Een goede vraag om daarover na te denken

Ben je je bewust van de drijfveer achter je keuzes? Staat je bewuste wil aan het roer of wordt je gedreven door je onbewuste schaduwzijde of blinde vlek? Begrijp je hoe je eigen keuzemechanisme werkt? Speelt je duistere kant een rol in je beslissingen? Ben je bekend met de diepe bron van je gevoelens en emoties? Wil je nog steeds een relatie waarbij je schaduwzijde of blinde vlek een rol speelt in je keuzes?

Zolang je in een relatie merkt dat er sprake is van emotionele bevestiging, behoeftigheid of emotionele afhankelijkheid, is dit een relatie waarbij je schaduwzijde of blinde vlek een rol speelt in je keuzes. Dit kan moeilijk zijn om te accepteren, maar het is wel de realiteit. Vanuit je schaduwzijde of blinde vlek wordt je keuze vaak gedreven door behoefte in plaats van echt onvoorwaardelijke liefde.

Zolang je schaduwzijde of blinde vlek niet erkend en geïntegreerd is in de essentie van wie je wilt zijn, zal je onderbewuste comfortzone steeds kiezen voor partners die eigenlijk niet passen bij wat je echt wilt. Dit leidt tot verwarring en strijd, omdat je liefde zoekt van een partner die eigenlijk slechts een projectie is van je schaduwzijde of blinde vlek, en dus onbewust handelt en reflecteert naar jou. Helaas is dit een situatie die vaak voorkomt in relaties.

Dat verklaart waarom de meeste relaties niet gebaseerd zijn op onvoorwaardelijke liefde, maar eerder dienen als leerschool voor liefde. Relaties met anderen helpen je om de ontbrekende stukjes van jezelf, inclusief je onbewuste schaduwzijde of blinde vlek, te ontdekken en zo een completer mens te worden. Pas wanneer je meer eenheid en integratie ervaart met je totale essentie, inclusief je comfortzone met zijn schaduwzijde of blinde vlek, ben je gereed voor de diepgaande verbinding met een ander. Dit vormt het geheim voor een verheven en vervullende, onvoorwaardelijke liefdesrelatie.

Ken je comfortzone met zijn schaduwzijde of blinde vlek

Zolang je je schaduwzijde of blinde vlek niet herkent, erkent en accepteert, zal je onderbewuste de leiding hebben over je keuzes, vooral op het gebied van relaties, inclusief liefdesrelaties. Relaties met familie, vrienden, collega’s, enzovoort, dienen ook als lessen in liefde, omdat ze aspecten van je schaduwzijde of blinde vlek kunnen weerspiegelen die je nog niet bewust bent. In feite ben je dan niet volledig bewust van jezelf en zul je geneigd zijn te kiezen voor iemand die een gevoel van schijnveiligheid biedt. Zonder begrip van je comfortzone kun je niet bepalen of de mens die je hebt gekozen je leven zal verrijken met gelijkwaardigheid, of dat ze zijn voortgekomen uit je onderbewuste om je emotionele behoeften en afhankelijkheid te voeden.

Je kunt ontdekken wie er in de liefde kiest door simpelweg naar je relaties te kijken en jezelf af te vragen: “Zijn mijn relaties zoals ik ze bewust zou willen?” Hiermee kom je erachter of je bewuste wil of je onbewuste comfortzone met zijn duistere aspecten de boventoon voert. Je kunt alleen kiezen op basis van wat je kent, en hoewel je misschien niet bewust bent van je schaduwzijde of blinde vlek, bestaan ze wel.

En hoe slecht en destructief jouw schaduwzijde of blinde vlek ook is, het geeft immers houvast en een soort ‘schijnveiligheid’. Daar kun je niet aan ontsnappen, tot je het onbewuste bewust gaat maken.

Het maakt niet uit of je een partner kiest om je behoeften voortkomend uit je schaduwzijde of blinde vlek te vervullen, of vanuit een plaats van onvoorwaardelijke liefde. Wat wel belangrijk is, is dat je je bewust wordt van je schaduwzijde of blinde vlek, zoals eerder uitgelegd in de vorige blogs over liefde. Als je merkt dat je in een relatie zit die tijdelijk van aard is en verbonden is aan deze specifieke mens, accepteer dit dan als een kans om te groeien en te leren. Gebruik deze relatie als een mogelijkheid tot introspectie, maar houd niet krampachtig vast aan iets wat geen echte liefde is.

Zie deze relatie als een kans om jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben en te groeien in bewustzijn door je schaduwzijde of blinde vlek te omarmen en deze een plaats te geven. Ontdek in welke fase van ontwikkeling je je bevindt en wat je werkelijk nastreeft, om te voorkomen dat je door je schaduwzijde of blinde vlek wordt misleid en verwarring veroorzaakt. Gebrek aan kennis over je schaduwzijde of blinde vlek kan je relatie tot een hel maken, omdat je dan onvoorwaardelijke liefde verwart met de bevrediging en erkenning van behoeften die voortkomen uit je comfortzone of onderbewuste.

Relaties zijn doorgaans regelrechte projecties uit je comfortzone met zijn schaduwzijde

Je keuzes in relaties worden rechtstreeks beïnvloed door projecties uit je onderbewuste, door impulsen van je schaduwzijde of blinde vlek. Het interessante is dat wanneer je je schaduwzijde of blinde vlek hebt erkend en geïntegreerd, je meer keuzemogelijkheden krijgt. Je zet dan namelijk stappen om de volledige essentie van wie je bent te begrijpen en te omarmen.

Hierdoor ga je herkennen waarom je je in relaties steeds aangetrokken voelt tot bepaalde persoonlijkheden, of juist een afkeer tegen hen ontwikkelt. Sommige mensen voelen zich aangetrokken tot ‘bad boys’ of ‘bad girls’; ze beloven veel, zijn leuk en spannend, uitdagend, en ze liegen tegen je waar je bij staat. Ze zijn zeker niet zo braaf, maar vertegenwoordigen altijd iets van de zelfkant van het leven en houden er een leuke spanning in.

Het verhaal van een dame

Het is hartverscheurend om te zien hoe Sabien (fictieve naam) keer op keer valt voor een persoon die haar vertrouwen misbruikt en haar pijn doet. Het lijkt alsof deze Don Juan geen respect heeft voor haar gevoelens en haar enkel gebruikt voor zijn eigen plezier, zonder rekening te houden met de consequenties van zijn daden. Hij drinkt liever veel alcohol in plaats van zuiver proper water om zijn dorst te lessen.

Nu hij zelfs een andere vrouw heeft zwanger gemaakt tijdens een reis zonder Sabien, zou je denken dat dit het keerpunt zou zijn voor haar om definitief afscheid te nemen. Maar haar reactie laat zien hoe diep geworteld haar gevoelens voor hem zijn en hoezeer ze vastzit in een patroon van emotionele afhankelijkheid. Hij belooft een mooi huis in Spanje om er een mooie toekomst te bouwen en hij is toch zo leuk.’ ‘Ik ben bang als ik hem in de steek heb gelaten, dat dit een verkeerde keuze is waardoor ik nooit meer een leuke man ga ontmoeten’.

Haar angst om alleen te eindigen en de vrees om nooit meer een leuke man te ontmoeten, zijn begrijpelijke maar destructieve gedachten. Het is belangrijk voor Sabien om haar eigenwaarde te erkennen en in te zien dat ze beter verdient dan iemand die haar keer op keer kwetst. Een toekomst gebaseerd op leugens en misbruik is geen echte toekomst, hoe mooi de beloftes ook mogen klinken.

Als vriend(in) kun je haar steunen en aanmoedigen om voor zichzelf op te komen, haar grenzen te stellen en te kiezen voor haar eigen welzijn en geluk, zelfs als dat betekent dat ze tijdelijk alleen zal zijn. Het is een moeilijk proces, maar het is de enige weg naar een gezonde en vervullende relatie in de toekomst.

Als je niet leuke dingen toch leuk begint te vinden?

Als je niet leuke dingen leuk vindt en vervolgens zijn destructieve negatieve kanten positief hebt beoordeeld, dan mag je er zeker van zijn dat jouw schaduwzijde of blinde vlek in je comfortzone de tent aan het runnen is. In je onderbewuste liggen beelden opgeslagen, beelden van programmeringen, onbewuste behoeftes en verlangens, conditioneringen, overtuigingen enzovoort die zeggen wat voor jou wel of niet normaal is.

Het is duidelijk dat Sabien haar achtergrond en opvoeding een diepgaande invloed heeft gehad op haar perceptie van relaties en wat voor haar normaal is. De ouders van Sabien hadden een complexe huwelijksrelatie. Haar vader was een zeeman en was er eigenlijk nooit voor zijn vrouw. Haar moeder verliet hem niet, maar ging zelf vreemd en dat was de normaalste zaak van de wereld.

Als de vader van Sabien thuis was ging hij ook vreemd, en kreeg na zijn huwelijk ook een vaste relatie met een andere vrouw. De vader van Sabien verliet Sabien haar moeder niet en hield er twee relaties op na. De moeder van Sabien stemde daar natuurlijk niet mee in, maar ze verliet hem niet. Sabien haar moeder was zo bang om alleen gelaten te worden en echt voor zichzelf te moeten gaan zorgen dat ze daardoor niet in staat was om hem de deur toe te wijzen. De moeder ging ook vreemd, het was een normale zaak.

De complexe huwelijksrelatie van haar ouders, waarin vreemdgaan en het hebben van meerdere relaties als normaal werden beschouwd, heeft haar beeld van liefde en relaties gevormd.

Het is triest om te zien hoe Sabien deze patronen onbewust herhaalt in haar eigen leven, zonder zich volledig bewust te zijn van de schaduwzijde van haar opvoeding. Haar moeder, die uit angst om alleen gelaten te worden, was niet in staat was om grenzen te stellen in haar relatie. Wat ik wil zeggen is: Sabien is opgegroeid met een scala aan beelden over het leven van haar ouders die ze nu constant op haar eigen relaties aan het projecteren is.

Het is belangrijk voor Sabien om zich bewust te worden van deze patronen en te begrijpen hoe haar verleden haar huidige relaties beïnvloedt. Pas dan kan ze beginnen met het doorbreken van deze destructieve cycli en streven naar gezondere relaties gebaseerd op respect, liefde en eigenwaarde.

Als vriend(in) kun je haar ondersteunen bij dit proces door haar aan te moedigen om haar eigen waarden en behoeften te herkennen en te respecteren, en om hulp te zoeken bij professionele begeleiding als dat nodig is. Het doorbreken van deze patronen zal niet gemakkelijk zijn, maar het is essentieel voor haar persoonlijke groei en welzijn.

Telkens wanneer ik Sabien hiermee confronteer, zie ik haar knikkend reageren. “Ik weet het, ik zie de patronen uit mijn jeugd als een rode draad door mijn leven herhalen,” zegt ze. Maar nog geen uur later zie ik haar met haar Don Juan vertrekken, klaar om precies hetzelfde patroon voort te zetten. Dat zou helemaal niet erg zijn als dit echt is wat ze wilde, maar dat is absoluut niet het geval. Elke keer als ik haar zie en haar aanspreek, vraagt ze me: “Wat denk je, zal ik binnenkort eindelijk die leuke, betrouwbare man ontmoeten?”

Het probleem bij Sabien is dat haar onbewuste wil volledig in strijd is met haar bewuste wens. De kans om een leuke, betrouwbare en liefdevolle man te ontmoeten is uiterst klein. Zelfs als de ware partner op haar levenspad verschijnt, zal Sabien hem niet kunnen herkennen als degene die ze zoekt, en daardoor zou ze hem ook kunnen verliezen. Het trillingspatroon van haar verlangens en wensen komt niet overeen met het trillingspatroon van haar onbewuste overtuigingen uit haar comfortzone, met de schaduwzijde of blinde vlek, als gevolg van de onstabiele huwelijksrelatie van haar ouders.

Het is zo dat Sabien vastzit in een vicieuze cirkel van zelfsabotage, waarbij ze misschien diep van binnen gelooft dat ze niet beter verdient dan de situatie waarin ze zich bevindt. Het kan ook zijn dat ze bang is voor verandering en het onbekende, waardoor ze telkens weer terugvalt op wat vertrouwd is, ook al weet ze dat het haar niet gelukkig maakt.

Zonder kennis van je duistere kant weet je niet waarvoor je in de liefde kiest

In verschillende artikelen heb ik aandacht besteed aan het onderwerp van de schaduwzijde of blinde vlek, samen met de duistere kant van je comfortzone. De schaduwzijde of blinde vlek vormt een grote uitdaging voor veel mensen; iedereen heeft er een. Het is er altijd, en het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn.

Helaas zijn veel mensen zich hier niet van bewust, of willen ze het zelfs niet weten. Maar zonder bewustwording kom je niet verder in je individuele ontwikkeling. Het onbewuste speelt een overheersende rol in je innerlijke dialoog en je wereldbeeld. Het is altijd actief, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Naast liefdesrelaties beïnvloedt het onbewuste ook alle andere aspecten van je leven, van familie tot werkgever en vrienden.

Als je wilt begrijpen waarom je telkens weer bepaalde mensen kiest in al je relaties, inclusief vriendschappen, collegiale banden en andere connecties, en waarom je steeds weer tegen dezelfde obstakels aanloopt, dan is het hoog tijd om je schaduwzijde of blinde vlek te erkennen als een integraal onderdeel van je dagelijkse realiteit. Elke relatie vormt het perfecte instrument om je bewust te worden van je schaduwzijde of blinde vlek en er begrip voor te ontwikkelen. Vaak spiegelt de ander precies datgene wat je zelf ontkent of onderdrukt in jezelf. Daarom is elke relatie, of deze nu als goed of slecht wordt ervaren, waardevol omdat het een reflectie is van de relatie die je met jezelf hebt.

Wanneer het gedrag van de ander je irriteert of frustreert, zegt dit niets over hun ware aard. Deze emoties vertellen juist veel meer over jouw vermogen om je eigen schaduwzijde of blinde vlek te accepteren als een integraal onderdeel van je totale essentie als mens.

Jouw gevoel is een innerlijke weerspiegeling van jouw individualiteit

Als het gedrag van de ander bij jou gevoelens oproept van schuld, schaamte, onzekerheid, woede, afhankelijkheid of minderwaardigheid, dan zijn deze emoties een directe weerspiegeling van de basisaspecten van jouw individualiteit.

Zodra je je schaduwzijde of blinde vlek onder ogen ziet, zul je begrijpen waar je voorkeur voor een bepaald type partner vandaan komt. Je kunt dit inzicht verkrijgen door simpelweg terug te kijken naar de relaties die je hebt gehad. Daarom is het aan te raden om je schaduwzijde of blinde vlek te verkennen om zo de kans op werkelijk geluk in je relaties te vergroten. Dit betekent niet per se dat je niet langer aangetrokken zult worden tot ‘bad guys’ of ‘bad girls’, maar het stelt je wel in staat om bewust te kiezen of je wel of geen relatie met hen wilt aangaan.

Wat ik wil benadrukken, is dat het kennen van je schaduwzijde of blinde vlek je keuzemogelijkheden vergroot en daarmee de kans op een vervullende en verheven relatie vergroot. Je kunt bewust beslissen om je schaduwzijde of blinde vlek te volgen of niet. Bovendien ben je in staat om een bewustere en betere partnerkeuze te maken omdat je begrijpt waar je onbewuste voorkeuren vandaan komen.

Ben je je bewust wie er bij jou kiest voor de liefde? Staat je bewuste wil aan het roer of is je onbewuste schaduwzijde of blinde vlek aan het creëren voor jou? Weet je hoe je eigen keuzemechanisme functioneert? Wordt jouw keuze door je duistere kant mee besloten? Ken je de diepe bron van je gevoelens en emoties?

Oefening

Neem de tijd om de wijde natuur in te trekken en over het volgende na te denken. In relaties is het essentieel om eerst te begrijpen wie er eigenlijk de relatie aangaat. Hiermee bedoel ik niet alleen de relatie met je partner; het is belangrijk om eerst jezelf te begrijpen. Realiseer je dat als je je schaduwzijde of blinde vlek nog niet hebt aangepakt, deze nog steeds de leiding heeft. Je keuzes vanuit je schaduwzijde of blinde vlek zijn dan gebaseerd op behoeftigheid, niet op echt onvoorwaardelijk liefhebben.

Om het antwoord te vinden, hoef je alleen maar naar je relaties te kijken en jezelf af te vragen: Zijn je relaties wel zoals je ze bewust zou willen hebben? Op die manier kun je zien wie er eigenlijk kiest in de liefde: je bewuste wens of je onbewuste comfortzone met zijn duistere kant of blinde vlek.

Hoe meer je dankzij relaties te weten komt over je schaduwzijde of blinde vlek, hoe meer je je keuzemogelijkheden vergroot. Dit biedt op zijn beurt meer kansen om werkelijk vervullende en verheven relaties te creëren. Dit geldt niet alleen voor liefdesrelaties, maar ook voor relaties met je familie, werkgever, vrienden, enzovoort. Elke relatie fungeert als een spiegel; doorgaans is het een directe projectie vanuit je comfortzone met zijn schaduwzijde of blinde vlek. Zodra je je hiervan bewust wordt, kun je actief aan de slag gaan om je schaduwzijde of blinde vlek te erkennen en er bestaansrecht aan te geven.

Gepubliceerd op 28/05/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Ik begrijp dat het pijnlijk is. Het is vreemd hoe iemand zo lang een deel van je leven kan zijn en dan plotseling verdwijnt. Misschien eindigde de relatie goed, misschien was het een ramp. Hoe dan ook, het is verbazingwekkend hoe snel relaties kunnen veranderen. En weet je, het is helemaal oké als je nog steeds worstelt met wat er gebeurd is tussen jullie. Het einde van een relatie kan een van de moeilijkste dingen zijn die we doormaken. Het is oké als je hart nog steeds pijn doet. Jullie hebben samen veel herinneringen gemaakt, en die blijven bij je, [...]

    By Published On: 08/05/2024
  • Op een date authentiek zijn is cruciaal voor het opbouwen van een oprechte connectie. Hier zijn enkele tips om jezelf te blijven en een succesvolle date-ervaring te creëren: Wees open over je gevoelens: Als je je verlegen voelt, wees dan niet bang om dat te delen. Het uiten van je gevoelens kan een brug slaan naar openheid en begrip tussen jou en je date. Integriteit is essentieel: Wees eerlijk over wie je bent en wat je denkt. Dit betekent niet dat je elk detail moet delen, maar wel dat je trouw blijft aan jezelf in plaats van een ideaalbeeld te [...]

    By Published On: 08/05/2024
  • De liefde kan alleen bestaan bij loslaten, nooit bij ‘willen’De ware vind je door de bereidheid jouw innerlijke weg te gaan, je huiswerk te maken en eerst de ware voor jezelf te worden. Je kunt misschien dan denken: als ik mijn innerlijk huiswerk doe, dan krijg ik de beloning en zal ik de ware vinden. Nee, zo werkt het ook niet. Jouw innerlijk huiswerk en je levenspad is je levensdoel, al de rest mag je loslaten, want dat is niet meer van jou. Je mag eerst voor jezelf een zichzelf vervullend leven hebben gecreëerd waarbij je de behoefte aan heelwording [...]

    By Published On: 08/05/2024