale spieren of strottenhoofdspieren.

Voor het strottenhoofd betekent dit meestal een onopgemerkte verzwakte stem. Vaak heb je ook afbouw van het strottenhoofdslijmvlies en de bronchiën. 

De verlamming op de bronchiale spieren veroorzaakt moeilijkheden bij het ademhalen, om precies te zijn met moeilijkheden bij de inademing. Het uitademen wordt verlengd vanwege de verminderde functie van de bronchiale spieren die de inademing regelen.

De verlamming op de strottenhoofdspieren veroorzaakt moeilijkheden bij het ademhalen, om precies te zijn met moeilijkheden bij de uitademing. Het inademen wordt verlengd vanwege de verminderde functie van de strottenhoofdspieren die de uitademing regelen. Bij een intens conflict kunnen de stembanden aangedaan zijn waardoor er een stemverandering ontstaat. Soms is het conflict zo heftig dat de stembanden volledig verlamd zijn waardoor je geen geluid meer kunt produceren…tot het conflict is opgelost. 

De stembanden. Het gebied van Broca of het spraakcentrum is ingebed in het hersenrelais van de strottenhoofdspieren. Zie artikel over Kinkhoest

Genezingsfase: een daadwerkelijke astma aanval treed op tijdens de genezingscrisis (epileptoïde crisis)

De bronchiale dwarsgestreepte spieren en de strottenhoofdspieren worden tijdens de helingsfase gereconstrueerd. Indien de slijmvliezen mee betrokken zijn tijdens de conflictactieve fase, ontstaat er een ontsteking waarbij ook meer slijm geproduceerd wordt. De verlamming van zowel de bronchiale spieren en/of strottenhoofdspieren reikt tot in het eerste deel van de genezingsfase. 

De epicrisis of genezingscrisis van het strottenhoofd spierweefsel presenteert zich door een strottenhoofd-astma-aanval. Het gaat gepaard met hoestkrampen, stuiptrekkingen die zich naar binnen bewegen met het typische happen naar lucht en een langdurige inademing. Er is een continue spanning van het strottenhoofd spierweefsel gedurende enkele minuten tot een paar dagen. De genezingscrisis gaat ook gepaard met een koudegevoel. De epileptoïde crisis van het gladde spierweefsel van het strottenhoofd presenteert zich als spasmen.

De epicrisis of genezingscrisis van het bronchiaal spierweefsel presenteert zich als hoestkrampen en stuiptrekkingen richting de mond waarbij een verlengd en piepende uitademing naar buiten ontstaat, afgewisseld met happen naar lucht. Dit duurt enkele minuten tot een paar dagen. Door de vernauwing van de bronchiën ontstaat er een bromgeruis tijdens het uitademen. De epileptoïde crisis van het gladde spierweefsel van de bronchiën presenteert zich als spasmen. 

Bij gelijktijdige vochtretentie, een bestaansconflict dat neerslaat op de nierverzamelbuizen – wat het syndroom genoemd wordt in de Germaanse geneeskunde – kan de astma aanval ernstig zijn. Eerst het bestaansconflict oplossen zodat er een einde komt aan de waterretentie dat een verergerend effect heeft op de genezingsfase van astma.  

Tijdens het derde deel van de genezingsfase keert de functie van de bronchiale spieren en de strottenhoofdspieren terug naar normaal, als het conflict en zijn sporen volledig zijn opgelost. 

Codeïne-bevattende medicijnen onderdrukken de hoest. Codeïne is net als morfine een opiumderivaat, en dit kan het onderliggende conflict weer doen oplaaien. Wees altijd voorzichtig met farmaceutische medicijnen.

Cortison is een middel met een sympathicone werking (actieve dagfase) waardoor het conflictactieve symptomen reactiveert. Op deze wijze veroorzaakt het een verlamming van de bronchiale spieren en de strottenhoofdspieren. Het antispasmodische effect kan daarom levensreddend zijn bij Status Asthmaticus (zie verder)

De biologische zin van astma ligt aan het einde van de helingsfase. Dan is het orgaan of weefsel sterker dan voorheen, wat het mogelijk maakt om beter voorbereid te zijn op een conflict van dezelfde soort.

Bij astma heb je altijd een constellatie (zie afbeelding)

Zowel het strottenhoofd-astma als het bronchiale-astma omvatten twee biologisch zinvolle speciaalprogramma’s. Bij astma is er altijd een constellatie

Een strottenhoofd constellatie die specifiek verband houdt met het hersenrelais van de strottenhoofdspieren in de linker temporale kwab is gerelateerd aan een schrikangstconflict of een territorium angstconflict. Dit gaat gepaard met een schrikangstconflict, territorium angstconflict of territorium angst-verlies conflict, seksueel conflict, en mannelijk territorium markeringsconflict of een vrouwelijk markeringsconflict in de tegenovergestelde rechter temporale kwab met betrekking tot de hartkransslagaderen. Afhankelijk van het geslacht, de handigheid (lateraliteit) en de hormoonstatus.

Een bronchiale constellatie die specifiek verband houdt met het hersenrelais van de bronchiale spieren in de rechter temporale kwab is gerelateerd aan een territoriumangst-conflict of schrikangstconflict. Dit gaat gepaard met een schrikangstconflict of territorium angstconflict, seksueel conflict of territorium verliesconflict, identiteitsconflict of territorium ergernisconflict, vrouwelijk markeringsconflict of mannelijk territorium markeringsconflict in de tegenovergestelde linker temporale kwab met betrekking tot het oppervlakkig rectumslijmvlies. Afhankelijk van het geslacht, de handigheid (lateraliteit en de hormoonstatus. 

Wanneer zowel de bronchiale spieren als de strottenhoofdspieren tegelijkertijd door de Epileptoïde Crisis gaan presenteert de astma aanval zich als langdurig uitademen met piepende ademhaling (bronchiaal astma) en verlengd inhaleren met happen naar adem (strottenhoofd astma). Deze aandoening, status asthmaticus genaamd, is een gevaarlijke genezingscrisis en veroorzaakt acute ademhalingsmoeilijkheden met het gevaar te sterven aan verstikking. Hier zijn medicijnen en reguliere behandeling dus gerechtvaardigd, niet om het hele symptoom te bestrijden, maar af te vlakken zodat men de genezingscrisis kan overleven. 

Conclusie

Astma is een complexe aandoening waarbij het geslacht, de handigheid en de hormoonhuishouding sterk bepalend is om het conflict te traceren en deze op te lossen. Astma is een genezingsfase van een schrikangst of territorium angstconflict in constellatie. Bij astma zijn er steeds twee biologisch zinvolle speciaalprogramma’s actief. Indien de astma chronisch evolueert, betekent dat het gerelateerde conflict niet volledig is opgelost waardoor de genezing blijft hangen. Wees voorzichtig met diagnose schokken dat self fulfilling prophecy oproept met vicieuze cirkels.

Astma-aanvallen wordt door de reguliere geneeskunde geassocieerd met een ‘allergie’. Dit klopt niet, zowel de bronchiale spieren als de strottenhoofdspieren omvatten dwarsgestreept spierweefsel en glad spierweefsel. Beide spiergroepen doen mee bij een astmatische aanval dat lijkt op een allergische reactie.

Middeltjes uit de natuur om astma aanvallen te verzachten

Bosbessen, granaatappels en veenbessen verwijden de luchtwegen en hebben een verzachtend effect op astma.

Biologisch geteelde gewassen hebben een grote voorkeur.

Ongeraffineerd zout helpt om plakkerig slijm uit de bronchiën te verwijderen. Wees royaal met ongeraffineerd zout, het is bovendien een smaakmaker. ongeraffineerd zout herstelt hydro-elektrolytische balans in het lichaam.

Ojibwa thee, groene thee en Lapacho (Pau d’Arco)

Thee van hibiscus, sleutelbloem, klein hoefblad en framboosblaadjes.

Miracle Mineral Supplement  MMS alsook een vitamine B-complex

In je woonkamer kaarsen branden van bijenwas is heilzaam voor de ademhalingswegen en stimuleert een rustige ademhaling.

Loop veel in de zon, luister naar je lichaam, gebruik geen zonnebrandcrème maar kokosolie of jojobaolie. De zon heeft een helend effect op astma, ondersteunt het oplossen van biologische conflicten. Je bent beter in staat om meer positieve hormonen te maken als je in de zon loopt, dat heeft een genezend effect. 

Vermijd cholesterolverlagende medicijnen en antibiotica.

Vermijd koemelk en zuivel, dit heeft een verergerend effect op astma.

Ademhalingsoefeningen, dansen en zingen. Wandelen in koude lucht.

Affirmatie: “Ik ben veilig”. “Ik ben geborgen”. “Ik ben rustig en gelaten en vertrouw op mijn innerlijke leiding”. 

Een rammenas uithollen, bruine suiker of honing toevoegen en het sap dat hieruit ontstaat drinken.

Kruiden ter ondersteuning bij astma

Boswellia serrata, Ballota nigra, Bacopa monnieri, Eucalyptus globulus, Hyssopus officinalis,

Origanum majorana, Thymus vulgaris, Viburnum opulus.

Met dank aan Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/

Björn Eybl zielsoorzaken van ziekte ISBN: 978-3-85052-299-1

Dr. Geerd Ryke Hamer

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…