De derde biologische natuurwet: het door de evolutie bepaalde zinvol biologisch speciaalprogramma (ZBS) van de natuur: hoe de vier kiembladen reageren op een shockinslag

Er bestaat veel verwarring rond het thema Kanker. Vele door de medische wetenschap geziene kankers zijn feitelijk totaal geen kankers, maar herstelweefsels om het aangedane gebied te herstellen en te versterken. Toch wordt er voortdurend angst gezaaid dat het genezingsproces doet stagneren. Mocht men toch eens studie gaan verrichten in de embryologie, dan zouden wij net als Dr. Hamer ontdekken hoe de kiembladen reageren op de inkomende schokken en trauma’s. 

Het lichaam is opgebouwd uit 4 verschillende embryonale kiembladen. Deze kiembladen worden gevormd eens het gastrulatie proces tijdens de embryonale ontwikkeling is begonnen. Het is interessant te weten dat enkel op de kiembladen Endoderm en oud-mesoderm kanker of tumor vorming kan voorkomen. Ik noem het zelfs veel liever “hulpweefsel”, omdat kanker en tumoren vanuit het perspectief van het lichaam steeds een biologisch doel hebben. Het zit er daar niet zomaar. Kanker vervult een biologische doelstelling waarmee het individu kan overleven op het moment dat er in zijn geest een conflict actief is. Elke soort kanker heeft zijn specifieke doelstelling waar ik nu niet dieper op kan ingaan. Algemeen kun je wel stellen dat elke soort kanker of tumor in feite een overlevingsmechanisme is (archaïsch) dat zo verkeerd begrepen wordt door het medische circuit. Precies persistent kanker bestrijden zorgt ervoor dat er zovelen aan kanker sterven.

De derde natuurwet zegt dat alle processen in het lichaam volledig te begrijpen en verklaarbaar zijn. Er is een ontogenetisch systeem in de hersenen vanuit de embryologie en onze evolutie. Vanuit de embryologie weten we dat ons lichaam is opgebouwd uit vier kiembladen. Er is een adembenemende ordening met betrekking tot het kiemblad, conflictinhoud en de locatie in de hersenen. Endoderm wordt gestuurd door de hersenstam. oud mesoderm wordt gestuurd door de kleine hersenen. Nieuw mesoderm wordt gestuurd door het hersenmerg en ectoderm wordt gestuurd door de hersenschors.

De biologische doelstelling om te overleven ligt bij endoderm en oud mesoderm tijdens de fase dat men het conflict ervaart. Als men dit weet, dan weet je ook dat termen zoals goedaardig en kwaadaardig nooit kan kloppen. Dualistisch gedachtegoed waarmee men de causale oorzaak nooit kan begrijpen. Kwaadaardig (kanker groeit verder) kun je het beste vertalen dat het conflict eigenlijk nog actief is en mag opgelost worden. Goedaardig betekent dat het conflict is opgelost waardoor de kanker of tumor niet meer hoeft bij te groeien om zijn biologische doelstelling te vervullen. Er kunnen cysten ontstaan eens het conflict is opgelost.

Aan de hand van de symptomen weet ik het conflict te traceren op een manier dat mensen tegen mij zeggen: “hoe weet jij dat?”. Zo ook met kanker. Ik nodig elke oncoloog uit om de emotionele anamnese van hun patiënten te onderzoeken, en je gaat zien dat bij elke soort kanker er altijd een gelijksoortig conflict achter zit. Heb je de moed om dit te onderzoeken, dan heb je een mooie stap gezet te begrijpen hoe het verbond lichaam-geest werkt, dan mijn volle respect naar jou toe. Het terrein van het verbond lichaam-psyché onderzoeken zal je kennisveld enorm verruimen.

Op de kiembladen nieuw mesoderm en ectoderm heb je steeds weefselafname tijdens de fase dat men conflictactief is. Ulceratie en necrose bijvoorbeeld. Dat kan onmogelijk kanker zijn. Hier is de biologische doelstelling te vinden tijdens de genezingsfase en dat is om het aangedane weefsel te herstellen, te ontgiften en eigenlijk te versterken voor het geval er een nieuwe conflict inslag komt, beter bestand te kunnen zijn. De genezingsfase gaat gepaard met ontsteking, subsidie van warmte, zwelling en vocht waarbij er weefseltoename is. Warme symptomen die ook niet leuk zijn, eigenlijk hevig kunnen zijn. Het weggenomen weefsel wordt weer aangevuld met weefseltoename als het conflict is opgelost. Maar, dat is wel geen kanker, echt niet. 

Samenvattend kunnen we inderdaad zeggen dat we dankzij de derde natuurwet elke weefselafname (ulceratie – necrose), elke weefseltoename (tumor), iedere functievermindering (bv. eilandjes van Langerhans bij suikerziekte) en elke functieverhoging (overfunctie van de schildklier) kunnen begrijpen. Je hebt geen bacteriën, genen, kankercellen, of de zogezegde auto-immuun ziekten nodig om aandoeningen uit te leggen. We weten welk conflict welk orgaan of weefsel treft en welk hersengebied het zinvolle biologische speciaalprogramma stuurt.

We weten dat de aanname dat kanker ‘ongecontroleerd’ woekert helemaal niet klopt. Elke kanker of ziekte is een proces van moeder natuur en biologisch gezien een zeer gericht en zinvol overlevingsmechanisme.

Enkele voorbeelden van kanker die feitelijk geen kanker zijn, maar aanvulling weefsel dat weggenomen is tijdens de conflict actieve fase. Deze zogezegde “kankers” zijn feitelijk genezingssymptomen, deze symptomen bestrijden is de genezing van het lichaam bestrijden. Volgende kankers zijn in feite geen kankers.

Leukemie, lymfeklierkanker, non-hodgkin lymfoom, Strottenhoofdkanker, bronchiaal tumor, kleincellig bronchuscarcinoom, tongslijmvlieskanker, kaaktumor, ectodermale slokdarmkanker, maagepitheelkanker, twaalfvingerige darmkanker, galwegenkanker, alvleesklier-uitvoergangen, niertumor, liposarcoom = uitzondering, dit moet wel operatief verwijderd worden, nierbekkenkanker, blaasovergangepitheelkanker, eierstokcyste, baarmoederhalsslijmvlieskanker, schede-platenepitheelkanker, teelbalkanker, intraductale borstkanker, platenepitheelkanker, witte huidkanker, botkanker -tumor, osteosarcoom, tumor van de oogholte. Vertrouw je lichaam altijd, het weet altijd precies wat het doet. Onthoud, er zijn zoveel mensen genezen van kanker omdat ze het niet wisten, gewoon omdat het niet is ontdekt door de mannen met witte jassen.

Ondanks hun anatomische kennis begrijpt de universitaire medische wetenschap het ontstaan van kanker niet. Ze zien kanker als een vijand en zijn blijkbaar niet in staat om het mechanisme dat achter kanker zit te begrijpen. Kanker is een mechanisme waarmee het individu kan overleven en dat weet de universitaire medische wetenschap dus niet. Het is belangrijk te begrijpen dat het lichaam is opgebouwd uit verschillende weefsels. En deze weefsels zijn terug te herleiden naar de kiembladen tijdens de embryonale ontwikkeling in de schoot van de moeder. Naargelang de kiembladen reageren de weefsels verschillend als men psychologisch een conflict heeft opgelopen waarbij een zinvol biologisch programma wordt opgestart. 

Het is overduidelijk dat er weefseltoename is op de kiembladen endoderm, die door de hersenstam wordt gestuurd, en oud mesoderm, die door de kleine hersenen wordt aangestuurd. Deze weefseltoename is dus wel degelijk kanker. Deze kanker is feitelijk hulpweefsel waarmee het individu tijdens de conflictactieve fase kan overleven. Kanker komt dus NOOIT voor op de kiembladen nieuw mesoderm, aangestuurd door het hersenmerg, en ectoderm die aangestuurd wordt door de hersenschors. Op deze twee kiembladen zien we altijd weefselafname door necrose of ulceratie, precies het tegenovergestelde. De universitaire medische wetenschap weet niet eens dat moeder natuur zich eenvoudig de vrijheid heeft genomen om in de verschillende kiembladen een reglementair gestructureerd systeem aan te bieden!

Als het conflict psychologisch is opgelost zien we dat kanker en tumorvorming op de kiembladen endoderm en oud mesoderm ogenblikkelijk stopt met te groeien. Het lichaam activeert bacteriën en schimmelbacteriën die de kanker of tumor beginnen af te breken, want de kanker is niet meer nodig omdat het conflict is opgelost. Dankzij deze wetenschap weet men dat kwaadaardige kanker dus niet bestaat, het is een leugen. Kwaadaardige kanker kan men het beste vertalen dat men nog conflictactief is. Goedaardige kanker kan men het beste vertalen dat het conflict is opgelost. Stop met duaal denken over gezondheid, duaal denken is een dwaalspoor.

Betreffende de kiembladen nieuw mesoderm en ectoderm zien we dat er weefseltoename ontstaat als het conflict psychologisch is opgelost. Dat wordt dikwijls een sarcoom genoemd en is dus geen kanker beste mensen. Omdat deze weefselvermeerdering weliswaar genezing tot doel heeft. Het vult het verloren gegane weefsel of de necrose gaten weer op. Ook dat weet de universitaire medische wetenschap dus niet.

Conclusie: de universitaire medische wetenschap zal het ontstaan van kanker dus nooit begrijpen, zolang zij de samenhangen en vooral de ontwikkelingsgebonden ontstaansmechanismen van onze conflictprogramma’s niet willen onderzoeken. Er is een geordend systeem in de natuur dat we kunnen begrijpen, het heeft altijd een ontwikkelingsgang dat steeds zinvol is. Er is niets kwaadaardig in de natuur en in het menselijke lichaam bedoeld. Ik heb het dus over de psychologische relevantie van ziekten en kanker. Daarom heb ik geen vertrouwen meer in de medische wereld omdat zij dit niet willen weten. 

Het is droevig om elke week opnieuw vast te stellen dat vrouwen met borstkanker niet eens weten of hun borstkanker over de melkklier of over de melkgangen gaat. De universitaire medische wetenschap gooit ook hier alles door elkaar, terwijl het overduidelijk twee verschillende zaken zijn. Tijdens de conflictactieve fase zal biologisch gezien de borstklier toenemen in weefsel (kanker) om meer melk te kunnen produceren. Bij de melkgangen is het net tegenovergesteld. Daar zal het weefsel afnemen om overtollige melk beter te kunnen afvoeren. Hier alleen al kun je vaststellen dat het over twee verschillende conflicten en biologische programma’s gaat. 

Er is niets kwaadaardigs aan kanker. Het is enorm kwaadaardig om het ontstaansmechanisme van kanker op een persistente wijze te ontkennen. Dat heeft al miljoenen levens gekost. Zolang de universitaire medische wereld niet wil erkennen dat elke aandoening zowel een conflictactieve fase, conflictoplossing als een genezingsfase omvat, gaan er nog vele mensen door deze onwetendheid sterven.

De halsstarrigheid van de academische geneeskunde om de 5 biologische natuurwetten te onderzoeken en te integreren is zeer groot. Blijkbaar zijn ze zo bang om geconfronteerd te worden met hoe het leven zich werkelijk beschermt en kan overleven, zo al miljoenen jaren lang. Het leven heeft nu eenmaal een zelfgenezend vermogen, anders waren we reeds uitgestorven. De medische staf is bang dat ze zal moeten inzien dat ze als gevolg van hun dualistische gedachtegoed om steeds symptomen te bestrijden, zo al miljoenen mensen de dood in hebben gejaagd. Ze blijven symptomen zien als een vijand dat constant moet bestreden worden. Het lichaam werkt nooit op basis van oorlogsvoering en is nooit anti. Alleen de menselijke geest voert oorlog en is anti. 

De vijf biologische natuurwetten die al miljoenen jaren oud zijn, is herontdekt door Dr. Geerd Ryke Hamer. Het is het wonderbaarlijkste geschenk dat ooit aan de mens is geopenbaard. Deze herontdekking wordt als een misdaad gezien door instituten die veel belang hebben om macht over de mensen te hebben. De vijf biologische natuurwetten is geen alternatieve geneeskunde, zeker niet. Het is een kompas dat aantoont hoe biologische programma’s in de natuur verlopen. Het is dus ook geen therapie. Als men de biologische natuurwetten gewoon rustig laat verlopen, dan zal men ontdekken dat zij altijd een biologische zin hebben met het doel om te overleven, ook zo met kanker. Wist je dat een tumor je lichaam ook ontgift (detoxt) tijdens de conflictactieve fase?

Het hele dilemma van de geneeskunde berust op het gegeven dat we in Europa sinds de 19de eeuw een symptoom-geneeskunde hebben bedreven. Alles was religieus ingedeeld in “goedaardig en kwaadaardig”: kanker was boosaardig, microben zijn onze vijanden, koorts, uitputting en alle vermeende ziektesymptomen waren boosaardig en moesten worden verdelgd net zoals zonden. Dit heeft ertoe geleid dat nog nooit in de geschiedenis van de mensheid wij zo verzwakt zijn. En tijdens ons leven meer ziek, vermoeid, uitgeput voelen dan dat we de ervaring van gezond zijn kennen. Is het normaal dat nu bijna één op de twee kanker krijgt? Hoe meer men kanker bestrijdt, hoe meer kanker ER zal voorkomen. Tot men GAAT inzien dat kanker en andere aandoeningen overlevingsmechanismen zijn. 

In onze heersende geneeskunde en ook bij sommige alternatieve geneeswijzen gelden alle zogenoemde ziekten als een ‘gebrek” van de natuur. Men ziet het door het dualistische denken als de ineenstorting van onze immuniteit, een verzonnen concept (hypothese) dat we een verdedigingsmechanisme nodig hebben om te kunnen overleven. Men ziet ziekten als iets kwaadaardigs dat het organisme probeert te vernietigen. Daarom moet dit met alle tot de bestaande middelen van een medisch-militaire strategie worden bestreden en uitgeroeid. Ach wat staan we nog ver van echte gezondheid. Gezondheid kan pas tot manifestatie komen als we ziekte gaan zien als een onderdeel van een proces dat leidt naar gezondheid, iets dat ons sterker maakt. De 5 biologisch natuurwetten zijn geen hypothesen beste mensen, het is empirische natuurwetenschap. Dat kunnen we niet zeggen van onze medische wetenschap dat vol zit met contradicties.

Het mooie van de Germaanse geneeskunde is dat ze onaantastbaar is, omdat het gaat over biologische wetmatigheden. Alle gebeurtenissen tijdens ons leven worden van psyché en orgaan verbonden met de hersenen en daar gecoördineerd. de hersenen zijn de grote computer van ons lichaam. De psyché wordt de programmeur. Het lichaam en de psyché wederom gezamenlijk is het sensorische orgaan van de computer. Dit zowel bij optimale programmering als ook bij een storing van het programma. Want het geenszins zo, dat de psyché hersenen en orgaan programmeert, maar het orgaan vermag ook bij verwonding, als het ware een automatische programmering van de hersenen en van de psyché induceren. Daardoor onderscheidt de Germaanse geneeskunde zich fundamenteel van alle bestaande medische richtingen, en in het bijzonder de zogenaamde academische geneeskunde dat vooral de correlatie der ziekte omdraait naar causaliteit der ziekte. De grootste collectieve misdaad die op dit moment plaatsvindt, is om persistent symptomen te bestrijden, terwijl het eigenlijk helingssignalen zijn. Ook kanker vervult een biologisch doel en help je te overleven.

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *