De onaantastbare wetten van kanker

Kanker behoort tot een zinvol biologisch speciaalprogramma (ZBS) en zorgt ervoor dat je als individu een hevige conflicktshock kunt overleven. Het gaat om een zeer zwaar, hoog-acuut-dramatisch en geïsoleerde conflict-belevingsschok. Drie criteria die altijd gelijktijdig op drie niveaus inslaat, namelijk: de psyche, hersenen en het orgaan-weefsel. Iedereen die kanker heeft, heeft net voor de ontwikkeling van zijn of haar kanker een trauma of shock ervaren waardoor het archaïsche zinvolle biologische speciaalprogramma werd opgestart. Het gaat over natuurwetten die de medische wereld weigert in te zien, laat staan te onderzoeken. Daarom dat ik artsen en oncologen blijf uitnodigen om een emotionele anamnese te doen zodat ze gaan zien dat er bij elke kanker een specifieke conflictsituatie achter schuilgaat. Blijkbaar zijn ze bang dat het waar zou zijn, want ze weigeren dit te doen en blijven kanker symptomatisch verder bestrijden zoals de protocollen dit voorschrijven. Dat betekent zwaar vergif in zieke mensen spuiten. 

Precies ook zo bij de universiteitskliniek van Tübingen die deze natuurwetten weigert te onderzoeken, zelfs onder een boete dat opgelegd is door de rechtbank. Gelukkig dat de Germaanse geneeskunde aan een flinke opmars bezig is en gewoon niet meer te stoppen is: De medische wereld zal de vijf biologische wetten moeten integreren willen we collectief meer gezondheid creëren. De mensen zijn het beu met het geklungel van de symptoombestrijding door de medische wetenschap die mensen uiteindelijk steeds meer verzwakt en zieker maakt. Gewoon niet normaal dat nu bijna één op de twee mensen een vorm van kanker of andere ernstige aandoening krijgt omdat de psychologische relevantie nooit aan bod komt.

Wat bedoel ik met een zwaar, hoog-acuut-dramatisch en geïsoleerde conflict-belevingsschok? Zoals Dr. Hamer de metafoor gebruikt van een keeper die op het verkeerde been is gezet. Het is een noodprogramma dat ingeschakeld wordt, praktisch synchroon in psyche, hersenen orgaan-weefsel en daar ook vast te stellen is, meetbaar en zelfs zichtbaar. Men kan overleven. Het gaat over een conflict beleving waaraan de betrokkene hoe dan ook niks aan had kunnen veranderen. En een zeer sterk punt van de Germaanse geneeskunde is dat het gevolg ervan altijd voorspelbaar is wat er zal gebeuren, precies ook zo bij kanker.

Vanaf een conflict shock dat het individu op het verkeerde been, het verkeerde spoor zet ontstaat desoriëntatie of verwarring in de mind. Enkele koude symptomen hierbij zijn koude handen en voeten, de spijsvertering die niet goed werkt, slecht slapen omdat men stress heeft en nadenkt hoe dit conflict op te lossen. Dat is gewoon een conflict-actieve fase. Tijdens de seconde dat de conflict shock inslaat in de psyche, ontstaat er een DHS in de hersenen, ofwel Dirk Hamer Syndroom, dat is een soort waterzak waarin het gliaweefsel nog zichtbaar is. Echter door de medische wereld verkeerd gediagnosticeerd als een hersentumor. Vanuit het DHS wordt het gehele zinvolle speciaalprogramma aangestuurd tot het einde van de genezingsfase waar het DHS zal verdwijnen en het glia weefsel weer bedraad zal worden voor normale functies. Het water wordt uitgedreven, men moet dan veel plassen. 

De grote onwetendheid en weigering van deze 5 biologische natuurwetten in de medische universiteitswereld heeft ons verhinderd de geneeskunde juist in te delen of ook maar één enkel ziektebeeld juist te zien, dan wel te kunnen beoordelen. De heersende academisch geneeskunde blijft halsstarrig alle zogenoemde ziekten als een gebrek van moeder natuur zien, zogezegd een ineenstorting van het zogenaamde “immuunsysteem” als iets kwaadaardigs dat probeert het organisme te vernietigen. Ach het kortzichtige denken van de medische wetenschap die ondertussen verantwoordelijk is voor ontelbare doden als gevolg hiervan. Levens die gered zouden kunnen worden mocht men de vijf biologische wetmatigheden die onaantastbaar zijn zou integreren. Zoals een kind altijd een vader en moeder heeft, dus altijd twee bij betrokken zijn dat een nieuw kind tot stand komt. Zo hebben we in de Germaanse geneeskunde 5 biologische wetten die ONAANTASTBAAR zijn. 

De vijf onaantastbare biologische natuurwetten bij ziekte is door de universiteit van Trnava (Slowakije) gedemonstreerd en officieel geverifieerd. De exacte beschrijving van de Germaanse geneeskunde over de medisch-biologische samenhang van levende organismen als een eenheid van psyche, hersenen en orgaan-weefsel. Alle gebeurtenissen van psyche en orgaan-weefsel zijn door de hersenen verbonden en worden daar gecoördineerd. Metaforisch kunnen we de hersenen zien als de grote computer van het lichaam, de psyche is de programmeur en lichaam en psyche wederom gezamenlijk het sensorisch orgaan van de computer. Zowel bij optimale programmering als bij een storing van een programma door een biologische shock.  Het is geenszins zo, dat de psyche de hersenen en het orgaan-weefsel bestuurt, maar het orgaan-weefsel vermag ook bij verwonding, als het ware een automatische programmering van de hersenen en van de psyche induceren. De Germaanse geneeskunde is een echte empirisch wetenschap. 

De Rockefeller doctrine in de medische wereld is een nep-wetenschap gebaseerd op dualistisch gedachtegoed. Het zal nooit werken, hoeveel doden moeten er nog vallen tegen dat we dat gaan inzien. Men moet dit vandaag zien als de laatste stuiptrekkingen van een kwijnende ‘medische wetenschap’ waar nu van duidelijk wordt dat ze niets kan genezen en dus puur waardeloos is. Hun stelling dat het lichaam afhankelijk is van de geniale medische wetenschap is arrogantie ten top, omdat alle medische successen afhankelijk zijn van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. We moeten weg van de ROCKEFELLER DOCTRINE in de geneeskunde, pas dan zullen velen gaan begrijpen dat we meer dan 150 jaar door hen zijn belogen en bedrogen en zelfs VERMOORD! Dat werd in 2000 al eens bewezen door een onderzoek van de Johns Hopkins universiteit. Daarna nog tientallen malen bevestigd maar mooi doodgezwegen door de media! Datzelfde geldt idem voor het onderzoek van Dr. Ulrich Abel in 1992 die bewees dat alle chemomiddelen die worden ingezet door oncologen de mensen binnen 5 jaar de kist in helpen omdat het zulke zware vergiften zijn dat men eraan bezwijkt. (mosterdgas) Ook zijn jarenlange onderzoek met onweerlegbare bewijzen werd deftig doodgezwegen waar zelfs alle medische vakbladen aan meededen.

Op dit kanaal zal ik in de toekomst nog veel schrijven over de Germaanse geneeskunde om aan te tonen dat de medische wereld op het verkeerde spoor zit betreffende de symptoombestrijding dat gewoon misdadig is. Symptomen zijn heling dat enkel mag afgevlakt worden indien ze levensbedreigend zouden worden. Ook de vele leugens over vele kankers die feitelijk geen kanker zijn maar herstelweefsel. Om toch maar de mensen angst aan te kunnen praten waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam aangetast wordt. Alle medische successen zijn altijd afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Grondbeginsel van de medische wetenschap: “Het lichaam niet schaden”.

De onaantastbare regels van kanker.

We weten ondertussen dat elk zinvol biologisch speciaalprogramma altijd gelijktijdig op 3 niveau’s start. In de psyche hebben we de verwarring of desoriëntatie omdat we op het verkeerde been zijn gezet. Dit gebeurt door een schok die zwaar, hoog acuut-dramatisch en voornamelijk geïsoleerd wordt ervaren. Ogenblikkelijk na de inslag van een schok veranderen het weefsel of orgaan, de psyche en de hersenen. Dit wordt een DHS genoemd, ofwel Dirk Hamer Syndroom. Daarbij ontstaat in de hersenen een HH ofwel een Hamerse haard. De hersenen hebben een sterk geordende structuur (ontogenetisch systeem) waarvan elke locatie correleert met een bepaald orgaan of type weefsel in het lichaam. De locatie waar de HH ontstaat dat eruit ziet als een schietschijf vormige ringstructuur en beïnvloed het overeenkomstige orgaan of weefsel. Een Hamerse haard is het levende bewijs dat de psyche via de hersenen de organen en de weefsels bestuurt. 

Via de vorm van een HH kan men de fase onderscheiden waarin men zich bevindt. Als de HH scherprandig is betekent dat het individu nog steeds ernstig conflictactief is en de schok nog niet heeft verwerkt. De HH is dus actief. Indien het individu de schok heeft verwerkt en in de genezing is gegaan zal de HH waziger en donkerder worden waarbij de scherprandigheid verdwijnt. 

In De Nederlandse taal vindt men veel spreekwoorden die het verband tussen lichaam en geest heel duidelijk verwoorden. “Ik heb gezichtsverlies geleden” dat met een scheidingsconflict te maken heeft. Of “hij heeft zijn gal gespuwd”, een territorium ergernisconflict dat op de galwegen neerslaat. De uitspraak “ik schrok mij dood” slaat als een schrikangst neer op het strottenhoofd. “Ik was verlamd van angst” een motorisch conflict waardoor de spieren van het bewegingsapparaat letterlijk verlammen. Sommige zaken liggen “zwaar op de maag”, een onverteerbare brokconflict dat in de maag blijft hangen. “Ik kan het niet meer dragen” is een eigenwaarde inbreuk conflict dat neerslaat in de heupen en het dijbeen. Mensen denken dat door het vallen jij jouw heup breekt, nee, je breekt je heup en daardoor val je. De uitspraak “ik kan het niet meer slikken”, brokconflict dat met de keel te maken heeft. “het contact is verbroken”, scheidingsconflict dat de opperhuid zal veranderen. “Hij zit me in de nek”, verwijst dan weer naar het netvlies en het glaslichaam van het oog, omdat je deze angst van achter jou niet kunt zien. Dat zijn enkele voorbeelden hoe de psyché het lichaam bestuurt en perfect overeenkomt met de Germaanse geneeskunde. 

Mensen kunnen dikwijls vele conflicten verdragen, zonder daarvan ziek te worden, maar alleen dan als we voorheen tijd hebben gehad om ons daarop in te stellen. Een DHS ontstaat in een flits waardoor je deze tijd niet hebt gehad om je daarop in te stellen. Het conflict is reeds ingeslagen voordat men aan het denken toekomt. Tijdens deze flits, de seconde dat het conflict onverwachts inslaat, worden de sporen gevormd. Dat zijn alle omstandigheden die met het DHS worden geassocieerd. Zowel mens als dier onthouden alle details van het moment van het DHS, zonder dat je ervan bewust bent. Dat kunnen geluiden of klanken zijn, of geuren, indrukken, smaaksensaties, en allerhande waarnemingen. Deze details behoud je je hele leven lang. Komt het individu later in zijn leven op zo een detail ‘spoor’) terecht, dan kan het hele conflict opnieuw opgestart worden.

Naast deze sporen horen ook bijsporen, begeleidende omstandigheden dat het individu ook als belangrijk in zijn geheugen heeft opgeslagen. Deze bijspoor brengt je altijd naar het hele spoor. Mensen ervaren deze bijsporen als ziekelijk. De bekendste zijn allergieën, astma, hooikoorts, neurodermitis enzovoort. Allemaal verschillende conflicten in totaal verschillende fasen die samengaan met lichamelijke en celebrale symptomen. Het is soms de moeilijkheid om de sporen en bijsporen te traceren en deze op te lossen zodat men ze in de toekomst  glimlachend kunnen begroeten en geen symptomen meer gaan veroorzaken. 

Conclusie: Het DHS omvat dus niet enkel de zwaar, acuut-dramatische en geïsoleerde conflict schok dat ons op het verkeerde been zet, maar ook de inhoud en de intensiteit van de inhoud. De intensiteit en ervaring zijn subjectief en door het individu bepaalt (door eerdere ervaringen). Dat alles bepaalt de locatie van de Hamerse haard in de hersenen, en wordt de locatie van kanker, necrose of functie uitval van het weefsel of orgaan bepaald. Nog even in het kort:

Endoderm = kanker conflictrelatie met voeding, water en zuurstof.

Oud mesoderm =  kanker conflictrelatie met aanval, bezoedeling en integriteit.

Nieuw mesoderm = necrose conflictrelatie over eigenwaarde.

Ectoderm = ulceratie of functieverlies conflictrelatie over scheiding en territorium. 

In het moment van het DHS kan er werkelijk van alles gebeuren en dat wordt als sporen vastgelegd in het geheugen. Alle medische successen zijn altijd afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Grondbeginsel van de medische wetenschap: “Het lichaam niet schaden”

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *