• Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Jezelf als waardevol beschouwenDe aarde biedt ons het juiste gereedschap waarmee jij kunt weten en ervaren wie je werkelijk bent. Wie je bent, is wie jij schept om in relatie te staan met al het andere. Elk van ons heeft hier op aarde een taak uit te voeren dat vreugdevol is. De vreugde van het ‘zelf’ te scheppen en te kennen, ervan bewust te worden wat je wenst te zijn, het ontplooien van het zelf-bewustzijn.Individuele relaties zijn het belangrijkste element in dit proces, daarom vormen relaties altijd een heilig fundament. Zij hebben bijna niets met de ander te maken en [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Er bestaat een manier om gelukkig te zijn binnen relaties. Het is belangrijk om eerst het doel van relaties te begrijpen. Het doel van elke relatie is uitdagend en bedoeld om voortdurend creatief te zijn, om steeds hogere aspecten van jezelf - steeds verhevener visies en schitterende versies van jezelf - tot uitdrukking te brengen en te ervaren. Relaties bieden je de gelegenheid om direct, effectief en zuiver deze hogere aspecten van jezelf tot uiting te brengen. In feite kun je het zonder relaties helemaal niet doen. Dit leidt ons tot het inzicht dat je eigenlijk niets nieuws hoeft te [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Lijden Sommigen beweren dat lijden de enige weg is, het enige pad naar God, de goddelijkheid in onszelf. Lijden is echter een onnodig aspect van de menselijke ervaring. Het is bovendien dwaas, ongemakkelijk en schadelijk voor de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. Het goddelijke heeft allang een einde gemaakt aan het lijden, maar wij mensen weigeren de hulpmiddelen te gebruiken die ons gegeven zijn om het lijden te stoppen. Het is wellicht nuttig om enkele begrippen over lijden nader toe te lichten. Lijden heeft niets te maken met gebeurtenissen, maar altijd met iemands reactie hierop. Wat er gebeurt [...]

  By Published On: 12/03/2024
 • Ik hoef me niet aan geboden te houden om in de hemel te komen Als ik er dieper over nadenk, besef ik dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als "in de hemel komen". Het besef en kennis dringt door dat je daar al bent. In mijn innerlijke beleving ervaar ik aanvaarding en begrip, waarbij ik me verbonden voel met de eenheid, het goddelijke, de telos. Tegelijkertijd besef ik dat het niet gaat om daar actief naartoe te streven of eraan te werken. Het is onmogelijk om ergens naartoe te gaan waar je al bent. Om dat te doen, zou je [...]

  By Published On: 12/03/2024
 • Conflicten oplossen? Ik krijg dikwijls de vraag van mensen dat ze weten wat de conflict nuance is van hun ziektebeeld, maar niet weten hoe ze dit kunnen oplossen. Ik ga trachten iets daarover beknopt te schrijven dat toepasbaar is voor iedereen.Het oplossen van conflicten begint niet met de gedachte dat je iets moet doen of dat je jezelf moet verbeteren. NEE. Je hoeft jezelf geen opdracht te geven om te verbeteren, dat werkt averechts. Het idee van moeten, opdrachten uitvoeren, aan jezelf werken, enzovoort, is het punt waarop vaak grote vergissingen ontstaan. Het is een vorm van verzet tegen wie [...]

  By Published On: 12/03/2024
 • Liefde laat zich niet dwingen Velen van ons hebben een aantal relaties achter de rug die gecompliceerd en pijnlijk waren. Hoewel dit natuurlijk niet leuk is, kunnen ze wel dienen als katalysator voor innerlijke groei en zelfstandigheid. Deze relaties nodigen je uit om te reflecteren op je beperkende overtuigingen, onbewuste verlangens en verwachtingen. De pijn van je innerlijk kind en de drang naar schijnbare acceptatie spelen hierbij een rol. De aantrekkingskracht in dergelijke relaties kan bijzonder sterk zijn, vaak omdat beide partijen resoneren op een vergelijkbaar energetisch niveau door gedeelde emotionele beschadigingen. Dit resulteert in een gelijke mate van emotionele [...]

  By Published On: 12/03/2024
 • Stel je eens je hoogste gedachte over jezelf voorStel je voor wie je zou kunnen zijn als je elke dag zou proberen te leven volgens die gedachte. Bedenk dan hoe je zou denken, handelen en spreken, en hoe je zou communiceren of reageren op wat anderen zeggen en doen. Kun je een verschil zien tussen deze projectie en wat je momenteel denkt, zegt en doet? Dat moet ergens ook, aangezien de meesten van ons op dit moment de hoogste visie van zichzelf niet naleeft. Nu kunnen we de verschillen zien tussen wie we zijn en wie we zouden willen zijn. [...]

  By Published On: 11/03/2024
 • De universele wetten De universele wetten in het universum zijn zodanig ingesteld dat jij in staat wordt gesteld precies datgene te bezitten of te creëren wat je zelf hebt gekozen. Niemand kan een inbreuk plegen op deze universele wetten. In feite volg je deze wetten reeds op door dit te lezen. Je kunt er niet eens afstand van doen en je kunt niets buiten deze wetten doen. Elke seconde van je leven heb je binnen dit kader met deze wetten gewerkt. Dat betekent dat alles wat je ooit hebt ervaren, je aldus zelf hebt geschapen. We hebben een soort partnerschap [...]

  By Published On: 11/03/2024
 • Enkele gevoelsmatige mijmeringen over liefde en het bestaan van “IK BEN” In de kern van ons bestaan liggen de twee woordjes "IK BEN", die het begin vormen van onze levensweg waarin we kunnen zijn wie we kiezen te zijn. Voor mij kwam er op een bepaald moment een verschuiving in mijn leven, toen ik begon te ervaren dat zelfs te midden van alle uitdagingen, het aangenamer werd om door de hemel te gaan in plaats van door de hel. Ik stelde me voor dat in de hemel echt communiceren en mijn hart luchten gemakkelijker zou zijn. Ook merkte ik dat [...]

  By Published On: 11/03/2024
 • NeutraliteitHoe kun je in deze chaotische tijd neutraliteit cultiveren om innerlijke rust te vinden en je gezondheid te verbeteren? Met neutraliteit kun je jezelf bevrijden van mechanismen zoals verzet, oordelen, de drang naar prestige, hard werken, pleasen, verwachtingen en al hun tumultueuze emoties die deze alleen maar versterken. Neutraliteit is de bereidheid om te kiezen voor spirituele groei, waarbij je weerstand tegen verandering kunt stoppen. Verandering is nu eenmaal een constante in het leven. De grote wijsheid is dat je met neutraliteit de paden vrijmaakt naar je goddelijkheid en naar je specifieke zielsopdracht in het leven, waarin je je gelukkig [...]

  By Published On: 04/03/2024
 • Je hoeft niets te leren over relaties. Je hoeft alleen maar te laten zien wat je al weet. Er bestaat een manier om gelukkig te zijn binnen elke relatie. Dat is door de verhoudingen te gebruiken volgens hun vooropgezette bedoeling en niet volgens jouw eigen intenties. Relaties zijn van nature uitdagend. Ze dagen je voortdurend uit om creatief te zijn, om steeds hogere aspecten van jezelf, verheven visies en prachtige versies van jezelf tot uitdrukking te brengen en te ervaren. Dit kun je nergens directer, effectiever en zuiverder doen dan binnen relaties. In feite kun je het zelfs helemaal niet [...]

  By Published On: 02/03/2024
 • Het leven is een feest Het leven wordt vaak beschouwd als een feest, maar in de huidige zware en hectische tijden ervaren velen het eerder als een uitdaging. Opgelegde maatregelen en angst zaaien maken het leven moeilijk en zwaar. Overleven is de prioriteit geworden, en dat is verre van feestelijk. En dat alleen omdat de meeste mensen door angst nu aan het overleven zijn. Het leven wordt zo een strijd om te kunnen blijven bestaan. En ja, OVER-LEVEN is absoluut geen feest. Wat doen we onszelf aan? We stellen onszelf bloot aan veel stress door te geloven in verhalen over [...]

  By Published On: 02/03/2024
 • Ik geloof in de tien beloftenZelf kan ik de tien geboden nooit echt voelen, omdat ze in tegenspraak lijken met de universele wet van vrije wil. Zou God ons moeten gebieden? Als God geboden had uitgevaardigd, zouden ze dan niet vanzelf worden gerespecteerd? Waarom zou God iets vurig wensen om vervolgens vanuit zijn zetel toe te kijken hoe het met voeten wordt getreden? Een schepper heerst niet; hij schept en blijft scheppen, net zoals wij dat ook doen. Wij zijn één met God. De tien geboden geloof ik niet in, maar ik geloof wel in de tien beloftes. Dat is [...]

  By Published On: 17/02/2024
 • De illusie van de matrix De matrix waarin we leven is een illusie om mensen onwetend en kalm te houden. Het is gebaseerd op een stelling van Descartes: “Cogito ergo sum" ('Ik denk, dus ik ben'). Namelijk dat je altijd en alleen zeker kunt zijn van je eigen bestaan maar dat al het andere een illusie kan zijn. Het idee komt ook uit het boeddhisme, het bestaan van het echte goddelijke en de illusie ofwel ‘maya’. Zoals een slaper zijn droom beleeft, zo bestaat het aardse leven in het goddelijke. De naam Morpheus (in de Griekse mythologie de god van [...]

  By Published On: 16/02/2024
 • VerbindingWe bevinden ons nu in een periode van de grote ontmaskering van valse interpretaties, die voorheen nog geheim en verborgen konden blijven. Niet alleen schandalen, maar ook eeuwenlange misverstanden worden nu aan het licht gebracht. Het uur van de waarheid is reeds aangebroken.Het denken in termen van geld en materie, waarbij alleen tastbare dingen tellen, en het denken in termen van afgescheidenheid (ik versus de ander), is een beperkte vorm van denken, voortkomend uit ons doorgeslagen ego, dat slechts wedijver en jaloezie kent. Hiermee hebben we een vijandige en wantrouwige wereld gecreëerd.Onze collectieve denkfout begint bij onze visie op leven [...]

  By Published On: 13/02/2024