De mazelen

Ik ben blij dat ik als kind deze ziekte heb gehad

De mazelen heeft iets voor mijn vijfde levensjaar ervoor gezorgd dat mijn algemene gezondheid en detoxsysteem de kans kreeg zich te ontwikkelen. Voor zover ik het mij herinner, was het best wel heftig, een viertal dagen koorts tot 40°c, dat daarna plots zeer scherp begon te dalen. Ik had zo van de fluwelen rode vlekjes, sommige tot 1 cm groot. Wat ik nog goed herinner is dat ik liever in het donker wou uitzieken. Mijn ogen hadden het moeilijk tijdens de ziekte en moesten ook uitrusten. Het heeft wel niet zo lang geduurd en ik herstelde zeer snel. Wat mij daarbij opviel is dat ik na het uitzieken van de mazelen plots zeer veel energie had en goed kon leren. 

Als klein kind was ik in staat te ervaren dat het met mijzelf veel beter ging nadat ik genezen was van de mazelen, en veel meer levensenergie had als ooit voorheen. Ik had een soort van verscherping van de geest en mijn lichaam functioneerde veel beter. Ik voelde mij als herboren na het uitzieken. Na het doormaken van de mazelen infectie had ik wel een levenslange algemene gezondheid en detoxsysteem gekregen. Mijn algemene gezondheid en detoxsysteem heeft tijdens de ziekte geleerd hoe het mijn lichaam, moest zuiveren van afvalstoffen en toxines om vervolgens te leren hoe het moet omgaan met micro-organismen en exosomen zelf. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat het lichaam door middel van microben en exosomen ook de weefsels kan herstellen in oorspronkelijke staat.

Het morbillivirus veroorzaakt de mazelen?

Om eerst duidelijkheid te hebben, het mazelenvirus bestaat niet, het is nog niet wetenschappelijk aangetoond, er bestaat geen paper waarin het mazelenvirus biochemisch is ontleed en de diameter is bepaald. Meer er bestaan wel exosomen die via de huid actief zijn om het lichaam te helpen met de effecten van biologische schokken en toxines te verwijderen om terug te kunnen keren naar gezondheid en evenwicht.

Het begint met een koorts van ongeveer 38,5 °c. Ik kreeg ook een ontsteking (inflammatie) op het hoornvlies van het oog, langzaam gevolgd door ontstekingen op andere slijmvliezen, vooral van de keel met een hinderlijke hoest. Het werd al snel gevolgd door rode vlekjes in het wangslijmvlies van de mond. Na enkele dagen kreeg ik zo van die leuke rode vlekjes in mijn gezicht die zich over mijn hele lichaam begon te verspreiden. Dan begon de koorts op te lopen tot 40°c en werd ik echt ziek. Na een dag of vier kwamen er geen vlekjes meer bij en plots begon de temperatuur te dalen en werd ik zeer snel fitter en verkreeg ik veel energie.

Eigenlijk is dit logisch, door uit te zieken kon mijn lichaam zich ontgiften en zuiveren. Het gezondheidssysteem had het gewonnen door de echte oorzaken zoals biologische schokken en toxinecrisis te elimineren dankzij de activiteit van de exosomen die de weefsels herstellen. Elk rood vlekje was veranderd in een klein gezondheidsfabriekje.

Daarvoor ben ik mijn moeder zeer dankbaar, omdat ze mij liet uitzieken. Mijn moeder was een vluchtelinge en had de wijsheid van haar familie mooi overgenomen. Deze wijsheid was dat elke ziekte moest uitgeziekt worden, met enkele extra dagen rust na het uitzieken. Dit uitzieken is ook wat de grondlegger van onze reguliere geneeskunde eveneens bedoelde. Ik heb het dus over Hippocrates waar alle artsen een eed voor moeten afleggen alvorens hun praktijk op te starten.

En precies zoals bij een verkoudheid complicaties kunnen optreden is dit bij de mazelen ook het geval. Ze komen niet zoveel voor, en als ze voorkomen is dit het gevolg door extreme verzwakking bij kinderen door bijvoorbeeld uitputting, hongersnood of extreem slechte hygiënische omstandigheden. Onder deze omstandigheden kan een ordinaire verkoudheid eveneens dodelijk worden. Er bestaat een ernstige complicatie van mazelen, en dat is subacute scleroserende panencefalitis die zich jaren nadien kan ontwikkelen. Maar deze is echter zeldzaam en wordt eveneens in relatie gebracht met armoede, uitputting of ernstige intoxicatie van het lichaam. In deze toestand wordt je vroeg of laat toch gevonden door een micro organisme waar je dan ook aan kunt overlijden als gevolg van obergroei en cytokinestormen. Maar dat is niet de schuld van de microbe of het exosoom, er is altijd een onderliggende oorzaak. De prognose is dat bij een kind met een gezonde weerstand en een goede begeleiding, de mazelen ongecompliceerd gaan verlopen en is er volledig herstel. Na het doormaken van de mazelen is er levenslange algemene gezondheid en een goed werkend detoxsysteem. Dit geldt in feite voor alle kinderziekten, en is een belangrijke natuurwet. Met een goede begeleiding hoeven mazelen niet levensbedreigend te zijn.

Laten we eens luisteren naar de Griekse arts Hippocrates

Hij constateerde dat een ziekte en koorts tekenen en symptomen vertoont die zich van de organen en het bloed verplaatsen naar de buitenkant van het lichaam. Deze symptomen zouden vaak zichtbaar zijn als uitslag op de huid, afvoer van afvalstoffen en toxines via bloed, slijm of pus. Dit afwerpen van een ziekte werd beschouwd als een natuurlijke genezingsreactie waarmee het lichaam kon terugkeren naar een evenwicht of equilibrium. Hippocrates bebouwde dit als het koken en verteren van ons innerlijk vergif. Tegenwoordig beschouwen we de ziekte als een vijand, dat is een schromelijke vergissing. Een lichaam begint pas te reageren als het tolerantieniveau van afvalstoffen en toxines overschreden wordt, met de hulp door middel van ziekteverwekkers. En is het niet toevallig dat de meeste typische kinderziekten zich juist manifesteren op de huid?

Deze ingenieuze verdedigingsreactie van het lichaam zal door het uitzieken met koorts alle opgeslagen toxines en afvalstoffen samen met beschadigde of dode cellen en de ziekte verwijderen via de huid met behulp van huiduitslag, koorts en hoesten. Daarbij worden de schadelijke effecten van biologische schokken naar buiten geduwd. Huiduitslag laat altijd iets zien dat tot op dat moment teruggedrongen of verdrongen is. Huiduitslag wil de grens van onderdrukking doorbreken om zichtbaar en bewust te worden. In de huiduitslag laat zich iets zien wat tot dan toe niet zichtbaar was, dit maakt ook begrijpelijk waarom bijna alle kinderziekten, zoals mazelen, waterpokken, roodvonk, rode hond, zich via de huid manifesteren. 

Bij iedere kinderziekte breekt iets nieuws in het leven van het kind door, reden waarom iedere kinderziekte een – meestal – ontwikkelingsstap met zich meebrengt. Hoe heviger de uitslag is, des te sneller is het verloop van de kinderziekte- en de doorbraak is gelukt. Deze ziekten zijn dus eveneens nodig voor de ontwikkeling van het kind buiten alleen de opbouw van het weerstandsvermogen tegen trauma’s en schokken.

Echte natuurlijke algemene gezondheid en detoxsysteem verkrijg je door een ziekteverwekker of pathogeen dat sterk genoeg is om een gezondheidsreactie op te roepen. Algemene gezondheid en zijn detoxsysteem laten zich niet opdringen in het lichaam, het moet de uitdaging van een indringer herkennen en vervolgens de mogelijkheid krijgen, creëren om het probleem op te lossen.

De gezondheidsreactie bestaat uit de combinatie van de eigen krachten van het lichaam.

 • Het omsingelen en herkennen een binnendringende of zelf geactiveerde microbe of exosoom tijdens zijn herstellingswerk om beschadigde cellen op te ruimen, toxines te neutraliseren en de weefsels te herstellen, bij mazelen is dat de huid.
 • Na de herstel en opruimwerkzaamheden de microbe of exosomen terugdringen, en dat neemt tijd en energie in beslag.
 • Via rustige regelmatige symptomen, het gevoel van ziek en beroerd zijn met de kans voor het lichaam te leren hoe zichzelf te ontgiften en te beschermen tegen de effecten van biologische schokken en trauma’s.
 • Niet te bevatten door onze medische geneeskunde ondanks de wijsheid van Hippocrates, de Germaanse geneeskunde en de ayurveda.
 • Uiteindelijk levenslang goed ontwikkelde gezondheid met een goed werkende detoxsysteem en zelfs recyclingsysteem voor celafval. Dat is pas goede gezondheid dat door onze reguliere geneeskunde als immuniteit wordt omschreven.

Dankzij koorts maakt het lichaam anti-kankerstofjes

Laten we eerst het ontstaan van koorts even nuchter bekijken. Elke nieuwe mensje moet een harmonieuze samenwerking met allerlei exosomen (zogezegde virussen), bacteriën, schimmels en andere invloeden van de buitenwereld ontwikkelen om algemene gezondheid met een sterke detoxsysteem en recyclingsysteem. Er bestaat een koninklijke weg om dit afdoende en effectief te bereiken en dat is KOORTS! Laat net zoals bij mij, het jonge kind koorts doormaken, koorts is gezond. Het onderdrukken van koorts leidt tot verzwakking van het gezondheidssysteem. Slechts bij hoge uitzondering mag er een koortsremmer gebruikt worden. Bijvoorbeeld als de koorts niet overgaat op natuurlijke manier. In de blog: “De ontwikkeling van een levenslange algemene gezondheid en goed werkend detoxsysteem” heb ik uitvoerig besproken wat je kunt doen om je kindje te helpen bij koorts.

Koorts is een reactie van het lichaam op het binnendringen van verschillende soorten ziekteverwekkers, of gifstoffen in voedsel, of toegebracht door dieren zoals bijvoorbeeld wespen. Soms kan een emotionele reactie op een overlijden, stress of een groeisprong eveneens koorts veroorzaken. Het gaat gepaard met een verhoging van de lichaamstemperatuur tot boven 38°C. Als de zich ontwikkelende algemene gezondheid en detoxsysteem van de baby of klein kind een ongewenste indringer of verstoring signaleert worden de afweercellen opgeroepen om tot actie over te gaan. Tijdens dit opruimingswerk worden beschadigde cellen, giftige stoffen en de ziekteverwekker opgeruimd samen met het herstellen van de weefsels in oorspronkelijke staat. Zo wint de algemene gezondheid en detoxsysteem steeds meer aan kracht. 

De algemene gezondheid en detoxsysteem en de witte bloedcellen worden aangezet om tot de bescherming van het lichaam over te gaan. Deze witte bloedcellen zijn goed getraind zijn en regelmatig eens kunnen oefenen. Dit is zo belangrijk voor het prille bestaan van de baby of het kleine kind zijn algemene gezondheid en detoxsysteem te ontwikkelen. Daarom dat tijdens de incubatieperiode de algemene gezondheid en detoxsysteem tijd en de kans krijgt om uit te zoeken hoe het met deze bedreiging moet omgaan. Exosomen (virussen) zijn specifiek door de natuur ontwikkeld om de algemene gezondheid en detoxsystemen van alle levende wezens te versterken.  Het is een soort symbiose. De algemene gezondheid en detoxsysteem kan zich pas goed ontwikkelen door een ontstekingsreactie op te roepen waarbij het kan reageren op toxines, beschadigde cellen en een binnendringende pathogeen. Dit gezondheidssysteem heeft de natuur twee miljoen jaar gekost.

Deze actie van de algemene gezondheid en detoxsysteem kan de hartslag tot 40% verhogen, de stofwisseling gaat sneller, en door de versnelde stofwisseling gaat de temperatuur de hoogte in. Er is meer beweging in het lichaam, bloed en lymfe gaan sneller stromen en zo komen de vele soorten afweercellen sneller op de plaats waar er gevaar dreigt. Dat is noodzakelijk omdat microben zich sneller kunnen vermenigvuldigen dan onze gedachten en overgroei kunnen veroorzaken. De toegenomen snelheid van de lymfe en het bloed zorgt ervoor dat de algemene gezondheid en detoxsysteem toxines en afvalstoffen op tijd kan afvoeren. Dit gaat samen met door de microben “ziekteverwekkers” opgeruimde beschadigde of dode lichaamscellen waarbij weefsels hersteld worden. Het lichaam probeert te voorkomen dat deze ziekteverwekkers niet stuurloos worden, en door dealgemene gezondheid en detoxsysteem op tijd kunnen worden teruggedrongen. Tegelijkertijd wordt de activiteit van exosomen (virussen) door de hoge koorts tussen 38,5°c tot 40°c verminderd zodat het lichaam kan uitzoeken hoe het moet omgaan met de ziekte. 

Precies dit gegeven geeft de algemene gezondheid en detoxsysteem van de baby of het kleine kind meer ruimte om uit te zoeken hoe het moet omgaan met de ziekte en de schadelijke gifstoffen afvoeren.

DAT IS VOOR HET LICHAAM ALGEMENE GEZONDHEID MET EEN GOED WERKENDE DETOX- EN RECYCLINGSYSTEEM OPBOUWEN. Daaruit zien we dat het menselijke lichaam door middel van koorts, wonderbaarlijk goed in staat is om toxines, afvalstoffen en beschadigde of dode lichaamscellen te elimineren en af te voeren. En het evenwicht te herstellen zodat de lichaamscellen hun werk opnieuw goed kunnen uitvoeren. Het kind zal na de genezing meer levensenergie vertonen en goed kunnen doorgroeien.

Koorts zal vergezeld worden met echte vermoeidheid, logisch, omdat het lichaam alle energie nodig heeft voor het grote schoonmaak- en herstelwerk in het lichaam. In dit licht bekeken is het niet raadzaam om koorts te onderdrukken met koortsverlagende medicijnen, omdat je de natuurlijke werking van het afweersysteem en de ontgifting van het lichaam juist tegenwerkt. Koorts alleen verlagen als het levensbedreigend wordt, dit gebeurt zelden bij kinderen. En als het gebeurt, is dit dikwijls het gevolg van eerdere ziekten die symptomatisch zijn bestreden waardoor er extreem veel schadelijke stoffen in het lichaam zijn achtergebleven. 

Deze giftige stoffen worden opgestapeld in het lichaam met veel verzuring en verstoppingen tot gevolg. Daardoor worden veel lichaamscellen beschadigd of sterven af, en dat is een factor dat complicaties kan veroorzaken bij kinderziekten. Dit wordt een bedreigende situatie die gevaarlijke nieuwe symptomen creëert. Levensbedreigende symptomen moet men wel behandelen, en is dan ook gerechtvaardigd. Maar wees bewust dat dit het gevolg is van eerdere symptomatische bestrijding waarbij er nooit iets gedaan wordt om het lichaam te ontgiften, dat vergeet men blijkbaar altijd.

Koorts onderdrukken verzwakt de algemene gezondheid en detoxsysteem en het lichaam mist dan de oefening en vervolgens de veerkracht om op latere leeftijd zwaardere taken uit te voeren dan alleen maar het overwinnen van koortsige ziekten. De mens heeft een gemiddelde lichaamstemperatuur die ligt tussen 35,5 °C en 37,8 °C. Er bestaat een zekere dagelijkse variatie; ‘s nachts om circa 3 uur is de temperatuur het laagst, ‘s avonds om circa 18 uur het hoogst. Daarnaast kan bij grote lichamelijke inspanning de temperatuur tot boven de 38,5 °C oplopen zonder dat dit abnormaal wordt genoemd. In deze temperatuur kunnen microben ook gedijen, maar bij nog hogere lichaamstemperatuur kunnen zij zich nauwelijks nog voortplanten.

Bij een lichaamstemperatuur boven 38,5°C worden er in het lichaam meer witte bloedcellen gevormd. En voornamelijk de lymfocyten produceren interferon, een lichaamseigen eiwit glycoproteïne. Een glycoproteïne is een eiwit waar suikereenheden (oligosacchariden) zijn gekoppeld. De suikereenheden worden in het endoplasmatisch reticulum van de witte bloedcellen op de eiwitten geplakt, na contact met microben of gisten (schimmels). Ze spelen een belangrijke rol bij de werking en versterking van het gezondheidssysteem bij het bestrijden van overgroei microben en tumoren. Interferon kun je ook omschrijven als een lichaamseigen afweer versterker. 

Koorts stimuleert de productie van anti-kankerstofjes

Interferon is een natuurlijk antikankermiddel van het lichaam. Interferon remt de groei af van cellen die zich buiten het reguleringsmechanisme van het lichaam gaan gedragen en stimuleert de echte natural killers die kankercellen opsporen en onschadelijk maken. Dit wordt nog eens extra versterkt door samenwerking door interleukine 2. Dit is eveneens een lichaamseigen hormoon, en de productie wordt levenslang gestimuleerd door het doormaken van kinderziekten met KOORTS!!!! Dankzij het uitzieken van mazelen, waterpokken, de bof enzovoort met koorts, is het lichaam in staat een interferon voorraad aan te maken die je levenslang garantie en bescherming biedt tegen lichaamscellen die uit de pas lopen bij de celdeling of mitose. Door kinderziekten met koorts uit te zieken via natuurlijke weg zonder dat er symptomen worden onderdrukt, zal er zich een sterke gezondheidsrespons tegen kanker en tumoren ontwikkelen.

Door middel van koorts wordt het lichaam gereinigd van afvalstoffen, toxines, resten van de door witte bloedcellen vernietigde microben en celafval. Het interne ecologisch evenwicht wordt hersteld, geen enkele microbe kan daarin een overgroei veroorzaken, en verdwijnen in dit ecologisch schoon milieu. De ecologie van het lichaam is in een dynamische harmonie dat gunstig is voor alle partijen, zowel de omgeving waarin  lichaamscellen leven als de microbiële flora. DAT IS PAS ALGEMENE GEZONDHEID MET EEN GOED WERKENDE DETOX- EN RECYCLINGSYSTEEM. Bij elke ziekte is het belangrijk om alle ontgiftingsorganen extra te ondersteunen.  

Microben worden altijd naar de plaats van een verzwakt of ernstig vervuild orgaan of lichaamsdeel “gelokt”, als de eigen schoonmaak- en genezing systemen van het lichaam overbelast zijn. Ziekteverwekkende microben vind je altijd in een vervuild milieu, ofwel de vervuilde weefsels of orgaansystemen in het lichaam. Bij baby’s en jonge kinderen komt daar nog bovenop dat ze in hun lichaam bezig zijn hun eigen uniciteit tot uitdrukking brengen door heroriëntatie en opbouw. Datgene wat op lichamelijk vlak plaatsvindt heeft steeds zijn weerslag op de psyche en de geest. Ook daar is een nieuwe oriëntatie en ontwikkeling aan de gang.

De ecologie van het bloed en van de weefsels geeft doorslag of iemand al dan niet ziek zou worden. De voornaamste oorzaak van ziekte ligt altijd in onszelf. Antoine beauchamps. Er is maar één soort algemene gezondheid, dat is het doormaken van kinderziektes zoals de natuur het heeft bedoeld. Kinderziekten leren het lichaam hoe het zich kan verdedigen tegen gifstoffen en de effecten van biologsiche schokken met samenwerking met ziekteverwekkers. Dat is eveneens de reden dat er tussen elke kinderziekte een afgemeten tijdspanne is. Ik heb nog nooit gehoord dat een kind twee kinderziekten op hetzelfde moment heeft. De natuur weet wat het doet. Kinderziekten uitzieken is het allerbeste voor de voor de algemene gezondheid met een goed werkend detox- en recyclingsysteem voor het collectief, wat de moderne geneeskunde bedoeld met groepsimmuniteit. .

Andere doordenkers

Louis Pasteur zei op zijn sterfbed: De omgeving is alles, de bacterie is niets. Louis Pasteur heeft op het einde van zijn leven ingezien dat de bacterie theorie een grote vergissing was gebaseerd op foute onderzoeken. Bacteriën zijn de opruimdienst in het lichaam. Louis Pasteur wist maar al te goed dat zijn bacterietheorie net zoveel gaten heeft als Zwitserse kaas. Zijn beroemdste uitspraak: “het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop hij valt”.

De natuurlijke variant van de mazelen is een echte typische kinderziekte en is niet gevaarlijk. Het is even onschuldig als een verkoudheid of griep. Niet te verwarren met de atypische vorm van mazelen die ontstaan zijn door reeds decennialang vaccinaties te geven, want deze atypische vorm is wel gevaarlijker, maar alleen als er ernstige intoxicatieschokken zijn in het lichaam. Dat ziet men aan de uitbraken van de laatste jaren. Voordat men begonnen is met de massavaccinaties te geven had de mens een “groepsimmuniteit voor alle zogezegde infectieuze ziektes” te weten dat besmettelijkheid en infectie niet bestaat. Effecten van biologische schokken en emoties zijn wel besmettelijk, dat gebeurt dus op metafysisch niveau. De ontwikkeling van de algemene gezondheid met een goed werkend detox- en recyclingsysteem kostte de natuur twee miljoen jaar. Atypische vormen van mazelen en andere ziekteverwekkers als gevolg van vaccinaties bestaan maar pas veertig jaar, de natuurlijke mazelen al vele eeuwen lang. Mensen die de oorspronkelijk kinderziekten hebben uitgeziekt zijn krijgen dit normaal geen tweede maal in hun leven, maar dit geldt niet voor de atypische vormen van deze kinderziekten. Zoals onnodige toevoeging van antibiotica de superbacteriën heeft gecreëerd, zo creëren vaccinaties nieuwe ziektes. Is dat vooruitgang? Maar als je algemene gezondheid goed is ontwikkeld door het doormaken van allerlei kinderziekten hoef je niet bang te zijn voor atypische varianten.

Door onderdrukking van symptomen en koorts kan het lichaam niet uitscheiden wat het kwijt wil. Namelijk afvalstoffen, slijm, pus en toxines. Hoest en lopende neus zijn de meest basale mechanismen om indringers te verjagen en giftige stoffen uit te scheiden. Wanneer gaat men dit inzien?

Atypische varianten van kinderziekten ontstaan doordat de “ziekteverwekker” zodanig is verzwakt, gedeeld, in stukjes geknipt waardoor ze geen gezondheidsreactie kunnen oproepen. Ze zijn te zwak, daarom dat men giftige stoffen toevoegt om een reactie te verkrijgen van de algemene gezondheid en detoxsysteem. Maar men vergeet één ding: De verzwakte ziektekiemen kunnen ongehinderd doorheen het hele lichaam gaan en latent blijven. Op zich geen probleem, maar als je veel trauma’s en andere biologische schokken samen met intoxicatieschokken oploopt, kan het wel evolueren tot ernstige ziekten. De vraag is altijd, reageert het lichaam op de zogezegde verzwakte pathogeen of op de adjuvanten in het vaccin? nog nooit een plausibel antwoord gekregen van wetenschappers.

Exosomen of “virussen” (vals en onbestaand concept) zijn sowieso latent aanwezig tot het lichaam ze nodig heeft en ze activeert voor het innerlijk schoonmaak- en herstelwerk. Exosomen houden ons in feite zelfs gezond. Bij stress en vervuiling in het lichaam kunnen ze plots geactiveerd worden. En jammer, het is nu reeds begonnen. Vanwaar komen plots de mazelenuitbraken, zowel in landen die veel hebben gevaccineerd als in landen waar het percentage vaccinaties lager is. Denk daar maar eens over na.

Heb je al eens nagedacht over het voldongen feit: Als er honderd mensen worden blootgesteld aan het verkoudheids”virus”, dat er maar enkelen zijn die effectief een verkoudheid gaan ontwikkelen? De natuur is nooit zwart-wit, elke zogezegde “ziekteverwekkende” bacterie of virus is nogal vrij kieskeurig bij het zoeken van een gastheer. We weten ondertussen dat ziekteverwekkende kiemen dus niet bestaan.

Elke ziekte komt alleen voor als het lichaam zodanig is verzwakt. Een tekort aan voedingstoffen, gebukt onder angst en stress of een erg slechte hygiëne. Er ontstaat uitputting op de algemene gezondheid en je detoxsysteem. Je wordt steeds zwakker. Dit wordt veroorzaakt door interne vervuiling en intoxicatie, voeding met giftige chemicaliën, en geraffineerde zaken, verkeerde levensstijl, milieuvervuiling, straling, biologische conflicten en emotionele belasting. Zo’n disbalans maakt het bloed geschikt voor de opportunistische “ziekteverwekkers”. Mensen met overgewicht hebben veel cellen die aan uitputting lijden. Deze mensen worden gevoeliger voor infecties en chronische aandoeningen. Teveel hygiëne is dan ook weer niet goed.

Om ziek te worden moet je voldoen aan twee voorwaarden: Je hebt een zogezegde “ziekteverwekker” nodig, en je hebt verziekt weefsel nodig dat beschadigd is door verzuring veroorzaakt door opstapeling van afvalstoffen en toxines die verstoppingen creëren samengaand met de effecten van biologische schokken. De fundamentele oorzaak is altijd intoxicatie met een samenhangend metafysisch aspect van de effecten van trauma’s en schokken en dat geldt bij bijna elke ziekte. Deze waarheid zou juist een revolutie moeten betekenen in de medische vooruitgang, maar… de medische tunnelvisie staat dit in de weg. Dat ze deze waarheid eens in de opleiding van artsen willen integreren. De medische wetenschap zal dan vele miljoenen mensenlevens kunnen redden.

Verzwakt, beschadigd en ziekelijk weefsel is altijd een doelwit voor micro-organismen, het nodigt de zogezegde “ziekteverwekkers” uit waarbij het lichaam ze activeert. Antoine beauchamps, de Germaanse geneeskunde en de ayurveda zeggen duidelijk: Bacteriën zijn niet de oorzaak van ziekte en daarom kunnen serums en vaccinaties nooit een ziekte genezen of voorkomen. De ziekte komt altijd eerst, dat is dus verziekt weefsel, dan pas komen de ziekteverwekkers.Tot slot: Natuurlijke algemene gezondheid met een goed werkende detox- en recyclingsysteem is een complex fenomeen waar bijna alle orgaansystemen bij betrokken zijn. Het kan echt zomaar niet nagebootst worden door een kunstmatige stimulatie van “antilichamen” (weer een vals concept) productie door middel van een vaccin. Ik ben echt blij dat ik de mazelen, de rode hond, de bof en waterpokken allemaal met koorts op natuurlijke wijze heb mogen uitzieken. Dat heeft mij een levenslange natuurlijke algemene gezondheid geschonken waarbij ik weerstand heb ontwikkeld tegen biologische schokken en trauma’s. Deze hebben geen schadelijke effecten meer in mijn lichaam, daar ben ik dankbaar voor. Emotionele balans zorgt ervoor dat het lichaam steeds zichzelf kan ontgiften en dat de celdeling en de homeostase evenwichtig blijft verlopen. Dat is gezondheid.

Disclaimer:

Dit naslagwerk heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles in het werk gesteld om dit naslagwerk zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die dit naslagwerk bevat. Het gebruik van de informatie die in dit naslagwerk aan bod komt, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Indien u vragen heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon.

Groet, 

Daniel The Healthman

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Beste Daniel,
  Wat fijn dat ik zo jou stukken kan lezen.
  Het helpt mij om mijn lichaam beter te begrijpen en te verzorgen.
  Is het ook beter om in de zon een gewone bril te dragen of geld dit alleen voor een zonnebril.
  Er is een tekort aan viamine D hebben ze 3 weken geleden ontdekt.
  Ik slik wel extra met liquid vitamine D3 van Solgar. Heb daarvoor een extra kuur gehad van de huisarts waarvan ik voel dat dit niet voldoende was. Kan ik nog meer en beter wat anders doen?

  Hartelijke groet,
  Geertje

 2. Dag @Geertje, Het is beter om ook geen bril te dragen en stap voor stap je ogen te wennen aan zonlicht. wees niet overhaast. Ogen hebben tijd nodig. Alles wat glas is houdt uv straling tegen. daarom dat ik schreef dat glas en brillen de productie van vitamine D door het lichaam tegenwerkt. Eet eveneens veel verzadigd vet. Op de boterham, om je maaltijd mee te bereiden. Vermijd geraffineerde oliën en bewerkte vetten. deze hebben een verstoppend effect in de huid. Met vriendelijke groet Daniël