Autistische constellatie en ADHD

Het is frustrerend voor de moeder die begrijpt waarom je kind een bepaald gedrag vertoont, en dat het lastig is als je geen oplossing kunt vinden en geen steun krijgt uit de omgeving. De intuïtie van de moeder is het beste middel om vast te stellen of haar kind ADHD of autisme heeft.

De band tussen moeder en kind is een spirituele band. Er wordt veel verteld over ADHD, het gaat dikwijls over twee soorten ADHD, de eerste heeft te maken met onoplettendheid, dromerigheid en wordt in verband gebracht met ADD. Deze vorm komt vaker voor bij meisjes.

De tweede soort omvat meer hyperactiviteit en impulsiviteit en komt vaker voor bij jongens. Als deze symptomen een stap verder gaan wordt er gesproken van autisme.

Er zijn ook positieve kanten aan deze aandoeningen, deze kinderen met ADHD en autisme hebben vaak een sterk ontwikkelde intuïtie, hebben het vermogen om dingen veel diepgaander te bekijken, zijn buitengewoon creatief en kunnen mensen “goed lezen”.

Dit komt deels voort uit het feit dat ze niet graag alles op de “standaard “manier doen, ze hebben daar het geduld niet voor.

Autisme is een constellatie met betrekking tot beide temporale kwabben die tegenover elkaar gelegen zijn in de hersenschors

Autistische constellatie

Een autistische constellatie heeft betrekking op het relais of controlecentra van het strottenhoofd slijmvlies in de linker temporale kwab en het relais van de alvleeskliergangen, kleine kromming van de maag, de galwegen en de galblaas in de rechter temporale kwab.

De biologische conflicten met betrekking tot de constellatie van beide hersenrelais: territoriumergernis-conflict, schrikangstconflict, territoriumangst-conflict, identiteitsconflict afhankelijk van het geslacht, de lateraliteit en de hormoonstatus.

Zodra het tweede conflict zich voordoet bevindt de persoon zich in constellatie en is manisch-depressief – vergelijk met primaire manie en primaire depressie, zie artikel depressie.

Of de manische of depressieve stemming dominant is, wordt bepaald door welke van de twee conflicten sterker is. De constellatie kan permanent zijn of terugkerend, door sporen of terugvallen in de conflicten.

CONFLICT VOLGORDE

Normale hormoonstatus = NHS

Lage testosteronstatus = LTS

Lage oestrogeenstatus = LOS

Bij linkshandigen wordt het conflict overgeheveld naar de andere hersenhelft

Hoe kunnen we de autistische constellatie begrijpen?

Het gaat steeds om een samenspel van twee conflicten. Het een conflict heeft betrekking op het relais van de alvleesklier gangen, de kleine kromming van de maag, de galwegen en de galblaas -mannelijk conflictgebied-, het andere conflict heeft betrekking op het relais van het strottenhoofdslijmvlies – vrouwelijk conflictgebied.

Wanneer Dr. Hamer het steeds heeft over hersenschors-constellaties over rechtshandigen, betekent dit niet dat linkshandigen niet door constellaties kunnen getroffen worden. Bij linkshandigen is de conflict ervaring en de volgorde anders omdat zij in beginsel vanuit de andere hersenhelft reageren.

Constellaties hebben niet automatisch lichamelijke ziekten tot gevolg, omdat bij het begin van de constellatie de vorming van conflict massa stopt, evenals de ontwikkeling rijping van het individu. Dat is de reden waarom men bijvoorbeeld bij een constellatie wel een Hamerse haard vind – oedeem in de hersenen – in het relais, maar geen symptomen in het lichaam.

Veel mensen brengen autisme bij baby’s in verband met vaccinaties zoals het BMR- vaccin – bof, mazelen en rubella. Begrijpelijk omdat vaccins veel zware metalen bevatten en andere neurotoxische stoffen zoals formaldehyde en polysorbaat 80. Die kunnen cognitieve en intellectuele stoornissen veroorzaken, maar geen constellaties.

Via hersenscans is duidelijk te zien dat in zowel het relais van het strottenhoofdslijmvlies en het relais van de alvleesklier gangen, de kleine kromming van de maag, de galwegen en de galblaas een Hamerse Haard te zien is. Een Hamerse Haard is een schietschijfvormige ringstructuur met kogelvormig verdicht hersenweefsel.

Het is wel zo dat de schadelijke effecten van toxische stoffen in vaccins en andere neurotoxines verwoestende effecten hebben bovenop de constellatie. De constellatie is de causaliteit van autisme, terwijl de giftige stoffen een correlatie hebben met autisme. Dit verklaart dat autisme ook al voorkwam nog voordat de grote vaccinatierondes tijdens de vorige eeuw waren gelanceerd.

De reguliere geneeskunde ontkent enig verband met het vaccin en blijft hardvochtig van mening dat autisme verband houdt met genetische factoren, hoewel er geen bewijs is voor deze bewering. “Hoewel niet is vastgesteld dat één gen autisme veroorzaakt, zoeken onderzoekers naar onregelmatige segmenten van een genetische code die kinderen met autisme mogelijk zouden hebben geërfd ”.

Het spraakcentrum – gebied van Broca – dat de taal en de spraak aanstuurt ligt ingebed in het relais van het strottenhoofdslijmvlies. Als het conflict m.b.t. strottenhoofdslijmvlies ook het gebied van Broca treft, zal het autistisch individu naast autistisch gedrag ook spraakstoornissen, zoals vocale tics ontwikkelen.

Of autistische symptomen, zoals sociale angst, sociale terugtrekking, weerstand tegen lichamelijk contact of een bepaald dwangmatig gedrag worden veroorzaakt door neurotoxinen of een autistische constellatie kan eenvoudig worden bepaald door middel van een hersenscan.

Deze hersen-CT van een rechtshandige vrouw toont een Autistische Constellatie (bekijk het GNM-diagram). Merk op dat de Hamerse Haard in de linker temporale kwab over beide strottenhoofdrelais reikt (bekijk het GNM-diagram). Dit laat zien dat het schrikangst-conflict als intenser werd ervaren dan het territoriumergernis-conflict, gekoppeld aan het maag-/alvleeskliergangen-/galwegenrelais in de rechter temporale kwab.

Baby’s en zeer jonge kinderen kunnen ernstige schokken lijden

Dr. Hamer heeft ontdekt dat geestelijke beperkingen het gevolg zijn van intense biologische conflicten die zich voordeden in de baarmoeder, bij de geboorte of in de eerste levensjaren van een baby. Dat is de prille periode van je bestaan dat je je op latere leeftijd op bewust niveau niet meer herinnert. We vergeten dat een foetus of een baby een waarnemend bewustzijn heeft.

In de psyche heeft dit bewustzijn niets van abstractie om iets van de wereld te kunnen begrijpen. Daarom slaan deze conflicten dubbel zo hard in de psyche van het nieuwe mensje in wording.

De geestelijke achterstand of vertraging bij mensen met autisme wordt zelden veroorzaakt door zuurstoftekort tijdens de zwangerschap, maar door een ernstige autistische constellatie die veroorzaakt is door een zeer zware bevalling. De rijpingsstop verklaart de ontwikkelingsachterstand van autistische kinderen en hun onvolwassen gedrag (huilen of uitbarstingen in overweldigende en frustrerende situaties).

Pasgeborenen en zuigelingen lijden ook onder schrikangst-conflicten en territoriumergernis-conflicten tijdens stressvolle vaccinatie procedures. Samen met de schadelijke effecten van neurotoxinen kan dit verwoestende resultaten hebben.

Een combinatie van verschillende constellaties

De combinaties van constellaties houden verband met verschillende conflicten. Hier ligt de verklaring waarom niet iedereen met autisme dezelfde symptomen vertoont. Het syndroom van Asperger is een matige vorm van autisme, en hier verschillen ook de symptomen van individu tot individu.

Een agressieve constellatie heeft te maken met twee conflicten, namelijk een territoriumergernis-conflict met een identiteitsconflict. Het kind vertoont storend en agressief gedrag – een driftbui, hoofdbonzen, haren trekken, zichzelf bijten.

Motorische tics, zoals wiebelen en andere repetitieve lichaamsbewegingen, wijzen op een Motorische Cortex Constellatie en het conflict “vast te zitten”. Motorische conflicten kunnen zich al voordoen tijdens het geboorteproces, wanneer de baby vastzit in het geboortekanaal.

