Bijnieruitputting Deel 1

De rol van je bijnieren in het dagelijkse leven (Ayurveda)

De bijnieren zijn een onderdeel van het endocriene systeem, dat instaat voor onze hormoonhuishouding. De bijnieren werken samen met de klieren in de hersenen zoals de hypothalamus, hippocampus, epifyse en hypofyse, en ook andere hormoonproducerende organen zoals de schildklier, de alvleesklier, de zwezerik, de voortplantingsorganen enzovoort. De bijnieren spelen een belangrijke rol in het gronden en omgaan met stress en emoties. Ze zorgen voor levensenergie en de algemene gezondheid. Ze zorgen voor een gezonde assertiviteit en energie om je bewustzijn van je missie en visie tot uitdrukking te brengen. De bijnieren hebben een grote invloed op onze manier van denken en voelen. De bijnieren spelen een grote rol bij de zelfbeschermende functies van het lichaam. Hun invloed op ons is enorm, ondanks dat ze niet groter zijn dan een okkernoot met het gewicht van een volgroeide druif.

Het weefsel van de bijnieren luistert steeds naar jouw interne dialoog, met andere woorden jouw innerlijk wereldbeeld, hoe jij jezelf en de wereld beschouwt en ervaart. Dat is sowieso uiterst subjectief en niet te meten. De bijnieren zorgen voor energie die je nodig hebt om te reageren op wat je overkomt. Teveel stress, vervuiling van het lichaam, industrieel bewerkte voeding, medicijnen, biologische conflicten en negatieve emoties zorgen dat de bijnieren uitgeput raken. De bijnieren houden de interne fysiologische processen in het lichaam in evenwicht (homeostase). Verder scheiden de bijnieren hormonen uit met een antioxidante werking en ontstekingsremmende eigenschappen.

Spierkracht en uithouding worden door bijnierhormonen direct beïnvloed. De werking van onze spijsvertering, de werking van ieder weefsel, ieder orgaan en iedere klier in je lichaam, jouw mindset en de wijze waarop je denkt, hoe je jezelf voelt, zijn allemaal factoren die samenhangen met de werking van deze twee kleine onmisbare orgaantjes bovenop de nieren. Je kunt niet leven zonder de bijnierhormonen, je gezondheid hangt af van je bijnieren. Jouw levensstijl, emotionele toestand en voeding zijn bepalende factoren om je bijnieren gezond te houden. Wees bewust dat de kracht en energie voor je bijnieren uiteindelijk afkomstig is uit de voeding die je dagelijks consumeert. Dat maakt de factor voeding cruciaal in het herstellen van bijnieruitputting. Het lichaam heeft een mechanisme om ziekte te creëren en een mechanisme om ziekte te genezen, beide worden door de bijnieren gestuurd. Het is cruciaal om op chronische ziekten te reageren en de algemene gezondheid een boost te geven, maar daarvoor hebben je bijnieren krachtvoeding nodig. Dit samenhangend met een goede ontgiftingsmethode. Gifstoffen, stress, biologische conflicten en intoxicatie zijn de grootste boosdoeners bij bijnieruitputting.

Wat is bijnieruitputting?

Hypoadrenia, als de bijnieren het af laten weten

Bijnieruitputting is een vermindering van lichamelijke energie en het vermogen van de bijnieren om hun normale functies uit te oefenen. Het belangrijkste signaal is de aanhoudende vermoeidheid gepaard met lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld verzwakte spijsverteringen en een verminderde productie van schildklierhormonen. Stress is een voorname oorzaak en het niet oplossen van biologische conflicten. De stress bouwt zich op in het lichaam en kan in intensiteit toenemen. Dit geldt voor zowel lichamelijke stress, emotionele stress, mentale stress en stress uit de omgeving. Het vermogen van het lichaam om adequaat te reageren op stress vermindert en je voelt je energiepeil naar beneden gaan. Dan zijn je bijnieren vermoeid en uitgeput.

Bijna altijd speelt de stressfactor een grote rol bij bijnieruitputting. Het is belangrijk te weten dat jouw bijnieren steeds op dezelfde manier reageren, ongeacht welke vorm van stress je ervaart. Bijnieruitputting is iedere vermindering (niet falen!) van het vermogen van de bijnieren om voldoende hormonen van goede kwaliteit aan te maken. De ‘energie’ is op. De bijnieren blijven nog functioneren maar zijn niet meer in staat om alle fysiologische processen van het lichaam maximaal te behouden. Net genoeg zodat je kunt overleven.

Normaal functionerende bijnieren scheiden steeds uiterst accuraat gebalanceerde steroïde hormonen uit die de homeostase van het lichaam besturen en in evenwicht houden. Daarmee bedoel ik alle fysiologische processen in verband met de algemene gezondheid, hormoonhuishouding, spijsvertering, metabolisme, bloedsuikerwaarden, cholesterolwaarden en bloeddruk. Bijnieren zijn bedoeld om sterk te reageren op veranderingen in je fysieke, emotionele en psychologische omgeving. Overstimulatie van de bijnieren verstoort de nauwkeurige balans en zorgt ervoor dat de productie van de regulerende hormonen afneemt. Veel stressoorzaken hebben een cumulatief nadelig effect op de bijnieren. Het belangrijkste symptoom van bijnieruitputting is aanhoudende vermoeidheid.

De bijnieren zitten boven de nieren net achter het hart

Vaak begint bijnieruitputting wanneer stress van welke bron dan ook het vermogen van het lichaam om er mee om te gaan ver overschrijdt. Stress kan in intensiteit toenemen door lichamelijke, emotionele en mentale overbelasting waardoor de bijnieren vermoeid worden en niet meer adequaat kunnen reageren op stress.

In feite erkent de moderne geneeskunde bijnieruitputting niet als een duidelijke ziekte en wordt er ook maar weinig aandacht aan gegeven. Als de bijnieruitputting erger wordt, krijg je blauwachtige tinten op bepaalde gebieden van de huid, af en toe onverklaarbare diarree, uitdrogingsverschijnselen en neiging tot flauwvallen. Mensen met bijnieruitputting hebben natuurlijk de neiging om stimulerende middelen te gebruiken, maar deze hebben een negatieve impact op de bijnieren en verergeren de bijnieruitputting.

In het bijniermerg dat van endodermale afkomst is, worden de stresshormonen dopamine, noradrenaline en adrenaline aangemaakt. De bijnierschors behoort tot het nieuw mesodermale kiemblad en worden voornamelijk cortisol, aldosteron en de seksuele hormonen geproduceerd. Het conflict dat het bijniermerg betreft gaat over te veel stress. Het conflict dat de bijnierschors betreft gaat over de verkeerde keuze, weg te hebben genomen. 

Andere oorzaken van bijnieruitputting

Bijnieruitputting kent zeer veel verschillende oorzaken die een cumulatief effect hebben. Iedereen kan getroffen worden door bijnieruitputting, ook kinderen – zeker als hun ouders bijnieruitputting hebben. 

 • Chronische ziekte of herhaalde aandoeningen zoals bronchitis of longontsteking, langdurige situaties waardoor jij je hulpeloos of gevangen voelt.
 • Intoxicatie van je lichaam is een factor dat bijnieruitputting in de hand werkt.
 • Onstuimig gedrag zoals vechten, competitie en concurrentie, te grote fysieke inspanningen, deadlines, putten de bijnieren langzaam maar zeker uit.
 • Ruzies, conflicten, ongelukkige relaties, stress in je huwelijk gaan je geestelijk uitputten. Emotionele stress.
 • Financiële problemen, schulden en armoede.
 • Ongewilde werkloosheid zijn sterke risicofactoren. Eveneens een bore-out, ondergewaardeerd worden, nergens aan een baan geraken, afgekeurd worden, hebben een uitputtend effect op je bijnieren. Jezelf overbodig voelen of dingen doen die ondermaats liggen aan jouw kwaliteiten, gebrek aan uitdagingen enzovoort.
 • Verkeerd gebruik van de zintuigen zoals geweld op de televisie, slecht nieuws, straatlawaai e.a. verstoren eveneens de werking van de bijnieren. 
 • Verkeerde inschatting van je fysieke grenzen.
 • Gebrek aan contact met je eigen lichaam door teveel ‘opgefokt leven’ en oppervlakkige  ademhaling verstoren de werking van de bijnieren.
 • De bijnieren raken ook uitgeput door onderdrukking van de natuurlijke noden zoals toiletgebruik, doorlaten van winden, geeuwen e.a. 
 • Ook psychologische stress zoals werkdruk, files, de hectische dolgedraaide maatschappij waarin wij leven.
 • Dood van je levenspartner.
 • Jouw eigen gedachte over hoe je je voelt over je lichaam heeft impact op de bijnieren, wees positief over je lichaam.
 • Het vasthouden van negatieve emoties, zorgen, angst, leed, jaloersheid, woede e.a. Het is verspilling van mentale energie.
 • Ongezonde levensstijl, te weinig slaap en rust, de dagelijkse routine niet respecteren.De dikke darm werkt niet goed, onvoldoende opname van de voedingsstoffen.
 • Alle dagen meer drinken dan dat je lichaam dit nodig heeft – het foute advies van twee tot drie liter per dag – zorgt voor zout- en mineralenverlies. Je hebt zout en mineralen nodig voor een goede werking van de bijnieren.
 • Onregelmatig eten, slechte voeding – geïndustrialiseerde voeding -, inname voeding met verminderde kwaliteit – oud of bedorven -, teveel eten, slechte bereidingswijze, verkeerd tijdstip van eten en slechte voedingsgewoonten.
 • Geraffineerde suikers en zetmelen putten de bijnieren uit.
 • Industrieel bewerkte vetten en oliën zijn giftig voor de bijnieren.
 • Cafeïne houdende dranken.
 • Gebrek aan juiste lichaamsbeweging of juist te veel sport doen.
 • Gebrek aan ontspanning

In onze hectische maatschappij zien we vaak een combinatie van bovenstaande oorzaken. Mensen grijpen gemakkelijk naar fastfood, geraffineerde suikers en koffie dat voor een energieboost zorgt en proberen stress te verminderen door alcohol, roken en drugs. Dat is echter een neerwaartse spiraal die de bijnieren in snel tempo doet uitputten. Veel stress in korte tijd kan dus je bijnieren overbelasten. Stress vergt enorme hoeveelheden adrenaline.

Een veelvoorkomend voorbeeld is de geboorte van een kind. Hetgeen een blijde verwachting is kan omslaan naar angst. Verschillende factoren kunnen leiden tot bijnieruitputting. Sommige symptomen zijn echt het gevolg van bijnieruitputting: bijvoorbeeld postnatale vermoeidheid en depressie die ontstaan na het geboorteproces. De bijnieren stoppen abrupt met de productie van de juiste hoeveelheden juiste hormonen op het juiste moment zodat de moeder sterk, gelukkig en energiek blijft. Zo zware uitputting op de bijnieren is te vergelijken met een zenuwinzinking. Uitgeputte bijnieren kunnen niet meer de juiste hoeveelheid hormonen meer produceren die bij een bepaalde situatie passen, altijd te weinig of te veel

Wat gebeurt er als de bijnieren onvoldoende werken?

Bijnieruitputting is een verzameling van symptomen en signalen. Je energiepeil gaat gewoon naar beneden, ook mentaal krijg je het steeds lastiger. Je fysieke en mentale conditie gaat achteruit, op het eerste gezicht ziet een buitenstaander dit niet, maar innerlijk voel je dit. Te weinig als je ze nodig hebt, teveel als je ze niet nodig hebt. Teveel adrenaline zorgt ervoor dat de dopamine reserves in de hersenen uitgeput raken. Teveel cortisol zorgt ervoor dat je hart harder moet werken om de ongebruikelijke bloedsuikerspiegels en cortisolspiegels te reguleren. Daarbij kan het zenuwweefsel en het hersenweefsel uit balans komen. De pancreas moet soms overuren presteren en kan ontsteken ter compensatie van bijnieren die niet goed werken. Overgewicht is een cofactor van bijnieruitputting en uitputting van de pancreas en de schildklier.

Wanneer door stress plotseling een hoge concentratie cortisol door je lichaam stroomt gaat de cortisol de reserves glycogeen of lichaamssuiker, glucose en ijzer in de lever metaboliseren, waardoor je lever gedwongen wordt harder te werken om meer van deze stoffen te produceren. Nadat de adrenaline al je energie heeft doen verliezen trachten de bijnieren dit terug te winnen door extra productie van cortisol. Als de bijnieren onvoldoende hun werk doen, heet dat hypoadrenia. Er zijn veel gradaties, bij de meest ernstige variant van bijnieruitputting kan iemand zelfs veel moeite hebben om meer dan een paar uur per dag op te zijn! Hierbij kunnen we spreken van de ziekte van Addison.

Bijnieruitputting kun je herkennen aan tal van symptomen: 

 • Vaak onregelmatige en abnormale bloedsuikerniveaus. (Hypoglykemie).
 • Verzwakte gezondheid. Snel last van luchtwegaandoeningen.
 • Tekort aan schildklierhormonen.
 • Problemen met de menopauze. Premenstruele spanningen.
 • Insulineresistentie en ontwikkelen van diabetes type 2.
 • Depressie, burn-out en bore-out en algemeen gebrek aan concentratie.
 • Totaal uitputtingsgevoel en gemakkelijk gestrest. Moe zonder reden.
 • Vermindering libido, geen zin in seks.
 • Toenemende ontstekingsreacties in het lichaam.
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie.
 • Vermindering van onze geestelijke veerkracht.
 • Niet kunnen voldoen aan de eisen van het dagelijkse leven.
 • Groep van niet specifieke symptomen van onwel zijn en net niet ziek zijn.
 • Toenemen van angsten, onzekerheid, verwarring en twijfel.
 • Slaapproblemen, moeite om ‘s morgens op te staan.
 • Sneller gefrustreerd en minder tolerantie.
 • Spier- en botverlies, spierzwakte.
 • Gebrek aan empathie, ambitie. Onvermogen te concentreren en verlies herinnering.
 • Neiging tot apathie en verslaving. Geen plezier meer in het leven.
 • Veelvuldig gebruik van stimulerende middelen. Koffie om wakker te worden.
 • Bepaalde gebieden van de huid wordt grauwer en blauwachtig van teint.
 • Neiging tot flauwvallen.
 • Onverklaarbare diarree en andere spijsverteringsproblemen.
 • Gevoel van uitdroging.
 • Stoornissen in balans, vochtgehalte en elektrolyten bloed.
 • Grote drang naar zoet en hartige, soms vette snacks.
 • Geen emoties kunnen verwerken en daarin vast komen te zitten.
 • Verlies van cognitieve vermogens en slechter geheugen.
 • Zwaarlijvigheid en obesitas.

Het grootste symptoom is de grote vermoeidheid, dikwijls wisselend gedurende de dag. Er is een hang naar lang slapen, pas na 10 uur een beetje energie. Dan weer sterk vermoeid in de namiddag gevolgd door iets meer energie in de vroege avond dat weer gevolgd wordt door een dip. Echter als je niet op tijd gaat slapen, riskeer je dat je rond 23.00 uur ‘s avonds juist een energie opstoot krijgt dat je nachtrust ernstig zal verstoren. Je dient voor 22.00 uur te gaan slapen zodat je lichaam tijdens de eerste diepe slaap deze extra energie kan gebruiken om de impressies van de dag te verwerken, te ontgiften en weefsels goed te herstellen. De ziekte van addison is een aandoening die spierzwakte, gewichtsverlies, een lage bloeddruk en lage bloedsuikerspiegel veroorzaakt, dit is een ziekte die uiteindelijk levensbedreigend kan worden.

Natuurlijke en eenvoudige stappen om te herstellen van bijnieruitputting

Wat je nodig hebt om te herstellen, heb je zelf bij de hand. De grote truc is om je eigen macht, zelfredzaamheid in eigen hand te nemen. Je hoeft je macht niet aan iemand anders te geven, je geeft jezelf de autoriteit om jezelf een programma op te stellen. Jezelf de leiding geven betekent ook dat je kunt hulp vragen aan vrienden of een arts die met jouw programma meewerkt, je blijft loyaal aan je eigen herstel door de touwtjes in eigen hand te houden. Je eigen programma toepassen is zeer krachtig en geeft je een heel sterke machtige positie. Je bent bewust dat je de regie over je eigen leven kunt leiden. Dat geeft een krachtige boost die de bijnieren stimuleert.

Afhankelijkheid, machteloosheid, angst en slachtofferrol zijn mentale emoties die je bijnieren en de dikke darm enorm uitputten. Je lichaam hoort jouw innerlijke dialoog. Neem jezelf serieus en vindt zelf uit wat je moet doen. Er bestaan geen magische pillen tegen bijnieruitputting, De oorzaak wegnemen is de ziekte wegnemen.. In het genetisch profiel van het menselijke lichaam is een mechanisme ingebouwd om bij biologische schokken en intoxicatieschokken een ziekte te creëren. Als de weefsels hersteld zijn en de toxines afgevoerd worden via symptomen kan het lichaam gezond worden, waarbij je terug aan energie wint. Het mechanisme van genezing zit ook in het genetisch profiel ingebouwd en de bijnieren kunnen dit activeren als ze weer op energie zijn gekomen.

Vaak vergeten maar doorslaggevend voor het herstellen van de bijnieren zijn de gedachten waarmee je jouw geest voedt en de overtuigingen waarop jouw leven is gebaseerd. Genezen van bijnieruitputting vereist een andere leefstijl, volwaardige voeding en gezonde drank, voldoende rust en slaap, ontspanning en het volgen van natuurlijke cycli van dag en nacht. Op tijd gaan slapen en op tijd opstaan is belangrijk voor je lichaam om goed te functioneren en te ontgiften. Wees bewust dat de uren voor twaalf zo belangrijk zijn. De groeihormonen en de melatonine hebben tijdens deze uren een enorme invloed op het vermogen van het lichaam om zich te ontgiften en te zuiveren. Het is niet zo moeilijk om jezelf te helpen om je gezondheid terug te krijgen.

Levensstijl veranderen

Onze huidige levensstijl legt een enorme druk en veroorzaakt overstimulatie van de bijnieren. Een nieuwe leefstijl dat spanning en teveel stress wegneemt, is fundamenteel om de bijnieren de kans te geven zich te herstellen. We hebben de keus om een nieuwe overtuiging te creëren dat ons gedrag kan veranderen in positieve zin. Als je jouw levensstijl niet gaat veranderen, zal er ook niets veranderen aan jouw bijnieruitputting. Veel elementen, van stress tot algemene voeding en de emotionele draaglast die je meedraagt, zijn factoren dat bijnieruitputting in stand houden of erger maken. We worden al van kinds af geconditioneerd met een levensstijl die ons uitput op velerlei vlakken. Als je de uitputtende factoren in jouw levensstijl begrijpt, heb je een krachtig middel om deze uitputtende factoren te elimineren.

In de natuur bestaan wetmatigheden: ‘wat werkt en wat niet werkt’ en ‘oorzaak en gevolg’. Veel dingen in onze levensstijl zijn dingen die niet werken en jou veel energie kosten en uitputten. Wat in de natuur niet werkt verdwijnt, maar wij houden standvastig aan deze levensstijl met zijn uitputtende factoren. De tweede natuurwet is oorzaak en gevolg: Een levensstijl dat uitputtende factoren bevat is de oorzaak van bijnieruitputting. Als je de oorzaak wegneemt, verdwijnt het gevolg. Je lichaam kan evolueren naar remissie en blijvend herstel. Veranderen van levensstijl is de eerste grote stap die je kunt zetten in de richting om je bijnieren te herstellen. Om bijnieren en andere welvaartsziekten te genezen is het uiterst belangrijk dat we eerst beginnen met het opruimen van de toxines in ons lichaam. 

Logisch: Je reinigt toch eerst de wond vooraleer je het verband erop legt!

Factoren uit onze levensstijl die veel afvalstoffen en toxines creëren in je lichaam zijn bijvoorbeeld: junkfood, mentale valkuilen (denkpatronen), vasthouden van negatieve emoties en trauma’s, overwerk en deadlines, financiële druk, chemische verontreiniging, uitlaatgassen, alcoholmisbruik, roken, gebrek aan ontspanning en slaap, gebrek aan frisse lucht, energiezuigers, frisdranken, chronische pijn, biologische conflicten en emotionele draaglast enzovoort. Stap voor stap gaan we deze zaken die de gezondheid aantasten, verwijderen waarmee we de bijnieren de kans geven om zich te herstellen. 

Daarbij is het essentieel om jezelf veel ontspanning en rust te gunnen. Ik bedoel niet de hele dag in bed liggen, maar op een gezonde manier alle mogelijke vormen van schadelijke stress in je leven te minimaliseren of te verwijderen, zodanig dat je op adem kan komen. Wandelen in de zon is zeer goed voor de bijnieren. Ontdekken hoe je dit zelf kunt doen is fantastisch, omdat je gevoel van machteloosheid of hulpeloosheid dan juist verdwijnt. Hulpeloosheid en machteloosheid zijn juist factoren die de bijnieren enorm uitputten. Neem jezelf serieus, zoek uit wat de schadelijke factoren zijn, vindt uit wat je kunt doen om jezelf beter te maken. Elke situatie, hoe negatief deze ook is, is beter te verdragen als je minder stressvol bent, omdat je voelt dat je er iets tegen kunt doen. Het geeft een gevoel van overwinning, en dat stimuleert de bijnieren. Zet jezelf nooit meer in een slachtofferrol of geef je nooit over aan machteloosheid. 

Oefening:

Ben je je bewust van de factoren die je energie uitputten? Hoe meer inzicht je krijgt over de dingen in je leven die bijdragen aan je gezondheid of de dingen die er afbreuk aan doen, hoe gemakkelijker het wordt om je levensstijl bewust te veranderen met een nieuwe overtuiging dat gezond gedrag creëert. Het wordt een levensstijl die je prettiger en aangenamer vindt. Neem twee bladen papier en nummer ze met 1 en 2. Zet er bovenaan een datum op en schrijf op blad 

1: goed voor mijn gezondheid, en op blad 2: slecht voor mijn gezondheid. Op blad 1 (goede dingen) schrijf je alle dingen op die een goede invloed hebben op je gezondheid en dat je blij maakt. Het kunnen leuke evenementen zijn dat je bezoekt, sport en beweging, bepaalde overtuigingen die goed voelen voor jou, eetpatronen dat je volgt, supplementen die je inneemt met resultaat, in de zon lopen, goede vriendschappen, genieten van de natuur, relaties, je werk dat je graag doet, activiteiten en hobby’s, rustig lezen, de hele dag frisse lucht inademen, ontspanning enzovoort. Het zijn allemaal zaken waarbij jij jezelf goed bij voelt, niet de dingen erbij zetten die goed zouden zijn voor jou en je in feite minder leuk vindt. Wees eerlijk tegen jezelf, overdenk en voel intuïtief vanuit je buik en ontdek de zaken die jou een echt goed gevoel geven en vreugde schenken. Het is een leuke ervaring, een meerwaarde in je leven, ook al heb je het een tijdje niet gedaan.

Op blad 2 (slechte dingen) schrijf je alle zaken op die een schadelijke impact hebben op je welzijn, geluk en gezondheid. Het kunnen zowel fysieke ervaringen zijn als emotionele zaken. Je houding ten opzichte van gebeurtenissen, je werk, je gezin, conflicten, ruzie, niet goed lopende relaties, te lang op de bank zitten, perfectionistisch zijn, te laat opblijven, emoties vasthouden, wrok omdat hij of zij me verlaten heeft, ongezonde eetpatronen, fastfood, kortom, alle dingen waarbij je niet echt goed bij voelt. Vastgehouden negatieve emoties en gedragingen zeggen eveneens iets over de pijnen uit je onderbewuste die nog niet zijn opgelost. Breng de moed op om eens aan introspectie te doen, dat is altijd bewustzijnsverruimend en goed voor de bijnieren.

Sommige zaken die zowel goede als slechte kenmerken hebben kun je splitsen, bijvoorbeeld je doet je job graag, schrijf je op blad 1 (goede dingen), maar de overuren en het tijdverlies van in de file te staan zijn er teveel aan, schrijf je dan maar op blad 2 (slechte dingen). Wees eerlijk, redelijk en oprecht, toegewijd aan je geluk. Je kunt het meerdere keren doen om het beeld van je inventarisatie nog duidelijker te krijgen. Het is geen test, je kunt ook niet falen en de antwoorden zijn nooit goed of slecht, gewoon objectief. Maak de lijst uitgebreid, neem je tijd en dan krijg je een goed beeld om jezelf te helpen en eigen macht op te nemen iets te doen aan je situatie, je bijnieren gaan veel energie krijgen. Het werkt in feite tegenovergesteld als de hulpeloosheid dat je bijnieren extreem uitput.

De volgende stap in deze oefening: Omcirkel op de twee bladen de vijf meest belangrijke punten. Iedere cirkel geef je een nummer van één tot vijf. De één staat voor het meest belangrijke, vijf staat voor het minst belangrijke. Het is iets moeilijker, omdat je een inspanning levert om vast te stellen wat er nu juist zo precies moeilijk is aan deze omcirkelde punten. Het helpt je echt om een duidelijk beeld te krijgen van de belangrijkste zaken in je leven die jouw gezondheid negatief beïnvloeden. Het vormt ook een soort tijdlijn van je gezondheids voorgeschiedenis.

Goed duidelijk onderscheiden van slecht om de energierovers te kunnen lokaliseren.

Wees hier ook open en eerlijk tegenover jezelf en werk vooral vanuit je buikgevoel.

De buikcellen hebben nooit geleerd om aan hun eigen denkwijze te twijfelen, dus vertrouw er maar op. Neem nu cirkel één uit het blad 2 (slechte dingen), kijk hoezeer dit punt jou van je eigen leven afleidt dat je zo graag wilt hebben. Oké, je hebt ontdekt wat de meest energierovende factor is die je welzijn en gezondheid aantast. Zet er al je zinnen op in om deze factor te elimineren uit je leven. Kijk hoe deze factor jou van je levensdoel afleidt. Wees opnieuw eerlijk tegenover jezelf. Maak een stappenplan op als doel om deze factor te verwijderen en prik een datum wanneer je dit zal bereikt hebben. Schrijf het op, kwestie om je jezelf steeds eraan te herinneren om je doel te bereiken.

Nadat je cirkel één uit het blad 2 (slechte dingen) hebt kunnen elimineren, begin je met cirkel nummer twee en zo verder. Het kan ook sterk confronterend zijn om dit te doen, je wordt waarschijnlijk ook gewezen op zaken die je comfortzone hebben gecreëerd. Dat is een destructieve comfortzone waar je beter uitstapt, ook al is dat moeilijk. Het heeft vooral te maken met de blinde vlek waar je niet echt bewust van bent, waar onverwerkte emoties en biologische conflicten zitten. Besef dat als je echt wilt (nieuwe overtuiging) je de kracht zult vinden om dat te doen, en je bijnieren gaan aan energie winnen. Weet ook als je uitstapt uit deze destructieve comfortzone dat je gezondheid zal verbeteren. Een comfortzone is de plaats waar je steeds de uitkomst kent van elke keuze die je maakt, uit de comfortzone gaan betekent dat je al je vertrouwen aan het universum en jezelf  geeft. Dit is enorm versterkend.

Vervolgens ga je naar blad 1 (goede dingen), kijk er nog eens op terug, jouw leven en kijk wat je kunt doen om deze vijf punten (of soortgelijke) vaker te doen in je leven. Dat zal veel energie gaan geven. Het is de bedoeling dat je stap voor stap steeds meer leuke dingen gaat doen in jouw leven terwijl de negatieve factoren juist verminderen. Op deze wijze krijg je meer balans in je leven en je bijnieren krijgen dan weer genoeg energie om de homeostase en andere fysiologische processen van het lichaam in evenwicht te houden. Schrijf alles goed op tot in detail, hoe meer details, hoe meer effect om je eigen kracht en macht terug te eisen, en dat is goed voor je bijnieren.

Hoe omgaan met mensen die je energie leegzuigen?

Mensen met bijnieruitputting zijn gevoeliger voor omstandigheden en voor mensen die hun energie leegzuigen. Dit maakt je almaar vermoeider en zwaarder om door het leven te gaan. De aanwezigheid van een bepaalde persoon of groep kan je energiepeil zo naar beneden halen. Een betonnen huis is niet ideaal voor de bijnieren. Soms is een omgeving zeker niet geschikt voor mensen met bijnieruitputting. Hoe weet je dan dat mensen jouw energie leegzuigen? Wees er ook bewust van dat ze dit niet altijd opzettelijk doen, met andere woorden, ze doen dat totaal onbewust. Als de dag voorbij is, overdenk de voorbije dag, heb je contact gehad met bepaalde mensen waarbij je achteraf ervaarde dat je niet in je kracht kon staan? Denk maar dat je jezelf achteraf vermoeid voelde, of dat je emoties hebt gekregen die je energiepeil naar beneden hebben gehaald. Je kunt je ook lusteloos voelen, gefrustreerd, hulpeloos of slachtoffer, boos of bang. Het kan zelfs zijn als je maar in de buurt bent van deze persoon dat je deze dingen begint te ervaren.

Het kan een gewone vriend zijn, een familielid of zelfs je eigen partner. Het is niet de bedoeling om een reden te zoeken waarom een bepaalde persoon je energie leegzuigt, want dan gaat al je aandachtsenergie er naar toe en houd je onbewust deze situatie in stand waardoor je nog meer energie gaat verliezen. Het is gewoon de bedoeling dat je bewust wordt van wie met jouw energie gaat lopen. Adem en maak contact met de aarde. Blijf bij jezelf en tracht te ontspannen. Gewoon waarnemen, het kan zelfs gebeuren dat je juist goed voelt in aanwezigheid van dezelfde persoon die de dag ervoor jouw energie heeft genomen. Probeer steeds waakzaam te zijn wanneer dit gebeurt en wanneer niet als je met hen in contact komt. Nooit afvragen wat de ander hier doet, vraag jezelf af wat jij hier doet. Als mensen je een onaangenaam gevoel geven is het beter dat jij weg gaat. Let op dat je geen oordeel, verzet of weerstand biedt tegen een persoon die je energie rooft. Deze weerstand is energieverlies en uitputtend voor de bijnieren. Gewoon bewust worden van de energiezuigers en de wijze waarop je met deze mensen omgaat veranderen. Je eigen sociale contacten veranderen zonder oordeel is de sleutel om evenwicht te verkrijgen in jezelf om je energie te beschermen en vast te houden voor jezelf. Dat is de weg naar herstel van je bijnieren. Zelfredzaam zijn, is wat altijd werkt. 

Heb je een partner die jouw energie rooft, kun je door middel van een goed gesprek met wederzijds respect en begrip duidelijk maken van de energieroof zodat je partner zich ervan bewust wordt en ermee kan ophouden. Het gaat steeds om bewustzijnsprocessen, door waarneming en goede constructieve gesprekken. 

Het is het meest belangrijk om eerst bewust te worden van de energievreters. Ongeacht wat je doet, gezonde voeding, levensstijl, voldoende rust, de dagelijkse routine respecteren, de effecten van al deze dingen worden tenietgedaan als je contact hebt met energiezuigers. Topprioriteit voor jezelf: eigenwaarde, zelfliefde en zelfrespect zijn de sleutelwoorden voor herstel.

Als de energierovers mensen zijn die je niet goed kent, is het belangrijk te overwegen die helemaal uit je leven te bannen voor je eigen welzijn. Soms kan het voor jezelf handig zijn je contact te beëindigen, ook tijdens speciale evenementen of interacties als je merkt dat jouw energie wordt geroofd. Onthoud dit!

Bedenk een aanwijzing om te laten weten dat je energie wordt geroofd. Het is belangrijk te weten dat niemand bewust of onbewust, wetend of onwetend, opzettelijk of onopzettelijk het recht heeft om jouw energie te roven. Jouw energie is energie die jij gebruikt om gezond te leven en voor je eigen welzijn te zorgen. Dit geldt voor iedereen. Mensen met wie je niet goed kan communiceren kun je beter met rust laten, je hoeft geen schaamte of schuld te hebben daarover. Deze emoties roven ook de energie uit je bijnieren. Bevrijd jezelf van deze emoties zodat je jezelf niet langer kwetsbaar opstelt tegen emotionele chantage. Kies vrienden bij wie je je steeds goed voelt.

Als je relatie overstelpt is door een dominante energieroof van je partner, kun je misschien toch eens ernstig over nadenken of het zin heeft hiermee door te gaan. Jouw gezondheid is uiteindelijk belangrijker dan de relatie. Een energiezuigende partner is er zich meestal niet echt bewust van, onbewust wordt er wel een boodschap gegeven dat je in je kracht mag komen te staan om een nieuwe keus te maken. Anders zul je blijven lijden door deze energieroof. Probeer eerst een dialoog op te bouwen met je partner of hem of haar dit duidelijk te maken.

Je gaat veel energie verliezen door te luisteren naar mensen die ervan houden om van hun leven een groot drama te maken. Mensen die ervoor kiezen om in de slachtofferrol te blijven en te klagen aan de klaagmuur. Deze mensen houden vooral van hun destructieve comfortzone en willen dikwijls geen verantwoordelijkheid nemen voor hun bestaan. Dat zijn echte energierovers als je daarmee communiceert. Door er steeds naar te luisteren, of hun telefoontjes steeds op te nemen, zakt jouw energie zienderogen. Je kunt tijdens de conversatie vertellen dat dit gesprek je een slecht en uitputtend gevoel geeft en dat je liever niet verder hun verhaal wilt aanhoren. 

Wees bewust dat je deze mensen toch niet kunt helpen en dat het niet jouw verantwoordelijkheid is voor hun drama. Jij hebt verantwoordelijkheid alleen voor jezelf en je gezondheid. Je kunt tegen deze mensen zeggen dat je het contact moet minimaliseren op doktersadvies, en als de arts het goed vindt dat je zou terugbellen. Telefoons zijn enorm energieverslindend. Al deze energierovers zorgen dat je niet in staat bent te herstellen van je bijnieruitputting, ongeacht de gezonde voeding en levensstijl die je reeds implementeert om te herstellen. Interessant is zeker om dingen die je niet goed kunt  of waar je een hekel aan hebt, te delegeren.

Hoe omgaan met de omstandigheden?

Vermijd cafeïnehoudende dranken, de cafeïne is waterafdrijvend en put de bijnieren verder uit. In grotere hoeveelheden tast cafeïne het zenuwweefsel aan. Dit geldt ook voor frisdranken en energiedrankjes, industrieel bewerkt voedsel, fastfood, bewerkte oliën en vetten, conflicten, chemische vervuiling, straling enzovoort. Er bestaat ook zoiets als een energierovende omgeving, ik bedoel alles wat je bezighoud in je directe omgeving zoals je verlichting van je huis en werkplaats, welke materialen die gebruikt zijn in je woning, geur- en lawaaihinder, ongezellige verwarming, luchtkwaliteit, teveel beton grauw en grijs enzovoort. Een drukke stad is ook niet aanbevolen als je last hebt van bijnieruitputting. Drukte, lawaai, negatieve beelden op televisie, slecht nieuws e.a. kun je beter vermijden. Deze zaken zuigen ook de reserves van je bijnieren leeg. Voel je jezelf slap worden op bepaalde plaatsen, of na het eten van bepaald voedsel, het dragen van kledij waar je niet goed in voelt zijn altijd energievreters. Ga ook niet in op een uitdaging. Al deze dingen veranderen of verwijderen kan ervoor zorgen dat jouw energie weer gaat stromen en je gezonder wordt. Hoe meer je bewust wordt van de dingen, en personen die je energie opslurpen, hoe meer je bewust iets kunt doen om dit te verhelpen.

Voor negatieve zaken en mensen, vooral als je erin vastloopt kun je drie dingen doen:

1)- Je kunt de omstandigheden veranderen.

2)- Je kunt jezelf veranderen door je aan te passen aan de omstandigheden zonder jezelf te verliezen.

3)- Je kunt de omstandigheden verlaten.

Oké, je hebt drie dingen waaruit je kunt kiezen: “De omstandigheden veranderen”. “Je aanpassen aan de omstandigheden of de omstandigheden kunt verlaten of juist mee leven zonder dat ze jouw energie roven.” Dit alles om de negatieve omstandigheden op een actieve manier in een positieve en neutrale positie te brengen zodat je bijnieren niet meer verder uitputten. Weggaan is soms niet altijd “mogelijk of gepast”, maar uiteindelijk soms wel de beste keus om verder te kunnen gaan en je gezondheid terug te winnen. En zeg nu eens eerlijk, is jouw gezondheid alles waard? Uiteindelijk hoef jij jezelf toch niet te verantwoorden tegenover een ander waarbij jij je energie verliest. Je kunt zeggen dat je je hier gewoon niet goed voelt en dat je weg wilt gaan. Vraag daarbij zeker de hulp in van familie, vrienden of een andere bron die met je meedenkt en meewerkt om de nodige veranderingen te creëren.

Het is belangrijk dat jij zelf de touwtjes in eigen hand neemt en daarbij hulp vraagt, dit om zeker de eerste stappen te kunnen zetten naar het terugwinnen van je gezondheid. Hulp vragen getuigt van moed. Weet dat  alle vormen van stress bijeengevoegd kunnen worden – en dat gebeurt bijna altijd onbewust -, en gaan ophopen in je lichaam. Dit werkt veroudering in de hand en vroeger overlijden. Het verwijderen van energierovers uit blad 2 (slechte dingen) en het neutraliseren van grote stressbronnen zal een zeer groot verschil uitmaken voor je gezondheid, welzijn en je bijnieren. Eveneens zal je levenskwaliteit en levensduur doen toenemen.

Jouw lichaam en de bijnieren hebben een natuurlijk vermogen om met een bepaalde hoeveelheid stress om te gaan en daarbij gezond te blijven. Overstimulatie ontstaat door stress, wanneer de stress je overspoelt in intensiteit, duur en hoeveelheid. Een beetje stress is gezond en de ene mens kan meer aan dan de andere.

Hoe kun je jezelf ontspannen?

Leer te ontspannen, dat is niet hetzelfde als rusten of slapen of zelfs plezier hebben.

Echte ontspanning is handig om met moeilijke stressvolle situaties om te gaan. Echt ontspannen houdt een innerlijke verandering in, gestimuleerd door een reeks specifieke innerlijke acties waarbij lichaam en geest tot rust kunnen komen. Ontspanning is een innerlijke staat die je lichaam beschermt tegen de negatieve invloed van stress. Echt ontspannen zorgt ervoor dat je bijnieren niet meer gestimuleerd worden waardoor ze kunnen uitrusten. Het lichaam schakelt over van sympathische activiteit naar parasympathische activiteit waarbij de ademhaling, de hartslag en het zuurstofverbruik vermindert en de spieren kunnen uitrusten. De ontspanningsrespons die hierop volgt geeft je lichaam de kans terug te keren naar de homeostase om je aan te sterken. Het hoeft niet meer hyperalert te zijn. 

Dit wordt niet bereikt met activiteiten te doen in je vrije tijd. Wel gewoon even niets doen. De bloeddruk begint te dalen en de hersengolven gaan dan gemakkelijker van beta naar de alfagolven. Echt ontspannen doe je met je ademhaling: Je hebt het altijd beschikbaar om ermee aan de slag te gaan, en de diepe langzame ademhaling gericht gebruiken helpt je om de staat van paraatheid in je lichaam op te lossen. 

Volgende oefeningen zijn aan te bevelen:

De buikademhaling: De natuurlijke en diepste manier van ademhalen. We worden als baby met een buikademhaling geboren. De buikademhaling helpt ons om snel weer terug te keren van “het hoofd naar de buik” en ons te concentreren. Zo kan de psyche gekalmeerd worden zodat we tot rust komen. Richt je bewustzijn op je buikgebied en laat dit gebied zachtjes uitzetten als je inademt. Je kunt je handen gebruiken als hulpmiddel om je buik op te trekken als je inademt. Als je uitademt laat je dit gebied weer inzakken en duw je met de handen zachtjes op je buikspieren. Het bewustzijn heeft als doel je aandacht te concentreren en je buikspieren op de juiste spanning te brengen. Het is een zeer lichte inspanning waarbij je een golfbeweging ervaart van inademen en uitademen, en dat de tonus van de buikspieren zal verbeteren. Ondertussen wordt de lymfe in de buikstreek ook gestimuleerd. 

Wanneer je jouw aandacht op deze manier blijft richten, stimuleer je het parasympathische reflex dat je doet ontspannen. Dit verlaagd de bloeddruk. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een neurologische sensor (baroreceptor) op de wand van de dalende aorta. Deze reflex wordt gestimuleerd met aandacht op de uitademing waarbij er wat druk met je handen wordt uitgeoefend op het midden van de onderbuik. De baroreceptor neemt de drukverschillen waar en zendt een signaal naar de hypothalamus in de middenhersenen. De hypothalamus regelt de bloeddruk en de hartslag. De spanning in de vaatwanden vertelt het lichaam dat er minder druk nodig is in de bloedsomloop. Zo kan de bloeddruk en hartslag afnemen. 

Wanneer je de golfbewegingen met de buikademhaling naar believen kunt maken heb je een krachtig en efficiënt middel om te ontspannen, ongeacht met welke bezigheid je bezig bent. De ademhaling wordt krachtiger. Bij de inademing daalt je middenrif als de lucht je longen binnenkomt. De actie van je middenrif verwijd je ribbenkast en duwt de inhoud in je buikholte, naar beneden en naar voren waarbij de buikspieren zich lichtjes opspannen. Bij de uitademing ontspannen de buikspieren en trekken zich in en naar omhoog. Het middenrif spant zich op en keert terug naar de uitgangspositie waarbij het de lucht uit de longen naar buiten perst. Voor veel mensen voelt het erg vreemd aan om op deze manier te ademen. Het is belangrijk dit opnieuw te leren, de natuurlijke golfbeweging van de buikademhaling.   

Jouw ademhaling vertragen. Als je merkt dat je gespannen bent, ongeacht welke activiteit je uitvoert, denk aan hoe je ademt. Je merkt dan dat je uiterst onregelmatig ademt, je ademt soms snel en zeer oppervlakkig of je houdt juist je adem in onder de spanning en ademt nauwelijks in. Als je dat opmerkt, ga dan bewust je buik ontspannen en vertraag je ademhaling door rustig diep en langzaam in te ademen. Breng dan je aandacht op de uitademing, het werkt beter als je zeer langzaam uitademt. Zeg dan tegen jezelf langzamer en rustiger. Het activeert het parasympatische gedeelte van het zenuwstelsel. 

Ga ergens een comfortabel rustig plekje opzoeken als je gespannen bent en richt je aandacht op je buikademhaling en concentreer je erop. Tel bij elke uitademing van één tot vijf en probeer dit volle vijf minuten vol te houden. Als je geest afdwaalt, geen probleem, je begint gewoon opnieuw met het optellen van één tot vijf bij elke uitademing. Het vraagt oefening en veel aandacht, maar dat kalmeert de psyche enorm waardoor je tot ontspanning komt en dat is het belangrijkste om je bijnieren een rustmoment te geven.

Met de ademhaling tot ontspanning komen, kun je beginnen om affirmaties uit te spreken of mantra’s te zingen. Dat zijn positieve en spirituele zinnen waarbij je verbeeldingskracht ontwikkelt. Dit verandert jouw energetisch profiel. Breng je aandacht tussen de wenkbrauwen – het centrum van de geest en emoties – of het hart – wie je werkelijk bent -. In het begin zal het soms moeilijk zijn om er je aandacht bij te houden. Visualiseer dat je geest een arend is die tijdens de affirmatie en als oefening laat je de arend op je arm zitten en rusten. Laat de arend eens vrij vliegen als de oefening afgelopen is. Soms laat je hem ook eens vliegen tussendoor de oefening, roep hem terug op je arm als je de oefening wilt hervatten. Zo ontwikkel je zeggenschap over je eigen geest. Je kunt ook gebeden opzeggen of mediteren. Mantra’s zingen – komt vooral uit Oosterse tradities -, is het herhalen van een geluid of zin en helpt je geest te verruimen. Dit lokt een ontspanning uit. Dit geldt ook bij het zingen van gregoriaanse liederen of de rozenkrans opzeggen, Westerse traditie. Beide kunnen ook aangewend worden om transcendentie te ontwikkelen waarbij je over gebeurtenissen heen kunt stijgen. Dat neemt alle stress weg en je bijnieren kunnen zich ontspannen. Gebruik daarbij je ademhaling en neem zoveel tijd dat je wilt. Je gezondheid is het allerbelangrijkste. Je gaat merken dat je zelfs gemakkelijker in slaap kunt vallen, doe deze oefening ook als je gaat gaan slapen.

Een yoga nidra oefenen na een goede yoga sessie. Je maakt een innerlijke reis doorheen je lichaam en benoem in jezelf alle lichaamsdelen op die je op deze innerlijke reis tegenkomt. Dit kun je natuurlijk ook gebruiken om in slaap te vallen. Overdag doe je deze oefening in een zitpositie. Als de geest eventjes verdwaalt, ga dan weer met je aandacht naar je buikademhaling en begin opnieuw. Doe dit een twintig minuten lang en je zal merken hoe ontspannend het werkt.

Ga buiten wandelen in de zon, leer je aandacht te richten op de kleine dingen die je in de natuur tegenkomt, een bloem, een zuchtje wind, een zonnestraal, een kwetterende vogel, zoemende bijen e.a. genietend van de kleine eenvoudige dingen.

Een waterplas heeft een krachtig, ontspannend effect op je psyche, ook een vijver in je tuin heeft dezelfde eigenschappen. Ontdek al het leven in en rond het water, zie de activiteit van de dieren en al het leven. Voel je gewoon opgenomen worden in het geheel en laat alle stress en spanning wegglijden en verdwijnen. Het verfrist de geest en dat is goed voor de bijnieren.

Je kunt ook een zalige plaats visualiseren waar je regelmatig heen kunt gaan met je gedachten. Een plaats waar het vredig is, vernieuwend en tegelijk ook troostend. Iedereen heeft de capaciteit om zo een vredige innerlijke plaats te creëren om er naartoe te gaan als het nodig is. Neem elke dag de tijd om jezelf te herinneren om naar deze innerlijke plaats te gaan en te ontspannen. Het kan ook een vijver zijn en breng de gevoelens van rustige vrede in je bewustzijn. Cultiveer deze oefening elke dag opnieuw, eventueel rond hetzelfde uur. Het onderbewustzijn zal spoedig meehelpen jou te ontspannen en voordat je het weet ga je net voor de dagelijkse oefening reeds beginnen ontspannen. Wanneer het tijd is zal het beeld met de vredige gevoelens reeds beginnen opkomen. Het brengt je in balans, het parasympatische zenuwstelsel wordt geactiveerd en dat herstelt de bijnieren.

Daarnaast kun je ook elke dag even tijd inplannen in je agenda om iets te doen wat niet gepland is of doelen na te jagen. Gewoon dingen doen of juist niets, gewoon waar je zin in hebt. Je vraagt je gewoon niet af wat de andere mensen denken of zeggen over jou, het is belangrijker wat je zelf denkt en zegt over jezelf. Maak gewoon een wandeling in de natuur, doe iets in je tuin dat je juist leuk vindt, zet een leuk muziekje op en dans wat, kortom dingen die je echt leuk vindt. Mentaal en emotioneel krijg je weer even ademruimte. Dat helpt je elke dag te ontspannen.

Neem op tijd even vakantie, zorg wel dat de vakantie zelf geen bron wordt van stress, geen doelen te halen tijdens de vakantie. Vakantie geeft een verfrissing van de geest en nieuwe energie. Genieten van nieuwe streken, culinaire maaltijden, bezienswaardigheden, natuur is goed voor je welzijn en je gezondheid.

Heb je echt veel stress die zich reeds opgestapeld heeft in je lichaam? Ontspan je op progressieve wijze. Je traint je lichaam om te ontspannen. Je doet deze oefening het beste al liggend. Het duurt een 15-tal minuten en je kunt het ook gebruiken om te gaan slapen. Adem een paar keer rustig in om je voor te bereiden en span dan al je spieren van je tenen zeer krachtig in. Houdt dit een tiental seconden vast. Dan ontspant je jouw tenen. Vervolgens span je de spieren van je voeten voor tien seconden zeer krachtig in en ontspan dan weer. Zo ga je verder met deze techniek tot je alle spieren van het hele lichaam één voor één voor een tiental seconden hebt aangespannen en vervolgens weer ontspannen. Als je hiermee geëindigd bent, visualiseer je dat er een grote golf van ontspanning over je lichaam heen rolt, en dat deze golf bij elke uitademing alle spanning die zich in je lichaam heeft opgestapeld gewoonweg meeneemt. Doe dit zeker nog enkele minuutjes en je zult merken dat de ontspanning vanuit diepere lagen uit je lichaam naar boven komt opborrelen. Oefen veel, het werkt zeer goed en doet vooral de bijnieren tot rust komen.

De invloed van je energetisch systeem op de bijnieren

Elk chakra weerspiegelt een fundamenteel onvervreemdbaar recht. Het verlies van dit recht blokkeert de werking van dit chakra. Het weer opeisen van dit recht is een voorwaarde om te herstellen van bijnieruitputting. De bijnieren maken deel uit van het endocriene systeem en hebben de functie voor je energiebehoefte en de homeostase. Ons energetisch systeem bestaat uit zeven hoofdchakra’s, en elk chakra representeert een bewustzijnsstaat en een recht. 

Het eerste chakra (muladhara) is het recht om er te zijn.

Het tweede chakra (svadhisthana) is het recht om te voelen.

Het derde chakra (manipura) is het recht om te handelen.

Het vierde chakra (anahata) is het recht om te beminnen en bemind te worden.

Het vijfde chakra (vishuddha) is het recht om de waarheid te spreken en te horen.

Het zesde chakra (ajna) is het recht om te zien.

Het zevende chakra (Sahasrara) is het recht om te weten.

Als er een van de rechten jou ontnomen wordt is dat een regelrechte aanslag op de werking van je bijnieren, vooral het recht om er te zijn heeft een enorme invloed op de werking van de bijnieren, omdat de bijnieren rechtstreeks verbonden is met je eerste en derde chakra.

Het energetisch systeem met de chakra’s die de verschillende bewustzijnsstaten vertegenwoordigen.

De werking van de bijnieren is verbonden met het eerste chakra – ligt aan het perineum, de onderkant van de wervelkolom. Dit chakra heeft stevigheid nodig, en om dat te vinden is het belangrijk dat we een instinctief besef ontwikkelen van ons recht om er te zijn. Dit is een fundamenteel recht waar alle andere rechten van de andere chakra’s opgebouwd zijn. De realiteit zegt juist dat de meeste mensen problemen hebben met dit fundamentele recht. Het mag eenvoudig lijken, maar zonder dit eerste fundamentele recht kunnen we moeilijk de andere rechten opeisen. Heb je het recht om je ruimte in te nemen? Heb je het recht om goed voor jezelf te zorgen? Heb je het recht om er te zijn, het is ook het recht om te bestaan. Dit recht vormt de basis van onze veiligheid en overleven. Dit recht om te bestaan en om er te zijn zorgt ervoor dat je ook het recht hebt om te hebben om te kunnen bestaan en te overleven. Veel mensen krijgen stilaan het besef dat ze het recht hebben om er te zijn, maar ze hebben moeite om zichzelf toe te staan om zaken zoals tijd voor jezelf en voor plezier, complimentjes, liefde, geld, bezittingen enzovoort. Niet in staat zijn om iets te hebben kun je vergelijken met een auto zonder wielen, je kunt er niets mee doen.

Het symbool voor de muladhara of het wortelchakra, het eerste chakra.

Als je in jouw leven en in jouw systeem geen plaats is om dingen in op te slaan, waarbij er ook geen doelmatig proces is om het te verwerven, dan verkeer je steeds in een staat van deprivatie. Hulp van buitenaf zal ook niet helpen. Je zal het eerst in jezelf mogen veranderen. Het begint reeds in de kindertijd, een ongewenst kind kan beginnen twijfelen aan zijn recht om te mogen leven, overleven en bestaansrecht. Eveneens kinderen die goede kleding, beschutting, warmte, gezond voedsel, gezonde omgeving, medische zorg wordt ontzegd, kunnen later in het leven serieuze problemen krijgen met het verwerven van wat hij echt nodig heeft. Ons recht om er te zijn is beknot. Het gevolg is dat we vragen stellen bij dit recht tijdens ons leven.

En dat houdt ook in dat het vermogen van ons recht om te hebben dat ten grondslag ligt aan het creëren, omvatten, bewaren, bevatten ook beknot wordt. Allemaal zaken die verband houden met een gezond en evenwichtig werkend eerste chakra dat verbonden is met de bijnieren.

Verstoring op de werking van het eerste chakra heeft bijgevolg een verminderende werking van de bijnieren. Het begin van uitputting. De andere chakra’s hebben ook rechten die tegelijkertijd verstoord worden als het eerst chakra verstoord is. Alle chakra’s hebben een neerwaarts dalende energielijn – manifesterende energie – richting het eerste chakra, en ook een stijgende energielijn – bevrijdende energie – die begint aan de voetzolen naar het eerste chakra. Het is belangrijk dat beide energielijnen evenwicht zijn om de chakra’s goed te laten werken, hetgeen in onze maatschappij echter meestal niet het geval is.

het symbool van de Swadhisthana of het heiligbeenchakra, het tweede chakra.

Het tweede chakra met het recht om te voelen wordt in onze cultuur niet gestimuleerd. Onze cultuur sta niet toe om je emoties te uiten en beschouwt gevoeligheid als een zwakte. Uitspraken zoals jongens mogen niet huilen, je hebt het recht niet om kwaad te zijn, je zou je moeten schamen, hoe kun je op deze wijze je emoties uiten. Dit veroorzaakt een krachtige inbreuk op het recht om te voelen. Het voelen geeft ons juist veel informatie over ons welzijn, door het te schaden verliezen we het contact met onszelf. Wie herkent dat? Als we niet mogen voelen in onze maatschappij, hoe kunnen we dan weten wat we willen? We worden gevoelloos en verward. Bij het recht om te voelen heb je ook het recht om te willen. Dit geeft problemen om je creativiteit te ontplooien, en volop te genieten van een gezonde seksualiteit, want dit is ook sterk verbonden met het recht om te voelen.

De manipura of de zonnevlecht, het derde chakra.

Het recht om te handelen van het derde chakra houdt in om onze wil en levenskracht op een spontane manier te uiten. Het wil niet zeggen dat onze zinloze of grillige daden gunstig zijn voor het derde chakra, maar wel voor het ontwikkelen van onze vrijheid om de innerlijke autoriteit te ontwikkelen. Onze cultuur heeft zeer nauwe gedragsregels en patronen die het recht van handelen beknotten door middel van angst voor straf en het afdwingen van blinde gehoorzaamheid. Onze vrijheid wordt ons letterlijk afgenomen. We doen wat anderen doen uit angst om te vernieuwen en vrij te zijn.

Anahata, het hartchakra of het vierde chakra.

Het recht om te beminnen en bemind te worden van het vierde chakra wordt getemperd en krachtig geschaad door talloze cultuurgebonden factoren. Het onvermogen en disfuncties van ouders om echt liefdevol van hun kinderen te houden en ervoor te zorgen, en veroordelende houdingen opgedrongen van op de schoolbank e.a. In onze cultuur wordt ook veel schade aangericht door vooroordelen ten opzichte van mannen die van mannen houden, evenals bij vrouwen die van vrouwen houden. Gelukkig begint dat te veranderen. Het recht om te beminnen wordt ook geschaad door rassenhaat, het onvermogen om te voelen en te communiceren, vijandigheid, te weinig eigendunk, gebroken wil, oorlog, ruzies, wij tegen zij, opgejaagde opgefokte levensstijl en stress. Het recht om te beminnen wordt ook geschaad als de rechten van de andere chakra’s ontnomen worden.

De Vishuddha of keelchakra, het vijfde chakra.

