Verzoen je met jouw duistere kant

Het is een misvatting om te geloven dat het beoefenen en toepassen van de wetten van aantrekking op de plek in jezelf waar het licht is, automatisch de gewenste vruchten zal voortbrengen. Hoewel het verleidelijk is om op de plek van het licht te zoeken, lijkt dit eenvoudig en handig. Maar als het geheim zo gemakkelijk te vinden zou zijn in het licht van wie je bent, zou iedereen het al lang kennen. Dit is echter niet het geval.

Hoewel niemand bang is voor positieve resultaten, gemakkelijke verkrijgbaarheid en leuke dingen, willen we allemaal graag iets bijzonders ervaren dat gemakkelijk te verkrijgen is.

De belangrijkste bewustwording is dat je dit geheim niet moet zoeken op de plek in jezelf waar het licht is; nee, je moet het gaan zoeken op de plek in jezelf waar het duister is, je schaduwzijde of je blinde vlek. Deze plek vermijd je vaak het liefst, maar het is belangrijk te beseffen dat al jouw onbewuste tegenwerkende programmeringen en conditioneringen zich hier bevinden. Deze factoren zorgen ervoor dat je niet krijgt wat je zo graag wilt.

Het herkennen en erkennen van je schaduwzijde of blinde vlek helpt je in te zien dat je precies datgene krijgt wat je onbewust hebt gekozen. Als je jouw scheppingskracht en de stroom van liefde vrij wilt maken, is het essentieel om deze programmeringen, conditioneringen en beelden die deze energiestroom blokkeren te herkennen en te ontmantelen.

Het is totaal onmogelijk om liefde, geluk, succes en zowel fysieke als geestelijke rijkdom te verkrijgen door het alleen maar mentaal voor te stellen en affirmaties uit te spreken. Dit is het grote tekort in The Secret, dat je alleen laat zoeken op de plek in jezelf waar het licht is.

Om bewust gebruik te maken van jouw scheppingskracht, om te creëren en je liefdesstroom te laten stromen, is het belangrijk om je eigen schaduwzijde of blinde vlek te kennen en te accepteren door deze bestaansrecht te geven. Op die manier neem je verantwoordelijkheid voor je schaduwzijde of blinde vlek, en kom je in contact met je totale ware essentie. Dit zal je creatieproces een totaal andere wending geven. Dit is een wet! Wanneer je besluit dat jouw schaduwzijde of blinde vlek er mag zijn, verliest het zijn kracht om jouw wensen en verlangens te dwarsbomen.

De energie van de onbewuste nee-stroom verliest zijn kracht als je het bestaansrecht geeft door je te verzoenen met de totale essentie van wie je in werkelijkheid bent.

De ware essentie echt kennen is alles wat je nodig hebt om jouw leven te leiden en jouw missie of levenstaak te volbrengen. Je ware essentie is wie en wat je werkelijk bent, in plaats van wie je wilt zijn of wat anderen denken dat je zou moeten zijn. Het omvat alles wat je over jezelf wilt weten, maar ook alles wat je liever niet wilt weten. Je ware totale essentie omvat al jouw positieve en negatieve aspecten van jouw zijn en bestaan.

Als je dit alles accepteert en volledig omarmt, ben je een uitdrukking van alles wat leeft en sta je toe dat je een directe verbinding hebt met het universum. Hierdoor heb je een onbegrensde krachtbron tot je beschikking die je kunt aanboren. Je bent een bron, een afspiegeling van het al-bewustzijn, van alles wat is.

Naarmate je jezelf volledig leert kennen, vooral in de gebieden waarin je jezelf nog niet kent, kom je steeds dichterbij deze krachtige energiebron. Daarom is het belangrijk om te stoppen met slachtofferschap en zelfmedelijden over de onvrede in je leven. Als je ervoor kiest om de magische reis naar je diepere zelf te ondernemen, is het zinvol om te stoppen met alle vormen van verzet en oordeel.

Dit betekent geen verwijten meer naar jezelf, je familieleden, vrienden, collega’s, geliefden en het leven zelf. Als je deze keuze maakt, zul je alle hulp van het universum ontvangen, waardoor je leven uitdagender, diepgaander en moeitelozer wordt, en je energie gemakkelijk en ontspannen zal stromen.

Het ontstaan van je schaduwzijde of blinde vlek

Je schaduwzijde of blinde vlek vertegenwoordigt jouw onbewuste nee-stroom, en hier ligt de verborgen sleutel tot het vrijmaken van je ware kracht. Zoals je begint te begrijpen, omvat jouw onbewuste nee-stroom al jouw onbewuste programmeringen, overtuigingen en conditioneringen. In feite zijn het allemaal beelden die opgeslagen zijn in je onbewuste.

Sinds de conceptie en je geboorte verzamel je voortdurend indrukken en sla je deze innerlijk op. Deze beelden ontstaan uit diverse gebeurtenissen, omstandigheden, mensen en invloeden, waaruit jij conclusies trekt.

Natuurlijk, als baby en klein kind ben je je daar niet bewust van; je bent op een ontdekkingsreis door het leven. Deze ervaringen worden ook jouw emotionele reacties of algemene houdingen. Het is belangrijk om te begrijpen dat een kind absoluut nog niet weet of een bepaalde ervaring goed of slecht is, normaal of abnormaal. Van de geboorte tot ongeveer je zevenste levensjaar ben je niet in staat analytisch te denken.

Bovendien zal een baby en een klein kind intensief de omgeving onderzoeken door deze aan te raken. Ze steken voorwerpen in hun mond om de ruimtelijke vormen te leren kennen, niet om van te proeven zoals velen denken. Hierdoor ontwikkelt zich in de gevoelshersenen een gebied dat hen helpt de omgeving goed in zijn drie dimensies te leren kennen, zodat ze hiermee kunnen omgaan en zichzelf kunnen voortbewegen door het leven.

Dus alles wat de baby of het kleine kind ontdekt, zal het betrekken op zichzelf. Ze zullen zich innerlijk en uiterlijk aanpassen om voor zichzelf te zorgen, zodat ze veilig zijn, maar tegelijkertijd ook lief, leuk en aardig gevonden kunnen worden.

Als kind heb ik dikwijls te maken gehad met misbruik en mishandeling, hoewel je niet per se misbruikt, verwaarloosd of sociaal buitengesloten hoeft te worden om emotionele trauma’s op te lopen. Niemand van ons is vrij van de emotionele littekens die we in onze vroegste jaren hebben opgelopen. Soms ontstaan deze trauma’s zelfs op ogenschijnlijk onschuldige momenten, zoals bij mij.

Ik herinner me nog levendig een dag dat ik vol trots thuiskwam van school met een prachtige tekening die ik speciaal voor mijn moeder had gemaakt. Er hing echter een gespannen sfeer in huis vanwege ruzie tussen mijn ouders. Als kind wilde ik mijn moeder opvrolijken en haar laten zien hoeveel ik van haar hield, maar in plaats daarvan reageerde ze boos en snauwde me af. Ik begreep niet waarom mijn moeder zo reageerde, maar ik voelde wel de pijn van haar afwijzing.

Toen escaleerde de situatie en werd ik het slachtoffer van de hevige emotionele instabiliteit van mijn vader. Hij reageerde zijn frustraties op mij af, en voor ik het wist, werd ik met geweld tegen de muur gesmeten, met bloed dat langs mijn hoofd naar beneden stroomde. Op dat moment voelde ik me niet alleen fysiek pijn, maar ook emotioneel gekwetst en afgewezen. Mijn poging om liefde en troost te bieden werd brutaal afgewezen, en ik leerde al snel dat mijn spontane en oprechte gevoelens gevaarlijk konden zijn.

Deze ervaringen hebben diepe wonden achtergelaten in mijn ziel. Ik leerde al op jonge leeftijd om mijn ware gevoelens te onderdrukken en mezelf te beschermen tegen verdere pijn. Zelfs toen ik thuiskwam met een enorm verband om mijn hoofd, was ik op zoek naar een veilige manier om mijn ouders te benaderen, in de hoop dat ze misschien in een betere bui zouden zijn.

Het heeft me jaren gekost om de impact van deze traumatische ervaringen te verwerken en te begrijpen hoe ze mijn leven en relaties hebben beïnvloed. Maar ik heb ook geleerd dat mijn innerlijke kracht en veerkracht me hebben geholpen om te overleven en te groeien, ondanks alle pijn en afwijzing die ik heb meegemaakt. Mijn reis naar heling en zelfacceptatie is nog lang niet voorbij, maar ik ben vastbesloten om mijn innerlijke demonen onder ogen te zien en mezelf te bevrijden van de ketenen van het verleden.

Veel kinderen worden door moeder of vader afgewezen, zelfs zonder fysieke mishandeling, en lopen emotionele trauma’s op die hun leven achtervolgen tot ze dit voor zichzelf gaan oplossen

Onbewuste patronen

Zo ontstaan er patronen, en zoals je kunt begrijpen, werden die bij mij duidelijk gevormd door angst. Deze patronen ontstaan uit het streven naar schijnzekerheid en schijnveiligheid, om toch maar de aandacht van mijn ouders te krijgen en geaccepteerd te worden, aangezien ik tegelijkertijd ook van hen afhankelijk was om te overleven. Ondanks mijn spontaniteit als kind, die ik met volle kracht uitte, kon ik geen acceptatie krijgen.

Ik was bezig met het creëren van een gedachte tussen mijn spontaniteit en het uiten ervan. Die gedachte was: ik kan me alleen veilig voelen als mijn moeder en vader in een goede bui zijn. KIJK: Op dat moment begon ik als kind beperkende overtuigingen en conditioneringen te vormen door deze angst. Ik ontkende mezelf en besefte niet dat dit de basis zou worden van mijn blinde vlek of schaduwzijde, die later in mijn leven zou domineren.

De angst heeft me echt parten gespeeld tot mijn veertigste, en nu begrijp ik heel goed dat ik daardoor veel onheil heb aangetrokken, maar destijds niet! Zo heb ik al vele blinde vlekken in mijn onderbewuste ontdekt en opgelost, en eerlijk gezegd, er zijn er nog steeds waar ik mee bezig ben. Een kind dat door zijn ouders wordt afgewezen, blijft van hen houden maar vergeet van zichzelf te houden… dit is een overlevingsmechanisme om de innerlijke pijn niet te voelen.

Emotionele trauma’s

Ieder mens draagt patronen met zich mee die zijn ontstaan door emotionele trauma’s, en deze patronen vormen onbewuste programmeringen die individuele overtuigingen vormen en leiden tot gedragspatronen. Dit klinkt natuurlijk behoorlijk intens, en dat is het ook.

Als kind maak je van alles mee, niet alleen leuke dingen maar ook emotionele trauma’s. Natuurlijk waren er ook echt leuke dagen met mijn beide ouders, dat moet gezegd worden. Maar mijn aandacht was daar niet zozeer op gericht. Het grootste deel van de tijd was mijn aandacht gericht op het aanpassen van mijn gedrag om pijn en teleurstelling de volgende keer te voorkomen.

In mijn vroege kinderjaren begonnen specifieke beperkende overtuigingen langzaam maar zeker mijn ware natuur en existentie binnen te sluipen, wat pijnlijk was. Dit resulteerde erin dat ik begon te ontkennen wie ik werkelijk was, om niet geconfronteerd te worden met deze pijn. Door mezelf te ontkennen, kon ik mijn ware aard verbergen maar tegelijkertijd ook ernstig verstoren, hoewel ik dat destijds als kind niet besefte.

Op dat moment wist ik nog niet dat er wetten van aantrekking bestonden, laat staan dat ik begreep dat deze wetten mij steeds weer brachten wat ik in mezelf ontkende en onderdrukte. Zo begon mijn lijdensweg. Ik durfde mijn ware aard niet meer te tonen. Het voelde alsof kiezen om mezelf te zijn niet gewaardeerd werd en geen liefde en acceptatie met zich meebracht, althans dat dacht ik. Als baby of klein kind heeft men nog niet het vermogen om abstracte concepten te begrijpen.

Hoe creëer je jouw duistere zijde?

De grote waarheid die ik destijds niet besefte, was dat ik mijn duistere kant creëerde. Ik onderdrukte mezelf, verborg mezelf voor anderen, en eerlijk gezegd, verborg ik mezelf ook voor mezelf. Dit alles vormde mijn duistere kant, mijn schaduwzijde en blinde vlek. Ieder van ons heeft een schaduwzijde of blinde vlek, en het is van vitaal belang om deze in onszelf te ontdekken en ermee aan de slag te gaan. In feite verraad je voortdurend je eigen authenticiteit, en dat is hoogverraad aan je ziel. Maar als kind weet je niet beter en probeer je simpelweg te overleven.

Door met liefde, mededogen en onschuld naar jezelf te kijken terwijl je hiermee aan de slag gaat, kun je echt groeien en ontwikkelen, en dat is van het grootste belang. Je zult ontdekken waarom er altijd een bepaald gevoel van gemis in je leven en je relaties met anderen blijven bestaan. Het is belangrijk om te begrijpen dat het ontkennen van bepaalde aspecten van jezelf altijd leidt tot meer gevoelens van gemis. Kun je de rode draad van herhalende patronen in je leven zien?

Ontkenning vormt de bondgenoot van je schaduwzijde en blinde vlek, jouw duistere kant. Hoe langer je bepaalde aspecten van je ware aard ontkent, hoe sterker je jouw schaduwzijde en blinde vlek versterkt en in stand houdt, en hier reageren de wetten van aantrekking uiterst accuraat op. Als je dus denkt dat persoonlijke creatie niet werkt, komt dat alleen doordat de wetten van aantrekking jou hebben gebracht wat je onbewust hebt gekozen. Hier wordt in The Secret met geen woord over gerept. Dat is het hiaat in The Secret.

Gelukkig zijn houdt ook bewust zijn in, wat betekent dat je je innerlijk werk doet en bewust wordt van je duistere kant en deze erkent (bestaansrecht geven) in plaats van te ontkennen of weg te drukken. Op deze manier kun je een partner aantrekken voor een diepgaande en vervullende relatie. Maar als je je innerlijk werk niet doet, trek je een partner aan die jouw duistere kant zal weerspiegelen. Dit aspect wordt niet uitgelegd in The Secret.

Het conceptuele veld van het onbewuste

Het conceptuele veld is jouw werk dat je verricht op een veel hoger bewustzijnsniveau. Met andere woorden, je zult daar niet altijd bewust van zijn. Je bent echter ook begiftigd met het geschenk van wijsheid, waardoor je onderscheidingsvermogen hebt en steeds bewuste keuzes kunt maken.

Alle wijsheid ligt in jezelf besloten, dat heb je meegekregen toen je hier op aarde bent gekomen om jezelf als het licht te kunnen ervaren, en dat je deze omgeving kunt gebruiken om het doel te realiseren waarvoor je gekomen bent, jouw missie tot uitdrukking brengen. Dankzij deze gave van wijsheid kun je beseffen dat alle negatieve ervaringen die je mogelijk ervaart in feite voortkomen uit keuzes die je zelf hebt gemaakt toen je het conceptuele veld creëerde opbouwde waarin je kunt ervaren wat je van jezelf en jouw wereld ervaren wilt.

Wijsheid is een geschenk waarmee je de wolk van onwetendheid kunt doorbreken, zodat je helder door jouw contextueel veld kunt navigeren tijdens dit leven. In dit veld roep je aantrekkingsenergie op, dus richt je op dat ene specifieke ding dat je verkiest, zoals het zijn van het licht. Beschouw vervolgens alle conflicterende situaties en omstandigheden als onderdeel van je eigen creatie. Zie ze als kansen in plaats van hindernissen.

Jouw schaduwzijde of blinde vlek, die zich steeds in deze wereld weerspiegelt, maakt ook deel uit van de negatieve aspecten die je aan jezelf hebt gegeven in dit contextuele veld. Herken je blinde vlek en schaduwzijde als onderdeel van je eigen creatie en geef ze in dit leven bestaansrecht, zodat je jezelf doorheen het duister als het licht kunt ervaren zonder dat ze jou wens nog kunnen dwarsbomen.

Veel leraren uit de geschiedenis hebben gezegd: “Oordeel niet naar de schijn.” Dit is precies wat ze bedoelden.

Het verhaal afsluiten

Doorheen mijn leven heb ik geleerd mijn duistere kant te aanvaarden en te accepteren als een deel van mijn eigen creatie, waardoor ik kon worden wie ik werkelijk ben. Alle mishandelingen en misbruiken heb ik erkend als factoren die me hebben geholpen mijn eigen kracht te vinden en daarvoor te staan.

Ik ben opgestaan ​​uit de slachtofferrol en schuldgevoelens om universele liefde te geven aan iedereen, inclusief mijn ouders en alle mensen die mij kwaad hebben gedaan. Zelfs aan de pastoor die mij heeft misbruikt, want ik heb ingezien dat ik onbewust alle uitdagingen heb aangetrokken om te ervaren wat voor een krachtig persoon ik ben. De dualiteit heeft mij gevormd en sterker gemaakt.

Ik besef dat ik alle mensen die mij pijn hebben gedaan zelf op mijn pad heb geplaatst om te groeien in bewustzijn, tot de mens die ik nu ben. Dat is de reden waarom ik nu met een glimlach kan terugkijken op alle tegenslagen die ik heb ervaren. Ik zie in dat alles slechts een illusie is en dus niet echt. Als je begrijpt dat dingen niet echt zijn, kunnen ze je ook geen pijn meer doen.

Het enige wat echt en consistent is in mijn leven, is mijn existentie of zijnstoestand. Al het andere is onderhevig aan verandering en dus niet blijvend. Bovendien begrijp ik de universele wetmatigheid dat er nooit iets kan gebeuren zonder een “overeenkomst”. Dit betekent dat ik zelf een rol speel in de conflicten en uitdagingen die ik in mijn leven tegenkom.

Het grote liefdesgeheim is het kennen van je schaduwzijde of blinde vlek. Leer je te verzoenen met je duistere kant. De energie van de onbewuste nee-stroom verliest zijn kracht als je het bestaansrecht geeft door je te verzoenen met de totale essentie van wie je werkelijk bent.

Oefening

Ontdek je ware essentie van wie je werkelijk bent. Je ware essentie is wie en wat je werkelijk bent, in plaats van wie je wilt zijn. Je ware essentie is niet wat anderen denken of zeggen wie jij moet zijn. Je ware essentie is hetgeen dat jij over jezelf wilt weten, maar ook hetgeen dat jij over jezelf niet wilt weten.

Reflecteer rustig en ontspannen op deze vragen, inclusief de aspecten van jezelf die je liever vermijdt. Stop met het gevoel van slachtofferschap en zelfmedelijden over de ontevredenheid in je leven. Laat alle vormen van verzet en oordeel los. Wees onvoorwaardelijk liefdevol naar jezelf toe en probeer inzicht te krijgen in hoe je comfortzone is ontstaan.

Het is belangrijk om te begrijpen dat je jezelf ooit hebt afgewezen uit onschuld, als een manier om te overleven. Je kunt niet boos zijn op jezelf. Vaak heb je als kind je ware zelf onderdrukt, waardoor je nu geconfronteerd wordt met je blinde vlek of schaduwzijde. Wees vriendelijk en medelevend jegens jezelf. Realiseer je dat je altijd je best hebt gedaan.

Gepubliceerd op 29/05/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Ik begrijp dat het pijnlijk is. Het is vreemd hoe iemand zo lang een deel van je leven kan zijn en dan plotseling verdwijnt. Misschien eindigde de relatie goed, misschien was het een ramp. Hoe dan ook, het is verbazingwekkend hoe snel relaties kunnen veranderen. En weet je, het is helemaal oké als je nog steeds worstelt met wat er gebeurd is tussen jullie. Het einde van een relatie kan een van de moeilijkste dingen zijn die we doormaken. Het is oké als je hart nog steeds pijn doet. Jullie hebben samen veel herinneringen gemaakt, en die blijven bij je, [...]

    By Published On: 08/05/2024
  • Op een date authentiek zijn is cruciaal voor het opbouwen van een oprechte connectie. Hier zijn enkele tips om jezelf te blijven en een succesvolle date-ervaring te creëren: Wees open over je gevoelens: Als je je verlegen voelt, wees dan niet bang om dat te delen. Het uiten van je gevoelens kan een brug slaan naar openheid en begrip tussen jou en je date. Integriteit is essentieel: Wees eerlijk over wie je bent en wat je denkt. Dit betekent niet dat je elk detail moet delen, maar wel dat je trouw blijft aan jezelf in plaats van een ideaalbeeld te [...]

    By Published On: 08/05/2024
  • De liefde kan alleen bestaan bij loslaten, nooit bij ‘willen’De ware vind je door de bereidheid jouw innerlijke weg te gaan, je huiswerk te maken en eerst de ware voor jezelf te worden. Je kunt misschien dan denken: als ik mijn innerlijk huiswerk doe, dan krijg ik de beloning en zal ik de ware vinden. Nee, zo werkt het ook niet. Jouw innerlijk huiswerk en je levenspad is je levensdoel, al de rest mag je loslaten, want dat is niet meer van jou. Je mag eerst voor jezelf een zichzelf vervullend leven hebben gecreëerd waarbij je de behoefte aan heelwording [...]

    By Published On: 08/05/2024