De invloed van de geest op de immuniteit

De invloed van de geest op de immuniteit

Stel je voor, de immuniteit, het leger van je lichaam.

Onze niet-fysiek tastbare geest staat altijd in verbinding met onze lichaamscellen.

Ik denk dat de meeste mensen langzaamaan besef krijgen dat onze geesteshouding een krachtige invloed uitoefent op onze gezondheid, ten goede of ten kwade. De geest dat niet tastbaar is beïnvloed lichaamsfuncties waaronder de immuniteit en de hormoonhuishouding, hetzij ten nadele van onze gezondheid, of juist tot het herstel ervan. We weten dat we allemaal een geest hebben en dat we kunnen denken. Ik denk, dus ik besta, een algemeen aanvaarde axioma.

Ondanks dat de wetenschap (dat echt een waardevol is) de trilling van het denken in de verschillende kwadranten van de hersenhelften met geavanceerde apparatuur kunnen meten, zijn ze niet in staat met dezelfde ontwikkelde hoogtechnologische apparatuur te achterhalen wat je precies denkt, want dit is subjectief, we kunnen dat niet bewijzen, maar toch weten we allemaal wat we denken. Waar staan dan de rationele wetenschappers met hun meten is weten??? Ik herhaal, de wetenschap heeft zijn waarde en is nuttig voor ons algemeen belang, maar op een bepaald punt stopt de wetenschap, en zo een punt is onze geesteshouding in relatie met alle cellen van ons lichaam. Welnu, zoals het domein van de fysica alle fysische aspecten en elementen van ons leven verklaart en beheerst, verklaart en beheerst het domein van de metafysica die aspecten en elementen van ons leven die het domein van de fysica te boven gaat. De wetten van aantrekking maken dus deel uit van de metafysica. Het werkt als een energie magneet en het trekt alle dingen aan die soortgelijk zijn en gehoorzaamt aan het principe van soort zoekt soort. Ons denken, subjectief, niet te meten gedachtenstroom maakt deel uit van het domein van de metafysica. Van daaruit gaan we naar het derde domein, de kwantumfysica of natuurwetenschap. De meeste mensen beseffen niet eens dat ze op elk moment van hun leven gebruik maken van de kwantumfysica. Het fundament van de kwantumfysica of de wetenschap van onbegrensde mogelijkheden leert ons:

“Alles wat wordt waargenomen, door de waarnemer zelf wordt beïnvloed”

Als dit waar is, dan speel jij de grote rol in alles wat er gebeurd, exact zoals het gebeurt.

In dit domein van de kwantumfysica is de geest heerser. De vraag is alleen of jij het bewust of onbewust, opzettelijk of onopzettelijk en bedoeld of onbedoeld doet. Een ding is zeker, jij hebt het gedaan. Jouw geluk, totale gezondheid en algemeen welzijn valt hieronder. In het gebied heerst de invloed van jouw geest op je immuniteit van je fysiek lichaam, en is het punt dat niet meer kan worden geverifieerd door meten is weten van de wetenschap. Zolang de wetenschap zich blijft vastpinnen op staalharde bewijzen, zal het vastlopen in een oneindig intellectueel spel dat geen einde kent, waardoor de natuurlijke intelligentie nooit begrepen kan worden. Want het kan niet bewezen worden, net zoals het tegendeel ook niet bewezen kan worden, Het is voorbij de fysica van het menselijke lichaam. Het kan wel gevoeld worden.

Hoe kunnen we met onze geest onze fysieke gezondheid kunnen beïnvloeden, en de manier waarop.

De eerste indicaties voor dat hoe, zal wel niet al te opwindend zijn, en waarschijnlijk zullen ze dat nooit zijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat er een communicatie bestaat tussen de hersencellen en het immuniteitssysteem dankzij de hormoonhuishouding. Deze communicatie loopt in twee richtingen, de lichaamscellen sturen namelijk eveneens boodschappen naar onze hersencellen. Maar de endocriene klieren die hormonen (via bloedbaan), neurotransmitters (via zenuwstelsel) en feromonen (stofjes die je lichaam verlaten) aanmaken hebben een fractie van tijd nodig om lichaamscellen te bereiken om de boodschap over te brengen. Het antwoordt van de lichaamscellen heeft eveneens een fractie van tijd nodig om de hersencellen te bereiken. Het overlevingsmechanisme in het lichaam wilt dat er nog sneller op boodschappen kan worden gereageerd op levensbedreigende plotse toestanden. Het zijn niet alleen de hersenen die reageren, maar ook het ruggenmerg kan accuraat juiste beslissingen nemen. Als je bijvoorbeeld met je vinger aan een gloeiend voorwerp komt, geeft het ruggenmerg het bevel om je vinger terug te trekken, en dat is veel tijd gewonnen en kan voorkomen dat je vinger verbrandt. De boodschappen moeten niet de hele weg volgen tot aan de hersenen en vice versa.

Het wordt mogelijk geacht dat het overdrachtsmechanisme van boodschappen aan onze immuniteit in de hypothalamus (een endocriene klier) en de neocortex (het ‘jongste deel’ van de hersenschors waarin cellen in regelmatige lagen gerangschikt zijn) moet worden gezocht.

Maar de hamvraag is, waaruit bestaat deze verbinding tussen onze immuniteitssysteem en het centrale zenuwstelsel?Het antwoordt op deze vraag blijft de wetenschappers ontglippen.

Maar dan komt het, bij gevoelens krijgen alle lichaamscellen tegelijkertijd de boodschap, nog sneller dan de tijd die de hormoonhuishouding nodig heeft om de boodschap over te brengen. Intuïtief weten we dat bij elk gevoel als resultaat van een gedachte ogenblikkelijk de emotie ontstaat dat het lichaam in beweging brengt, het gebeurt letterlijk tegelijkertijd. De immuniteit lijkt eerst te reageren op je gedachten en vervolgens op de boodschappen die gestuurd worden uit de hersenen, bovendien moeten we beseffen dat de witte bloedcellen in de kleine teen geen boodschappen ontvangen via het zenuwstelsel. De witte bloedcel in de kleine teen weet al hoe je denkt over jezelf, nog voordat hij de boodschap heeft ontvangen via hormonen. De moeilijkheid voor de wetenschappers is het feit dat de immuniteit geen duidelijk te definiëren begrenzingen heeft.

Onze immuniteit is een soort legermacht dat functioneert maar het lijkt geen centraal hoofdkwartier te bezitten. Onze immuniteit is een legermacht van steeds patrouillerende cellen die lichaamsvreemde stoffen, toxines en destructieve micro-organismen aanvalt en vernietigt. Maar deze legermacht in het lichaam heeft geen te definiëren bevelshiërarchie of commandocentrum. Het lijkt gestuurd te worden door een uiterst hoogontwikkelde intelligente strategie die elke witte bloedcel – iedere soldaat in dat leger – bereikt ongeacht waar deze zich in het lichaam bevindt. Er zijn onderzoeken die bevestigen dat oraal verkregen witte bloedcellen nog steeds reageren op de emoties van de donor. Is dat geen plausibele suggestie voor onze wetenschap om dit terrein iets meer te gaan verkennen? Het valt wel niet te meten, die onvindbare connectie tussen de immuniteit en het centrale zenuwstelsel snap je? Het is een mogelijkheid, het domein van de kwantumfysica.

Bij ziekten en chronische aandoeningen weten we dat verstoppingen door afvalstoffen en toxines de fysieke oorzaak zijn, dan rijst de vraag op hoe het komt dat onze immuniteit niet in staat is om deze vervuiling op te lossen? Onze soldaten, de witte bloedcellen doen dus precies niet al te veel. Daar ligt dus een andere oorzaak te zoeken van ziekte en chronische toestanden zoals kanker of hart- en vaatziekten. Hoog tijd om het zelfgenezend vermogen of het placeboeffect meer aandacht te geven, want we kunnen ervan uitgaan dat de gedachte die je hebt over jezelf, hoe je denkt over je eigenwaarde, zelfrespect en liefde een cruciale factor is om jezelf ziek te maken ofwel te genezen. Witte bloedcellen weten precies hoe je denkt en reageren er accuraat op, alle lichaamscellen in het lichaam hebben een geest nodig om zijn bevelen nauwkeurig te kunnen opvolgen.

De connectie tussen lichaam en geest versus medische wetenschap.

Het zelfgenezend vermogen van het lichaam is een prachtig voorbeeld hoe de geest het fysieke lichaam beïnvloed. Een patiënt gelooft een remedie en geneest van een al dan niet gediagnosticeerde aandoening of ziekte. Misschien hebben al velen onder ons al eens gehoord van spontane remissie, ook niet tastbaar en daarom niet vatbaar voor onze geneeskunde. Terwijl onze geneeskunde daarvoor een verklaring EIST, gegrond op staalharde wetenschappelijke bewijzen over hoe onze geest onze gezondheid beïnvloed.

Het punt waar wetenschap stopt en de geest het overneemt. Is dit een manier om te proberen de allopatische geneeskunde te continueren? Is de primaire subjectieve communicatie tussen lichaam en geest een gevaar voor de allopatische geneeskunde?

Hippocrates stelt dat geneeskunde op de eerste plaats altijd in het belang moet zijn voor de patiënt, om hem te helpen genezen en te ondersteunen op oorzaakgeörienteerde wijze.

Conclusie: Een negatieve geesteshouding is eveneens een belangrijke oorzaak van ziekte.

Veel mensen voelen intuïtief aan dat emoties je ziek kunnen maken.

We laten ons meeslepen door angsten, onzekerheid en zorgen, vernietigen onszelf door haat en woede te dragen. De stress die deze negatieve emoties veroorzaakt op celniveau in ons lichaam verzwakt de algemene immuniteit. Al onze witte bloedcellen, onze soldaten kunnen niet goed functioneren door de stress dat gerelateerd is aan negatieve emoties.

Vervolgens ontstaat ophoping van toxines en afvalstoffen doordat niet alleen onze soldaten van onze immuniteit hun werk niet goed kunnen doen, maar eveneens alle andere lichaamscellen hun werk niet naar behoren kunnen uitvoeren door dezelfde stresstoestand veroorzaakt door negatieve emoties. We denken hierbij aan de spijsvertering bijvoorbeeld.

Dan heel toevallig worden we slachtoffer van een in de buurt zijnde ziekteverwekker zoals een gist, bacterie of virus. Want alles in je omgeving is gecontamineerd met deze beestjes, ze zijn echt overal te vinden. Je bent ziek geworden, wat ga je doen om jezelf te genezen?

Ga je een beetje introspectie doen, innerlijk huiswerk maken om te ontdekken wat onze geesteshouding is ten opzichte van de ziekte die we hebben opgelopen? Gaan we een manier zoeken om onze emoties en geesteshouding om te polen van negatief naar positief?

Ik zie toch dat de meeste mensen kiezen om bij de arts aan te kloppen met de vraag, doet U het maar, los het maar op. Ik begrijp dat artsen dolgraag willen weten wat de aard van de chemische reactie keten is die volgens hen de verbinding vormt tussen het lichaam en de hersenen en vice versa. Maar gesteld dat deze chemische reactie keten niet bestaat als oorzaak, maar wel als gevolg van je eigen gedachte over jezelf zoals steeds duidelijker begint te worden, is de kans groot dat onze medische wetenschap jaren en jaren op zoek blijft naar een chemische reactie keten als oorzaak, maar deze bestaat niet. Ondertussen blijven miljoenen zieke mensen in deze grote valkuil vastlopen omdat ze het moeten stellen zonder een feilloze methode voor het benutten van onze geest om onze immuniteit te activeren, afwijkingen te corrigeren of onze gezondheid op een andere manier te herstellen.

Het is jammer dat wetenschappers en medische onderzoekers weigeren geloof te hechten aan het verschijnsel van de ongrijpbare en ontastbare connectie geest – lichaam, en dat daardoor onze levensverwachting sind de 21ste eeuw sterk aan het dalen is, ook de kwaliteit van ons leven neemt af. Ik merk dikwijls dat artsen en wetenschappers zich heel afstandelijk gedragen tegenover hun patiënten, vanuit hun ivoren toren wordt de communicatie nog slechter, die al slecht is door een verschillend idioom. Het lijkt alsof zij een andere soort zijn, met een eigen taalgebruik dat niemand begrijpt. Nochtans hebben medici waardevolle kennis en kunnen een mooie bijdrage leveren in de geneeskunde, zeker als er echt wordt geluisterd naar de patiënt en het gevoelsmatige van de patiënt begrepen wordt. Maar het verschillend idioom staat in de weg en het gevoelsmatige is eveneens niet tast- of bewijsbaar iets.

Het bio-energetisch veld van ons lichaam.

Het bio-energetisch veld toont aan dat alle lichaamscellen een intelligentie en bewustzijn hebben en 24 uur per dag jouw innerlijk dialoog mee beluisteren. Je kunt dus met je lichaamscellen praten en zij kunnen jou antwoorden. Het rationele objectieve denken kan dit niet bevatten en bijgevolg niet accepteren, het subjectieve intuïtieve innerlijk voelen en het hart kan dit des te meer bevatten, maar niet bewijzen omdat het voorbij de stof gaat.

Vergeet ook niet dat de buikcellen nooit hebben geleerd om aan hun denkwijze te twijfelen, dit in tegenstelling tot de hersencellen die dit wel geleerd hebben. Nou ja, het juiste antwoordt is het objectieve rationele denken in verbinding brengen met het subjectieve intuïtieve voelen. Dan verkrijg je echte meerwaarde om je leven en gezondheid te creëren zoals jij dit wilt en kan jouw bewustzijn groeien. Het collectieve bewustzijn heeft echt veel baat bij als het bewustzijn van ieder individu verder kan evolueren. Vandaar mijn uitspraak vertrouw op je lichaam en genees jezelf. Daar ligt het probleem, niet iedereen is bereid om zijn of haar mening te herzien, vooral degenen die veel tijd en geld hebben geïnvesteerd in het bereiken van hun huidige geesteshouding. Nochtans is verandering van het denken fundamenteel om een herziening van de manier waarop wij wetenschap interpreteren om het bewustzijn te verruimen, zowel individueel als collectief.

We zitten op dit moment reeds in de overgangsfase van het idee dat de geest voortkomt uit de stof (het materialistisch monisme), naar het dualisme dat zegt dat geest en stof naast elkaar bestaan. Idealiter moeten we ons bewustzijn verder verruimen naar transcendentaal monisme dat verklaart dat stof voortkomt uit de geest, het gebied in de kwantumfysica waar het deeltjes aspect van materie alleen maar kan bestaan dankzij het golf aspect van de geest. Het golf aspect van onze geest heeft het deeltjes aspect niet nodig om te bestaan maar beïnvloed wel het deeltjes aspect en daarmee ook hoe de materie zich in ons lichaam zal gedragen. De geest is energie, energie kan nooit geschapen of vernietigd worden, het was er altijd, is er altijd geweest, alles wat ooit bestond bestaat altijd, het neemt vorm aan, doorloopt de vorm en verlaat de vorm weer.

Herken je jouw existentie hierin?

Dus stop met te denken dat je een vlezen omhulsel bent dat hier zomaar een deel van de lineaire tijd rondloopt op aarde en plots ophoudt. Nee je bent energie, een spiritueel wezen om menselijkheid uit te drukken, een energieveld dat opereert in een groter energieveld.

Energie verandert alleen van gedaante, en dus jij ook. Je ware essentie is energie dat er altijd al is geweest, je kunt nooit niet-zijn. Diep in jezelf weet je dat. Het houdt in dat je niet begrensd bent en dat gezondheid of ziekte altijd binnen jouw bereik is en dus ook jouw verantwoordelijkheid. Spontane remissie en het placeboeffect of het zelfgenezend vermogen zijn hier mooie voorbeelden van.

Het universum vloeit wezenlijk voort uit het denken, en alle materie om ons heen is niets anders dan gestold denken. Wij zijn de bron van het universum, en zodra we deze kracht begrijpen dat in onszelf aanwezig is zijn we in staat ons lichamelijke welzijn positief te beïnvloeden. Innerlijk voelen is begrijpen hoe het proces zich kan voltrekken waardoor we in staat zijn om onze invloed bewust aan te wenden om meer gezondheid te creëren.

Dus de manier hoe wij denken over onszelf is de manier waarop we deze kracht van ons innerlijk energieveld gebruiken en toepassen – positief of negatief – en dit bepaald hoe onze gezondheid en welzijn zal zijn en wat voor een omgeving wij creëren. Het gaat om deze dynamiek van energie te beseffen en uit te oefenen. De mate waarin we onze innerlijke kracht gebruiken heeft direct te maken met het niveau van ons denken, en dit kan echt niet door “meten is weten” van onze wetenschap en medici in tastbare en bewijsbare vorm gegoten worden. Accepteer voor jezelf dat blijere gedachten een blijere biochemie laat ontstaan in je lichaam waardoor je gezonder wordt. Negatieve boodschappen en stress in onze innerlijke dialoog gaan onomstotelijk het lichaam en de hersenen slechter laten werken, omdat deze energie van negatieve gedachten en emoties ons lichaam continue herscheppen, herstructureren en reorganiseren. Onze fysiologie creëert ziekte als een vorm van feedback, waarmee ze ons laat weten dat we niet in evenwicht zijn, niet dankbaar en liefdevol zijn. Een andere kant van de medaille van symptomen en ziekte.

Jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben.

De reeks blogs over liefde laten zien hoe meer je jezelf onvoorwaardelijk lief hebt, hoe meer innerlijke rust en vrede je zal verkrijgen. Jouw innerlijke dialoog wordt positief, en een liefdevolle geest zal je lichaam op liefdevolle wijze laten doen waarvoor het gemaakt is, namelijk totale gezondheid creëren om jou te ondersteunen voor de missie waarvoor jij hier op aarde bent gekomen. Liefde voor jezelf, onvoorwaardelijke liefde is de krachtigste genezende energie dat het universum jou te bieden heeft. Deze onvoorwaardelijke liefde dwingt de wetenschap met “meten is weten” om buiten haar algemeen aanvaarde grenzen en constructies te treden, dit geldt eveneens voor de medische wetenschap.

Eenheid met al je lichaamscellen?

Deel hebben aan het bewustzijn van familieleden, vrienden, buren? Liefde en samenhorigheidsgevoel gebruiken om intentie (subjectieve communicatie) tussen het hogere zelf van jezelf, de een en de ander?Jezelf harmoniserend afstemmen op de allesdoordringende en allesomvattende energie dat liefde is.

Maar is liefde wetenschappelijk, (meten is weten)?

Vandaag nog niet, hopelijk snel in de nabije toekomst. We weten dat liefde een verbindende kracht is voor alles wat er is. Liefde is noodzakelijk voor communicatie met de onstoffelijke wereld, het niet tastbare en dat vinden we in de religies terug. Agnosten en atheïsten die hun bewustzijn gaan verruimen met de allesdoordringende onvoorwaardelijke liefde, gaan misschien inzichten verkrijgen dat alle hogere niveaus van spiritualiteit door een hogere intelligentie worden bestuurd, een intelligentie die de hele ruimte vult. Er komt een dag dat wetenschappers en medici gaan veronderstellen dat er een spirituele grondslag voor onze stoffelijke wereld bestaat. De energie van liefde is de verbindende schakel voor de connectie lichaam-geest, evenals de verbinding voor lichaam-geest van je medemens. Want je moet niet alleen liefdevol zijn voor jezelf, ook liefdevol voor de ander.

De geest bestuurt het lichaam, daaruit kunnen we afleiden als je lichaam niet op een goede manier functioneert, dat dit gewoonlijk komt omdat je geest er een verkeerde invloed op heeft. Deze verslechtering van het emotioneel lichamelijk en geestelijk klimaat doet zich voor in de vorm van negatieve stress. Stress is het gevolg van een negatieve invloed door onze geesteshouding of een fysieke uitputting. Piekeren, verdriet, boosheid, afgunst, onzekerheid, eenzaamheid, angst, zorgen enzovoort zijn allemaal producten van onze dolgedraaide wereld met een tekort aan liefde. Je kunt jouw gezondheid en welzijn ook ernstig schaden door middel van negatieve uitspraken en negatieve ervaringen. Woorden zijn energie van gedachten, maar al iets meer in een kneedbare vorm, meer tastbaar. In onze communicatie taal (taal is de symboliek van onze gedachtengang), wemelt het spijtig genoeg van negatieve uitspraken en daarmee geven we onze organen en cellen negatieve opdrachten.

Bijvoorbeeld, ‘zij maakt mij misselijk’, ‘ik krijg hoofdpijn van hem’, ‘zij wekt mijn gal op’, ‘ik kan hem niet uitstaan’ e.a. Woorden en uitspraken hebben kracht, en als ze vaak herhaald worden gaan ze des te effectiever zijn. Gevolg: Hoofdpijn, gevoelige pols of combinatie van verschillende symptomen.

Ik wordt dikwijls op mijn blogs geconfronteerd met uitspraken zoals: ‘Kun je dit bewijzen met staalharde wetenschappelijke achtergrond?’ of ‘we beschikken niet over bewijzen dat deze theorie geldigheid bezit’. Het zijn nu eenmaal woorden die het meest worden gebruikt door beoefenaars van ieder wetenschappelijke discipline wier status quo in gevaar dreigt te komen. Het zijn woorden die niet van echte kracht getuigen, maar eerder een zwakte verraden. Wat deze woorden in feite zeggen is: ‘Hier weet ik niets van’, of ‘we hebben daar geen ervaring mee en hebben daar nooit onderzoek naar gedaan’. Echter de eerste uitspraak is veel beter geschikt om je onwetendheid te verbergen, en dat staat precies echt wetenschappelijk onderzoek juist in de weg.

Warme groetjes

Daniël

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Mooi werk dat jij levert Daniel , met dank aan het universum Voor zijn onmetelijke wijsheid en liefde in de persoons vorm Daniel . Ik ben dan ook zeer opgetogen dat ik mij als brons lid heb aangemeld , Groeten Ad van den bergh .