Het vijfde chakra met het recht om de waarheid te spreken en te horen wordt sterk geschaad als je niet oprecht mag spreken. Het begint reeds in het gezin, zoals “zo spreek je niet tegen me” dat verder in onze cultuur wordt doorgevoerd. We moeten zwijgen en het is verboden om oprecht te praten, er wordt hier niet over dat onderwerp gesproken, punt, basta en uit. Dat houdt automatisch in dat er ook niet geluisterd wordt naar ons als we beginnen te spreken.

Er worden geheimen bewaard, ook in de families, er wordt niet eerlijk gesproken tegen ons. Onze ouders liegen tegen ons, onze regering doet dat ook, evenals allerlei instituten die ons dom willen houden om ons als citroenen te kunnen uitpersen. Dat alles schaadt ons recht om de waarheid te mogen spreken en te horen. We moeten leren duidelijk te communiceren om dit recht weer op te eisen.

Ajna, het derde oog ofwel het zesde chakra.

Het recht om te zien van het zesde chakra wordt jammerlijk genoeg geschaad doordat men ons vertelt dat wat we waarnemen niet echt is. Zaken die voor ons verborgen worden gehouden, met opzet om ons onwetend te houden.

Denk maar bijvoorbeeld aan het ontkennen dat een van ouders drinkt. Als kinderen niet serieus genomen worden bij hun inzichten, dingen zien die buiten hun begrip vallen (of beter gezegd buiten het begrip van volwassenen), of als er beangstigende scènes zich voordoen, of ten prooi vallen aan boze kwaadaardige zaken zal hun vermogen om te zien afnemen. Dit is zowel op het gezichtsvermogen als op de psychische waarnemingen. Dat geldt ook bij volwassenen die volop gemanipuleerd worden. Het gebeurt subtiel. 

Sahasrara, de duizendvoudige lotus ofwel het zevende chakra.

Chakra zeven heeft het recht om te weten. Dit wordt vooral beschadigd door het ontnemen van juiste informatie, (denk maar aan de continue verkeerde informatie over voeding dat de wereld in gestuurd wordt). Je hebt recht op nauwkeurige informatie, de waarheid, kennis en gewoon te weten wat er werkelijk aan de hand is.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze een goede liefdevolle opleiding krijgen in de school met kansen om hun kwaliteiten te ontplooien. Bij dit recht om te weten horen onze spirituele rechten om onszelf te verbinden met het goddelijke. Het opleggen van andere dogma’s doet ernstige afbreuk aan het ontwikkelen van persoonlijke en spirituele rechten. Het natuurlijke zoeken in ons zevende chakra wordt gestimuleerd door juiste informatie en een goede opleiding.

Conclusie: elk recht dat ons ontnomen wordt heeft invloed op de werking van het desbetreffende chakra. Het niet efficiënt werken alle chakra’s heeft altijd een nadelig effect op de onderste chakra. Niet mogen voelen, handelen, beminnen, waarheid spreken, zien en weten destabiliseert het eerste chakra. Evenwicht betekent dat je hebt, voelt, kunt, bemint, spreekt, ziet en weet. Deze staat van equilibrium zorgt voor goed werkende bijnieren die je voldoende energie verschaffen om al je dromen te laten uitkomen. Dit equilibrium wordt snel verstoort door emotionele draaglast.

Angsten, bezorgdheid, onzekerheid en stress bedreigen je overleving en de goede werking van het eerste chakra. Schuldgevoel ondermijnt de natuurlijke stroming van creativiteit en seksualiteit van het tweede chakra. Het weerhoudt ons ervan om ons open te stellen. Schaamte ondermijnt ons gevoel van eigenwaarde en zelfrespect. 

Dit blokkeert de goede werking van het derde chakra, onze persoonlijke macht, spontane activiteit en vreugde. De uitstralende energie van het derde chakra richt zich naar binnen en richt zeer veel schade aan. Vooral op de lever, milt en bijnieren. Verdriet sluit het vierde chakra, het gaat de expansie en lichtheid van het hart tegen. Je bent niet in staat om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen en te geven. Leugens en bedrog tasten het bijhorende spreken van waarheid van het vijfde chakra aan. Leugens en verkeerde informatie doet je wankelen en verweren jouw betrekkingen met de buitenwereld. Illusies belemmeren de werking van het zesde chakra en daardoor kunnen we niet meer echt waarnemen. Hechting en bezitsdrang belemmeren jouw bewustzijnsontwikkeling van het zevende chakra.

Al deze negatieve emoties die uit deze uit balans zijnde chakra’s voortvloeien hebben een impact op de werking van het eerste chakra. Energieën emaneren nu eenmaal. Het eerste chakra representeert het bewustzijn van overleving en vormt de fundering van ons bestaan. Het is voornamelijk instinctief en archaïsch en bestuurt onze programma’s van overleven op fysiek vlak. Als het eerste chakra volledig is bevredigd, gaat het zich terugwijken om plaats te maken voor de andere bewustzijnsactiviteiten van de andere chakra’s. Deze bevrediging ontstaat als je overvloed ervaart op alle gebied, je hebt je huis, nooit tekort aan voeding, kledij, voldoende financiële middelen om te doen wat je nodig hebt, je werk, gezond lichaam, goed ontwikkelde motorische vaardigheden, vertrouwen op de wereld, stabiliteit, goed voorziene levensonderhoud, op je gemak in je lichaam en goed gegrond zijn allemaal zaken die met het eerste chakra te maken hebben. 

Je bouwt een stevige tempel op een sterke fundament. Dat geeft consistentie in je bestaan en je recht om er te zijn wordt volbracht. Dat heb je allemaal nodig om je levensdoel te bereiken. Wordt het eerste chakra echter bedreigd, dan wordt het dominant en gaat de functies van de andere chakra’s uitschakelen. Stel je voor, je wordt plotseling bewust dat er achter jou gevaar is, je gedachten waar je mee bezig was zijn plotseling weg. Het eerste chakra heeft de volledige dominantie om te overleven overgenomen om jou te redden. Hetzelfde geldt voor auto-ongeluk, zware ziekten, levensbedreigende zaken enzovoort.

Als er een overlevingsbedreiging optreedt, dan raakt het bewustzijn op dit niveau gefixeerd, in staat van alertheid. Daarbij worden zeer veel stresshormonen geproduceerd om de instinctieve vecht-of vluchtreactie in gang te zetten. Blijft deze situatie duren zal men fysiek volledig uitputten. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je jezelf blijft innerveren in de file waar je met de vecht- en vluchtreactie niets kunt doen.

Het geldt ook voor onbetaalde rekeningen. De stresshormonen die hierbij geproduceerd worden, overspoelen al je organen. In hoge concentraties zijn deze stresshormonen giftig. Angst dat er wordt ingebroken terwijl we op reis zijn, zorgen voor ons werk en de auto e.a. In onze tijd is overleven veel abstracter geworden dan in de tijd van de prehistorie, toen we ‘s nachts moesten wakker blijven om ons voedsel te beschermen tegen hongerige wilde dieren of constant een vuurtje brandende te houden omdat het ontsteken zo moeilijk was. Nu kopen we ons voedsel in de winkel en voor verwarming hoeven we aan een knop te draaien.

Het geldt ook voor meer geestelijk uitputtende zaken (stress) en het vasthouden van negatieve emoties, dat het eerste chakra plots beslist om alles over te nemen om ervoor te zorgen dat jij jouw eigen lichaam niet blijft uitputten tot het dood neervalt. 

Burn-out, depressie, CVS, fibromyalgie zijn ook typische voorbeelden hoe het eerste chakra alles overneemt omdat je zou stoppen met jezelf te vernietigen. De bijnieren stoppen met het stimuleren van je energiepeil waardoor je plots volledig uitgeput bent. Het eerste chakra gaat alle psychische energie sturen naar overleving. Wie herkent het gevoel van plots geen woord meer kunnen zeggen, niet uit je bed kunnen, lichamelijke onverklaarbare pijn, de deur van je auto niet meer kunnen openen enz… Er is geen energie meer voor de andere chakra’s en je bent uitgeblust, het begin om je weer te herstellen en op energie te komen, want je lichaam heeft het overgenomen van jou.

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *