De mooiste mogelijkheid die er altijd is, is je hart volgen

Hoi lieve mensen, ik ontvang dikwijls de vraag, WAT IS GROEIEN IN BEWUSTZIJN?

Nou ja, het juiste antwoord is: het objectieve rationele denken in verbinding brengen met het subjectieve intuïtieve voelen. Dan verkrijg je echte meerwaarde om je leven te creëren zoals jij dit wilt en kan jouw bewustzijn groeien. Het rationele objectieve denken heeft een enorme waarde. Het is uitermate belangrijk om beslissingen te nemen of om een nieuwe overtuiging en perceptie te cultiveren. Het is een sterke mannelijke energievorm.

Maar als je denkt dat enkel het objectieve rationele denken waarin de logica primeert de enige waarheid is waarmee jij jezelf door het leven kunt bewegen dan sla je de bal serieus mis! Je raakt gewoon verstrikt in het intellectuele proces dat gewoon geen einde kent. Je raakt steeds verder verwijderd van je zelf. De intelligentie van de natuur zul je op deze wijze nooit begrijpen. Het laat zich niet uitdrukken in meten is weten. Hoe logisch iets is, logica kun je niet valideren, anders kom je in een kringredenering uit ofwel het nihilisme en dat is geen wetenschap meer.

Naast het rationele objectieve denken heb je ook het intuïtieve subjectieve voelen. Een fantastische vrouwelijke energievorm dat echt niet te onderschatten is. Het is even waardevol als het rationele denken. De intuïtie begrijpt wat het verstand niet kan bevatten. Deze vrouwelijk energievorm is onmisbaar om je leven te creëren en jouw weg te volgen. Maar alleen vertrouwen op deze subjectieve intuïtieve gevoelens is Eveneens de bal misslaan in het leven. Je hebt beide nodig. Met beide energievormen anima en animus ben je in staat om je onbewuste blinde vlek gemakkelijker bestaansrecht te geven zodat je emoties en trauma’s kunt oplossen. Dan heb je de vrijheid om je leven te creëren zoals je dat bewust en met het hart wilt. Intuïtie maakt de weg vrij waar het verstand mag gaan zoeken.

Ik ken zeer veel rationalisten die echte problemen absoluut niet kunnen oplossen. Bijvoorbeeld: in de geneeskunde zijn er zoveel wetenschappers die hun heilige graal hebben in “meten is weten door staalharde bewijzen”. Maar ze staan machteloos als het over chronische aandoeningen gaat. Dat komt omdat er steeds contradicties ontstaan, maar met kleppen voor hun ogen pinnen ze zich vast op deze staalharde wetenschappelijke bewijzen waarmee ze de natuurlijke intelligentie en de geest gewoon verkrachten. Onze reguliere geneeskunde steunt op bewijs gebaseerde geneeskunde met als droevig resultaat: overgewicht, kanker, hart- en vaatziekten, zenuwaandoeningen enzovoort. Mochten ze iets meer holistischer gaan werken….

Ik ken ook vele spirituele mensen die alleen maar hun vertrouwen leggen in het subjectieve, er zijn er zelfs die de materie gaan ontkennen. Maar deze mensen zijn niet in staat om echt te gronden in het materiële. Waardoor ze na het zweven ook daadwerkelijk gaan vallen, net zoals de rationele wetenschappers, die ook vallen. De echte kracht zit hem in beide. Het vrouwelijke en het mannelijke zijn evenwaardig en hebben elkaar nodig. We mogen nooit vergeten dat wij op zielsniveau hebben gekozen om onze spiritualiteit doorheen de fysieke materie tot uitdrukking te brengen, anders zouden we hier niet zijn.

Het in eenheid brengen van zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen, animus en anima is het geheim om echte gelukzalige gezondheid te creëren en je bewustzijnsgroei te stimuleren. Van zodra je een keuze maakt om enkel op het mannelijke aspect of enkel op het vrouwelijke aspect te focussen zal dit altijd stoppend inwerken op jouw verdere bewustzijnsgroei, en kijk maar om je heen, je ziet het ook. In het leven heb je beide nodig om balans te creëren.

De dag dat ik als man koos om al het vrouwelijke in mezelf extra aandacht te geven ben ik beginnen groeien in bewustzijn. Dat heeft geleid dat ik nu zeer veel mensen kan helpen om hun zelfgenezend vermogen te stimuleren. Want het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt gestuurd door het fysieke lichaam, maar ook door de ontastbare innerlijke dialoog. Deze dialoog wordt zowel met het bewuste als het onbewuste deel gevoerd. Onthoud dat het altijd de geest is dat het fysieke lichaam instrueert en niet omgekeerd.

Er wordt gezegd : ‘Ik denk, Dus ik besta’, Nou ja de trilling van het denken kunnen ze met geavanceerde apparatuur meten in de verschillende kwadranten van de hersenhelften. Maar dezelfde ontwikkelde apparatuur kan nooit achterhalen wat je precies denkt. Want dit is subjectief. We kunnen dat niet bewijzen, maar toch weten we allemaal wat we denken. Een axioma. Waar staan dan de rationele wetenschappers dan met hun meten is weten???

Nochtans is hetgeen wat we denken, het metafysische aspect datgene waar universele krachten zoals de principes van aantrekking op gaan reageren. Het denken is zodanig subjectief dat de meesten onder ons het niet in de gaten hebben wat ze onbewust denken. Want dit kan absoluut niet gemeten worden. Maar deze onbewuste gedachten bepalen wel hoe jij je eigen leven zal creëren. En dit subjectieve kan wel via intuïtie ontdekt worden. Als je deze vrouwelijke kracht in jezelf ook met liefde waardeert. Mannen mogen meer hun vrouwelijkheid waarderen, en vrouwen mogen ook meer hun mannelijkheid waarderen. Trouwens goed voor alle relaties.

De dag van vandaag leven we zodanig in het materiële aspect van deze wereld. We zijn gewoon vergeten dat alles wat bestaat ooit is begonnen met een gedachte. Elk idee dat ooit subjectief was, is afkomstig van een hogere intelligentie vooraleer het zich kon manifesteren. Dat wordt dus door rationalisten niet begrepen. Denk maar bijvoorbeeld aan onze transportmiddelen, huizen, kunst, muziek e.a. tot de ruimtevaart. Alles is ontstaan uit een gedachte dat niet gemeten kan worden. Dat alles met een grote positieve bijdrage voor het menselijke bewustzijn. Zelfs de kennis van kernenergie is ergens “ontdekt” in een subjectieve gedachtegoed gestuurd door een hogere intelligentie.

Alles wat wij kennen in ons leven, de natuur, is een idee van een scheppende intelligentie dat subjectief is. Mochten rationele wetenschappers eens stoppen met arrogant te denken dat zij alle waarheid in pacht hebben, de wereld zou mooier worden, en vooral gezonder worden.

Wat ik feitelijk wil zeggen is dat we wel veel nuttige dingen hebben aan zuiver wetenschappelijk onderzoek. Ze hebben ons welstand gebracht, dat is volledig juist. Bijvoorbeeld van onze reguliere geneeskunde mag het zeker gezegd worden dat deze geneeskunde een grote waarde heeft, want met hun kennis kunnen ze dus levens redden van bijvoorbeeld mensen die een auto-ongeluk hebben gehad, of levensbedreigende brandwonden enzovoort en acute levensbedreigende symptomen. Maar als de reguliere geneeskunde het subjectieve blijft ontkennen als zijnde de belangrijkste medeoorzaak van aandoeningen zullen zij inderdaad chronische ziekten nooit kunnen genezen en dat mag ook gezegd worden. Het niet oplossen van emoties en trauma’s is en blijft ziekmakend.

We mogen nooit vergeten dat de wetenschap niet de enige deur is naar waarheid! We moeten beseffen dat wetenschap altijd steunt op wetenschap. Datgene wat ons het meeste verwarmt en deugd doet in ons leven, kan nooit door deze wetenschap gemeten worden. Wat door de wetenschap niet kan gemeten worden is wel een sterke bepalende factor in ons welzijn en gezondheid. Zowel fysiek als mentaal. Liefde, mededogen, intimiteit, vriendschap, ethiek, rechtvaardigheid enzovoort, dit alles kan niet gemeten worden! Het is anima, vrouwelijk en subjectief, maar een enorme kracht om je leven verder mee te creëren en je missie of doelstelling tot uitdrukking te brengen.

En dan heb ik nog niet eens gesproken over de ziel, de chakra’s, de aura, kwantumfysica enzovoort. Allemaal dingen die zelfs niet door de fysieke zintuigen waar zijn te nemen. Hoe kan uitsluitend rationeel denken jou dan in contact brengen met deze subjectieve zaken die in feite wel echt bestaan? Zie de meerwaarde als je zowel het vrouwelijke als het mannelijke integreert in je bewustzijn, groeien ga je doen. Als je kiest om de wetenschap te aanbidden als een heilige koe, zal je het contact met het diepere in jezelf totaal gaan verliezen. Behoed je dus voor bedrijven en instanties die roepen voor hun producten ‘het is wetenschappelijk bewezen’, want het is eigenbelang en heeft niets meer te maken met jouw liefde, mededogen, intimiteit, eigenwaarde, goede gezondheid, respect enzovoort.

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *