De wonderbaarlijke intelligente combinatie lichaam en geest

Vanuit de wetenschap begint men langzaam in te zien dat geest en lichaam niet gescheiden kunnen worden. Ze kunnen dus niet als aparte en onafhankelijke eenheden los van elkaar bestaan. Daar zit een eenvoudige logica achter, het is onmogelijk om met je handen een heerlijke maaltijd te bereiden, tenzij de geest via de hersenen de handen opdracht geeft om dit te doen. 

Stel, je wilt een boek lezen om je bewustzijn verder te ontwikkelen, dan heb je een geest nodig om je ogen te bewegen om de woorden te kunnen lezen die in het boek geschreven staan. De geest instrueert altijd het lichaam en niet andersom.

Iedereen heeft emoties, zowel positieve als negatieve. Maar een emotie is het gevolg van een innerlijk gevoel als gevolg van een geestelijke activiteit. Een emotie is in werkelijkheid een gevolg van een combinatie van geestelijke impulsen die het lichaam via de motoriek in beweging zet. In feite laten emoties altijd zien hoe gezond iemand feitelijk is. 

De geest heeft altijd een juist beeld van het lichaam nodig, gecombineerd met een wil om te overleven. Het lichaam heeft een geest nodig om zijn bevelen te kunnen opvolgen. Lichaam en geest zijn afhankelijk van elkaar en werken samen als één entiteit, met elkaar verbonden.

De wijze waarop de geest het beeld bepaalt van je lichaam zal er dus voor zorgen dat je kerngezond zal zijn ofwel dat je inteert en sterft. Als je geest ten onrechte bepaalt en denkt dat je te dik bent, zal de eetlust verdwijnen waardoor het lichaam aftakelt door uitputting. 

We kunnen dit bijvoorbeeld zien bij extreme magerzucht of cachexie en anorexia. Je kunt deze bijzondere relatie lichaam en geest merken als je opgelaten bent dat je gaat blozen, of omgekeerd als je overstuur bent dat je buik pijn gaat doen.

Sommige mensen zijn hun hele leven boos en vragen zich af waarom ze een hartaanval krijgen. Anderen wedijveren steeds met anderen, zonder genade en onder ongelooflijke stress en vragen zich af waarom ze een beroerte krijgen. Er zijn zelfs mensen die zich letterlijk dood piekeren. 

Je zorgen maken is de slechtste mentale activiteit die er is, na haat dat uiterst zelfdestructief is. Je zorgen maken is verspilde energie. Je kunt flauwvallen als je afschuwelijk nieuws hebt ontvangen. 

Een traumatische ervaring kan je zo doen verouderen en ziek maken. Anderen doen niets anders dan kankeren met het gevolg dat kanker gaan  ontwikkelen.

Het fysieke lichaam bestaat uit weefsels die biljoenen lichaamscellen bevatten en hun oneindige chemische reacties worden onder toezicht gehouden door de geest. De toestand van de geest (bewust en onbewust) kan in het lichaam complete chaos creëren ofwel complete orde met een evenwichtige stofwisseling. 

Als je verliefd bent merk je dat je plots meer weerstand hebt gekregen tegen ziekten en aandoeningen. Alle gedachten en gevoelens die we koesteren, positief of negatief, worden direct vertaald in biochemische verbindingen zoals hormonen en neurotransmitters in de hersenen. Deze bereiken alle lichaamscellen en beïnvloeden het gedrag en gezondheidstoestand van de mens.

Je lichaam heeft een endocrien systeem dat hormonen produceert. Het is jouw gratis en persoonlijke apotheek dat elk medicijn kan maken dat je lichaam nodig heeft om optimaal te werken. Afhankelijk van je emotionele toestand en gebeurtenis worden er medicijnen in variabele doseringen geproduceerd in je hormoonhuishouding.

Positieve emoties zorgen ervoor dat er dopamine, interleukine 2, serotonine, gaba, oxytocine, endorfines en andere lichaamsstoffen aangemaakt worden gecorreleerd aan een gevoel van plezier en tevredenheid. Deze stoffen kunnen in grote hoeveelheden zelfs je verouderingsproces stoppen en veranderen in eeuwige jeugdigheid.

Anderzijds gaan negatieve emoties stresshormonen produceren zoals adrenaline en noradrenaline, de antistress response hormoon cortisol en onze beschermende cholesterol aanmaken. Dit  als reactie op woede, boosheid, angst of afwijzing en jouw leven redden. Maar als je lichaam en zijn organen voortdurend overspoeld worden door adrenaline en noradrenaline, kan dit je bloedvaten irriteren en je algemene gezondheid verzwakken. 

Hierdoor wordt er veel cholesterol geproduceerd om de schade te herstellen en het lichaam te helpen met het ontgiften van de negatieve emoties zodat een hartaanval vermeden kan worden. Maar vastgehouden negatieve emoties gaan steeds meer stofwisselingsprocessen gaan verstoren en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem uitputten waardoor je lichaam in een neerwaartse spiraal terechtkomt met ernstige ziekten tot gevolg. Het lichaam wordt langzaam vergiftigd en ziekte is het gevolg waarbij het lichaam probeert de weefsels te herstellen en te ontgiften.

Hormonen en neurotransmitters zijn bijzonder krachtig, zowel in positieve als negatieve zin. Maar de gedachten en gevoelens en de intenties die achter deze aangemaakte stofjes zitten zijn vele malen krachtiger. Onze medische wereld wordt steeds meer geconfronteerd met gevallen van spontane remissie of een plotselinge onverklaarbare genezing. 

Dit verschijnsel heeft te maken met de krachtige samenhang tussen lichaam en geest. Een remissie van een ernstige ziekte of kanker kan zich maar pas voordoen als de betreffende persoon een gevoel van compleet vertrouwen gecombineerd met een ongekend geluksgevoel ervaart. Met andere woorden, de patiënt ervaart heelheid, misschien voor de eerste keer in zijn leven. Dat werkt uiterst genezend.

Ons lichaam is in staat om zeer krachtige medicijnen te produceren als we de realiteit in een ander perspectief plaatsen. Een mooi voorbeeld hiervan is een soort ‘verslaving’ van lachen. Lachen stimuleert de productie van de gratis lichaamseigen genezende medicijnen dat het lichaam bovendien nog eens zuivert en ontgift. Dit in tegenstelling van de ernstige vervuiling zoals dit gebeurt bij synthetisch geproduceerde medicijnen. We spreken dan van iatrogene ziekten, de doodsoorzaak nr. 3 in onze westerse maatschappij. 

De combinatie lichaam en geest heeft de intrinsieke capaciteit om de effectiviteit van het endocriene systeem op een hoger niveau te tillen waarbij het lichaam krachten kan opbouwen die ons huidige voorstellingsvermogen eigenlijk nog te boven gaan.

Het lichaam echt genezen om een permanente staat van gezondheid en vitaliteit te verkrijgen is totaal iets anders dan het simpelweg onderdrukken of wegdrukken van ziekten, waar onze traditionele geneeskunde mee bezig is. 

Jammer dat dit dient gezegd te worden, want onze geneeskunde heeft nochtans een grote waarde. Ze zijn in staat om levens te redden bij acute gevallen, brandwonden en kunnen kapotte lichaamsdelen met accurate precisie herstellen. Symptoombestrijding is misdadig, je vernietigt het zelfhelend vermogen van het lichaam.

Ware genezing gaat over het herstellen van de nauwe band die er bestaat tussen een gezond lichaam en een gezonde geest in combinatie met het continu verwijderen van toxines en afvalstoffen, de oorzaak, door het lichaam te helpen zuiveren en ontgiften. Samenhangend het oplossen van negatieve emoties en biologische conflicten. De echte oorzakelijkheid aanpakken. 

Het komt erop aan dat je de geest met positieve gedachten en liefde moet voeden en je lichaam geven wat het nodig heeft om goed te kunnen functioneren. En geloof me, dit is geen voedsel zoals een donut, frisdrank, hamburger of friet, maar zongerijpte natuurvoeding in zijn oorspronkelijke staat.

Even belangrijk is om de ziekte niet te zien als een vijand en het de schuld geven van ons gebrek aan welzijn en welbevinden, want deze focus houdt de ziekte in stand. Er is een natuurwet dat stelt: energie volgt de gedachte. 

Dus onze maatschappelijke levenshouding dat ziekte je vijand is vormt juist de basis van onze tegenwoordige gezondheidscrisis en jaagt iedereen de stuipen op het lijf. Er worden meer stresshormonen geproduceerd dat je uiteindelijk veel zieker maakt. 

Dit moet veranderen, Ziekte is jouw bondgenoot dat jou inzichten wilt leren over je innerlijke kracht en de ware aard wie je bent, en de onbehandelde oorzaak leren begrijpen dat de echte oorzaak van ziekte is bij jou. 

Onze collectieve overtuiging dat we symptomen van ziekte moeten bestrijden zorgt ervoor dat chronische ziekten in stand gehouden worden. En meestal met de dood tot gevolg. Het is veel wijzer om ons te focussen op het creëren van omstandigheden waarbij het lichaam zijn zelfgenezend mechanisme kan activeren om blijvende gezondheid te handhaven. 

Het is niet de ziekte die aandacht nodig heeft, het is de patiënt zelf die liefde, goede voeding, goede zorgen en emotionele stabiliteit nodig heeft om zich HEEL te kunnen voelen. Een ervaring van geluk. Dat ontstaat vanzelf als hij de verantwoordelijkheid opneemt voor zijn gezondheid, en iedere onbalans of hindernis verwijdert dat aanwezig is in het lichaam (Toxines en negatieve emoties).

Dit geeft de geest, het lichaam en het hart enorm veel kracht en plezier. Je hebt van niemand toestemming nodig om gezond te worden, want het is je geboorterecht.

Ongelukkige mensen kunnen nooit echt gezond worden, precies zoals ongezonde mensen zelden gelukkig kunnen zijn. Zolang je iemand een negatieve intentie stuurt, heb je een negatieve emotie dat je belet jezelf gelukkig te maken waardoor je lichaam ook niet gezond kan zijn. Onopgeloste cycli van negatieve emoties verzwakken je de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem en staat werkelijke genezing in de weg. 

Liefde maakt de weg open naar remissie of zelfgenezing. Het grote doel in het leven is het versterken van je geluksgevoel en de fascinatie voor gezondheid, precies wat ik doe. Het ligt in onze menselijke aard om gezond te zijn, maar we moeten wel aan de voorwaarden voldoen om het zelfgenezend mechanisme optimaal te laten functioneren zodat lichaam en geest in balans blijven. 

Elke ziekte heeft een emotionele tegenhanger en is niet iets dat je niet zomaar oploopt. Een ziekte is iets dat gecreëerd wordt door dezelfde herhalende beperkingen op te roepen waarbij lichaam en geest verhinderd wordt hun natuurlijk evenwicht te behouden. 

Het gaat erom dat de patiënt weer HEEL, gelukkig en vitaal wordt, dan hoeft de ziekte niet genezen te worden, die verdwijnt vanzelf zoals duisternis verdwijnt als de zon opkomt.

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *