6- Hoe definieert men een levend organisme?

Over bacteriën en hun effecten bestaan minder twijfels dan over het bestaan van virussen, zoveel is nu duidelijk. Bacteriën zijn gemakkelijk te isoleren en te onderzoeken. Als je een bacterie vergelijkt met een olifant, dan is een virus een mug, en wel een die zeer moeilijk te vangen is. Wel, deze vergelijking loopt mank omdat de mug leeft en het virus niet. Daarover is men het eens.

Hoe definieert men een levend wezen? Een mogelijke definitie is dat het een biologische machine is die erin slaagt om verschillende dingen te doen:

 • Levende organismen kunnen energie opnemen, assimileren en uitwisselen met de omgeving om in leven te blijven, het neemt voedsel op en scheidt excrement uit.
 • Levende organismen hebben een voortplantingssysteem (zonder afhankelijkheid van gastheercel zoals bij virussen).
 • Propulsie is een soort voortstuwing om zich voort te plaatsen of te bewegen.
 • Levende organismen worden onderverdeeld in twee domeinen: het domein van de eukaryoten waaruit schimmels, planten en dieren zijn geëvolueerd. Hun cellen bevatten celkernen, waarin genetisch materiaal ligt betreffende vorm, structuur, ontwikkeling en hoe het functioneert in het DNA. In het domein van de prokaryoten vinden we de bacteriën en de archaea terug die geen celkern bevatten.
 • Levende organismen worden beschouwd als een samenstel van chemische reacties en fysische verschijnselen.
 • Een levend organisme heeft de mogelijkheid om te kunnen waarnemen.

De contradictie met het virus!

Virussen hebben geen voortplantingssysteem. Ze nemen geen voeding op en scheiden geen excrement uit. Met andere woorden: virussen hebben geen stofwisselingssysteem. Een virus heeft geen propulsie om zich te bewegen en kan ook niet waarnemen. Virussen missen de essentiële functies om zelfstandig te kunnen leven.

Virussen hebben geen cellen en hebben bijgevolg dus ook geen celkern. Ze worden volgens de huidige definitie niet tot het leven gerekend. Een “virus” bevat een DNA of RNA-molecuul dat instructies bevat voor het maken van eiwitten en is altijd voorzien van een eiwitmantel dat de capside wordt genoemd. In sommige gevallen is er een buitenomhulsel van lipiden aanwezig dat een envelop wordt genoemd. Voor hun replicatie zijn ze afhankelijk van een gastheercel.

Wat zegt de virologie over het virus?

Virussen zijn dode of levende stukjes organisch materiaal. Levende virussen worden al dan niet gedood in vaccins. De onbeantwoorde hamvraag is dan: maakt het lichaam “antistoffen/antilichamen” aan tegen een levend virus als het via een vaccin een dood virus heeft ontvangen??? Maakt het lichaam überhaupt “antistoffen en/of antilichamen” aan tegen het virus (dood of levend?) of maakt het lichaam “antistoffen/antilichamen” aan tegen de (giftige gevaarlijke) adjuvanten van het vaccin?

Zeer eigenaardig dat daar nooit een plausibel antwoord op komt. Doordenker: als jij gelooft dat een vaccin jou beschermt, dan mag ik deze bescherming weigeren, want ik kan jou niet meer in gevaar brengen, toch? De delta variant is bedacht om de 100.000 bijwerkingen te maskeren en…om niet-gevaccineerden de schuld te kunnen geven. Gelukkig heeft de media gezegd dat de delta variant door de gevaccineerden wordt verspreid.

En het kan nog gekker! Sommige virologen vinden dat sommige virussen een enorm bewustzijn hebben met een uitermate ontwikkelde intelligentie dat de zogezegde “immuniteit” van alle levende organismen kan verschalken. Virussen kunnen alle hogere levensvormen bedriegen en vervolgens doden. Het slimme virus is zo ongelooflijk dodelijk dat het journaal er jou dagelijks eraan moet herinneren… Andere virologen vinden dan weer dat virussen kunnen evolueren.

Er zijn zelfs virussen die precies weten wanneer iemand op een stoel zit om een pint bier te drinken of iemand die al rechtstaand te dicht bij een ander rechtstaand persoon staat om bijvoorbeeld een liefdevol woord te zeggen. Volgens de maatregelen infecteren virussen namelijk alleen rechtstaande mensen. Als het “coronavirus” zo ongelooflijk besmettelijk is dat we een mondkapje moeten dragen, waarom kan er dan niet getest worden via het nemen van een staal uit de mond?

En ondanks dat volgens de huidige wetenschappelijke definitie van levende organismen, virussen niet tot levende organismen kunnen worden gerekend, zeggen virologen dat virussen zeer gevaarlijk zijn. Deze beruchte virussen zijn wel in staat om tegen het trilhaarepitheel van de slijmvliezen van de ademhalingswegen in te gaan. Om vervolgens zich doorheen de taaie vliezen te boren dat alle weefsels en organen omgeeft en beschermt.

Virussen zijn volgens sommige virologen zelfs in staat om doorheen het corium van de huid heen te dringen en met gemak dwars door de oertaaie wanden van de bloedvaten te gaan om via de bloedbaan verspreid te worden in het lichaam. En dat allemaal terwijl virussen geen propulsie hebben. Mens toch, wat zijn die virussen toch slim en zo levensgevaarlijk!!! Ja, sommige virologen zeggen dat virussen een enorm ontwikkelde intelligentie hebben. De virologie loopt vast in zijn eigen contradictie. Inzake het virus: het enige wat muteert zijn de leugens.

Ik, Daniël weiger het etiket van “virusontkenner” pertinent. Het is gewoon een voorafname op het debat nog voor het goed en wel is begonnen. Want hoe kan ik het bestaan van virussen ontkennen waarvan het bewijs van bestaan de dag van vandaag nog niet is geleverd door de empirische wetenschap??? Het debat gaat dus tussen “virussceptici” en “virusgelovigen”, al de rest is manipulatie van de taal, dus dikke zever.

Gevaarlijk virus?

Dus als je er dieper over nadenkt, kom je tot de conclusie dat virussen eerder eigenschappen hebben van exosomen. Exosomen dienen tot doel om de mitose te begeleiden, celafval (ziektegif) af te voeren en het recycleren van het kostbare DNA-materiaal bij apoptose. De frase ‘voor zover dat het virus al bestaat’ roept natuurlijk vele vragen op. In verschillende wetenschappelijke kringen wordt niet uitgesloten dat wat een virus wordt genoemd in feite een product is van de eigen cellen.

En zeker geen ongewenste gevaarlijke indringer die de gastheer wilt doden. In dit verband spreekt de wetenschap van “exosomen” die in feite de lichaamscellen zuiveren. Deze exosomen, verwant aan vesikels (blaasjes), voeren genetisch afval door de celwand naar buiten af. Dat zuiveren is nu eenmaal hard nodig na verontreiniging door het milieu of door biologische schokken en celstress.

Natuurlijk bevatten deze vesikels exosomen die op hun beurt brokstukjes van het genetisch materiaal uit de cel. Wanneer men hiervan sporen aantreft, bestaat door het dualistische denken van de medische geneeskunde om het exosoom hiervan de schuld te geven voor de infectie (vals concept), terwijl het exosoom bijdraagt aan het herstel van de cel en de cel ontgift en zuivert. Het spreekt hier vanzelf dat deze waarheid niet in de smaak valt bij de virus- en vaccinindustrie.

Dat geldt ook voor de alternatieve kankeronderzoeken (ik denk hierbij aan de Germaanse geneeskunde en de Ayurveda) die duidelijk zeggen dat een kankergezwel niet de feitelijke aandoening is, maar slechts een symptoom. Dat is de manier waarop het lichaam een ander probleem oplost. Ooit komt de dag dat deze nieuwe denkwijze deuren zal openen voor nieuwe mogelijkheden. Maar wie nu de dag van vandaag het bestaande kankerbastion aanvalt kan rekenen op zwaar geschut. Net zoals bij het coronavirus zal de gans met de gouden eieren niet snel geslacht worden.

7- Het chromosoom 8 (Dr Kauffmann)

Om de logica van de testprocedure rond covid-19 te begrijpen is het belangrijk te begrijpen wat chromosomen zijn en wat de specifieke functies van chromosoom 8 (‘C-9) zijn. In principe is een chromosoom een bepaalde DNA-molecule, dat delen of het geheel van genetisch materiaal (genoom) bevat van iets levends of van een micro-organisme. Mensen hebben 23 paren, dus 46 chromosomen. We hebben twee chromosomen 8. 16% van de genen zijn betrokken bij de ontwikkeling van kanker als het lichaam geen uitweg meer vindt om zijn afvalstoffen, toxines, verzuring en de effecten van biologische schokken te neutraliseren en af te voeren.

Als C-8 in het menselijke lichaam wordt beschadigd, geëlimineerd of door mutaties (via vaccinatie) slechter zal functioneren, zijn de typische gevolgen voor de mens, dat we vatbaarder voor kanker worden en dat bepaalde hersenfuncties geheel of deels worden uitgeschakeld waardoor effecten van biologische schokken heviger worden.

Het is van het grootste belang om vandaag de validiteit van de sars-cov-2 test na te gaan. Hoe werden deze PCR-test geijkt zonder virusisolaat??? De PCR-procedure, zoals deze door de WHO is goedgekeurd en bekrachtigd, dient voor het opsporen van delen van het Covid-19 virus. In essentie is de test gericht op het traceren van RNA (genetisch informatie) materiaal van het virus dat nog nooit is gevonden.

In april 2020 wordt op het internet gemeld dat de sequentie van de WHO corona primer, de referentie voor de PCR test inderdaad exact overeenkomt met een sequentie in het menselijke genoom. De WHO specificeert voor dat doel een “primer sequentie” gecodeerd CTC CCT TTG TTG TGT TGT. Interessant is dat dit protocol wordt gebruikt om aan te tonen dat iemand positief wordt getest voor covid-19.

MAAR: Dit protocol CTC CCT TTG TTG TGT TGT komt voor in ieder menselijk DNA en komt exact overeen met C-8. Wat men feitelijk doet met de PCR-test is het gelijkstellen van C-8 als een lichaamsvreemde, vijandige materie en dit identificeert als het coronavirus.

Deze primer sequenties zijn de sequenties die bij de PCR-test worden opgespoord en vermenigvuldigd. Men kan dat zover laten doorlopen tot men vindt wat men zoekt. Dat geeft aanleiding tot corona-positief. Maar het genoom van corona bevat 29881 basenparen nucleotiden en het vinden van een enkele primer wordt voldoende geacht om tot een besluit te komen. Dit moet betekenen dat alle PCR-tests per definitie vals-positieve testresultaten opleveren.

Maar niet alle PCR-tests die in omloop zijn gebruiken precies dezelfde primers. Dat is een opsteker voor de exosomentheorie en legt een potentiële bom onder het coronavirus. Je zou verwachten dat dit gegeven een grote impact zou hebben op de interpretatie van de PCR-test. Maar het blijft stil rond dit thema. Frappant dat eenzelfde scenario zich in 1993 ook heeft afgespeeld: als gevolg van de vaststelling dat het HIV-virus gewoon voorkomt in het menselijke genoom. (Duitse Bild-Zeitung op 17 april 1993) Dit thema verdween compleet uit de media.

8- Nobelprijswinnaar Kary Mullis, uitvinder van de PCR:

Kary Mullis, die in 1993 de Nobelprijs voor Chemie won, zei expliciet dat de PCR-test niet voor de diagnose van besmettelijke ziekten kon worden gebruikt. Hij was ook een hevige criticus van de hele HIV-hoax. Mullis zei: “De PCR-test kan niet gebruikt worden om te testen op virussen”. Jammer genoeg overleed hij in augustus 2019. Het lijkt wel of men op zijn dood heeft gewacht om met deze corona-hoax te beginnen.

In feite probeer ik duidelijk te stellen dat de PCR-test niet veel anders is dan het traceren van menselijk RNA-materiaal dat in exosomen voorkomt, dat over de hele wereld onder het gezag van WHO als “coronavirus” wordt geprotocolleerd. Het is gewoon schokkend dat iedereen in het bezit is van dit RNA-materiaal, wat door de gehele wereld wordt gezien als een “virus”.

Kary Mullis vond het een schande dat zijn medische collega’s de PCR-test gebruikten om virusinfecties aan te tonen, zoals het HIV-virus, dat aids veroorzaakt zou hebben, terwijl de test daar absoluut niet voor bedoeld is en zo’n infectie dus niet kan aantonen. Zelfs het Amerikaanse CDC heeft dit moeten toegeven.

Mogelijk nog veel schokkender is het dan waarom niet alle geteste mensen positieve uitslagen krijgen te horen. Iedereen is immers in het bezit van chromosoom 8. Als zelfs het percentage positieve testen blijft steken op een te verwaarlozen minder dan twee procent, is de vraag gerechtvaardigd hoe die test gebruikt wordt. Is het afhankelijk van het moment dat de kettingreactie wordt gestopt? Dat betekent dat hoe sneller we een uitslag hebben, hoe minder betrouwbaar het resultaat is.

Maar dit kan ook betekenen dat men de uitslagen kan manipuleren door GGD (coronatesten), krapte en onderbezetting te laten fingeren (verzinnen, verbuigen). Dat is nu aan de gang. Dan de kettingreactie een paar dagen langer aan de gang houden waardoor de positieve uitslagen na verloop van tijd progressief toenemen.

Opvallend hierbij is ook dat de testmethoden – zoals de PCR-test – moleculen detecteren die bij alle mensen voorkomen. Bij alle testmethoden voor „virussen“ zal een bepaald aantal mensen altijd „positief“ testen, en dit is louter afhankelijk van hoe gevoelig de testmethode is afgesteld en het aantal cycli dat men doorloopt.

De integriteit van onze overheid, GGD en allerlei deskundigen en virologen kunnen zwaar in twijfel worden getrokken, aangezien de PCR-test 100% ongeschikt is voor het doel waarvoor het nu misbruikt wordt, tenzij men werkelijk onder de regie van buitenlandse machten als de WHO zit. Er wordt gewoon klakkeloos vanuit gegaan dat RNA deeltjes die in elk lichaam wordt aangetroffen een “coronavirus” is, omdat het WHO protocol dit nu eenmaal voorschrijft.

Blijkbaar moet het mensdom in een psychologische houdgreep worden gehouden tot het verlossende vaccin beschikbaar wordt. Desondanks zaaien de mainstream media paniek en angst door valselijk te veronderstellen dat al deze positieve PCR-resultaten infecties zieken en besmettelijke mensen zouden betreffen. Ondertussen gaan wereldwijd een aantal zeer gerespecteerde wetenschappers ervan uit dat er nooit een corona pandemie is geweest, maar alleen een PCR-test-pandemie. Zij wijzen er expliciet op dat een positieve test niet betekent dat er een intact virus is gevonden. Daarom wordt de angstpsychose zo hardnekkig in stand gehouden. Dr. Reiner Fuellmich.

Alleen door te blijven ageren tegen de onzin van mondkapjes, social distancing, en alle andere onzin van de maatregelen, de onzin van virologen en fraude van het WHO kunnen we voorkomen dat ons iets wordt opgedrongen tegen onze menselijke natuur in. Laat men maar met het tegendeel aankomen, alleen keiharde staalharde wetenschappelijke bewijzen zijn toelaatbaar in de argumentatie.

Zoals de geschiedenis al zoveel heeft aangetoond, is alles altijd precies het omgekeerde. Een psychotisch gedeformeerde figuur als onze gulle filantroop Bill Gates, wil mensen via vaccinatie immuun maken voor ziekten, zodat ze langer en gezonder kunnen leven… en tegelijkertijd propageert hij namens de opperste zwarte elite een bevolkingsreductie wereldwijd van 90% om de “natuur” en het “klimaat” te redden en de planeet leefbaar te houden.

Als je iets van de vrijmetselarij kent, kun je overal de tekens, de typische satanische handgebaren en het getal 33 herkennen. Doe zelfonderzoek en verdiep je in deze materie, vertrouw jezelf.

Conclusie: er is geen “virus”, en er was nooit een pandemie, er is wel een test en angst epidemie aan de gang. En reken maar dat de volgende golf eraan komt, als het weer omslaat en alle mensen hun toxines gaan vrijgeven in hun lichaam en daardoor griepklachten gaan krijgen, want beschadigde lichaamscellen door verzuring, angst, biologische schokken, stress en toxines moeten nu eenmaal opgeruimd worden. Daarvoor bestaan exosomen, maar geen virussen.

De angstpsychose door de PCR-test epidemie is bedoeld om ons mak te slaan en klaar te stomen voor de verlossende vaccinatie om ons chromosoom 8 te beschadigen zodat we steeds korter gaan leven, onze weerstand tegen kanker gaan verliezen en het niet zullen beseffen door verlies en stagnatie van onze hersenontwikkeling omdat de hersencapaciteit afneemt.

We worden gehersenspoeld om de eigen bevolking te zien als een schadelijk verschijnsel dat zo snel mogelijk moet worden geïnjecteerd met lichaamsvreemd DNA van geaborteerde baby’s. Ons eigen DNA wordt verkocht als het dodelijk virus en dat moet bestreden worden door ons eigen DNA uit te schakelen. Rudolf Steiner had het in zijn tijd gelijk met de Spaanse griep, en nu gebeurt het weer.

Het ziet ernaar uit dat de complotgekkies en aluhoedjes toch gelijk krijgen. Het wordt tijd dat de gekkies ernstig worden genomen en dat men onafhankelijke immunologen gaat aanstellen die alle middelen krijgen tot onafhankelijk onderzoek om het bedrog van de vaccin-industrie grondig door te lichten. Het wordt ook tijd dat de politiek die vaccin industrie een halt toeroept, eindelijk eens gaat luisteren naar een onafhankelijk immunoloog (niet betaald door de farmaceutische investeringsmaatschappij) en stopt met dwaze investeringen om zichzelf en het eigen volk kapot te maken.

Laat het alsjeblieft eens tot u doordringen dat de corona-hoax een hoax is op alle gebied. Het kan een uitdaging zijn om het van nu af aan anders en beter te doen. Verhoog je trillingsfrequentie door het cultiveren van onvoorwaardelijke liefde: geen enkel gif, toxine, bacterie, exosoom kan jou iets doen. Los je emoties en biologische conflicten op, laat je hierin helpen. Het is bemoedigend dat ik een studie (ben de bron kwijt) heb gelezen die zegt dat de anti-vaxxers beter gefundeerde info verspreiden dan de pro-vaxxers die enkel de tunnelvisie volgen.

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • 6. Ontgiften van zware metalen (uit vaccins) In onze samenleving is er een verhoogde vervuiling door zware metalen, denk maar aan aluminium, arsenicum, tin,kwik, koper, lood, nikkel, thallium, cadmium enzovoort. Bronnen van vervuiling door zware metalen zijn bijvoorbeeld deodorants, verfproducten, industriële bekleding van het meubilair, kleuren verwerkt op porselein zijn dikwijls zeer giftig, amalgaamvullingen, kunstgebitten, aluminiumfolie, vaccins, farmaceutische medicijnen, pesticiden, plastic, industriële reinigingsmiddelen, cosmetica, enzovoort. Ze verspreiden zich in het milieu en waterreservoirs en komen direct of indirect in ons lichaam terecht. Veel zware metalen komen direct in ons lichaam door vis uit de diepzee dat vervuild is door industriële [...]

  By Published On: 15/03/2024
 • OntgiftingIdeaal is dat men veel varieert uit de lijst van de besproken opgenomen middelen waarbij de synergetische werking wordt versterkt. Verder vraagt het jou om educatie te doen, want vanuit de overheid en het medisch apparaat krijg je niet de juiste informatie. Jouw gezondheid is dus volledig jouw verantwoordelijkheid. Veel succes met de ontgiftingHet feit dat het farmaceutisch product neomectine (ivermectine) verboden is bij de behandeling van corona, wijst erop dat dit wormdodend middel wel belangrijk is bij het ontgiften van de coronavaccins. Uit het werk van Free People online: van “boosterprik omicron en grafeenoxide in vaccins met bronmateriaal” is [...]

  By Published On: 15/03/2024
 • Draai de leugen om, dan zie je de waarheid Hoe onze overheid en de WHO waarheid verdraait in leugens. Censuur is een bekentenis van vrees voor de waarheid. Waarom geloven virologen in virussen, hoewel er geen virussen zijn in levend weefsel en cellen? Virologen definiëren dat een virus geen metabolisme heeft, zich niet kan voortplanten en geen celkern bevat, in tegenstelling tot eukaryoten die dat wel hebben. Virussen (zogezegde virussen) zijn dus biochemisch dood. Vele virologen beweren bovendien dat alleen een volledig viraal genoom streng in staat is tot infectie, maar een deel van het virus (dwz. een genfragment) is [...]

  By Published On: 15/03/2024