Bijnieruitputting Deel 1

De rol van je bijnieren in het dagelijkse leven

De bijnieren maken deel uit van het endocriene systeem, dat instaat voor onze hormoonhuishouding. De bijnieren werken samen met andere klieren in de hersenen zoals de hypothalamus, hippocampus, epifyse en hypofyse, en de andere hormoonproducerende organen zoals de schildklier, de alvleesklier, de zwezerik, voortplantingsorganen enzovoort. De bijnieren spelen een belangrijke rol in het gronden en omgaan met stress en emoties. Ze zorgen voor levensenergie, algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, gezonde assertiviteit en bewustzijn van je missie en visie. De bijnieren hebben dus een grote invloed op de manier van je denken en voelen. De bijnieren spelen een grote rol bij de zelfbeschermende functies van het lichaam. Hun invloed op ons is enorm, ondanks dat ze niet groter zijn dan een okkernoot met het gewicht van een volgroeide druif.

De cellen van de bijnieren luisteren steeds naar jouw interne dialoog, met andere woorden jouw innerlijk wereldbeeld, hoe jij jezelf en de wereld beschouwt en ervaart. De bijnieren zorgen voor energie die je nodig hebt om te reageren op wat je overkomt. Teveel stress, vervuiling van het lichaam, industrieel bewerkte voeding, medicijnen, biologische conflicten en negatieve emoties zorgen ervoor dat de bijnieren uitgeput raken. De bijnieren houden de interne fysiologische processen in het lichaam in evenwicht (we noemen dit de homeostase). Verder scheiden de bijnieren hormonen uit met een antioxidante werking en ontstekingsremmende eigenschappen.

Spierkracht en uithouding worden door bijnierhormonen direct beïnvloed. De werking van onze spijsvertering van onze voeding, de werking van ieder weefsel, ieder orgaan en iedere klier in je lichaam, jouw mindset en de manier waarop je denkt, hoe je jezelf voelt zijn allemaal factoren die samenhangen met de werking van deze twee kleine onmisbare orgaantjes bovenop de nieren. Je kunt niet leven zonder de bijnierhormonen, je gezondheid hangt af van je bijnieren. Jouw levensstijl, emotionele toestand en voeding zijn bepalende factoren om je bijnieren gezond te houden. Wees bewust dat de kracht en energie voor je bijnieren uiteindelijk afkomstig is uit de voeding die je dagelijks consumeert. dat maakt de factor voeding cruciaal in het herstellen van bijnieruitputting. Het lichaam heeft een mechanisme om ziekte te creëren en een mechanisme om ziekte te genezen, beide worden door de bijnieren gestuurd. Cruciaal om op chronische ziekten te reageren en de weerstand een boost te geven, maar daarvoor hebben je bijnieren krachtvoeding nodig. Dit samenhangend met een goede ontgiftingsmethode. Gifstoffen, stress en intoxicatie zijn de grootste boosdoeners bij bijnieruitputting.

Wat is bijnieruitputting?

Hypoadrenia, als de bijnieren het af laten weten

Bijnieruitputting is iedere vermindering van lichamelijke energie en het vermogen van de bijnieren om hun normale functies uit te oefenen. Het belangrijkste signaal is de aanhoudende vermoeidheid gepaard met lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld een slecht werkende spijsvertering al dan niet met een verminderde productie van schildklierhormonen. Het wordt vooral veroorzaakt door stress, ongeacht van welke bron dan ook het afkomstig is en het vasthouden van (negatieve) emoties en het niet oplossen van biologische conflicten. Deze stress gaat zich opbouwen in het lichaam en in intensiteit toenemen. Dit geldt voor zowel lichamelijke stress, emotionele stress, mentale stress en stress uit de omgeving. Het vermogen van het lichaam om adequaat te reageren op stress vermindert en je voelt je energiepeil naar beneden gaan. Dan zijn je bijnieren vermoeid en uitgeput. Het wordt dikwijls voorafgegaan door aandoeningen van de luchtwegen of problemen met de spijsvertering.

Bijna altijd speelt de stressfactor een grote rol bij bijnieruitputting. Het is belangrijk te weten dat jouw bijnieren steeds op dezelfde manier reageren, ongeacht welke vorm van stress je ervaart. Bijnieruitputting is iedere vermindering (niet falen!) van het vermogen van de bijnieren om voldoende hormonen van goede kwaliteit aan te maken. De ‘energie’ is op. De bijnieren blijven nog functioneren maar zijn niet meer in staat om de homeostase van het lichaam optimaal te behouden. Net genoeg zodat je kunt overleven.

Normaal functionerende bijnieren scheiden steeds uiterst accuraat gebalanceerde steroïde hormonen uit die de homeostase van het lichaam besturen en in evenwicht houden. Daarmee bedoel ik alle fysiologische processen in verband met de immuniteit, hormoonhuishouding, spijsvertering, metabolisme en nog vele andere lichamelijke systemen zoals bloedsuikerwaarden, cholesterolwaarden, bloeddruk in evenwicht houden en reguleren. Bijnieren zijn bedoeld om sterk te reageren op veranderingen in je fysieke, emotionele en psychologische omgeving. Overstimulatie van de bijnieren verstoort deze nauwkeurige balans en zorgt ervoor dat de productie van de regulerende hormonen afneemt. Tal van stress oorzaken hebben een cumulatief nadelig effect op de bijnieren. De belangrijkste symptoom van bijnieruitputting is vermoeidheid in combinatie met tal van andere signalen zoals verzwakte algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, libidovermindering, geen doorzettingsvermogen, geen energie om met stress om te gaan, storingen in het metabolisme e.a. Met andere woorden: Je hebt net voldoende energie dat je kunt overleven.

De bijnieren zitten boven de nieren net achter het hart

Vaak begint bijnieruitputting wanneer stress van welke bron dan ook het vermogen van het lichaam om er mee om te gaan ver overschrijdt. Stress kan in intensiteit opbouwen door lichamelijke, emotionele en mentale overbelasting waardoor de bijnieren vermoeid worden en niet meer adequaat kunnen reageren op stress.

In feite erkent de moderne geneeskunde bijnieruitputting niet als duidelijke ziekte en wordt er ook maar weinig aandacht aan gegeven. Als de bijnieruitputting erger wordt krijg je blauwachtige tinten op bepaalde gebieden van de huid, af en toe onverklaarbare diarree, uitdrogingsverschijnselen en neiging tot flauwvallen. Mensen met bijnieruitputting hebben natuurlijk neiging om stimulerende middelen te gebruiken, maar deze hebben een negatieve impact op de bijnieren en verergeren de bijnieruitputting. De grootste oorzaak van bijnieruitputting is stress in onze hectische dolgedraaide maatschappij. Combinatie van bovenstaande oorzaken met verminderde algemene gezondheid (ontstekingsgevoeligheid), slechte eetgewoonten, toxinen door medicijngebruik, fastfood en roken, drugsmisbruik, gaan de UITPUTTING in SNEL TEMPO verergeren.

Andere oorzaken van bijnieruitputting

Bijnieruitputting kent zeer veel verschillende oorzaken die een cumulatief effect hebben op deze kleine endocriene orgaantjes. Iedereen kan getroffen worden door bijnieruitputting, ook kinderen (zeker als hun ouders bijnieruitputting hebben). 

 • Chronische ziekte of herhaalde infecties zoals bronchitis of longontsteking, langdurige situaties waardoor jij je hulpeloos of gevangen voelt. Acute infecties.
 • Intoxicatie (gifstoffen en afvalstoffen) van je lichaam is een zeer grote factor dat bijnieruitputting in de hand werkt.
 • Onstuimig gedrag zoals vechten, competitie en concurrentie, te grote fysieke inspanningen, deadlines, putten de bijnieren langzaam maar zeker uit.
 • Ruzies, conflicten, ongelukkige relaties, stress in je huwelijk gaan je geestelijk uitputten en putten jouw bijnieren sterk uit. Emotionele stress.
 • Financiële problemen, schulden en armoede.
 • Ongewilde werkloosheid zijn sterke risicofactoren. Eveneens zoals bore-out, ondergewaardeerd worden, nergens aan een job geraken, afgekeurd worden hebben ook een uitputtend effect op je bijnieren. Je overbodig voelen of dingen doen die ondermaats liggen aan jouw kwaliteiten, gebrek aan uitdagingen enzovoort.
 • Verkeerd gebruik van de zintuigen zoals geweld op de televisie, slecht nieuws, straatlawaai e.a. verstoren eveneens de werking van de bijnieren. 
 • Verkeerde inschatting van je fysieke grenzen.
 • Gebrek aan contact met je eigen lichaam door teveel ‘opgefokt leven’  en oppervlakkige  ademhaling verstoren de werking van de bijnieren.
 • De bijnieren raken ook uitgeput door onderdrukking van de natuurlijke noden zoals toiletgebruik, doorlaten van winden, geeuwen e.a. 
 • Ook psychologische stress zoals werkdruk, files, de hectische dolgedraaide maatschappij waarin wij leven.
 • Dood van je levenspartner.
 • Jouw eigen gedachte over hoe je je voelt over je lichaam heeft impact op de bijnieren, dus wees positief over je lichaam.
 • Het vasthouden van negatieve emoties, zorgen, angst, leed, jaloersheid, woede e.a. Het is verspilling van mentale energie met negatief effect op de bijnieren.
 • Ongezonde levensstijl, te weinig slaap en rust, de dagelijkse routine niet respecteren.De dikke darm werkt niet goed, onvoldoende opname voedingstoffen.
 • Alle dagen meer drinken dan dat je lichaam nodig heeft (denk maar aan twee tot drie liter per dag) zorgt voor zout- en mineralenverlies. Je hebt zout en mineralen nodig voor een goede werking van de bijnieren.
 • Onregelmatig eten, slechte voeding, (geïndustrialiseerde voeding), inname voeding met verminderde kwaliteit (oud of bedorven), teveel eten, slechte bereidingswijze, verkeerd tijdstip van eten en slechte voedingsgewoonten.
 • Geraffineerde suikers en zetmelen putten de bijnieren uit.
 • Industrieel bewerkte vetten en oliën zijn giftig voor de bijnieren.
 • Cafeïne houdende dranken.
 • Gebrek aan juiste lichaamsbeweging of juist te veel sport doen.
 • Gebrek aan ontspanning

In onze hectische maatschappij zien we vaak een combinatie van bovenstaande oorzaken. Mensen grijpen gemakkelijk naar fastfood, geraffineerde suikers en koffie dat voor een energieboost zorgt en proberen stress te verminderen door alcohol, roken en drugs. Dat is echter een neerwaartse spiraal die de bijnieren in snel tempo doet uitputten. Veel stress in korte tijd kan dus je bijnieren overbelasten. Stress vergt enorme hoeveelheden adrenaline.

Een veelvoorkomend voorbeeld is de geboorte van een kind. Hetgeen een blijde verwachting is kan omslaan naar angst. Verschillende factoren kunnen leiden tot bijnieruitputting, maar sommige symptomen zijn echt het gevolg van bijnieruitputting, bijvoorbeeld postnatale vermoeidheid en depressie die ontstaan na het geboorteproces. De bijnieren stoppen abrupt met de productie van de juiste hoeveelheden juiste hormonen op het juiste moment zodat de moeder sterk, gelukkig en energiek blijft. Zo zware uitputting op de bijnieren is te vergelijken met een zenuwinzinking. Uitgeputte bijnieren kunnen niet meer de juiste hoeveelheid hormonen meer produceren die bij een bepaalde situatie passen, altijd te weinig of te veel.

Wat gebeurt er als de bijnieren onvoldoende werken?

Bijnieruitputting is een syndroom, een verzameling van symptomen en signalen.

Je energiepeil gaat gewoon naar beneden, ook mentaal krijg je het steeds lastiger.

Je fysieke en mentale conditie gaat achteruit, op het eerste gezicht ziet een buitenstaander dit niet, maar innerlijk voel je en weet je het wel. De bijnieren weten als ze uitgeput zijn niet meer hoeveel hormonen ze moeten produceren in een bepaalde situatie, het loopt gewoon uit de hand. Te weinig als je ze nodig hebt, teveel als je ze niet nodig hebt. Teveel adrenaline zorgt ervoor dat de dopamine reserves in de hersenen uitgeput raken. Teveel cortisol zorgt ervoor dat je hart harder moet werken om de ongebruikelijke bloedsuikerspiegels en cortisol spiegels te reguleren. Daarbij kan het zenuwweefsel en de hersenen uit balans komen. De pancreas moet soms overuren presteren en kan ontsteken ter compensatie van bijnieren die niet goed werken. Overgewicht is dikwijls een gevolg van bijnieruitputting en uitputting van de pancreas en de schildklier.

Wanneer er door stress plotseling een hoge concentratie cortisol door je lichaam stroomt gaat de cortisol de reserves glycogeen (lichaamssuiker), glucose en ijzer in de lever afbreken, waardoor je lever gedwongen wordt harder te werken om meer van deze stoffen te produceren. Nadat de adrenaline al je energie heeft doen verliezen trachten de bijnieren dit terug te winnen door extra productie van cortisol. Er ontstaan daarbij meer afvalstoffen (en ook toxines). Grote hoeveelheden adrenaline die niet verbrandt worden in het metabolisme worden ook giftig voor het organisme en irriteren alle belangrijke organen. Beide zaken (afvalstoffen en giftige adrenaline) opent dan weer de deur voor andere aandoeningen, dat op het eerste gezicht niets met bijnieruitputting lijken te maken, en toch het gevolg zijn van bijnieruitputting. Denk bijvoorbeeld aan steeds terugkerende luchtweginfecties, overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes e;a.. Als de bijnieren onvoldoende hun werk doen, heet dat hypoadrenia. Er zijn veel gradaties, bij de meest ernstige variant van bijnieruitputting kan iemand zelfs veel moeite hebben om meer dan een paar uur per dag op te zijn! Hierbij kunnen we spreken van de ziekte van Addison.

Bijnieruitputting kun je herkennen aan tal van symptomen: 

 • Vaak onregelmatige en abnormale bloedsuikerniveaus. (hypoglykemie).
 • Vaak last van allergieën en astma. Aandoeningen onder de misleidende term “auto-immuunziekten”.
 • Afweersysteem verzwakt. Snel last van luchtwegaandoeningen.
 • Tekort aan schildklierhormonen.
 • Artritis, gewrichtsontstekingen.
 • Problemen met de menopauze. Premenstruele spanningen.
 • Insulineresistentie en ontwikkelen van diabetes type 2.
 • Depressie, burn-out en bore-out en algemeen gebrek aan concentratie.
 • Totaal uitputtingsgevoel en gemakkelijk gestrest.
 • Moe zonder reden.

Vermindering libido, geen zin in seks.

 • Toenemende ontstekingsreacties in het lichaam.
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie.
 • Vermindering van onze geestelijke veerkracht.
 • Het ontwikkelen van auto-immuunziekten.
 • Niet kunnen voldoen aan de eisen van het dagelijkse leven.
 • Groep van niet specifieke gevoelens van onwel zijn en net niet ziek zijn.
 • Toenemen van angsten, onzekerheid, verwarring en twijfel.
 • Slaapproblemen, moeite om ‘s morgens op te staan.
 • Toenemen van verkoudheden, griep en andere luchtwegaandoeningen.
 • Sneller gefrustreerd en minder tolerantie.
 • Problemen met hart en vaatsysteem.
 • Spier- en botverlies, spierzwakte.
 • Gebrek aan empathie, ambitie.
 • Onvermogen te concentreren en verlies herinnering.
 • Vormen van reuma.
 • Gebrek aan energie, uitputting.
 • Neiging tot apathie en verslaving. Geen plezier meer in het leven.
 • Veelvuldig gebruik van stimulerende middelen. Koffie om wakker te worden.
 • Bepaalde gebieden van de huid wordt grauwer en blauwachtig van teint.
 • Neiging tot flauwvallen.
 • Onverklaarbare diarree en andere spijsverteringsproblemen.
 • Gevoel van uitdroging.
 • Stoornissen in balans vochtgehalte en elektrolyten bloed.
 • Grote drang naar zoet en hartige soms vette snacks.
 • Geen emoties kunnen verwerken en daarin vast komen te zitten.
 • Verlies van cognitieve vermogens en slechter geheugen.
 • Risico tot ontwikkelen van zwaarlijvigheid en obesitas.

Het grootste symptoom is de grote vermoeidheid, dikwijls wisselend gedurende de dag. Er is een hang naar lang slapen, pas na 10 uur een beetje energie. Dan weer sterk vermoeid in de namiddag gevolgd door iets meer energie in de vroege avond dat weer gevolgd wordt door een dip. Echter als je niet op tijd gaat slapen riskeer je dat je rond 23.00 uur ‘s avonds juist een energie opstoot krijgt dat je nachtrust ernstig zal verstoren. Je dient voor 10.00 uur te gaan slapen zodat je lichaam tijdens de eerste diepe slaap deze extra energie kan gebruiken om te ontgiften.

Dan is er ook energie om emoties en indrukken van de voorbije dag te verwerken tijdens de slaap. De ziekte van addison is een aandoening die spierzwakte, gewichtsverlies, een lage bloeddruk en lage bloedsuikerspiegel veroorzaakt, dit is een ziekte die uiteindelijk levensbedreigend kan worden.

Natuurlijke en eenvoudige stappen om te herstellen van bijnieruitputting

Het kost flink wat tijd om de bijnieren compleet uit te putten, dus is het ook logisch dat het ook wat tijd kost om de bijnieren weer te herstellen. Toch kan het met eenvoudige natuurlijke stappen vrij vlug gaan. Het meeste dat je nodig hebt om te herstellen heb je zelf bij de hand. De grote truc is om je eigen macht, zelfredzaamheid in eigen hand te nemen. Je hoeft je macht niet aan iemand anders te geven, je geeft jezelf de autoriteit om jezelf een programma op te stellen. Jezelf de leiding geven betekent ook dat je kunt hulp vragen aan vrienden of een arts die met jouw programma meewerkt of andere betrouwbare bron, maar je blijft loyaal aan je eigen herstel door de touwtjes in eigen hand te houden. Je eigen programma toepassen is zeer krachtig en geeft je een heel sterke machtige positie. Je bent bewust dat je de regie over je eigen leven kunt leiden. Dat geeft juist een krachtige boost die de bijnieren stimuleren.

Afhankelijkheid, machteloosheid, angst en slachtofferrol zijn mentale emoties die je bijnieren en de dikke darmwerking enorm uitputten. Weet dat elke cel van je lichaam jouw innerlijke dialoog mee beluistert. Eveneens de bijnieren weten precies hoe je denkt over jezelf. Neem jezelf serieus en vindt uit wat je moet doen. Er bestaan geen magische pillen tegen bijnieruitputting, De oorzaak wegnemen is de ziekte wegnemen, een natuurwet van oorzaak en gevolg. In het genetisch profiel van het menselijke lichaam is er een mechanisme ingebouwd om bij toxine crisissen een ziekte te creëren. Eens de toxines afgevoerd door de ziekte kan het lichaam zijn algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem weer herstellen waarbij je terug aan energie wint. Het mechanisme van genezing zit ook in het genetisch profiel ingebouwd en de bijnieren kunnen dit activeren als ze weer op energie zijn gekomen.

De bijnieren produceren zeer veel hormonen die deze mechanismen ondersteunen. Zijn de bijnieren uitgeput, blijft men met afvalstoffen en toxines zitten, en zal men zich zwaar en moe voelen. Dit is het grootste symptoom van bijnieruitputting. opstapelende afvalstoffen en toxines maken je zwaar en moe. Genezen van bijnieruitputting vereist dus een combinatie van verschillende dingen. Jouw levensstijl speelt een belangrijke rol, alsook hoe je energie gebruikt, energie bewaart, doseert en creëert. Uiterst belangrijk. Het herstel van de bijnieren hangt uiteraard ook af van wat je eet en verteert (hoe is jouw spijsvertering?), en wat je drinkt. En vermist de gehele spijsvertering en de bijnieren verbonden zijn met het emotionele centrum in de hersenen is het cruciaal om mentale en emotionele problemen echt aan te pakken.

Vaak vergeten maar doorslaggevend voor het herstellen van de bijnieren zijn de gedachten waarmee je jouw geest voedt en de overtuigingen waarop jouw leven is gebaseerd. Genezen van bijnieruitputting vereist een andere leefstijl, volwaardige voedende voeding en gezonde drank, voldoende rust en slaap, ontspanning en zeer belangrijk het volgen van natuurlijke cycli dag en nacht, op tijd gaan slapen en op tijd opstaan is cruciaal voor je lichaam om zijn afvalstoffen op natuurlijke weg af te voeren. Wees bewust dat de uren voor twaalf zo belangrijk zijn. De groeihormonen en de melatonine hebben tijdens deze uren een enorme invloed op het vermogen van het lichaam zich te ontgiften en te zuiveren. Het is niet zo moeilijk om jezelf te helpen om je gezondheid terug te krijgen.

 1. levensstijl veranderen

Onze huidige levensstijl legt een enorme druk op de werking van de bijnieren, het hectische leven creëert zeer veel spanning dat steeds tot overstimulatie van de bijnieren leidt. Een nieuwe leefstijl die spanning en teveel stress wegneemt kunnen de bijnieren de kans geven zich te herstellen. Eigenlijk is dit zelfs fundamenteel voor herstel. We hebben steeds de keus om een nieuwe overtuiging te creëren dat ons gedrag kan veranderen in positieve zin. Dit is nodig om een nieuwe levensstijl te creëren om je bijnieren te helpen te herstellen. Als je jouw levensstijl niet gaat veranderen, zal er ook niets veranderen aan jouw bijnieruitputting. Veel elementen, van stress tot algemene voeding en de emotionele draaglast die je meedraagt zijn factoren die de bijnieruitputting in stand houden en doen verergeren. Van genezen is er dan geen sprake. We worden al van kinds af geconditioneerd met een levensstijl die ons uitput op velerlei vlakken. Het is belangrijk dat we dit veranderen. Als je de uitputtende factoren in jouw levensstijl begrijpt, dan heb je een krachtig middel om deze uitputtende factoren te elimineren.

In de natuur vindt men principes zoals wat werkt en wat niet werkt en oorzaak en gevolg. Veel zaken in onze geconditioneerde levensstijl zijn dingen die niet werken en jou veel energie kosten en uiteindelijk uitputten. Wat in de natuur niet werkt verdwijnt, maar wij houden standvastig aan deze levensstijl met uitputtende factoren vast. De tweede natuurwet is oorzaak en gevolg: het vasthouden van een levensstijl die uitputtende factoren bevat en dat ons ziek maakt is de oorzaak met bijnieruitputting (samen met chronische aandoeningen of  welvaartsziekten) tot gevolg. Logisch als je de oorzaak wegneemt, het gevolg gewoonweg verdwijnt. Je lichaam kan evolueren naar remissie en blijvend herstel. Dus veranderen van levensstijl is de eerste grote stap die je kunt zetten in de richting om je bijnieren te herstellen. Het eerste gevolg van onze verkeerde levensstijl is dat er grote hoeveelheden toxines in ons lichaam worden opgeslagen, die toxine crisissen uitlokken (ziekte), een factor dat de bijnieren ook uitput. Om bijnieren en andere welvaartsziekten te genezen is het uiterst belangrijk dat we eerst beginnen met het opruimen van de toxines in ons lichaam. 

Logisch: Je reinigt toch ook eerst de wond vooraleer je het verband erop legt!

Factoren uit onze geconditioneerde levensstijl die veel afvalstoffen en toxines  creëren in je lichaam zijn bijvoorbeeld: junkfood, mentale valkuilen (denkpatronen), vasthouden van negatieve emoties en trauma’s, overwerk en deadlines, financiële druk, chemische verontreiniging, uitlaatgassen, alcoholmisbruik, roken, gebrek aan ontspanning en slaap, gebrek aan frisse lucht, energiezuigers, frisdranken, chronische pijn, biologische conflicten trauma’s) en emotionele draaglast enzovoort. Stap voor stap gaan we deze zaken die de gezondheid aantasten verwijderen waarmee we de bijnieren de kans geven om zich te herstellen. 

Daarbij is het essentieel om jezelf veel ontspanning en rust te gunnen. Ik bedoel niet de hele dag in bed liggen, maar op een gezonde manier alle mogelijke vormen van schadelijke stress in je leven te minimaliseren of te verwijderen, zodanig dat je op adem kan komen. Wandelen in de zon is zeer goed voor de bijnieren. Ontdekken hoe je dit zelf kunt doen is fantastisch, omdat je gevoel van machteloosheid of hulpeloosheid dan juist verdwijnt. Hulpeloosheid en machteloosheid zijn juist factoren die de bijnieren enorm uitputten. Neem jezelf serieus, zoek uit wat de schadelijke factoren zijn, vindt uit wat je kunt doen om jezelf beter te maken. Elke situatie, hoe negatief deze ook is, is steeds beter te verdragen als je minder stressvol bent, omdat je voelt dat je er iets tegen kunt doen. Het geeft een gevoel van overwinning, en dat stimuleert de bijnieren. Zet jezelf nooit meer in een slachtofferrol of geef je nooit over aan machteloosheid. In de volgende oefening kun je zelf ontdekken wat de energiezuigende factoren uit je huidig leven zijn, en neem dan zelf het roer in handen om actief te gaan werken om je bijnieren weer te laten herstellen. Je doet wat nodig is om je gezondheid terug te krijgen.

Oefening:

Ben je bewust van de factoren die je energie roven en uitputten? Hoe meer inzicht je krijgt over de dingen in je leven die bijdragen aan je gezondheid of de dingen die er afbreuk aan doen, hoe gemakkelijker het wordt om je levensstijl bewust te veranderen met een nieuwe overtuiging dat nieuw gezond gedrag creëert. Het wordt eveneens een levensstijl die je prettiger en aangenamer vindt. Neem twee bladen papier en nummer ze met 1 en 2. Zet er bovenaan een datum op en schrijf op blad 

1: goed voor mijn gezondheid, en op blad 2: slecht voor mijn gezondheid. Op blad 1 (goede dingen) schrijf je alle dingen op die een goede invloed hebben op je gezondheid en dat je blij maakt. Het kunnen leuke evenementen zijn dat je bezoekt, sport en beweging, bepaalde overtuigingen die goed voelen voor jou, eetpatronen dat je volgt, supplementen die je inneemt met resultaat, in de zon lopen, goede vriendschappen, genieten van de natuur, relaties, je werk dat je graag doet, activiteiten en hobby’s, rustig lezen, de hele dag frisse lucht inademen, ontspanning e.a. Het zijn allemaal zaken waarbij jij jezelf echt goed bij voelt, niet de dingen erbij zetten die goed zouden zijn voor jou en je in feite minder leuk vindt. Wees eerlijk tegen jezelf, overdenk en voel intuïtief aan vanuit je buik en ontdek de zaken die jou een echt goed gevoel geven en vreugde schenken. Het is een leuke ervaring, een meerwaarde in je leven, ook al heb je het een tijdje niet gedaan.

Op blad 2 (slechte dingen) schrijf je alle zaken op die een schadelijk impact hebben op je welzijn, geluk en gezondheid. Het kunnen zowel fysieke ervaringen zijn als emotionele zaken. Je houding ten opzichte van gebeurtenissen, je werk, je gezin, conflicten, ruzie, niet goed lopende relaties, te lang op de bank zitten, perfectionist zijn, te laat opblijven, emoties vasthouden, wrok omdat hij of zij me verlaten heeft, ongezonde eetpatronen, fastfood, kortom, alle dingen waarbij je niet echt goed bij voelt. Vastgehouden negatieve emoties en gedragingen zeggen eveneens iets over de pijnen uit je onderbewuste die nog niet zijn opgelost. Ze blijven jou achtervolgen tot je jouw innerlijk huiswerk gaat maken. Breng de moed op om eens aan introspectie te doen, dat is altijd bewustzijnsverruimend en goed voor de bijnieren.

Sommige zaken die zowel goede als slechte kenmerken hebben kun je splitsen, bijvoorbeeld je doet je job graag, schrijf je op blad 1 (goede dingen), maar de overuren en het tijdverlies van in de file te staan zijn er teveel aan, schrijf je dan maar op blad 2 (slechte dingen). Wees eerlijk, redelijk en oprecht, toegewijd aan je geluk. Je kunt het in meerdere keren doen om het beeld van je inventarisatie nog duidelijker te krijgen. Het is geen test, je kunt ook niet falen en de antwoorden  zijn nooit goed of slecht, gewoon objectief. Maak de lijst uitgebreid, neem je tijd en dan krijg je een goed beeld om jezelf te helpen en eigen macht op te nemen iets te doen aan je situatie, je bijnieren gaan veel energie krijgen. Het werkt in feite tegenovergesteld als de hulpeloosheid dat je bijnieren extreem uitput.

De volgende stap in deze oefening: Omcirkel op de twee bladen de vijf meest belangrijke punten. Iedere cirkel geef je een nummer van één tot vijf. De één staat voor het meest belangrijke, vijf staat voor het minst belangrijke. Het is iets moeilijker, omdat je een inspanning levert om vast te stellen wat er nu juist zo precies moeilijk is aan deze omcirkelde punten. Het helpt je echt om een duidelijk beeld te verkrijgen van de belangrijkste zaken in je leven die jouw gezondheid negatief beïnvloeden. Het vormt ook een soort tijdlijn van je gezondheids voorgeschiedenis.

Goed duidelijk onderscheiden van slecht om de energierovers te kunnen lokaliseren.

Wees hier ook open en eerlijk tegenover jezelf en werk vooral vanuit je buikgevoel.

De buikcellen hebben nooit geleerd om aan hun eigen denkwijze te twijfelen, dus vertrouw er maar op. Neem nu cirkel één uit het blad 2 (slechte dingen), kijk hoezeer dit punt jou van je eigen leven afleidt dat je zo graag wilt hebben. Oké, je hebt ontdekt wat de meest energierovende factor is die je welzijn en gezondheid aantast. Zet er al je zinnen op in om deze factor te elimineren uit je leven. Kijk hoe deze factor jou van je levensdoel afleidt. Wees opnieuw eerlijk tegenover jezelf. Maak een stappenplan op als doel om deze factor te verwijderen en prik een datum wanneer je dit zal bereikt hebben. Schrijf het op, in je portefeuille, in de badkamer plaatsen, je slaapkamer, kwestie om je jezelf steeds eraan te herinneren om je doel te bereiken.

Nadat je cirkel één uit het blad 2 (slechte dingen) hebt kunnen elimineren, begin je met de cirkel nummer twee en zo verder. Het kan ook sterk confronterend zijn om dit te doen, je wordt waarschijnlijk ook gewezen op zaken die je comfortzone hebben gecreëerd. Dat is een destructieve comfortzone waar je beter uitstapt, ook al is dat moeilijk. Het heeft vooral te maken met de blinde vlek waar je niet echt bewust van bent, waar onverwerkte emoties en biologische conflicten zitten. Besef dat als je echt wilt (nieuwe overtuiging) je de kracht zult vinden om dat te doen, en je bijnieren zullen aan energie winnen. Weet ook als je uitstapt uit deze destructieve comfortzone dat je gezondheid zal verbeteren. Een comfortzone is de plaats waar je steeds de uitkomst kent van elke keuze die je maakt, uit de comfortzone gaan betekent dat je al je vertrouwen aan het universum en jezelf  geeft. Dit is enorm versterkend.

Vervolgens ga je naar blad 1 (goede dingen), kijk er nog eens op terug, jouw leven en kijk wat je kunt doen om deze vijf punten (of soortgelijke) vaker te doen in je leven. Dat zal veel energie gaan geven. Het is de bedoeling dat je stap voor stap steeds meer leuke dingen gaat doen in jouw leven terwijl de negatieve factoren juist verminderen. Op deze wijze krijg je meer balans in je leven en je bijnieren krijgen dan weer genoeg energie om de homeostase en andere fysiologische processen van het lichaam in evenwicht te houden. Schrijf alles goed op tot in detail, hoe meer details, hoe meer effect om je eigen kracht en macht terug te eisen, en dat is goed voor je bijnieren.

Hoe omgaan met mensen die je energie leegzuigen?

Mensen met bijnieruitputting zijn gevoeliger voor omstandigheden en voor mensen die hun energie leegzuigen. Dit maakt je almaar vermoeider en zwaarder om door het leven te gaan. De aanwezigheid van een bepaalde persoon of groep kan je energiepeil zo naar beneden halen. Eveneens een betonnen huis is niet ideaal voor de bijnieren. Soms is een omgeving zeker niet geschikt voor mensen met bijnieruitputting. Hoe weet je dan dat mensen jouw energie leegzuigen? Wees er ook bewust van dat ze dit niet altijd opzettelijk doen, met andere woorden, ze doen dat totaal onbewust. Als de dag voorbij is overdenk even de voorbije dag, heb je contact gehad met bepaalde mensen waarbij je achteraf ervaarde dat je niet in je kracht kon staan? Denk maar dat je jezelf achteraf vermoeid voelde, of dat je emoties hebt gekregen die je energiepeil naar beneden heeft gehaald. Je kunt je ook lusteloos voelen, gefrustreerd, hulpeloos of slachtoffer, boos of bang. Het kan zelfs zijn als je maar in de buurt bent van deze persoon dat je deze dingen begint te ervaren.

Het kan een gewone vriend zijn, een familielid of zelfs je eigen partner. Het is niet de bedoeling om een reden te zoeken waarom een bepaalde persoon je energie leegzuigt, want dan gaat al je aandachtsenergie er naar toe en houd je onbewust deze situatie in stand waardoor je nog meer energie gaat verliezen. Het is gewoon de bedoeling dat je bewust wordt van wie met jouw energie gaat lopen. Adem en maak contact met de aarde. Blijf bij jezelf en tracht te ontspannen. Gewoon waarnemen, het kan zelfs gebeuren dat je juist goed voelt in aanwezigheid van dezelfde persoon die de dag ervoor jouw energie heeft genomen. Probeer steeds waakzaam te zijn wanneer dit gebeurt en wanneer niet als je met hen in contact komt. Nooit afvragen wat de ander hier doet, vraag jezelf af wat jij hier doet. Als mensen je een onaangenaam gevoel geven is het beter dat jij weg gaat. Let er ook op dat je geen oordeel, verzet of weerstand biedt tegen deze persoon die je energie rooft. Deze weerstand is energieverlies en uitputtend voor de bijnieren. Gewoon bewust worden van de energiezuigers en de wijze waarop je met deze mensen omgaat veranderen. Je eigen sociale contacten veranderen zonder oordeel is de sleutel om evenwicht te verkrijgen in jezelf om je energie te beschermen en vast te houden voor jezelf. Dat is de weg naar herstel van je bijnieren. Zelfredzaam zijn, is wat altijd werkt. 

Heb je een partner die jouw energie rooft, kun je door middel van een goed gesprek met wederzijds respect en begrip duidelijk maken van de energieroof zodat je partner zich ervan bewust wordt en ermee kan ophouden. Het gaat steeds om bewustzijnsprocessen, door waarneming en goede constructieve gesprekken. 

Het is het meest belangrijk om eerst bewust te worden van de energierovers. Ongeacht wat je doet, gezonde voeding, levensstijl, voldoende rust, de dagelijkse routine respecteren, de effecten van al deze dingen worden teniet gedaan als je contact hebt met energiezuigers. Topprioriteit voor jezelf: eigenwaarde, eigenliefde en zelfrespect zijn de sleutelwoorden voor herstel.

Als de energierovers mensen zijn die je niet goed kent, is het belangrijk te overwegen die helemaal uit je leven te bannen voor je eigen welzijn. Soms kan het voor jezelf handig zijn je contact te beëindigen, ook zelfst tijdens speciale evenementen of interacties als je merkt dat jouw energie wordt geroofd. Onthou dat!

Bedenk een aanwijzing om te laten weten dat je energie wordt geroofd. Het is belangrijk te weten dat niemand bewust of onbewust, wetend of onwetend, opzettelijk of onopzettelijk het recht heeft om jouw energie te roven. Jouw energie is energie die jij gebruikt om gezond te leven en voor je eigen welzijn te zorgen. Dit geldt voor iedereen. Mensen met wie je niet goed kunt communiceren kun je beter met rust laten, je hoeft geen schaamte of schuld te hebben daarover. Deze emoties roven ook de energie uit je bijnieren. Bevrijd jezelf tegen deze emoties zodat je jezelf niet langer kwetsbaar stelt tegen emotionele chantage. Kies vrienden bij wie je steeds goed voelt.

Als je relatie overstelpt is door een dominante energieroof van je partner, kun je misschien toch eens ernstig over nadenken of het zin heeft hiermee door te gaan, jouw gezondheid is uiteindelijk belangrijker dan de relatie. Een energiezuigende partner is er zich meestal niet echt bewust van, onbewust wordt er wel een boodschap gegeven dat je in je kracht mag komen te staan om een nieuwe keus te maken. Anders zul je blijven lijden door deze energieroof. Probeer eerst een dialoog op te bouwen met je partner of hem of haar dit duidelijk te maken.

Weet echter ook dat je veel energie verliest door te luisteren naar mensen die ervan houden om van hun leven een groot drama te maken. Mensen die ervoor kiezen om in de slachtofferrol te blijven en te klagen aan de klaagmuur Deze mensen houden vooral van hun destructieve comfortzone en willen dikwijls geen verantwoordelijkheid nemen voor hun bestaan. Dat zijn echte energierovers als je daarmee communiceert. Door er steeds naar te luisteren, of hun telefoontjes steeds op te nemen zakt jouw energie zienderogen. Je kunt tijdens de conversatie vertellen dat dit gesprek je een slecht en uitputtend gevoel geeft en dat je liever niet verder hun verhaal wilt aanhoren. Wees bewust dat je deze mensen toch niet kunt helpen en dat het niet jouw verantwoordelijkheid is voor hun drama. Jij hebt verantwoordelijkheid alleen voor jezelf en je gezondheid. Je kunt tegen deze mensen zeggen dat je het contact moet minimaliseren op doktersadvies, en als de arts het goed vindt dat je zou terugbellen. Telefoons zijn enorm energieverslindend. 

Weet dat al deze energierovers ervoor zorgen dat je niet in staat bent te herstellen van je bijnieruitputting, ongeacht de gezonde voeding en levensstijl die je reeds implementeert om te herstellen. Interessant is zeker om dingen die je niet goed kunt  of waar je een hekel aan hebt te delegeren. Zaken doen dat je niet goed kunt en bijgevolg ook niet graag doet zijn eveneens energierovend.

Hoe omgaan met de omstandigheden?

Vermijd cafeïne houdende dranken, de cafeïne is waterafdrijvend en put de nieren verder uit. In grotere hoeveelheden tast cafeïne het zenuwweefsel aan. Eveneens zaken zoals frisdranken en energiedrankjes (geraffineerde suikers slaan het proces van glycogeen of lichaamseigen suikervorming over en zijn zeer zuur voor het lichaam), industrieel bewerkt voedsel, fastfood, bewerkte oliën en vetten, conflicten, chemische vervuiling, straling enzovoort gaan de bijnieruitputting verergeren. Er bestaat ook zoiets als energierovende omgeving, ik bedoel alles wat je bezighoud in je directe omgeving zoals je verlichting van je huis en werkplaats, welke materialen die gebruikt zijn in je woning, geur- en lawaaihinder, ongezellige verwarming, luchtkwaliteit, teveel beton grauw en grijs enzovoort. Een drukke stad is ook niet aanbevolen als je last hebt van bijnieruitputting. Drukte, lawaai, negatieve beelden op televisie, slecht nieuws e.a. kun je beter vermijden. Deze zaken zuigen ook de reserves van je bijnieren leeg. Voel je jezelf slap worden op bepaalde plaatsen, of na het eten van bepaald voedsel, het dragen van kledij waar je niet goed in voelt zijn altijd energierovers. Ga ook niet in op een uitdaging, ook conflicten kun je vermijden. Al deze dingen veranderen of verwijderen kan ervoor zorgen dat jouw energie weer gaat stromen en je gezonder wordt. Hoe meer je bewust wordt van de dingen, en personen die je energie opslurpen hoe meer je bewust iets kunt doen om dit te verhelpen.

Voor negatieve zaken en mensen, vooral als je erin vastloopt kun je drie dingen doen:

1)-Je kunt de omstandigheden veranderen.

2)-Je kunt jezelf veranderen door je aan te passen aan de omstandigheden zonder jezelf te verliezen.

3)-Je kunt de omstandigheden verlaten.

Oké je hebt drie dingen waaruit je kunt kiezen of beslissen of je de omstandigheden kunt veranderen, je aanpassen aan de omstandigheden of de omstandigheden kunt verlaten of juist mee leven zonder dat ze jouw energie roven. Dit alles om de negatieve omstandigheden op een actieve manier in een positieve en neutrale positie te brengen zodat je bijnieren niet meer verder gaan uitputten. Weggaan is soms niet altijd “mogelijk of gepast”, maar uiteindelijk soms wel de beste keus om verder te kunnen gaan en je gezondheid terug te winnen. En zeg nu eens eerlijk, jouw gezondheid is je toch alles waard? Uiteindelijk hoef jij jezelf toch niet te verantwoorden tegenover een ander waarbij jij je energie verliest. Je kunt zeggen dat je hier gewoon niet goed voelt en dat je weg wilt gaan. Vraag daarbij zeker de hulp in van familie, vrienden of een andere bron die met je meedenkt en meewerkt om de nodige veranderingen te creëren.

Het is zo belangrijk dat jij zelf de touwtjes in eigen hand neemt en daarbij hulp vraagt, dit om zeker de eerste stappen te kunnen zetten naar het terugwinnen van je gezondheid. Hulp vragen getuigt van moed. Weet dat  alle vormen van stress bijeengevoegd kunnen worden (en dat gebeurt bijna altijd onbewust), en zich gaan ophopen in je lichaam, waardoor de bijnieren uitputten. Dit werkt veroudering in de hand en vroeger overlijden. Het verwijderen van energierovers uit blad 2 (slechte dingen) en het neutraliseren van grote stressbronnen zal een zeer groot verschil uitmaken voor je gezondheid, welzijn en je bijnieren. Eveneens zal je levenskwaliteit en levensduur doen toenemen.

Jouw lichaam en de bijnieren hebben een natuurlijk vermogen om met een bepaalde hoeveelheid stress om te gaan en daarbij gezond te blijven. Bij overstimulatie door stress, wanneer de stress je begint te overspoelen in intensiteit, duur en hoeveelheid zoals op dit moment bij veel mensen gebeurt door ons jachtig leven,  zullen systemen die bij stress energie moeten leveren beginnen falen met alle gevolgen vandien. Dat is uitputting. Een beetje stress is zelfs gezond en de ene mens kan meer aan dan de andere.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *