Wees in het reine met jezelf

Als je oprecht geluk en liefde wilt vinden en ervaren, moet je eerst de beslissing nemen om te groeien en je innerlijke ontwikkeling aan te pakken door in harmonie te komen met je ware zelf. Je zult je allereerst bewust moeten worden van alles wat onbewust in je leeft, om het vervolgens een plaats te geven in je bewustzijn. Het creëren van een vervuld leven draait om zelfinzicht en het ontdekken waarom je soms ‘nee’ zegt tegen wat je echt wilt.

Voor deze bewustwordingsreis mag je de confrontatie aangaan met je eigen pijnpunten en bereid zijn om aan je innerlijke groei te werken, want er zijn geen magische oplossingen om te krijgen wat je verlangt. Het gaat erom al je traumatische ervaringen te herkennen die je leven beïnvloeden. Met trauma’s bedoel ik ook de gebeurtenissen waarvan je je afvraagt: waarom gebeurt dit, dit is niet wat ik wil of verwacht voor mezelf.

Trauma is het thema dat voor jou de levenservaringen brengt die je liever niet wilt

Je bent er pas van zodra je de oorsprong vindt van je emoties en verlangens en weten waar het gevoel van onvrede en gemis in je leven vandaan komt. The secret vertelt duidelijk hoe je in contact kunt komen met de universele bestelknop dat je alles geeft wat je wilt, en je hoeft niet de prijs te betalen van een strenge zelfconfrontatie en je hoeft geen verantwoordelijkheid voor je situatie te nemen.

Door gewoon een beetje geconcentreerde aandacht te geven aan hetgeen waarvan je denkt dat dit de oorzaak is van je onvrede en gemis en voilà hup het is opgelost, ja dat is erg zweverig. Door vervolgens gewoon doodleuk te affirmeren op alles wat je wilt en het luidop te denken en je zult het van de kosmos ontvangen, nou ja, dat is enorm zweverig en je zult het deksel op je neus zeker krijgen. Ofwel beter gezegd, aan de andere kant van de lijn zal het stil blijven. Dat beloof ik jou.

Mensen die teleurgesteld zijn in “The Secret” zijn eigenlijk geconfronteerd met de weerstand van hun onderbewustzijn ofwel hun nee-stroom omdat ze hun innerlijk werk niet hebben gedaan. Hoewel het krachtig visualiseren en affirmeren van liefde, geluk, rijkdom en succes belangrijk is, blijft er in het onderbewustzijn een dominante weerstand bestaan als je jouw schaduwzijde of blinde vlek geen ruimte geeft in je bewustzijn. Dit is een harde, maar eerlijke realiteit van de wet van aantrekking waar niemand aan kan ontsnappen, ongeacht waar ter wereld ze wonen.

Het herkennen van je schaduwzijde en blinde vlek

Het besef van onze schaduwkant of blinde vlek komt vaak voort uit ervaringen die we niet voor onszelf hadden gewenst. Je kunt er zeker van zijn dat je onderbewustzijn een enorm creatief vermogen heeft. Als je gelooft dat ervaringen je zomaar overkomen en je het gevoel hebt dat je hier geen controle over hebt, dan zijn de problemen die je nu ervaart hoogstwaarschijnlijk het resultaat van het scheppende vermogen van je onderbewuste.

Veel mensen ontkennen dit en wijzen liever naar anderen om zo de waarheid over zichzelf te vermijden.

Je ziet niet hoe je onderbewuste ervaringen creëert die volledig in strijd zijn met wat je op bewust niveau wilt, omdat je niet verbonden bent met je innerlijke wereld en zijn innerlijke dialoog. Daarom gaan de meeste mensen op alles wat er zich buiten hun afspeelt en plaatsvindt, niet gaan betrekken op zichzelf, maar buiten zichzelf.

Daarom begrijpen veel mensen de uitkomsten van wat je wenst niet, omdat je telkens iets heel anders krijgt dan dat je bewust wilt. Het lijkt erop dat gebeurtenissen helemaal los staan van hetgeen je zelf wenst.

Dit gebrek aan bewustzijn leidt ertoe dat mensen vaak iets heel anders krijgen dan wat ze bewust willen, omdat ze niet erkennen dat ze hun eigen realiteit creëren. Hoewel de innerlijke wereld niet tastbaar is, verlaten de energieën van onze gedachten, gevoelens en woorden onze innerlijke wereld om zich te manifesteren in de uiterlijke wereld. Dit principe wordt vaak uitgedrukt als “het vleesgeworden woord”. Dat is precies wat grote meesters en avatars bedoeld hebben. Als je niet kunt zien dat de uiterlijke gebeurtenissen jouw creatie zijn, dan is het tijd om je buitenwereld te verbinden met je innerlijke wereld en innerlijke dialoog.

Ontdek op welke manier jij tegen jezelf NEE zegt aan hetgeen je zo graag en het liefste wilt

De wetten van aantrekking reageren altijd eerst op de nee-stroom, en pas wanneer je je innerlijk werk hebt gedaan en de nee-stroom hebt ontdekt, zullen ze reageren op je ja-stroom. Het is niet zo eenvoudig als in “The Secret” wordt voorgesteld, waarbij je simpelweg hard genoeg je geluk en liefde aan het universum bestelt. Geloof me, als je ervoor kiest dit te proberen zoals “The Secret” suggereert, zal het stil blijven aan de andere kant van de lijn. Door je onderbewustzijn te overschreeuwen zoals “The Secret” aanmoedigt, zul je hoogstens tijdelijke resultaten behalen, maar in dat geval zijn mooie liedjes echt van korte duur.

Het is onmogelijk om de diepe ervaring van liefde, gelukzaligheid en verbondenheid met jezelf en anderen alleen maar mentaal voor te stellen. Dit komt doordat je niet erkent dat een deel van je bewustzijn (het onderbewuste) onbedoeld, onbewust en onwetend ervaringen blijft creëren die niet overeenkomen met wat je bewust wilt. Deze aspecten liggen ergens verscholen in je energetisch profiel, en je mag ze ontdekken en erkennen. Jouw onbewuste programmeringen en conditioneringen worden pas opgelost wanneer je ze in het licht brengt.

Voor het vinden van echt geluk en liefde gaat het altijd om het begrijpen van de ware bron van je wensen, idealen, verlangens en drijfveren. Is wat je denkt te willen ook werkelijk wat je diep van binnen verlangt? Onderzoek ook hoe gevoelig je bent voor reacties van anderen ten opzichte van jezelf, omdat dit vaak de reden is waarom je niet handelt volgens wat je bewust hebt gekozen. Hier zul je veel antwoorden vinden op je pijnpunten.

Stel, je hebt ervoor gekozen om het licht te zijn, en iemand beschuldigt je bijvoorbeeld van bedrog. Wat zou je dan doen? Als je in de verdediging schiet, handel je in strijd met je bewuste keuze. Je kunt er vrijwel zeker van zijn dat je onderbewuste schaduwkant of blinde vlek de controle heeft overgenomen van je bewuste beslissing.

Een alternatieve benadering zou zijn om deze persoon die je beledigt juist een compliment te geven. Zo’n reactie zou veel meer in lijn zijn met je bewuste keuze.

Conflict afwenden

Een mooie ervaring wil ik wel even delen

Niet zo lang geleden kwam ik een vrouw tegen die me echt niet kon uitstaan. Neem het niet persoonlijk, maar sommige vrouwen hebben iets in zich waarbij het bloed onder de nagels kan komen kruipen, waardoor je echt op de proef wordt gesteld. Ik voelde haar giftige pijlen tot op het bot en dacht bij mezelf: “Hoe kan ik mezelf beschermen zonder haar pijn te doen?” Deze vraag had ik nog niet eerder zo duidelijk gesteld en de ingeving kwam spontaan. Ik keek naar deze vrouw, haar ogen vol haat, en zei op een zachte, liefdevolle toon: “Je hebt een prachtig kleed aan, het staat je goed.” Mijn reactie op haar giftige pijlen was simpelweg rustig, beleefd en correct. Meteen was het conflict afgewend en was ze verdwenen. Sindsdien heb ik haar niet meer gezien.

Mijn bewuste keuze is om het licht te zijn in de duisternis. Door mijn duistere kant in mijn onbewuste te erkennen, kan ik conflicten vermijden en mijn innerlijke licht laten stralen. Ik zie geen reden om mezelf te verdedigen; ik ben loyaal en trouw aan mezelf. Ik weet wie ik ben en daar twijfel ik niet aan.

Een ander voorbeeld: stel, je zit tot over je oren in de schulden, maar bewust heb je altijd gekozen om niet in die situatie terecht te komen. Je schaduwkant of blinde vlek speelt hier ongetwijfeld een rol. Blijkbaar heb je op cruciale momenten een keuze gemaakt die niet overeenkwam met je bewuste wensen.

Heb je jezelf laten verleiden om op afbetaling zonder rente dingen te kopen die je op dat moment misschien nodig achtte (maar niet echt dringend waren), waardoor je in de problemen bent gekomen? Of ben je in conflict geweest met iemand en heb je troost gezocht door jezelf te verwennen met aankopen op je creditcard, om zo afleiding te vinden voor je geest.

Geloof me, jouw schaduwzijde of blinde vlek speelt zeker een rol in deze situatie. Je wilt geen schulden, maar waarom grijp je dan naar je betaalkaart en ga je winkelen? Door je blinde vlek of schaduwzijde erkennen in je onderbewuste, kom je in je kracht te staan. Je eigen wens om gelukkig, ontspannen en vredig te zijn, kan dan niet langer worden beïnvloed door het gedrag van anderen. Je herkent de conflicterende situatie als onderdeel van jouw creatie of schepping, zoals eerder uitgelegd.

Het is van belang dat je dagelijkse verantwoordelijkheid neemt voor de gebeurtenissen op dit moment en trouw blijft aan je bewuste keuzes, zodat je kunt groeien naar de gewenste gebeurtenissen of situaties waar je zo naar verlangt.

Niet alle negatieve dingen komen uit je schaduwzijde of blinde vlek

Natuurlijk komen niet alle negatieve ervaringen voort uit je duistere kant. Sommige gebeurtenissen vinden gewoon plaats en heb je geen controle over, zoals slachtoffers van natuurrampen zoals aardbevingen en tsunami’s. Ook lichamelijke letsels die tot verlamming leiden of het vroegtijdig overlijden van een ouder zijn zaken die mogelijk te maken hebben met zaken die op de agenda van de ziel staan.

We begrijpen niet altijd de bedoeling achter deze gebeurtenissen. Maar het verlies van een geliefde door een tragisch incident, zoals een explosie in een flatgebouw, is natuurlijk niet te vergelijken met het ervaren van financiële problemen en je afvragen hoe dit je overkomt.

Als je in de schulden zit en toch een vakantie boekt met je betaalkaart, kun je jezelf afvragen waar deze drang vandaan komt om geld uit te geven dat je eigenlijk niet hebt. Dit komt niet voort uit je positieve bewuste besluitvorming; je kunt er zeker van zijn dat je onderbewuste op dat moment de leiding heeft.

In dit artikel richt ik me op de duistere kant van het bestaan. De redenen achter andere negatieve manifestaties, die niet direct verband houden met de schaduwzijde of blinde vlek, zijn mij niet bekend. Misschien dienen ze als lessen om nederigheid, overgave, acceptatie en aanvaarding te cultiveren?

In de wetten van aantrekking worden twaalf wetten genoemd, waarvan één de karmische wet is. We zouden kunnen blijven zoeken naar antwoorden, zelfs tot in vorige levens, maar dat is nu niet het doel.

Je duistere kant bestaansrecht geven

Iedereen zal in dit leven op zijn eigen tempo stap voor stap zijn schaduwzijde of blinde vlek ontdekken en ontmantelen. Dat geldt ook voor mijzelf. We moeten ons realiseren dat niemand vrij is van een schaduwzijde of blinde vlek, omdat het totale menszijn zowel licht als duister omvat. Het licht kan alles verlichten, maar het duister kan dat niet. Als we het licht in de weg staan, werpen we een schaduw. De schaduw bestaat dankzij het licht, en niet andersom.

Een schaduw in de weg staan kan niet, het kan alleen maar opgeslokt worden door het licht. In deze metaforische uitspraak probeer ik duidelijk te maken dat jij het licht bent en dat jij de schaduw hebt opgeroepen, die vervolgens door het licht kan worden opgelost wanneer je jouw schaduwzijde of blinde vlek erkent en in het licht plaatst.

Jouw bestaan of zijnstoestand is energie die gemanifesteerd is in materie (het fysieke lichaam), met als doel deze materie te ervaren en bij het overlijden weer te verlaten. Dit is een intrinsieke eigenschap van energie dat jij bent. Materie werpt in het licht nu eenmaal een schaduw op

We zijn spirituele wezens die een menselijk bestaan leiden om ons mens-zijn tot uitdrukking te brengen, inclusief alle aspecten die daarbij horen. Daarom worstelt ieder van ons met zijn onbewuste lagen. Het geheim is dat je jouw schaduwzijde of blinde vlek niet hoeft te ontkennen of te elimineren, omdat dat simpelweg niet mogelijk is. Je hoeft het niet af te wijzen, want als je dat doet, verdeel je je wezen in delen die welkom zijn en delen die dat niet zijn. Dit leidt alleen maar tot stress, verwarring en uiteindelijk ziekte. Besef dat je niet incompleet bent; je bent een heel persoon, in balans met zowel het licht als de schaduw.

We zijn spirituele mensen die een aards bestaan hebben om doorheen de materie ons mens-zijn tot uitdrukking te brengen, met alles wat er daar bij hoort. Daarom worstelt ieder van ons met zijn onbewuste lagen. Het geheim is dat je jouw schaduwzijde of blinde vlek niet hoeft te ontkennen of te elimineren, omdat dat simpelweg niet mogelijk is. Je hoeft het niet af te wijzen, want als je dat doet, verdeel je je wezen in delen die welkom zijn en delen die dat niet zijn. Dit leidt alleen maar tot stress, verwarring en uiteindelijk ziekte. Besef dat je niet incompleet bent; je bent een heel persoon, in balans met zowel het licht als de schaduw.

Het is cruciaal dat je jouw schaduwzijde of blinde vlek niet alleen herkent, maar ook erkent, om het te kunnen ontmantelen. Dit betekent dat je al je negatieve en destructieve eigenschappen moet accepteren en omarmen, waardoor je de gevolgen in je denkpatronen die ontkenning met zich meebrengen, kunt elimineren. Je schaduwzijde of blinde vlek toe te laten en er verantwoordelijkheid voor te nemen, open je de weg om jezelf ervan los te maken.

Op deze manier herstel je de eenheid in jezelf en is er geen verdeeldheid meer tussen jouw licht en jouw duistere kant. Pas wanneer je eenheid in jezelf ervaart, kun je ook eenheid ervaren met anderen en relaties aangaan. Dit is de weg naar het creëren en ervaren van vervullende en verheven relaties, ook met een geliefde.

De grote stoorzender

Zodra je stopt met het onderdrukken of ontkennen van alle negativiteit en destructiviteit, word je de grote creator op zowel bewust als onbewust niveau van je leven. Op dat moment heb je de grootste macht over je schaduwzijde of blinde vlek. Alles wat je verafschuwt in jezelf zal zijn macht verliezen zodra je begint te accepteren en erkennen wat je verafschuwt en het bestaansrecht geeft in jouw leven.

Op dat moment verliest het zijn grip op jou. Het wordt dan bevrijdend om tegen je onbewuste sabotage mechanismen te zeggen: “Hey, vandaag geef ik niet toe aan jouw invloed. Deze gedachte die je me nu bezorgt, kende ik al en heeft me niets positiefs gebracht. Deze gedachte dient me niet.” Geef me alsjeblieft een nieuwe gedachte.

Op deze manier kun je de stoorzender van je creatieproces en scheppingskracht identificeren en volledig ontmantelen. Vanaf dat moment zal je leven een totaal andere wending nemen en zul je steeds minder het gevoel hebben dat je een slachtoffer bent van de omstandigheden en machteloosheid die je ervaart. Een bijkomend voordeel is dat je automatisch zult stoppen met het vellen van oordelen over anderen of gebeurtenissen, omdat je erkent dat dit voortkomt uit jouw eigen schaduwzijde of blinde vlek in je innerlijke dialoog en wereldbeeld.

Je wordt je bewust dat iedereen een lichtwezen is en je zult alleen waarnemen hoe sommige mensen nog worstelen met hun eigen schaduwzijde of blinde vlek. Je gaat begrijpen waarom grote leermeesters en avatars die we hier op aarde hebben gekend, zoals Boeddha en Jezus Christus, nooit hebben geoordeeld of veroordeeld.

Precies, zij hebben hun schaduwzijde of blinde vlek nooit verworpen, ontkend of onderdrukt. Ze erkenden en omarmden het volledig als een integraal onderdeel van zichzelf, en daardoor konden ze een diep begrip, mededogen en onvoorwaardelijke liefde tonen voor henzelf en anderen. Dit was een essentieel aspect van hun spirituele wijsheid en verlichting.

Alles wat ons irriteert of frustreert aan een ander kan je leiden naar beter begrip over jezelf. Zelfkennis is de eerste stap tot groei in het bewustzijn. In contact komen met het ware zelf betekent het einde van alle lijden, eenzaamheid en gescheidenheid.

Oefening!

Het is belangrijk om je bewust te worden van de manieren waarop je jezelf weerhoudt van het bereiken van wat je echt wilt. Het vraagt moed om negativiteit die je bij anderen ziet te erkennen en te onderzoeken hoe dit ook in jezelf aanwezig kan zijn. Evenzo geldt dit voor het goede dat je bij anderen waarneemt, wat een reflectie kan zijn van het goede in jezelf.

Neem de tijd om te mediteren of diep adem te halen en jezelf te ontspannen, zodat je contact kunt maken met je ware zelf, je intuïtie en het innerlijke kind. Onderzoek je gevoeligheid voor reacties van anderen die je afhouden van je bewuste keuzes. Hier liggen vaak de antwoorden op je pijnpunten.

Bestudeer ook je impulsiviteit, aangezien dit rechtstreeks verbonden kan zijn met je schaduwzijde of blinde vlek die de controle overneemt. Kun je bijvoorbeeld een persoon die je beledigt een compliment geven? Als dat lukt, heb je inderdaad je schaduwzijde of blinde vlek erkend en ruimte gegeven.

Gepubliceerd op 29/05/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Ik begrijp dat het pijnlijk is. Het is vreemd hoe iemand zo lang een deel van je leven kan zijn en dan plotseling verdwijnt. Misschien eindigde de relatie goed, misschien was het een ramp. Hoe dan ook, het is verbazingwekkend hoe snel relaties kunnen veranderen. En weet je, het is helemaal oké als je nog steeds worstelt met wat er gebeurd is tussen jullie. Het einde van een relatie kan een van de moeilijkste dingen zijn die we doormaken. Het is oké als je hart nog steeds pijn doet. Jullie hebben samen veel herinneringen gemaakt, en die blijven bij je, [...]

    By Published On: 08/05/2024
  • Op een date authentiek zijn is cruciaal voor het opbouwen van een oprechte connectie. Hier zijn enkele tips om jezelf te blijven en een succesvolle date-ervaring te creëren: Wees open over je gevoelens: Als je je verlegen voelt, wees dan niet bang om dat te delen. Het uiten van je gevoelens kan een brug slaan naar openheid en begrip tussen jou en je date. Integriteit is essentieel: Wees eerlijk over wie je bent en wat je denkt. Dit betekent niet dat je elk detail moet delen, maar wel dat je trouw blijft aan jezelf in plaats van een ideaalbeeld te [...]

    By Published On: 08/05/2024
  • De liefde kan alleen bestaan bij loslaten, nooit bij ‘willen’De ware vind je door de bereidheid jouw innerlijke weg te gaan, je huiswerk te maken en eerst de ware voor jezelf te worden. Je kunt misschien dan denken: als ik mijn innerlijk huiswerk doe, dan krijg ik de beloning en zal ik de ware vinden. Nee, zo werkt het ook niet. Jouw innerlijk huiswerk en je levenspad is je levensdoel, al de rest mag je loslaten, want dat is niet meer van jou. Je mag eerst voor jezelf een zichzelf vervullend leven hebben gecreëerd waarbij je de behoefte aan heelwording [...]

    By Published On: 08/05/2024