Liefde nodigt je uit jezelf te ontmoeten op een dieper niveau

Veel problemen in relaties vinden hun oorsprong in onderbewuste denk- en gevoelspatronen. Zoals we nu weten, zijn relaties bedoeld om ons uit te nodigen tot zelfontmoeting op een dieper niveau. In dit opzicht biedt een relatie ons een waardevolle kans om zowel onszelf als anderen beter te leren kennen. Relaties vormen een uitgebreid innerlijk oefenterrein met talloze uitdagingen, en ze vormen de basis voor onze persoonlijke ontwikkeling tot gezonde, evenwichtige en gelukkige individuen. Wanneer we innerlijk gegroeid zijn, kunnen we vanuit deze innerlijke balans en vrijheid ervoor kiezen om echt contact te maken. Met vertrouwen en innerlijke eerlijkheid kunnen we dan een gezonde relatie aangaan en onderhouden.

Jij bent de grote creator van je eigen leven, niemand anders!

Het leven is een reis om jezelf te herinneren aan wie je werkelijk bent en ervan te leren. Relaties dienen als hogeschool voor dit proces. Er zijn ook mooie en plezierige aspecten aan deze reis wanneer je je eigen verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, jezelf ontwikkelt en groeit door jezelf te herinneren wie je echt bent. Het hoeft geen ellende, kwelling of tragedie te zijn. Denk maar aan de voldoening die je voelt wanneer je een moeilijke opdracht met een prachtig resultaat hebt volbracht. Wanneer je je innerlijke groei met liefde voor jezelf aanpakt, voelt het resultaat altijd bevredigend aan.

Dit innerlijke werk omvat het creëren van orde in je gedachten, waardoor je inzicht krijgt in hoe je telkens weer verstrikt raakt door een gebrek aan zelfkennis en inzicht. Door bewustzijn te ontwikkelen, kun je gaan begrijpen dat wat er zich buiten jou afspeelt en wat je verward en ongelukkig maakt, in feite voortkomt uit je innerlijke wereld van bewustzijn.

De energie van je gedachten, gevoelens en resulterende emoties vormt de bouwstenen van je innerlijke wereldbeeld, dat zich vervolgens letterlijk naar buiten stroomt en zich daar manifesteert als jouw spiegelbeeld. Daarom is het essentieel om innerlijk werk te verrichten en orde te scheppen. Relaties zijn bijzonder waardevol omdat ze het onbewuste en nog niet volledig ontwikkelde deel van jezelf weerspiegelen, waardoor je je daar bewust van kunt worden.

Individuele creatie

Wees je altijd bewust dat je het equivalent aantrekt van wat je uitstraalt met je gedachten, gevoelens en overtuigingen. Ook al beschouw je de wetten van aantrekking als onzin, ze zijn buitengewoon intelligent en werken altijd perfect en harmonieus samen om je het beste te bieden, zelfs als liefde je tot wanhoop drijft. Begrijp dat persoonlijke creatie nooit ineffectief is, zelfs als het niet de resultaten oplevert die je verwachtte. Juist omdat deze wetten zo effectief zijn, handelen ze soms niet zoals jij verwacht!

Aantrekkingsenergie reageert niet alleen op wat je wilt, maar ook op wat je vreest, begrijp je? Het reageert niet alleen op wat we willen aantrekken, maar ook op wat we willen afstoten, snap je? Zelfs als je de wetten van aantrekking als onzin blijft beschouwen, zullen ze je niet alleen geven wat je bewust kiest, maar ook alles waar je onbewust voor kiest. Met andere woorden, het onontwikkelde deel van jezelf wordt altijd weerspiegeld totdat je door relaties inziet dat het tijd is om innerlijk werk te verrichten, snap je?

Dat is een cruciaal inzicht. Wanneer je wanhopig verlangt naar een harmonieuze liefdesrelatie en tegelijkertijd tegen jezelf zegt “ik wil dat”, zend je eigenlijk het signaal uit dat je het op dit moment niet hebt. Het universum reageert op de boodschap die je uitzendt, niet op wat je bewust zegt dat je wilt. Daarom is het belangrijk om niet alleen te focussen op wat je bewust verlangt, maar ook op de diepere overtuigingen en emoties die daarmee gepaard gaan. Als je innerlijke overtuigingen niet in lijn zijn met je bewuste verlangens, kan het universum jou niet datgene geven wat je wilt.

Daarom is het zo belangrijk om je bewust te worden van je innerlijke wereld en eventuele blokkades te onderzoeken die je kunnen tegenhouden om te ontvangen wat je werkelijk wenst. Het is totaal onmogelijk om op het één en hetzelfde moment te ervaren wat je in feite verkondigt nog niet te ervaren, snap je?

Jij bent de schepper van je eigen leven, niemand anders

Je bent inderdaad de schepper van al je gedachten en gevoelens, en elk van die gedachten vormt stukje bij beetje je realiteit. Maar vaak ben je je niet bewust van wat je onbewust denkt. Elke relatie weerspiegelt perfect wat jij denkt, gelooft en voelt, samen met de daaruit voortvloeiende voorstellingen die je ervan maakt. Dit geldt ook voor de relaties die als slecht en pijnlijk worden ervaren; zij zijn een nauwkeurige reflectie van je innerlijke gecreëerde wereld waar je nog niet bewust van bent, simpelweg omdat je je innerlijk werk nog niet hebt gedaan.

Alle soorten relaties zijn altijd het antwoord op jouw trillingspatroon, de uitkomst van jouw creërende vermogens of scheppingskracht. Het resultaat van elke relatie is af te meten aan het punt waar jij staat in jouw bewustzijnsontwikkeling. Jouw relatie, met een partner, familielid, buur of collega, het is altijd een verwijzing naar een wens, gedachte of overtuiging in jezelf, maar ben je daar bewust van?

Wanneer je steeds in moeilijke, gecompliceerde of zelfs onmogelijke relaties belandt, zit je vast in een trillingspatroon dat niet overeenkomt met wat je bewust verlangt. Zolang je je daar niet bewust van wordt door je innerlijk werk niet te doen, zul je nooit de relatie krijgen die je zo graag wilt. Het blijft een herhalend patroon dat als een rode draad door je leven loopt, tenzij je een nieuwe innerlijke keuze maakt en dit patroon doorbreekt.

Voor een verheven en vervullende relatie moet je leren ruimte te maken

Ruimte maken betekent echt afscheid nemen van relaties en omstandigheden die niet bijdragen aan je groei en vervulling, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Het is belangrijk om je af te vragen waarom dit juist zo moeilijk voor je is, want daar ligt het antwoord verborgen. Vaak komt het neer op angst voor leegte of angst om het oude los te laten, gedreven door een gebrek aan zelfvertrouwen dat er in de toekomst een mooie, vervullende en waardevolle relatie voor jou is weggelegd.

Wanneer je twijfelt aan de mogelijkheid van een vervullende relatie en angst voedt, neig je ertoe om vast te houden aan het bekende, zelfs als het niet bevredigend is. Deze angst voedt twijfel, en twijfel weer voedt angst, waardoor je uiteindelijk het onzekere voor het zekere neemt en ervoor kiest om door te gaan met een relatie die niet aan je behoeften voldoet.

Het belangrijkste is om de discrepantie tussen je bewuste en onbewuste trillingspatronen te erkennen. Dit verschil wordt vaak aangeduid als de ‘ja-stroom’ en de ‘nee-stroom’. Wanneer deze twee niet in overeenstemming zijn, ontstaan er innerlijke conflicten en blijven we vastzitten in onbevredigende situaties. Het is essentieel om bewust te worden van deze patronen en te werken aan het in lijn brengen van je innerlijke overtuigingen en verlangens.

Het zijn altijd de onbewuste trillingspatronen die een tegenwerkende kracht uitoefenen en je bewuste verlangens of de ja-stroom saboteren. Om de relatie te verkrijgen die je echt wenst, is het cruciaal om deze tegenwerkende krachten uit je onderbewuste te identificeren en te ontmantelen. Het is een essentiële waarheid dat de relaties die je op dit moment hebt je bewust maken van deze tegenwerkende krachten in je onderbewuste.

Wanneer je deze “slechte” relaties en onbevredigende omstandigheden kunt zien als een spiegel van je eigen tegenwerkende krachten uit je onderbewuste, ben je bezig met je innerlijk werk. Door deze tegenwerkende krachten te ontmaskeren, kun je jezelf op het juiste trillingsniveau brengen om alles wat je bewust wenst te ontvangen, ook daadwerkelijk te ontvangen en te ervaren.

Ruimte in je bewustzijn

Veel mensen ervaren de ruimte in hun bewustzijn als een leegte die ze willen opvullen, nemen daardoor geen besluiten omdat deze leegte dient opgevuld te worden, zelfs als dat betekent dat ze vasthouden aan relaties die niet bevredigend zijn en hen tekortdoen. Echter, het is juist noodzakelijk om ruimte te creëren in je bewustzijn om de wetten van aantrekking de kans te geven om datgene te manifesteren wat je bewust verlangt.

Het loslaten en afscheid nemen van relaties die niet bevredigend zijn of jou niet dienen, is in feite ruimte maken voor iets nieuws en beters. Elke nieuwe ontmoeting is altijd een reflectie van wat je denkt, gelooft en voelt, samen met de voorstellingen die je daarbij maakt. Daarom is het van essentieel belang om bewust te kiezen voor relaties die in lijn zijn met je ware verlangens en waarden.

Echte liefde willen is een nieuw besluit

Ik zie echter bij veel mensen om me heen dat ze geen nieuwe besluiten nemen en alles op hun beloop laten. Kun je begrijpen wat er zal gebeuren als een persoon op bewust niveau kiest voor een echte relatie, een relatie gebaseerd op intimiteit, vertrouwen en wederzijdse interesse, maar de telefoonnummers van andere partners voor “casual sex” niet wist uit zijn of haar mobiele telefoon uit angst om leegte te voelen?

Op onbewust niveau heerst er bij deze persoon angst, gebrek aan zelfvertrouwen en vertrouwen in het leven om afscheid te nemen van het oude of los te laten. Ja, goed geraden, proficiat. Deze persoon trekt inderdaad een partner aan die nogal allergisch is voor commitment en verantwoordelijkheid, gebonden aan vrijblijvendheid. Met andere woorden, je trekt een partner aan die niet geïnteresseerd is om een vervullende, verheven relatie met jou aan te gaan.

Voor een echte, verheven relatie met intimiteit, liefdevolle affectie en seksuele affectie in geborgenheid en vertrouwen, is het beter om de andere telefoonnummers te wissen. Vaak denken mensen dat als de partner van hun hart er nog niet is, waarom ze dan oude zaken zouden weggooien als ze nog geen nieuwe hebben? Zijn er dan niet velen onder ons die liever bepaalde sms’jes niet meer willen ontvangen?

Zie je het verband? Je doet dit jezelf aan. Als je dit ziet, is dit een duidelijk antwoord op de vraag van veel mensen waarom ze in relaties niet krijgen wat ze willen. Maak een duidelijke, bewuste keuze en committeer je met verantwoordelijkheidsgevoel aan je nieuwe keuze of besluit, vertrouw en geloof in jezelf. Dat geeft de wetten van aantrekking de ruimte om jou te geven wat je bewust wilt. Geloof me, de wetten van aantrekking luisteren naar je innerlijke dialoog. En met wiskundige precisie krijg je het equivalent van hoe jij over jezelf denkt en voelt in jouw innerlijke wereld.

Alle relaties spelen een sleutelrol om jezelf te zuiveren en te bevrijden

Door bespiegeling vertellen relaties je veel over je tekorten en hoe je eraan kunt werken. Met een kosmische wiskundige precisie trek je als een magneet mensen, omstandigheden en ervaringen naar je toe die overeenkomen met je onbewuste behoeften, wensen, verlangens en angsten. Zodra je dit begrijpt, verandert je trillingspatroon, en vanaf dat moment trek je andere gebeurtenissen, ervaringen en mensen aan, met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden tot groei. In een relatie is er slechts één functie: het aanwakkeren van jouw innerlijke groei. Dus waarschijnlijk is dit niet de functie die jij aan je partner had toebedeeld of had verwacht.

Bij elke relatie in je leven kun je drie vragen stellen

Wees hierin eerlijk tegenover jezelf

 1. Wat was de functie van de start van je relatie en waarom heb je elkaar leren kennen?
 2. Wat was de functie van de relatie?
 3. Wat was de functie van het uit elkaar gaan?

Bijvoorbeeld:

 1. De functie van de start om een relatie aan te gaan kan best zijn dat je echt koos voor deze relatie, om door deze relatie voor jezelf te kunnen kiezen iets te doen waarvan je voelde dat je het nodig had. Ongeacht wat anderen dachten of vertelden.
 2. De functie van een relatie kan zijn om voor jezelf op te komen en emotioneel zelfstandig te worden. Het kan dus voorkomen dat je een partner aantrekt die onbetrouwbaar, grillig en egocentrisch is, waardoor je geen rust en veiligheid vindt. In zo’n situatie word je voortdurend teruggeworpen op jezelf en moet je leren om rust en veiligheid in jezelf te zoeken en te vinden.
 3. De functie van het uit elkaar gaan kan dus betekenen dat jij echt leert loslaten om echt zelfstandig op eigen benen te leren staan, echt te bestaan en dit te ervaren, en vanuit jezelf te ontdekken hoe leuk en bijzonder dat jij bent. Dit zonder afbreuk van je eigenwaarde, waardigheid en betekenis en dat dit alles ook niet meer hoeft afgemeten te worden aan je partner. Echt zelfstandig worden, zowel in financiële als emotionele zin, en om echt voor jezelf te leren zorgen.

Kosmische dans

Als je de functie leert herkennen van je relatie voor je eigen bewustzijnsgroei en je meebeweegt met het spel en de kosmische dans van het universum, geloof me, op een dag zal de ware partner verschijnen waarmee je een verheven en vervullende relatie kunt opbouwen, gebaseerd op vertrouwen en intimiteit. Want dan ben je er klaar voor.

Als je het samenzijn beschouwt als heilig gereedschap voor bewustzijnsgroei, zowel voor jezelf als voor je partner, dan leef je naar de liefde zoals die bedoeld is: onvoorwaardelijk. Beide partners erkennen en waarderen de functie van hun samenzijn, zonder elkaar stilzwijgend een bepaalde rol op te leggen. In plaats daarvan herinneren ze elkaar voortdurend aan wie ze werkelijk zijn. Ze begrijpen dat individuele groei automatisch leidt tot groei binnen de relatie. Ze beperken elkaar niet tot een vastgestelde functie of rol, maar zien de relatie als een bron van innerlijke groei in haar ware licht. Liefde is werkelijk prachtig!

Jouw energie, jouw gedachten en jouw gevoelens die jij in de wereld stopt, altijd exact gelijk zijn aan de dingen die steevast naar jou terugkomen, zodat jij het leven krijgt dat je zelf hebt gecreëerd. Als je deze zegswijze beseft en inziet, weet je dat jij alleen verantwoordelijkheid hebt op alles wat er in je leven gebeurt, inclusief de relaties in je levenservaring. Elke relatie is precies het juiste antwoordt op jouw trillingspatroon. Verantwoordelijkheid geeft kracht om dit te veranderen, terwijl schuldgevoel jou uitput en in slachtofferschap duwt.

Oefening

Oefening: Echte liefde willen is een nieuw besluit. Neem een rustige en ontspannen houding aan, focus op een diepe, ontspannende buikademhaling, en zeg tegen jezelf: “Ik ben de schepper van mijn leven.” Stel jezelf de volgende vragen, met behoud van je integriteit:

 1. Wat was de initiële functie van het begin van mijn relatie en waarom hebben we elkaar leren kennen?
 2. Wat was de functie van onze relatie?
 3. Wat was de functie van het uit elkaar gaan?
 4. Kan ik echt loslaten om met een nieuwe start te beginnen? Heb ik de les geleerd?
 5. Heb ik de spiegel herkend en mijn pijnpunten ontmanteld, waardoor ze mijn grootste kracht zijn geworden?

Als je leert de functie van je relatie te herkennen voor je eigen bewustzijnsgroei en je meebeweegt met het spel en de kosmische dans van het universum, geloof me, op een dag zal de ware partner verschijnen waarmee je een verheven en vervullende relatie kunt opbouwen, gebaseerd op vertrouwen en intimiteit. Want dan ben je er klaar voor.

Gepubliceerd op 29/05/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Ik begrijp dat het pijnlijk is. Het is vreemd hoe iemand zo lang een deel van je leven kan zijn en dan plotseling verdwijnt. Misschien eindigde de relatie goed, misschien was het een ramp. Hoe dan ook, het is verbazingwekkend hoe snel relaties kunnen veranderen. En weet je, het is helemaal oké als je nog steeds worstelt met wat er gebeurd is tussen jullie. Het einde van een relatie kan een van de moeilijkste dingen zijn die we doormaken. Het is oké als je hart nog steeds pijn doet. Jullie hebben samen veel herinneringen gemaakt, en die blijven bij je, [...]

  By Published On: 08/05/2024
 • Op een date authentiek zijn is cruciaal voor het opbouwen van een oprechte connectie. Hier zijn enkele tips om jezelf te blijven en een succesvolle date-ervaring te creëren: Wees open over je gevoelens: Als je je verlegen voelt, wees dan niet bang om dat te delen. Het uiten van je gevoelens kan een brug slaan naar openheid en begrip tussen jou en je date. Integriteit is essentieel: Wees eerlijk over wie je bent en wat je denkt. Dit betekent niet dat je elk detail moet delen, maar wel dat je trouw blijft aan jezelf in plaats van een ideaalbeeld te [...]

  By Published On: 08/05/2024
 • De liefde kan alleen bestaan bij loslaten, nooit bij ‘willen’De ware vind je door de bereidheid jouw innerlijke weg te gaan, je huiswerk te maken en eerst de ware voor jezelf te worden. Je kunt misschien dan denken: als ik mijn innerlijk huiswerk doe, dan krijg ik de beloning en zal ik de ware vinden. Nee, zo werkt het ook niet. Jouw innerlijk huiswerk en je levenspad is je levensdoel, al de rest mag je loslaten, want dat is niet meer van jou. Je mag eerst voor jezelf een zichzelf vervullend leven hebben gecreëerd waarbij je de behoefte aan heelwording [...]

  By Published On: 08/05/2024