De handigheid of de lateraliteit

Vandaag, een ideale dag om even verder de Germaanse geneeskunde te bestuderen en begrijpbaar te maken voor iedereen. Dat is de innerlijke hartenwens van Dr. Hamer. Een uiterst belangrijk criterium om conflicten te helpen opsporen is de handigheid. Bij de eerste celdeling (zygoot) wordt deze biologische handigheid bepaald. Dat wil zeggen dat bij de eerste celdeling de ontwikkeling van het computerdeel “de kleine hersenen” de differentiëring ontstaat van de links- of rechtshandigheid. En bij eeneiige tweelingen heb je altijd een rechts- en een linkshandige. De handigheid heeft niets te maken met de werking van de hersenhelften. De linkerhersenhelft omvat het meer rationele en mentale denken waardoor men kan analyseren, logisch denken, lezen enzovoort. Het werkt lineair. De linkerhersenhelft bestuurt de rechterzijde van je lichaam. De rechterhersenhelft omvat meer het sensitieve, de creativiteit, verbanden vinden om de context te begrijpen. Het is het deel van het gevoel, het sensitieve. De rechterhersenhelft bestuurt de linkerzijde van het lichaam. 

De handigheid heeft te maken waarin soortgenoten in opgedeeld worden. Men heeft een duidelijke moeder/kind zijde waarin de lijn doorgetrokken wordt in je moeder of je eigen kind (soms ook je huisdier dat je als eigen kind ziet). Alle mensen die niet tot je moeder of eigen kind behoren worden allemaal aanzien als de partnerzijde, de andere zijde dus. De partnerzijde kan je vader, broer, zuster, buurvrouw, vrienden, familie enzovoort zijn. Deze links- of rechtshandigheid begint om precies te zijn in de kleine hersenen. Alles wat erboven ligt (hersenmerg en hersenschors) is samen met de kleine hersenen verbonden met de handigheid. Alleen bij de hersenstam speelt de handigheid nauwelijks een rol. Dit betekent dat de handigheid een belangrijk rol speelt om conflicten op te sporen met betrekking tot de kiembladen ectoderm, nieuw- en oud mesoderm. 

Bij Endoderm liggen de zaken dus anders. Bijvoorbeeld de schildklier, dat een endodermaal orgaan is; Hier zien we als de rechterzijde van de schildklier aangedaan is, dat het conflict gaat om iets goed dat men niet te pakken krijgt omdat men te langzaam is. Is de linkerzijde van de schildklier aangedaan, dan gaat het conflict gaat om iets slechts niet kunnen kwijtraken omdat men te langzaam is. Bij de amandelen zien we als de rechter amandel is aangedaan dat het gaat om een ongewenste voedingsbrok dat men niet voldoende kan inslijmen om het te kunnen doorslikken. Het kan ook mentaal gaan om iets dat men graag zou willen en dit niet kan bemachtigen. De linker amandel gaat om hetzelfde ongewenste voedingsbrok waarbij de nuance ligt op niet voldoende kunnen in te slijmen om het uit te spuwen. Mentaal betekent iets dat ongewenst is niet kunnen kwijtraken.

Nu is het zo dat bij mensen die rechtshandig zijn en een conflict ervaren met betrekking tot je eigen moeder of kind, dat het conflict zal inslaan op de linkerzijde van het lichaam. Conflicten met betrekking tot de partnerzijde zal bij een rechtshandige op de rechterzijde van het lichaam neerslaan. Bij linkshandigen is het net andersom. De linkshandigheid verlegt het conflict ook op de tegenoverliggende zijde van de hersenen in vergelijk met de gebruikelijke rechtshandigheid. De linkshandigen zijn quasi van de psyche tot de hersenen anders “gepoold”. Je begrijpt als je niet om de handigheid vraagt bij de mens om zijn probleem op te sporen, dat dit een grove fout is. De handigheid is cruciaal voor de toewijzing van de conflicten tot de Hamerse haarden en het kankergezwel (oud-mesoderm) of necrose (nieuw mesoderm) of ulceratie (ectoderm) aan het orgaan van het allergrootste belang. Het bepaalt de conflict inslag dat synchroon op de hersenen, psyche en het orgaan neerslaat. Het bepaalt ook de mogelijkheid om aan welke “ziekte” (herstel of genezing) dan wel het zinvolle biologische speciaalprogramma bij een mens te weten aan welk conflict hij kan lijden.

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…