De ziekte van Crohn

Wat is de ziekte van Crohn?

De ziekte van Crohn of Enteritis regionalis is een ernstige ontstekingsziekte van het spijsverteringskanaal. Een chronische, onregelmatige ontsteking met een zwelling over de volledige darmwand dat een gedeeltelijke verstopping van de darmlumen kan veroorzaken.

Als je de ziekte van Crohn hebt voel je de neiging dat je machteloos staat in het leven. Ben je het vertrouwen verloren in je lichaam, ben je op de vlucht om te overleven? Heb je moeite om jezelf op de eerste plaatst te stellen? Heb je anderen nodig om jezelf te kunnen erkennen in je eigen menselijke waarde?

De ziekte van Crohn gaat gepaard met symptomen zoals verminderde eetlust, soms bloedarmoede, bloedverlies in de stoelgang, misselijkheid, nachtelijk zweten, soms koorts en energieverlies. Zoals de meeste darmproblemen ontstaan door het eten van schadelijk voedsel en het vasthouden van emoties, geldt dit eveneens ook bij de ziekte van Crohn.

Schadelijk voedsel dat aan de basis ligt bij het ontstaan van de ziekte van Crohn is vooral geïndustrialiseerd voedsel dat weinig voedingswaarde heeft. Dit voedsel irriteert het beschermende slijmvlies van de mond tot aan de anus. Niet oplosbare vezels (bijvoorbeeld zemelen) verergeren het probleem.

Oorzaken die leiden tot de ziekte van Crohn

Vooral bij de ziekte van Crohn is het voedsel dat in de magnetron is bereid of verwarmd, een grote veroorzakende factor. Magnetron is ronduit schadelijk voor het gehele lichaam. Geraffineerde oliën en geharde vetten zoals margarine, gefrituurd voedsel, ingeblikt en ook bestraald voedsel zijn eveneens uiterst schadelijk voor het darmslijmvlies. En bestraald voedsel is natuurlijk sterk kankerverwekkend. Voornamelijk sterk zuurvormend voedsel ligt aan de basis van de ziekte van Crohn en houdt dit in stand. Het is belangrijk om dit voedsel vooral te vermijden bij de ziekte van Crohn. Dat is consumptie van vlees, vis, gevogelte, eieren, kaas en zuivel. Geraffineerde suikers en zetmelen werken ook verzurend samen met alcohol en andere stimulerende zaken. Het is belangrijk deze te mijden als je de ziekte van Crohn hebt. Eigenlijk is een vegetarisch eetpatroon het beste begin voor een goed herstel. Andere voorbeelden van zuurvormend voedsel dat je moet vermijden zijn geraffineerde oliën, geharde vetten zoals margarine, geraffineerd zout, snoep, vruchtensap in brik of flessen, azijn, koolzuurhoudende frisdranken, alcohol en stimulerende dranken, maar ook medicijnen en drugs. Al deze zaken irriteren het slijmvlies van het maag- en darmkanaal waardoor er slijmvliescellen beschadigd worden en de ontstekingen gaan toenemen.

Het lichaam heeft niets aan dit soort voedsel dat alleen maar schadelijk inwerkt op het darmslijmvlies van het spijsverteringskanaal, het bloed en alle lichaamsweefsels. Bijgevolg verteert dit voedsel niet goed. Doordat dit voedsel niet goed verteert in het maag- darmkanaal ondergaat het een chemische verandering dat bekendstaat als vergisting en verrotting. Daarbij ontstaan in de maag en darmen zeer veel giftige toxines die het slijmvlies enorm zal irriteren en beschadigen. Bijgevolg worden de meer dan 400 nuttige organismen van de darmflora ernstig verstoord in hun werking. De natuurlijke ontgifting van het lichaam komt in het gedrang en ontstaan er verstoppingen tussen de darmvlokken. Met ernstige verzuring en beschadiging van de darmslijmvlies- en darmcellen tot gevolg. Destructieve bacteriën kunnen daardoor stuurloos worden en gaan op hun beurt grote hoeveelheden giftige toxines vormen die eveneens het slijmvlies en binnenwand van de darmen gaan irriteren of beschadigen. Het regelmatig blootstellen van deze inwendige huid van de darmen aan fosforzuur en andere chemische stoffen dat in frisdranken veelvuldig voorkomt kan uiteindelijk leiden tot etterende wonden en perforatie van de darmwand. Dat is zeer gevaarlijk. Effecten van biologische conflicten, trauma’s spelen eveneens een belangrijke rol bij de aandoening Crohn.

Het lichaam gaat proberen zich te ontdoen van giftige stoffen en zichzelf genezen

Het lichaam gaat deze wonden trachten te genezen, en pusvorming is een natuurlijk bijeffect. Pus bevat rottende dode lichaamscellen met zeer veel schadelijke bacteriën. De toxines die hierbij uitgescheiden worden kunnen verder leiden tot meer weefselbeschadiging. Dat leidt vervolgens tot een verminderde darmwerking. Dit proces wordt versterkt door het blijvend eten van zuurvormend voedsel. Dit zuurvormend voedsel samen met de toxines en beschadigde darmcellen, veroorzaken dus de pijnlijke ontstekingsreacties die verstoppingen kunnen veroorzaken. Symptomen die zo typisch zijn aan de ziekte van Crohn. Belangrijk bij de ziekte van Crohn is dus het zuiveren en ontgiften van het het maag- en darmkanaal. De pus moet kunnen worden afgevoerd om verdere intoxicatieschokken te voorkomen met ziekte als gevolg. Bedenk bij de ziekte van Crohn is de lymfe eveneens overbelast met verstoppingen in de lymfklieren. dat heeft een schadelijk effect op de leverwerking.

Als pus in de bloedstroom zou terechtkomen kan dit leiden tot een septische shock en dikwijls met de dood tot gevolg. Om zo een scenario te vermijden zal het lichaam reageren met poliepen tumoren of kankervorming. Kanker gaat het lichaam helpen bij de verwijdering van deze dodelijke giftige toxines en de effecten van biologische conflicten. Een kankercel eet letterlijk de dodelijke toxines op, zodat gezonde darmcellen nog een tijd kunnen overleven. Zo voorkomt darmkanker dat deze giftige toxines in de bloedbaan zouden terechtkomen. Dat heb ik in detail uitgelegd in het werk over darmkanker. Kanker is nooit een probleem, maar een oplossing voor het lichaam. Het lichaam kan door kanker nog een tijd overleven in een sterk geïntoxiceerd lichaam dat bovendien nog lijdt aan de effecten van biologische conflicten. 

De wonderbaarlijke ontsteking

Zolang je microben en de ontsteking aanziet als oorzaak van de ziekte van Crohn, heb je echt niet veel inzicht in de werking van natuurlijke processen van zowel in het lichaam als in de gehele natuur zelf. Een aandoening of ontsteking wordt nooit veroorzaakt door bacteriën of andere micro-organismen. Een ziekte of ontsteking wordt altijd veroorzaakt door de aanwezigheid van giftige stoffen en verzuring die de lichaamscellen van de darmwand irriteren en beschadigen. Met de daaruit vloeiende weefselbeschadiging van darmcellen tot gevolg. Het aangedane weefsel zal op zijn beurt destructieve bacteriën gaan aantrekken. Ziekte en ontsteking wordt dus altijd voorafgegaan door verziekt weefsels als gevolg van beschadiging door giftige stoffen. Het is de taak van microben om beschadigde lichaamscellen, toxines en afvalstoffen op te ruimen, dat is een natuurwet die maar door weinigen mensen begrepen wordt. Daarbij wordt het aangedane weefsel hersteld in oorspronkelijke staat. Ook de zogezegde dodelijke of gevaarlijke bacteriën hebben een opruimfunctie in het lichaam. Ze zijn dikwijls werkzaam in de lymfe om beschadigde of slechte eiwitten en celafval van de mitose af te breken.

De zogenaamde schadelijke bacteriën, die betrokken zijn bij ernstige ontstekingsreacties in de darmen, kunnen bijna overal aangetroffen worden. Op deurklinken, keukeninrichting, slaapkamer, de huid, mijn laptop, enzovoort. Toch krijgt niet iedereen ontstekingsreacties in de darmen. Al deze zogezegde destructieve dodelijke bacteriën zijn in feite niet schadelijk voor ons. Tenzij ongezonde eetgewoonten, effecten van biologische conflicten, het onderdrukken van symptomen en vaccinaties die de weerstand bijna blijvend verzwakt, zullen deze bacteriën gaan veranderen in dodelijke wapens.

Het verloop van het ziekteproces

Zogezegde “ziekteverwekkers” of de schadelijke organismen in de darmflora zijn onschuldig tenzij ze bedorven eten krijgen. Onze weerstand is uitgerust met meer dan voldoende wapens om op een gezonde manier om te gaan met iedere soort bacterie die je maar kunt voorstellen. In feite worden bij gezonde mensen destructieve bacteriën en parasieten reeds gedood nog voordat ze de kans krijgen in de microbiële ecologie van het lichaam binnen te dringen. Er ontstaat geen overgroei van één of twee micro-organismen. Ofwel krijgen ze een specifieke opdracht zoals het verwijderen van beschadigde eiwitten en het afbreken van toxines. Maar het wordt echt een ander verhaal als onverteerde voeding en afvalstoffen, chemische toevoegingen langer dan een etmaal achterblijven in de darmen. Soms blijven onverteerde voedingstoffen en scheikundige bewerkingen van het voedsel wekenlang en zelfs jarenlang zitten tussen de darmvlokken van de darmen.

Met niet verteerde voeding bedoel ik zowel de niet verteerde vetten, koolhydraten als eiwitten en alle chemische toevoegingen zoals e-nummers. Voedsel met extreme raffinage door de voedingsindustrie creëert zeer veel giftige toxines, ze hebben hun voedende waarde verloren. Boosheid, frustraties, angsten en woede zijn emoties die de darmwerking in ernstige mate verstoren en dragen bij aan het ontstaan van de ziekte van Crohn. Overgroei van schadelijke tot dodelijke microben worden onder normale omstandigheden geneutraliseerd worden door de algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem. Deze micro-organismen die onder controle worden gehouden door probiotische activiteit kunnen plots groen licht krijgen als ze onverteerde voeding gaan ontvangen. Ze verspreiden zich dan razendsnel doorheen het spijsverteringskanaal. Schadelijke en dodelijke microben vinden een vruchtbare voedingsbodem in de darmen van hun spijsvertering. Ze worden stuurloos en gaan in overgroei, en dat feite veranderd de darmen in een menselijke rioolbuis. Terwijl ze de onverteerde voeding en chemische rotzooi dat aan de voeding is toegevoegd gaan aanvallen en opruimen produceren ze grote hoeveelheden toxines. Deze overgroei van microben veranderen letterlijk alles wat ze tegenkomen in puur vergif.

Onder dit vergif zit cadaverine, een kleurloze stof met een smerige geur. Deze giftige stof wordt vooral gevormd door rottende dierlijke eiwitten. Een ander vergif dat deze overgroei van bacteriën produceren is putrescine dat gevormd wordt door rottend vlees in de darmen.

Je hebt dag nog butyraatzuur dat gevormd wordt door zuivel, kaas en melk dat gist in de darmen. Nog een ander smerig ruikende stof is methylmercaptaan als gevolg van vergisting en rotting van onverteerde voeding.

“Virussen” of beter gezegd exosomen voor de apoptose van beschadigde darmcellen

Het vrijkomen van al deze giftige stoffen is oorzaak dat darmcellen geïrriteerd worden met beschadiging tot gevolg. Maar ook zware metalen zoals aluminium, (hoeveel voeding wordt niet verpakt in aluminiumfolie?), ook afkomstig van vaccinaties, ijzertabletten, amalgaam, pesticiden e.a. beschadigen geïrriteerde darmcellen en zenuwcellen, dat nodigt een “perfecte voedingsbodem” voor microben, gisten (schimmels) en virussen (exosomen of globulines zijn een juiste benaming, virussen bestaan feitelijk niet). Voor het gemak gebruik ik nog het woord virus dat in het latijn letterlijk ziektegif betekent. Deze virussen (exosomen) gaan direct naar de celkern waarbij het DNA van de celkern direct meewerkt om deze exosomen te reproduceren zodat de beschadigde cel zich kan oplossen en opgeruimd wordt. Daarbij komen vrij grote hoeveelheden toxines vrij die het zenuwweefsel van de darmen eveneens gaan irriteren. Een deel van deze toxische toxines komen ook in de darmen terecht. Samen met de toxines van de slechte spijsvertering worden de darmen (en soms ook de maag) de chronisch geïrriteerd en blijven ontstekingsreacties aanhoudend. soms iets beter, dan weer slechter enzovoort. Wees bewust dat microben die “overleden” zijn worden afgebroken en ook giftig zijn geworden voor de darm- en zenuwcellen. Dit is vooral bij verstopping het geval, het kan niet op tijd afgevoerd worden. Vooral het “zostervirus” dat bekend is van gordelroos zal de beschadigde cellen van het zenuwstelsel trachten op te ruimen waardoor de ontstekingsreacties blijven verder bestaan. Verstopping, toxines en effecten van biologische schokken gaan de darmen irriteren en de werking van de darmen verstoren. Dat trekt als een magneet microben en exosomen aan om het eenvoudig te stellen.

De lymfe raakt overbelast

Darmcellen en de lymfe proberen de gifstoffen op te nemen en te neutraliseren. Op deze plaatsen bevinden zich ook zeer veel witte bloedcellen (detox cellen) en lymfocyten die zich gaan inspannen om al deze gifstoffen te verwijderen. Maar regelmatig is de aanvoer van giftige stoffen groter dan het vermogen van het lichaam om ze te neutraliseren. Zo ontstaat lymfoedeem, vooral in de cisterna chyli vaten en de borstbuis, waardoor de onderbuik gaat zwellen. Verschillende lymfestromen worden geblokkeerd in hun werking. Oedeem is een noodmaatregel van het lichaam om de giftige toxines te verdunnen zodat gezonde cellen niet verder beschadigd worden. Dit om te voorkomen dat deze toxines in de bloedbaan zouden terechtkomen.

Het zijn bijna wanhopige pogingen van het lichaam om te voorkomen dat het bloed zou vergiftigd worden. Ondertussen begint op verschillende plaatsen in de darmwand, de concentratie aan toxinen toch te stijgen en kan het lichaam niet anders meer doen dan microben uit te nodigen om de ontstekingsreacties mee uit te lokken. Er ontstaan verhardingen in het aangetaste darm weefsel. Als de ongezonde eetgewoonten en het vasthouden van negatieve emoties verder blijven duren ontstaan er steeds meer lagen van verhard slijm, etensresten en toxines die een verharde korst vormen rond het aangedane gebied. Dat zorgt voor verstijving van het spijsverteringskanaal waardoor de darmwerking of de darmperistaltiek moeilijker gaat verlopen. En daardoor blijft voedsel langer dan een etmaal in de darmen. Het verandert in een plakkerige stinkende massa. Het kan droog en hard worden, en als daarop grote hoeveelheden destructieve bacteriën op af komen is diarree het resultaat.

Constipatie en diarree gaan elkaar afwisselen, en als deze toestand niet verandert wordt dit chronisch. Deze vicieuze cirkel maakt de ontstekingsreacties ook chronisch, dat is de ziekte van Crohn. De darmflora is ernstig aangetast en het lichamelijke vermogen van het lichaam om giftige toxines en afvalstoffen te neutraliseren is verzwakt. Ziekte en ontsteking is het gevolg. Ziekte en ontsteking zijn overlevingsmechanismen van het lichaam in een poging om giftige stoffen en dode en beschadigde lichaamscellen te kunnen opruimen. Tijdens dit proces is het de bedoeling van het lichaam om de weefsels te herstellen, echter de gifstoffen kunnen niet weg door verstoppingen. Zo ontstaan vicieuze cirkels.

Nog iets over emoties in relatie tot de ziekte van Crohn

Je vindt dat de wereld een bedreiging vormt voor jezelf. Je vindt een systeem om te overleven, een soort vluchtmechanisme, innerlijk onzeker. Je verstopt jezelf achter een masker. Jouw imago is naar de buitenwereld  bedoeld als een chique en aantrekkelijke wijze een onecht beeld van jezelf te tonen. Je zuigt als het ware mensen naar je toe om jouw innerlijke leegte te compenseren, opdat zij zouden zeggen hoe waardevol jij wel bent, hoe mooi je bent. Het macht-onmacht spelletje lost natuurlijk niets op en je krijgt dikwijls het deksel op je neus. Als een stoere bodybuilder wordt je in feite geconfronteerd met je falen en verlies je jezelf steeds meer. Je snijdt jezelf af van warmte en liefde, oneerlijk naar jezelf toe, bedrog naar anderen toe. Je komt niet uit voor de mens die je werkelijk bent, met alle macht onderdrukt je jouw emoties, een onvermogen om je emoties te uiten. 

Alles continu rationaliseren en angstig weglopen van jezelf, steeds in weerstand naar anderen toe met betrekking op het gevoelsmatige. Je verstikt in deze situatie, je wordt wrevelig en kwaad van binnen, zeker als je merkt dat je spelletje niet meer werkt. In feite maakt het jou verdrietig, maar deze emotie durf je ook niet tot uitdrukking te brengen, zo afgesneden dat jij bent van jezelf. Altijd op je hoede en steeds angstig.

Besef je innerlijke rijkdom in jezelf, stop met jezelf af te breken door miskenning. Jouw ware natuur vormt geen bedreiging. Zoek contact met het wezentje in jezelf, durf weer klein worden. Laat je kleintje dan weer groeien, maar met liefde deze keer. Vlucht niet langer meer uit jezelf, geef aan jezelf en je partner in plaats van aan te trekken en te verwachten. Geef en open je voor positieve zaken die zich spontaan aanbieden, leef vrij uit zoals je jezelf voelt. Je bent goed zoals je bent. wees niet meer bang voor deze energieën, krachten en eigenschappen in jezelf. Weet je veilig in jezelf, zelfbewuste eerlijkheid. Geen theater meer alleen wat je werkelijk voelt is belangrijk, niets van anderen verwachten. Je wezenlijke inhoud is wat telt.

Voedingsadvies bij de ziekte van Crohn

Een van de voedingsmiddelen dat zeer goed is bij de ziekte van Crohn is vooral kokosolie. Deze verzadigde vetsoort met een middellange keten heeft zeer weinig gal nodig om goed te kunnen verteren en is een darmreiniger bij uitstek. Kokosolie heeft een zuiverende werking dankzij een krachtige antioxidante werking. De triglyceriden van kokosolie worden omgezet in monoglyceriden en vrije vetzuren. Deze hebben antimicrobiële eigenschappen om overgroei van micro-organismen te stoppen en te voorkomen. Kokosolie beschermt het slijmvlies en de darmwand tegen irritatie en verdere beschadiging door toxines. Verzadigd vet heeft de eigenschap om de darmen vochtig te houden en voorkomt constipatie. Dat is belangrijk bij de ziekte van Crohn. Vermijd voornamelijk het consumeren van gebroken noten en notenpasta. De oliën in deze noten kunnen snel oxideren en dat maakt de ontstekingen erger. Om dezelfde reden is deze omega 3 zowel de overkoepelende basisvorm als derivaat niet aan te raden omdat ze beschadigd zijn. Vermijd ten strengste omega 6 derivaat dat zoveel aan voeding wordt toegevoegd. Omega 6 derivaat stimuleert de ontstekingsreacties. Basis omega 3 of alfa linoleenzuur stopt de ontsteking als de weefsels hersteld zijn. Omega 6 basis uit koudgeperste biologische olie heb je nodig, consumeer dit samen met verzadigd vet. Eet ook geen granen mengsels waar noten aan zijn toegevoegd. Alleen verse noten zijn geschikt (laat ze een nacht voorweken en spoel ze goed af). Let op: nooit noten eten in combinatie met fruit. Dat is een verkeerde voedselcombinatie.

Bij de ziekte van Crohn is het ten strengste verboden om geraffineerde suikers, geraffineerde oliën en bewerkte vetten te consumeren. Je moet altijd weten of de vetstof een industriële bewerking heeft gehad of niet. Gewoon puur natuur. Vermijd koemelk, kaas en zuivel, het is zeer zuur voor de spijsvertering. Bovendien zijn ze slijm- en zuurvormend en bemoeilijken de spijsvertering.

Veel tarwe en zijn nevenproducten zoals brood is ook niet aan te bevelen. Tarwe is teveel veredeld en is rijk aan stoffen die de enzymen van de spijsvertering tegenwerken. Granen altijd goed koken voor consumptie zodat deze toxische stoffen afgebroken worden. Nooit onoplosbare vezels zoals zemelen als je darmproblemen hebt. Zemelen verergeren de ziekte van Crohn. Onoplosbare vezels irriteren het slijmvlies van de darmen in ernstige mate. Hippocrates beschouwde 2500 jaar geleden dat witbrood voedzamer was en de oude Romeinen en Grieken gaven ook voorkeur aan witbrood. Oplosbare vezels uit groenten en fruit zijn het beste (het geldt in feite ook voor gezonde mensen). Gewoon voedsel zoals de natuur het heeft voorzien voor de mens, zongerijpt en in oorspronkelijke staat. Het is aan te bevelen om meer glutenvrij te eten bij de ziekte van Crohn.

Bij de ziekte van Crohn heb je een verzwakte spijsvertering, tekort aan voldoende zoutzuur en maagenzymen in de maag. De dierlijke eiwitten worden dus niet goed afgebroken, en dat kan aanleiding zijn tot de vorming van ammoniak dat eveneens giftig is voor het zenuwstelsel. Om deze reden is het beter om je vegetarisch te voeden. Licht verteerbare plantaardige eiwitten vind je in peulvruchten, bladgroenten, zaden van hennep bijvoorbeeld, seitan enzovoort. Peulvruchten ook een nacht laten weken. Niet goed verteerde dierlijke eiwitten gaan de ziekte van Crohn veel erger maken met het risico tot complicaties zoals perforatie van de darmwand. Geen ijzertabletten nemen, bij de ziekte van Crohn heb je soms bloedingen in de darmen, en ijzer is het favoriete voedsel voor overgroei van bacteriën die de ontsteking gaan verergeren. IJzertabletten kan ziekten veroorzaken in het bloed met bloedvergiftiging tot gevolg. Als het lichaam beslist om het ijzergehalte in het bloed laag te houden heeft dat altijd een gegronde reden hiervoor. Nooit tegenwerken, vertrouw je lichaam.

Vermijd bij de ziekte van Crohn ook gefermenteerde voedingswaren, omdat deze vrij zuur zijn. Omdat het milieu in de darmen al zuur is als je de ziekte van Crohn hebt, gaan de verzuring en de ontstekingsreacties toenemen. Daarbij verhoogt het risico op clusterhoofdpijn en migraine. Verder natuurlijk geen synthetische zoetstoffen, light producten, geraffineerde palmolie, E-nummers, bewaarmiddelen en andere additieven. Vermijd roken of een omgeving waar gerookt wordt.

Volgende voedingsmiddelen zijn wel aan te bevelen als je de ziekte van Crohn hebt.

Wilde bosbessen, kokosnoot, zoete aardappel, rode appels, sla-soorten, spinazie, asperges, sperziebonen, avocado, bananen, artisjokken, peren, papaja’s, mango enzovoort

In het kort: altijd zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat, geen industriële bewerking. Tym is een specerij dat zeer goed is bij de ziekte van Crohn omwille van zijn ontgiftende en antiseptische werking. Kurkuma of geelwortel is eveneens sterk aanbevolen.

Tot slot, zorgt dat de voeding goed is gekookt. Dan zijn de vitaminen en mineralen vrij uit de plantenvezels en kunnen goed opgenomen worden. Nooit rauwkost bij de ziekte van Crohn, het gaat de darmwand enorm irriteren, vergeet niet dat bij deze aandoening de spijsvertering ernstig is verzwakt. Alleen tussen de maaltijden door een stuk zongerijpt vers fruit kan wel, maar niet mee overdrijven. Zeer goed kauwen voor zeer veel speekselvorming en de grootste maaltijd op het middaguur. Neem tijd om te eten en ga echt genieten van je voedsel, hoe meer je geniet hoe meer spijsverteringssappen en – enzymen er geproduceerd worden, dat is goed voor de totaliteit van de spîjsvertreing. Onthoud: ‘s avonds nooit veel eten, een lichte hap zodat je geen hongergevoel hebt. Geen verhittende specerijen gebruiken zoals cayennepeper, zwarte peper, mosterd en zout behalve bergzout dat een verkoelende energie heeft. Een half uur voor het ontbijt een glas lauwwarm water met een scheutje citroensap stimuleert de spijsvertering. Ondanks de zure smaak van citroen, werkt citroensap wel alkaliserend in het maag en darmkanaal.

Kruiden die werkzaam zijn bij de ziekte van Crohn

Volgende kruiden werken ondersteunend en verzachtend op de ontstekingsreacties. Ze hebben een ontgiftende werking. Spreek er met je arts over indien je medicijnen gebruikt.

Echte heemst of Althaea officinalis, Aloë Vera of Aloë ferox, Alsem of Artemisia absinthium.  

Gomhars (Indiase wierookboom) of Boswellia serrata is een natuurlijke ontstekingsremmer.

Bernagie of komkommerkruid, Borago officinalis heeft eveneens ontstekingsremmende eigenschappen. De plant kan als groente worden gegeten en de uit de zaden wordt olie gewonnen met sterke geneeskrachtige eigenschappen. 

Volgende planten geven ook een geneeskrachtige olie: Ribes nigrum of de zwarte bes, Perilla frutescens of perilla. Echter niet overdrijven met deze plant.

Oenothera biennis of gewone teunisbloem bevat basis omega 6 of linolzuur.

Granaatappel of Punica granatum heeft sterk ontgiftende eigenschappen voor het maag- en darmkanaal. Granaatappelsap heeft een wrange smaak dat genezend is op de ontstekingen.

Glycyrrhiza glabra of zoethout is sterk ontgiftend voor de maag- en darmkanaal. Nooit in zeer grote hoeveelheden als je lijdt aan hoge bloeddruk.

Echinacea purpurea of de rode zonnehoed is een weerstand versterkende plant.

Garcinia mangostana of mangosteen, de vruchten zijn rijk aan zeer sterke antioxidanten.

Panax ginseng, Plantago afra en Plantago ovata of  weegbree, Hydrastis canadensis of Canadese geelwortel, Matricaria recutita of de echte kamille, Morinda citrifolia of morinda, Uncaria tomentosa of kattenklauw, Ulmus rubra of rode iep zijn allemaal verzachtend bij de ziekte van Crohn. Saccharomyces cerevisiae subsp. boulardii is een levende gist dat als een tijdelijke probioticum kan ingezet worden om afvalstoffen en toxines af te breken in de darmen. Het is tevens een prebioticum als voedingsbodem voor een gezonde darmflora en is trofisch voor de darmmucosa. Het bevordert de gezondheid van het darmslijmvlies. 

Andere gouden tips bij de ziekte van Crohn!

Ga ontspannen eten, nooit onder stress. Elke hap tot dertig keer kauwen zodat je voldoende speekselvorming hebt dat het voedsel vloeibaarder maakt. Ondertussen is het voedsel goed fijngekauwd en kunnen de maagsappen goed indringen in de voedselbrij. Consumeer je grootste maaltijd steeds op het middaguur. ‘s Avonds altijd een lichte maaltijd. Bij voorkeur voor 18.00 uur. Idealiter is het om drie maal per dag te koken. Gekookte voeding verteert beter. Na elke maaltijd een half uur rust voor je spijsvertering goed te laten werken. Let er op om nooit koude dranken te nuttigen, zij verstoren de spijsvertering volledig.

Respecteer de gezondheidsregels: Leren meegaan met de natuur is reeds de helft van de winst gezondheid reeds gewonnen. Vooral de gewoonte om rond 22.00 uur naar bed te gaan stimuleert de lever in zijn nachtelijk ontgiftingsproces, dit is bij de ziekte van crohn zeer belangrijk. Je lichaam heeft echt rust nodig. Tussen zes en zeven uur opstaan en na toilet en andere rituelen een licht ontbijt. Bij het reinigen van de tanden wat aandacht geven om met een tongschraper je tong eveneens proper te maken. Oil Pulling is een extra hulpmiddel om je mond te zuiveren en je lichaam te helpen ontgiften. Neem een douche in de ochtend. ‘s Avonds na de lichte maaltijd aandacht geven aan de rustige aspecten van het leven. Romantische aangelegenheden, meditatie, ademhalingsoefeningen enzovoort om je lichaam te ontspannen.

Nooit aan competitie doen, beweging of sport moet altijd lichaamsvriendelijk blijven, tijdens de activiteit mag men lichtjes hijgen, maar men moet nog tussendoor kunnen praten. 

Wat zegt de Germaanse geneeskunde?

Brokconflict: een onverteerbare ergernis. Lelijke en moeilijk te verwerken situatie. Meestal iets onaangenaams, een “schit-situatie” niet los kunnen laten. iets achterbaks, hatelijks of gemeens niet kunnen verwerken. Telt voor zowel ziekte van Crohn als Colitis Ulcerosa.

De ziekte van Crohn is de helingsfase van een “onverteerbaar brokconflict “. Ileocolitis, dat in het achterste gedeelte van de dunne darm optreedt, is het meest voorkomende type van “Crohn”. Symptomen zijn aanhoudende diarree met de uitscheiding van slijm, meestal met bloed (teerachtige ontlasting), buikpijn en een ontsteking van de darm. Een chronische aandoening geeft aan dat terugvallen in het conflict het genezingsproces verlengen (hangende genezing). Kenmerkend voor een terugkerende ziekte van Crohn zijn “opvliegers” die telkens wanneer de persoon “op een spoort trapt” optreden, met “spoorvrije” periodes daar tussenin.

Voorbeelden:

Een man heeft voortdurend ruzie en ergernis met zijn vrouw = “onverteerbare ergernis”. Hij zou al lang gescheiden zijn, als ze niet een gemeenschappelijk huis zouden hebben dat de man bij de scheiding zou verliezen. Het conflict duurt al meer dan 20 jaar = recidiverend conflict. De patiënt lijdt aan een zware vorm van morbus Crohn.

Een student voelt zich benadeeld door zijn lerares. Hij vindt dat hij steeds onrechtvaardig beoordeeld wordt. diagnose: morbus crohn wegens recidieven.

de biologische zin is de vastzittende ergenisbrok met meer darmcellen beter te verteren / kunnen opnemen.

De fase is chronisch-recidiverend proces. Actieve fasen en genezingsfasen wisselen elkaar af. Vlakgroeiende adeno-carcinomen van het resorptieve type. Soms ook poliepen (van het secretorische type. Bloed en slijm in de stoelgang. Diarree, verstopping, nachtzweet-fasen.

Weefsel: dikke darmslijmvlies – endoderm.

Therapie: conflict en sporen achterhalen en zo mogelijk reëel oplossen zodat dit zinvolle biologische speciaalprogramma ophoudt. Affirmatie: “aan ergernis heeft niemand iets”, “alles heeft zin en hiervan kan ik leren”. Goede genezingskans, ook bij al langer bestaande ziekte!. 

Geneesmiddelen voor de darm:

Geen onnodige medicatie innemen.

Thee: duizendguldenkruid, agrimonie, venkel, pepermunt en duizendblad.

Uitgebreid kauwen, genieten van het eten!

Colontherapie, darmspoeling ter ontgifting.

Ricinusolie pakking op de buik.

Warme buikwikkels met zoutoplossing

vasten: de oudste therapie bij verteringsproblemen. Bij het vasten volgen we ons instinct, net zoals dieren wanneer zij niets eten. echter vasten onder dwang of druk brengt nieuwe conflicten teweeg en nieuwe ziekten!.

“Willfort”: 3-weekse kuur met vers geperst zuurkool-sap – over de dag verdeeld 0,5 – 1 liter drinken.

Bronnen: Eigen opleiding ayurveda, Geert Verhelst, ayurveda, Andreas Moritz, Vasant Lad, Christiane Beerlandt, Laurens De Meyer, Anil Kumar Mehta, Hans Moolenburgh, De Germaanse geneeskunde.

Disclaimer:

Dit naslagwerk heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles in het werk gesteld om dit naslagwerk zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die dit naslagwerk bevat. Het gebruik van de informatie die in dit naslagwerk aan bod komt, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Indien u vragen heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *