Marie-Louise Von Franz zegt: Indien een individu een poging doet om zijn schaduw of blinde vlek te zien, zijn eigen duisternis te zien, wordt hij zich van bewust van die eigenschappen en impulsen, die hij in zichzelf ontkent, maar duidelijk ziet in andere mensen.

Natuurlijk streven we er allemaal naar om het beste uit onszelf te halen in ons dagelijks leven. Maar als we denken dat we alleen verlicht kunnen zijn door onze duistere kanten te onderdrukken, slaan we de plank volledig mis. Groei vindt plaats wanneer we onze volledige menselijkheid omarmen, inclusief onze donkere schaduwkanten.

Echte verlichting gaat niet over het ontkennen van onze dualiteit, maar over totale verzoening met ons hele wezen. Het betekent het omarmen van onze goddelijke aspecten en het ware zelf in al zijn facetten willen leren kennen. Dit betekent dat we ons laten leiden door het deel van ons dat eeuwig en onveranderlijk is.

Het geheim schuilt in het accepteren van de dualiteit die in onszelf heerst. We hebben zowel goede als slechte kanten, en door de slechte kanten niet te onderdrukken maar ze te erkennen, verliezen ze hun macht over ons. Dit opent de deur voor het goede in onszelf om te floreren.

Het loslaten en afscheid nemen van concepten en ideeën hoe het leven zou moeten zijn in combinatie met het echt leren liefhebben van de dagelijkse werkelijkheid en de totale werkelijkheid in jezelf, helpt je om geen enkele kant meer in jezelf te ontkennen, te onderdrukken of af te wijzen. En hierin ligt het ware geheim om ons leven vorm te geven zoals we dat willen.

Maar het echte geheim bevindt zich op een plek in onszelf waar we niet vaak zoeken: onze blinde vlek, onze schaduwzijde. Daar ligt de sleutel tot het creëren van ons gewenste leven.

Als je jezelf toestaat om volledig mens te zijn, kun je ontsnappen aan de valkuil van een spirituele benadering waarin je je blinde vlek of schaduwzijde moet onderdrukken of ontkennen. Het onderdrukken, ontkennen, afwijzen en weerstand bieden zijn allemaal vormen van verzet die juist datgene wat je probeert te vermijden sterker maken en in je leven laten voortbestaan. Uiteindelijk zullen ze zelfs je leven gaan beheersen.

Het je verzoenen met datgene wat je niet wilt zijn, brengt bevrijding. Hierdoor kun je groeien en ontwikkelen in datgene wat je verkiest te zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat fundamentele basisprincipes van het leven gebaseerd zijn op de wetten van aantrekking, waaronder de wet van de tegengestelden. Deze wet stelt:

Als dat wat jij niet bent net bestaat, bestaat wat jij bent evenmin

Om dit duidelijker uit te leggen volgt een illustratie.

Als je ervoor kiest om het licht te zijn en deze ervaring te omarmen – wat vaak het streven is van de meeste mensen hier op aarde – dan zul je automatisch het licht uitstralen, waar je ook bent en verschijnt. Laten we ons voorstellen dat er, aan de hand van dit voorbeeld, niets anders bestaat dan het licht om je heen. In deze context bestaat er simpelweg niets anders dan het licht.

In een dergelijke situatie is het onmogelijk om jezelf te ervaren als het licht, omdat er niets anders is dan het licht. Je kunt jezelf wellicht identificeren als het licht, maar je kunt die ervaring niet werkelijk beleven. Hier komt het verschil tussen kennen en weten om de hoek kijken, en het verlangen van je ziel om zichzelf te ervaren zoals het zichzelf kent wordt duidelijk. Er is slechts één manier waarop je jezelf echt als het licht kunt ervaren, en dat is:

DOOR JEZELF IN HET DONKER TE BEGEVEN

In dit voorbeeld, waarin alleen het licht bestaat en geen duisternis, dan zal je duisternis afroepen en creëren. Dit geldt voor jouzelf en alle mensen hier op aarde. Ja, zelfs jij zult duisternis oproepen, want dat vermogen heb je bij je. Door duisternis op te roepen, ben je in staat om jezelf te ervaren als het licht. Deze duisternis is echter jouw schaduwzijde of blinde vlek.

Wat interessant is, is dat je hierbij gebruikmaakt van kwantumfysica of natuurwetenschap, die leert dat alles wat wordt waargenomen, wordt beïnvloed door de waarnemer. Dit verklaart waarom je jouw eigen schaduwzijde of blinde vlek steeds herkent in andere mensen. Wat je in anderen herkent, heeft niets te maken met hun innerlijke wereldbeeld, maar zegt alles over jouw innerlijke wereldbeeld. Dit kan behoorlijk confronterend zijn!

Dus als dit waar is (en dat is het ook), dan speel jij als individu de hoofdrol in alles wat er gebeurt, precies zoals het gebeurt. De grote vraag is: doe jij dit bewust of onbewust, opzettelijk of onopzettelijk, wetend of onwetend?

EN IK KAN JOU VERZEKEREN, JA, JIJZELF HEBT HET GEDAAN!

Wij zijn allemaal engelen

Het is inderdaad duidelijk dat de ziel van alle mensen ervoor kiest om het aardse leven te ervaren, anders zouden we hier niet zijn. De ziel verlangt ernaar om het concept van zichzelf te ervaren te midden van alle stoffelijke beperkingen en weerstanden die het fysieke leven met zich meebrengt.

Het aardse bestaan fungeert als een immense spiegel waarin de ziel zichzelf kan herkennen. Dit betekent dat alle medemensen en omstandigheden een reflectie zijn van wat we in onszelf ontkennen, onderdrukken, afwijzen of waar we weerstand tegen bieden.

Er bestaat een wijdverspreid misverstand dat we als mensen moeten streven naar spirituele groei of spiritualiteit moeten bereiken. Het idee van “moeten” legt een druk op, wat alleen maar aan het onderbewuste bevestigt dat we niet goed genoeg zijn. In werkelijkheid zijn we al spirituele wezens, met de taak om onszelf te leren kennen en te aanvaarden wie we werkelijk zijn, om zo een compleet mens te worden.

Wanneer we onszelf als volledige mensen ervaren, zijn we bezig met onze spirituele ontwikkeling en worden we als het ware engelen. Dit begrip leidt tot een diepgewortelde spiritualiteit waarbij we stevig geworteld zijn in de aarde en verbonden zijn met alle hogere energieën in onszelf. Deze energieën kunnen we kanaliseren en ontwikkelen, wat zowel voor onszelf als voor de wereld waardevol is.

Om onze scheppingskracht te gebruiken zoals bedoeld, mogen we als mens ons niveau van bewustzijn verder ontwikkelen.

Zelfontwikkeling is geen verspilde tijd; de soms pijnlijke levenslessen zijn nu eenmaal waardevol, en ons menselijke bestaan hier op aarde heeft diepgaande zin en betekenis. Wanneer je begrijpt dat de dingen die jou pijn doen eigenlijk onecht zijn, verdwijnt de pijn.

Om echt in contact te komen met je innerlijke kracht om het leven te creëren zoals jij het wenst, mag je bereid zijn om inspanningen te leveren. Dit is geen geheim dat je zomaar kunt oppikken, noch is het zo lichtvoetig en eenvoudig als sommige voorstellingen ervan, zoals in The Secret. Hoewel The Secret waarheden bevat, zitten er ook hiaten in. Er bestaan geen kant-en-klare geheimen of snelle trucjes om je leven naar wens te creëren; iedereen mag zijn innerlijke werk doen om te manifesteren wat hij of zij bewust verlangt. In deze reeks blogs over liefde heb ik het steeds gehad over dit innerlijke werk.

Spiritueel vluchten en gaan zweven heeft niets te maken met echte spiritualiteit

In veel spirituele kringen wordt dit wel eens over het hoofd gezien: we hebben allemaal een lichaam waar we verantwoordelijk voor zijn. Onze gezondheid, ons geluk en ons welzijn zijn altijd onze individuele verantwoordelijkheid. Veel mensen denken dat spiritualiteit betekent dat je geen emoties mag tonen, dat je elke strijd en gevecht moet vermijden, en het ergste van alles, dat je geen grenzen voor jezelf mag stellen.

Het idee dat je met spiritualiteit alles kunt oplossen door simpelweg licht en liefde uit te stralen, terwijl je begripvol knikt in een meditatieve houding, is een grote misvatting. Hierdoor ontloop je onbewust je innerlijke groeiproces. Het geloof dat spiritueel leven niets te maken heeft met directheid houdt je tegen in je persoonlijke ontwikkeling.

In het leven is het essentieel om zowel een spiritueel wezen als een krijger te zijn. Dit is de ware essentie van spiritualiteit, een concept dat veel spiritueel ingestelde mensen niet eens begrijpen. Dit aspect wordt vaak over het hoofd gezien wanneer mensen zich verdiepen in spiritualiteit.

Het is niet voor niets dat je in de yoga, een praktijk met wortels in het Sanskriet, veel lichaamshoudingen hebt die de naam ‘de krijger’ dragen. Dit benadrukt het belang van zowel spirituele als fysieke kracht.

Mensen die zich bezighouden met echte spiritualiteit, zien alle tegenstellingen of polen als bondgenoten van elkaar. Het ene kan niet bestaan zonder het andere, zoals het Yin en Yang symbool uit China op prachtige wijze laat zien.

De ene pool heeft altijd iets in zichzelf van de tegenpool en zo houden beide polen elkaar in evenwicht. In echte spiritualiteit gaat het erom tegenpolen met elkaar te verbinden om balans te creëren, omdat deze tegenpolen bondgenoten zijn. Een persoon die echte spiritualiteit beoefent, begrijpt dat gevecht de bondgenoot is van liefde, confrontatie de bondgenoot is van vrede, moed de bondgenoot is van kwetsbaarheid, en uiteindelijk dat de volledige menselijkheid de bondgenoot is van echte spiritualiteit.

Dit betekent dat menselijkheid de absolute voorwaarde is om in contact te komen met alle facetten en kanten van jouw bestaan en wie jij werkelijk bent, inclusief je blinde vlek of schaduwzijde.

Zodra je iets in jezelf ontkent, afwijst, onderdrukt of weerstand biedt – ik heb het hier over je blinde vlek of schaduwzijde – ontwijk je je eigen menselijkheid, samen met je moed en discipline. Hierdoor verlies je ook de magie van het leven, waardoor je niet in staat bent om je leven te creëren zoals jij dat wilt. Dit is inderdaad zweverige spiritualiteit.

Daarnaast kun je geneigd zijn om te beweren dat de wetten van aantrekking onzin zijn en echte spiritualiteit zweverig en abstract is. Echter, om daadwerkelijk te kiezen voor een echte spirituele weg en je volledige menselijkheid te omarmen, is ontzettend veel moed en discipline nodig.

Verzoenen met je mens-zijn

Echt kiezen om je te verzoenen met je totale mens-zijn, inclusief je blinde vlek of schaduwzijde, heeft niets te maken met het gebruik van spiritualiteit om aan het aardse bestaan te ontsnappen of er snel vanaf te willen zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat jouw ziel ervoor heeft gekozen om jou in dit aardse leven te laten belanden en je volledig te laten verzoenen met je mens-zijn.

Echte, werkelijke spiritualiteit kan alleen geworteld zijn in onze menselijkheid van bloed, vlees, botten, hart en geest. Dit is geen zweverig concept. Al het andere is illusie en kan juist wel zweverig zijn. Het lezen van juiste mystieke literatuur, het beoefenen van yoga of tai chi, ademhalingsoefeningen, reiki, intuïtief tekenen, enzovoort, zijn allemaal hulpmiddelen om werkelijk je echte spirituele ontwikkeling aan te gaan en jezelf toe te staan menselijk te zijn, inclusief je blinde vlek of schaduwzijde.

Pas wanneer je toestaat dat je blinde vlek of schaduwzijde bestaansrecht heeft, kun je al het mooie en spirituele in jezelf tot bloei brengen, wat niet alleen jou ten goede komt, maar ook anderen en de wereld. En het is vaak dankzij de ander dat je je blinde vlek of schaduwzijde ontdekt. Ga dus niet in strijd, maar volg het advies van vele grote avatars en meesters:

VERZET JE NOOIT TEGEN HET KWADE

Wees dankbaar wanneer de ander jou confronteert met je blinde vlek of schaduwzijde, en stijg boven oordeelsvorming uit door dankbaarheid te tonen. Dit is echte spiritualiteit, en de krijgerhoudingen uit de Yoga zijn ontwikkeld om je hiervan bewust te maken. Elk van ons heeft het potentieel om te kiezen tussen het belichamen van Christus ofwel de duivel. WAT KIES JE?

Geef je leven een kans door dankbaar te zijn

Als je dankbaarheid in plaats van oordeelsvorming of andere vormen van verzet plaatst, zal rust zich verspreiden doorheen je lichaam en geest. Zachtaardigheid omhelst je ziel en wijsheid vult je geest. Je individuele houding is de bepalende factor om een koerswijziging in jouw leven teweeg te brengen, vooral wanneer je het conventionele pad verlaat dat in onze maatschappij is ingeprent.

Als je ervoor kiest om echte spiritualiteit te beoefenen, kies je automatisch om de kuddegeest van de massa te verlaten en tegen de stroom in te gaan. Jouw houding fungeert als een routekaart voor je geest, een soort GPS voor je hersenen.

Met een negatieve houding, waarbij je je blinde vlek of schaduwzijde ontkent, bewandel je een pad dat uiteindelijk leidt tot ongeluk en ziekte. Dit is onvermijdelijk, en het is iets wat we vaak zien in de massale mentaliteit van mensen. Het zal absoluut gebeuren, en het maakt zelfs niet uit wat het specifieke probleem is.

Met een positieve houding, waarbij je je blinde vlek of schaduwzijde erkent en deze bestaansrecht geeft, bewandel je een pad dat leidt tot innerlijke vrede, goede gezondheid en geluk. Dit is onvermijdelijk, ook al loop je tegen de stroom van de kuddegeest in. Het zal absoluut gebeuren, en het maakt zelfs niet uit wat het specifieke probleem is.

Indien een individu een poging doet om zijn schaduw of blinde vlek te zien, zijn eigen duisternis te zien, wordt hij zich van bewust van die eigenschappen en impulsen, die hij in zichzelf ontkent, maar duidelijk ziet in andere mensen. Aanvaard je blinde vlek of schaduwzijde.

Oefening:

Ik stop met oordelen en observeer wat er gebeurt. Ik beschuldig niemand, noch mezelf, want elk mens doet op elk moment zijn best naar vermogen. Verzoen je met het totale mens-zijn. Een heel mens is iemand die zowel met God heeft gewandeld als met de duivel heeft geworsteld. Een heel mens is iemand die zijn schaduwzijde of blinde vlek erkent en bestaansrecht heeft gegeven.

Herinner jezelf eraan dat wanneer je de impuls voelt om vooroordelen te hebben, te oordelen of te veroordelen, dit betekent dat er nog iets in jezelf is waar je aan kunt werken. Oefen jezelf om je schaduwzijde of blinde vlek zonder oordeel onder ogen te zien en deze te accepteren. Het mag er zijn, het mag zich veilig voelen in jouw licht. Op die manier laat het jou met rust en verdwijnt de drang om te oordelen.

Precies zoals het Chinese yin en yang symboliseert dat licht de schaduw nodig heeft en de schaduw het licht, zo houden ze elkaar in balans. Dit zorgt ervoor dat je je compleet kunt voelen. Op die manier kun je met een positieve houding een weg bewandelen die innerlijke vrede, goede gezondheid en geluk brengt.

Gepubliceerd op 29/05/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Ik begrijp dat het pijnlijk is. Het is vreemd hoe iemand zo lang een deel van je leven kan zijn en dan plotseling verdwijnt. Misschien eindigde de relatie goed, misschien was het een ramp. Hoe dan ook, het is verbazingwekkend hoe snel relaties kunnen veranderen. En weet je, het is helemaal oké als je nog steeds worstelt met wat er gebeurd is tussen jullie. Het einde van een relatie kan een van de moeilijkste dingen zijn die we doormaken. Het is oké als je hart nog steeds pijn doet. Jullie hebben samen veel herinneringen gemaakt, en die blijven bij je, [...]

    By Published On: 08/05/2024
  • Op een date authentiek zijn is cruciaal voor het opbouwen van een oprechte connectie. Hier zijn enkele tips om jezelf te blijven en een succesvolle date-ervaring te creëren: Wees open over je gevoelens: Als je je verlegen voelt, wees dan niet bang om dat te delen. Het uiten van je gevoelens kan een brug slaan naar openheid en begrip tussen jou en je date. Integriteit is essentieel: Wees eerlijk over wie je bent en wat je denkt. Dit betekent niet dat je elk detail moet delen, maar wel dat je trouw blijft aan jezelf in plaats van een ideaalbeeld te [...]

    By Published On: 08/05/2024
  • De liefde kan alleen bestaan bij loslaten, nooit bij ‘willen’De ware vind je door de bereidheid jouw innerlijke weg te gaan, je huiswerk te maken en eerst de ware voor jezelf te worden. Je kunt misschien dan denken: als ik mijn innerlijk huiswerk doe, dan krijg ik de beloning en zal ik de ware vinden. Nee, zo werkt het ook niet. Jouw innerlijk huiswerk en je levenspad is je levensdoel, al de rest mag je loslaten, want dat is niet meer van jou. Je mag eerst voor jezelf een zichzelf vervullend leven hebben gecreëerd waarbij je de behoefte aan heelwording [...]

    By Published On: 08/05/2024