Ben jij in vrede met jezelf?

In deze gekke tijden is het belangrijk dat je jezelf kunt blijven. Je bent pas in vrede als je ontspannen en herboren voelt. Je denken is bevrijd van alle stress en druk. Je weet wat jou wordt onthuld en wat je dient te weten op het juiste moment komt, en op de juiste plek. Dan ben je in vrede en je bent vrij. Het is alsof deze gekke corona tijd het moment is om je diepe innerlijke kracht weer te vinden en te gebruiken voor je zelfontplooiing. In dit innerlijk wereldbeeld zal je liefde en begrip vinden dat zich zal weerspiegelen in de uiterlijk wereld. Het houdt in dat je tegen niets bent, maar je bent wel voor alles wat de kwaliteit van je leven en gezondheid kan verbeteren. Je aandacht gaat naar hetgeen je wilt ervaren in je leven. Je ruimt de onbewuste blinde vlekken op door ze bestaansrecht te geven. Dat is altijd bevrijdend waarbij je het spel van de tegengestelden en hun bespiegeling begrijpt.

Het leven wordt gecreëerd door je creatieve denken dat gedachten voortbrengt met zijn creatieve woorden tot expressie. Zowel het denken als de woorden zijn beiden uitermate effectief in het geboorte geven van jouw werkelijkheid en je toekomst.

Je neemt als objectieve waarnemer bewust waar wat er werkelijk is gebeurd en wat er op dit moment aan het gebeuren is. Daarbij ben je in staat om uit de matrix te stappen. de matrix bevat een dualiteit van slachtoffer en dader die elkaar in stand houden. De matrix is pas perfect als er een derde pool bijkomt en dat is de helper.  De helper houdt de slachtoffer en dader in stand. Daarbij verliest de helper al zijn energie. De triniteit is dus dader, slachtoffer en helper. Het is de kunst om als objectieve waarnemer deze triniteit te zien zodat je eigen energie voor jezelf kunt houden. Dat geldt zowel individueel als collectief natuurlijk.  Je weet dat al het goede dat je herkent in een ander, eveneens het goede weerspiegelt dat jij in jezelf hebt. Je weet dat dit voor het negatieve ook geldt. Van zodra je het negatieve herkent in een ander, zonder het gevoel te moeten oordelen of opkomende negatieve emoties ervaart, dan weet je dat dit is opgelost in jezelf. Je blinde vlek heeft bestaansrecht gekregen en laat jou vervolgens met rust. Je schaduwzijde heeft de gratie gekregen van jouw licht om beschenen te worden. Dan wordt het steeds gemakkelijker om de objectieve waarnemer te zijn en verdwijnt de behoefte om te oordelen.

Je gebruikt jouw gedachten en woorden zeer bewust omdat je weet dat deze dingen een creërend vermogen hebben. Denken is creatief, woorden productief, beiden effectief in het geboorte doen geven van jouw werkelijkheid en de toekomst. Je geeft vaak uitdrukking aan je dankbaarheid en je merkt vaker dingen op waar je dankbaar voor kunt zijn. Je bent ontspannen en je leidt een vredig leven. Dat is een mooi fundament om gelukkig te worden. Ik wens iedereen een mooie dag toe.

We leren elke dag iets nieuws bij.

Zou het niet geweldig zijn als onze teergeliefde kinderen leren hoe ze zelf kunnen denken en mogen voelen, dat ze van zichzelf onvoorwaardelijk mogen houden, hoe ze relaties goed kunnen houden, dat ze ook fouten mogen maken om te kunnen groeien in bewustzijn, hoe ze wijze ouders kunnen worden, hoe ze met geld kunnen omgaan dat gunstig is voor iedereen en hoe ze een fantastische bijdrage kunnen leveren aan hun eigen gezondheid, in plaats van de jaartallen van veldslagen uit hun hoofd te moeten leren?

We hoeven de kinderen hierin niks te leren (aangeleerd gedrag), we mogen de kinderen ruimte geven om het zichzelf te laten her-IN-neren. ❤️

* Volwassenen DENKEN dat zij de kinderen iets te leren hebben, maar kinderen zijn er om hen te laten VOELEN dat het om het INNERLIJKE onderwijssysteem (wijsheid) gaat ipv om het UITERLIJKE onderwijssysteem (kennis). Juist doordat we zo gericht zijn op het UITERLIJKE onderwijssysteem wat gebaseerd is op KENNIS , DENKEN en AANGELEERD GEDRAG , is er geen ruimte voor het INNERLIJKE onderwijssysteem wat gebaseerd is op WIJSHEID , VOELEN EN AUTHENTIEK / NATUURLIJK GEDRAG. En we zorgen hierdoor juist voor BEPERKING ipv ONTWIKKELING van het kind. ❤️

* De VOLWASSENEN leren de kinderen hoe ze MOETEN OVER-LEVEN ❤️

* De KINDEREN laten zien dat volwassenen MOGEN BE-LEVEN ❤️

Weinig mensen hebben geleerd hoe ze met deze onderwerpen kunnen omgaan. Mochten we dat geleerd hebben en als we het zouden weten, zouden we het anders aanpakken. De grote waarheid over jou is dat je bent om van te houden. Dat je er mag zijn. Mochten kinderen dat eens leren op school. Kinderen zijn het waard om met deze onderwerpen goed te kunnen omgaan. Ik plaats van de persistente angstberichten op de media, hoe we onszelf ziek maken door de muilkorven, negatieve beelden en woorden die de kinderen depressief maakt. De abusievelijke en veralgemeende culpabilisering van de bevolking die onterecht verantwoordelijk wordt gesteld voor een vreselijke denkbeeldige pest, waardoor kinderen die hun grootouders bezoeken verworden tot potentiële moordenaars. Kinderen en adolescenten worden opgesloten, terwijl ze volop zouden moeten socialiseren. Voor sommigen, die in kleine woningen leven, wordt hun huis een gevangenis. Wat vertelt dit over ons als maatschappij, om eerlijk te zijn, toch nog een beetje (veel) onderontwikkeld.

Jij kunt niet de lessen van andere mensen voor ze leren, ook ik niet, daar zullen zij zelf wat voor dienen te doen. Dat doen ze als ze er klaar voor zijn. Dan verschijnt de leraar. Dan leren we hoe we empathisch kunnen zijn, knuffelen,  liefdevol, mededogend, zelfs dankbaar kunnen zijn. Misschien leren we weer glimlachen naar elkaar. En uiteindelijk leren we misschien weer hoe we onszelf onvoorwaardelijk kunnen liefhebben met een stimulatie en positieve verantwoordelijkheid om onze gezondheid een flinke bijdrage te geven. Je gezondheid is ook je verantwoordelijkheid. En ten slotte: we moeten niet, we mogen.

Je hoeft niets te leren over relaties. 

Je hoeft alleen maar te tonen wat je reeds weet. Er bestaat een manier om binnen elke relatie gelukkig te zijn. Dat is de verhoudingen gebruiken volgens hun vooropgezette bedoeling en niet volgens jouw intenties. Relaties zijn nu eenmaal uitdagend. Ze roepen je voortdurend op om creatief te zijn, steeds hogere aspecten van jezelf, steeds verhevener visies en schitterende versies van jezelf tot uitdrukking te brengen en te ervaren. Dit kun je nergens directer, effect voller en zuiverder doen dan binnen relaties. In feite kun je het zelfs zonder relaties in het geheel niet doen.

Je kunt in het universum alleen maar bestaan door je verhouding tot andere mensen, plaatsen en gebeurtenissen als een kenbare grootheid, iets dat je kan identificeren. Deze constructie kan een schitterende creatie zijn volgens je eigen bewuste ontwerp, of een totale configuratie. Je kunt als persoon kiezen om het resultaat te zijn van alles wat eenvoudigweg gebeurt, of van wat jij verkiest te zijn en te doen rond wat gebeurt. In deze laatste variant  wordt de creatie of schepping van het zelf  een bewuste aangelegenheid en wordt het zelf ook verheerlijkt. Zegen daarom elke relatie. Beschouw elke relatie als bijzonder en vormend voor wie je bent en kies NU te zijn.

Bij velen is er nu de vraagstelling of het voorgaande ook geldt voor romantische relaties. Persoonlijke liefdesrelaties mislukken (geen enkele relatie kan nooit echt mislukken,  behalve in de strikt persoonlijke zin dat zij je niet opleveren wat je ervan verwachtte), dus wanneer ze zijn aangegaan om redenen die niet uitgesproken gunstig of bevorderlijk zijn voor de overleving ervan. Het trieste  zie ik dat de meeste mensen een relatie beginnen met het oog op wat zij eruit kunnen halen dan wat zij erin kunnen stoppen. Het doel van elke relatie is te beslissen welk deel van jezelf je “tevoorschijn” wilt laten komen en NIET om te bepalen welk deel van de ander je kunt opeisen en inpalmen.

Er is slechts één groot doel voor elke relatie, ook romantische liefdesrelaties, en feitelijk voor het gehele leven: TE ZIJN EN TE BESLISSEN WIE JE WERKELIJK BENT. Het klinkt heel romantisch om te zeggen dat je niets was tot die ander in je leven is verschenen, maar ik zeg je, het is ONWAAR. In feite is het nog erger, het legt een ongelooflijke druk op de ander om allerlei dingen te zijn die hij of zij niet is. Ze willen je niet ”teleurstellen” en proberen heel hard van alles te zijn en te doen, “TOT ZE NIET MEER KUNNEN”. Op een bepaald moment kunnen ze niet langer aan jouw beeld voldoen. Ze kunnen niet langer de rol spelen die hun is toegewezen. Er wordt dan tegenzin opgebouwd en de woede zal volgen.

Uiteindelijk, om zichzelf te redden (en de relatie), eisen deze speciale anderen weer hun werkelijke identiteit op en gaan meer handelen in overeenstemming met WIE zij werkelijk zijn. Het is meestal rond deze tijd dat jij begint te zeggen dat zij “WERKELIJK ZIJN VERANDERD”.

Het is heel romantisch dat jij begint te zeggen dat jij je nu compleet voelt nu die speciale ander in je leven is gekomen. Het doel van relaties is echter niet een ander te hebben die jou kan vervolmaken. De bedoeling van elke liefdesrelatie is dat je een ander hebt met wie jij je volmaaktheid KUNT DELEN.

Dat is de grote paradox van alle menselijke relaties: je hebt geen behoefte aan een bijzondere persoon buiten jezelf om werkelijk te ervaren WIE JE BENT, en…zonder de ander ben je niets. Dit is zowel het mysterie als het wonder, de frustratie als de vreugde van de menselijke ervaring. Het vereist een diep begrip om op een zinvolle manier en totale bereidheid binnen deze paradox te leven. Het valt mij op dat maar erg weinig mensen dit doen.

Diepgang in relaties

Velen hebben de intrinsieke wens om een vervullende en verheven relatie op te bouwen. Daarvoor is het belangrijk om de ander in zijn waarde te laten volgens zijn of haar zelf gevormd wereldbeeld en begrip te cultiveren om dit te begrijpen en te voelen zodat de ander zich begrepen en geliefd voelt.

Vanaf het moment dat je realiseert dat iedereen zijn eigen perceptie heeft van de werkelijkheid, met andere woorden: dat iedereen in zijn eigen realiteit leeft, kun je begrijpen hoe het leven in elkaar zit en kun je zien dat ieder in hun eigen waarheid of wereldbeeld leeft. Vele mensen kijken vanuit hun bril naar de ander. Het is maar net via welke “bril” je naar de wereld kijkt. Veel mensen zien alles via hun eigen bril en vinden het echt lastig om zich te verplaatsen in een ander zijn visie. Nochtans is dit zeer cruciaal om het fundament van elke relatie sterk te houden: de ander in zijn waarheid en perceptie respecteren. Je kunt jezelf noch de ander veroordelen voor het feit dat diegene bepaalde dingen anders ziet, voelt en ervaart dan jijzelf.

Inlevingsvermogen is het sleutelwoord om begrip en inzicht te verwerven. Daarmee kun je naar de ander kijken naar wat zijn of haar drijfveer is en vanuit welk perspectief er naar een bepaalde situatie gekeken wordt. Ieder heeft zijn ervaringen en trauma’s opgelopen en verwerken dit op hun manier. Als je dus echt wilt inleven in de ander, dan is het wel belangrijk dat je jouw bril even afzet en tracht om de bril op te zetten van de ander. Dit gegeven is zo belangrijk om te kunnen zien en voelen wat de andere denkt of voelt in plaats van te oordelen en te veroordelen. Zodanig om te voorkomen dat je jouw eigen interpretatie geeft van hetgeen er aan de hand is. Als je dit inlevingsvermogen meer gaat cultiveren, zul je merken dat de ander zich daardoor meer begrepen voelt en wordt de connectie gemaakt met de Ziel van de andere persoon. De deur gaat van de ander gaat vervolgens ook open om zich in te leven naar jouw waarheid. Zo verkrijg je een echte dialoog.

Begrip, waarachtig respect, inzicht en steun geven een gevoel van samenhorigheid. Daarmee krijg je een band die veel dieper gaat dan het oppervlakkige ego en je eigen perceptie over de werkelijkheid. Je kunt dan in feite zeggen dat er een Zielsconnectie wordt gemaakt. De andere echt begrijpen. 

Ben jij een persoon die graag met een ander meeleeft en zich inleeft in de ander? Oefen jij je gevoeligheid om een ander te begrijpen op een hoger niveau? Veel gevoelige mensen hebben een voelspriet ontwikkeld, welke heel duidelijk aangeeft wat er gaande is. Het invoelend en inlevend vermogen kun je sterk ontwikkelen en helpt jou om het inleven in de ander vanzelf te laten gaan. Daarmee kun je zien en echt voelen wat de ander voelt of denkt, en dit met respect en waardering. Maar als ik kijk naar de maatschappij en gewoon waarneem, merk ik dikwijls dat vele mensen een eigen invulling gaan geven aan de situatie. Er wordt een heers en verdeel gecreëerd dat het gewoon niet mooi is. Daardoor zie je niet meer helder wat er nu werkelijk aan de hand is. Je kijkt gewoon weer door je eigen bril dat gevormd is door je eigen perceptie!

Oefen jezelf om iedereen vanuit onvoorwaardelijke liefde te kijken. Vanuit een waarachtige liefdevolle blik zorg je er al voor dat je op een dieper level gaat zitten met elkaar. dat is een mooi fundament om een vertrouwensband te creëren. En geloof me, deze zal intenser zal zijn dan eerder gedacht. Deze vertrouwensband heb je nodig om te komen tot een gevoel van begrip, waarachtig respect, inzicht en steun. Dat is niet hetzelfde als zogezegd een duwtje geven in de rug van de ander, maar de ander het gevoel geven dat hij of zij mag zijn wie hij of zij is ongeacht wat hij of zij gelooft. Dat is zo’n warm en vertrouwd gevoel dat je aan de ander kan schenken, en dat is het fundament om verheven en vervullende relaties te cultiveren.

Onvoorwaardelijke liefde geef je vanuit een diepere laag, waarmee je de andere altijd in zijn kracht zet. Onvoorwaardelijke liefde vraagt niets terug en kent geen verwachtingen. Het kan ook niet oordelen of veroordelen in negatieve zin. Dat is waar het werkelijk om draait als je kijkt vanuit onvoorwaardelijke liefde naar een ander. Het doel van het leven is altijd: Om te besluiten en te verklaren, te scheppen en uit te drukken, te ervaren en te vervullen wie jij werkelijk bent. Om jezelf ieder moment te herscheppen als de prachtigste versie van het grootste visioen dat je ooit  hebt gehad van wie jij werkelijk bent. Dat is jouw doelstelling in jouw menswording, en dat is het doel van heel het leven. Dit geldt eveneens voor de ander. 

Vertrouw op jouw innerlijke Zelf als je contact maakt met anderen en vergeet even jouw eigen visie. Aansluiten bij de ander is voor diegene echt een ondersteuning en hij zal zich daardoor begrepen voelen. Een goede basis om vertrouwen te cultiveren. En de ander voelt zich niet alleen begrepen, maar ook geliefd!. Je zult ervaren dat je daardoor veel meer onvoorwaardelijke liefde zult ontvangen. Het wordt dan een natuurlijke stromende wisselwerking, waarmee je al jouw relaties meer diepgang zult geven met wederzijds respect en waardering. Daarbij ga je ontdekken dat de verscheidenheid van de mensen onze grote rijkdom is. In deze rijkdom kun je jouw eigen waarheid steeds aanvullen zonder de ander te oordelen of te veroordelen en belangrijk: JE KUNT DAN OOK STEEDS JEZELF BLIJVEN.

Het leven is een feest

Het klinkt mooi maar ik denk dat vele mensen het zo niet ervaren, en zeker nu niet in de zware hectische tijden waarin we nu leven. Door de opgelegde maatregelen ervaren mensen het leven als ontzettend lastig en zwaar waardoor het leven geen feestje is. En dat alleen omdat de meeste mensen door angst nu aan het overleven zijn. Het leven wordt zo een strijd om te kunnen blijven bestaan. En ja, OVER-LEVEN is absoluut geen feest. Wat doen we onszelf aan? Waarom blijven we geloven in het verhaal van virussen, kanker, en andere onzin van de medische wetenschap waarbij er zoveel zichtbare contradicties in te vinden zijn. Waarom laten wij ons zo meesleuren in de angst dat opgelegd is door regering en andere instituten?

Ik had vervolgens de vraag, hoe kan ik uit deze “overlevings-modus” geraken? Ik heb geleerd dat ik alleen maar goed voor mezelf kan zorgen door alles op mezelf te richten. Dat geldt voor zowel positieve als negatieve dingen. Want het is belangrijk te beseffen dat het namelijk niets uitmaakt wat een ander doet, het gaat erom wat ik ermee doe. 

Wat bedoel ik eigenlijk? Vele mensen reageren nogal snel op een negatieve situatie door te kijken naar wie er schuldig is, wat er fout is gegaan en hoe ellendig het allemaal is. Onbewust leggen we onze focus en samenhangend onze energie en kracht buiten onszelf. Ik begrijp dat het wel heel menselijk is, maar het werkt niet als je de focus buiten jezelf te plaatst. Want het gevolg is dat we verzwakken waardoor we in de “overlevings-modus” terechtkomen.

Het is belangrijk te beseffen hoe je zelf omgaat met een bepaalde situatie zoals die zich nu aandient. Het maakt eigenlijk niets uit wie iets heeft gedaan of wie er fout is. In de huidige tijd met zovele angstpsychosen gebeuren er vreselijke dingen en dat is waar, maar we komen er echt niet verder mee als we met het vingertje blijven wijzen naar een ander. Of dit nu de regering is die beperkende maatregelen oplegt of iemand die geen mondmasker draagt en geen vaccin wilt enzovoort. Het gaat erom wat jezelf doet voor jezelf. Ik bedoel dus niet voor een ander, maar voor jezelf! Hoe ga je het beste om met deze situatie voor jezelf om het zo makkelijk mogelijk te maken voor jezelf.

Het wijzen naar een ander, een oordeel naar een ander, de schuld leggen bij een ander en eisen dat hij of zij hun gedrag moeten veranderen, zal er nooit voor kunnen zorgen dat jij veilig bent. Want deze houding zorgt ervoor dat je steeds zal mogen afwachten of het wel of niet uitgevoerd wordt door de ander. De grote universele waarheid is dat het erom gaat hoe jij jezelf veilig kunt houden. 

Veiligheid is een ruim woord en bestaat uit verschillende aspecten. Sommige mensen voelen zich veilig om een mondmasker te dragen en zich te laten vaccineren. Andere mensen zoals ik voelen zich veilig door juist geen mondmasker te dragen en zich niet te laten vaccineren. 

Begrijp dan als je de strijd aangaat met die andere manier van leven, verbind je jezelf met strijd-energie waardoor je continu verbonden bent met die strijd-energie. Dat is uitputtend en zorgt ervoor dat je moet overleven in plaats dat het leven een feest is. Blijf uit de strijd door zelf geen strijd aan te gaan. Zelfs al lijkt het voor je persoonlijk dat het een “positieve” strijd is, omdat je vindt dat het gedrag van de ander ontoelaatbaar is. Het maakt niets uit, je verbindt jezelf met strijd-energie.

Als je verbindt met strijd-energie zal je lichaam daar altijd last van hebben doordat je bijvoorbeeld irriteert, opwindt, frustreert, steeds bezig bent met het gedrag, de emoties en het leven VAN DE ANDER en daardoor kun je jezelf niet bezig houden met je eigen gedrag, emoties en leven waardoor je wel moet overleven. Doordat je jezelf vergeet, maak je jezelf tot slachtoffer en daardoor wordt je overlevingssysteem geactiveerd

Het is dus véél belangrijker om te kijken hoe je in elke situatie jezelf kunt verbinden met positieve energie. Dus binnen de beperkende maatregelen ga je kijken wat je nog wel kunt. Ga kijken binnen stressvolle situaties hoe en wat jou een prettig gevoel geeft of waarvan je rustig en ontspannen wordt. De situatie wordt dan niet makkelijker, maar je gaat er wel makkelijker mee om waardoor je het voor jezelf minder belastend maakt. Daar gaat het nu om! Het is oefenen, want vele mensen zijn niet echt gewend om op deze wijze te reageren. Maar ik beloof je dat het wel zal werken waardoor je veiliger kunt voelen. Dat is belangrijk om je jezelf gezond te houden.

Ik begrijp dat dat het voor velen moeilijk is om dit in je levensfilosofie te implementeren, en zelfs in je eigen beleving misschien totaal onmogelijk, maar hoe vaker je het doet, hoe gemakkelijker je het kunt toepassen. Het is een mooie oefening of training om je lichaam en je geest te laten reageren op positieve energie die in elke situatie aanwezig is, hoe klein het aandeel ook is. Het is een universele waarheid, alles wat negatief is kan niet zonder zijn positieve tegenpool. Het positieve gaat altijd mee met het negatieve, het is de kunst van het leven dit in te zien. Na verloop van tijd zal je merken dat situaties minder belastend worden voor jezelf en daardoor minder uitputtend. Oefening baart kunst, neem tijd voor jezelf en oefen erin, het komt je gezondheid altijd ten goede.

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *