Wetenschappelijke definitie van een LEVEND ORGANISME

Levende organismen zijn fysieke entiteiten die hun bestaan in stand houden door middel van biologische processen, zoals interne regulatie, stofwisseling en een voortplantingssysteem. Ze nemen voeding op en scheiden excrement uit. Ze zijn in staat om waar te nemen en hebben de propulsie zich te bewegen. Bekende vormen van leven zijn onder meer planten, dieren, schimmels, algen, amoeben, eukaryoten en bacteriën.

Zowel ééncelligen als meercelligen hebben celkernen waarin genetisch materiaal in de vorm van DNA is opgeslagen. Informatie betreffende hun structuur, ontwikkeling, hoe het functioneert en eruit ziet ligt in het DNA vast. Levende organismen worden beschouwd als een samenstel van chemische reacties en fysische verschijnselen. Ze wisselen energie en materie uit met hun omgeving om in leven te blijven (hun bestaan in stand te houden).

Virussen, of beter gezegd globulines of exosomen, hebben geen voortplantingssysteem. Ze nemen geen voeding op en scheiden geen excrement uit. Met andere woorden hebben virussen geen stofwisselingssysteem. Een virus heeft geen propulsie om zich te bewegen en kan ook niet waarnemen. Virussen missen de essentiële functies om zelfstandig te kunnen leven. Virussen hebben geen cellen en hebben bijgevolg dus ook geen celkern. Ze worden volgens de huidige definitie niet tot het leven gerekend.

Een virus bevat een DNA of RNA molecuul dat instructies bevat voor het maken van eiwitten en is altijd voorzien van een eiwitmantel dat de capside wordt genoemd. In sommige gevallen is er een buitenomhulsel van lipiden aanwezig dat een envelop wordt genoemd. Voor hun replicatie zij ze afhankelijk van een gastheercel.

Wat zegt de virologie ofwel studie van virussen? Virussen zijn dode of levende stukjes organisch materiaal. Levende virussen worden al dan niet gedood in vaccins. De onbeantwoorde hamvraag is dan: maakt het lichaam “antistoffen/antilichamen” aan tegen een levend virus als het via een vaccin een dood virus heeft ontvangen??? Maakt het lichaam überhaupt “antistoffen en/of antilichamen” aan tegen het virus (dood of levend?) of maakt het lichaam “antistoffen/antilichamen” aan tegen de (giftige gevaarlijke) adjuvanten van het vaccin??? Zeer eigenaardig dat er daar nooit een plausibel antwoord op komt. Als jij gelooft dat een vaccin jou beschermt, dan mag ik deze bescherming weigeren, want ik kan jou niet meer in gevaar brengen, toch?

Er zijn zelfs virussen die precies weten wanneer iemand op een stoel zit om een pint bier te drinken of iemand die al rechtstaand te dicht bij een ander rechtstaand persoon staat om bijvoorbeeld een liefdevol woord te zeggen. Volgens de maatregelen infecteren virussen namelijk alleen rechtstaande mensen. Als het “coronavirus” zo ongelooflijk besmettelijk is dat we een mondkapje moeten dragen, waarom kan er dan niet getest worden via het nemen van een staal uit de mond? En niet vergeten, een mondmasker beschermt jou tegen de levensgevaarlijke virussen net zoals kippengaas rond de tuin jou beschermt tegen muggen.

En ondanks dat volgens de huidige definitie van levende organismen, virussen niet tot levende organismen kunnen worden gerekend, zijn deze beruchte virussen wel in staat om tegenin het trilhaarepitheel van de slijmvliezen van de ademhalingswegen te gaan. Om vervolgens zich doorheen de taaie vliezen te boren dat alle weefsels en organen omgeeft en beschermt. Virussen zijn volgens sommige virologen zelfs in staat om doorheen het corium van de huid heen te dringen en gaan met gemak dwars door de oertaaie wanden van de bloedvaten om via de bloedbaan verspreid te worden in het lichaam. Mens toch, wat zijn die virussen toch slim!

De delta variant is bedacht om de 100.000 bijwerkingen te maskeren en…om de niet-gevaccineerden de schuld te kunnen geven. Gelukkig dat de media heeft gezegd dat de delta variant door de gevaccineerden wordt verspreid.

Herinner je je nog voorbije winter? Onze viroloog De Gucht vertelde dat dankzij de goede opvolging van de maatregelen de influenza griep voorgoed is verdwenen. De dag nadien hoor je andere virologen zeggen dat de volgende golf onvermijdelijk is omdat we de maatregelen onvoldoende naleven.

We zouden dokters in plaats van de Eed van Hippocrates (een modernist volgens Plato) een andere eed moeten laten afleggen, misschien eentje die we kunnen toeschrijven aan Asklepios (een klassieke halfgod), in de trant van: “Ik zweer het lichaam te zullen behandelen als een manifestatie van de psyche”. Dan komen we misschien ergens.

We onderscheiden virussen, bacteriën en parasieten. De eersten bestaan niet, de tweede helpen ons, en de derde zijn onze politici. Het vaccin eerst testen op politici! Is het gevaarlijk, dan is ons land veilig. Is het gezond, dan zijn wij veilig.

Ik Daniël weiger het etiket van “virusontkenner” pertinent. Het is gewoon een voorafname op het debat, nog voor het goed en wel is begonnen. Want hoe kan ik het bestaan van virussen ontkennen waarvan het bewijs van bestaan tot de dag van vandaag nog niet is geleverd door de empirische wetenschap??? Het debat gaat dus tussen “virussceptici” en “virusgelovigen”, al de rest is manipulatie van de taal, dus dikke zever.

Gelieve NIET zelf na te denken en ALLES te geloven wat er op de mainstream media verschijnt. Enkel zo kunnen we iedereen beschermen tegen dit vreselijke, dodelijke virus. Lieve mensen, elke geboorte doet pijn, en de geboorte van de waarheid nog het meest van al. En van zodra je zelf begint te denken zal het beginnen pijn doen. En geloof me, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

De wetenschap en de contradictie

Ik wil het wat luchtig houden om uiteindelijk met de infectie- en besmettingstheorie een beetje te lachen. We mogen ook een beetje plezier hebben op deze dag met de idiotie van onze wetenschap uit de farmaceutische investeringsmaatschappij. Hun doel is investeren om winst te maken. Idiotie is de enige echte aandoening dat besmettelijk is, en dat bedoel ik letterlijk.

Onwetendheid is besmettelijk, omdat onwetende mensen angstig zijn. Angst is een besmettelijke ziekte. Ik ben daar gelukkig immuun voor en het is goed dat steeds meer mensen immuun worden voor de angst dankzij zelfstudie, ervaring en kennis. Bewustzijn heeft dus te maken met verbeeldingskracht: hoe groter die is, hoe minder schokken. Bewustzijn is het vermogen de relativiteit van uw aannames te realiseren – “contingentie”.

Met kennis kunnen we veel schokken voorkomen. Schokken die resulteren in ziekte, hoe onwetender iemand is, hoe meer kans op schokken en hoe meer kans op ziekte. Een mooi voorbeeld is het spelletje kiekeboe dat veel moeders doen met hun baby’s spelen, en dan doe je de handen voor het gezicht en dan weer open en je zegt kiekeboe en dan de handen weer toe enzovoort. Niet alle baby’s reageren er goed op.

Er zijn veel baby’s die vooral gaan beginnen wenen, en om te snappen waarom ze beginnen te wenen is het noodzakelijk dat je kan inbeelden dat hun psyche nog aan het rijpen is. En dat zij nog niet het abstractievermogen hebben om in te zien, dat als de baby mama niet ziet, dat mama weg is en in de steek gelaten is door mama. Maar dat mama wel nog bestaat. Mama is niet dood, mama is niet weg, mama is verborgen. Dat kan de baby nog niet begrijpen.

Het concept ‘categorie verborgen’ is iets dat slechts later door de baby kan begrepen worden. Uw kind heeft koorts gekregen op een gegeven moment, de herstelfase van een conflict-actieve schok. Kinderen hebben constant koortsjes, en je kunt dan naar een dokter lopen en denken, ja mijn kind is ziek. Nee, je kind is aan het herstellen, je baby is aan het herstellen van een of andere schokje.

Een andere schok die veel kinderen krijgen is de klets op hun billen net na de geboorte. Weinig liefdevol. Gelukkig wordt dit nu begrepen dat het veel verstandiger is om te wachten met de navelstreng door te knippen tot hij wit is uitgeslagen en de baby zelf de ademhaling met de longen opstart.

Vandaag neem ik even difterie, in de volksmond “kroep” genoemd, onder de loep. Het zit aan de krop en je kind krijgt een gezwollen keel. Eigenlijk betekent dat dat je kind aan het herstellen is. Herstel signalen zijn pijn als gevolg van de zwelling die wordt veroorzaakt door het oedeem (vochtophoping). Slikproblemen, hoesten, en een schorre stem of zelfs een volledig verlies van de stem omdat de stembanden ook zijn aangedaan.

Afhankelijk van de intensiteit van het conflict variëren de symptomen van mild tot ernstig. Ja, je kunt heel moeilijk slikken. Waarom? Het strottenhoofdslijmvlies is ontstoken. En ontstekingen, het strottenhoofd heeft ook een slijmvlies, is van ectodermale afkomst. We weten dat dit een ulceratie gaat zijn, verzwering van het strottenhoofdslijmvlies in de conflict-actieve fase. Waarom? Om het lumen, de doorgang wijder te maken, om meer zuurstof binnen te krijgen.

Het strottenhoofd maakt deel uit van de luchtwegen en is betrokken bij het praten en slikken. De stembanden, die zich in het strottenhoofd bevinden, nemen deel aan de productie van het geluid. Het slijmvlies van het strottenhoofd en de stembanden bestaat uit een plaveiselepitheel. Is ectoderm, en dus hersenschors, en dus verzwering ‘conflict-actieve fase’ en celvermeerdering in herstelfase.

Weer een angst-schrik situatie. Kinderziekten hebben een biologisch nut en door de kinderen de kans te geven dit uit te zieken worden ze sterker. Het verwijden, het celverlies zorgt ervoor dat er meer zuurstof kan doorgaan tot in de longen. De luchtinlaat verbeteren om beter te kunnen reageren op de reden van de schrik. Angst en schrik slaat altijd neer op de ademhalingswegen. Heel veel van het ectoderm die de binnenkant van het ademhalingsstelsel bekleed heeft zo zijn zinvolle biologische speciaalprogramma’s.

Ik kan hier niet ingaan op de finesses waarom het dan net kroep is of tyfus of bronchitis en longontsteking en zelfs nu met corona. Het heeft te maken met de subjectiviteit en de zwaarte van het conflict, ook met de hormoonstatus van de persoon met de lateraliteit, of hij links of rechts is en met zijn geslacht.

Dat zijn de drie indicatoren of de drie determinatoren eigenlijk om precies te gaan bepalen welk programma actief is als gevolg van conflicten zoals “niet kunnen ontsnappen”, “niet kunnen (re)ageren”, “aan de grond genageld zijn” (als versteend) of het gevoel “vast te zitten” – dus alles rond immobiliteit voelen. Mannelijk territorium angst-conflict of een vrouwelijk schrik-angst-conflict, afhankelijk van iemands geslacht, lateraliteit en hormoonstatus. Op deze website staat een heel artikel over het strottenhoofd en de bronchiën in categorie index ziekten.

Wel eventjes opletten in de herstelfase: alle epileptoïde crisissen die worden aangestuurd vanuit de sensorische, post-sensorische of pre-sensorische cortex gaan gepaard met ontregelde bloedcirculatie. (Hersenschors-ectoderm) Ook duizeligheid, kort bewustzijnsverlies of een volledig bewustzijnsverlies (flauwvallen of “absence”) is normaal en afhankelijk van de intensiteit en duur van het conflict. Als je een heel lange conflict-actieve fase hebt gehad, dan ga je waarschijnlijk eventjes een steun moeten vastnemen om niet te vallen.

Een ander kenmerkend symptoom is een lage bloedsuikerspiegel, die wordt veroorzaakt door het overmatig gebruik van glucose door de hersencellen. Normaal 25% van het lichamelijke glucoseverbruik gaat naar de hersencellen. Je kunt dus eventjes een bloedsuikerspiegel terugval krijgen. Allemaal heel normaal, maar dit zijn de momenten waar mensen denken, oei ik moet naar de dokter want er is een probleem, ik heb een flauwte gedaan en ook oudere mensen zijn zeer bezorgd over hun gezondheid.

En nu in onze cultuur zitten we met een andere psychose geplaagd: de angstpsychose van corona. Herken je de innerlijke conflictsituaties die hieruit ontstaan? Slaat altijd neer op de longen. Quarantaine is voor het hersenschors (ectoderm) hetzelfde als het biologische conflict “niet kunnen ontsnappen”. Immobiliteit ten top, mensen stop toch even met bang te zijn! Angst heeft geen zin en maakt je ziek!

Een beetje conspotting doen: ga eens op google, en google eens op oorzaken van kroep. Kijk de eerste twee zoekresultaten, gewoon een grote contradictie op google zelf. Uiterst zeldzaam, maar toch zeer besmettelijk? Hoe zijn deze twee te rijmen? Het een spreekt van een bacterie, het ander spreekt van een virus. Wat is het nu? Wat je ziet is dat de laatste 20-30 jaar de aandoening met een bacterie wordt uitgelegd, het was toen de boosdoeners, maar nu heeft men door dat er ook goede bacteriën zijn (dualisme goede en slechte bacteriën), nee alle bacteriën zijn goed en komen tot actie wanneer ze worden opgeroepen door de inflammatie die begint in de hersenen. En nu wordt het viraal uitgelegd. Dit is een algemene tendens en zelfs verkoudheid wordt nu viraal uitgelegd en veroorzaakt door rhinovirus. Er is nog niemand die het bestaan van virussen heeft bewezen.

Kroep (difterie) – gezondheid en wetenschap

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/kroep-difterie

Difterie of kroep is een uiterst zeldzame, maar ernstige en besmettelijke infectieziekte. Ze wordt veroorzaakt door een bacterie; de klassieke verwekker is Corynebacterie diphteriae, maar tegenwoordig vinden we ook regelmatig Corynebacterie Ulcerans terug. Deze bacteriën produceren gifstoffen (toxines) die de bovenste luchtwegen en soms ook het hart, het zenuwstelsel en de nieren beschadigen. Besmetting door de C. diphteriae gebeurt van mens op mens via speeksel, slijm uit de neus of aanraking van een wonde van een besmet persoon. C. ulcerans wordt voornamelijk van dieren op mensen overgebracht, vooral runderen en paarden.

Kroep (ziekte) – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroep_(ziekte)

Kroep, ook wel laryngotracheobronchitis of tracheale bronchitis genoemd, is een ademhalingsziekte die meestal op gang wordt gebracht door een acute virusinfectie van de bovenste luchtwegen. De infectie maakt dat de binnenkant van de keel opzwelt, waardoor de normale ademhaling belemmerd wordt en de kenmerkende blafhoest, stridor en heesheid ontstaan.

De onzekerheid om zoveel ketterij te moeten voorlezen klonk in haar stem door. Tot nu toe moest deze lieve mevrouw immers voorlezen dat een masker ook jezelf beschermt, én een ander. Maar die officiële uitleg past natuurlijk niet met wat Beieren in Duitsland gaat doen. Dus dient het masker nu plotseling om de andere mensen te beschermen. Maar voor jezelf helpt het niet.

Toen de brave Sint in Mol iedereen besmette, had hij zijn masker op. Toen klonk het dat de bewoners geen maskers ophadden. Maar hoezo dan? Die helpen toch niet, volgens de media vandaag. Het is de drager van het masker die de ander beschermd. Wat doen we met aerosolen en superspreaders, met mondmaskers op? De media geraakt langzaam maar zeker verstrikt in haar eigen onzin. Of beter: de onzin van de virologen die van de informatie een zootje hebben gemaakt. De wetenschap wordt belachelijk gemaakt met dergelijke inconsistente nonsens. Presentatoren worden geconfronteerd met de tegenstellingen in deze informatie en hier en daar gaat er een licht op. Of er wordt toch al getwijfeld. Mensen worden wakkerder.

In de tweede golf zijn er meer ouderlingen gestorven in de woonzorgcentra dan in de eerste golf. Die mensen kunnen moeilijk lockdownfeestjes worden verweten. Dus is de verklaring: ongeluk. Vertaling: De maatregelen hebben niet gewerkt en we hebben de kwetsbaren niet beschermd. En dan nog iets, corona is een typische voorjaarsgriep, nog een zestal weken is het voorjaar. Niet verbaasd zijn dat je dan weer gaat horen over verstikking door overmatige slijmvorming en bloedklonters, het gaat weer beginnen. Ze spreken nu al over de derde golf Tuurlijk! Het is zo voorspelbaar.

Met dank aan de Ayurveda, de Germaanse geneeskunde, Michael Verstraete, Brecht Arnaert www.arnaerteconomics.com/GEAH

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • 6. Ontgiften van zware metalen (uit vaccins) In onze samenleving is er een verhoogde vervuiling door zware metalen, denk maar aan aluminium, arsenicum, tin,kwik, koper, lood, nikkel, thallium, cadmium enzovoort. Bronnen van vervuiling door zware metalen zijn bijvoorbeeld deodorants, verfproducten, industriële bekleding van het meubilair, kleuren verwerkt op porselein zijn dikwijls zeer giftig, amalgaamvullingen, kunstgebitten, aluminiumfolie, vaccins, farmaceutische medicijnen, pesticiden, plastic, industriële reinigingsmiddelen, cosmetica, enzovoort. Ze verspreiden zich in het milieu en waterreservoirs en komen direct of indirect in ons lichaam terecht. Veel zware metalen komen direct in ons lichaam door vis uit de diepzee dat vervuild is door industriële [...]

    By Published On: 15/03/2024
  • OntgiftingIdeaal is dat men veel varieert uit de lijst van de besproken opgenomen middelen waarbij de synergetische werking wordt versterkt. Verder vraagt het jou om educatie te doen, want vanuit de overheid en het medisch apparaat krijg je niet de juiste informatie. Jouw gezondheid is dus volledig jouw verantwoordelijkheid. Veel succes met de ontgiftingHet feit dat het farmaceutisch product neomectine (ivermectine) verboden is bij de behandeling van corona, wijst erop dat dit wormdodend middel wel belangrijk is bij het ontgiften van de coronavaccins. Uit het werk van Free People online: van “boosterprik omicron en grafeenoxide in vaccins met bronmateriaal” is [...]

    By Published On: 15/03/2024
  • Draai de leugen om, dan zie je de waarheid Hoe onze overheid en de WHO waarheid verdraait in leugens. Censuur is een bekentenis van vrees voor de waarheid. Waarom geloven virologen in virussen, hoewel er geen virussen zijn in levend weefsel en cellen? Virologen definiëren dat een virus geen metabolisme heeft, zich niet kan voortplanten en geen celkern bevat, in tegenstelling tot eukaryoten die dat wel hebben. Virussen (zogezegde virussen) zijn dus biochemisch dood. Vele virologen beweren bovendien dat alleen een volledig viraal genoom streng in staat is tot infectie, maar een deel van het virus (dwz. een genfragment) is [...]

    By Published On: 15/03/2024