De wetenschap en de contradicties

De wetenschap en de contradicties

Ik wil het wat luchtig houden om uiteindelijk de infectietheorie, de belachelijke infectietheorie en we mogen ook een beetje plezier hebben op deze dag met de idiotie van onze wetenschap uit de farmaceutische investeringsmaatschappij. Hun doel is investeren om winst te maken. Idiotie is de enige echte aandoening dat besmettelijk is, en dat bedoel ik letterlijk. Onwetendheid is besmettelijk, omdat onwetende mensen angstig zijn. Angst is een besmettelijk ziekte. Ik ben daar gelukkig immuun voor en het is goed dat steeds meer mensen immuun worden voor de angst dankzij zelfstudie, ervaring en kennis. Bewustzijn heeft dus te maken met verbeeldingskracht: hoe groter die is, hoe minder schokken. Bewustzijn is het vermogen de relativiteit van uw aannames te realiseren – “contingentie”.

Met kennis kunnen we veel schokken voorkomen. Schokken die resulteren in ziekte, hoe onwetender iemand is, hoe meer kans op schokken en hoe meer kans op ziekte. Een mooi voorbeeld is het spelletje kiekeboe dat veel moeders doen met hun baby’s spelen, en dan doe je de handen voor het gezicht en dan terug open en je zegt kiekeboe en dan de handen weer toe enzovoort. Niet alle baby’s reageren er goed op. Er zijn veel baby’s die vooral gaan beginnen wenen, en om te snappen waarom ze beginnen te wenen is het noodzakelijk dat je zich kan inbeelden dat hun psyche nog aan het rijpen is. En dat zij nog niet het abstractievermogen hebben om in te zien dat het om als het object niet meer te zien is dat het object daarom niet meer bestaat. Maar dat het object wel nog bestaat. Mama is niet dood, mama is niet weg, mama is verborgen. 

Maar het concept categorie verborgen is iets dat slechts later door de baby kan begrepen worden. Uw kind heeft koorts gekregen op een gegeven moment, de herstelfase van een conflict-actieve schok. Kinderen hebben constant koortsjes, en je kunt dan naar een dokter lopen en denken, ja mijn kind is ziek. Nee je kind is aan het herstellen, je baby is aan het herstellen van een of andere schokje. Heel dikwijls kun je het niet weten wat voor een schokje het is. Het zou een heel interessante studie zijn om een soort “atlas” van babyschokjes die voor ons grote mensen zelfs niet eens meer in beeld baar zijn. Maar vanuit de kinderpsychologie wel. Daarom zijn heel veel zogezegde besmettelijke ziektes eigenlijk kinderziektes.

Een andere schok die vele kinderen krijgen is de klets op hun billen net na de geboorte. Weinig liefdevol. Gelukkig wordt dit nu begrepen dat het veel verstandiger is om te wachten met de navelstreng door te knippen tot hij wit is uitgeslagen en de baby zelf de ademhaling met de longen opstart. Ik heb daar al eerder een blog over geschreven, staat nog op de tijdlijn.

Vandaag neem ik even difterie, in de volksmond “kroep” genoemd onder de loep. Het zit aan de krop en je kind krijgt een gezwollen keel. Eigenlijk betekent dat je kind aan het herstellen is. Herstel signalen zijn pijn als gevolg van de zwelling die wordt veroorzaakt door het oedeem (vochtophoping). Slikproblemen, hoesten, en een schorre stem of zelfs een volledig verlies van de stem omdat de stembanden ook zijn aangedaan. Afhankelijk van de intensiteit van het conflict variëren de symptomen van mild tot ernstig. Ja je kunt heel moeilijk slikken. Waarom? Het strottenhoofd slijmvlies is ontstoken. En ontstekingen, strottenhoofd is ook een slijmvlies, is ectoderm. We weten dat dit een ulceratie gaat zijn, verzwering van het strottenhoofd slijmvlies in de conflict-actieve fase. Waarom? Om het lumen, de doorgang wijder te maken, om meer zuurstof binnen te krijgen. Het strottenhoofd maakt deel uit van de luchtwegen en is betrokken bij het praten en slikken; De stembanden, die zich in het strottenhoofd bevinden, nemen deel aan de productie van het geluid. Het slijmvlies van het strottenhoofd en de stembanden bestaat uit plaveiselepitheel. Is ectoderm, en dus hersenschors, en dus verzwering ‘conflict-actieve fase’ en celvermeerdering in herstelfase.

Weer een angst-schrik situatie. Kinderziekten hebben een biologisch nut en door de kinderen de kans te geven dit uit te zieken worden ze sterker. Het verwijden, het celverlies zorgt ervoor dat er meer zuurstof kan doorgaan tot in de longen. De luchtinlaat verbeteren om beter te kunnen reageren op de reden van de schrik. Angst en schrik slaat altijd neer op de ademhalingswegen. Heel veel van het ectoderm die de binnenkant van het ademhalingsstelsel bekleed heeft zo zijn zinvolle biologische speciaalprogramma’s. 

Ik kan hier niet ingaan op de finesses waarom het dan net kroep is of tyfus of bronchitis en longontsteking en zelfs nu met corona. Het heeft te maken met de zwaarte, ook met de hormoonstatus van de persoon met de lateraliteit, of hij links of rechts is en met zijn geslacht. Dat zijn de drie indicatoren of de drie determinatoren eigenlijk om precies te gaan bepalen welk programma actief is als gevolg van conflicten zoals  “niet kunnen ontsnappen”, “niet kunnen (re)ageren”, “aan de grond genageld zijn” (als versteend) of het gevoel “vast te zitten” – dus alles rond immobiliteit voelen. Mannelijk territorium angst-conflict of een vrouwelijk schrik-angst-conflict, afhankelijk van iemands geslacht, lateraliteit en hormoonstatus. 

Wel eventjes opletten in de herstelfase: Eventjes opletten in de herstelfase, alle epileptoïde crisissen die worden aangestuurd vanuit de sensorische, post-sensorische of pre-sensorische cortex gaan gepaard met ontregelde bloedcirculatie. (Hersenschors-ectoderm) Ook duizeligheid, kort bewustzijnsverlies of een volledig bewustzijnsverlies (flauwvallen of “absence”) is normaal en afhankelijk van de intensiteit van het conflict. Als je een heel lange conflict-actieve fase hebt gehad, dan ga je waarschijnlijk eventjes een steun moeten vastnemen om niet te vallen. Een ander kenmerkend symptoom is een lage bloedsuikerspiegel, die wordt veroorzaakt door het overmatig gebruik van glucose door de hersencellen. Normaal 25% van het lichamelijke glucoseverbruik gaat naar de hersencellen. Je kunt dus eventjes een bloedsuikerspiegel terugval krijgen. Allemaal heel normaal, maar dit zijn de momenten waar mensen denken, oei ik moet naar de dokter want er is een probleem, ik heb een flauwte gedaan en ook oudere mensen zijn zeer bezorgd over hun gezondheid. En op het moment dat ze bij de dokter zitten zijn ze al hersteld, ze zitten al in de definitieve herstelfase. Dan schrijft de dokter pilletjes voor, en dan denkt men, wow dat zijn goeie pilletjes, we raden die aan de buurvrouw, en we kopen ze zelfs preventief, je ziet het, het is een psychose. 

En nu in onze cultuur zitten we met een andere psychose geplaagd: de angstpsychose van corona. Herken je de innerlijke conflictsituaties die hieruit gaan ontstaan? Slaat altijd neer op de longen. Quarantaine is voor het hersenschors (ectoderm) hetzelfde als het biologische conflict “niet kunnen ontsnappen”.  Immobiliteit ten top, mensen stop toch even met bang te zijn! Angst heeft geen zin en maakt je ziek!

Een beetje conspotting doen: ga eens op google, en google eens op oorzaken van kroep. Kijk de eerste twee zoekresultaten, gewoon een grote contradictie op google zelf. Uiterst zeldzaam, maar toch zeer besmettelijk? Hoe zijn deze twee te rijmen? Het een spreekt van een bacterie, het ander spreekt van een virus. Wat is het nu? Wat je ziet is dat de laatste 20-30 jaar de aandoening met een bacterie wordt uitgelegd, het was toen de boosdoeners, maar nu heeft men door dat er ook goede bacteriën zijn (dualisme goede en slechte bacteriën), nee alle bacteriën zijn goed en komen tot actie wanneer ze worden opgeroepen door de inflammatie die begint in de hersenen. En nu wordt het viraal uitgelegd. Dit is een algemene tendens en zelfs verkoudheid wordt nu viraal uitgelegd en veroorzaakt door rhinovirussen. Er is nog niemand die het bestaan van virussen heeft bewezen.

Kroep (difterie) – gezondheid en wetenschap

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/kroep-difterie

Difterie of kroep is een uiterst zeldzame, maar ernstige en besmettelijke infectieziekte. Ze wordt veroorzaakt door een bacterie; de klassieke verwekker is Corynebacterie diphteriae, maar tegenwoordig vinden we ook regelmatig Corynebacterie Ulcerans terug. Deze bacteriën produceren gifstoffen (toxines) die de bovenste luchtwegen en soms ook het hart, het zenuwstelsel en de nieren beschadigen. Besmetting door de C. diphteriae gebeurt van mens op mens via speeksel, slijm uit de neus of aanraking van een wonde van een besmet persoon. C. ulcerans wordt voornamelijk van dieren op mensen overgebracht, vooral runderen en paarden.

Kroep (ziekte) – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroep_(ziekte)

Kroep, ook wel laryngotracheobronchitis of tracheale bronchitis genoemd, is een ademhalingsziekte die meestal op gang wordt gebracht door een acute virusinfectie van de bovenste luchtwegen. De infectie maakt dat de binnenkant van de keel opzwelt, waardoor de normale ademhaling belemmerd wordt en de kenmerkende blafhoest, stridor en heesheid ontstaan.

Begrijp je waarom ik weinig vertrouwen heb in de moderne medische geneeskunde, het zit vol met contradicties. Even terug naar onze corona gekte vandaag. Deze maand ook gehoord op radio?  Een twijfelende presentatrice las voor dat mondmaskers niet de drager beschermen. Deze maskers dienen alleen om iemand anders te beschermen, zo moest ze voorlezen. De onzekerheid om zoveel ketterij te moeten voorlezen klonk in haar stem door. Tot nu toe moest deze lieve mevrouw immers voorlezen dat een masker ook jezelf beschermt, én een ander. Maar die officiële uitleg past natuurlijk niet met wat Beieren in Duitsland gaat doen. Dus dient het masker nu plotseling om de andere mensen te beschermen. Maar voor jezelf helpt het niet.

Toen de brave Sint in Mol iedereen besmette, had hij zijn masker op. Toen klonk het dat de bewoners geen maskers ophadden. Maar hoezo dan? Die helpen toch niet, volgens de media vandaag. Het is de drager van het masker die de andere beschermt. Wat doen we met aerosolen en superspreaders, met mondmaskers op? De media geraakt langzaam maar zeker verstrikt in haar eigen onzin. Of beter de onzin van de virologen die van de informatie een zootje hebben gemaakt. De wetenschap wordt belachelijk gemaakt met dergelijke inconsistente nonsens. Presentatoren worden geconfronteerd met de tegenstellingen in deze informatie en hier en daar gaat er een licht op. Of er wordt toch al getwijfeld. Mensen worden wakkerder.

In de tweede golf zijn er meer ouderlingen gestorven in de woonzorgcentra dan in de eerste golf. Die mensen kunnen moeilijk lockdownfeestjes worden verweten. Dus is de verklaring: ongeluk. Vertaling: De maatregelen hebben niet gewerkt en we hebben de kwetsbaren niet beschermd. En dan nog iets, corona is een typische voorjaarsgriep, nog een zestal weken is het voorjaar. Niet verbaasd zijn dat je dan weer gaat horen over verstikking door overmatige slijmvorming en bloedklonters, het gaat weer beginnen. Ze spreken nu al over de derde golf Tuurlijk! Het is zo voorspelbaar.

Met dank aan de Ayurveda, de Germaanse geneeskunde, Michael Verstraete, Brecht Arnaert

Daniel The Healthman

Vertrouw op je lichaam en genees jezelf

Je bent veel meer dan je denkt

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *