De omegavetzuren de zuurstofmageneten van het lichaam

030 Omega vetzuren ZILVER

Omegavetzuren heb je nodig voor de zuurstofopname en het transport van zuurstof tot in elke lichaamscel. Samen met verzadigde vetten zorgen omega vetzuren ervoor dat vitaminen zoals A, D, E en K kunnen worden opgenomen door de cellen. Dit geldt eveneens voor de opname van mineralen die ook belangrijk zijn voor zuurstoftransport en opname. Volgende mineralen bevorderen ook het transport van zuurstof in het lichaam: Koper, borium, chroom, mangaan, ijzer, zink, magnesium en selenium. Er zijn vijf soorten omega vetzuren, 3, 5, 6, 7  en 9. Het lichaam kan zelf veel vetzuren aanmaken uit andere vetzuren, maar alfa-linoleenzuur omega 3 (ALA) en linolzuur omega 6 (LA) moeten door voedingsinname binnengehaald worden omdat het lichaam deze zelf niet kan aanmaken. Hennepzaadolie is een goede bron van basis omegavetzuren 3 en 6, en lijnzaadolie is zeer rijk aan basis omega 3.

Daarom worden deze onverzadigde meervoudige vetzuren ook essentiële basis vetzuren genoemd. Ze zijn levensnoodzakelijk vanwege de koppeling met het zuurstoftransport en de zuurstofopname door elke lichaamscel. Deze omegavetzuren moeten bij voorkeur uit gezonde natuurvoeding opgenomen worden zoals de natuur het heeft voorzien voor de mens. Deze vetzuren moeten zuiver zijn en mogen niet aangetast zijn door industriële bewerking, verhitting en toevoeging van E-nummers en andere additieven. Anders ontstaat er beschadiging van deze vetzuren en komt komt het zuurstoftransport in het lichaam en de zuurstofopname op celniveau in het gedrang. Zuurstoftekort is de primaire oorzaak van kanker en hart- en vaatziekten. Het grote probleem is dat je de zuurstofvermindering van de cellen niet voelt. Bij vele mensen leven hun lichaamscellen op het randje van de vorming van kanker zonder dat ze dit weten.

Onverzadigde meervoudige vetzuren

Omegavetzuren zijn dus onverzadigde meervoudige vetzuren, en gevoelig voor oxidatie. Verzadigde vetzuren zijn niet gevoelig voor oxidatie. Omegavetzuren kunnen hun werk in het lichaam als zuurstofmagneet enkel goed doen als ze vergezeld worden door verzadigde vetten en vitamine E. Dat zijn beide krachtige antioxidanten met een sterk ontgiftend vermogen die de onverzadigde meervoudige omegavetzuren in het lichaam gaan beschermen tegen oxidatie veroorzaakt door de koppeling met zuurstof en de giftige chemicaliën die toegevoegd zijn aan onze voeding. Wist je dat onze longen voor onze ademhaling zelfs voor 100% draaien op verzadigd vet? Dit voor een optimale uitwisseling van koolstofdioxide en zuurstof en het voorkomen dat de longblaasjes dichtklappen bij het ademhalen.

Tijdens het zuurstoftransport en het vermogen om zuurstof doorheen het celmembraan tot in de cel te trekken kunnen deze omegavetzuren beschadigd worden. De natuur lost dit op door vitamine E en verzadigd vet te voorzien bij de omegavetzuren. Deze gaan beschadigingen van omegavetzuren voorkomen en helpen bij de stofwisselingsprocessen in het lichaam om ze evenwichtig te laten verlopen. Dat is ook de reden dat de natuur de plantaardige oliën voorziet met Vitamine E en soms met verzadigde vetzuren. En de vissen worden goed voorzien met verzadigd vet. Industriële bewerking van voeding en chemische toevoegingen verstoren dit evenwicht in zeer ernstige mate. Beschadigde of ranzige omegavetzuren of transvetten door de industriële bewerking en verhitting hebben hun vermogen om zuurstof te transporteren in het lichaam volledig verloren. Daarom zijn ze zo giftig geworden.

Rode bloedcellen of hemoglobine

Essentiële omegavetzuren zijn belangrijk voor het zuurstoftransport in het bloed, het zijn tevens de bouwstenen en de zuurstofmagneten van de rode bloedcellen of hemoglobine. Voor het vervoer van zuurstof zitten in elke rode bloedcel miljoenen moleculen hemoglobine. En elke molecule hemoglobine kan 8 atomen zuurstof transporteren. Omegavetzuren zijn zo belangrijk voor dit transport van zuurstof door middel van hemoglobine. Omegavetzuren zijn niet alleen belangrijk voor het zuurstoftransport en zuurstofopname, maar dienen ook als bouwcomponenten van de kilometerslange celmembramen in ons lichaam. Anders kan de lichaamscel ondanks het hoge zuurstofgehalte in het bloed niet voldoende zuurstof opnemen. 

Je kunt het ook zo zien, Visualiseer een lichaamscel voor het netvlies van je ogen.

Je ziet een ronde of ovale lichaamscel dat omgeven is door een celmembraan.

Dan zie je op dat celmembraan receptoren, receptoren lijken op deurtjes die open en toe gaan. Je ziet dat het celmembraan en de deurtjes soepel en elastisch zijn, met andere woorden, de deurtjes gaan goed open en toe. Telkens als een rode bloedcel zuurstofmoleculen afgeeft doorheen het bindweefsel waar alle lichaamscellen ingebed liggen, zie je dat de zuurstofmoleculen letterlijk naar binnen doorheen het membraan in de cel getrokken worden. Hetzelfde geldt ook voor insuline (soms ook adrenaline) dat via het deurtje, de receptor eiwitten, vetstoffen en suikers komt brengen. Het deurtje gaat open en deze voedingstoffen komen binnen in de lichaamscellen terecht.

Deze voedingstoffen gaan samen met zuurstof en water in de lichaamscellen een reactie aan waarbij er energie wordt geproduceerd. Het proces van energiewinning gebeurt door de mitochondriën of de energiecentrales die in elke lichaamscel aanwezig zijn. Er zitten in elke lichaamscel duizenden van die kleine energiefabriekjes of mitochondriën. Maar deze mitochondriën moeten ook veel omegavetzuren hebben om goed te kunnen functioneren bij de productie van energie. Bij het proces van energiewinning door de mitochondriën worden er afvalstoffen gevormd die moeten worden afgevoerd. Het deurtje gaat weer open en de afvalstoffen worden afgevoerd.

Hoe membranen van lichaamscellen opgebouwd worden

Foto: je ziet de dubbele laag fosfolipiden van het membraan met de vetzuurstaarten naar binnen gericht

Het celmembraan is het omhulsel van elke levende lichaamscel. Het membraan laat verschillende stoffen en zuurstof door, andere stoffen zoals voedingstoffen en hormonen worden via receptoren in de cel binnen gelaten. Bijvoorbeeld insuline gevoelige receptoren die insuline binnenlaat dat zowel eiwitten, vetten en suikers brengt in de cel. Daar wordt de insuline samen met de voedingstoffen en zuurstof in de energiecentrales omgezet tot energie. Deze energiecentrales noemt men mitochondriën. Het membraan selecteert zelf welke stoffen binnengelaten wordt en welke niet. Het membraan is semi-permeabel of selectief doorlaatbaar.

Het Celmembraan is voornamelijk opgebouwd uit eiwitten en fosfolipiden. Fosfolipiden zijn structurele lipiden. Deze lipiden bestaan uit een fosfaatgroep, een glycerol (glycerine) met elk twee vetzuurstaarten. Het membraan is opgebouwd uit twee lagen fosfolipiden, te zien op de foto. Een fosfolipide heeft door zijn samenstelling een hydrofiele kop en een hydrofobe (dubbel gevorkte) staart. De kop is gericht naar de waterige vloeistof van het extracellulaire vocht en het water van het cytoplasma van de cel met zijn organellen en mitochondriën, terwijl de vetzuurstaarten naar elkaar toe gericht en waterafstotend zijn. 

Het celmembraan is geen vast vlies. Er zit beweging in, het membraan kan golven. Vergelijk de membraan van de cel met een boterhamzakje. In het membraan zitten ook vele eiwitten. Deze eiwitten voor het membraan worden door de cel zelf geproduceerd door de ribosomen het endoplasmatisch reticulum en het golgisysteem. Het golgisysteem geeft de membraaneiwitten de eindbestemming. Eiwitten die in de membraan van de cel terecht moeten komen worden door het golgisysteem op een aparte manier verpakt. Niet in een transport blaasje gevuld met water, maar in het membraan van het transport blaasje. Het membraan laat watermoleculen door en is grotendeels onderhevig aan osmotische krachten. Via het membraan kan de cel via transportzakjes ook zijn stofwisselingsafval of andere stoffen bedoeld voor celcommunicatie kwijt. Zie onderstaande foto

Het is cholesterol en het bloedeiwit albumine die ervoor zorgen dat de osmotische krachten worden beïnvloed en dit in evenwicht houdt zodat de cel niet al zijn water verliest als de concentratie opgeloste stoffen buiten de cel hoger is dan in de vloeistof binnen de cel. Zouten (geen geraffineerde zouten, deze zijn zeer schadelijk) zijn eveneens belangrijk voor dehydratatie van de cel. Cholesterol transporteert de basis omega 6 in het bloed tot aan de membramen van de cellen.

Als het transportblaasje dan fuseert met het membraan komen de eiwitten in het membraan terecht. De membraan eiwitten hebben vele functies. Membraaneiwitten worden door de cel naar behoefte geproduceerd of verwijderd. Cholesterol speelt ook een rol bij het reguleren van de activiteit van zogenaamde integrale membraaneiwitten. Omdat lipide dubbellagen de grenzen van de cel en zijn compartimenten definiëren, zijn deze membraaneiwitten betrokken bij vele intra- en intercellulaire signaalprocessen. Sommige membraaneiwitten zijn bijvoorbeeld betrokken bij het laten samensmelten van twee lipide dubbellagen, zoals bij de bevruchting tussen een eicel en een zaadcel. Of bij het binnendringen van “virussen” (in werkelijkheid exosomen) om deze rechtstreeks naar de celkern te transporteren zodat de cel deze exosomen kan vermenigvuldigen voor het doel van de apoptose of celdood. Dit laatste gebeurt alleen als de cel beschadigd is door verzuring en toxische stoffen.

Belangrijk om te weten is dat basis omega 6 (zie later) het hoofdbestanddeel is dat tussen de twee fosfolipiden aanwezig is. Deze basis omega 6 trekt letterlijk zuurstof naar binnen in de cel. Op dezelfde wijze bevatten de fosfolipiden van de mitochondriën ook basis omega 6. Het membraan heeft een zeer kleine hoeveelheid basis omega 3 nodig om de structuur te kunnen behouden. Het zijn transvetten en derivaat omega 6 die de gehele membraanwerking verstoren waardoor verstikkingsverschijnselen ontstaan in de cel omdat er nog moeilijk zuurstof doorheen het celmembraan kan worden getransporteerd.

De lichaamscel raakt in paniek

Het membraan en zijn receptoren (deurtjes) blijven elastisch en soepel als er voldoende basis omega 6 aanwezig is. Nou ja, wat ik wil zeggen is dat deze deurtjes alleen maar goed open en toe gaan als er voldoende basis omegavetzuren in deze celmembramen en deurtjes zijn ingebouwd en daardoor elastisch kunnen blijven. In herhaling: het zijn voornamelijk basis omega zes vetzuren die tussen de dubbele wanden van het membraan aanwezig zijn om zuurstof binnen te trekken in de cel. Bij gebrek aan essentiële omegavetzuren, worden de lichaamscellen verplicht om transvetten in de celmembramen en de deurtjes in te bouwen waardoor deze deurtjes niet goed meer kunnen opengaan en het membraan zijn elasticiteit verliest. De scharniertjes van deze deurtjes lopen vast. Het deurtje gaat niet goed open! Het membraan wordt stijver en kan moeilijker zuurstof doorlaten.

Zuurstof blijft achter in het bloed, insuline blijft achter in het bloed, voedingsstoffen, hormonen en water blijven in het bloed en kunnen niet opgenomen worden door de lichaamscellen. Hun deurtjes zijn stroef en zitten vast, ze gaan niet meer open.

De lichaamscel verstikt door zuurstoftekort en verzuring omdat hun eigen afvalstoffen niet meer op tijd kan afgevoerd worden. De lichaamscel raakt in paniek en wordt carcinogeen. Begrijp je nu hoe kanker, diabetes en hart- en vaatziekten ontstaan? Het is allang bekend dat chronische zuurstofdeprivatie van lichaamscellen de primaire oorzaak is van kanker, diabetes, zenuwaandoeningen en hart- en vaatziekten. Er is natuurlijk ook nog een metafysisch aspect dat mee aan de basis ligt van deze aandoeningen. Dat zijn trauma’s en biologische conflicten (schokken)

We bezorgen onszelf kanker door het eten van gewoon, alledaags bewerkt eten en veel te weinig inname van goede verzadigde vetten en essentiële omegavetzuren. De combinatie met onverwerkte negatieve emoties en biologische conflicten verstoort het ontgiftingsproces in ernstige mate. Alle aandacht in onze maatschappij gaat naar geraffineerde suikers, en ja ik weet het, ze zijn niet gezond en dat is waar. Maar deze afgeleide aandacht naar deze slechte suikers zorgt ervoor dat we de gevaarlijkste en de grootste sluipmoordenaar in onze samenleving niet meer zien. Dat zijn de transvetten en de geharde vetten, 50 keer giftiger dan geraffineerde suikers en hoofdoorzaak van zuurstoftekort op celniveau. Kanker, hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes zijn het gevolg. Transvetten en margarine veroorzaken voor meer dan 70% insulineresistentie en diabetes.

De samenstelling van vetten en oliën

Oliën en vetten zijn opgebouwd uit één molecuul glycerine met daaraan gekoppeld drie vetzuren (vetzuurketens). Bij alle vetten en oliën is het molecuul glycerine hetzelfde. De samenstelling van de vetzuurketens bepaalt dat bijvoorbeeld kokosvet andere eigenschappen heeft dan bijvoorbeeld olijfolie of boter. De samenstelling van de vetzuurketens heeft invloed op de smaak, geur, kleur en andere voedingseigenschappen van de vetstof. Een vetzuurketen is een keten van gekoppelde koolstofatomen met daaraan waterstof en een organische zuurgroep. De lengte van de koolstofketen kan variëren van enkele tot tientallen koolstofatomen. De meeste vetzuren in de voeding bevatten koolstofketens tussen 16-18-20 koolstofatomen. Indien er tussen twee koolstofatomen in een vetzuurketen een dubbele binding bevindt, spreekt men van een enkelvoudig onverzadigd vetzuur. Bij twee of meer dubbele bindingen spreekt men van meervoudig onverzadigd vetzuur. Indien er geen dubbele binding is, is de vetzuur volledig verzadigd met koolstofatomen en spreekt men van verzadigd vet. Onverzadigd vet en omegavetzuren bevatten een koolstofketen die niet volledig verzadigd is en daardoor een andere structuur heeft. Dat ervoor zorgt dat deze vetten op kamertemperatuur vloeibaar zijn. Maar tegelijkertijd ook gevoelig voor oxidatie door belichting en verhitting. Omegavetzuren en plantaardige oliën steeds in het donker bewaren!

De ideale verhouding tussen omega drie en omega zes

Als ondersteuning voor een goede zuurstofopname en het zuurstoftransport in het lichaam is het belangrijk om de juiste verhouding omega 3 en omega 6 in je voeding te hebben. Deze verhouding komt voor in natuurlijke zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat, dus niet bewerkt door de voedingsindustrie. Dit is zo belangrijk om zuurstoftekort te voorkomen op celniveau, zuurstoftekort is de primaire oorzaak van kanker en tumoren. De grootste boosdoeners zijn de transvetten. Dat zijn beschadigde of ranzige omegavetzuren die ontstaan door industriële bewerking en verhitting van plantaardige oliën en voedingsmiddelen samen met het toevoegen van E-nummers en andere additieven. Onverzadigde oliën mag je om deze reden nooit verhitten in de pan, kookpot of blootstellen aan een lichtbron. Onverzadigde oliën steeds na de bereiding van je maaltijd toevoegen. Dat is zeer belangrijk! Omega 3 en omega 6 komen in twee overkoepelende soorten voor in de natuur: basis en derivaat. De basis essentiële vetzuren bevatten de belangrijke bouwstenen voor het lichaam (voor de kilometers lange celmembramen, receptoren en mitochondriën). 

Je hebt steeds beide nodig en laat je dus door niemand wijsmaken dat je het een of ander niet nodig hebt. Basis omega 6 is een zeer belangrijk component voor de structuur van de cellen en hun celmembramen.

De afgeleide variant van deze essentiële basis vetzuren zijn de derivaat vetzuren en deze kan het lichaam zelf aanmaken bij voldoende opname van basis essentiële omega vetzuren. Echter omdat in onze voeding door industriële bewerking de aanwezige verhouding van basis essentiële vetzuren omega 6 en omega 3 niet overeenkomt met de optimale verhouding voor het lichaam, ontstaan er problemen met het omzettingsproces van basis essentiële vetzuren naar derivaat vetzuren. 

Bij een tekort aan derivaat vetzuren moeten zowel derivaat als basis derivaten ook aangevuld worden uit de voeding. De natuur voorkomt dit normaal met voeding in zongerijpte en in oorspronkelijke staat bedoeld voor de mens. Supplementen met alleen derivaat omega 3 of 6 zonder basis omega 3 of 6 is schadelijk en misleidend.

Basis omega 6 is linolzuur, basis omega 3 is alfa linoleenzuur: in de verhouding 2:1

De meest voorkomende derivaten van omega 6 vetzuren zijn Gamma-linoleenzuur (GLA), Arachidonzuur (AA), Dihomogammalinoleenzuur (DGLA) en geconjugeerd linolzuur (CLA). Derivaten van omega 3 zijn Docosahexaeenzuur (DHA) en 

Eicosapentaeenzuur (EPA). 

Deze twee omega 3 derivaten vinden we in vis, omdat vis zeealgen eet die rijk zijn aan beide derivaat omega 3 vetzuren. Rechtstreeks zeewier eten is ecologisch verantwoord en zo we kunnen het visbestand in de oceanen met rust laten. Maar wees bewust dat ons lichaam dat niet echt nodig heeft, het heeft basis omega 3 nodig waaruit het zelf derivaat kan aanmaken volgens de behoefte van het lichaam.

Omega 3 derivaat vetzuren hebben een functie voor het zenuwweefsel. De myeline schede en de hersen bloedbarrière als bescherming tegen herpes “virussen”, exosomen die het op beschadigde zenuw- en hersencellen hebben gemunt (omdat zenuwcellen beschadigd zijn door giftige stoffen). We zien toch dat er een enorme toename is van degeneratieve zenuwaandoeningen, wanneer worden we wakker? Het dient wel gezegd te worden dat basis omega 3 komt van nature niet voor in vis of algen. Basis omega 3 is in zeer kleine dosis belangrijk voor de celopbouw, en Basis omega 6 is in grotere dosis nodig voor de opbouw van de structuur van de celmembramen, ook die van zenuwcellen en hun celademhaling.

Omdat de verhouding basis Omega-6 en basis Omega-3 zo cruciaal is voor het goed kunnen functioneren van al je lichaamscellen is een aanvulling van basis Omega 3 en basis omega 6 wel belangrijk. De verhouding basis Omega-6 en basis Omega-3 bepaald de doorlaatbaarheid van je celmembraan en derhalve ook de opname van voedingstoffen, water en zuurstof en de afvoer van afvalstoffen. 

De ideale verhouding is tussen 2 delen basis omega 6 en 1 deel basis omega 3 om een goede zuurstoftransport en zuurstofopname te garanderen en de goede opbouw van de celmembramen en hun deurtjes of receptoren. Het lichaam kan zelf derivaat omega 3 en omega 6 produceren uit de basisvorm. Derivaat omega 3 heeft het lichaam nodig voor ons afweersysteem, centraal zenuwstelsel en de goede werking van onze organen en lichaamsweefsels. De meeste basis essentiële vetzuren worden direct door het lichaam opgenomen voor allerlei lichamelijke functies en niet omgezet naar derivaten wegens het tekort aan basis essentiële omegavetzuren in onze huidige bewerkte voeding. Dit houdt in ALS het lichaam echt tekort heeft aan basis omega 3 en basis omega 6, het lichaam geen derivaat omega 3 en derivaat omega 6 zelf kan aanmaken. Om deze reden is het innemen van zowel basis als derivaat omega 3 en omega 6 essentiële vetzuren noodzakelijk via onze voeding. Let wel, nooit in grote hoeveelheden omega 3 en 6. Nadien is het voldoende om de dagelijkse behoefte basis omega essentiële basis omega 3 en 6 in te nemen via voeding. Het lichaam heeft niet veel basis omega 3 nodig, maar het is wel levensnoodzakelijk.

De gezaaide verwarring van voedingsdeskundigen en professionals

Zij vertellen dat derivaten essentiële vetzuren zijn en de enige supplementen van essentiële vetzuren zijn die men nodig heeft. Zij moedigen het gebruik van derivaat omega 6  zoals gamma-linoleenzuur (GLA) en geconjugeerd linolzuur (CLA), en derivaat omega 3 zoals docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA) aan.  Voedingsdeskundigen en professionals erkennen het grotere belang van basis essentiële vetzuren omega 6 en omega 3 voor het lichaam niet. Waarschijnlijk ligt de vergissing bij de gedachte dat het lichaam alle basis essentiële vetzuren die door het lichaam worden opgenomen naar derivaten wordt omgezet.

Dat is volledig onjuist! Als we kijken naar de cellen zien we dat ze pas goed functioneren en een goede celademhaling hebben als ze over meer basis omega 6 dan basis omega 3 tot hun beschikking hebben. Het lichaam zal meteen een veel grotere hoeveelheid basis essentiële omegavetzuren gebruiken dan derivaten. In werkelijkheid gebruikt het lichaam zelfs tot meer dan 90% basis essentiële vetzuren en slechts een 10% omzet tot derivaat. Het is dus belangrijk dat men basis essentiële vetzuren blijft innemen, gewoon omdat het lichaam niet in staat is om basis essentiële omega vetzuren uit de derivaat omega 6 en omega 3 aan te maken. De basisvorm is bij een groot aantal biologische processen in het lichaam betrokken. 

En hoewel de derivaten vorm van de essentiële vetzuren eveneens gezondheidsvoordelen hebben voor het lichaam, is dit niet genoeg als men de cruciale basisvorm van beide omega essentiële vetzuren niet tot je inneemt. Als het lichaam beschikt over voldoende basis essentiële omegavetzuren in de juiste verhouding (2 delen linolzuur op 1 deel alfa linoleenzuur), zal het lichaam in staat zijn om alle noodzakelijke derivaat vetzuren aan te maken vanuit hun basisvorm. Er zijn dan zelfs geen supplementen van derivaat omega vetzuren nodig en de celademhaling zal optimaal verlopen. 

Visolie is niet echt nuttig voor het lichaam

Enkele in extreme tekorten kan het visolie dienst zijn. Waarom? Omdat visolie alleen derivaat omega 3 essentiële vetzuur bevat en geen basis omega 3 dat zo belangrijk is voor de celstructuur. Visolie vermindert het aandikken van plaque niet. Integendeel, deze meervoudige onverzadigde vetzuren in derivaat vorm heeft het lichaam echt niet zoveel nodig en ze oxideren snel. Plaque bestaat grotendeels uit geoxideerde onverzadigde vet structuren (ook de omega derivaat) en geoxideerde cholesterol en triglyceriden. In feite wordt visolie schadelijk als het teveel ingenomen wordt. Een dagelijkse hoeveelheid  van 1,50 gram omega 3 derivaat is schadelijk voor de immuniteit en veroorzaakt bloedingen. In deze zin is het nemen van visolie supplementen niet preventief tegen verstoppingen in de kransslagaders rond het hart en haarvaten in andere belangrijke organen. Derivaat omega 3 biedt geen bescherming tegen de dood veroorzaakt door hart- en vaatziekten. Bovendien zal derivaat omega 3 de structuur van de celwand veranderen waardoor slagaderwanden sneller gaan verdikken en hun elasticiteit verliezen, hetzelfde effect als wat transvetten veroorzaken. Visolie is ook niet van waarde bij het voorkomen van vasculitis (ontsteking van de wanden van slagaders). 

Bovendien zijn deze langketenige derivaat omega 3 (meervoudig onverzadigde vetzuren) niet zo goed voor de hersenen. Hersenen worden kwetsbaarder omdat hersencellen de basisvorm van essentiële omega 3 nodig hebben. Derivaat omega 3 geeft bij tekort aan essentiële basis omega 3 verstoringen in de opbouw van de structuur van de celmembraan. Mensen met diabetes willen niet dat er een stof de concentratie van geglycosyleerde hemoglobine (HbA1c) laat stijgen. Echter visolie verslechtert de glycemische controle van insuline afhankelijke diabetespatiënten. Na 6 maand visolie gebruik nam dit toe met ongeveer 16%. Een verschrikkelijk effect voor een diabetespatiënt. Het British Journal of Nutrition, 2013, 90, 777-786 publiceerde dat het gebruik van visoliesupplementen de stimulering van plasmaglucose flux vermindert tijdens inspanning bij ongetrainde mannen. Er werd geconcludeerd dat visolie de Rd glucose  met 26% vermindert door vermindering van de metabolic clearance rate (de snelheid waarmee glucose  uit het bloed verdwijnt).

Let op: je kunt inderdaad teveel basis omega 3 innemen. Je lichaam vraagt dit niet. Van lijnzaadolie mag je maar enkele druppels per dag innemen, niet meer. De verhouding tussen basis omega 3 en basis omega 6 is een kritische waarde. Begrijp dat de cellen weinig essentiële basis omega 3 nodig hebben voor de structuur van het celmembraan. Overdosering door het volgen van onjuiste adviezen zal het celmembraan ondeugdelijk veranderen. Het celmembraan heeft basis omega 6 of linolzuur nodig voor de fosfolipiden en de zuurstofoverdracht in de cel naar de mitochondriën.

Hoeveel omega 6 dienen we in te nemen in verhouding tot omega 3?

Welke zaken moeten we bekijken om over een juiste aanbeveling te kunnen praten? Allereerst moeten we de gehele verhouding van omega 6 tot omega 3 weten in ons westers voedingspatroon. Als we dat weten moeten we hierbij ook weten hoeveel van deze essentiële vetzuren (als ze nog aanwezig zijn in ons bewerkt voedsel) nog actief en effectief zijn. Ik bedoel hiermee dat ze zuurstof kunnen transporteren. Vele essentiële vetzuren worden namelijk vernietigd of ernstig beschadigd door conserveringsmiddelen, pesticiden, verhitting en de daaruitvloeiende omzetting naar transvetzuren tijdens de industriële bewerking, maar ook tijdens de verhitting in het kookproces bij je thuis. In herhaling, oliën van eerste koude persing steeds na de bereiding van de maaltijd toevoegen.

We moeten echter ook nog weten welke verhouding tussen omega 6 en omega 3 van elk type weefsel in het lichaam nodig hebben. Daarbij moeten we ook weten hoeveel percentage derivaat van de omega vetzuren uit hun basisvorm worden omgezet. Je merkt het, het wordt steeds ingewikkelder. 

Het is belangrijk dat we beseffen dat we een groot gedeelte van de derivaat omega 6 dat toegevoegd wordt aan ons voedsel, niet wordt geconsumeerd. In ons westers voedingspatroon is de concentratie aan toegevoegde derivaat omega 6 een ware sluipmoordenaar. Het is basis omega 6 die de beste bescherming biedt tegen kanker. Basis Omega 6 wordt via cholesterol getransporteerd naar de membramen van lichaamscellen.

Let op: Je lichaam wilt niet dat je teveel basis essentiële omega 3 inneemt. Er is maar weinig basis essentiële omega 3 nodig voor de structuur van het celmembraan. Als je teveel visolie derivaat omega 3 ga je de bescherming tegen kanker kwijtspelen. Denk aan de verhouding basis essentiële omega vetzuren van 2 delen basis omega 6 en 1 deel basis omega 3. Dit verbetert de celademhaling en dat houdt ook de verzuring van het lichaam tegen

Oliën en hun essentiële vetzuren

We spreken nu over een bandbreedte tussen omega 3 en omega 6. Omdat de twee uiterst belangrijke essentiële vetzuren die het lichaam zelf niet kan afmaken (de basis omega 3 en de basis omega 6) moeten we deze beide uit externe bronnen halen, onze voeding. Of uit kant en klare supplementen. Als we naar natuurlijke onbewerkte biologische oliën kijken zien we dat de meeste oliën rijk zijn aan basis omega 6 (linolzuur) op twee uitzonderingen na en dat is lijnzaadolie met 55% en hennepzaadolie met 22% basis alfa linoleenzuur of basis omega 3. Oliën met hoge concentraties basis omega 6 (linolzuur) zijn saffloerolie 75%, hennepzaadolie 45-60%, zonnebloemolie 65%, teunisbloemolie 74% en druivenpitolie 75%. Andere oliën die eveneens rijk zijn aan linolzuur zijn sesamolie, pompoenpittenolie, borageolie en maïsolie. Canola en sojaolie is absoluut niet aan te bevelen.

Noten Oliën zijn vrijwel duur en bevatten geen basis omega 3 behalve walnotenolie met ongeveer 5% alfa linoleenzuur. Walnoten olie bevat 28% basis omega 6. Hazelnootolie bevat 4%, cashewolie ongeveer 8%, amandelolie ongeveer 10%, paranotenolie 23% en pindaolie tot 29% linolzuur. In feite kun je de dagelijkse hoeveelheden benodigde basis omega 6 halen door deze noten te consumeren, zolang ze ongebrand, biologisch verbouwd en eveneens biologisch zijn bewerkt.

Het is zeer belangrijk dat je ervoor zorgt dat noten, zaden en oliën onbewerkt en biologisch geteeld zijn, vrij van verhitting of een chemische behandeling.

Waarschuwing: veel supplementen maken geen onderscheid tussen basis essentiële vetzuren en derivaten van essentiële vetzuren. Dit maakt het voor de leek zeer moeilijk te weten wat je krijgt. Basis essentiële omega 3 heet alfa-linoleenzuur, en basis essentiële omega 6 heet linolzuur. Onthouden! Al de rest is minder belangrijk. Let erop dat je weet wat je koopt, voordat je een product in je handen hebt met een afwijkende formule. Waar je ook dient op te letten is dat bij de aankoop van supplementen met olie capsules, je niet de zonnebloemolie of saffloerolie met een hoog gehalte oliezuur gebruikt. Oliezuur is omega 9 en dat kan het lichaam zelf aanmaken. Op zich is oliezuur niet schadelijk, maar in olie capsules met een hoog gehalte aan oliezuur zit heel weinig basis omega 6. In feite neemt niet-essentiële omega 9 de plaats is van essentiële basis omega 6. Je doet er beter aan om olie supplementen te zoeken met een hoog gehalte aan linolzuur (basis omega 6) 

Wat je nog moet weten ongeacht alle claims: De ideale verhouding tussen basis omega 6 en basis omega 3 moet meer zijn dan 1:1 en minder dan 2:1. Er moeten geen grote hoeveelheden derivaten van essentiële vetzuren worden gebruikt. Ideaal is teunisbloemolie en bernagieolie. Visolie is om deze reden niet toegestaan omdat het teveel derivaat omega 3 bevat. Lijnzaadolie is een betere keuze, maar nooit met deze olie overdrijven. Teveel basis omega 3 is eveneens schadelijk. Geen canola of soja, het is nooit hoofdvoedsel voor de mens geweest en is afkomstig van genetische manipulatie. Vermijd supplementen met veel omega 9, deze wordt in overweging gebracht met koken en braden omdat oliezuur minder snel oxideert bij verhitting dan basis omega 6, niet vanwege de voeding

De ontstekingsreactie in het lichaam

Onze voeding is, doordat wij anders zijn gaan eten, teveel verrijkt met derivaat Omega-6.  Omega 3 is echter afgenomen, en deze omega 3 vetzuren zijn bovendien nog eens beschadigd door industriële bewerking en verhitting. Beide vetzuren zijn zo belangrijk om het lichaam te helpen met het ontgiften en zuiveren. Dit met een synergetische samenwerking met verzadigde vetzuren en de smaken scherp, bitter en wrang uit onze voeding. Als afvalstoffen en toxines zich beginnen op te stapelen in het lichaam gaan er chronische ontstekingen ontwikkelen door het teveel aan derivaat omega 6 en het gebrek aan omega 3. Bij het grote natuurlijke ontgiftings werk in het lichaam zal omega 6 de ontsteking in gang zetten. Als de schoonmaakoperatie achter de rug is zal omega 3, omega 5 en omega 7 de ontsteking doen stoppen. Weet dat je voor een ontstekingsreactie te ontwikkelen in het lichaam, je ook door gifstoffen beschadigd weefsel moet hebben. Weefsels kunnen ook beschadigd worden door de effecten van trauma’s en biologische schokken.

Er zijn altijd twee voorwaarden nodig om een ontsteking of “infectie” (vals concept van ziekte te krijgen in het lichaam. De eerste voorwaarde is een ziekteverwekker of pathogeen, de tweede voorwaarde zijn afvalstoffen en toxines met een voortvloeiende verzuring dat de lichaamscellen beschadigt. Vandaar de noodzaak om elke dag van je leven je lichaam te helpen met het ontgiften en zuiveren. Omegavetzuren reguleren samen met de bijnieren het ontstekingsproces in het lichaam. Maar derivaat omega 6 is in te grote hoeveelheid toegevoegd aan onze voeding door industriële toevoeging. Denk maar aan de wondermargarine met toegevoegde omega 6 in combinatie met te weinig verzadigd vet. Dat is een grote oorzaak van onze welvaartsziekten en kanker. Het geldt ook door verkeerde voeding aan dieren te geven. Door onze grasetende herkauwers, granen, maïs en soja te geven is de verhouding omega 3 en omega 6 ernstig verstoord in onze vleeswaren en dit leidt eveneens tot kanker en hart- en vaatziekten. Met ons pluimvee is het nog veel erger gesteld. Een verhouding van 15 delen omega 6 en 1 deel omega 3. Dat is dramatisch voor het menselijke lichaam.

Omega 3 en omega 6 gebruiken dezelfde enzymen om kortketenige vetzuren om te zetten naar langketenige vetzuren. Begin je met omega 3 aan dit proces dan bekom je een ander type eicosanoïde dan met omega 6. Eicosanoïden zijn weefselhormonen, en de hormonen die uit omega 6 worden geproduceerd zijn, indien er niet voldoende omega-3 in de voeding aanwezig is, de grote veroorzakers van ontstekingen. De eicosanoïden die voortkomen uit omega 3 zijn dan weer ontstekingsremmers. Dit kan verwarrend klinken, want waarom bevat natuurlijke voeding met  omega 3  dan vaak ook omega 6? En waarom kunnen we dan her en der in de media verhalen lezen over de ontstekingsremmende eigenschappen die omega 6 ook heeft? Wel het is ingewikkeld: indien omega 3 in de juiste balans in onze voeding aanwezig is dan levert ook basis essentiële omega 6 ons ook weefselhormonen op die ontstekingsremmend werken op voorwaarde dat het lichaam zich elke dag kan ontgiften en zuiveren. Daarom hebben mensen met chronische zenuwziekten, hart- en vaatziekten, diabetes en kanker altijd een omega 3 tekort en een extreem vervuild lichaam in combinatie met teveel omega 6 (voornamelijk derivaat).

Het is dus pas als er een groot tekort is aan basis essentiële omega 3 ten opzichte van omega 6, dat omega 6 derivaat schadelijk wordt als er opstapeling is ontstaan door afvalstoffen en toxines die lichaamscellen hebben beschadigd (inclusief de effecten van biologische schokken en trauma’s). Dat trekt op zijn beurt de zogezegde “ziekteverwekkers” aan. Het weefsel is altijd eerst ziek vooraleer de microben komen, dat is een natuurwet en Hippocrates zegt dit ook.

Waarschuwing: Te veel basis omega 3, derivaten van omega 3 en 6 en beschadigde essentiële vetzuren (transvetten) vernielen de structuur van de celmembraan, dat verhoogt het risico tot problemen met de celademhaling

De grote verrassing: Linolzuur of basis omega 6 is het cruciale component voor een uitstekende celademhaling en stofwisseling

Als je het lichaam echt grondig gaat onderzoeken op weefsels, cellen, organen en lichaamssappen (pathologisch onderzoek) ga je zien dat zenuwcellen van de zenuwbanen en de hersenen een verhouding hebben van 100 delen basis essentiële omega 6 op één deel basis essentiële omega 3. Dat is een zeer groot verschil. De meeste organen hebben een verhouding van 4 delen basis essentiële omega 6 op één deel basis essentiële omega 3.  De organen samen met het zenuwstelsel en de hersenen maken voor 12% van het lichaamsgewicht uit. De huid omvat het lichaam en maakt ongeveer 4% van het lichaamsgewicht uit. De huidcellen bevatten GEEN basis essentiële omega 3.

Het spierweefsel maken ongeveer 50% van het lichaamsgewicht uit. Spieren zijn de belangrijkste factor bij het bepalen van de vereiste verhouding tussen basis essentiële omega 6 en basis essentiële omega 3. De structuur van spierweefsels en de afhankelijkheid van de conditie ligt eveneens te zoeken in de verhouding essentiële vetzuren. In spierweefsel heb je 5.5 tot 7.5 meer basis essentiële omega 6 dan basis essentiële omega 3.  Vandaar dat teveel lijnzaadolie echt niet goed is voor het lichaam. Enkele druppels per dag is meer dan voldoende. 

Een teveel aan basis essentiële omega 3 dwingt deze overmaat op een onnatuurlijke manier dieper in de cel waardoor de structuur van het celmembraan en de mitochondriale membraan verstoort wordt. Dit heeft sowieso een negatieve invloed op de celademhaling en dat biedt geen bescherming tegen kanker. Uiteindelijk heb ik wat moeite met de paritaire verhouding van 1:1 omdat er een duidelijk verschil is in de biologische activiteit  van de verschillende basis essentiële  en lange keten meervoudige vetzuren. 1:1 Weerspiegelt niet de gelijkwaardige activiteit van basis omega 6 en basis omega 3 in het menselijke lichaam.

Er wordt dus duidelijk veel meer basis omega 6 bij biochemische activiteit verbruikt dan basis omega 3. Het grote ziekmakende probleem dat zich stelt is de vernietiging van essentiële omegavetzuren door industriële bewerking en het verhitten van olie bij je thuis op het vuur. Bijna alle basis omega 6 wordt vernietigt of sterk beschadigd in ons voedsel. Basis omega 6 dat beschadigd is worden transvetzuren en hebben hun zuurstofbindend effect verloren en zijn daarom zeer schadelijk voor het lichaam. Dit geldt natuurlijk ook voor de essentiële omega 3, maar daar hebben we niet veel van nodig.

Conclusie: om de celademhaling goed te laten verlopen, is het belangrijk om extra biologische onbewerkte basis essentiële omega 6 of linolzuur in te nemen. Dit om de bewerkte en veranderde omega 6 te overtroeven. Zo kun je jezelf beter beschermen tegen kankervorming. Natuurlijk moet je ook elke dag je lichaam ontgiften, levensstijl respecteren, voeding eten zoals de natuur het heeft voorzien voor de mens en uiteindelijk negatieve emoties en biologische conflicten (trauma’s) oplossen om emotioneel evenwicht te kunnen cultiveren.

Schade door zuurstofradicalen en vrije radicalen

Essentiële vetzuren behoren tot de meest zuurstofgevoelige moleculen. Met andere woorden kunnen deze essentiële omegavetzuren gemakkelijk aangetast en ranzig worden. Ook door opslag en verhitting. Echter in het menselijke lichaam heeft de natuur voorzien om deze kwetsbaarheid van essentiële oliën te beschermen met een efficiënte antioxidant. SOD of superoxide dismutase, om het proces van de vrije radicalen van zuurstof tijdens de citroencyclus in de mitochondriën op te vangen.

Begrijp dat essentiële vetzuren hard nodig zijn omdat het lichaam in de eerste plaats ze zelf niet kan aanmaken. In de tweede plaats veroorzaken de essentiële vetzuren het kankerwerende zuurstoftransport tot in de cel naar de mitochondriën ofwel de energiefabriekjes. Dit kankerwerende zuurstoftransport is niet de oorzaak van de zogezegd problematisch vrije radicalen. De “immuniteit” (vals concept), beter recyclingsysteem genoemd, werkt met een specifieke verhouding vrije radicalen en antioxidanten, we hebben ze beiden nodig. Je lichaam maakt op natuurlijke wijze zijn eigen antioxidanten aan via het enzym superoxide dismutase (SOD). Het volledige proces van energiewinning door de mitochondriën is uitgelegd in het werk over de koudebeheersing. Daar zie je hoe alles in evenwicht gehouden wordt door het lichaam zelf, tenzij het aan ernstige intoxicatie lijdt. 

Je hebt wel belangrijke mineralen nodig om het enzym superoxide dismutase (SOD) goed aan te maken in je lichaam. Deze vind je in zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat zoals de natuur het heeft bedoeld voor de mens.

Het probleem met teveel gamma-linoleenzuur in onze bewerkte voeding (derivaat omega 6) 

Te veel gamma-linoleenzuur of derivaat omega 6 kan hartinfarcten uitlokken, en niet alleen hartinfarcten, maar ook tal van ontstekingsprocessen en afwijkingen van het recyclingsysteem in het lichaam zoals reuma, jicht, kanker, tumoren, astma en allergieën. Dit gebeurt als er een opstapeling is van toxines en afvalstoffen in je lichaam. Teveel gamma linoleenzuur (omega 6 derivaat) doet de stollingsneiging van het bloed toenemen waardoor een sluimerende ontstekingstoestand kan optreden waarbij het gezondheidssysteem wordt verlamd. Wees dus voorzichtig met geïndustrialiseerde zonnebloemolie, maïsolie en koolzaadolie. Deze oliën zijn juist zeer rijk aan gamma linoleenzuur (GLA) of derivaat omega 6 en transvetten. Alle industriële bewerkte oliën zijn absoluut niet geschikt voor menselijke consumptie. De oliën die in de voedingsindustrie worden bewerkt en verdund, bevatten moleculen van kankerverwekkende stoffen en geoxideerde essentiële basis en derivaat omega vetzuren, giftige transvetzuren en schadelijke conserveringsmiddelen. Gewoon giftig dus voor het lichaam. Afblijven dus! Alleen biologische oliën van eerste koude persing (zonder verhitting) behouden hun waardevolle onverdunde essentiële omegavetzuren.

De laatste decennia zijn we van voeding die onder natuurlijke omstandigheden is gegroeid en vers gegeten, overgestapt naar voeding die chemisch is bemest en behandeld met chemische E-nummers en andere additieven om langer te bewaren en dat maakt ons ziek. Voeding die langer bewaart kan ook niet verteren in je lichaam want deze lichaamsvreemde stoffen vernietigen alle enzymen van de spijsvertering. Het resultaat is de vorming van giftige toxines in plaats van het verteren van het voedsel. Eenvoudig gezegd gebruikt het lichaam gamma linoleenzuur om een ontsteking te starten waarbij afvalstoffen, toxines, beschadigde en dode cellen worden opgeruimd. Een ontsteking mag tussen 24 en 36 uur duren en moet dan stoppen, daar heb je alfa-linoleenzuur of omega 3 (en omega 7 en omega 5) voor nodig. Omega 6 is dus de aan-knop en omega 3 is de uit-knop. Aanzetten is niet moeilijk, uitzetten is wel een ander verhaal, want daarvoor heb je omega 3 ,5 en 7 nodig. 

Om ons lichaam kankervrij en gezond te houden hebben we dus een evenwichtige verhouding van de essentiële basis vetzuren nodig. De natuur voorziet ons een evenwichtige verhouding van essentiële basis vetzuren in noten, zaden, bladgroenten en een evenwichtige voedingspatroon. Tegenwoordig frituren, roosteren, branden (koffie, granendrank) of bakken we alles overmatig wat de kwaliteit en werking van voedingsstoffen doet afnemen. Essentiële vetzuren (oliën) kunnen niet gebruikt worden om te bakken of braden, deze waardevolle voedingstoffen gaan hierbij verloren. Gebruik dus verzadigde vetzuren om te bakken en te braden. Zelfs de ouderwetse reuzel of ossewit is ongelooflijk veel  beter en gezonder dan de “heerlijk smakende frituuroliën” die in elke supermarkt verkocht wordt. Vetzuren binden zich met eiwitten en zijn belangrijk voor het transport van zuurstof en voedingsstoffen. Dit geldt zeker voor het onderhoud van het zenuw- en hersenweefsel. Essentiële omegavetzuren en vetzuren uit verzadigd vet geven de maximale bescherming tegen kanker en andere welvaartsziekten.

Het verhaal van vitamine E of alfa-tocoferol

Is het al opgevallen dat vitamine E in de natuur steeds voorkomt in olieachtige structuren? Vitamine E en meervoudige onverzadigde vetzuren vormen een sterk duo. Vele mensen denken dat vitamine E veel vrije radicalen onschadelijk maakt en dat is een halve waarheid. Vrije radicalen die het lichaam aanmaakt om schadelijke stoffen of transvetten te elimineren worden door vitamine E niet onschadelijk gemaakt.  Wat wel waar is dat vitamine E de oxidatie van meervoudige onverzadigde essentiële vetzuren weet te voorkomen. Daarom dat vitamine E in het verband wordt gebracht in het voorkomen van hart- en vaatziekten. Omdat het omega vetzuren beschermd tegen oxidatie door zuurstof.

Als natuurlijke vitamine E geëxtraheerd wordt uit olie zonder de essentiële vetzuren, is deze vitamine E eigenlijk schadelijk voor het menselijke lichaam. Extra vitamine E supplementen zijn gewoon schadelijk, zeker als je niet weet waar ze vandaan komen. Komt het uit biologische en onbewerkte en is het vergezeld van zijn omegavetzuren die hij moet beschermen? Zo niet, dan heb je zonder het te weten je lichaam meer schade berokkent door ongezonde oliën. 

Het is niet efficiënt om supplementen in te nemen met vitamine E omdat het door het spijsverteringsproces geneutraliseerd wordt voordat het de cellen bereikt die ze zouden moeten beschermen. Vitamine E samen met zijn klant, de omegavetzuren verteren zonder dat ze geneutraliseerd worden door spijsvertreingsprocessen zodat ze de celwand wel bereiken om ze te beschermen tegen oxidatie door zuurstof. In die zin is het tijd- en geldverspilling waar je gezondheid er niet beter van wordt. Helaas kan het juist schadelijk zijn, raak niet misleidt door wat er steeds in populaire artikels en claims over gezondheid aan conclusies worden getrokken. 

De juiste vraag

Wat oxideert er in je lichaam, heb je daar over nagedacht? Het lichaam heeft veel oxidatieprocessen nodig om de homeostase in evenwicht te houden. Het lichaam produceert vrije radicalen, het zijn belangrijke bestanddelen speciaal om de algemene gezondheid te helpen bij het ontgiftingswerk. Vrije radicalen zijn in feite bijproducten van oxidatieprocessen in het lichaam. De meerderheid van vrije radicalen worden door natuurlijke processen in ons lichaam gevormd. De waarheid is dat vrije radicalen ons juist helpen voorkomen dat we ziek zouden worden. Denk even na, alle lichaamscellen, ongeacht hun specifieke functie verbranden altijd door oxidatie onze voedingstoffen als brandstof.

Dit geldt eveneens voor de omega vetzuren die bovendien zeer gevoelig zijn om door zuurstof te worden geoxideerd. De natuur heeft niet de bedoeling dat deze omega vetzuren als brandstof moeten dienen voor energiewinning, maar dat ze zuurstof moeten transporteren tot IN DE CEL EN HUN MITOCHONDRIËN. Om verbrandingsprocessen of oxidatieprocessen goed te laten verlopen zodat men energie verkrijgen.

Je lichaam maakt ook zelf een specifiek antioxidant aan om de vrije zuurstofradicalen die tijdens de citroenzuurcyclus worden gevormd te neutraliseren. Dat zijn chemische processen die zich afspelen in de mitochondriën. SOD ofwel superoxide dismutase om stofwisselingsprocessen goed te laten verlopen. Vrije radicalen ruimen gifstoffen op en zijn belangrijk bij de productie van hormonen. Een mooi voorbeeld hiervan is de oxidatie van jodium dat noodzakelijk is voor een goede schildklierwerking en de afgifte van schildklierhormonen voor de stofwisseling. Bij stofwisselingsprocessen maakt het lichaam zelf antioxidanten aan en leunt het niet op wat er van buitenaf komt.

Vele mensen nemen dagelijks grote hoeveelheden antioxidanten tot zich, en hebben niet door dat dit uiteindelijk toxisch wordt in het lichaam. Het nemen van grote hoeveelheden antioxidanten kan onmogelijke hart- en vaatziekten of andere chronische aandoeningen zoals diabetes of kanker voorkomen. In die zin zijn mineralen veel belangrijker dan antioxidanten, omdat het lichaam mineralen nodig heeft voor de productie van eigen antioxidanten in de juiste hoeveelheid.

Zou het juist niet tragisch zijn als de antioxidanten die je inneemt op de verkeerde plaats inwerkt zoals bij de productie van hormonen? Geen enkele arts die dit vertelt. Er wordt bijna nooit onderzoek gedaan hoe antioxidanten en supplementen met antioxidanten  samen met vrije radicalen in werkelijkheid in het lichaam werken. De algemene gezondheid of het recyclingsysteem heeft beide nodig om goed te kunnen functioneren. Als het celmembraan transvetten ingebouwd heeft en niet genoeg essentiële basis vetzuren bevat, dan kunnen antioxidanten jou NIET HELPEN. 

Echte gezondheid creëren doe je niet door elke dag antioxidanten tot je te nemen. Maar het lichaam elke dag te voorzien van zijn echte basis omegavetzuren zodat de celademhaling optimaal is. Dan kan het lichaam zich elke dag goed ontgiften en zullen alle stofwisselingsprocessen goed kunnen verlopen. Dat is bescherming tegen kanker.

Het grote probleem van industriële voedselbewerking

Belangrijk om te weten is dat de natuur geen slechte vetten maakt voor onze voeding. Transvetten zijn vetten door verhitting en de industrie gemaakt en deze zijn wel slecht voor de gezondheid. De E-nummers om voeding langer te bewaren, vetten beter smeerbaar te maken, de smaak te verbeteren enzovoort hebben geleid dat de essentiële vetzuren inactief zijn gemaakt. Essentiële vetzuren hebben een beperkte houdbaarheid omdat ze snel en sterk zuurstof aantrekken. In de industriële voedselbereiding draait alles om het inactiveren van de essentiële vetzuren en te vervangen door E-nummers voor kunstmatige bewaring.  Margarine is  een mooi voorbeeld hiervan, een molecuul verwijderd van plastic. Margarine en alle bewerkte vetten en oliën verstoppen de deurtjes en de membramen van lichaamscellen zodat zij geen zuurstof, voedingstoffen en water meer kunnen opnemen en de eigen stofwisselings afvalproducten niet meer kunnen afgeven. Gevolg: verzuring en opstapeling toxines, begin van cancereuze ontwikkeling en zuurstoftekort.

De arrogantie van de mens te denken dat het beter voedsel kan produceren dan de natuur, doet ons sleutelen aan voedsel en dan loopt het grondig fout. Transvetten zijn het grote probleem. Natuurlijke verzadigde en onverzadigde vetten zijn onmisbaar voor een goede werking van ons lichaam. De dieren in de natuur eten ook natuurvoeding en zijn gezond. Margarine en geraffineerde oliën kunnen jarenlang buiten bewaard worden, vliegen en bacteriën moeten het zelfs niet hebben. De natuur maakt geen voeding die langer dan een paar dagen goed blijft tenzij er chemische stoffen aan toegevoegd worden die de structuur van  natuurlijke voeding vernietigen. 95% van voedingswaren in de supermarkt zijn niet meer geschikt voor menselijke consumptie. Het is uiterst belangrijk te weten dat de meeste E-nummers en transvetzuren het zuurstoftransport in het lichaam zwaar schaden, op sommige plaatsen in het lichaam zelfs kan stoppen.

Het grote probleem met de huid is net hetzelfde als in het lichaam, er is een tekort aan essentiële omegavetzuren, vooral basis omega 6, onze zuurstofmagneten. 

Als je huid een tekort heeft aan de essentiële vetzuren door het volgen van onjuiste voedingsadviezen, dan kun je verwachten dat het aantal huidkankers zal toenemen, en dat doet het dan ook!!! Het gebeurt. Het wordt zelfs nog erger door het gebruik van statines, medicijnen, gebrek aan verzadigde vetten en de chemisch cocktail van zonnebrandmiddelen. Als er transvetzuren in de huid zitten in plaats van de levensnoodzakelijke essentiële omegavetzuren (omega 6 basis) leidt dit tot sowieso tot het ontstaan van cancereuze aandoeningen, verbrandt de huid zeer snel onder invloed van de zon en ontstaat er ontwikkeling van huidkanker en melanomen. Transvetten maken zonlicht gevaarlijk, maar dat is wel niet de schuld van de zon!

Het teveel aan derivaat omega 6 en transvetzuren zorgt voor toename van de prostaglandines die in hoge concentratie de algemene gezondheid onderdrukken en zo bijdragen aan de vorming van tumoren. Bovendien zorgen transvetzuren voor meer productie van vrije radicalen die de celwanden kunnen beschadigen met hun schoonmaakwerk. Transvetten verstoppen de celmembramen van lichaamscellen en de huid waarbij deze lichaamscellen gaan verstikken. Net zoals een aardolievlek op het zeewater de veren van vogels doet samenkleven waardoor deze vogels sterven.   

Vrije radicalen proberen vervolgens de giftige transvetten af te breken waarbij de lichaamscellen beschadigt worden en ten prooi vallen aan ziekteverwekkers.

Vrije radicalen en antioxidanten moeten altijd in evenwicht zijn voor een goed werkende algemene gezondheid of recyclingsysteem. Essentiële basis omegavetzuren behouden dit evenwicht, transvetten verstoren dit evenwicht in ernstige mate. En zonnebrandmiddelen geven dan nog eens de perfecte chemicaliën om huidkanker te veroorzaken. Dat alles is de grote oorzaak dat melanomen ook op plekken van de huid voorkomen die weinig tot nooit beschenen worden door de zon.

In het kort geef ik de belangrijkste eigenschappen van omegavetzuren.

Omega 3 is een sterke onverzadigde meervoudige vetzuur.

 • Belangrijk voor het transport van zuurstof en de zuurstofopname.
 • Goede werking van de hersenfuncties.
 • Het goed reguleren van de hormoonhuishouding.
 • Het helpt het lichaam om accuraat de evenwichtige cholesterolspiegel, bloeddruk en de bloedsuikerspiegel te handhaven.
 • De ondersteuning van het vetmetabolisme.
 • Voor de bescherming van de bloedvaten, en de hartspier. Voorkomt hartritmestoornissen.
 • Stimuleert de bloeddoorstroming. Rode bloedcellen worden elastischer.
 • Belangrijk voor het immuniteitssysteem.
 • Stimuleert het gezichtsvermogen.
 • Levering van bouwstoffen voor de celmembramen en het zenuwweefsel.
 • Belangrijk voor sterke botten en lenige gewrichten.
 • Omega 3 verbetert de vervormbaarheid van de rode bloedlichaampjes. 
 • Bovendien verlaagt omega 3 de triglyceriden (bloedvetten) en remmen de samenklontering van de bloedplaatjes.
 • Belangrijk om een infectie of ontsteking te stoppen eens het schoonmaakwerk is afgerond in het lichaam.

Omega 7 (te vinden in duindoornbes).

 • Bescherming van de slijmvliezen van de luchtwegen, maag- en darmkanaal en de slijmvliezen van de vagina.
 • Eveneens belangrijk voor het immuniteitssysteem, om ontstekingen te genezen.
 • Belangrijk voor de vochtregulatie van de huid, de ogen en de vagina.
 • Bescherming van de huid tegen vrije radicalen.

Omega 9 (zijn onverzadigde meervoudige vetzuren en komen voor in olijfolie, koolzaadolie, amandelen, hazelnoten, avocado’s en pinda’s)

 • Beïnvloed gunstig de cholesterolwaarden.
 • Zorgt voor schone bloedvaten en een gezond hart.
 • Houdt de celwanden soepel, ook de basaalmembramen van de slagaders.

Omega 6 zijn iets minder sterk dan omega 3 vetzuren.

 • Eveneens belangrijk voor het zuurstoftransport en de zuurstofopname.
 • Belangrijk voor de elasticiteit van de celwanden, inclusief van de slagaderwand en haarvaten. 
 • Belangrijk voor een gezonde huid. Helpt bij het optimaliseren van de waterdoordringbaarheid van water doorheen de huid.
 • Helpt net als omega 3 het lichaam om accuraat de evenwichtige cholesterolspiegel, bloeddruk en de bloedsuikerspiegel te handhaven.
 • Stimuleert het immuniteitssysteem.
 • Belangrijk voor de immuniteitssysteem om een infectie of ontsteking op te starten als het lichaam zelf de afvalstoffen en toxines niet kan opruimen.
 • Helpt bij ongemakken voorafgaand aan de menstruatie.
 • Beschermt tegen ongecontroleerde celgroei.

Omega 5 of punicinezuur komt voor in zaden van granaatappels.

 • Belangrijk om aderverkalking te voorkomen.
 • Ontstekingsremmend.
 • Zeer krachtige antioxidant.

Alleen oliën die biologisch zijn geteeld en zonder verhitting zijn verwerkt, eerste koude persing dus, zijn geschikt voor menselijke consumptie en behouden hun waardevolle essentiële omegavetzuren. Plantaardige oliën van eerste koude persing altijd FRIS EN DONKER bewaren.

Ondersteuning door essentiële vetzuren (vnl. basis)

1- Minder trek. Een tekort aan essentiële vetzuren dwingt je lichaam om je de hele tijd hongerig te houden, in de hoop dat je bij de volgende maaltijd de benodigde essentiële vetzuren binnenkrijgt. Als het tekort is opgeheven: minder hongerig, minder trek in zoetigheid en vooral een langer voldaan gevoel.

2- Diabetes. Lagere bloedsuikerspiegel, minder trek in suiker en andere zoetigheden. Minder neuropathieën (op de zenuwen) en retinopathieën (op het netvlies van de ogen). Essentiële vetzuren zorgen ervoor dat insuline beter wordt opgenomen door de receptoren van de cel. Het is wel belangrijk dat het basis omega vetzuren zijn. 

3- De hormoonhuishouding. Makkelijkere zwangerschap, betere seksuele functie, minder premenstrueel syndroom en minder hoofdpijn. Essentiële vetzuren zijn de basis van zowel de mannelijke als de vrouwelijke geslachtshormonen. Essentiële vetzuren zijn belangrijk om de grote hoeveelheden op oestrogeen gebaseerde hormonen via toevoegingen in ons voedsel weer in evenwicht te brengen. Essentiële vetzuren zijn een belangrijk element, een goede aanvulling helpt bij erectiestoornissen. De behoefte aan essentiële vetzuren is bij de zwangere vrouw hoger dan normaal. De natuur zorgt ervoor dat de foetus eerst de benodigde essentiële vetzuren krijgt voor zijn ontwikkeling. Als er overschot is zal de zwangere vrouw ze krijgen. Bij een tekort kunnen vrouwen na de bevalling toenemende uitputting en cellulitis verwachten.

4- Gezond hart. Minder lipiden, lagere bloeddruk, schone slagaders, elastische slagaders en haarvaten, snellere bloedstroom. Een tekort aan zowel basis als derivaat essentiële vetzuren wordt een onafhankelijk risicofactor voor een hartaanval. Cholesterol heeft er niets mee te maken. Essentiële vetzuren zorgen ervoor dat de bloedplaatjes niet samenklonteren.

5- Gezonde hersenen. Beter geheugen, meer helderheid, betere concentratie en focus, helpt bij verbeteren van ADD en ADHD. De hersenen kunnen echt niet goed functioneren bij een tekort aan essentiële vetzuren, zowel basis als derivaat. Tegelijkertijd hebben essentiële vetzuren een kalmerend effect op het endocriene gedeelte in de hersenen. 

6- Schoonheid. Verbetering eczeem, gezondere huid dat gladder  is met minder ontsieringen. Minder roos en minder cellulitis. Het haar is ook gezonder. Essentiële vetzuren zijn belangrijk voor het genezen van wonden samen met cholesterol. Cholesterol transporteert essentiële vetzuren.

7- Ontstekingsremmend. Snellere genezing, minder gewrichtspijnen en zwelling, minder artritis en reumatoïde artritis ofwel ontsteking van de gewrichten. Lichaamseigen steroïden of natuurlijke ontstekingsremmers worden door het lichaam aangemaakt van essentiële vetzuren. Ze helpen pijn te verminderen door op natuurlijke wijze prostaglandinen en leukotriënen aan te maken. Derivaat essentiële vetzuren zijn hierbij zeer belangrijk. 

8- Uithoudingsvermogen. Sneller herstel na inspanning, minder uitputting, meer energie en hogere intensiteit. Ook hierbij zijn essentiële vetzuren de bouwstenen van lichaamseigen steroïden, soms ook met hormoonachtige functie. Het is een vetachtige stof.

Het antwoord op huidkanker

181 het ontstaan van huidkanker

Op de foto een melanoom

Een essentieel bestanddeel van de huid is basis omega 6. Het bevat vrijwel geen basis omega 3 of derivaten ervan. De huid maakt ongeveer 4% deel uit van ons lichaamsgewicht. Als je huid een tekort heeft aan basis omega 6 , als gevolg van onjuiste geïndustrialiseerde en geraffineerde voeding, kan je inderdaad verwachten dat huidaandoeningen sterk gaan toenemen waaronder huidkanker en melanomen. Basis omega 6 wordt ingebouwd in de celmembramen van de huidcellen om zuurstof doorheen te laten en het membraan met zijn receptoren soepel te houden.

Huidkanker en melanomen kunnen welig tieren als huidcellen tekort lijden aan zuurstof weens verstoorde celademhaling veroorzaakt door gebrek aan de juiste basis omega 6. De aanbevelingen van diëtisten en artsen om heel veel ‘omega 3’ in te nemen en geen ‘basis omega 6’, wordt het duidelijk waarom huidkanker zo snel toeneemt. Je ontneemt je huid de benodigde bestanddeel door de celademhaling.

Het eten van onbewerkte voeding met basis omega 6 is cruciaal in de strijd met huidkanker en melanomen.

Zonlicht reageert met cholesterol (mevalonaat) in de huid, om het lichaam in staat te stellen natuurlijke vitamine D aan te maken. Het verlagen van de cholesterolspiegel in het bloed door cholesterolverlagers of statines is mede een oorzaak van het tekort aan vitamine D waaraan zoveel mensen lijden. De cholesterol in je huid en in je celmembranen van de huid worden van essentiële vetzuren gemaakt. Maar omdat ons voedingspatroon zo een tekort aan essentiële vetzuren bevat, wordt onze huid dan ook beschadigd. Huid die een tekort heeft aan essentiële vetzuren en veel transvetten bevat, verbrandt snel waarbij het risico tot de ontwikkeling van huidkanker en melanomen stijgt. Daar ligt de oorzaak te zoeken waarom er melanomen ontstaan op plaatsen die nooit of bijna nooit beschenen worden door de zon zoals in de keel, handpalmen, oksels, de genitaliën enzovoort. Het American Journal of Cancer rapporteerde dit al in 1939, maar niemand die wil luisteren!

Als huidcellen beschikken over voldoende basis omega 6, kan deze essentiële vetzuren ingebouwd worden in de celmembranen. Dan wordt zonlicht juist versterkend en gezond in plaats van dat het jou zou beschadigen. Het drama in de huid speelt zich af als de cel verplicht wordt om transvetten in de celmembramen in te bouwen wegens gebrek aan basis omega 6. Basis omega 6 vind je in plantaardig zongerijpt voedsel in oorspronkelijke staat. Niet in bewerkt en geïndustrialiseerd voedsel. Laat staan in alle goudkleurige, heerlijk op de tong smakende oliën die massaal worden verkocht in de supermarkten en andere winkels, dat is puur gif voor je lichaamscellen waarbij enorme hoeveelheden vrije radicalen ontstaan. Even erg  is margarine, het chemische proces van hydrogenering dat transvetten creëert is in 1911 gepatenteerd. Precies in 1939 wist men dat transvetten door hydrogenering in verband werd gebracht met het ontstaan van huidkanker en melanomen.

Zonneschijn is een zeer goede remedie om huidkanker te voorkomen. Zonneschijn redt juist levens dan dat het schade berokkent. We zien dat aan Afrikanen die in onze streken komen worden dat zij ook gevoelig woorden aan huidkanker. Maar als we ons vergiftigen met geïndustrialiseerde voeding waarin de essentiële vetzuren zijn aangetast, dan wordt het een ander verhaal. De actieve vorm van vitamine D dat huidkanker en andere kankers voorkomen, wordt dankzij het zonlicht geinitieerd in de huid.

Natuurlijke door de zon geproduceerde vitamine D remt de ontwikkeling en groei van vele soorten kankers af. Het valt op dat in zeer zonnige gebieden op deze aarde en in het hooggebergte het risico op het krijgen van darm- borst- en prostaatkanker bij niet- rokers aanzienlijk minder is dan in gebieden wereldwijd met minder zon. Eén mogelijke reden is dat de huid meer vitamine D produceert in een zonnig klimaat. Er dient hierbij opgemerkt te worden van het eerder genoemde feit dat een tekort aan essentiële basis omega 6 vetzuren in de huid dient behandeld te worden. Alleen dankzij deze essentiële vetzuren kan de cholesterol een juiste structuur bezitten waardoor het lichaam zijn werk kan doen en natuurlijke vitamine D kan produceren. Als je voeding jouw lichaam niet geeft wat het nodig heeft kunnen deze voorwaarden niet voldaan worden en ontstaat een tekort aan basis omega 6. Dan zou huidkanker toegenomen zijn in de zonnige streken in plaats van afgenomen. Voeding en basis omega vetzuren spelen een cruciale rol bij het voorkomen van kanker. Het is een feit dat in de zonnige streken de voeding van veel betere kwaliteit is dat hier bij ons in het Westen.

In tegenstelling tot de groeiende angst bij het publiek dat zonlicht gevaarlijk is, zien we juist dat rechtstreekse blootstelling aan zonlicht bescherming biedt tegen vele soorten kanker en tumoren. Mensen zijn ontworpen door de natuur om echt van de zon te genieten. Zonder zon zouden we gewoon ophouden met te bestaan. Onvoldoende essentiële basis vetzuren is de factor die door de meeste wetenschappers over het hoofd is gezien, waarbij de huid daardoor maar al te gemakkelijk beschadigd wordt. 

Bronnen: eigen opleiding ayurveda, Andreas Moritz, Hans Moolenburgh, Professor Brian S Peskin, Dr Otto Warburg, American Journal of Cancer, Ard Pisa, TY M. Bollinger

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Hi Daniel,

  Interessant artikel!

  Ik ben mij wat meer aan het verdiepen in supplementen. Tijdens de coronavirus zit ik veel thuis en achter de computer waardoor ik lees dat Omega 3 vetzuren goed kan zijn om af en toe te nemen.

  Ik ben online wat aan het googlen wat voor een supplementen goed zijn en kwam dit tegen:
  https://www.flinndal.nl/omega-3-vetzuren

  Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt en of je mij advies kan geven.

  Groetjes Lisa

  1. Dag Lisa, het kan geen kwaad om af en toe een supplement in te nemen van omega vetzuren. Let erop om voornamelijk de basis omegavetzuren in te nemen, dat is linolzuur en alfa linoleenzuur. Deze twee essentiële vetzuren kan het lichaam niet zelf aanmaken. Ook niet overdrijven in omegavetzuren, het lichaam heeft niet zoveel nodig. Wees voorzichtig met derivaten van omega 6, zij kunnen ontstekingsreacties verergeren bij intoxicatie.
   Fijne groet Daniêl

 2. Beste Daniël,
  Bedankt voor de uitleg, ik heb meteen een paar mensen een link gestuurd! Toevallig heb ik iets langer dan een maand geleden het boek en website van dr. Peskin gelezen. Ik wist niet wat ik las, maar het is allemaal zo logisch als je er achteraf over nadenkt.
  Ik had zelf niet zo veel moeite met het aanpassen van mijn eetgewoontes, maar de rest van het gezin is een ander verhaal..Ongezond eten is zo ‘genormaliseerd’ dat men meteen denkt dat je overdrijft als je het hebt over de noodzaak van basis essentiële vetzuren. Ik vind het puzzelen om de juiste producten te vinden en mis soms variatie. Basis essentiële vetzuren capsules van Yes zijn fijn om mee te starten (wel prijzig). Ik vraag me nog wel af hoeveel ik minimaal per dag aan basis essentiële vetzuren zou moeten binnenkrijgen. Een teveel is volgens mij niet zozeer een probleem, je lichaam gebruikt het dan als brandstof, maar hoeveel is goed genoeg?

  1. Dag Julia, het is het best om niet teveel omegavetzuren in te nemen, het lichaam heeft ze niet in grote dosis nodig. Ikzelf neem zelden een extra supplement van omegavetzuur in, tijdens de winterperiode kun je dit doen samen met een goede portie verzadigd vet of vitamine E, dit beschermt de omegavetzuren tegen oxidatie. Als je één per dag neemt is het voldoende. lees goed de bijsluiter. Fijne groet Daniël

 3. Dag Daniel, fijn begrijpelijk artikel. In uw artikel geeft je aan om slechts enkele druppels lijnzaadolie / dag te gebruiken. Het Budwig-protocol, gebaseerd op de onderzoeken van Dr.Warburg gebruikt in het bekende Budwig papje 3 lepels olie / 6 lepels kwark en dat minstens 2 maal per dag voor de behandeling van kanker patiënten? Is het dan niet aangewezen om het Budwig dieet te volgens in geval van kankerpatiënt? Blijkbaar zijn er verschillende alternatieve klinieken (o.a. 3E in Duitsland, Budwig-center in Spanje) die kanker behandelen op basis van Budwig-dieet?

  1. Dag Frank, mooie vraagstelling. Lijnzaadolie bevat een hoge concentratie aan basis omega 3. daar heeft het lichaam echt niet zo veel van nodig. Het wordt voornamelijk verbruikt om de celwand structuur en elasticiteit mee te geven. In het bekende Budwigpapje weet ik niet dat het om pure lijnzaadolie gaat. Het is wel waar dat een kankerpatiënt meer omegavetzuren nodig heeft, maar het biologisch conflict dat onder de kanker zit moet natuurlijk ook opgelost worden, anders zal de omega niet echt veel kunnen helpen. Elke ziekte is zowel op fysiek (met voeding) en metafysisch (emotioneel) op te lossen voor blijvend herstel. denk eraan dat de verhouding basis omega 3 en 6 niet verstoord mag zijn, dat betekent zowel voor omega zes, maar ook voor omega drie. Dat staat in het artikel beschreven. Wens jou een fijne dag toe.