Ik hoef me niet aan geboden te houden om in de hemel te komen

Als ik er dieper over nadenk, besef ik dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als “in de hemel komen”. Het besef en kennis dringt door dat je daar al bent. In mijn innerlijke beleving ervaar ik aanvaarding en begrip, waarbij ik me verbonden voel met de eenheid, het goddelijke, de telos.

Tegelijkertijd besef ik dat het niet gaat om daar actief naartoe te streven of eraan te werken. Het is onmogelijk om ergens naartoe te gaan waar je al bent. Om dat te doen, zou je weg moeten gaan van waar je al bent, wat het hele doel van de reis teniet zou doen. Het draait om het ervaren van “IK BEN”. Ik weet en voel dat ik thuis ben.

De grote ironie is dat veel mensen denken dat ze de plek waar ze zich bevinden moeten verlaten om te bereiken waar ze willen zijn. En zo verlaten ze de hemel in de hoop de hemel te bereiken… door de hel. In werkelijkheid gaat het erom te begrijpen dat je nergens naartoe hoeft te gaan en niemand anders hoeft te worden dan precies de mens die je op dit moment bent.

Dat is verlichting. Je bent op een reis zonder bestemming. In feite is de hemel, zoals de meeste mensen het noemen, “nergens”, behalve in het hier en nu.

Voor velen zal dit misschien onbegrijpelijk lijken, en ze zullen zich afvragen: “Waarom zie ik de hemel dan niet?” Je kunt niet ervaren wat je niet kent of begrijpt. Veel mensen realiseren zich niet dat ze op dit moment al in de hemel zijn, omdat ze dit nog niet hebben ervaren. Het vormt een vicieuze cirkel. Je kunt niet ervaren wat je niet weet, en je weet niet wat je nog niet hebt ervaren.

In ons denken bestaat er geen manier om te ervaren wat we niet weten, en we kunnen ons denken niet zomaar uitwissen! Dat wat het denken doet, probeert zelf datgene wat het doet weg te denken, maar dat is onmogelijk. We zitten vast in ons denken, en dat is vandaag de dag meer dan ooit waar. Ons denken is krachtig, maar heeft zijn grenzen.

Voor jou betekent verlichting iets weten wat je nog niet hebt ervaren en dat dan wel ervaren. Kennis opent de deur naar ervaring, maar bij de meeste mensen werkt het precies andersom. In feite weet je veel meer dan je ooit hebt ervaren, maar je beseft niet dat je het weet.

Mensen weten bijvoorbeeld dat er een God is, maar ze ervaren dat misschien niet bewust. Daarom blijven mensen wachten op een ervaring. En al deze tijd ondergaan ze dit maar. Maar in werkelijkheid ervaar je het al zonder dat je je ervan bewust bent, wat eigenlijk hetzelfde is als het helemaal niet ervaren.

We lijken nu echt in cirkels rond te draaien. Maar in plaats van dat te doen, zouden we misschien moeten proberen de cirkel zelf te zijn. Het hoeft niet per se een vicieuze cirkel te zijn; het kan een verheven cirkel zijn. Het is essentieel om voorbij het denken te gaan, naar het transcendentale niveau. Transcendentale concepten zijn realiteiten die verder gaan dan het denken. Ze overstijgen alles wat we kennen en zelfs wat we kunnen kennen.

We voelen dat ze bestaan, maar we kunnen ze niet volledig bevatten. Zodra we proberen ze voor te stellen, worden ze begrippen. Daarom spreken we van noties in het transcendentale veld. We hebben er geen expliciet begrip van, maar we kunnen ze wel aanvoelen. God is daar zeker bij, maar ook liefde, eenheid, gezondheid, de ziel/zelf – het zijn allemaal transcendentale noties die naar oneindigheid leiden. Oneindigheid kunnen we niet definiëren.

We kunnen het denken zelf overstijgen. Het denken is gebonden aan dualiteit met al zijn tegenstellingen. In het transcendentale zijn er paradoxen, of beter gezegd: “poorten naar waarheid”. Uiteindelijk laat de geest los wat niet echt is, en niets in het leven dat ons leidt, is echt, behalve de relatie met God.

Zelfverloochening wordt vaak gezien als zelfopoffering, maar dat is niet nodig. Een ware meester geeft niets op; hij legt gewoon dingen naast zich neer die hij niet langer nodig heeft. Er zijn veel mensen die zeggen dat je je verlangens moet overwinnen. Nee, je mag gewoon je verlangens aanpassen. De eerste aanpak is een rigoureuze disciplinering, terwijl de tweede een vreugdevolle oefening is.

Sommige mensen beweren dat je alle aardse passies moet overwinnen om God te kunnen kennen. Echter, het is voldoende om ze te kennen en te aanvaarden. Wat je niet accepteert, zal blijven bestaan; wat je erkent, zal verdwijnen. Er zijn mensen die oprecht streven om alle aardse hartstochten te overwinnen, alsof dat hun passie is.

Ze hebben een hartstocht voor God, een hartstocht om Hem te leren kennen. Maar hartstocht is hartstocht, en het vervangen van de ene door de andere verandert niets. Daarom is het beter om niet te oordelen over waar je gepassioneerd over bent; merk het gewoon op en onderzoek of het je van pas kan komen.

Veel hartstochten kunnen je werkelijk van dienst zijn bij het worden van wie je wilt zijn. Onthoud dat we voortdurend bezig zijn met onszelf te herscheppen. En elke beslissing bepaalt wie of wat je bent. Dit doe je voornamelijk door je keuzes met betrekking tot Wie of Wat je passioneert.

Vaak lijkt het alsof mensen op het spirituele pad afstand doen van alle aardse hartstochten en menselijke verlangens, dat wat hij heeft gedaan, heeft begrepen, als een manier om de illusie te doorzien en zich te bevrijden van passies die hen niet dienen.

Echter, zelfs dan blijven deze mensen van de illusie houden voor wat het hen heeft gegeven: de kans om volledig vrij te zijn. Begrijp dat passie liefde is die in daden wordt omgezet. Het voorziet de motor van de schepping van brandstof. Het is de manier waarop concepten op zielsniveau kunnen worden omgezet in ervaringen.

De ziel wil voelen wat het conceptueel weet. Dankzij passie hebben we een vuur dat ons aandrijft om te zijn wie we werkelijk zijn. Daarom is het niet wijs om je passie te ontkennen, want dat is precies hetzelfde als ontkennen wie of wat je werkelijk bent en wie je werkelijk wilt zijn.

Het gaat erom de behoeftigheid te ontstijgen. Je zegt vaarwel tegen de wereld, maar je doet geen afstand van je passie; je ontkent eenvoudig de gehechtheid aan specifieke resultaten. Passie is de liefde in actie. Het is juist het handelen dat het “zijn” ervaart.

Maar wat wordt er vaak gecreëerd als onderdeel van het handelen? Verwachting. Om de hemel op dit moment te ervaren, leef je zonder verwachting, zonder behoefte aan specifieke resultaten. Dat is pas vrijheid, dat is goddelijkheid, dat is de hemel in het hier en nu waar we allemaal zijn. Ik hou van jullie allemaal. Warme groeten. Daniël. Zie je nu de hemel in je ervaring?

Zingeving

Er zijn drie belangrijke zaken voor zingeving: het aanroepen van het existentiële-zijn-ik

 1. verbinding met jezelf om verbinding te hebben met de ander
 2. betekenis geven aan je leven door altruïsme of dienstbaarheid
 3. spirituele betekenis en bewustzijnsgroei

De reis van zelfverwerkelijking begint met het verlangen naar verbinding, zingeving en het overstijgen van ons wereldse en materiële bestaan. Dit omvat alle mentale en geestelijke handelingen met de intentie om te groeien naar een meer geëvolueerde staat van zijn.

Spiritualiteit vergemakkelijkt de zoektocht naar zingeving en biedt antwoord op de vraag: wie zijn wij? Deze zoektocht voert ons naar wat achter het fysieke domein ligt, meestal niet waar te nemen met de vijf fysieke zintuigen, maar wel door een staat van innerlijke ervaring of innerlijke zintuigen.

We willen graag de strijd en het lijden van het alledaagse overwinnen. We weten dat het leven ons veel meer te bieden heeft, we voelen de opwinding van het ontwaken terwijl we antwoorden zoeken op levensvragen. Intuïtief geloven wij dat deze antwoorden ons transformatie, innerlijke vrede en geluk zullen brengen.

Wie heeft antwoorden op onze vragen? Het geloof, de wetenschap, de kwantummechanica of het boeddhisme? Misschien is de boodschap hetzelfde. Ik geloof dat het verlangen naar zingeving veel dieper gaat dan het alledaagse leven en dat het pregnanter aanwezig is in elke mens die ik in mijn leven heb ontmoet.

Geen enkel gezond of ongezond mens is tevreden met een leven van dingen verzamelen en plezier maken zonder verbondenheid. We zoeken naar transcendentie, naar contact met een hogere intelligentie, een mysterie dat we voelen als we naar de sterrenhemel kijken of een panorama zien. Dan vragen we ons af hoe alles is ontstaan, en dat is het begin van wijsheid.

Ik zie dat mensen langzaam beginnen te “ontwaken”. Sommigen dachten dat materiële welvaart bevrediging en geluk zouden schenken, maar ze ontdekken dat dit niet zo is. Na een spirituele zoektocht van 40 jaar heb ik ontdekt dat materie geen geluk schenkt. Dat wil niet zeggen dat materie verkeerd is; nee, ik wil zeggen dat het innerlijke niet gevuld kan worden met materie. Het innerlijke kan gevuld worden door zingeving, en daarbij kan materie een handig instrument zijn.

Wanneer zal de rest van de mensheid dit ontdekken? Er is niets mis met het bezitten van materiële zaken; zij maken deel uit van rijkdom en overvloed. Het is echter misleidend te denken dat je geluk afhangt van materiële dingen. Jammer genoeg worden wij geconditioneerd met het idee dat we bepaalde zaken nodig hebben om gelukkig te zijn.

Geluk zit diep in onszelf; we hoeven het echt niet buiten onszelf te zoeken, want daar zullen we het nooit vinden!

Veel mensen in de westerse cultuur streven naar succes. Ze willen dat fantastische huis, ze willen een florerend bedrijf, ze willen alle uiterlijke dingen verwerven. Er is niets mis mee om iets te willen, maar het verwerven van al deze dingen brengt je niet per se wat je echt wilt: geluk.

We jagen deze uiterlijke dingen achterna in de veronderstelling dat ze ons geluk brengen, maar het werkt juist andersom. Je hebt de mogelijkheid om eerst te streven naar innerlijke vreugde, innerlijke rust, het innerlijke visioen, waarna we uiterlijke dingen zullen verwerven als bijproduct van ons geluk.

Een interne ommekeer is alles wat je nodig hebt. Ook het besef dat alles zowel fysiek als metafysisch met elkaar verbonden is; er bestaat niets uitzonderlijks. De sjamanen uit prehistorische gemeenschappen wisten al dat alles met elkaar verbonden is. Vandaar dat ze ook voor alles zorg droegen; ze wisten dat hun uiterlijke wereld een reflectie was van hun innerlijke wereld.

Dus alles wat je waarneemt, daar ben je mee verbonden. Alles zit in jezelf, inclusief je eigen geluk. De buitenwereld is de wereld van gevolgen, niet meer dan het resultaat van gedachten. Stel je gedachten en frequenties in op geluk en liefde. Laat jezelf stralen van geluk en vreugde en zend die gevoelens uit naar het universum; dan zul je waarlijk de hemel op aarde ervaren. Dat is wat ik nu op dit moment ervaar.

Als je zelf in een toestand zit van burn-out, bore-out of depressie, zend je die gevoelens ook uit naar het universum en kan de uiterlijke wereld je onmogelijk het verlangde geluk geven en doen ervaren.

Ik kom mensen tegen die verschrikkelijk veel geld verdienen, maar waardeloze relaties hebben. Dat is geen rijkdom. Je kunt gaan voor het geld en rijk worden, maar je niettemin arm voelen.

Begrijp me niet verkeerd, ik wil niet suggereren dat geld geen deel is van rijkdom, dat is het beslist, maar het is maar een deel ervan. En ik ontmoet ook veel spirituele mensen die voortdurend platzak en ziek zijn. Dat is ook geen rijkdom. Het leven hoort in overvloed te zijn, op alle gebieden, dat is rijkdom.

Egoïsme, geweld en hebzucht zitten in ieder mens. Het is gemakkelijk om andere mensen te bekritiseren, maar als je jouw eigen agressie, hebzucht en egoïsme kunt beteugelen, bestaansrecht geven, dan werk je mee aan een betere wereld.

Er zijn heel wezenlijke vragen: “wie ben ik?”, “waar kom ik vandaan?”, “hoe is de aarde ontstaan?” enzovoort. Mensen worstelen met deze eeuwige vragen en het zijn belangrijke vragen. En belangrijke vragen zijn: “waar kom ik vandaan,”, “waar ga ik heen?”, “en waartoe ben ik hier?”. Als we die vragen niet kunnen beantwoorden, zijn we verloren.

Wat is passie?

Passie is eigenlijk liefde omgezet in daden. Het helpt je om concepten te veranderen in ervaringen. Het is de energie van creatie, van de schepping. Passie is de brandstof, het vuur dat ons aandrijft om uit te drukken wie we werkelijk zijn. Daarom moet je passie nooit ontkennen; dat zou hetzelfde zijn als het ontkennen van jezelf en wie je echt wilt zijn.

Soms lijkt het alsof iemand op een spiritueel pad afstand heeft gedaan van alle aardse hartstocht, alsof diegene alle menselijke verlangens heeft opgegeven. Maar dat is slechts schijn. In feite zal iemand die echt een meester is in spiritualiteit de illusie doorzien, begrijpen en juist afstand nemen van passie die hem niet dient. De meester begrijpt ten volle dat hij nog steeds van de illusie kan houden voor wat zij hem heeft gegeven: de kans om volledig vrij te zijn.

Begrijp dat iemand die de wereld vaarwel zegt, geen vaarwel zegt aan passie. Hij ontkent echter de gehechtheid aan resultaten. Hij weet dat passie de liefde is om te handelen, om te zijn dat wat wordt ervaren. Velen creëren vaak verwachtingen als onderdeel van handelen.

Ik zeg je: ware vrijheid is goddelijkheid wanneer je leeft zonder verwachtingen, zonder de behoefte aan specifieke resultaten. Een meester ervaart vreugde in het creëren, in het scheppen, maar niet in de nasleep ervan. Het is een keuze om de behoefte aan een specifiek resultaat te ontkennen.

Passie is eigenlijk de liefde het zijnde in daden om te zetten. De hoogste staat van bestaan is het essentiële “zijn”, waarbij zuiver bestaan puur God-zijn is. Het ‘nu/niet nu’, het ‘al/niet al’, het ‘altijd/nooit’ aspect van het Goddelijke. Het leven draait om het verlangen om te ervaren wie of wat we zijn, en dat vereist handelen.

In de kern van ons wezen hebben we de goddelijkheid die liefde is. Het is één ding om liefde te zijn (dat zijn we allemaal), en iets heel anders om iets liefdevols te doen. De ziel verlangt ernaar iets aan haar toestand te doen om zichzelf te leren kennen door haar eigen ervaring. Dat is de hoogste motivatie om haar meest verheven idee over zichzelf om te zetten en te realiseren in daden.

Precies deze voortstuwende kracht is passie. Als je deze passie doodt, dood je het Goddelijke. Gelukkig kunnen we de ziel en het goddelijke niet doden, want de ziel behoort tot het domein van energie. Energie kun je niet vernietigen, noch scheppen; het was er altijd, is er nu en zal er altijd zijn.

Energie neemt vorm aan, doorloopt de vorm om de vorm uiteindelijk weer te verlaten. Dat zijn de eigenschappen van energie. Maar, zodra de ziel of het goddelijke in jezelf iets liefdevols heeft gedaan, heb je jezelf verwezenlijkt en heb je nergens behoefte aan. Dat is de echte passie.

Vele mensen voelen aan de andere kant de behoefte om iets terug te krijgen voor hun inspanningen. Veel relaties worden aangegaan waarbij je echt om iemand geeft, en dat is volledig oké. Maar we zouden liever de liefde terugkrijgen of iets dergelijks. Beste mensen, dat is geen passie, dat is een verwachting, een vorm van behoeftigheid.

Precies die verwachting of behoeftigheid is de grootste bron van het ongeluk van de mens, omdat het de mens scheidt van het goddelijke. Maar iemand die geen verwachtingen meer koestert, zoals een echte meester, streeft ernaar om de scheiding van het goddelijke te beëindigen. Het beëindigen van die scheiding wordt in de Oosterse mystiek beschreven als “SAMADHI”, eenheid en vereniging met God, wat hetzelfde betekent als de samensmelting met het goddelijke.

Een meester is iemand die de illusie van de wereld vaarwel zegt en daarom afstand doet van de resultaten. Maar de meester laat nooit zijn passie varen. De meester weet intuïtief dat passie de levensweg is, “HET PAD”, het pad naar zelfverwerkelijking. Zelfs in zeer aardse termen kan ronduit gezegd worden dat als je geen passie hebt voor iets, je niet hebt geleefd, je geen leven hebt gehad, of helemaal geen leven hebt.

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Jezelf als waardevol beschouwenDe aarde biedt ons het juiste gereedschap waarmee jij kunt weten en ervaren wie je werkelijk bent. Wie je bent, is wie jij schept om in relatie te staan met al het andere. Elk van ons heeft hier op aarde een taak uit te voeren dat vreugdevol is. De vreugde van het ‘zelf’ te scheppen en te kennen, ervan bewust te worden wat je wenst te zijn, het ontplooien van het zelf-bewustzijn.Individuele relaties zijn het belangrijkste element in dit proces, daarom vormen relaties altijd een heilig fundament. Zij hebben bijna niets met de ander te maken en [...]

  By Published On: 20/03/2024