Ben jij in vrede met jezelf?

In deze gekke tijden is het belangrijk dat je jezelf kunt blijven. Je bent pas in vrede als je ontspannen en herboren voelt. Je denken is bevrijd van alle stress en druk. Je weet wat jou wordt onthuld en wat je dient te weten op het juiste moment komt, en op de juiste plek. Dan ben je in vrede en je bent vrij. Het is alsof deze gekke corona tijd het moment is om je diepe innerlijke kracht weer te vinden en te gebruiken voor je zelfontplooiing. In dit innerlijk wereldbeeld zal je liefde en begrip vinden dat zich zal weerspiegelen in de uiterlijk wereld. Het houdt in dat je tegen niets bent, maar je bent wel voor alles wat de kwaliteit van je leven en gezondheid kan verbeteren. Je aandacht gaat naar hetgeen je wilt ervaren in je leven. Je ruimt de onbewuste blinde vlekken op door ze bestaansrecht te geven. Dat is altijd bevrijdend waarbij je het spel van de tegengestelden en hun bespiegeling begrijpt.

Het leven wordt gecreëerd door je creatieve denken dat gedachten voortbrengt met zijn creatieve woorden tot expressie. Zowel het denken als de woorden zijn beiden uitermate effectief in het geboorte geven van jouw werkelijkheid en je toekomst.

Je neemt als objectieve waarnemer bewust waar wat er werkelijk is gebeurd en wat er op dit moment aan het gebeuren is. Daarbij ben je in staat om uit de matrix te stappen. de matrix bevat een dualiteit van slachtoffer en dader die elkaar in stand houden. De matrix is pas perfect als er een derde pool bijkomt en dat is de helper.  De helper houdt de slachtoffer en dader in stand. Daarbij verliest de helper al zijn energie. De triniteit is dus dader, slachtoffer en helper. Het is de kunst om als objectieve waarnemer deze triniteit te zien zodat je eigen energie voor jezelf kunt houden. Dat geldt zowel individueel als collectief natuurlijk.  Je weet dat al het goede dat je herkent in een ander, eveneens het goede weerspiegelt dat jij in jezelf hebt. Je weet dat dit voor het negatieve ook geldt. Van zodra je het negatieve herkent in een ander, zonder het gevoel te moeten oordelen of opkomende negatieve emoties ervaart, dan weet je dat dit is opgelost in jezelf. Je blinde vlek heeft bestaansrecht gekregen en laat jou vervolgens met rust. Je schaduwzijde heeft de gratie gekregen van jouw licht om beschenen te worden. Dan wordt het steeds gemakkelijker om de objectieve waarnemer te zijn en verdwijnt de behoefte om te oordelen.

Je gebruikt jouw gedachten en woorden zeer bewust omdat je weet dat deze dingen een creërend vermogen hebben. Denken is creatief, woorden productief, beiden effectief in het geboorte doen geven van jouw werkelijkheid en de toekomst. Je geeft vaak uitdrukking aan je dankbaarheid en je merkt vaker dingen op waar je dankbaar voor kunt zijn. Je bent ontspannen en je leidt een vredig leven. Dat is een mooi fundament om gelukkig te worden. Ik wens iedereen een mooie dag toe.

Daniël The Healthman

Vertrouw op je lichaam en genees jezelf

Je bent veel meer dan je denkt

Warme groet

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *