Ben jij in vrede en liefde met jezelf?

In deze turbulente tijden is het van essentieel belang dat je trouw blijft aan jezelf. Ware innerlijke vrede komt voort uit een gevoel van ontspanning en vernieuwing, vrij van stress en druk. Wanneer je denken bevrijd is van alle spanning, kun je de onthullingen ontvangen die op het juiste moment en op de juiste plaats komen. Op dat moment ben je in vrede en ben je werkelijk vrij.

Het lijkt wel alsof deze uitdagende tijden een kans zijn om je diepste innerlijke kracht te herontdekken en te benutten voor je individuele groei. In dit innerlijke landschap vind je liefde en begrip, wat zich zal manifesteren in de uiterlijke wereld. Het betekent niet dat je tegen iets bent, maar dat je juist voor alles bent wat de kwaliteit van je leven en je gezondheid kan verbeteren. Het is altijd zo binnen, zo buiten.

Richt je aandacht op wat je wilt ervaren in het leven. Door bewust om te gaan met je onbewuste blinde vlekken en ze te erkennen, bevrijd je jezelf. Dit inzicht is altijd bevrijdend, omdat je dan het spel van tegenstellingen en hun reflecties begrijpt.

Het leven wordt gevormd door je creatieve denken, dat gedachten voortbrengt die zich manifesteren in creatieve woorden en expressies. Zowel denken als woorden zijn uiterst krachtig bij het scheppen van jouw realiteit en toekomst.

Als objectieve waarnemer ben je in staat om bewust te zien wat er werkelijk gebeurt en wat er op dit moment plaatsvindt, en om los te komen van de matrix. Deze matrix bestaat uit een dualiteit van slachtoffers en daders, die elkaar in stand houden. De matrix wordt pas volmaakt wanneer er een derde pool aan wordt toegevoegd, namelijk de helper of redder.

De helper handhaaft zowel het slachtoffer als de dader, en verliest daarbij al zijn energie. Deze driehoek van dader, slachtoffer en helper is van cruciaal belang om als objectieve waarnemer te kunnen zien, zodat je jouw eigen energie voor jezelf kunt behouden. Dit geldt zowel op individueel als op collectief niveau.

Je erkent de kracht van reflectie in anderen en begrijpt dat het positieve en negatieve dat je ziet, een weerspiegeling is van jezelf. Door bewust te worden van je eigen blinde vlekken en schaduwzijden, geef je ze bestaansrecht zodat het geen effect meer heeft op je ervaring. Hierdoor kun je steeds meer de objectieve waarnemer worden en verdwijnt de behoefte om te oordelen.

Onthoud: Denken is creatief, woorden productief, beide effectief in het geboorte doen geven van jouw werkelijkheid en de toekomst.

Je schaduwzijde heeft de gratie gekregen van jouw licht om beschenen te worden. Dan wordt het steeds gemakkelijker om de objectieve waarnemer te zijn en verdwijnt de behoefte om te oordelen.

Je maakt bewust gebruik van je gedachten en woorden, omdat je weet dat ze een scheppend vermogen hebben. Je richt je op dankbaarheid en vindt vaker dingen om dankbaar voor te zijn, wat bijdraagt aan een ontspannen en vredig leven. Dit vormt een prachtig fundament voor geluk. Ik wens ook iedereen een mooie dag toe!

Het is inderdaad essentieel om je leven te leiden op jouw eigen manier, in overeenstemming met je hart en je diepste verlangens. Problemen en uitdagingen zijn niet bedoeld om je te ontmoedigen, maar om je te laten groeien en sterker te maken. Het is belangrijk om van het leven te genieten zonder anderen of jezelf pijn te doen, wat een solide basis vormt voor ethiek en moraliteit.

Gezond en gelukkig zijn kun je alleen als je leeft zoals je wilt, op jouw manier. Volg je hart en laat je niet leven door anderen. Bekijk problemen met een positieve instelling, ze zijn bedoeld om je te laten groeien. Met neutraliteit kun je jezelf losmaken van de mechanismen van verzet.

Door jezelf te verzetten, doe je jezelf pijn. Met neutraliteit bevrijd je jezelf van oordelen, verwachtingen, prestatiedruk, hard werken en de emotionele onrust die dit alles met zich meebrengt. Als je vast blijft zitten in verzet, keer je jezelf af van je eigen ziel. Het kiezen voor neutraliteit opent de ramen naar je innerlijke goddelijkheid en naar je levensmissie. Dit streven maakt je gelukkig en gezond.

Een groot geheim van het leven is dat het geen ontdekkingsreis is, maar een creatief proces waarin je jezelf voortdurend opnieuw schept. Je bent jezelf niet aan het ontdekken, maar je schept jezelf steeds opnieuw. We banen de weg naar vrijheid door hoe we op elk moment in het leven reageren. Zoek dus niet om te ontdekken wie je bent, maar om te bepalen wie je werkelijk wilt zijn.

Paradoxaal genoeg is de sleutel tot zelfkennis het begrip van hoe we reageren op het leven. Hoewel we niet altijd controle hebben over wat er in ons leven gebeurt, hebben we wel altijd de keuze in hoe we daarop reageren. Reageren we onbewust op alles, of drukken we onze goddelijke aard uit door op een creatieve manier te reageren op onze ervaringen? Hoe maken we gebruik van ons vermogen om te reageren?

Door ons verzet te begrijpen en te accepteren. Wanneer we iets in onszelf willen veranderen, moeten we het eerst volledig accepteren. Door acceptatie geven we het bestaansrecht, waardoor we vervolgens vanuit neutraliteit een nieuwe keuze kunnen maken om onszelf opnieuw vorm te geven.

Het interessante van het leven is dat we alleen voorwaarts kunnen leven, maar dat we het alleen achterwaarts kunnen begrijpen. Als ik terugkijk, besef ik dat ik het vermogen heb om op een creatieve manier te reageren op het leven in deze wereld.

Het onderzoeken van mijn verantwoordelijkheid om spiritueel te groeien en mijn levensopdracht te vervullen, is van groot belang. Verantwoordelijkheid nemen betekent eenvoudigweg het vermogen hebben om te reageren. Het is een positieve en opbouwende kracht en heeft niets te maken met schuld.

Mijn grootste geluk is terug te kunnen kijken op een leven van mededogen en vriendelijkheid. Mededogen is als de liefdevolle aanraking die het gewonde hart heelt, dat bloedt van angst en verscheurd wordt door oordelen. Het herstelt de eenheid in alles en laat zowel mijzelf als anderen terugkeren naar die eenheid.

Met neutraliteit en mededogen als basis kunnen we krachtig reageren op de vele uitdagingen van onze spirituele groei. Mededogen geneest de geschonden wil en bevrijdt deze, waardoor ze gezond en vrij wordt. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om geluk in onszelf te vinden, is het onmogelijk om buiten onszelf geluk te vinden. Zich kunnen verheugen in het geluk van een ander is het ware geheim van geluk.

Hoi vrienden,

Om eerlijk te zijn, heb ik vroeger vaak negatieve gedachten over mezelf gehad. Ik ben opgegroeid in een omgeving waarin dat min of meer de norm was. De religie leerde me om me voortdurend schuldig te voelen, op school leerde ik om mezelf minderwaardig te voelen, en van mijn ouders heb ik geleerd om me beschaamd te voelen.

Maar hoe ik mezelf onvoorwaardelijk lief moest hebben, dat werd me niet bijgebracht. Eigenlijk weigerde ik zelfs om positief over mezelf te denken, ik wist gewoon niet beter. Waarom was ik zo hard voor mezelf dat ik mijn mooie eigenschappen niet kon waarderen en koesteren? Dat noem ik zelfkastijding. Vandaag wil ik graag bespreken hoe je negatieve gedachten over jezelf kunt veranderen in positieve gedachten.

Negatief denken over jezelf ontstaat meestal doordat je zelf slecht behandeld bent terwijl je juist iets positiefs deed. Deze afwijzing van het goede in jezelf is pijnlijk, vooral toen je nog een kind was. Het veroorzaakte twijfel over jezelf, en twijfel vormt de voedingsbodem voor angst. Op dat moment begon je jezelf af te wijzen om de pijn van afwijzing niet meer te hoeven voelen.

Zo ontstond er een identiteitsconflict, een biologische conflictsituatie. Vervolgens begon je negatief over jezelf te denken, waarbij je je eigenwaarde, zelfliefde en zelfrespect aantastte. Je zelfvertrouwen nam af en deze patronen bleven je achtervolgen, waardoor je steeds harder werd voor jezelf. Komt dit bekend voor?

Nou, vanaf nu kun je weigeren om negatieve gedachten over jezelf te denken. Je bent niet verantwoordelijk voor wat er in het verleden is gebeurd; de waarheid is dat je altijd je best hebt gedaan en je intentie ethisch gezien juist was.

Iedereen kan dit, maar je moet een besluit nemen en de overtuigingen die je over jezelf hebt veranderen. Van daaruit kun je nieuw gedrag ontwikkelen dat meer in lijn is met wie je werkelijk bent.

Een overtuiging van “ik ben het waard” is essentieel. Het heeft geen zin om te vechten tegen je gedachten als je iets wilt veranderen; dat werkt niet. Zeg gewoon dank aan je onderbewustzijn voor het delen van deze gedachten en vraag om een andere gedachte. Je kunt zelfs benadrukken dat je de ervaring van deze gedachte al kent en er niet van geniet, en vraag om een nieuwe gedachte. Je hebt de oude ervaringen niet meer nodig; ze hoeven niet herhaald te worden. Kies voor een andere gedachte en wens op een andere manier te denken.

Dus, vecht niet tegen je gedachten. Daar waar je tegen vecht, verlies je altijd, zoals we zien bij ziekten; het opkomen tegen kanker heeft juist meer kanker gecreëerd. Nu vechten we tegen corona en dat maakt de mensen juist zieker. Wanneer gaan mensen leren om niet meer te vechten? Dat is een zeer lage trillingsfrequentie.

Leer in plaats daarvan om in overgave te gaan; dit zal je trillingsfrequentie verhogen en het gemakkelijker maken om een positiever beeld van jezelf te vormen. HOU VAN JEZELF, dan ben je nooit meer eenzaam. ERKEN JE GEDACHTEN EN OVERSTIJG ZE door dankbaarheid, want je hebt iets geleerd en je herinnert je wie je werkelijk bent.

Wees je ervan bewust dat een gedachte slechts een gedachte is en dat jij die gedachte niet bent. Het is belangrijk om gedachten te cultiveren die positief zijn over jezelf, hierin te geloven en dit steeds opnieuw te herhalen. Nogmaals: je bent het waard om positief over jezelf te denken. Wees oprecht gelukkig met de authenticiteit en uniciteit die jij bezit. Je bent werkelijk fantastisch; vergeet dit nooit meer!

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Weet je wat het lastigste is? Dat er mensen zijn om je heen waar je om geeft die zichzelf onbewust kapot maken, en jij mag toekijken. Dat put je uit, want je kan niets doen. Jij kan helemaal niemand veranderen. En elke keer dat je probeert, merk je dat de weerstand steeds groter wordt en dat je relatie met hen op de helling komt te staan. Het is jouw taak niet om de ander te veranderen, verbaal overtuigen is altijd psychologisch aftuigen en zorgt voor conflictsituaties. Het is nu eenmaal een bittere pil om te slikken. Verandering gebeurt namelijk intern, [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Waar denk je aan als je aan het woord vergeving denkt? We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, we hoeven alleen maar bereid te zijn om te vergeven. Dat is de eerste stap: bereid zijn om te vergeven. Voel je dat vergeving een geschenk is dat je aan jezelf geeft? Kun je je voorstellen dat vergeving jou bevrijdt van het verleden, van ervaringen uit het verleden, van relaties uit het verleden? Denk je dat je niet kunt vergeven? Wie of wat denk je nooit te kunnen vergeven? Wat houdt je vast aan het verleden en belet jou om [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Verzet werkt nooit Misschien is het wijzer om ons niet langer te verzetten tegen alles wat ons niet dient. Verzet je niet tegen het tegenovergestelde van wat je wenst te ervaren. Aanschouw het en zie het onder ogen voor wat het is. Alles waartegen je je verzet, blijft volharden in je levenservaring. Dit wordt veroorzaakt door je voortdurende negatieve aandacht, waardoor het een plek krijgt in jouw realiteit. Als je je ergens tegen verzet, breng je het in jouw realiteit. Door vervolgens je gefrustreerde negatieve energie erop te concentreren, blaas je het feitelijk meer leven in. Het zal groeien. Dit [...]

    By Published On: 19/03/2024