Bijnieruitputting Deel 4

Gezonde manier om te eten

Dus niet alleen wat je eet, maar ook hoe en wanneer je het eet, en hoe je op datzelfde moment voelt bepaalt hoe de stofwisseling zal verlopen en of je bijnieren energie krijgen om zich te herstellen.

Dan zijn er nog enkele belangrijke zaken: de technieken om bewust te eten.

Hoe je eet heeft net zoveel invloed op je bijnieren, als wat je eet. Dus als je gestresseerd, boos of van streek bent, dan is het beter om niet te gaan eten, want alles wat je dan eet, zal slecht zijn voor je lichaam. Het verteert niet goed en er worden afvalstoffen gevormd die in je bloedbaan terechtkomen en zo verder dieper in de weefsels gaan doordringen en je ziek zullen maken. De bijnieren verzwakken onder deze condities. Emoties bepalen hoe de voeding zal verteren. Probeer eerst te kalmeren en rustig te ademen om dan pas te gaan eten. Voeding verteert het best als je in een positieve stemming bent. Kies voor een rustige omgeving, die aangenaam aanvoelt. Laat een zacht muziekje spelen of andere ontspannende klanken. Kijk naar de mooie dingen in je omgeving en denk aan plezierige dingen.

Een ontspannen positieve sfeer zal ervoor zorgen dat de bloedcirculatie het bloed vooral naar de spijsvertering zal sturen voor de opname van de verteerde voeding. Tegelijkertijd wordt het parasympathische deel van het zenuwstelsel geactiveerd dat verantwoordelijk is voor de peristaltiek van de maag- en darmwerking en deze zal activeren. Genieten en veel kauwen stimuleert de hippocampus tot de productie van anti stresshormonen. Emoties spelen een grote rol om te kunnen genieten van je maaltijd. In veel culturen is eten altijd een feest, een groot feest, er is muziek, en er wordt gelachen en families komen samen, we zijn blij als we eten. Er heerst een goede positieve stemming die de spijsvertering zal bevorderen. Eten met goede vrienden, een aangename conversatie in goed gezelschap bevorderen de spijsvertering en de opname van de voedingsnutriënten. Op die manier wordt het eten op een voedzame gezonde manier opgenomen. Dat gebeurt dankzij de neuropeptiden, dat zijn de emotie moleculen die bepalen waar het voedsel naartoe gaat, het gaat dus niet alleen om wat je eet maar ook om hoe je eet.

Snel maaltijden verorberen verstoort de spijsvertering enorm. Eveneens eten terwijl je sterk concentreert op je werk is echt niet bevorderlijk voor je spijsvertering en de bijnieren. Eet vooral niet bij conflictsituaties of bij mensen waarbij je jezelf niet goed voelt, er worden namelijk veel afvalstoffen en toxines gevormd. Eten in een omgeving dat spanning veroorzaakt is gewoon slecht voor je gezondheid. Een kind dat eet terwijl de ouders aan tafel ruziën, loopt het risico om allergieën te ontwikkelen en het begin van bijnieruitputting.

Je hebt dan nog de emotionele eters, eten als troost omdat je verdriet hebt zal de spijsvertering doen stagneren en de bijnieren erg verzwakken. Deze voeding kan niet goed verteren en zal door het lichaam opgeslagen worden, het risico op overgewicht neemt toe. (dat geldt ook voor gezonde mensen). Op de verkeerde tijdstippen eten heeft hetzelfde effect. Als je eet op de onjuiste tijdstippen kan het lichaam niet voldoende enzymatische sappen aanmaken voor de spijsvertering.

Eten terwijl je een telefoon in de hand hebt en een gesprek voert, is niet gunstig voor de spijsvertering. Ik zag onlangs iemand in een auto, terwijl hij aan het rijden was. Aan zijn één oor had hij met de schouder een mobieltje tegenaan gedrukt, met zijn hand was hij een broodje aan het eten met wat beleg erop en tegelijkertijd was hij aan het sturen. Hoe denk je dat dit voedsel verteerd wordt als je dat doet? En dat heeft een desastreus effect op de bijnieren.

Zit rustig aan tafel terwijl je eet, rechtstaan aan een toonbank of van hier naar daar rennen of liggen zijn niet bevorderlijk voor de bijnieren en de spijsvertering. Haal diep adem, en adem rustig uit. Doe dit enkele keren na elkaar. Hou dan de ingeademde lucht even vast en adem dan zachtjes uit. Het is de bedoeling om jouw lichaam dieper in de ontspanning te brengen. Door deze ontspanning is het deel van je zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is om het bloed naar je spijsvertering naar je spijsvertering te brengen vrij om goed te functioneren. Deze ademhalingsoefening helpt je ook om het lichaam en de geest samen te brengen.Het bereidt je lichaam voor om te eten, en probeer zeker langzaam en vredig te eten. Vooral rustig en veel kauwen bevordert de spijsvertering en opname van voedingsnutriënten die de bijnieren voeden. Kauwen werkt ook ontspannend. Probeer ook dankbaar te zijn voor het eten. Al deze zaken werken gewoon therapeutisch om de spijsvertering te stimuleren en de bijnieren te herstellen. Luister steeds naar je lichaam, als je merkt dat je jezelf niet goed voelt bij het eten, stop dan met te eten.  Misschien bevat het iets dat je lichaam niet wil. Vervang met andere voeding. Dit gegeven is wel belangrijk om in acht te nemen als je lijdt aan bijnieruitputting

5- Andere lichamelijk belasting die leiden tot bijnieruitputting

Als de bijnieren uitgeput zijn hebben ze veel tijd nodig om te herstellen. Dit proces kost ook veel moeite en de bijnier (net als alle endocriene klieren) zijn daarbij zeer gevoelig voor biochemische disbalansen veroorzaakt door emoties en stress. Het is van groot belang om tijdens het herstel rust te nemen en stressfactoren te vermijden.

Daarnaast kunnen er niet ontdekte lichamelijke problemen ervoor zorgen dat de bijnieren niet herstellen ondanks alle veranderingen die je hebt gedaan in verband met je levensstijl en voedingskeuze. Deze onontdekte factoren kunnen ontstaan door verschillende factoren zowel innerlijk als extern. Het kan passief roken zijn, kunstlicht op de werkvloer (gebrek aan zonlicht), chronische infectieziekten (afvalstoffen in het lichaam die maar niet weggaan), steeds terugkerende aandoeningen van de luchtwegen enzovoort. Begin als een privédetective alles te onderzoeken zover je het herinnerd vanaf dat je bewust bent geworden van je bijnieruitputting. Schrijf alles nauwkeurig op. Misschien ga je door je gezondheidsgeschiedenis plots iets zien die jou een inzicht kan geven om het probleem effectief op te lossen.

Ga ook na wat de emotionele belasting was, wat voelde je, wat waren de effecten ervan en ook de gevolgen, meestal ben je nog niet volledig hersteld van deze gebeurtenis of trauma. Alles wat er is gebeurt creëert signalen en symptomen waarvan de meeste eigenlijk nog lijken op hetgeen je nu nog steeds al dan niet bewust of onbewust ervaart. Onderzoek je jezelf op een zachte lichaamsvriendelijke manier met liefde en begrip voor jezelf. Per slot van rekening doe je altijd je best gegeven je eigen wereldbeeld. Belangrijk is ook om te beseffen dat voor je trauma of het gekwetste kind in jezelf er steeds een mooi moment aan vooraf ging. Emoties of trauma’s verwerken kun je alleen door terug in deze gebeurtenis te stappen (het heeft ook steeds een boodschap voor jou), te voelen en dan terug te gaan kijken wat je voelde  net voor deze gebeurtenis die dat de trauma of negatieve emotie heeft veroorzaakt. Vaak was je zo enthousiast, levenslustig, dienstbaar, genietend van de overvloed die het leven je aanbiedt (de natuur werkt altijd met overvloed, de mens heeft schaarste uitgevonden), met andere woorden: Het kind in jezelf die uit volledige onschuld van het leven wilde genieten. De persoon die je dan  heeft gekwetst weet niet hoe jij in jouw wereldbeeld leeft en met welke intenties jij jezelf voortbeweegt.

Bijvoorbeeld: als kind  ben je zo enthousiast van het leven, dat je zonder het beseft een doos met taartjes komt brengen die zo krachtig doorheen geschud zijn door je lopen, en vervolgens wordt je bestraft door je ouders omdat de taartjes beschadigd zijn. Of een ander voorbeeld, als kind ben je op vakantiekamp en je moeder komt je bezoeken. Uit enthousiasme neem je een bal om een rijpe pruim uit de boom te gooien die je met veel liefde aan je moeder wilt geven, en als je moeder weg is wordt je mishandelt door nonnen uit het klooster waar je op vakantiekamp bent.  Zo zijn er veel gevallen die je je hele leven blijft meedragen tot je het oplost. De oplossing ligt vooral in het besef dat de nonnen zelf getraumatiseerde en gestigmatiseerde mensen waren en ze hebben gehandeld uit hun eigen wereldbeeld en niet beseften wat ze jou aandeden. De grote kunst is om je aandacht te blijven geven aan het mooie van het moment dat je uit pure kindsheid en liefde deze lekkere pruim aan je moeder gaf. Dat is wie jij werkelijk bent, het grootste in jezelf, jouw waarheid. Je hoeft je daarvoor NOOIT gekrenkt te voelen. Dat werkt zeer helend voor je bijnieren.

Andere voorbeelden van lichamelijke belasting die je bijnieren uitputten of het herstel ervan tegenwerken

 • Problemen met je gebit. Ontstekingen van het tandvlees, gebarsten kies, abcessen op de wortel van de kies en tandwortel enzovoort. Ook amalgaamvullingen die na verloop beginnen te lekken in het lichaam. Kwik remt de productie van cortisol af en heeft ook een nadelige invloed op de endocriene klieren in het hoofd. De bijnieren worden ernstig verstoord door amalgaam, amalgaam is een blijvende ontkende bron van toxiciteit. Vervang de amalgaamvullingen door meer lichaamsvriendelijke composietmaterialen. Slecht tandheelkundig vakwerk enz… Zoek op internet naar tandartsen die holistisch werken met oog op het bewustzijn van het belang van de mond en tanden voor de algemene gezondheid. Alle vormen van ontstekingen aan het gebit en op het kaakbeen vormt een ernstige bedreiging van het lichaam die de bijnieren extreem uitputten.
 • Terugkerende aandoeningen van de luchtwegen is een zware belasting voor de bijnieren die het herstel ervan tegenwerken. Deze aandoeningen zijn een aanwijzing voor bijnieruitputting. Het is steeds belangrijk om zowel de aandoeningen van de luchtwegen als de bijnieren tegelijkertijd te behandelen. Daarbij is het zeer belangrijk om alles in het werk te stellen om de spijsvertering te optimaliseren zodat de afvalstoffen beter afgevoerd kunnen worden hetgeen de immuniteit ten goede komt. Aandoeningen van de luchtwegen wijzen ook op een slecht werkende spijsvertering. De dikke darm staat in directe relatie met de bijnieren, als de spijsvertering beter wordt heb je twee vliegen in één klap.
 • De darmflora in de dikke darm bevat meer dan 400 soorten micro organismen die de voeding verder verteren. Deze organismen vormen een eigen ecologisch systeem dat wel kwetsbaar zijn, en gevoelig voor verstoring door ongezonde voeding en leefstijl. Verstoringen leiden tot disbalans van de darmflora waarbij darmstoornissen ontstaan, vermoeidheid, allergieën en intoleranties voor verschillende stoffen in je omgeving. Het gebruik van antibiotica en veel medicijnen veroorzaken veel disbalansen in de dikke darm met verregaande gevolgen. Het eerste gevolg is steeds een verminderde werking van de bijnieren. Antibiotica doodt niet alleen de schadelijke organismen, maar juist ook de belangrijke darmflora wordt vernietigd. Daardoor gaan destructieve schimmels, bacteriën, gisten en andere boosdoeners de gelegenheid om in het lichaam binnen te dringen en schade aan te richten. De gezonde darmflora zorgt ervoor dat deze schadelijke organismen binnen proporties blijven en hun functie in het verteren van de voeding volbrengen. Gezonde voeding is cruciaal verrijkt met specerijen om de darmflora te voorzien van voeding, dan creëert de darmflora op zijn beurt waardevolle voedingsstoffen die door de dikke darm kunnen worden opgenomen en de bijnieren versterken. Gezonde voeding met voldoende oplosbare vezels in combinatie met volwaardige eiwitten, gezonde vetten (zowel verzadigd als onverzadigd) en complexe koolhydraten. Onze huidige voedingsstijl en levensstijl met veel stress, negatieve emoties, geraffineerde koolhydraten, bewerkte vetstoffen, teveel dierlijke eiwitten e.a. verstoren de darmflora met als gevolg dat je bijnieren uitputten. Je krijgt last van mentale depressie, mistig geheugen, vermoeidheid en verminderende algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem enzovoort. De galzouten worden niet meer opgenomen, de aanmaak van belangrijke voedingsnutriënten (door de gezonde darmflora) zoals vitamine K en B12 komt in het gedrang. Vervolgens wordt de darminhoud zuurder hetgeen een voedingsbodem wordt van destructieve organismen zoals de Candida albicans die zal beginnen overheersen en uiteindelijk in het lichaam zal binnendringen hetgeen zeer gevaarlijk is.
 • Voedselallergieën en intoleranties zijn sterk uitputtend op de bijnieren. Vermijd in eerste instantie de producten die de allergie veroorzaken. Doe zelfonderzoek en werk aan je spijsvertering.
 • Een zeer grote oorzaak van bijnieruitputting die over het hoofd wordt is gezien is gebrek aan vers eten van zeer goede kwaliteit zoals de natuur dat in overvloed maakt voor ons. Er bestaan geen voedingssupplementen die ons voorziet van alle bouwstenen die ons lichaam nodig heeft, laat staan dat het een synergetische werking geeft in het lichaam, hetgeen natuurlijke voeding ons wel geeft. Gezonde natuurlijke voeding is het eerste en ondersteunende element om te kunnen herstellen van bijnieruitputting. Het vormt de basis van een goede spijsvertering.
 • Sluimerend en over het hoofd gezien: steeds het wegnemen van symptomen is een zeer grote oorzaak dat de bijnieren ZICH niet kunnen herstellen. Je voelt de ziekte niet meer, maar je hebt ook geen lichte en levenslustige energie meer. De oorzaak van de ziekte wordt niet weggenomen en de toxines blijven in het lichaam en lokken steeds opnieuw ontstekingsreacties uit, en dat wordt opnieuw onderdrukt door allopathische middelen. Zo ontstaan chronische toestanden die een zware belasting geven op de bijnieren. Vele aandeoningen blijven door symptomatisch bestrijding net onder het punt van het veroorzaken van de echte ziekte, ze blijven echter steeds verder smeulen en gaan de algemene gezondheid verder verzwakken. De patiënt wordt negatief chronisch belast en de bijnieren zijn niet in staat zich te herstellen. Voorbeelden zijn zoals reeds aangehaald problemen met het gebit (amalgaam), darmziekten, maar ook galstenen door een verstopte verontreinigde lever, amandelen, blinde darm, welvaartziekten zoals diabetes en zwaarlijvigheid enzovoort. Ook de gebieden na een chirurgische ingreep en anesthesie putten de bijnieren enorm uit.
 • Gebrek aan slaap verhoogt het circulerend oestrogeen gehalte waardoor de hormonale balans wordt verstoord. De slaapkwaliteit kan verstoord worden door zowel te weinig als teveel cortisol. Het vormt een zware lichamelijke belasting die erger wordt door onze verkeerde geraffineerde en bewerkte voeding waarbij de spijsvertering wordt verstoord, de opname van serotonine in het gedrang komt en de aanmaak van positieve hormonen niet meer wordt gestimuleerd. Dat alles heeft een zware impact op de bijnieren. De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem verminderd, bloedsuikerspiegel waarden worden verstoord, men krijgt een drang naar suiker en zetmeelproducten. Er ontstaat verminderde concentratie en geheugen, men kan niet meer voldoende alert zijn. Deze verergeren de slaapkwaliteit en vertraagt de genezing. Bij bijnieruitputting is het raadzaam om goed te slapen, gemiddelt 9 à 10 uur per nacht. Tips om goed te slapen, zie het naslagwerk over het circadiaans ritme.
 • Slechte luchtkwaliteit in je woning of op het werk is ook een factor die ervoor kan zorgen de de bijnieren zich niet voldoende kunnen herstellen. De gebruikte materialen waarmee gebouwd is, de verlichting, indeling van de woonruimtes, de verwarming of de ventilatie en/of airconditioning zijn vaak onderschatte factoren die je kunne uitputten en ziek maken. Veel groene planten plaatsen en het plaatsen van begatieve ionengenerators kunnen oplossingen bieden. Alsook andere inrichtingen en de indeling van woonruimtes veranderen kan wonderen verrichten. Als deze stappen niet haalbaar zijn is het beter dat je verhuist, en in het geval van je werkplaats, verander van werkplaats of job. Je bijnieren zijn belangrijker.
 • Milieuvervuiling, leven of werken in toxische dampen, slecht werkende verwarmingstoestellen, luchtvervuiling in de steden, chemische bestanddelen in materialen en verven, pesticiden, roken, auto uitlaatgassen, parfums, deodorants enzovoort zijn vele verschijningsvormen van chemische vervuiling in je lichaam die de werking van de bijnieren verzwakken. Woon je in een toxische omgeving, dan kun je niet anders dan verhuizen, hoe moeilijk dat ook is, je bijnieren zullen nadien opknappen. Red eerst jezelf door te leven en te werken met zoveel mogelijk frisse lucht. Iedereen weet dat je zuurstof nodig hebt om te kunnen leven, minder zuurstof betekent dat je lichaam minder goed zijn fysiologische functies kan uitvoeren en er stoornissen ontstaan. In muffe ruimtes werken gaat je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en bijnieren onderuit halen met alle gevolgen vandien. Ionengenerators en groene planten kunnen de luchtkwaliteit verbeteren.
 • Dan heb je nog stralingsbronnen die je beter tracht te vermijden. Gsm, laptops, hoogspanningskabels, 5G enzovoort geven een extra stress aan de bijnieren. Straling verstoort vele lichamelijke processen en zijn aanleiding tot groter risico op kankerontsikkeling omdat door straling het lichaam zich veel moeilijker kan ontgiften.

6-Kruiden en voedingssupplementen

Kruiden

 • Withania somnifera of ashwagandha. (blad, zaad en wortel).

Deze plant uit de familie van de nachtschadigen waartoe ook onze tomaat en aardappel toe behoort, kan tot een anderhalve meter hoog groeien en groeit 

in Afrika, zuid-Azië, het Middellandse zeegebied en Mauritius. Hij staat ook 

bekend als de Indiase ginseng.

  Deze plant speelt een grote rol in de ayurvedische geneeskunde.

Ashwagandha heeft een sterk voedende en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem verhogende werking.

Heeft een zeer sterke gunstige invloed op de nieren en de bijnieren, heeft ontstekingswerende eigenschappen. Ayurvedische artsen gebruiken het bij reuma, gewrichtsontstekingen, artritis en moeilijk geneesbare wonden.

Deze plant is adaptogeen, in het geval van bijnieruitputting zal het de cortisol waarden in evenwicht brengen, Als de cortisol te hoog staat zal ashwagandha deze doen dalen, en als de cortisol te laag staat zal hij deze doen stijgen. 

Stimuleert de darmwerking en geeft rust. De slaap verbetert.

De rijpe bessen van Withania somnifera.

 • Zingiber officinalis of gember.

Is net als ashwagandha een adaptogeen. Groeit in Zuidoost Azië in het wild.

Het is wel aan te raden om het  ‘s avonds niet te gebruiken, het kan de slaap verstoren. In eerste instantie gaat het de spijsvertering bevorderen waardoor er betere opname ontstaat van de voedingsnutriënten. Stimuleert de aanmaak van spijsverteringsenzymen en de peristaltiek. Goed tegen misselijkheid.

Het werkt ook als een adaptogeen op de bijnieren, het helpt de cortisol waarden in evenwicht te brengen.  

Heeft tevens een gunstige invloed op de bloeddruk en de hartslag, helpt het vetmetabolisme. Stimuleert geheugen en cognitie.

Vooral belangrijk om het lichaam te helpen zijn afvalstoffen af te voeren, de eerste vereiste om bijnieruitputting te verhelpen.

 • Glycyrrhiza glabra of zoethout.

Helpt net als gember het lichaam ontgiften. Het ondersteunt de bijnieren zeer .sterk. Is familie van de vlinderbloemigen. groeit in Eurazië en N-Afrika.

Het is een antistress kruid en geeft veel energie en uithoudingsvermogen, doet de vitaliteit toenemen. Het helpt krachtig om medicijnen af te bouwen.

Zoethout gaat de bijnieren stimuleren om ontstekingsremmende hormonen 

aan te maken en helpt bij hypoglycemie dat ook een bijverschijnsel is bij 

mensen met bijnieruitputting. Bevordert de eetlust en kalmeert de psyche.

Zoethout is zeer goed bij maagproblemen.

In grote hoeveelheden kan het de bloeddruk doen stijgen, maar dat is geen probleem bij mensen met bijnieruitputting, zij hebben meestal een te lage  bloeddruk op enkele uitzonderingen na met hoge bloeddruk. Voor deze 

mensen is het niet aangeraden om zoethout in te nemen.

Zoethout helpt in het bijzonder om cortisol waarden te verhogen bij mensen 

met hypoadrenia. Cortisol is het belangrijkste hormoon bij stress en 

bijnieruitputting. Zoethout stimuleert ook nog eens de bloedsomloop.

 • Ginkgo biloba of Japanse notenboom.

Van de Japanse notenboom is het bekend dat het de bloedcirculatie verbetert. 

Het is rijk aan bioflavonoïden, krachtige antioxidanten die de productie van 

vrije radicalen isoleert. Het beschermt de bijnieren, lever, pancreas en de 

hersenen tegen beschadiging door teveel vrije radicalen. Het helpt bij de  regeneratie van beschadigde weefselcellen. Vermindert mentale vermoeidheid, stimuleert het geheugen en cognitie en verbetert stemming en depressie.

 • Eleutherococcus senticosus of Siberische ginseng.

Het is een kleine, houtige struik uit de klimopfamilie en afkomstig uit Noordoost-Azië.

De wortel van de plant wordt beschouwd als adaptogeen en er worden veel gezondheidsvoordelen toegedicht aan het gebruik ervan. In de Chinese geneeskunde wordt Eleutherococcus senticosus gebruikt bij mensen met immuunsuppressie als gevolg van chemotherapie of bestraling, bij angina pectoris, hypercholesterolemie, bij neurasthenie met hoofdpijn, slapeloosheid 

en slechte eetlust. Vermindert angst, verbetert de slaap en geeft een gevoel 

van welzijn. Verhoogt de uithouding en energieniveau.

Deze plant verhoogt de weerstand tegen stress en normaliseert het 

metabolisme, twee factoren belangrijk voor het herstel van je bijnieren.

Verder reguleert het ook de aanmaak van de neurotransmitters.

Het helpt de bloedsuikerspiegel te normaliseren. Versterkt de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en verhoogt de weerstand tegen vervuilende stoffen. Helpt bij de opname van 

verschillende vitaminen uit de B-groep.

 • Ga steeds met de nodige voorzichtigheid te werk. Volg de instructies die op de verpakking staan nauwkeurig. Vloeibare bereidingen waar er alcohol in aanwezig is dient men eerst in water of thee koken om de alcohol te laten verdampen. Als men thee maakt, gebruik dan natuurlijke gezonde suikers of honing. De honing mag niet in heet water ( boven 43°C toegevoegd worden, er ontstaan anders giftige stoffen.

Voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn belangrijk in het herstellen van bijnieruitputting. Ze helpen bij de volledige genezing. Daarbij is volwaardige voeding noodzakelijk. De spijsvertering moet ten volle worden geoptimaliseerd, zodat de voedingssupplementen daadwerkelijk opgenomen kunnen worden.

Net als bij kruiden dient men voorzichtig te zijn met supplementen en de aanwijzingen op de verpakking aandachtig te lezen en de aanbevolen dosis niet te overschrijden.

GEEN SOLISME; VOEDINGSSUPPLEMENTEN EN ANTIOXIDANTEN MOETEN STEEDS GECOMBINEERD INGENOMEN WORDEN.

Zwarte peper helpt de spijsvertering om beter antioxidanten op te nemen.

 • Vitamine E.

Deze vitamine is vetoplosbaar en een uiterst krachtige vrije radicalenvanger.

Het is de anti verouderings molecule bij uitstek. Belangrijk is wel dat het om natuurlijke vitamine E gaat, omdat deze veel beter kan opgenomen worden 

door ons darmstelsel.  Vitamine E behoed ons tegen hart en vaatziekten, het houdt de wanden van de vaten en ook de rode bloedcellen elastisch. Daarbij gaat ze klontering van de bloedplaatjes tegen.

Indirect gaat vitamine E de productie van de bijnierhormonen beschermen 

door de vrije radicalen of oxidanten onschadelijk te maken. Een overmaat aan 

vrije radicalen vertraagd de enzymatische reacties in de bijnieren en kan 

uiteindelijk celbeschadiging veroorzaken.

Vitamine C verbetert dan nog eens de werking van vitamine E in de cel door

 zijn regenererende werking op deze vitamine E.

Vitamine E gaat ontstekingsreacties tegen door de stofwisselingsreacties te normaliseren. Verder heeft Vitamine E ook een beschermende werking voor 

de talglaag op de huid tegen vervuiling en zonnebrand.

Vitamine E beschermt samen met de verzadigde vetzuren alle onverzadigde 

vetzuren (omega) in ons lichaam tegen ranzig worden. Dit effect is ook gunstig voor de bijnieren die voor zestig procent uit cholesterol bestaan. Het voorkomt de vorming van oxycholesterol. Vitamine E en vetzuren vormen een belangrijk duo dat een belangrijke antiaging is voor het lichaam.

 • Vitamine C.

Voor de productie van cortisol en steroïde bijnierhormonen is er veel vitamine C nodig. Vitamine C werkt als een antioxidant.

Echter de meeste supplementen bevatten zuivere ascorbinezuur zonder bioflavonoïden, en zonder deze bioflavonoïden kan de vitamine C niet gemetaboliseerd worden in het lichaam.

Een gunstig vitamine C complex bevat ongeveer één deel bioflavonoïden op twee delen ascorbinezuur. Dit stimuleert een meer complete werking in het lichaam, Bioflavonoïden verdubbelen de werking van vitamine C.

Vitamine C en bioflavonoïden zijn wateroplosbaar en moeten meermaals ingenomen worden als je aan bijnieruitputting lijdt.

Vooral onder condities van stress, te lang opblijven, infecties en andere vormen van stress is het aangeraden om een vitamine C complex in te nemen. 

Een vitamine C complex waarin ook magnesium, voldoende bioflavonoïden, pantotheenzuur (vitamine B5)  en andere nutriënten aan toegevoegd zijn zal goed werken bij bijnieruitputting. Het helpt de bijnieren om juist te reageren bij stress.

Gekleurde en groene groenten, vruchten van groenten en kiemen zijn rijke bronnen van vitamine C in verse toestand. 

Vitamine C gaat een synergetische werking aan met Vitamine E, bioflavonoïden en andere antioxidanten om de bloedstolling te verminderen. Neem geen extra Vitamine C als je bloedverdunners gebruikt.

 • Vitamine B (Het hele complex, pantotheenzuur en niacine).

Pantotheenzuur en niacine (vitamine B5 en B3) zijn in eerste instantie 

belangrijk voor de bijnieren.

Het stimuleert het biochemisch proces dat betrokken is bij het veranderen van cholesterol in de verschillende bijnierhormonen essentieel voor de hormoonhuishouding.

Vitamine B5 is mede verantwoordelijk voor de omzetting van glucose in 

energie, en bijnieren hebben veel energie nodig. In combinatie met vitamine 

C, E en magnesium wordt er zeer veel energie opgewekt zonder de bijnieren 

te stimuleren. Dat is een belangrijk gegeven om uitputting tegen te gaan.

Aan te raden is om een natuurlijk supplement te gebruiken , het wordt 

sowieso altijd beter opgenomen, in combinatie van volwaardige voeding.

Vitamine B3 (nicotinezuur) helpt bij de vorming van de moleculaire structuren

van verschillende co-enzymen die van cruciaal belang zijn voor de vorming 

van de bijnierhormonen.

Vitamine B6 (pyridoxine) Als je problemen hebt met het herinneren van je 

dromen, dan heb je tekort aan vitamine B6, handig om dit te weten. Vitamine 

B6 stimuleert de aanmaak van adrenaline voor de vecht- en vluchtreactie, en 

is ook belangrijk voor de verschillende enzymatische processen bij de 

productie van bijnierhormonen en aanmaak van insuline.

Vitamine B complex is nodig voor de goede werking van de bijnieren en in het vormen van bijnierhormonen en de homeostase in het lichaam.

Alle B-vitaminen werken samen met elke individuele B-vitamine bij het 

uitoefenen van zijn functie. Het hele B-complex ondersteunt elkaars werking, 

en er zijn geen grote hoeveelheden voor nodig om de werking van 

pantotheenzuur, pyridoxine en niacine te versterken. Idealiter is natuurlijk 

weer een natuurlijk B-complex dat beter wordt opgenomen door maag en 

darmstelsel.

Een volwaardige voeding dat bestaat uit groenten, granen, noten en zaden bevatten allemaal natuurlijke vormen van vitamine B-complex. Vitamine B12 wordt aangeraden bij bijnieruitputting omdat de darmwerking minder goed werkt. Normaal wordt vitamine B12 door de darmflora van de dunne darm geïnitieerd op opgenomen te worden in het ileum.

 • Mineralen.

Calcium is een uiterst noodzakelijk voor het herstellen van de bijnieren, omdat 

het ook het zenuwstelsel tot rust brengt.  Het is beter om calcium niet samen 

met magnesium in te nemen. Calcium vind je in groenten, noten, zaden, 

zeegroenten. Ook ongepelde sesamzaden en zijn verwante producten zijn 

een goede bron van calcium. Calcium uit melk en zuivel vult de lichamelijke 

behoeften niet aan, dit omdat bij de vertering van de melk eiwitten uit koemelk 

alle calcium wordt opgebruikt.. Bij deze vertering ontstaan veel zuren die niet

geneutraliseerd wordt door de aanwezige calcium uit de melk en zuivel. Het lichaam kan met de calcium uit dierlijke melk niets doen omdat het niet in de juiste verhouding fosfor en magnesium gebonden is. Bijgevolg moet het lichaam zijn eigen calcium en mineralen reserves aanspreken om de verzuring op te heffen die ontstaat na consumptie van dierlijk melk.

Daarbij wordt er dikwijls synthetische vitamine D aan toegevoegd (doorstraalde ergosterol), waarbij de calcium uit melk van dieren juist de neiging vertoont om in je gewrichten en andere delen van je lichaam te gaan vastzetten, in plaats van opgenomen te worden in de lichaamscellen en zenuwcellen. Ondertussen ontstaat er verzuring in de lichaamsweefsels.

Gelukkig is het toevoegen van vitamine D aan melk en zuivel verboden in Nederland, echter nog niet in België.

Magnesium werkt vooral samen met vitamine C en B5 en mineralen 

waaronder magnesium en andere micronutriënten om de bijnieren in zijn 

werking te versterken. Magnesium is essentieel om de bijnieren te 

ondersteunen bij de aanmaak van steroïde hormonen. 

Ook als je onder hevige stress staat is het aan te raden om extra magnesium 

in te nemen. Je bijnieren hebben een grotere behoefte aan magnesium bij 

stressvolle situaties. 

Seleen wordt in onze cellen ingebouwd in een enzym dat oxidatieprocessen tegengaat. Dit proces noemt glutathionperoxidase en dit enzym gaat ook gevaarlijke vrije zuurstofradicalen elimineren. Het beschermt de 

lichaamsweefsels tegen gevaarlijke oxidatie. Daarbij gaat seleen de functie 

van de schildklier verbeteren (samen met jodium), hetgeen zijn onrechtstreeks positief effect heeft op de bijnieren.

Mensen die amalgaamvullingen hebben extra nood aan dit sporenelement. Seleen werkt samen met vitamine E, C en zink. Seleen is ook belangrijk voor 

een goede nierwerking.

Zink wordt ingebouwd in een radicalenvanger enzym superoxidedismitase dat 

de andere antioxidanten aanvult en ondersteunt.

Zink speelt een belangrijke rol voor de aanmaak van hormonen zoals insuline maar ook steroïde hormonen in de bijnieren. Het is ook belangrijk voor onze algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem.

Andere sporenelementen zoals mangaan, koper, jodium, molybdeen en zovele komen alleen in micro hoeveelheden voor in ons voedsel.

We hebben er echt ook niet veel van nodig, maar daarom zijn ze niet minder belangrijk voor je algehele gezondheid en energiepeil.

Ze hebben een rustgevend effect op lichaam en de psyche en kalmeren nervositeit. Ze zijn tevens belangrijk om de stress weerstand te verhogen.

Ze worden goed opgenomen bij voldoende vitamine C in de voeding.

Goede bronnen van sporenelementen zijn kiemen, biologische gran en, jonge planten, algen en zeegroenten.

Herstellende soep voor mensen met bijnieruitputting.

Neem één courgette van middellange grootte en snijd het in plakjes.

Een middelgrote ajuin en hakt het zeer fijn.

Een handvol fijngesneden selder.

450 gram sperziebonen.

Eén kopje bronwater en één kopje tomatensap (bij voorkeur vers).

Eén eetlepel rauwe honing en één theelepel paprikapoeder (kwart theelepel cayennepeper).

Een goed snufje zwarte peper.

Eén kopje kippenbouillon.

Een uurtje laten sudderen tot alles gaar is.

Ayurveda is vegetarisch, enkel wat kippenbouillon om aan te sterken zoals bij bijnieruitputting.

Bijkomend advies bij zwaar uitgeputte bijnieren

Volgende voedingsmiddelen zijn aan te bevelen bij bijnieruitputting. Ze bevorderen het herstel van het zenuwweefsel, verlichten stress en zijn goed voor de spijsvertering. Papaja, mango, frambozen en ons eigen klein fruit, asperges, kiemen, knoflook, boerenkool, broccoli, sla-soorten, rode appels, knoflook, bananen, bosbessen, veenbessen. Als bijnieruitputting verbeterd kunnen alle zongerijpte groenten en fruit, in mindere mate bananen.

Ten strengste verboden: dierlijke eiwitten, melk, zuivel en dierlijke vetten. Geklaarde boter (ghee) mag wel. Het hoog vetgehalte belast de lever en de prancreas, dierlijk verzadigde vetten hebben een lange keten dat zeer moeilijk verteert, dit in tegenstelling tot geklaarde boter en plantaardige verzadigde vetten met respectievelijk een korte en middellange keten dat beter verteert. Deze verzadigde vetten heb je wel hard nodig bij bijnieruitputting. Dierlijke vetten zorgen ervoor dat je lichaam het moeilijker heeft om evenwichtige bloedglucosewaarden te handhaven.

Dat is een enorme belasting op je bijnieren en is een cumulerende oorzaak van insulineresistentie. Bijnieren hebben veel koolhydraten nodig van zongerijpte groenten en fruit. Geen fruit in de ochtend bij bijnieruitputting.

Volgende zaken zijn goed bij bijnieruitputting.

 1. Gerstegrasextractpoeder: verbetert de kwaliteit van het maagzuur waardoor de spijsvertering beter gaat werken. Geeft energie aan de bijnieren.
 2. Zoethoutwortel of Glycyrrhiza glabra : zeer goed bij bijnieruitputting, het helpt om de cortisolproductie en cortisol- en cortison waarden in balans te brengen. Zoethout in grotere hoeveelheid kan de bloeddruk doen verhogen, bij de meeste mensen met bijnieruitputting is echter de bloeddruk te laag. 
 3. Spirulina uit Hawaï is rijk aan essentiële mineralen om de bijnieren te versterken. Het bevat ook chroom en superoxide dismutatie (SOD) die de pancreas en bijnieren versterkt. Dit beschermt de cellen tegen oxidatie door zuurstof.
 4. 5-MTHF: (5-methyltetrathydrofolaat), geeft kracht aan het centrale zenuwstelsel, ontlast de bijnieren.
 5. Magnesium, uit zongerijpte groenten en fruit in ionische vorm, vermindert angst en stress en kalmeert een overactief zenuwweefsel. Ontspant de bijnieren.
 6. Ashwagandha of Withania somnifera: ondersteunt de werking van de dikke darm, nieren, bijnieren. Helpt je te ontspannen en tot rust te komen. Draagt bij tot een goede productie van testosteron, dehydroepiandrosteron (DHEA) en cortisol.
 7. Schisandra: onderdrukt nierspasmen, minder belasting voor de bijnieren.
 8. Siberische ginseng of Eleutherococcus senticosus: helpt je reactie en aanpassingsvermogen te verbeteren. Geeft rust aan je endocriene systeem en bijnieren zodat je minder overmatig reageert op heftige emoties zoals angst, stress en trauma’s.
 9. Cordiceps: geeft energie aan de lever en galblaas om de overtollige cortisol beter te verwerken.
 10. Chroom: stabiliseert de insulineproductie, onderhoudt het zenuwweefsel en overdracht neurotransmitters. ondersteunend voor de bijnieren, schildklier en pancreas. 
 11. Ester-C: Deze vorm van vitamine C ondersteunt de bijnieren. Vermindert ontstekingen en kalmeert de bijnieren die door overbelasting zijn vergroot.
 12. Rhodiola rosea, rozewortel, is een vetplantje en helpt om de bijnierwerking te optimaliseren.
 13. Citroenmelisse, Melissa officinalis: revitaliseert het zenuwweefsel en draagt bij tot de regulatie van de insulineproductie. 
 14. Rozenbottels: kalmeert vergrote bijnieren door overbelasting, remt ontstekingen.
 15. Panax ginseng: helpt je reactie en aanpassingsvermogen te verbeteren. Geeft rust aan je endocriene systeem en bijnieren zodat je minder overmatig reageert op heftige emoties zoals angst, stress en trauma’s.

De bijnieren scheiden hormonen uit in het bloed:

De hormonen die de bijnieren afscheiden, zijn betrokken bij:

• Het lichaamseigen maken van koolhydraten, eiwitten en vetten samen met de werking van de lever.

• Het stofwisselingsproces van vetten, koolhydraten en eiwitten in energie.

• De verdeling van vetten op je lichaam. (ook de distributie van bruin vet voor energie)

• De bloedsuikerregulatie, samenwerking met de pancreas.

• Ons vaatsysteem (ook cardiovasculair!) en andere systemen.

• Onze spijsvertering overdag stimuleren (synergie samen met de serotonine).

• Spierkracht en algemeen uithoudingsvermogen.

• Ons libido, en bron van de geslachtshormonen (steroïde).

• Ons zelfgenezend vermogen en verjonging van ons lichaam. Het onder controle houden van ontstekingsreacties,  afvalstoffen en toxines helpen te elimineren, exosomen en zwellingen worden eveneens gestuurd door de bijnierhormonen. 

1)-Adrenaline (Latijn: ad = bij, ren = nier dus: bijnier) of epinefrine (Griekse benaming) is een hormoon en een neurotransmitter. Het wordt geproduceerd in het bijniermerg en in sommige zenuwcellen. Adrenaline komt in grote hoeveelheden vrij in omstandigheden die door het lichaam als (mogelijk) bedreigend voor de overleving worden ervaren en daardoor stress veroorzaken. Vaak gaat dit samen met angst en woede. Ook kou, hitte, honger, dorst, pijn, fysieke inspanning en andere zaken die de balans in het lichaam verstoren, kunnen de adrenaline productie verhogen. Adrenaline is schadelijk als het in te grote hoeveelheden of te langdurig vrijkomt en een adrenalineverslaving kan ernstige schade aanrichten. Adrenaline is in verhoogde concentratie giftig voor het lichaam, en beschadigd lichaamscellen. daardoor worden exosomen actief. Het snel vrijkomen van grote hoeveelheden adrenaline maakt deel uit van het overlevingsmechanisme van het organisme. Het maakt het mogelijk om te vechten of te vluchten (de vecht- of vluchtreactie) en verhoogt daarmee de kans om te overleven.

De effecten van het vrijkomen van adrenaline zijn o.a.:

 • Versnelde ademhaling en hartslag, voor een versnelde bloed- en zuurstofvoorziening om het vluchten of vechten mogelijk te maken. (de bronchiën gaan zich verwijden).
 • Vrijmaken van energie (glucose), benodigd voor de vlucht/vecht reactie. Hiermee gaat de remming van de opslag van energie gepaard.
 • Stijging bloeddruk door perifere vaatvernauwing.
 • Vermindering bloedtoevoer naar de darmen (spijsvertering heeft geen acute prioriteit bij levensgevaar).
 • Vergroting pupillen voor betere zicht, waardoor verbetering van waarnemen gevaar.
 • Verhoogde alertheid (concentratievermogen).
 • Verkorte bloedstollingstijd, van belang bij verwondingen, vermindert de kans om dood te bloeden.
 • Handpalmen gaan zweten.
 • Het geheugen verbetert tijdelijk. De herinnering aan de bedreigende situatie wordt beter opgeslagen om deze voortaan sneller te herkennen.

Ook wordt het gevoel van tijd beïnvloed: gebeurtenissen lijken trager te verlopen waardoor iemand meer tijd lijkt te hebben om te reageren. Bij paniekaanvallen zonder uitwendige oorzaak is het vrijkomen van adrenaline één van de uitlokkende factoren van een aanval van hyperventilatie. Als je vecht of vlucht verbrandt je de adrenaline en kan het lichaam zich herstellen. Maar als je een deadline moet halen en je staat aan te schuiven in de file, dan wordt de adrenaline niet verbrandt en ontstaat een gevaarlijke situatie in je lichaam.

2)-Noradrenaline is een in het lichaam voorkomende neurotransmitter en een hormoon. Noradrenaline wordt vaak verward wordt met adrenaline, die een sterk opwekkende werking geeft. Als neurotransmitter komt hij voor in de hersenen, en in de zenuwuiteinden van het sympathische of orthosympathische zenuwstelsel (zorgt voor actie in het zenuwstelsel, bij hartslag en ademhaling, verhoging glucosegehalte in het bloed, verhoogde spieractiviteiten, remt de activiteit van het spijsverteringskaneel). Als hormoon wordt hij in het bijniermerg geproduceerd, waar de werking vergelijkbaar is met adrenaline. Over het algemeen voelen mensen met te weinig noradrenaline zich depressief en mensen met een teveel aan noradrenaline euforisch, gespannen, angstig of opgewonden. Dit hangt af van de stemming en/of van andere neurotransmitters, zoals onder andere serotonine.

3)-Cortisol is een hormoon dat gemaakt wordt in de bijnierschors uit cholesterol. Het kan worden ingezet als ontstekingsremmer bij allergische reacties, bij longaandoeningen en tal van dermatologische condities zoals ernstige vormen van eczeem.

Cortisol speelt een rol bij:

 • Vertering van voedsel, bloedsuikerregulatie en de glycogeenreserves en bloedglucose. Het helpt bij lage bloedsuikerspiegel om vetten en eiwitten om te zetten in glucose.
 • Slaap-waakritme.
 • Bij de omzetting van het schildklierhormoon T4 naar het gebruiksklare hormoon T3.
 • Afweersysteem.
 • Ontstekingsreacties.
 • Modificatie bschermingsrespons, het voorkomt een overreactie van het gezondheidssysteem.
 • Spanning van hart- en bloedvaten.
 • Stimulatie centraal zenuwstelsel. (mentale helderheid, focus, herinneringen, gedachten en de elektrische activiteit).
 • Normalisatie van de stressreactie.
 • Beschermt de cellen tegen insuline.
 • Helpt de witte bloedcellen enzymen uit te scheiden die ontstekingsremmend zijn.
 • Versterkt de contracties van het hart en helpt om een regelmatige hartslag tot stand te brengen.

Cortisol wordt soms het stresshormoon genoemd omdat het vrijkomt bij elke vorm van stress, zowel fysiek als psychologisch. Het zorgt ervoor dat bepaalde eiwitten in spieren worden afgebroken waarbij aminozuren vrijkomen. Hiervan kan glucose (energie) worden gemaakt. Deze energie wordt gebruikt om het lichaam weer terug te brengen in homeostase, (het vermogen van meercellige organismen om het interne milieu in evenwicht te houden), op het moment van stress komt adrenaline en noradrenaline vrij om het lichaam alerter te maken en klaar om te vechten/vluchten. Cortisol zorgt ervoor dat dit verlies van energie weer wordt gecompenseerd. Daarom zou een betere benaming zijn: ‘stress-response hormoon’. Tijdens het ontwaken komt er meer cortisol vrij. Dit zorgt o.a. voor een hongergevoel.

Cortisol is ook bron van de sekshormonen en houdt ook de auto-immuniteit onder controle. Een teveel aan cortisol blokkeert opname tryptofaan, is een stof waarvan het lichaam serotonine wordt maakt. Bij teveel aan cortisol krijgt men tekort aan serotonine. De productie van cortisol wordt gestuurd door de hersenen en kan gezien worden als een stof die het leven ondersteunt. Metaforisch kan je jouw lichaam vergelijken met een kamer, waarbij de hypothalamus gelijk is aan je thermostaat, je hypofyse gelijk aan de ontstekingsknop, je bijnieren gelijk aan je verwarming. De hoeveelheid cortisol die uitgescheiden wordt is te vergelijken met de warmte die door de verwarming van de kamer (je lichaam) wordt toegevoerd.

4)-Aldosteron is ook een steroïdhormoon, behoort tot de groep hormonen die ontstaan uitgaande van de structuur van cholesterol (mevalonaat), en wordt geproduceerd in de bijnier, vooral in de buitenste laag van de bijnierschors. Het speelt een belangrijke rol in het handhaven van de bloeddruk. De nieren spelen een hoofdrol in het reguleren van de water- en zoutbalans. Het zoutgehalte in het lichaam wordt onder meer gereguleerd door het in de bijnierschors geproduceerde hormoon aldosteron. Het zorgt tijdens de vorming van de urine voor het uitwisselen van natrium (Na+) tegen kalium (K+) en helpt zo ook om de bloeddruk te regelen. Aldosteron zorgt voor meer terugresorptie van water en natrium door activatie van natriumkanalen van de nier. Deze antidiuretische werking doet het bloedvolume vergroten en de bloeddruk stijgen.

5)-DHEA (pregnenolone, progesteron, oestrogeen, testosteron en andriosteendion)

Het zijn krachtige antioxidanten, belangrijk voor weefselherstel en anti veroudering van het lichaam. DHEA helpt als het lichaam weer voldoende energie heeft om de cortisol weer in balans te brengen. (Samen met serotonine). In deze groep van hormonen heb je ook de sekshormonen. Conclusie: je hebt de bijnieren nodig voor je algemeen welbevinden en goede gezondheid.

7- Problemen met de spijsvertering.

Miljoenen mensen lijden aan een opgeblazen gevoel, winderigheid, indigestie, brandend maagzuur en andere IBS-problemen (spastisch colon). Deze kunnen allemaal in verband gebracht worden met stress en cortisol. De oorzaak hiervan is eenvoudig. Als je onder stress staat, produceer je meer cortisol en adrenaline. Constante pieken van cortisol tasten het slijmvlies van de darmwand van je spijsverteringskanaal aan. Het begint je darmwand te irriteren en zal gaan ontsteken, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot zweervorming in je spijsverteringskanaal. Deze zweren maken het gemakkelijker voor onverteerde voedseldeeltjes en afvalstoffen om de darmwand te passeren en in de bloedcirculatie te lekken. Het lichaam zal met oneindig veel symptomen dit proberen te voorkomen, want het kan leiden tot acute bloedvergiftiging. Ziekte van Crohn is een mooi voorbeeld hiervan. Wanneer er toch schadelijke stoffen in de bloedbaan terechtkomen, maakt het je lichaam gevoeliger voor voedselallergieën en andere schadelijke pathogenen zoals gistovergroei, candida, bacteriële overgroei en parasieten. Het kan eveneens leiden tot een Anafylactische shock. In dit geval kan adrenaline dan levensreddend zijn.

Teveel adrenaline blokkeert de werking van de spijsvertering omdat het bloed naar de spieren wordt gebracht.

Minder maagzuur

Door bijnieruitputting ontstaan er allerlei spijsverteringsklachten met allerlei voedingsmiddelen. Vooral de vertering van eiwitten zijn vaak een probleem, maar ook koolhydraten en vetten kunnen steeds meer problemen gaan geven bij de vertering. Het slecht verteren van de eiwitten zorgen ook voor de allergieën en intoleranties voor gluten en melkeiwitten en noten allergieën. Je lichaam maakt door de bijnieruitputting minder maagzuur en galvloeistof aan waardoor eiwitten en andere stoffen zoals bv oxaalzuur en fytinezuur uit het voedsel niet of nauwelijks worden afgebroken. Bovendien als het voedsel niet goed gekauwd en bevochtigd is door het speeksel kan het te weinig maagzuur ook niet doordringen in de voedingsbrij. het gevolg is dat het via de maagwand naar boven sijpelt en in de slokdarm kan terechtkomen als oprispingen.

Een belangrijk afvalproduct van de eiwit vertering is urinezuur. Urinezuur ontstaat door vertering van purine, een eiwit dat veel voorkomt in dierlijke voeding. Maar als je nieren en bijnieren te zwak werken kunnen ze de purine niet goed verwerken en het urinezuur niet voldoende via de blaas lozen, waardoor het achterblijft in het bloed. Het lichaam heeft dan geen andere keuze dan het urinezuur af te zetten in de gewrichten, met allerlei ontstekingsprocessen zoals jicht. Je kunt ook tekorten aan verteringsenzymen in de lever en alvleesklier ontwikkelen, zoals een tekort aan het eiwitsplitsende enzym pepsine of het eiwit enzym protease, het vet oplossende lipase of het koolhydraat enzym amylase. Deze tekorten aan enzymen en verteringssappen worden in de hand gewerkt door een trage schildklier. De schildklierwerking wordt onderdrukt door zowel overactieve als onder actieve bijnieren. 

Een (dierlijke) eiwitrijk dieet met weinig vetten en veel koolhydraten is dan rampzalig voor je schildklier en zal je problemen alleen maar verergeren. Omdat het de schildklier uitput van zijn reserves aan vitamine A- en schildklierhormonen. Er is ook een tussenstadia waarin de schildklier afwisselend wordt over geactiveerd door de bijnieren en daarna weer trager gaat lopen. De symptomen die hierbij plaatsvinden is dat je het dan afwisselend ijskoud en dan weer bloedheet hebt. Als je verkeerde voedingspatronen en levensstijl gewoonten niet veranderen zullen de klachten alleen maar blijven toenemen. Echter de werkelijke oorzaak wordt vaak dan niet meer achterhaald en wordt het toegeschreven dat het tussen je oren zit. Hiervoor krijg je dan vaak een antidepressivum op basis van het uiterst giftige fluor, wat de schildklierwerking en de pijnappelklier nog verder sloopt.

Minder galvloeistof 

Galvloeistof (gal) wordt aangemaakt door de lever. Via de galwegen wordt de gal naar de galblaas getransporteerd. In de galblaas wordt de gal tijdelijk opgeslagen. Als u vet eet, trekt de galblaas samen. Hierdoor wordt gal afgegeven aan de dunne darm. Daar is het nodig voor een goede vertering van vetten. Veel vrouwen lijden tegen de overgang aan oestrogeendominantie. Deze vrouwen hebben vaak een samengetrokken sfincter van Oddi waardoor de gal niet voldoende kan stromen. Dit leidt tot spijsverteringsklachten en het ontstaan van galstenen. Progesteron is het enige hormoon dat de kringspier van Oddi ontspant, zodat de galvloeistof vanuit de lever in de twaalfvingerige darm kan stromen, samen met de geactiveerde pancreasenzymen. Zonder progesteron verkrampt deze spier, gaat dicht en de galvloeistof vertraagt met alle gevolgen van dien. Daarom ervaren veel vrouwen dat hun spijsvertering beter wordt nadat ze met progesteron zijn begonnen en voorkomen ze dat ze galstenen ontwikkelen waardoor de galblaas verwijderd moet worden. Een behandeling met traumatische gevolgen voor het energetisch lichaam en levenslang problemen met de spijsvertering tot gevolg.

Prikkelbare darm syndroom

Het prikkelbare darmsyndroom is een vervelende aandoening. Doordat de darmen niet goed werken lukt het niet om alles goed te verteren. Veel mensen hebben er last van en vaak is er wel oplossing te vinden. De huisarts kan u advies geven beter met deze aandoening om te gaan. Vooral de lever, galblaas en de gehele spijsvertering ontgiften en zuiveren. intrahepatische stenen en slechte werking van de lymfe zijn een belangrijke oorzaak. Eet veel specerijen om hun reinigende eigenschappen.  

Onvoldoende enzymen

Enzymen zijn nodig voor het verteren van voedsel. Produceert het lichaam onvoldoende enzymen, dan betekent dit een slechte vertering. Dit leidt weer tot gasvorming omdat de darmen onverteerde voeding ontvangen met een bacteriële overgroei tot gevolg. Voedselintoleranties kunnen de onderliggende oorzaak van bijnieruitputting zijn, maar ook een gevolg ervan. Door ontstekingen van de darmwand, staat het gezondheidssysteem continu in opperste staat van paraatheid. Omdat cortisol de remmer van het gezondheidssysteem is, wordt er in dit geval ook continu een beroep gedaan op de bijnieren. Als dit langere tijd duurt, dan ontstaat via deze route bijnieruitputting.

Andersom kan bijnieruitputting ook de oorzaak zijn van voedselintoleranties. Dat werkt zo. De nummer één afweerstof in onze darmen en longen, sIgA, speelt hierbij een centrale rol. SIgA bekleedt de wand van de darmen en longen. Het vormt de eerstelijns verdediging van ons gezondheidssysteem en vangt antigenen weg. sIgA wordt afgebroken door langdurige hoge maar ook zeer lage niveaus van cortisol. Als sIgA laag is, worden schadelijke stoffen niet voldoende weggevangen en kunnen beschadigingen aan de darmwand ontstaan. Duurt deze situatie langere tijd, dan ben je op weg naar een lekkende darm. De darmwandcellen sluiten niet meer goed en voedingsstoffen in te grote molecuulvorm kunnen de darmwand passeren en in de bloedbaan terecht komen. Daar worden ze gezien als lichaamsvreemde indringers die door het gezondheidssysteem opgeruimd worden. Deze reactie van het gezondheidssysteem uit zich in een allergische of intolerante reactie.

Ook werkt teveel cortisol direct in op je darmwandcellen en verzwakt ze. Daardoor komen ze los van elkaar te liggen en gaat je darmwand lekken. Zeer hoge maar ook zeer lage niveaus van cortisol verminderen de regeneratie van de darmslijmvliezen.  

Een evenwichtige cortisol spiegel zorgt voor het herstel van het evenwicht na de ontstekingsreactie. Daarom is het zo belangrijk dat je met de dagelijkse natuurritmen meeleeft, op tijd gaan slapen en op tijd uit bed. (Het respecteren van het circadiaans ritme). Niet alleen in de darmen kunnen ontstekingen ontstaan. Een ontstekingsreactie is een reactie van ons Gezondheidssysteem samen met een zogezegde “ziekteverwekker” om door toxines beschadigde cellen op te ruimen of om een weefselbeschadiging te herstellen. Dat kan dus ook op andere plaatsen. Wanneer er sprake is van chronische ontstekingen, wordt er continu een groot beroep gedaan op de bijnieren die vervolgens gaan uitputten.

Bronnen:

Medical medium, Anthony Williams

Handboek Chakrapsychologie, Anodea Judith

Tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging, Andreas Moritz

Kanker is een overlevingsmechanisme, Andreas Moritz

Balans in je leven, Deepak Chopra

Het grote ayurvedaboek,  Maya Tiwari

Gezond leven in een vervuilde wereld, Hans Moolenburgh

Groot handboek van geneeskrachtige planten, Dr. Geert Verhelst

Bijnieruitputting, James L. Wilson

Mediumschap: Een geschenk uit de hemel, José Gosschalk

Google-wikipedia

Ayurvedische voedingsleer in de praktijk, Anil Kumar Mehta

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *