De ziekte van Lyme of borreliose

De ziekte van Lyme wordt vanuit de reguliere geneeskunde verklaard door een beet van een insect, meer bepaald van een teek. Zolang mensen blijven geloven dat de ziekte van Lyme wordt overgedragen op mensen via de beet van teken die met de bacterie Borrelia burgdorferi geïnfecteerd zijn, kan men zich bevuild voelen door de teek. Daarbovenop komt het geloof in het immuunsysteem dat faalt, waardoor de infectie zich kan verspreiden naar andere delen van het lichaam. Het immuunsysteem is, net als ‘infectie’ en ‘besmetting’, een onbewezen hypothese die al meer dan 150 jaar door het lobbyen van de farmaceutische investeringsmaatschappij in stand wordt gehouden.

De ziekte Borreliose vertoont symptomen zoals koorts, vermoeidheid, pijn in het lichaam, hoofdpijn en op de plaats van de beet een cirkelvormige naar buiten uitdijende uitslag die de mooie naam Erythema migrans heeft gekregen. Ondertussen weet men dat de bacterie Bartonella en de parasiet Babesia eveneens een cirkelvormige naar buiten uitdijende uitslag kunnen veroorzaken. Het is ook bekend dat sommige stafylokokken een ringvormige uitslag kunnen veroorzaken als gevolg van huidweefsel dat beschadigd is. Het is de taak van bacteriën en schimmels om schadelijke stoffen op te ruimen, dat is een natuurwet. Bij dit proces worden de weefsels hersteld, wat leidt tot genezing.

Daarbij komt nog dat de zogezegde gevaarlijke bacteriën Borrelia en Bartonella ook van nature in de darmflora voorkomen. Daar helpen ze bij de spijsvertering en de opname van voedingsstoffen en bij het elimineren van schadelijke stoffen. Niets om bang voor te zijn dus. De ziekte van Lyme is dan ook een enorm beladen ziekte met heel wat misvattingen. Een groot misverstand is dat Borreliose de oorzaak is van Lyme. Dit zijn echter twee verschillende symptomen.

Eén ding is zeker, de meeste symptomen worden onterecht aan een tekenbeet toegeschreven. Maar spinnenbeten of steken van andere insecten kunnen ook Borreliose veroorzaken. En de ziekte van Lyme wordt onterecht aan Borreliose toegeschreven. Wanneer men effectief door een teek- of insect gebeten is, kan de ringvormige roodheid, wat in feite een ontsteking of inflammatie is, het gevolg zijn van de eiwitten in het speeksel van het insect. Een lokale vergiftiging dus, net zoals een jeukend bultje dat ontstaat wanneer je gebeten bent door een mug.

Ben jij terughoudend geworden om nog vrij in de natuur te lopen uit angst om door een teek of ander insect te worden gebeten, en Lyme te ontwikkelen? Dat geeft sowieso aanleiding tot een bezoedelingsconflict wanneer men effectief door een besmette teek is gebeten. Veel mensen zijn vies van teken, spinnen en andere soorten insecten. Gebeten zijn door zo’n vies beestje is voor de psyche dan ook een ware aanval, waaraan men niet meer kan ontsnappen. En als je daarbovenop ook echt gelooft in infectie en besmetting, dan heb je alle ingrediënten om vast te zitten in je hoofd. Dit is de echte oorzaak van Lyme, angst om niet te kunnen ontsnappen. Het maakt niet uit waar deze angst vandaan komt. Ligt het aan de infectie, de Babesia parasiet, de Bartonella of Borrelia bacterie of andere parasieten of onderliggende infecties, deze gedachtegang zet je motorisch in het conflict van ‘niet kunnen ontsnappen’. Infectie bestaat niet in materiële zin, het bestaat wel in overdrachtelijke zin en dat is wat bij Lyme voornamelijk gebeurt: niet kunnen ontsnappen. Ik heb het over causaliteit: Borreliose is dan ook de correlatie met Lyme.

Hoe verklaar je bv. de gewrichtspijn die ontstaat nadat je gebeten bent door een teek of spin? Gewrichten worden aangestuurd door zenuwen, en de angst omdat je gebeten bent, of omdat je de cirkelvormige roodheid ziet op je lichaam, verlamt het getroffen gebied. Omdat men overtuigd is dat de teek of spin de oorzaak is van de symptomen van Lyme. We zijn hierin als het ware gebrainwasht. Je eigenwaarde daalt door de gedachte dat de immuniteit (= vals concept) van je lichaam heeft gefaald. Je lichaam is te zwak en kan zich niet verdedigen. Ook hier speelt de self-fulfilling prophecy en de paniek die wordt veroorzaakt door de tekenbeet, een belangrijke rol in het proces van Lyme. Dit is in feite een krachtig proces van hoe het geloof in valse hypothesen zoals infectie, besmetting en immuniteit, een schadelijk effect heeft op je gezondheid. En dit is duidelijk zichtbaar bij de ziekte van Lyme.

Self-fulfilling prophecy

Ik hoor veel mensen zeggen, dat de ziekte van Lyme een multisysteem aandoening is, niet alleen van het zenuwstelsel, maar van alle botten en spieren in het lichaam. Hierbij vergeten ze dus dat botten en spieren tot het bewegingsapparaat behoren en precies door de zenuwen worden aangestuurd. De zenuwen zijn de tussenschakel of verbinding tussen de geest en het lichaam. En daar zit precies het conflict. Dan klagen ze over de pijn en kunnen ze niet ontsnappen aan de acute Lyme, terwijl ze zelf de oorzaak leggen bij de teek of een ander insect waardoor ze zijn gebeten. Dat heet dan self-fulfilling prophecy en dit mechanisme vindt plaats in de geest. Het lichaam kan niets anders doen dan de bevelen van de geest opvolgen.

Bij elke aandoening hoort een psychologische relevantie, dus ook bij Lyme. Dit is de impact van een shock of trauma op de psyche. Het lichaam is in feite de fysieke manifestatie van de geest, niet andersom zoals de medische wereld ons vaak wijs maakt. Je hebt eerst de geest en dan pas de materie, want materie volgt de trilling van de geest. De materiële realiteit van het lichaam is de materie waarop de geest geprojecteerd wordt. Het lichaam is het object, de geest is het subject, en het zenuwstelsel is de verbindende schakel tussen geest en lichaam. Wat onder het object zit, is de subjectieve geest of waarnemer. Materie wordt dan ook altijd beïnvloed door de waarnemer. In het menselijk lichaam wordt deze beïnvloeding van de waarnemer via het zenuwstelsel doorgegeven. Dit geldt ook voor het ziekteproces en de genezingsfase. In de kwantumfysica wordt dit zeer goed uitgelegd, maar door de Rockefeller doctrine wordt deze wijsheid uit de kwantumfysica spijtig genoeg verworpen en universiteiten moeten de Rockefeller doctrine volgen. Daarom geloof ik niets van de universitaire medische wetenschap. Gelukkig maar, want zo ben ik gezond geworden.

Ik wil voor alle duidelijk vermelden dat de psychologische relevantie van de psyche niet hetzelfde is als dat wat tussen je oren zit. Dat laatste is een oordeel dat alleen maar je integriteit en eigenwaarde als mens kan schenden en een nieuw conflict veroorzaakt, wat op de psyche, het zenuwstelsel en het lichaam inslaat. Dit zijn onbewuste processen als gevolg van foute informatie, manipulatie en leugens over de ware aard van ons lichaam, in combinatie met schokken en trauma’s die ons overkomen. Het is interessant om het onbewuste mechanisme achter mysterieuze aandoeningen zoals Lyme te leren begrijpen. Als je dit begrijpt, kan je het innerlijk veranderen.

We worden bang gemaakt om in de zon te lopen, om in de natuur te bewegen en wanneer er een teek of een ander insect ons gebeten heeft. Angst en machteloosheid zijn emoties die de algemene gezondheid met zijn detox- en recycling systeem volledig ondermijnen. Hierdoor ben je minder bestand tegen biologische schokken, zoals de angst om niet meer te kunnen ontsnappen wanneer er een teek, besmet met Borrelia, jou heeft gebeten. Waarom angst? Biologische wetten verklaren dat je eerst ziek of aangetast weefsel hebt vooraleer microben worden geactiveerd door het lichaam en exosomen worden gerepliceerd, om het beschadigde weefsel in oorspronkelijke staat te herstellen en te ontgiften. Dit leidt tot de contradictie die aantoont dat microben niet de oorzaak zijn van Lyme, aangezien microben niet actief zijn op het zenuwweefsel. En er zijn mensen met Lyme die nooit door een teek of ander insect gebeten zijn, en die dus ook geen Borreliose hebben ontwikkeld.

Wat zegt de Germaanse geneeskunde?

Vanuit de Germaanse geneeskunde is de kenmerkende ringvormige roodheid niet het resultaat van een infectie, want dit is een vals concept, maar eerder de genezing van het wondje dat werd veroorzaakt door de beet van een teek of ander insect en dit op basis van de vijf biologische natuurwetten. Zo vergroot de afgifte van histamine de poriën in de wanden van de bloedvaten om de bloedtoevoer in het getroffen gebied te vergroten, wat leidt tot roodheid. Histamine is een hormoon dat een belangrijke rol speelt bij de waterhuishouding van het lichaam. Hier ziet men duidelijk de naar buiten dijende uitslag Erythema migrans, op de plaats van de beet. Dezelfde reactie komt bv. ook voor na een bijensteek.

Conflictactieve fase

Symptomen die geassocieerd worden met Borreliose, ik denk aan een schimmelinfectie, ringworm, spierverlamming, spierpijn, gezwollen gewrichten en zelfs meningitis, worden dus veroorzaakt door de paniek als gevolg van de angst op de beet van een teek of ander insect. Hierdoor slaan de nierverzamelbuizen dicht met waterretentie tot gevolg, want nierverzamelbuizen hebben te maken met existentiële conflicten. Borreliose is een actief bestaansconflict als gevolg van angst en het gevoel van ‘niet kunnen ontsnappen’. Het is ook het gevolg van een eenzaamheidsconflict, zich moederziel alleen voelen, zich verlaten voelen, een vluchtelingconflict, een conflict van zich bezoedeld voelen of zich ‘niet of slecht verzorgd’ voelen, en van het conflict ‘niet genoeg water te hebben’. Dit zijn allemaal conflicten die waterretentie kunnen veroorzaken in het lichaam, wat de symptomen dan weer verergert. Het is belangrijk om eerst het bestaansconflict op te lossen zodat de waterretentie kan stoppen.

Maar dezelfde symptomen kunnen ook optreden als gevolg van een conflict uit een vroeger stadium, nog voor de tekenbeet. Dat zijn motorische conflicten die een enorme impact hebben op het zenuwweefsel met zelfs spieratrofie tot gevolg. Het niet kunnen ontsnappen, zich aangevallen voelen door de teek en daarbovenop een conflict met inbreuk op de eigenwaarde verergeren dit. Terwijl er een diagnose van Borreliose wordt gesteld, omdat men ervan uitgaat dat de tekenbeet de grote oorzaak is van de verscheidenheid aan symptomen. De antistoftest van de ziekte van Lyme, die gebruikt wordt om Borreliose te kunnen vaststellen, is verre van sluitend. Evenmin kan de test verklaren waarom de symptomen van Borreliose van persoon tot persoon verschillen. Logisch, de onderliggende biologische schokken (die vaak al mentaal opgelost zijn) verschillen ook. De diagnose Borreliose veroorzaakt een nieuwe shock in de geest en leidt tot het conflict van niet kunnen ontsnappen.

Het zijn in feite de spirocheten of dunne spiraalvormige bacteriën, waartoe de Borrelia bacterie behoort, die genezingsfasen opstarten in de huid, gewrichten en het bot. Deze zitten rond het cytoplasma, dus aan de buitenkant van het membraan waar de periplasmatische flagellen liggen. De lederhuid behoort tot oud mesoderm terwijl bot en gewrichten tot het nieuw mesodermaal kiemblad behoren. Het conflict dat plaatsvindt in de lederhuid is dit van ‘zich bezoedeld en aangevallen voelen’. Het conflict bij de gewrichten en botten heeft met een inbreuk op de eigenwaarde te maken. In mijn praktijk heb ik al bij enkele mensen hun eigenwaarde kunnen opkrikken, nadat ze waren gebeten door een teek. Daarbij kon ik hen overtuigen dat infectie, besmetting en immuunsysteem valse hypothesen zijn, waardoor ik bij deze mensen de angst voor Lyme heb kunnen wegnemen. Er was geen conflict meer voor insecten, teken of infectie en we hadden dus het gevoel van ‘niet kunnen ontsnappen’ opgelost. Wat mij hierbij opviel is dat deze mensen eigenlijk een grote bewustzijnssprong in hun ontwikkelingsproces hebben gerealiseerd. Ze zijn genezen met natuurmiddeltjes zonder antibiotica. Natuurlijke pijnstillers van de Boswellia serrata die eveneens sterk ontgiftend zijn, hebben ervoor gezorgd dat de borreliose na twee à drie weken volledig genezen was. Borreliose en Lyme veroorzaken verschillende symptomen die vaak met elkaar geassocieerd worden, maar in feite niets met elkaar te maken hebben.

Een voorbeeld uit het archief van Dr. Hamer: Een patiënte met een ringvormige naar buiten uitdijende uitslag met een typische rode verkleuring op haar schouder na een tekenbeet. Drie weken later begonnen de massieve botpijnen, precies uitgaand van deze plek. De botpijn breidde zich stapsgewijs uit over het hele lichaam, precies zoals de reguliere geneeskunde het beschrijft. Maar de patiënte had helemaal geen angst voor insecten, spinnen of infecties (= vals concept), dus dit was voor haar helemaal geen conflict. In de tijd voor de tekenbeet had de patiënte wel een grote sprong gemaakt in haar eigenwaarde. Zij kon voor het eerst tegen haar vader zeggen wat zij werkelijk voelde. Deze patiënte genas van de Borreliose met natuurlijke geneesmiddelen, zonder antibiotica. Ze had wel twee weken lang pijnstillers genomen. Ziektesymptomen zijn herstelsignalen, dat geldt ook bij Lyme, op voorwaarde dat je niet opnieuw in een conflict geworpen wordt door existentiële conflicten zoals de angst van het ‘niet kunnen ontsnappen’. Angst, nieuwe conflicten of andere biologische schokken werpen de genezingsfase van Lyme terug in de conflictfase met alle gevolgen vandien. Op die manier wordt Lyme chronisch.

Vragen die de dag van vandaag nog altijd niet beantwoord zijn: waarom is er geen direct bewijs voor Borreliose? Is er rekening gehouden met vaccinatieschade? Is er voorheen gevaccineerd? Want adjuvanten uit vaccins richten schade aan aan het zenuwstelsel.

Therapie: begrijpen dat de ziekte van Lyme ook kan ontstaan door actieve intoxicatieschokken, zoals neurotoxines en zware metalen, of door sluimerende genezingsfases die door triggers plots geactiveerd worden. Het ‘niet kunnen ontsnappen’ is de causaliteit van Lyme, en het maakt niet waaraan je niet kunt ontsnappen.

Het is dan ook zeer belangrijk om de conflicten en hun sporen te achterhalen en op te lossen, zeker als het conflict nog actief is.

Extra info over de menselijke biologie en ecologie

In de natuur is er niets kiemvrij. Ons lichaam heeft een ecologisch en biologisch gezondheidssysteem dat zichzelf reinigt en afval zoveel mogelijk probeert te recycleren. En het lichaam werkt hiervoor samen met microben en exosomen. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen, dat is een natuurwet. Microben zijn sinds de oertijd onze trouwe begeleiders die ervoor zorgen dat we kunnen overleven. Ons lichaam bevat tien keer meer microben dan lichaamscellen. Iedere lichaamscel is doordrongen van bacteriën. Ik denk hierbij aan de levensnoodzakelijke mitochondriën als de energiefabriekjes van de cel, die in werkelijkheid bacteriën zijn.

Alles wat leeft wordt dus continu begeleid door kiemen en microben. Sinds het begin van ons bestaan leven we in perfecte symbiose met microben en exosomen, die lichaamseigen zijn. Microben spelen een belangrijke rol bij de celademhaling, de stofwisseling, het weefselherstel, de aanmaak en het regenereren van vitaminen, de afbraak van celafval, de vertering van ons voedsel, enz. Er bestaan heel veel soorten microben, en elke soort heeft een ‘speciaal gebied’ in het lichaam waar ze actief zijn. Zo vind je bv. gonokokken in het uro-genitaal gebied, tuberculose in de longen, corynebacteriën in het keelgebied, streptokokken in de darmen en lymfe, om er enkele op te noemen. Deze zijn latent aanwezig bij een gezond persoon of actief als het lichaam in de genezingsfase zit na een biologische schokervaring. In principe weet men heel weinig over de precieze werking van bacteriën, gisten, schimmels en exosomen, de zogenoemde gevaarlijke virussen, omdat men reeds meer dan 150 jaar in de verkeerde richting van infectie zoekt. Het gehele microbiële leven en de exosomen in ons lichaam, zorgen ervoor dat ons lichaam niet veranderd in een vuile rioolbuis. Microben en exosomen hebben de taak om beschadigd weefsel, ontstaan door biologische schokken, in de oorspronkelijke staat te herstellen en te ontgiften. Tussen haakjes, het is nog nooit aangetoond dat virussen bestaan. Wat wel bestaat zijn exosomen en dit zijn zeker geen ziekteverwekkers. Deze hebben een totaal andere functie, wat wordt uitgelegd in mijn andere blogs, waardoor ik het woord virus dus niet meer gebruik om verwarring te voorkomen.

Elke ziekte maakt deel uit van onze biologische overlevingsprogramma’s. In feite is alles in de natuur gericht op het behoud van leven en overleving. We zijn echt niet uitgerust met programma’s die ons willen vernietigen, zelfs kanker vormt daarop geen uitzondering. Het is een tragische collectieve misvatting dat welke ziekte dan ook, kwaadaardig zou zijn. Het is een perceptie die gebaseerd is op angst en het niet begrijpen wat de effecten van trauma’s en biologische conflicten kunnen teweegbrengen in ons lichaam. De overtuiging dat er iets mis kan gaan in ons lichaam, en dat de vijand buiten onszelf ligt, getuigt van een gebrek aan kennis over de werkelijke aard van ons lichaam en dit is de oorzaak van veel lijden en pijn.

Ziekte en/of Lyme is niet iets wat ons zomaar overkomt, het heeft zowel een biologische als spirituele zin en betekenis in ons leven.

Zolang je ziekte ziet als een vijand, dan denk je dat jouw lichaam een permanente strijd moet leveren tegen iets vijandigs dat je lichaam binnendringt. Maar in werkelijkheid is er in het lichaam een complexe, wonderbaarlijke samenwerking bezig. En dat geldt dus ook voor Lyme. Stressvolle overtuigingen en angst liggen altijd aan de basis van emotionele conflictschokken. Ze kunnen ons in een neerwaartse spiraal van vervolgconflicten brengen, wat onze lichaamsweefsels beschadigt. Zo is bij Lyme het zenuwweefsel betrokken. Niets is kwaadaardig bedoeld in de natuur. Integendeel, we leven in een vriendelijk universum en alle biologische processen zijn zinvol.

Het zenuwweefsel is het enige weefsel dat niet rechtstreeks door het bloed gevoed wordt. Zenuwbanen worden omgeven door de myelineschede en hersenweefsel is beschermd door de hersen-bloedbarrière. Dit betekent dat gifstoffen moeilijk in het zenuwweefsel raken omdat ze eerst doorheen de beschermlaag moeten dringen. Maar adjuvanten uit vaccinaties (ik denk hierbij aan polysorbaat 80) maken deze beschermlaag weker waardoor gifstoffen, zoals zware metalen, gemakkelijker het zenuwweefsel kunnen binnendringen. Zenuwen hebben de taak om boodschappen via neurotransmitters en synapsen over te brengen naar het lichaam en ook weer terug van het lichaam naar de hersenen. Maar als je innerlijke dialoog negatief is, omdat je bv. lijdt aan conflicten of onopgeloste trauma’s die recidiveren, dan wordt het zenuwstelsel overmatig geprikkeld en kan het verzwakken. Zo is een toxineschok ook een biologische schok. Andere biologische schokken hebben hetzelfde effect op de zenuwcellen als een schok veroorzaakt door een opeenstapeling van gifstoffen. Ik denk hierbij aan ‘vast of gevangen zitten in de geest’ of ‘geen uitweg vinden’. Deze schokken kunnen uiteindelijk zelfs verlamming veroorzaken. We noemen ze dan ook motorische schokken. Deze motorische schokken slaan altijd neer op het zenuwstelsel waardoor spieren aan kracht verliezen en pijn beginnen doen, gewrichten en zenuwen ontsteken en er oververmoeidheid, atrofie van de spieren, hoofdpijn, hartkloppingen, neurologische symptomen, koorts en algemene pijn in het lichaam optreedt.

Herken je Lyme hierin? Veel symptomen van de ziekte van Lyme komen ook voor bij reumatoïde artritis, multiple sclerose, lupus, ALS, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, schildklierproblemen, tinnitus, tintelingen in handen en voeten, brain fog enz. Allemaal mysterieuze ziekten met één gemeenschappelijk kenmerk: problemen aan het zenuwweefsel. Je hoeft geen tientallen jaren van je leven te verspillen totdat je uiteindelijk te horen krijgt waarom je ziek bent. Veel mensen krijgen de diagnose van ziekte van Lyme, waarrond veel verwarring heerst. Gelukkig heb ik goed nieuws: de ziekte van Lyme wordt niet veroorzaakt door een tekenbeet of door de bacterie Borrelia burgdorferi, Bartonella of de kleine parasiet Babesia. Heeft iemand een wetenschappelijk artikel met het bewijs dat de Borrelia bacterie het zenuwweefsel beschadigt of aantast? Er heerst nu enorme verwarring rond de symptomen van de ziekte van Lyme, en tegenwoordig wordt elke auto-immuunziekte, wat in feite niet bestaat want het lichaam valt zichzelf nooit aan, en mysterieuze ziekte met gelijkaardige symptomen, met de ziekte van Lyme in verband gebracht.

Neurotransmitters met een negatieve boodschap zijn dus giftig voor het zenuwweefsel. Hetzelfde geldt voor hormonen met een negatieve boodschap, deze zijn giftig voor het bloed en spierweefsel. Hormonen en neurotransmitters kunnen echt giftig worden en uiteindelijk weefsels beschadigen. Hierdoor ontstaan ernstige ontstekingsreacties op het zenuwweefsel die heel pijnlijk zijn. Men denkt dan dat het lichaam zijn eigen weefsels aanvalt, maar zoals je nu begrijpt, is dat niet zo. Het lichaam activeert exosomen om samen met de ontsteking het beschadigde weefsel te herstellen en de gifstoffen te verwijderen. Het is niet zo eenvoudig omdat gifstoffen eenmaal moeilijk uit het zenuwstelsel te verwijderen zijn. We moeten er alles aan doen om het zenuwweefsel te versterken, te ontgiften en vooral de innerlijke boodschap weer positief te maken. Het oplossen van biologische conflicten en het voorkomen van nieuwe conflicten, die de genezingsfase opnieuw in een conflictfase werpen, is dus de boodschap. Het is ook belangrijk om sporen van een opgelost conflict te traceren en deze op te lossen, want sporen werken recidiverend. Ik denk hierbij voornamelijk aan angstsituaties. Een blijvende of nieuwe angst waaraan niet te ontsnappen valt, heeft een enorm destructief effect op het zenuwstelsel. De genezingsfase van Lyme stopt abrupt waardoor het evolueert naar de chronische vorm. Zelfvertrouwen is het tegengif voor angst en brengt je terug in je eigen existentiële kracht.

Antoine Bechamps zei: ‘Dat de ecologie van het bloed en de weefsels de doorslag gaf of iemand al dan niet ziek zou worden.’ Louis Pasteur zei op zijn sterfbed: ‘Het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop hij valt.’ Echte doordenkers. Antoine zei ook dat microben en exosomen nooit de oorzaak zijn van ziekte, slechts het gevolg. Microben zoeken een natuurlijke omgeving, zoals ziek weefsel, in plaats van zelf de oorzaak te zijn van de ziekte. Hippocrates was in zijn tijd, 2500 jaar geleden, ook al van mening dat bacteriën en exosomen nooit de oorzaak zijn van ziekte. Ook de ayurveda, de Chinese geneeskunde en de Germaanse geneeskunde delen de mening dat microben en exosomen nooit de oorzaak zijn van ziekte, maar… juist het gevolg!

Triggers die symptomen doen ontstaan van neurologische aandoeningen zoals Lyme

Als er een trigger is, zoals de bekende tekenbeet, en je wordt overmand door angst, dan wordt er een omgeving gecreëerd die gunstig is voor de ontwikkeling van symptomen. Daarbovenop is het mogelijk dat je emotioneel bepaalde schokken hebt opgelost, en dat het lichaam deze trigger van een tekenbeet gebruikt om de echte genezing in te zetten. En zo de schadelijke effecten van de schokken en hun toxische belasting naar buiten te duwen. Weet dat het zenuwweefsel altijd te maken heeft met zowel je bewuste als je onbewuste denken, gedachten, emoties en gevoelens. Dit heeft een grote impact op het emotionele centrum van de hersenen of het limbisch systeem, en zenuwen geven deze boodschap door aan alle weefsels. Het is zo belangrijk dat je niet vervalt in angst of andere conflicten om de genezingsfase niet terug te voeren naar een conflictactieve fase, want dan evolueert Lyme naar een chronische ziekte. Cruciaal hierbij is dat de geest het lichaam instrueert. De ziekte begint steeds in de geest (= biologische schok) en het lichaam probeert het te genezen, en niet andersom zoals de conventionele geneeskunde ons wil doen geloven. Voor de genezing van Lyme en andere zenuwaandoeningen is het belangrijk om dit te begrijpen. Een liefdevolle innerlijke dialoog en een verhoging van je persoonlijke trillingsfrequentie leiden tot een totale genezing die blijvend is. Het lichaam is uiterst intelligent en weet precies wat het moet doen. Maar de geest heeft het zelf niet door hoe het zelfgenezend vermogen van het lichaam telkens weer blokkeert door een negatieve gedachtegang zoals bv. een ‘slachtofferrol’. Een negatieve innerlijke dialoog werkt de algemene gezondheid in ernstige mate tegen. ‘Vertrouw op je lichaam en genees jezelf’ is mijn persoonlijke lijfspreuk geworden.

Wat gebeurt er wanneer je door angst een existentieconflict krijgt? Je merkt op dat een teek jou heeft gebeten. Hierdoor zullen je bijnieren extra adrenaline produceren die alle organen overspoelt. Een hoge concentratie aan adrenaline is giftig en irriteert het zenuwweefsel. Het zelfvertrouwen krijgt een enorme deuk en de innerlijke dialoog wordt geleidelijk negatief. De overtuiging dat je eigen lichaam niet voldoet om het gezond te houden en dat we afhankelijk zijn van de medische wetenschap, schept twijfel over de ware aard van je lichaam. En twijfel is de voedingsbodem voor angst. Zo raak je steeds verder verwijderd van wie je werkelijk bent.

Andere triggers: Hoge concentratie aan adrenaline, zware metalen (kwik, cadmium, nikkel, lood, aluminium, enz.), lichamelijke vervuiling, fluor, dioxines, chemtrails, overgroei van bacteriën als gevolg van een onderliggende oorzaak, Candida, opgeslagen giftige stoffen van vaccinaties en hun adjuvanten, plastic, chemicaliën in onze voeding, E-nummers, milieuvervuiling, pesticiden, medicijnen, chemische schoonmaakmiddelen en antibiotica.

De gedachte dat je niet kan ontsnappen aan vergiftiging. Emotionele zaken zoals trauma’s, hartenpijn, sterfgevallen, financiële stress, slaapgebrek. Jezelf vergeten door te veel te zorgen voor anderen, doordat je niet in contact staat met wie je in werkelijkheid bent. Dit, in combinatie met verwachtingspatronen of vormen van behoeftigheid, zijn factoren die de bijnieren uitputten door de extra productie van adrenaline en cortisol, stoffen die al je organen letterlijk overspoelen. Ook de gedachte aan ‘niet meer kunnen ontsnappen’, hoe hard je ook je best doet. Insectenbeten zoals beten of steken van spinnen, bijen, vliegen, daasvliegen, wespen, enz. zijn triggers die een sluimerende conflictactieve fase sterk kunnen activeren. Ook lichamelijke letsels kunnen triggers zijn voor de ziekte van Lyme. Hierbij speelt het gevoel niet te kunnen ontsnappen aan het ongeluk of het letsel.

De gedachte dat Lyme een biologisch wapen is waarbij spirocheten je zenuwstelsel aantasten is niet meer kunnen ontsnappen aan de spirocheten.

Voorbeelden van een lichamelijk letsel: verstuiking van je pols, een auto-ongeluk, een grote wonde, kwetsuur en andere fysieke letsels hebben een effect op je lichaam waarbij veel stresshormonen worden geproduceerd die het zenuwstelsel irriteren. Een operatie kan ook de ziekte van Lyme veroorzaken, want er wordt altijd antibiotica gebruikt bij een operatie. Het voorschrijven van antibiotica heeft geen positief effect op de ziekte van Lyme en laat een spoor van vernieling achter in het lichaam. Zware antibiotica hakken dubbel zo hard in bij patiënten met de ziekte van Lyme, en omdat lymepatiënten doorgaans last hebben van ontstekingen van de neurologische systemen, zal de giftige antibiotica het zenuwweefsel nog verder irriteren. Dit gaat gepaard met extra pijn en heftige symptomen. Na een antibioticakuur kan het zelfs tot twee jaar duren vooraleer de darmflora weer volledig is hersteld, zelfs als je probiotica inneemt.

Een emotioneel verliestrauma, zoals een sterfgeval van een dierbare verzwakt je algemene gezondheid. Dit geldt ook voor een gebroken hart: verlies of verraad van een geliefde, onverwacht afscheid, een vechtscheiding en vergelijkbare emotionele trauma’s roepen constant hevige biologische schokken op die ziekmakend zijn. Extra zorg voor een dierbare waarbij je jezelf uitput, roept vergelijkbare reacties op.

Zaken dat je algemene gezondheid verzwakken, kunnen Lyme veroorzaken of erger maken

Schimmels: In huis of op kantoor, je ademt uren achtereen de sporen van de schimmels in.

Amalgaamvullingen: kwikdampen uit deze vullingen zijn een aanhoudende bron van belasting op je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem. In amalgaam zit er thallium dat sterk neurotoxisch is. Verwijder ook nooit meer dan twee vullingen per keer en wacht steeds twee maanden om de volgende te verwijderen en overbelasting van de algemene gezondheid te voorkomen.

Kwik en andere zware metalen uit vaccinaties of medische behandelingen, enz. belasten je algemene gezondheid.

Pesticiden en onkruidverdelgers: je ademt ze elke dag ongewild in en dit ondermijnt je algemene gezondheid. Deze chemische stoffen zijn neurotoxisch. Ook insectenverdelgers die je in huis gebruikt zijn zeer schadelijk. Drugs bevatten veel giftige toxines die een belasting vormen voor je gezondheid en voornamelijk voor het zenuwstelsel en het limbisch systeem.

Iatrogene aandoeningen door gebruik van medicijnen en andere medische behandelingen: jammer genoeg behoort medicijngebruik tot de top drie van doodsoorzaken. Medicijnen bevatten een cocktail aan lichaamsvreemde chemische stoffen die een sterk vervuilend effect hebben op je lichaam en daardoor je algemene gezondheid zwaar belasten en verzwakken. Als je daarbovenop nog eens medicijnen gebruikt die door verschillende artsen voorgeschreven zijn, kan dit je algemene gezondheid volledig ontregelen. Idem voor chemo en bestraling, dit tast je gezondheid in ernstige mate aan. Het gebeurt vaak dat iemand die op reguliere wijze kanker overwonnen heeft, op korte termijn overlijdt aan een andere ziekte of griep waarbij dodelijke cytokinestormen ontstaan.

Zwemmen in de zomer in vervuild water: lozingen door industrie, in de zee zwemmen, in water zwemmen met rode algen. Ga niet zwemmen in zuurstofarm water met een overgroei aan algen.

Professionele tapijtreinigers bevatten chemicaliën die zeer giftig zijn. Ook tapijten bevatten veel toxines die je elke dag inademt. Veel mensen hebben allergieën veroorzaakt door een tapijt in huis, en je kan dus best overwegen om je tapijt te verwijderen uit huis. Verf: veel verfsoorten bevatten giftige chemicaliën die je gezondheid aantasten en vergiftigingsverschijnselen kunnen uitlokken. Als je verft, dan is het belangrijk om de ruimte zeer goed te verluchten.

Zeer belangrijk: je levensstijl en dagelijkse routine, zoals het dag- en nachtritme, leren respecteren. Slapeloosheid verzwakt je gezondheid waardoor na verloop van tijd het zenuwstelsel aftakelt. Financiële stress: wordt dikwijls onderschat, maar is een belangrijke trigger om de ziekte van Lyme te veroorzaken. Het verlies van je werk, het niet kunnen betalen van je rekeningen, de kans dat je dakloos wordt, enz. al deze oorzaken kunnen leiden tot faalangst en andere emoties die je eigenwaarde ondermijnen. We noemen dit de vluchtconflicten. Dit heeft een uitputtend effect op je bijnieren en de schildklier. Schuld, schaamte en angst hebben ook een sterk uitputtend effect op het endocriene stelsel.

Een lichaam met een geest die emotioneel in evenwicht is, is altijd in staat om exogene toxische stoffen te elimineren en te verwijderen. Onthoud dit! Het lichaam blijft weerbaar tegen gifstoffen behalve wanneer je schokken of trauma’s oploopt en deze niet kan verwerken.

Een teek die zich met zijn kop in de huid heeft geboord om bloed te zuigen.

Vermijd deze voeding bij Lyme of andere neurologische aandoeningen

We willen allemaal een goede gezondheid. Daarom kiezen we voeding die voedt en herstelt en een positief effect heeft op je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem. Logisch toch? Maar veel voeding is niet geschikt voor menselijke consumptie. We willen zelf kiezen wat we eten en daar ligt het probleem. We consumeren voedingsmiddelen, supplementen en additieven die ondermijnend en verstorend werken voor het lichaam. Je kan kiezen om een lekker dessertje te eten waardoor je wat gewicht aankomt, dat is één ding. Het is een heel ander verhaal wanneer het dessert een ingrediënt bevat waarvan je niet eens weet dat het jouw gezondheid beschadigt. We worden elke dag verleid om giftige stoffen te eten zoals E-nummers die de gezondheid aantasten. Je hebt daar dikwijls geen controle over, omdat je niet eens weet dat het gebeurt.

Als je gezond bent en boordevol energie zit, dan heb je geen reden tot klagen. Dan is het niet zo erg dat bepaalde giftige stoffen je lichaam binnendringen. Gifstoffen zijn op zich niet ziekmakend. Ze werken verzwakkend wanneer de concentratie stijgt, en eens de tolerantie van het lichaam tegen de gifstoffen is overschreden, ontstaat er een intoxicatieschok. Deze is wel ziekmakend. Maar als je begaan bent met je gezondheid, je bepaalde aandoeningen of overgevoeligheden hebt, of je lijdt aan de ziekte van Lyme, dan is het van cruciaal belang dat je niets eet wat de aandoening of ziekte in stand kan houden. Je lichaam kan alle mogelijke middelen gebruiken om te herstellen en gezond te blijven. Hoe meer schadelijke stoffen je lichaam binnendringen, hoe moeilijker het wordt om te herstellen. Het gaat erom de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem te versterken en zoveel mogelijk schadelijke stoffen te vermijden, die dit systeem extra belasten.

Conserveringsmiddelen en E-nummers kunnen dus bestaande ziektes verergeren en nieuwe aandoeningen of complicaties veroorzaken.

Het is nu tijd om de controle en keuzevrijheid terug te krijgen en juiste informatie te horen over wat je het beste eet.

Volgende voeding vermijd je beter wanneer je aan de ziekte van Lyme lijdt:

 • Gekweekte vis: deze wordt met antibiotica grootgebracht en is een bron van zware metalen. Ook wilde vis bevat vaak zware metalen.
 • Kunstmatige zoetstoffen en andere chemische additieven waarvan we de werking op lange termijn niet eens weten.
 • Citroenzuur: als additief is dit niet hetzelfde als het natuurlijke zuur dat voorkomt in een citroen.
 • Vitamine C of ascorbinezuur: dit wordt in de voedingsindustrie gewonnen uit een genetische gemanipuleerde schimmel en is niet zo goed als de natuurlijke variant uit zongerijpte groenten en vruchten.
 • Kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam, neotaam, sucralose, enz. Deze bedriegen je lichamelijke intelligentie en maken je ziek. Bovendien zijn deze zoetstoffen giftig voor het zenuwstelsel en de hersenen.
 • Dit geldt ook voor light producten: deze zijn niet geschikt voor menselijke consumptie.
 • Elk ingrediënt met de naam natuurlijke smaakstof of aroma is niet zo natuurlijk als je denkt. Het zijn verborgen smaakmakers. Elke smaakversterker kan chemische verbindingen bevatten die je gezondheid schaden. Natuurlijke smaakmakers en aroma’s glippen vaak onder de radar. E-nummers, bewaarmiddelen, synthetische zoetstoffen, light producten en junkfood zijn echt te vermijden wanneer je lijdt aan Lyme.
 • MSG, de afkorting van mononatriumglutamaat, is een zout dat van nature in glutaminezuur voorkomt, een niet-essentiële aminozuur. Er is niets natuurlijk aan deze stof die extreme schade en oxidatieve stress veroorzaakt in je lichaam. Het hoopt zich op in je hersenen en put de zenuwcellen uit. Zeker gevaarlijk als je zenuwen door gifstoffen zijn aangetast.
 • Als je de volgende namen op de ingrediëntenlijst ziet staan, zeker niet kopen: glutamaat, gehydrolyseerd of geautolyseerde gist, proteasen, carrageen, maltodextrine, natriumcaseïnaat, balsamicoazijn, maltextract, gistextract, biergist, maïszetmeel, tarwezetmeel, gemodificeerd zetmeel, gelatine, gehydrogeneerde eiwitten, getextureerde eiwitten, wei proteïne, smaakmaker, bouillon, sojaproteïne en sojasaus.
 • Beperk de consumptie van gluten uit tarwe, rogge, gerst en spelt. Het is beter om producten op basis van tarwe te vermijden.
 • Melk van dierlijke oorsprong en alle zuivelproducten: zoals kaas, yoghurt, enz. zijn ook af te raden als je de ziekte van Lyme hebt.
 • Geraffineerde suikers en zetmelen, oliën en geharde vetten.Geraffineerde suikers en oliën vormen veel toxines die het weefsel in ons lichaam beschadigen. Ze zijn ook een cofactor van zuurstoftekort in het lichaam, ze verstoppen de receptoren op de membranen en veroorzaken verstoppingen in het interstitiële vocht of bindweefsel, haarvaten en lymfevaten. Alleen biologische oliën van eerste koude persing zijn goed.
 • Margarine: veroorzaakt een zuurstoftekort op weefselniveau.
 • Koolzaadolie is uit den boze, deze is vaak genetisch gemanipuleerd.
 • Mais, soja en koolzaad zijn niet aan te bevelen: deze voedingsmiddelen zijn genetisch gemanipuleerd en het lichaam is niet in staat dit als voedsel te herkennen. Dit put het lichaam uit. Maïs was ooit een waardevolle voedingsbron voor de mens, maar de genetisch gemodificeerde organismen hebben dit tenietgedaan. Het lichaam herkent de huidige maïs niet meer als voeding.
 • Sommige supplementen kan je beter mijden: L-carnitine is een aminozuur dat in een grote hoeveelheid schadelijk is. Hetzelfde geldt voor het aminozuur arginine. Beide aminozuren zijn ook slecht als je kanker hebt.
 • Verminder dierlijke eiwitconsumptie, vooral varkensvlees.
 • Klier supplementen zijn gemaakt van dierlijk materiaal en bevatten sterk geconcentreerde hormonen. Dit zijn laaggradige steroïde verbindingen die dikwijls worden voorgeschreven voor endocriene klieren, maar deze verstoren de hormoonhuishouding en de algemene gezondheid.
 • Visolie supplementen bevatten hoge concentraties aan zware metalen. Het verwijderen van deze metalen is een onmogelijke zaak. Ze zitten in de omega vetzuren en kunnen gemakkelijk naar de organen en doorheen de hersenbarrière en myelineschede getransporteerd worden. Het is beter om de essentiële omega vetzuren uit koudgeperste oliën te halen als voedingsbron. Basis omega 3 is alfa-linoleenzuur, basis omega 6 is linolzuur. Visolie is derivaat omega 3, dit kan het lichaam zelf aanmaken bij voldoende basis omega 3, maar niet omgekeerd. Basis omega 3 vind je in lijnzaadolie en hennepzaadolie. Basis omega 6 zit in verschillende plantaardige oliën van eerste koude persing.
 • Hoewel ijzer in de juiste hoeveelheid belangrijk is, hebben veel mensen met Lyme een tekort aan ijzer in het bloed. Dat komt door de ontstekingsreacties die vermijden dat door het ijzer en de microben bloedvergiftiging zou ontstaan. Het lichaam weet altijd wat het doet. Bijna elk geval van bloedarmoede heeft een ontsteking als oorzaak. Men mag het ijzergehalte in het bloed niet zomaar verhogen.
 • Volgende groenten zijn rijk aan goed opneembaar ijzer: asperges, snijbiet, niet gekleurde gedroogde abrikozen (sulfietvrij), spinazie, brandnetels, gerstegras, pompoen en zijn pitten, alle biologische zongerijpte groenten en fruit. Denk eraan: zolang de ontstekingsreacties bestaan in het lichaam, zal het lichaam het ijzergehalte in het bloed lager houden.
 • Metalen verpakkingen, zoals aluminiumfolie, blikken enz. zijn beter te vermijden.
 • Wat niet eetbaar is, best ook niet op de huid smeren.

Geneeskrachtige voeding voor zenuwaandoeningen

Probeer volgende voeding zoveel mogelijk te consumeren en varieer ook. Opteer altijd voor biologische origine.

 1. Klein fruit tijdens het seizoen: zuivert de lever van neurotoxines en bevordert het herstel van het zenuwweefsel. Hiertoe behoren aardbeien, frambozen, bramen, bosbessen, enz. Deze zijn rijk aan antioxidanten.
 2. Groenten uit de familie van de schermbloemigen of Apiaceae, zoals knolselder, selderij, bleekselderij, lavas, wortelen, peterselie, enz. Deze bevatten waardevolle minerale zouten voor het zenuwstelsel en versterken het maagzuur.
 3. Kiemen: bevatten een hoog gehalte aan sporenelementen zoals selenium en zink. Deze versterken de algemene gezondheid.
 4. Asperges: zuiveren de milt, nieren en lever en versterken de pancreas.
 5. Spinazie en brandnetel: bevatten goed opneembare micronutriënten voor het zenuwstelsel en hebben een alkaliserende werking.
 6. Kokosolie: bevat ontgiftende vetzuren zoals laurinezuur en caprinezuur.
 7. Gember: verbetert de spijsvertering en werkt ontgiftend.
 8. Sla en andere bladgroenten: bevatten bitterstoffen die de darmperistaltiek stimuleren en de lever reinigen.
 9. Papaja’s: bevatten enzymen die de spijsvertering stimuleren. Verhogen het maagzuurgehalte en herstellen het zenuwweefsel.
 10. Abrikozen: verbeteren de bloedkwaliteit en de algemene gezondheid.
 11. Granaatappels: hebben een wrange smaak en zijn alkaliserend. Reinigen het bloed en de lymfe van toxines en dragen bij aan de ontgifting.
 12. Grapefruit: is een bron van calcium en antioxidanten. Bioflavonoïden zijn belangrijk voor de werking van vitamine C. Versterken de algemene gezondheid en ontgiften.
 13. Boerenkool: werkt alkaliserend in het lichaam.
 14. Zoete aardappels: de inuline verbetert de werking van de darmflora en draagt bij tot de ontgifting van neurotoxines en dode bacteriën.
 15. Komkommers: ontgift neurotoxines en versterkt de bijnieren en nieren.
 16. Venkelzaad en anijszaad: versterkt de darmen.
 17. Brandnetelblad: pluk deze in onbespoten bossen en maak er spinazie van. Zeer goed voor de bloedkwaliteit.
 18. Vlierbessensiroop: helpt het lichaam krachtig ontgiften en vermindert de activiteit van exosomen.
 19. Gebruik veel specerijen om je maaltijd te bereiden zoals salie, rozemarijn, kruidnagel, nootmuskaat, tijm, steranijs, kurkuma, dragon en kaneel. Zij stimuleren de spijsvertering en het ontgiftend vermogen van je lichaam. Belangrijk is om veel verzadigde vetten te eten. Verzadigde vetten zorgen voor een betere resorptie van voedingsstoffen, mineralen en andere fytonutriënten. Goede vetten voor het zenuwweefsel zijn gheeboter en kokosolie.
 20. Tijm: is windverdrijvend, krampopheffend en stimuleert de bloedsomloop. Tym is sterk antiseptisch en vermindert de activiteit van exosomen. Tijm heeft een krachtig effect op de spijsvertering en bevordert de eetlust. Het is ook een probaat middel tegen wormen. Tijm dringt doorheen de hersenbarrière en werkt zuiverend op het cerebrospinaal vocht en de hersenstam.
 21. Steranijs: bevordert de spijsvertering sterk en verlicht buikpijn. Bevat veel antioxidanten, is rustgevend en bevordert de slaap. Niet geschikt voor zwangere vrouwen. Dit kruid maakt de mond fris en zoetig en is sterk ontgiftend. Geneest verkoudheden en griep. Werkt goed bij reuma en verschillende andere aandoeningen van het zenuwweefsel.

Voedingsadvies volgens ayurveda:

Voorkeur:

 • Vers en biologisch.
 • Zoveel mogelijk vegetarisch.
 • Koken met specerijen.
 • Vers koken en direct opeten.
 • Veel groenten, granen en peulvruchten.
 • Kook natuurlijk, ideaal is op een gasfornuis.
 • Eet zoveel mogelijk warm bereide voeding, 3x per dag is ideaal.
 • Eet gevarieerd, zes smaken (zoet, scherp, wrang, bitter, zout en zuur)
 • en zoveel mogelijk kleuren.

Afkeur:

 • Diepvries en blikken.
 • Te veel brood en kaas.
 • Verbod op microgolf.
 • Beperk tussendoortjes.
 • Geraffineerde suikers en tarweproducten.
 • Zuivelproducten.
 • Geraffineerde oliën.

Wees voorzichtige met volgende voedselcombinaties:

 • Fruit en zuivel gaan niet samen.
 • Vlees en vis met zuivel of gele mosterd gaan ook niet samen.
 • Eet zuivel en fruit los van de maaltijd.

Als je gaat eten, is het belangrijk dat het water je letterlijk in de mond komt, het moet smaken. Als er iets is dat je echt niet lust, eet het dan niet. Het is belangrijk om goed te kauwen voor de spijsvertering en de werking van de pancreas. Dit stimuleert de aanmaak van anti-stresshormonen door de hippocampus. Eet in een rustige ontspannen sfeer, niet onder stress of in een emotioneel zwaar beladen staat. Geef al je aandacht aan het eten en vooral, geniet ervan!

Het ontbijt:

Ideaal is ook warm, zoals soep met wat rijst (goed voor elke constitutie).

Papsoorten op basis van granen met eventueel wat gedroogd fruit zoals rozijnen of abrikozen. Gebruik ook kaneelpoeder of gemalen kruidnagel. Havermout of muesli of andere vlokken met rijstmelk, amandelmelk, enz., liefst geen sojamelk. Dit werkt afkoelend op het lichaam en kan wel eens in de zomer bij zeer warm weer. Gebruik om te zoeten gedroogde vruchten, ahornsiroop, kokosbloemsuiker, granensuikers of honing.

Gebruik je brood, eet het dan met voldoende drank en maximum één keer per dag. Gebruik op je boterham notenpasta, zelfgemaakt broodbeleg of confituur zonder suiker. Als je fruit eet, neem best appels en peren en stoof ze met kaneel (doe dit niet dagelijks). Vermijd ‘s morgens exotisch fruit. Het is beter om klein fruit van het seizoen te eten, dit is goed voor alle constituties.

Je eet beter geen fruit in de winterperiode, dit verzwakt de algemene gezondheid door het waterelement dat op het lichaam afkoelend werkt. Bij ons is er tijdens de winter ook geen fruit te vinden in de natuur. Heb je toch behoefte aan een tussendoortje, eet dan een kop soep.

Het middagmaal:

Het middagmaal is de hoofdmaaltijd van de dag, want op het middaguur zijn de spijsverteringsenzymen het krachtigst. Een evenwichtige maaltijd bestaat uit granen, groenten (zeven kleuren), plantaardige eiwitten en goede vetstoffen.

Granen: rijst (goed voor alle types), gierst en boekweit (goed voor mensen met een zware constitutie), gerst en haver (andere constituties). Voldoende variatie is belangrijk. Een stukje kaneelschors, kardemom, kruidnagel of komijn zijn goede specerijen voor bij de granen.

Groenten: varieer met zoveel mogelijk kleuren. Blauwe en paarsachtige kleuren vind je in rode bietjes, rode kool, enz. Gebruik ook zoete of niet zoete groenten, wortelgewassen en groene groenten met een eerder bittere smaak, want deze zijn noodzakelijk voor een volwaardige voeding. Specerijen die de spijsvertering stimuleren en de resorptie van voedingsstoffen verbeteren zijn: zwart mosterdzaad, komijn, zwarte peper, kurkuma, kardemom, selderijzaad, koriander, anijs, basilicum, laurier, karwij, kruidnagel, dille, venkel, fenegriek, gember, mierikswortel, asafoetida, marjolein, tijm, munt, nootmuskaat, oregano, peterselie, rozemarijn, saffraan, dragon en maanzaad. Ook kruidenmengsels en Westerse kruiden zijn goed. Specerijen en kruiden geven ook scherpe, bittere en wrange smaken, die het lichaam helpen afvalstoffen te elimineren.

Wees creatief!

Eiwitten: plantaardige eiwitten hebben de voorkeur in ayurveda, vooral voor zieke mensen. Mungdaal of gele linzen zijn licht verteerbaar. Maar ook roze en bruine linzen, bonen en erwten of diverse verse tuinbonen zijn goed. Gebruik zeker specerijen en bonenkruid omdat bonen minder goed verteerbaar zijn. Eet je vis of vlees, dan gebruik je best voldoende specerijen, behalve gele mosterd. Gebruik geen zuivel of fruit bij vis- of vleesgerechten, dit is een toxische voedselcombinatie. Gebruik goede vetstoffen. Ideaal is ghee, ongeraffineerde rode palmolie en/of kokosvet met specerijen om te bakken of koken. Vloeibare oliën zoals olijfolie, sesamolie, lijnzaadolie, zonnebloemolie, hennepolie, araganolie, pompoenpittenolie en vetstoffen met omega 3 (notenolie), enz., best na de bereiding toevoegen.

Kies steeds voor biokwaliteit uit een natuurwinkel. Vermijd geharde vetten en margarines. Deze zijn zeer schadelijk voor het lichaam, omdat ze geen zuurstof doorlaten naar de lichaamsweefsels. Bij stress zeker niet zuinig zijn op vetstoffen, hoe meer hoe beter. Het lichaam heeft namelijk meer energie nodig om stress beter te doorstaan. Als tussendoortje mag je wat noten of een stuk fruit of een biokoekje eten.

Avondmaal:

Ideaal is om opnieuw een warme bereiding te eten, ook overschotjes van ‘s middags zijn goed. Warme soep, eenvoudige schotels of eenpansgerechten op basis van groenten.

Kies je voor brood, eet dit dan altijd met wat warme soep. Gebruik granenpap, rijstdessertjes of gestoofde vruchten. Wees voorzichtig met het eten van pasta ‘s avonds, doe je dit wel, eet dan pasta van spelt of boekweit. Ga nooit met een lege maag gaan slapen, maar ook niet met een te volle maag. Het is goed om een kleine volwaardige hap te eten, als je voor het slapengaan een hongergevoel hebt.

Desserts:

In India sluit men een maaltijd steeds af met iets zoets. Weet dat geraffineerde witte suikers en rietsuiker niet gezond zijn om verschillende redenen. Kies liever voor een koekje op basis van granenstroop, agavesiroop, kokosbloemsuiker, stevia, enz. Kies voor natuurlijke zoetstoffen met trage suikers en een lage glycemische index. Gebruik nooit synthetische zoetstoffen! Als je koekjes wil eten, koop ze dan in de natuurwinkel. Je hebt er een ruime keuze op basis van andere granen dan tarwe en andere gezondere suikers. Je kan ook desserten maken met agar-agar, hiervan mag je zoveel eten als je wil.

Drank:

Drink nooit ijskoude dranken, dit is slecht voor de maag en spijsvertering. Beperk het gebruik van koffie en cafeïnehoudende en stimulerende dranken. Drink thee van gember (niet voor het slapengaan), ayurvedische thee, yogithee, groene thee of gewoon wat warm water.

Dagelijkse levensstijl:

Sta op tijd op, ten laatste voor 7 uur. Want langer slapen maakt je loom en verstoort verschillende processen in het lichaam. Probeer je hoofdmaaltijd steeds tussen 11h en 14h te nemen, de spijsvertering is dan het sterkst. Neem voldoende lichaamsbeweging, zoals wandelen, yoga of sport en geniet van de verse buitenlucht en algemene ontspanning. Neem ook eens wat tijd voor jezelf! Ademhalingsoefeningen en meditatie in de ochtend en de avond zijn zeer heilzaam. Ga op tijd slapen, ook in de ayurveda tellen de uren voor middernacht dubbel.

Hulpmiddeltjes uit de natuur

In een gezond, zuiver en proper lichaam, dat emotioneel in balans is, kan je gelukkig zijn. De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem is dan zeer krachtig en kan alle toxische stoffen die het zenuwweefsel belasten gemakkelijk verwijderen. Je hoeft niet bang te zijn. Het is waardevol om alle conflicten, schokken en hun sporen op te lossen zodat de oorzaak van Lyme verdwijnt. Daarom ben ik niet bang van bacteriën, schimmels en de lichaamseigen exosomen. Ik ontgift mijn lichaam elke dag met eenvoudige dingen zoals specerijen. Het is mijn levensstijl geworden.

Bepaalde voedingsmiddelen helpen je algemene gezondheid te versterken en neurotoxines te verwijderen, inclusief negatieve boodschappen van neurotransmitters, die ontstaan door de effecten van biologische conflicten. Biologisch geteelde voedingsmiddelen en specerijen leveren elk op hun eigen manier een bijdrage om de giftige neurotoxines te verwijderen uit het lichaam. Ze hebben een herstellend effect op het hersen- en zenuwweefsel.

Kattenklauw (Uncaria tomentosa): versterkt in eerste instantie de algemene gezondheid door gifstoffen te elimineren die het zenuwweefsel aantasten. Kattenklauw heeft bio-actieve medicinale verbindingen die het lichaam meehelpen om afgestorven microben af te breken, want dode microben zijn zeer giftig voor het lichaam. We kennen op dit moment een ongekende explosie van vreemde zenuwaandoeningen in onze moderne wereld. Kattenklauw heeft een krachtige ontgiftende werking en houdt de exosomen die betrokken zijn bij het herstel in evenwicht. Kattenklauw voorkomt ook de gevaarlijke cytokinestormen en zorgt voor een evenwichtig microbioom zonder de zogenaamde Jarisch-Herxheimer reactie uit te lokken, die zo kenmerkend is bij antibioticagebruik en nieuwe vergiftigingssymptomen veroorzaakt. In plaats van antibiotica zou Kattenklauw moeten gebruikt worden. Het gebruik van antibiotica is enkel gerechtvaardigd om cytokinestormen te voorkomen. Kattenklauw gebruik je best niet als je zwanger bent of zwanger wil worden.

Ojibwa kruidenthee: werkzaam tegen alle aandoeningen van het zenuwweefsel. Het werd door de medicijnmannen van de Ojibwa indianen gemaakt tegen de pokkenepidemie die de eerste Europese kolonisten hadden meegebracht. De pokken hebben een ware slachting veroorzaakt onder de indianen omdat deze in doodsangsten leefden voor de aanvallen en de vervolging door de blanken. Deze thee bevat 8 kruiden: kelp (dit is een soort zeewier), gezegende distel, kliswortel, rode iep, rode klaver, Russische rabarber, schapenzuring en witte waterkers. Deze thee werkt sterk ontgiftend voor het lichaam.

Citroenmelisse(Melissa officinalis): revitaliseert en kalmeert het zenuwweefsel en draagt bij tot de regulatie van de insulineproductie. Dit kruid vermindert ontstekingen en verwijdert neurotoxines die het zenuwweefsel aantasten. Het vermindert ook de algemene belasting van het gezondheidssysteem.

Astaxanthine: dit is een zeer krachtige antioxidant die bijdraagt tot het herstel van het beschadigde zenuwweefsel en aangetast hersenweefsel.

Lomatiumwortel (Lomatium dissectum): helpt bij het afvoeren van bacteriële excrementen en giftige toxische stoffen en de restanten van dode bacteriën die tijdens hun herstelwerkzaamheden zijn gestorven. Niet aan te raden voor zwangere vrouwen.

Denk aan de helende stralen van de zon. Ultraviolet C heeft een stimulerende werking en dringt je lichaam binnen. Het is belangrijk om in beweging te blijven wanneer je in de zon bent, want zonlicht is helend voor het zenuwstelsel.

Zoethoutwortel(Glycyrrhiza glabra): dit heeft een ontgiftende werking en zorgt voor een evenwichtige bacteriële flora. Zeer goed bij bijnieruitputting. Het helpt om de cortisolproductie en cortisol- en cortisonwaarden in balans te brengen. Zoethout in grotere hoeveelheden kan de bloeddruk doen verhogen. Bij de meeste mensen met bijnieruitputting door een zware aandoening, is de bloeddruk eerder te laag.

Zink: dit is een krachtige antioxidant en vermindert ontstekingsreacties als gevolg van giftige toxines die het zenuwweefsel beschadigen. Ondersteunt het endocriene systeem, in het bijzonder de pancreas, thymus en bijnieren, die op hun beurt de werking van neurotransmitters ondersteunen.

Enkele vragen

Zijn de testen op Lyme dan niet betrouwbaar?

Deze testen zijn niet echt betrouwbaar. De bacterie Borrelia komt bij zeer veel mensen voor, de bacterie Bartonella en de parasiet Babesia ook bij de helft van de bevolking.

Je kan met deze organismen in een perfecte gezondheid verkeren en toch een positieve uitslag krijgen voor de ziekte van Lyme. Als je honderd gezonde mensen zou testen via de testen van de beste laboratoria, zouden er meer dan 50 positief testen op de ziekte van Lyme. Deze titers wijzen op lichamelijke geheugenstofjes tegen deze organismen die volgens de medische gemeenschap achter de Lyme aandoening zit. Dit wordt ten onrechte als positieve testresultaten gezien. Titers blijven nog voorkomen, zelfs al is het bloed verder verdund bij de test. In feite kun je een foutieve diagnose krijgen betreffende Lyme. Dit gebeurt vaak, omdat de ziekte van Lyme een neurologische aandoening is met verschillende cofactoren die in bloedtesten kunnen gevonden worden. Als je een griep hebt, een overgroei van stafylokokken, onbewezen virussen zoals Epstein barr, overgroei van streptokokken A en B, en zelfs overgroei van de schimmel Candida, bestaat de kans dat je een vals positieve testuitslag voor Lyme krijgt. Nog even ter herinnering: het lichaam activeert bacteriën of repliceert exosomen wanneer het lichaam dit nodig acht. Iemand die echt gezond is en emotioneel evenwichtig, mag alle soorten titers hebben, hij blijft gezond.

Zijn blikjes met drank ook giftig voor ons lichaam?

Drankblikjes met frisdrank en bier bestaan dikwijls uit aluminium, en deze zijn af te raden omdat aluminium een giftig metaal is, zeker voor het zenuwweefsel. Door de zuren van de frisdrank, kan er altijd een minimale afgifte van aluminium vrijkomen, en dit geldt ook voor het bekledingsmateriaal in het blik. Niet zo gezond dus. Frisdrank op zich is ook niet aan te raden vanwege de zuren (fosforzuur) en geraffineerde suikers, beide irriterend voor het zenuwweefsel. Andere drankblikjes bestaan uit ijzer en zijn ook met een giftige binnenbekleding bewerkt tegen oxidatie van het ijzer. Glas blijft tot nu toe het beste verpakkingsmiddel voor dranken en voeding. Heb je neurologische aandoeningen, opteer altijd voor glazen verpakkingen.

Heeft katrienewiel ook iets te maken met Lyme?

Katrienewiel of ringworm is een overgroei van een schimmel op de huid, die bij sommige mensen voorkomt. Dit heeft niets te maken met de ziekte van Lyme, maar kan wel een emotionele trigger vormen waar je niet aan kan ontsnappen.

Lyme wordt toch veroorzaakt door teken?

Teken zijn soms drager van de bacteriën Borrelia en Bartonella. Deze veroorzaken een bacteriële overgroei in de huid door het gif van het speeksel van het insect, en geven aanleiding tot de typische ringvormige ontsteking. Dezelfde verschijnselen kan je ook krijgen van een spinnenbeet of bijensteek of een steek van een daasvlieg. Van zodra er iets van het insect achterblijft in de huid, kan dit ontsteken. Dat is de trigger die je algemene gezondheid met zijn detox-en recyclingssysteem activeert en soms leidt tot sluimerende genezingsfases van biologische schokken en waarbij de ziekte van Lyme kan ontstaan. Geen enkel insect, ook geen teek, is rechtstreeks de oorzaak van Lyme, het is slechts een correlatie. Zolang men zoekt in de richting van ‘een infectie met bacteriën of virussen’ als gevolg van het dualistische denken (de vijand of ziekte komt van buiten het lichaam), blijven mensen met de ziekte van Lyme vastzitten aan hun ziekte omdat het een neurologische aandoening is als gevolg van biologische schokken waaraan ze niet kunnen ontsnappen. Er is geen contact met het diepere zelf. Ondertussen wordt er consistent een grote angst gecreëerd voor teken en andere insecten die als de ware schuldigen worden gezien voor het ontstaan van Lyme. Hierdoor gaan de mensen nog minder de natuur in. Angst is de trigger die de ziekte van Lyme chronisch activeert. Door dit dualistisch denken is men niet in staat de metafysische oorzaak in zichzelf te zoeken. Dan kan Lyme inderdaad niet meer genezen. Lyme heeft niets te maken met bacteriën of insecten.

Ik heb Lyme zonder dat ik ooit antibiotica heb genomen.

Antibiotica, letterlijk tegen het leven in, zijn niet werkzaam tegen zogezegde ‘virussen’, omdat het ook niet is aangetoond dat virussen bestaan. Lyme is een neurologische aandoening waarbij antibiotica niet werken. Ondanks het feit dat je nooit antibiotica hebt ingenomen, kun je toch Lyme krijgen door motorische conflicten zoals het gevoel van ‘niet kunnen ontsnappen’. Antibiotica doden veel bacteriën en deze dode bacteriën worden giftig voor het lichaam en kunnen een intoxicatieschok veroorzaken. Bovenop deze massa dode bacteriën in het lichaam, komt een nieuwe bacteriële overgroei die de dode bacteriën opruimen, en worden grote hoeveelheden toxines of bacteriële afvalstoffen gevormd die het zenuwweefsel in ernstige mate kunnen irriteren en beschadigen. Het zijn cofactoren voor intoxicatieschokken en de trigger bij het ontstaan van neurologische aandoeningen en de ziekte van Lyme. Maar er zijn ook verschillende andere cofactoren.

De ziekte van Lyme toeschrijven aan de bacterie Borrelia en Bartonella is een onjuiste aanname. Beide bacteriën kunnen gevonden worden in het bloed en de darmfora van gezonde mensen, maar de Lyme test levert niets op voor patiënten met de ziekte van Lyme. Deze bacteriën tasten het centrale zenuwstelsel niet aan, omdat het opruimers zijn van afvalstoffen. Ontstekingen of inflammatie aan het centrale zenuwstelsel is juist het hoofdsymptoom van alle Lymepatiënten. Maar de oorzaak van deze ontstekingen is beschadiging van het zenuwweefsel als gevolg van intoxicatieschokken door neurotoxische stoffen en biologische conflicten. Wees je er bewust van dat antibiotica eveneens de mitochondriën in grote getallen vernietigen omdat deze van bacteriële herkomst zijn. Dit is de grote oorzaak van de aanhoudende vermoeidheid na een antibioticakuur.

Zijn er voedingsmiddelen die het zenuwstelsel beschermen tegen irritatie schadelijke stoffen en neurotoxine?

Ja, veel specerijen hebben een sterk ontgiftende werking zoals tijm, kruidnagel, citroenmelisse, nootmuskaat, steranijs, dragon, Ceylon kaneel, kervel, rozemarijn, zoethout, kurkuma, gember, salie enz.

Verschillende specerijen zoals kruidnagel, gember, anijs, kaneel, nootmuskaat, saffraan, zwarte peper, kurkuma, zwart komijnzaad, kardemom, curry, enz. bevatten nuttige stoffen voor de productie van neurotransmitters en hormonen, nodig om alle fysiologische processen in het lichaam en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem een handje te helpen en in evenwicht te houden. Dit evenwicht noemen we homeostase.

Specerijen zijn ook rijk aan belangrijke antioxidanten die de algemene gezondheid een sterke boost geven. De algemene gezondheid die verantwoordelijk is voor het reinigen en zuiveren van het lichaam, heeft dan ook veel baat bij het gebruik van specerijen zoals Asafoetida, anijs, karwij, koriander, dille, zwart komijnzaad, venkelzaad, selderijzaad en peterselie. Deze specerijen stimuleren de peristaltiek.

Andere specerijen zoals basilicum, dragon, tijm, fenegriek, laurier, look, marjolein, mierikswortel, munt, salie, rozemarijn, steranijs, paardenbloem en zwart mosterdzaad activeren het darmslijmvlies waardoor er een betere opname is van de verteerde voeding. en stimuleren de gehele spijsvertering. Koester je spijsvertering, want het is de basis voor je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en de hormoonhuishouding.

Kokosvet heeft vetzuren die ontgiftend werken en de darmflora in evenwicht brengen. Dit is de reden waarom deze vetzuren ook voorkomen in moedermelk om de algemene gezondheid van de baby te versterken. Denk maar aan laurinezuur, dat rijkelijk in kokosvet aanwezig is en in moedermelk zit. Verse zongerijpte en onbewerkte voeding zoals de natuur het heeft bedoeld voor de mens, is uiteraard een vereiste om de algemene gezondheid te boosten en neurotoxines te elimineren. Geef je lichaam wat het nodig heeft, geen bewerkte voeding en chemische stoffen dus.

Is het normaal als ik antibiotica gebruik, ik risico loop om problemen te ontwikkelen met aandoeningen van het zenuwweefsel?

Ja, dat gebeurt dikwijls. Antibiotica doden massa’s bacteriën die in het lichaam achterblijven. Dit is een voedingsbodem voor een nieuwe generatie aan bacteriën die deze dode bacteriën opruimen, wat hun natuurlijke taak is. Als de algemene gezondheid overbelast wordt door het excrement van deze nieuwe generatie bacteriën loop je meer risico op irritatie van het zenuwstelsel en de beschermlaag. Wanneer de zenuwcellen geïrriteerd zijn door neurotoxische stoffen, zullen de antibiotica een nadelig effect hebben op het zenuwstelsel en de zenuwcellen verder beschadigen. Er ontstaan openingen tussen de zenuwcellen en de myelineschede en stoffen die niet thuishoren in het zenuwstelsel, krijgen vrije toegang en veroorzaken ontstekingsreacties. Ik dien er wel bij te zeggen dat enkel het gebruik van antibiotica niet veel schade aanricht, tenzij er een cumulatie is met vele andere schadelijke stoffen die de zenuwcellen irriteren en beschadigen. Het één versterkt het ander. Vermijd dus zoveel mogelijk alle schadelijke stoffen voor het zenuwstelsel.

Wat is de meest effectieve manier om de virale aandoening die Lyme-symptomen veroorzaakt te beoordelen?

Om de vraag eerst te corrigeren: spreken van een virale aandoening klopt hier niet. Het is nog nooit empirisch wetenschappelijk aangetoond dat virussen bestaan. Lyme is een neurologische aandoening als gevolg van intoxicatieschokken en biologische conflictsituaties. Het beste wat je kan doen is je richten op je medische verleden en de symptomen. Ervaar je gangbare symptomen zoals zenuwtrekken, vermoeidheid, spasmen, geheugenverlies, pijnlijke zenuwen en gewrichten, brain fog en andere problemen met het zenuwweefsel, en heb je alle andere denkbare oorzaken geëlimineerd, dan is de kans groot dat je Lyme symptomen hebt. Maar ik herhaal, ga hierbij niet in angst. Want angst zorgt er juist voor dat Lyme telkens in conflict wordt gebracht en daardoor chronisch wordt. Je hebt er alle belang bij om een anamnese te maken van je emotionele voorgeschiedenis, je comfortzone met zijn blinde vlekken op te lossen en vooral jezelf liefdevol te behandelen. Zes woordjes om te onthouden en te implementeren: onschuld, zachtheid, onvoorwaardelijke liefde, mededogen, dankbaarheid en vergeving voor jezelf op de eerste plaats. Dit om innerlijke rust te krijgen. In een staat van innerlijke rust vind je neutraliteit en kan het lichaam zich herstellen. Onthoud dit! Bij Lyme is het dikwijls een soepdiagnose en het lichaam weet het best hoe het daarmee moet omgaan. Met een soepdiagnose bedoel ik dat er vele conflicten door elkaar lopen. Het lichaam heeft eerst innerlijke rust nodig om deze puzzel stap voor stap op te lossen.

Is het mogelijk om snel te herstellen van de ziekte van Lyme?

Ik zou eerder zeggen dat de hersteltijd afhankelijk is van de conflictmassa die je meedraagt. Als de conflictmassa groot is, wat bij Lyme vaak het geval is, heeft je lichaam tijd nodig. De symptomen zijn hevig en pijnlijk. Bekijk de pijn als signaal dat je herstellende bent. Pijn is nu eenmaal belangrijk bij genezingsprocessen, zoals bv. histamine, een stof die belangrijk is om de waterhuishouding in je lichaam te reguleren. Als je dit beseft, dan voel je de pijn wel maar de pijn wordt geen lijden. Het is mogelijk om te herstellen van Lyme. Maar het vraagt dat je het roer volledig omgooit in je denken, je levensstijl en je voedingspatroon. Het betekent dat het conflict van ‘niet kunnen ontsnappen’ echt opgelost wordt.

Het vertrouwen in de medische wereld, die steeds verder blijft zoeken in de richting van een infectie met een ziekteverwekker, zal het genezingsproces van Lyme niet echt ondersteunen. Er worden namelijk vicieuze cirkels gecreëerd. Het is beter om jezelf te leren vertrouwen en te geloven in de wonderbaarlijke intelligentie van het lichaam zelf. Het rotsvaste geloof en vertrouwen dat je lichaam steeds aan je zijde staat, is een belangrijke factor die het zelfgenezend vermogen van je lichaam kan activeren. En geduld, geef je lichaam tijd, neem echte rust en slaap voldoende (tijdens de nachturen wel te verstaan). Blootstelling aan de zon is uiterst heilzaam voor het zenuwweefsel, doe dit verstandig door je lichaam aan de zon te laten wennen. Wel zonder chemische zonnebrandmiddelen. Nanodeeltjes uit zonnebrandmiddelen gaan Lyme namelijk verergeren omdat ze het zenuwstelsel irriteren.

Als je onlangs een antibioticakuur hebt ondergaan, start dan direct met het ontgiften van de darmflora. Gebruik hiervoor probiotica. Een andere belangrijke factor die zorgt voor herstel: doe onderzoek. Hoe is de werking van je spijsvertering, hoe is je conditie en je gezondheidstoestand? Leef je in een toxische omgeving (ook emotioneel toxisch)? Ben je emotioneel stabiel? Hoe ver is je ziekte al gevorderd, zie je de ziekte als de vijand of als de poging van het lichaam om zich te herstellen? Weet en vertrouw dat je kunt herstellen.

Belangrijk is om alles in het werk te stellen om te ontgiften van zware metalen.

Je kan herstellen, je lichaam wil namelijk dat je herstelt en dat je jezelf goed voelt. Als je jouw lichaam geeft wat het nodig heeft en alle onproductieve elementen wegneemt, dan kan je zelfgenezend vermogen worden geactiveerd om volledig te herstellen.

Jouw lichaam en zijn algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem is echt zeer slim en intelligent, als je het geeft wat het echt nodig heeft, en dat is geen donut of een pak friet met een frisdrank erbij.

Lees ook alle artikelen in de categorie emotioneel evenwicht, voeding en levensstijl op deze website. Doe zelfstudie, je kan er alleen maar wel bij varen. Besef dat een juiste kennis en wijsheid je individuele macht is om jezelf gezond te houden. Van de overheid en de medische wereld ga je deze kennis en wijsheid niet krijgen.

Met dank aan: Caroline Markolin https: //LearningGNM.com Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/ voor diepgang in de Germaanse geneeskunde.

Björn Eybl, zielsoorzaken van ziekte: ISBN: 978-3-85052-299-1 Ik kan dit boek aanbevelen om zelfstudie te doen.

Dr. Geerd Ryke Hamer

 

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Pancreaskanker of alvleesklierkanker De pancreas of alvleesklier is een langwerpig orgaan dat zich achter de maag bevindt, met de kop in de kromming van de twaalfvingerige darm en de staart tegen de milt. De pancreas produceert verteringsenzymen en scheidt deze uit via de pancreaskanalen. De pancreas is een gemengde klier met zowel een endocriene functie voor de koolhydraatstofwisseling (insuline en glucagon) als een exocriene functie voor de spijsvertering. De alvleesklier produceert ongeveer 1,5 tot 3 liter verteringssap per dag. Goed en veel kauwen stimuleert de productie van verteringssappen in de pancreas. Het endodermale klierweefsel dat verteringssappen produceert, bestaat uit [...]

  By Published On: 30/06/2024
 • Cataract of grauwe staar Het oog is het meest complexe orgaan van het lichaam. In dit kleine orgaan bevinden zich drie kiembladen: het endoderm, het nieuwe mesoderm en het ectoderm. Deze drie structuren dienen slechts één doel: kijken en zien. Dr. Hamer heeft veel ontdekt over het oog en dankzij zijn onderzoek kunnen we vele oogaandoeningen beter begrijpen. Emotioneel actieve conflicten spelen zich af in het binnenste gebied van het oog. Volgens de reguliere geneeskunde takelen eiwitten in het oog af, waardoor de transparantie van de ooglens langzaam afneemt. Hierdoor krijg je wazig zicht, wat het scherp zien belemmert. [...]

  By Published On: 10/06/2024
 • De functie van de galblaas De galblaas of vesica biliaris is een klein, peervormig zakje waarin gal kan worden opgeslagen. Ze bevindt zich rechtsboven in de buikholte, tegen de onderkant van de lever. De galblaas is verbonden met het hepatische systeem via de ductus cysticus, die direct in de ductus choledochus uitmondt. De galblaas heeft een wateronttrekkende werking op de gal die zodoende wordt ingedikt en een typische groene kleur krijgt. Gal is een vrij dikke, geelgroene vloeistof die in de lever wordt geproduceerd. Gal wordt verzameld in de galblaas, waar het wordt opgeslagen totdat het nodig is voor [...]

  By Published On: 27/05/2024