In de praktische toepassing van de GNM moet elk “gedragssymptoom” als op zichzelf staand worden bekeken, om diens oorzaak te begrijpen.

De Autistische Constellatie manifesteert zich als de dwang om zich terug te trekken. Het doel van de sociale terugtrekking is om het individu in staat te stellen de conflicten beter het hoofd te bieden. Hoe sterker de constellatie, hoe kleiner de wereld en de ruimte waarin de autistische persoon zich veilig voelt, wordt.

Mutisme, een onwil om te spreken, is de ultieme weigering van de autist om met anderen te communiceren. Kinderen met zogenaamd “selectief mutisme” kunnen normaal praten, bijvoorbeeld met familieleden, maar weigeren op school of met vreemden te praten.

Mensen met een matige autistische constellatie

Deze mensen verlangen naar tijd alleen om in alle rust van hun eigen gezelschap en eenzame bezigheden te kunnen genieten. Deze rust is belangrijk voor hen en daarom is het minste geluid enorm storend. Het minste geluid, zoals het tikken van een klok of het zoemen van een vlieg, irriteert ze en leidt ze af, zie artikel over hyperacusis. Ze voelen zich helemaal niet op hun gemak in grote menigten.

Des te meer koesteren ze het gezelschap van gelijkgestemde vrienden. Zodra ze iemand hebben met wie ze hun gedachten en ideeën kunnen delen, worden ze erg spraakzaam, vooral als ze manisch zijn. Wanneer de depressieve stemming echter overheerst, vermijden ze sociale contacten volledig. Het trappen op een conflictspoor resulteert in een onmiddellijk terugtrekken in afzondering.

Tijdens depressieve periodes heeft de persoon de neiging om obsessief over dingen na te denken en kan hij uren zitten, zonder te bewegen of te praten. Dr. Hamer noemde deze mentale toestand “autistische stupor”. Meestal malen de kwellende gedachten voortdurend door iemands hoofd, bijvoorbeeld het incident dat het territoriumergernis-conflict activeerde.

De behoefte aan routine en regelmaat

Mensen met een autistische constellatie hebben behoefte aan routine en regelmaat.

Autisten hebben consistentie nodig in hun omgeving en in hun dagelijkse routine. Dit heeft ook betrekking op activiteiten buitenshuis – routes die ze lopen, plaatsen waar ze naartoe gaan, restaurants die ze bezoeken, voedsel dat ze eten. Structuur en voorspelbaarheid zijn essentieel voor een autistisch persoon om te “overleven”. Daarom kan een verandering in routine enorm stressvol zijn.

Bij een sterke constellatie kan een persoon dwangmatig ritueel gedrag ontwikkelen, zoals een specifiek aantal keren de voordeur op slot doen of items op een bepaalde manier bestellen en ordenen, totdat het “precies goed” aanvoelt. “Ze had een sereen gevoel van kalmte, wanneer dingen “goed voelen” – “wanneer een pen op haar bureau in een exacte hoek stond met haar muismat”.

Dit “precies goed” element zou zich kunnen ontwikkelen tot tics, bijvoorbeeld bepaalde objecten op een bepaalde manier aanraken of in een bepaalde volgorde – vergelijk met motorische tics bij een Motorische Cortex Constellatie.

De behoefte aan consistentie gaat samen met een dwangmatige perfectionisme

Autisten zijn zorgvuldig en overdreven grondig. Dit heeft ook positieve effecten om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Ze letten op de kleinste details en denken na over problemen totdat ze zijn opgelost. Ze stellen niet alleen hoge eisen aan zichzelf, maar ook aan anderen – hun kinderen, hun werknemers, hun studenten – en zijn overdreven kritisch wanneer niet aan hun normen wordt voldaan.

Ze hebben ook de neiging om te redetwisten. In tegenstelling tot de vechtlust van de manisch-agressieve probeert de autist de geschillen en fouten recht te zetten door middel van de rede, bewijs en logica. De ruzie gaat over het probleem, niet over de persoon. Autisten zijn uitermate ordelijk, tot op het punt dat ze zelfingenomen zijn.

Kleding en schoenen moeten netjes in de kast staan, foto’s aan de muur moeten waterpas hangen, de werkplek is altijd schoon en georganiseerd; sommigen ontwikkelen unieke organisatiemethoden. Mensen in een Autistische Constellatie worden gedreven om dingen direct voor elkaar te krijgen. Het zijn dwangmatige planners en raken in de problemen als er onverwachts iets tussen komt.

Ze zijn ook vaak overdreven punctueel. Over het algemeen zijn ze zeer ambitieus en hebben ze zeer gerichte interesses, of het nu kunst, een bepaald kennisgebied of een sport is.

Het nastreven van hun interesse is fundamenteel voor hun welzijn en geluk. Door de golf van energie kan de manische autistisch een enorme creativiteit, mentale activiteit, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen ontwikkelen – workaholics bevinden zich meestal in een autistische constellatie.

Het is de behoefte aan eenzaamheid, de nauwkeurigheid en grondigheid, het aanhoudend stilstaan ​​bij het oplossen van moeilijke taken – het “creatieve piekeren” – en de toewijding en passie voor het onderwerp die een persoon in deze constellatie in staat stelt perfectie te bereiken en om prestaties te bereiken die anders niet mogelijk zouden zijn geweest.

Dit verklaart waarom veel grote kunstenaars, schrijvers, ontdekkers en onderzoekers vaak hun hele leven lijden aan manische depressie.

ADD en ADHD

ADD (Attention Deficit Disorder) Een kenmerk van ADD uit zich door een verminderd korte termijngeheugen, aandachtsproblemen en concentratieproblemen. Bij ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) komt er naast een verminderd korte termijngeheugen nog hyperactiviteit bij.

Het samenvallen van geheugenproblemen en hyperactiviteit duidt op twee samenvallende constellaties: de ene houdt verband met scheidingsconflicten, de ander met het “vastzitten”-conflict, motorische conflicten in de motorische cortex.

Vaak beginnen de leermoeilijkheden na de scheiding met een van de ouders of van beide, na een verhuizing of een schoolwisseling waarbij een scheiding plaatsvindt van klasgenootjes en vrienden, nadat een broertje of zusje is geboren, die meer aandacht krijgt, nadat de moeder weer aan het werk is gegaan of wanneer de ouders constant ruzie maken of het te druk hebben om tijd door te brengen met hun kind.

Scheidingsconflicten houden verband met de opperhuid, de binnenbekleding van de melkgangen en het botvlies. De handigheid is van toepassing en bepaalt aan welke kant van de post-sensorische cortex de conflicten worden geregistreerd. De constellatie treedt in werking op het moment dat het tweede conflict de impact heeft in de tegenoverliggende hersenhelft.

De conflicten kunnen ook tegelijkertijd optreden. Bij gelokaliseerde scheidingsconflicten, die beide zijden van het lichaam betreffen, bevindt de persoon zich onmiddellijk in een constellatie. De constellatie kan permanent zijn of terugkerend, als gevolg van sporen of terugvallen in de conflicten. De ernst van het korte termijn geheugenverlies is evenredig aan de intensiteit van de conflicten.

De (Post)Sensorische Cortex Constellatie manifesteert zich als korte termijn geheugenverlies. Het doel van het korte termijn geheugenverlies is om het geheugen te blokkeren, zodat het individu beter met de scheiding kan omgaan. Biologisch gezien is een scheiding van het roedel een van de meest traumatische biologische conflicten.

In de natuur betekent gescheiden zijn van de groep meestal de dood. Wij mensen delen deze stress met alle soorten. Opmerking: een kortetermijngeheugen kan reeds optreden met één zinvol biologisch speciaal programma, bij een constellatie wordt het symptoom duidelijker.

Scheidingsconflicten die op jonge leeftijd of in de vroege kinderjaren werden ervaren zijn de onderliggende oorzaak van dyslexie.

Wanneer ouderen ernstige scheidingsconflicten ervaren gaan ze symptomen van dementie ontwikkelen. Zie artikel over Dementie en Alzheimer

Met dank aan Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/ Aanrader!

Björn Eybl, zielsoorzaken van ziekte: ISBN: 978-3-85052-299-1 Ik kan dit boek aanbevelen om zelfstudie te doen, je kunt het op internet gratis downloaden.

Dr. Geerd Ryke Hamer

BRON: HTTPS://LEARNINGGNM.COM/CONSTELLATIONS/DOCUMENTS/POST_SENSORY_CORTEX_CONSTELLATION.HTML

Het probleem met zware metalen en vaccins

Zware metalen en andere neurotoxische stoffen hebben verwoestende gevolgen voor de baby en het kleine kind. Zware metalen zijn niet enkel afkomstig van vaccinaties, ook het gebruik van zilverpapier waarmee voeding verpakt en bewaard wordt, is een bron van aluminium in de voeding. De baby is nog volop bezig met de ontwikkeling van zijn lichaam. het lichaam weet niet vanwaar plotseling de zware metalen vandaan komen.

Alles wat in het lichaam en het bloed terechtkomt moet eerst de spijsvertering of de longen moet passeren. Een vaccin komt rechtstreeks in de bloedbaan, aluminiumfolie is daarom minder schadelijk dan het aluminium dat in een vaccin zit. Als de darmflora echt in evenwicht is, komen zware metalen via de voeding niet in de bloedbaan.

Het lichaam heeft een huidbarrière met een huidflora – talglaag. Dit voorkomt dat schadelijke stoffen het lichaam kunnen binnendringen. Maar met een vaccinatie wordt op een traumatiserende wijze giftige metalen door de huidbarrière in het lichaam binnengebracht. Niets voor niets dat baby’s kunnen krijsen als ze een naald zien omdat zij intuïtief weten dat dit niet klopt.

Terwijl de baby wordt gevaccineerd is het best mogelijk dat er een constellatie ontstaat dat leidt naar autisme. De schrikangst dat de baby lijdt in combinatie met een ergernis van zich niet kunnen verdedigen omdat de mama hem vasthoudt dat een territoriumangst conflict veroorzaakt.

Het jonge lichaam is nog niet in staat om de neurotoxische stoffen te ontgiften. Het lichaam probeert deze neurotoxische stoffen te isoleren in vetweefsel, en de hersenen bij een baby zijn rijk aan vet. Neurotoxische stoffen stapelen zich op in de hersenen en het zenuwweefsel.

Naast vaccins heb je nog andere bronnen van zware metalen, sommige medicijnen, verven en andere chemicaliën die in meubilair, tapijten en gordijnen aanwezig zijn, plastiek, deodorants, ook pesticiden e.a. Ben je bewust dat porselein zeer giftig kan zijn?Toevoegingen zitten vol met giftige metalen zoals aluminiumoxide.

Dan heb je nog het feit dat kwik en aluminium zich tientallen jaren kan opstapelen bij de ouders, en dit is natuurlijk ook het geval bij hun ouders, en deze kwikvervuiling wordt van generatie op generatie doorgegeven tenzij er stappen worden ondernomen om het lichaam echt te reinigen van deze zware metalen. Vaders kunnen zware metalen doorgeven via sperma.

De foetus krijgt zware metalen via de moeder binnen. Niets voor niets dat er in veel culturen extra aandacht wordt gegeven om het lichaam optimaal te zuiveren en te voorzien van extra zongerijpte krachtvoeding om de zaadcellen een eicel volledig van levensenergie te voorzien en te zuiveren van toxische stoffen. De werkwijze van de Ayurveda is hierom bekend.

Genetische aanleg?

Net als de theorie van ‘auto-immuunziekten’ waarbij het lichaam lichaamseigen weefsels aanvalt, is het concept van ‘erfelijk’, een academisch construct zonder wetenschappelijke basis. De bewering dat autisme het resultaat is van ‘foute genen’ van het hersenweefsel is daarom hoogst twijfelachtig.

De term auto-immuunziekten door erfelijke factoren is alleen maar een manier om de schuld van de aandoening bij de patiënt te kunnen leggen. De erfelijkheidstheorie kun je ermee vergelijken. Het genetisch ontwerp van de mens is er niet om zelfmoord te plegen. Men wil de indruk geven dat men met jouw probleem bezig is, maar in feite weten ze het niet.

Als DNA en nucleotiden als de schuldige wordt aangewezen, beschuldig je het diepste wezen van een kind dat met ADHD of autisme te kampen heeft en dat is ronduit schandalig. Daarbij sta je mijlenver weg om echt contact te maken met het diepere in jezelf en weet je niet hoe de biologie en ecologie in het lichaam precies werkt.

De echte reden waarom ADHD en autisme in de familie zitten is dat ze dezelfde biologische conflicten lijden van hun prille jeugd af. Dat deze conditionering gewoon van generatie op generatie wordt doorgegeven. Babys van de nieuwe generatie ervaren dezelfde biologische conflicten als van hun ouders. Familiepatronen, gedragspatronen en emoties zijn erfelijk.

Het is niet moeilijk om blootgesteld te worden aan zware metalen, denk maar aan frisdranken uit aluminium blikken, aluminiumfolie en aluminium gevelbekleding; Bovendien zijn er veel zware metalen zoals kwik en aluminium te vinden in pesticiden waarmee onze groenten en vruchten rijkelijk mee worden besproeid.

Denk ook maar eens aan de amalgaamvullingen, zij bevatten bijna 50% kwik . Amalgaam bevat bovendien ook Thallium en nikkel, beide ook uiterst giftig. Thallium staat bekend als een factor bij verlamming van de benen. Kwik en aluminium van generatie op generatie via de hormoonhuishouding wordt doorgegeven is de verergerende factor.

Wat kun je doen om ADHD en autisme te verhelpen?

De buitengewone ontwikkeling van neuronen in verschillende gebieden van de hersenen vereisen twee tot drie keer de hoeveelheid glucose, een zeer belangrijke voedingsbron. Geen glucose van geraffineerde suikers of zetmeel, deze zijn echter giftig voor het brein omdat ze geen voedende mantelstoffen bevatten. Glucose uit zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat door de natuur voorzien voor de mens.

Het vraagt veel energie om toegang te krijgen tot de hersengebieden die doorgaans bij kinderen nog niet worden gebruikt. Tekort aan voedende glucose uit natuurvoedsel zal de symptomen van ADHD en autisme sterk verergeren. Een kind met ADHD of autisme heeft een veel grotere behoefte aan gezonde suikers.

De kans is dus groot als je kind met autisme of ADHD dat je kind ook een tekort heeft aan deze voedende glucose! Geraffineerde suikers en zetmelen leveren niet de juiste glucose. Dit komt doordat deze suiker niet kan omgezet worden in voedende glycogeen of lichaamssuiker. De hersenen zijn door de bloedhersenbarrière beschermd, net zoals zenuwen die door de myeline zijn beschermd.

Het zenuwstelsel en het hersenweefsel is het enige weefsel dat niet rechtstreeks door het bloed wordt gevoed. Lichaamseigen suiker (glycogeen) geraakt gemakkelijker door deze beschermingslaag van de zenuwcellen om de zenuwcellen daadwerkelijk van voedende glucose en andere voedingstoffen te voorzien.

De lege calorieën van glucose zijn sterk verzurend. Dit in tegenstelling tot de voedende glucose van ongeraffineerde suikers zoals kokosbloesemsuiker, ahorn, honing en de goede suikers die van nature aanwezig zijn in zongerijpte voeding. Voedingsarme glucose van geraffineerde zaken verstoort gewoon het metabolisme.

Amfetamines

Amfetamines die dikwijls aan deze kinderen wordt gegeven is zeker niet het ideaal, amfetamines stimuleren de bijnieren tot productie van adrenaline. De hersenen gebruiken adrenaline als brandstof om de hersenactiviteit en de giftige zware metalen te kunnen overstemmen.

Adrenaline zorgt ervoor dat elektrische zenuwimpulsen snel worden doorgestuurd. Het gevolg is dat er tijdelijk een betere concentratie is met stabilisatie van ADHD en autisme, maar dat de bijnieren gaan uitputten. Dit is echt niet gezond voor het kind en zijn verdere ontwikkeling.

Als het kind jarenlang amfetamines krijgt om symptomen van ADHD en autisme te bestrijden gaan de bijnieren opgebrand zijn en instabiel worden tegen de tijd dat het kind volwassen is geworden.

Met als gevolg dat deze kinderen als ze jong volwassen worden problemen krijgen met angsten die gaan toenemen, verstoringen ontwikkelen op hun hormonaal huishouden, uitputtingsverschijnselen en de ziekte van addison kunnen ontwikkelen.

Waar kun je het beste op letten?

Vermijd geraffineerde of bewerkte oliën en vetstoffen. Het is belangrijk te weten of de vetstoffen of oliën die je consumeert een industriële bewerking hebben ondergaan of niet. Consumeer steeds oliën van eerste koude persing.

Vermijd deze oliën zelf te verhitten of bloot te stellen aan licht. Ideaal is om oliën toe te dienen na het bereidingsproces van je maaltijd. Vermijd het gebruik van margarine of andere bewerkte vetstoffen. Naast het schrappen van snoep, geraffineerde suikers, tarweproducten (gluten) is het uiterst verstandig om bewerkte vetten en oliën te mijden.

Houd je kind zoveel mogelijk uit een omgeving met een zware metalen vervuiling, dioxines e.a. Vermijd ook e-nummers, smaakmakers (MSG), synthetische zoetstoffen, lightproducten en genetisch gemanipuleerde gewassen zoals maïs en koolzaad. Deze zaken zorgen ervoor dat het kind steeds meer asocialer wordt.

Probeer je kind op een dagelijks voedingspatroon te zetten met veel specerijen (laat ze langzaam daaraan wennen). Specerijen zijn smaakmakers, stimuleren de spijsfertering en hebben ontgiftende eigenschappen voor het lichaam. Opteer voor zongerijpte biologische voedingsproducten.

Zorg voor evenwichtige balans van de zes smaken, zoet, zuur, zout, bitter, wrang en scherp en zorg natuurlijk voor voldoende gezonde suikers. Het is best mogelijk dat je kind niet direct zal meewerken, probeer dan om creatieve middelen te bedenken om deze nieuwe voedingswijze toch aantrekkelijk te maken voor je kind of camoufleer sommige zaken.

Het is echt belangrijk voor je kind.

Betrek je kind ook bij het proces en hou rekening met zijn of haar unieke wensen en integriteit. Een moeder heeft een spirituele band met het kind en weet het beste hoe het in het belang van haar kind kan gehandeld worden. Elk kind is uniek en in alle opzichten fantastisch. Doe je best en speel in op alles wat er gebeurt.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • BijnierkankerEen mens heeft 2 bijnieren die deel uitmaken van het hormonale stelsel van het lichaam. De bijnieren liggen boven op de nieren. Bijnieren bestaan uit twee delen: een buitenkant of de bijnierschors en een kern of het bijniermerg. Het merg zit in de binnenkant en het schors aan de buitenkant van de bijnieren. Bijnieren bestaan uit twee verschillende weefsels.De bijnierschors (cortex) is op zijn beurt weer opgebouwd uit drie lagen. Die lagen noemen we reticularis, fasciculata en glomerulosa. In deze drie lagen worden verschillende hormonen gemaakt. Dit zijn cortisol, aldosteron en de androgenen. Het adrenocorticotroop hormoon (ACTH) regelt de hoeveelheid [...]

    By Published On: 04/04/2024
  • BorstkankerVeel vrouwen worden geconfronteerd met angst bij de diagnose borstkanker. Het woord 'borstkanker' roept vaak een negatieve associatie op, terwijl het eigenlijk een natuurlijk biologisch proces is dat kan ontstaan als gevolg van conflictsituaties of trauma's. Bovendien zijn veel vrouwen zich niet bewust van het specifieke type kanker waarmee ze te maken hebben. Er bestaat borstkanker die gerelateerd is aan de borstklieren, dat weefsel behoort tot oud mesoderm, en er is ook een vorm van "kanker" in de melkgangen, die eigenlijk geen kanker is omdat dit weefsel tot het ectodermale kiemblad behoort. De medische wetenschap maakt vaak geen onderscheid tussen [...]

    By Published On: 25/03/2024
  • Leukemie Leukemie is een zinvol biologisch speciaalprogramma om jou te helpen je zware eigenwaarde-inbreuk te transformeren. Deze aandoening is door de medische wetenschap totaal verkeerd begrepen. Het is een programma van het nieuw mesoderm, het jongste kiemblad. In dit nieuwe mesodermale kiemblad ontstaat de versterking van het bot en is er meer beenmerg dan voorheen op het einde van de genezingsfase, waarbij er ook een normalisatie van de bloedcelproductie optreedt. Bloed bestaat uit bloedcellen, plasma en bloedserum en stroomt door het hart, de slagaderen en aders die samen het bloedvatenstelsel vormen. Bloed transporteert zuurstof, koolstofdioxide, metabole afvalstoffen, voedingsstoffen, hormonen, enzymen, [...]

    By Published On: 07/03/2024