De lever en de alvleesklier

Ziekte heeft altijd zijn oorsprong in de spijsvertering en een ongemerkte verstoring in de werking van de lever- en pancreas

Reeds eerder heb ik duidelijk gemaakt dat het beginstadium van elke ziekte steeds te vinden is in een aspect van de spijsvertering dat verstoord wordt, enerzijds door fysieke elementen zoals voeding en anderzijds door emotionele instabiliteit. Biologische conflicten (trauma’s die niet opgelost zijn). Ik wil iets dieper ingaan over de samenwerking van de lever en de pancreas. Dat zijn twee belangrijke spijsverteringsorganen die tevens gevoelig beïnvloed worden door je emotionele toestand. De lever en de pancreas vervullen ook een belangrijke rol in het ontgiften van het lichaam en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem.

Een sterk ziekmakende factor dat eveneens de spijsvertering volledig ontregelt zijn intrahepatische galstenen die hun ontstaan hebben in de galwegen, van de lever. 

Het merendeel van de mensen gelooft dat galstenen ontstaan in de galblaas, maar deze veronderstelling is niet volledig juist. Galstenen zijn een belangrijke oorzaak waardoor het lichaam problemen krijgt om zichzelf te zuiveren en te ontgiften en dat mensen om deze reden ziek worden. De lever is energetisch een sterk ontvankelijk orgaan voor negatieve emoties en andere biologische conflicten. Blijven ontkennen dat galstenen meestal in de lever zitten is de ongelukkigste vergissing dat de conventionele en de holistische geneeskunde kunnen maken.

Bloedonderzoek om de gezondheid van de lever te bepalen

De waarde van een bloedonderzoek om een diagnose te stellen is dikwijls in het nadeel om de gezondheidstoestand van de lever vast te stellen. De meeste mensen met lichamelijke klachten kunnen normale niveaus van leverenzymen hebben in hun bloed, ondanks dat er verstoppingen zijn in het leverweefsel en de sinusoïden. Sinusoïden zijn de haarvaten in de lever. Daardoor worden intrahepatische stenen gevormd in de galwegen van de lever. Galstenen veroorzaken een vicieuze cirkel van verstoppingen in de lever waardoor de lever met de tijd gaat vervetten. Er is nu nog geen betrouwbare methode om verstoppingen in de lever op te sporen. Het niveau van leverenzymen in het bloed zal alleen verhogen als er een serieuze vernietiging is van levercellen zoals bij hepatitis of ontsteking. Levercellen bevatten enorm hoeveelheden enzymen. Als een groot aantal levercellen vernietigd zijn beginnen hun enzymen zichtbaar te worden in het bloed en dat geeft aan dat de lever niet goed functioneert. Maar in dit geval is het kwaad reeds geschied, chronische lever verstopping kan jarenlang onopgemerkt blijven.

De functies van de lever

De lever is een groot orgaan waarvan het dikste deel aan de rechterzijde onder het middenrif ligt achter de onderste ribben. De lever strekt zich bijna over de hele breedte van het lichaam uit. De lever is een complex en uiterst actief orgaan. Voornamelijk actief tijdens de slaap onder invloed van melatonine en de groeihormonen bij het afbreken of onschadelijk maken van toxines en afvalstoffen en het reguleren van de apoptose of de zelfdood van cellen ten dienste van het geheel.

De lever gebruikt efficiënte enzymen om op een veilige manier gifstoffen, pathogenen, parasieten en afvalstoffen om te zetten in stoffen die veilig via de galstroom en de darm- en galflora het lichaam kunnen verlaten.

Daarnaast maakt de lever ook gal, uit cholesterol en de afbraak van rode bloedcellen waarin de milt ook een belangrijke functie in speelt. Een functie dat de lymfe ook uitvoert.

Elke dag wordt er ongeveer iets meer dan een halve liter gal geproduceerd. Dat is een geelgroene stroperige alkaliserende vloeistof dat bitter en een beetje wrang smaakt. Deze twee smaken zijn zeer cruciaal voor de werking van de pancreas en de activatie van de spijsverteringsenzymen afkomstig uit de pancreas. Dit gebeurt in de Ampulla van Vater net voordat de beide vloeistoffen de twaalfvingerige darm instromen. Zonder voldoende gal blijft de meeste voeding onverteerd of gedeeltelijk onverteerd. Daarbij worden niet alle enzymen geactiveerd en dit leidt dikwijls tot pancreatitis, diabetes en pancreaskanker. Onverteerde voeding ligt altijd aan de basis van verstoring van de darmflora in zowel de dunne als de dikke darm waardoor overgroei ontstaat van destructieve bacteriën en gisten die kunnen uitgroeien tot schimmelaandoeningen. Micro organismen hebben altijd de functie om afvalstoffen en onverteerde voeding af te breken. Als er overgroei ontstaat worden nuttige micro organismen uitgeroeid. Daarbij worden veel giftige toxines gevormd die verstoringen in de darmen en de lymfe veroorzaken. E-nummers, bewaarmiddelen en emoties versterken nog eens de verstoring van de darmflora.

Andere functies van de gal

We weten nu dat gal de pancreasenzymen activeert om de spijsvertering goed te laten verlopen. Daarnaast is gal zeer belangrijk om vetstoffen, calcium en andere mineralen te verteren, zodanig dat de darmen dit kunnen opnemen uit het voedsel.

Als de gal van slechte kwaliteit is omdat intrahepatische stenen de galwegen van de lever verstoppen, kunnen de pancreasenzymen niet voldoende geactiveerd worden. Het gevolg is dat de voeding dus niet goed zal verteren. Bacteriën gaan een gedeelte van het vet afbreken tot vetzuren en oxideren en dit verlaat het lichaam via de stoelgang dat tevens onaangenaam zal geuren. Onaangenaam geurende stoelgang is altijd een indicatie dat de spijsvertering is verstoord. Als vetten niet of onvoldoende gesplitst worden door de gal kan het lichaam geen vet opnemen. Bijgevolg is het lichaam niet is staat om voldoende calcium en andere mineralen op te nemen waardoor er tekorten ontstaan in het bloed. Goede verzadigde vetten zijn belangrijk voor de resorptie van deze voedingsnutriënten.

Het lichaam wordt verplicht om de tekorten aan calcium uit de botten te halen.

Gezonde verzadigde vetten zijn ook cruciaal voor de opname van mineralen en vet- en wateroplosbare vitaminen. Maar de gal moet ook van goede kwaliteit zijn zodanig dat de verzadigde vetten goed geëmulgeerd worden zodat het kan opgenomen worden. De meeste problemen met de dichtheid van de botten (Osteoporose) wordt niet veroorzaakt door te weinig calcium in de voeding, maar door niet ontdekte verstoppingen in de lever waardoor de Gal zelfs giftig kan worden. Dit leidt naar hogere niveaus van toxiciteit en verzuring van de lever, de pancreas, en het hele lichaam met verstoring van de darmflora en de spijsvertering. Zonder goede gal en een zuivere lever ben je niets met calciumsupplementen. Dit geldt voor de meeste voedingssupplementen.

Gal is eveneens zeer belangrijk om de darmen schoon te houden, het reinigt het microscopisch fijne vachtachtige haar op het darmslijmvlies tussen de darmvlokken dat net iets groter is dan bacteriën. Dit vachtachtige haar op het slijmvlies van de darmen beschermt je spijsvertering tegen indringende virussen, toxische stoffen, gisten en schimmels, destructieve bacteriën en parasieten. Dit vachtachtige haar is ook een veilige thuishaven voor de heilzame bacteriën, candida albicans, en de evenwichtige darmflora. In de dunne darm is dit belangrijk voor de synthetisatie van vitamine B12. In de dikke darm is dit voornamelijk vitamine K en andere stoffen die het zenuwstelsel beschermen. Het is belangrijk om voldoende verzadigd vet te eten voor een goede resorptie van deze vitaminen en mineralen. 

De stoelgang

Gal is eveneens belangrijk voor de darmperistaltiek en een regelmatige stoelgang.

Onontdekte intrahepatische stenen zijn een rechtstreekse oorzaak van constipatie en vele andere spijsverteringsproblemen. De stoelgang kan zeer licht van kleur worden, zo bleek als klei als de galstroom ernstig belemmert wordt door galstenen.

Negatieve emoties creëren zeer giftige toxines in het lichaam en liggen mee aan de basis van het ontstaan van galstenen. Andere oorzaken zijn levensstijl, ongezond voedingspatroon door industriële bewerking, zware metalen, zonnebrandmiddelen, milieuvervuiling, verstoppingen in de lymfe enzovoort. Al deze zaken cumuleren met elkaar waardoor de lever overbelast raakt. Galstenen verstoren de galflora in de galblaas dat net als de darmflora de functie heeft om giftige stoffen onschadelijk te maken zodanig dat ze veilig het lichaam kunnen verlaten. Daarom zijn galstenen een aanzienlijk gezondheidsrisico en geven aanleiding tot ziekte, kanker en vroegtijdige veroudering.

De pancreas of alvleesklier

Geode geactiveerde enzymen uit de pancreas worden opgenomen door de darmen en komen in de bloedbaan terecht. Daar gaan deze enzymen vervolgens schadelijke stoffen en pathogenen meehelpen onschadelijk te maken om het bloed zuiver en gezond te houden. We weten ook als er iets beschadigd is in het lichaam dat trofoblasten of stamcellen instaan voor het herstel van dit weefsel. Stamcellen hebben de eigenschap om om zich razendsnel te vermenigvuldigen. Stamcellen worden in toom gehouden door pancreasenzymen uit een goed werkende spijsvertering nadat ze hun werk hebben gedaan. Dat zijn kankervoorkomende eigenschappen van goed werkende pancreas en zijn geactiveerde enzymen. Bovendien kunnen pancreascellen in het bloed veel giftige toxines afbreken.

De pancreas maakt eveneens insuline en glucagon aan. Dat zijn hormonen die de bloedsuikerspiegel reguleren in samenwerking met de lever, de bijnieren, schildklier en de hypothalamus door ingewikkelde hormoon terugkoppelingssystemen die accuraat werken. Dankzij insuline zijn lichaamscellen in staat om glucose, eiwitten en vetzuren op te nemen voor hun energielevering en andere stofwisselingsprocessen. Insuline stelt het lichaam in staat om glucose uit suikers van zongerijpte groenten en fruit met hun voedende begeleidende mantelstoffen om te zetten in glycogeen dat de lever en spierweefsel kan opslaan. Geraffineerde suikers hebben geen begeleidende mantelstoffen en slaan dit proces over en dat is één van de geheime oorzaken van insulineresistentie, hart- en vaatziekten, kanker en diabetes. Glucagon zet het lichaamseigen glycogeen om in voedende glucose als het lichaam glucose nodig heeft.

In het kort: cholesterol heeft een beschermende functie in het lichaam

De lever speelt een belangrijke rol in in de omzetting, het verspreiden en in stand houden van de vitale brandstof reserves van het lichaam en daarbij speelt de pancreas een voorname rol in. Deze functie wordt eveneens verstoord door intrahepatische stenen in de galwegen van de lever en de galblaas. Daarnaast maakt de lever ook cholesterol aan, een essentiële bouwcomponent voor de membramen, celbouw, gal, hormonen, neurotransmitters en vitamine D.

Cholesterol is een levensredder als je lichaam bedreigd wordt door toxines, afvalstoffen en verwondingen zoals scheurtjes in de wanden van de slagaderen en de kransslagaderen. Cholesterol helpt het lichaam om wonden sneller te genezen.

Wat gebeurt als de lever niet goed functioneert?

Verder maakt de lever nieuwe aminozuren aan, en zet hij bestaande aminozuren om in lichaamseigen eiwitten, eveneens belangrijke bouwstenen voor de cellen, hormonen, neurotransmitters, DNA en genen. Deze zaken hebben allemaal invloed op de manier waarop het lichaam groeit, zich onderhoudt, functioneert en vooral het placeboeffect activeert. Wat gebeurt er nog als de leverwerking verstoort wordt door opstapeling en verstopping door toxines, afvalstoffen en intrahepatische stenen?

Onschadelijk stoffen veranderen in kankerverwekkende stoffen en worden vervolgens in het lichaam verspreid. De bloedstroom naar het hart gaat verminderen.

De enzymen van de lever kunnen vervolgens de eigen steroïde hormonen veranderen in dodelijke hormonen, een voorname oorzaak van kanker in de voortplantingsorganen. Bloeddruk gaat stijgen door toenemende verstoppingen in de haarvaatjes.

Er ontstaat verstoring van de galflora in de galblaas. De galflora is zo belangrijk voor een goede spijsvertering in de twaalfvingerige darm. Er kunnen door de verstopte lever eiwitten gaan lekken in het lymfesysteem met veel allergische reacties tot gevolg, onverklaarbare ziekten die onder de noemer van auto-immuunziekte worden geplaatst (het lichaam valt zichzelf nooit aan, dat is een natuurwet van overleving!), en alles van een ordinaire verkoudheid tot kanker. Je krijgt problemen met mentale helderheid en gebrek een kracht om emotionele stabiliteit te cultiveren. Het is zo belangrijk om de lever en pancreas samen met het lichaam elke dag opnieuw te helpen met het zuiveren en ontgiften.

Daniël The Healthman

Vertrouw op je lichaam en genees jezelf

je bent veel meer dan je denkt

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *