Depressie deel 2

Manische depressie

Een manische depressie gaat gepaard met conflictactiviteit waarbij beide temporale kwabben bij betrokken zijn. De impact van het tweede conflict ligt in de temporale kwab van de tegenoverliggende hersenhelft. Het individu bevindt zich in een temporale kwab constellatie en is manisch depressief, wat in de reguliere geneeskunde omschreven wordt als een bipolaire stoornis. 

Dit betekent dat de stemming voortdurend wisselt tussen manisch en depressiviteit. De ernst van de stemmingswisselingen en psychoses is afhankelijk van de intensiteit van de conflicten. Als een of beide conflicten dominant blijven ontstaat een aanhoudende manische, depressieve of manisch depressieve stemming. Niet verwarren met een primaire manische of primaire depressieve die verschilt van een manische depressie die bipolair is. een manisch depressieve toestand gaat gepaard met zeer specifieke geestelijke symptomen en gedragingen die bepaald worden door exacte combinatie van conflicten dat bepaald wordt door de bijzondere constellatie. 

Wanneer de zwaardere intensiteit van de conflictactiviteit (massa) op de rechter temporale kwab ligt, is het individu depressief. Wanneer de zwaardere intensiteit van de conflictactiviteit (massa) op de linker temporale kwab ligt, is het individu manisch. Stresstoestanden, stimulerende zaken zoals alcohol, drugs, koffie, medicijnen, en energiedrankjes die het lichaam in een sympathicotonie brengen – dagfase – versterken de manische of depressieve stemming. ook nieuwe bijkomende conflicten die verband houden met de temporale kwabben versterken de manie of depressie significant. 

Vrouwelijk conflictgebied = anima = passieve terugtrekking = linker temporale kwab.. Mannelijk conflictgebied = animus = actieve verdediging, vechten = rechter temporale kwab. Twee conflicten in linker temporale kwab = manie, twee conflicten in rechter temporale kwab = depressie. Eerste conflict in linker temporale kwab en tweede in rechter temporale kwab of eerste conflict in rechter temporale kwab en tweede in linker temporale kwab = manisch-depressieve stemming.

Enige voorzichtigheid met het oplossen van conflicten

Op het moment van het conflict slaat het onderbewustzijn alle begeleidende elementen van de schok of het trauma op. Het onderbewustzijn is een soort database waar al deze elementen worden opgeslagen in de rubriek ‘alarmsignalen’. 

Deze kunnen weer opgeroepen worden wanneer we met een nieuwe ervaring mee in contact komen. Alle begeleidende omstandigheden worden als zintuigelijke indrukken die rond het conflict zijn waargenomen opgeslagen. In wezen is een spoor zoals een geluid, locatie, situatie, mens, geur als een allergie die aanleiding geeft tot een herhaling van manische of depressieve stemming en gedragingen.

Als men op een spoor ‘trapt’ dat gerelateerd is aan de manie of depressie, zal de manische of depressieve stemming versterken. Dit betekent dat als men op een manie gerelateerd spoor trapt, de depressie kan opheffen. Op een depressie gerelateerd spoor trappen versterkt de depressie. Een manie-gerelateerd spoor kan dus bewust worden gebruikt om uit een depressieve stemming te geraken. Sporen en terugval in het conflict kunnen een constellatie reactiveren, zelfs nadat een of beide conflicten tijdelijk waren opgelost

Psychotische aanvallen 

Psychotische aanvallen met plotselinge, emotionele, geestelijke en gedragsveranderingen ontstaan als een extra conflict inslaat in de rechter of linker temporale kwab. De impact ervan kan een matige tot acuut ernstige manische of depressieve toestand veroorzaken. 

Het terugvallen in dezelfde conflicten of op emotioneel beladen sporen trappen kan je ook tot ernstige manische of depressieve toestand brengen met terugkerende psychotische aanvallen. Hier vinden we wat bekend staat als “posttraumatische stressstoornis” (PTSS), waarbij de persoon het trauma opnieuw ervaart door angstaanjagende herinneringen aan de gebeurtenis, vergezeld van typische, fysieke sympathicotone symptomen zoals misselijkheid, overmatig zweten en een verhoogd hartritme.

Psychotische aanvallen kunnen ook ontstaan wanneer een nieuw DHS een constellatie completeert of tijdens een genezingscrisis, nadat één of beide conflicten zijn opgelost. Tijdens de epileptoïde crisis is er steeds een korte, meer hevige reactivering van het conflict en zijn de symptomen veel heviger dan tijdens de conflictactieve fase. 

Bij een zware constellatie kan de Epileptoïde Crisis een acute psychotische aanval veroorzaken. In het geval van een dubbele Epileptoïde Crisis, die optreedt wanneer beide conflicten rond dezelfde tijd zijn opgelost, is de psychotische aanval bijzonder ernstig en kan deze 3 tot 5 dagen duren. Dit geldt specifiek voor de corticale constellaties (hersenschors). Een acute dubbele Epileptoïde Crisis van een Hersenstam Constellatie, inclusief een nierverzamelbuizen ‘het syndroom’ Constellatie, kan een volledige mentale stillegging met extreme onrust en angst veroorzaken. Terugkerende dubbele Epileptoïde Crises worden veroorzaakt door conflictsporen. Volgens Dr. Hamer kan een dubbele epileptoïde crisis al een week na de conflictoplossing plaatsvinden. 

Depressie om gevaarlijke epileptoïde crisissen te voorkomen

Indien de constellatie acuut is, is het aan te raden om het conflict niet volledig op te lossen, maar te downgraden waarbij men een deel van de conflictmassa weg kan nemen om de conflictintensiteit en de daarbij horende stress te verminderen. We hebben geleerd dat de constellatie het individu beschermt om gevaarlijke epileptoïde crisissen op orgaanniveau te voorkomen. Het doel is om de ​​hyperconstellatie om te vormen tot een hypoconstellatie.

De doelstelling is om complicaties te voorkomen die mogelijk optreden tijdens de helingsfase, zowel met het conflict gerelateerde organen of weefsels als op hersenniveau. De omvang van de epileptoïde crisis in de genezingsfase wordt mee bepaald door de intensiteit en de duur van het conflict.

Volgens Dr. Hamer verdwijnt een acute psychotische aanval door het toepassen van deze methode binnen 3 tot 4 maanden, zonder medicatie. In GNM is het gebruik van medicatie slechts een tijdelijke maatregel, bedoeld voor het bewerkstelligen van de veiligheid van de persoon (dit onderzoek, gepubliceerd in 2017 in Journal of Mental Health, toont aan dat antipsychotica, wanneer die gedurende een langere periode worden ingenomen, de eigen bijdrage van individuele inspanning van de persoon vermindert, “wat de kans op functioneel herstel verkleint”).

Constellatie downgraden

Stap 1: Identificeren van de tijd en omstandigheden van het tweede conflict die de constellatie heeft gevormd en de daaruitvloeiende geestelijke symptomen hebben geactiveerd. Zie conflictvolgorde in de volgende voorbeelden. 

Stap 2: Het type constellatie – Postmortale Constellatie, Autistische Constellatie, Agressieve Constellatie, Zweef Constellatie, Hoor Constellatie, enz – kan worden afgeleid uit de emoties, gedachten en gedragingen van het individu. 

Stap 3: Een hersenscan, indien beschikbaar, toont de Hamerse Haard in de bijbehorende hersenrelais.

Stap 4: De rijpingsstop is een ander belangrijk diagnostisch criterium, omdat hierdoor vrij nauwkeurig kan worden ingeschat op welke leeftijd het tweede conflict zich voordeed.

Vanaf dat moment kunnen we specifieke vragen stellen betreffende het conflict dat rond die tijd is ontstaan. Het ontwikkelen van manieren om conflictsporen te vermijden is bedoeld om de conflictactiviteit op een zo laag mogelijk niveau te houden. Bij een gedowngradede constellatie voelt een persoon zich over het algemeen redelijk goed, vooral als de manische stemming dominant is.

Bij constellaties is het niet belangrijk om te weten of het conflict partnerzijde of moeder/kind zijde is gerelateerd. Wel is het belangrijk om het principe van geslacht, lateraliteit en de hormoonhuishouding toe te passen, om welke volgorde de conflicten zijn geregistreerd in de temporale kwabben in te schatten, en vast te stellen om welke soort conflicten het gaat dat de manische depressie veroorzaakt. 

Rechtshandige man met normale hormoonstatus NHS

Een mannelijk territoriumconflict bij een man met een normale hormoonstatus is vanuit biologisch oogpunt het eerste conflict. Mannelijke territoriumconflicten zijn: territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict, territorium-markeringsconflict. Als hij rechtshandig is, registreert het conflict zich in de rechter temporale kwab dat het mannelijk conflictgebied is.

Wanneer een rechtshandige man een territoriumverlies-conflict lijdt, bijvoorbeeld het verlies van zijn werkplek, is het relais van de kransslagaders betroffen. Tijdens conflictactiviteit is de man depressief – primaire depressie. Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied daalt het testosterongehalte en wordt het oestrogeengehalte dientengevolge relatief hoger.

Het tweede conflict is, daarom, een vrouwelijk conflict – schrik angst-conflict, seksueel conflict, identiteitsconflict, markering conflict. Als de man bijvoorbeeld een seksueel conflict ervaart – seksuele afwijzing, verlies van een seksuele partner -, gaat het conflict naar het relais van de kransaders in de linker temporale kwab. Bij het tweede conflict is hij manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Postmortale Constellatie.

Linkshandige man met normale hormoonstatus NHS

Voor een linkshandige man met een normale hormoonstatus is het eerste conflict ook een mannelijk territoriumconflict.  Hoewel het conflict op een mannelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het vrouwelijke conflictgebied, omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft; vandaar naar het corresponderende hersenrelais in de linker temporale kwab.

Dit betekent dat het relais van de kransaders is betrokken bij de linkshandige man die lijdt aan een territoriumverlies-conflict. de man is tijdens de conflictactieve fase manisch – primaire manie. De impact van een conflict in de linker temporale kwab leidt naar een daling van het oestrogeengehalte en wordt het testosterongehalte beduidend hoger. 

Het tweede conflict is bijvoorbeeld een ander mannelijk territoriumverlies-conflict, dat het relais van de kransslagaders in de rechter temporale kwab betreft. Bij het tweede conflict is hij manisch-depressief. Als beide territoriumconflicten een seksueel aspect hebben, bevindt hij zich in een Casanova Constellatie.

Opmerking: Bij een linkshandige man met een normale hormoonstatus wordt een Temporale  Kwab Constellatie altijd veroorzaakt door twee territoriumconflicten.

Rechtshandige man met een lage testosteronstatus LTS

Voor een man met een lage testosteronstatus kan het eerste conflict alleen een vrouwelijk conflict zijn. vrouwelijke conflicten zijn: Schrikangst-conflict, seksueel conflict, identiteitsconflict, markeringsconflict. Als hij rechtshandig is, registreert het conflict zich in de linker temporale kwab – vrouwelijk conflictgebied.

Wanneer bijvoorbeeld een rechtshandige, oudere man een schrikangst-conflict ervaart, bijvoorbeeld vanwege de onverwachte dood van zijn vrouw, gaat het conflict naar het strottenhoofdslijmvlies. Tijdens conflictactiviteit is hij manisch – primaire manie. Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied neemt het oestrogeengehalte af en dientengevolge neemt het testosterongehalte toe.

Het tweede conflict is daarom een ​​mannelijk territoriumconflict, bijvoorbeeld een territoriumergernis-conflict dat naar het maag-/ alvleesklier gangen-/ galwegen relais gaat in de rechter temporale kwab. Bij het tweede conflict is hij manisch-depressief en in constellatie: in dit geval in een Autistische Constellatie.

Linkshandige man met lage testosteronstatus LTS

Een linkshandige man met lage testosteron ervaart het eerste conflict ook als een vrouwelijk conflict. Hoewel het conflict op een vrouwelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het mannelijk territoriumconflict-gebied. Omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de tegenoverliggende hersenhelft, is het relais van het bronchiaal slijmvlies in de rechter temporale kwab betroffen.

Als een linkshandige oudere man – die reeds een lagere testosteronstatus heeft – een schrikangst ervaart gaat het conflict naar het relais van het bronchiaal slijmvlies. Tijdens conflictactiviteit is hij depressief – primaire depressie. Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied daalt het testosteronniveau verder, waardoor het oestrogeenniveau aanzienlijk hoger wordt.

Daarom is het tweede conflict een ander vrouwelijk conflict, bijvoorbeeld een identiteitsconflict. Een identiteitsconflict kan in de orde zijn van niet weten waar je bij hoort. Dit conflict gaat naar het relais van het rectum gelegen in de linker temporale kwab. Bij het tweede conflict is hij manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Mythomane Constellation.

Voor een linkshandige man met een laag testosteronstatus wordt een temporale kwab constellatie altijd veroorzaakt door twee vrouwelijke conflicten. 

Rechtshandige vrouw met een normale hormoonstatus NHS

Een vrouwelijk conflict bij een vrouw met een normale hormoonstatus is vanuit biologisch oogpunt het eerste conflict. Vrouwelijke conflicten zijn: Schrikangst, seksueel conflict, identiteitsconflict, markeringsconflict. Als ze rechtshandig is, registreert het conflict zich in de linker temporale kwab  – vrouwelijk conflictgebied.

Wanneer een rechtshandige vrouw een seksueel conflict lijdt, bijvoorbeeld seksueel misbruik of, seksuele afwijzing, gaat het conflict naar het relais van de baarmoeder/kransaderen. Tijdens conflictactiviteit is ze manisch – primaire manie. Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied daalt het oestrogeengehalte en neemt het testosterongehalte dientengevolge relatief toe.

Het tweede conflict is daarom een ​​mannelijk territoriumconflict. Als ze bijvoorbeeld een territoriumverlies-conflict ervaart – verlies van een vriend of familielid, verlies van haar huis -, gaat het conflict naar het relais van de kransslagaderen in de rechter temporale kwab. Bij het tweede conflict is ze manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Postmortale Constellatie.

Het relais van de kransaders in de linker temporale kwab is bij de vrouw ook het relais van de baarmoederhals. Dit relais reguleert ook de menstruatiecyclus inclusief de ovulatie. Een meisje van ongeveer 11 à 12 jaar kan reeds de eerste menstruatie – menarche – ervaren.  Als een rechtshandig meisje echter vóór de puberteit een seksueel conflict ervaart, zal haar eerste menstruatie worden uitgesteld. Op dezelfde manier heeft een rechtshandige vrouw die al menstrueert geen menstruatie – amenorroe – meer wanneer ze conflictactief is met een seksueel conflict. 

Gedurende die tijd is ze manisch. Ze gaat pas door met menstrueren als het conflict is opgelost of als een tweede conflict een zwaardere impact heeft in de rechter temporale kwab. Bij een ernstig conflict heeft ze langdurige en zware menstruatiebloedingen, als gevolg van een verhoogd oestrogeengehalte – zie ook baarmoederhals, baarmoederslijmvlies, baarmoederspieren en eierstokken. Gedurende die tijd is ze depressief (zie de weegschaal). Op dat moment bevindt de rechtshandige vrouw zich in een constellatie. Wanneer een rechtshandig meisje haar eerste menstruatie krijgt vóór de leeftijd van 11, duidt dit er op dat ze al in constellatie – manisch-depressief – is, met als zwaartepunt een territoriumconflict dat verband houdt met de rechter temporale kwab.

Linkshandige vrouw met normale hormoonstatus NHS

Het eerste conflict bij een linkshandige vrouw met een normale hormoonstatus is een vrouwelijk conflict. Hoewel het conflict op een vrouwelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het mannelijke territoriumconflict-gebied omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft; vandaar naar het overeenkomstige hersenrelais in de rechter temporale kwab.

Wanneer een linkshandige vrouw een seksueel conflict ervaart, gaat het conflict naar het relais van de kransslagaders. Tijdens de conflictactiviteit is ze depressief – primaire depressie. Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied daalt het testosterongehalte en is het oestrogeengehalte vervolgens significant hoger. 

Het tweede conflict is, daarom, een ​​ander vrouwelijk conflict, bijvoorbeeld een nieuw seksueel conflict dat naar de baarmoederhals/kransaders in de linker temporale kwab gaat. Bij het tweede seksuele conflict is ze manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Nymfomane Constellatie.

Opmerking: Voor een linkshandige vrouw met een normale hormoonstatus wordt een Temporale Kwab Constellatie  altijd veroorzaakt door twee vrouwelijke conflicten.

Terwijl een rechtshandige vrouw met een normale hormoonstatus haar menstruatie verliest bij haar eerste seksuele conflict, blijft een linkshandige vrouw menstrueren vanwege haar verhoogde oestrogeenspiegel. Bij een ernstig seksueel conflict zou haar eerste menstruatie al voor de leeftijd van 11 jaar kunnen plaatsvinden. Ze stopt pas met menstrueren of heeft een vertraagde menarche als ze in constellatie is en het tweede seksuele conflict, gekoppeld aan de linker temporale kwab, sterker is. Gedurende die tijd is ze eerder manisch dan depressief. Ze krijgt haar periode terug waarin het rechterhersenhelft-conflict wordt geaccentueerd of als gevolg van een extra conflict dat de impact heeft in de rechter temporale kwab. Nu is ze niet langer manisch, maar depressief.

Opmerking

Met betrekking tot rechts- en linkshandige vrouwen: De menstruatie stopt alleen wanneer het baarmoederhalsrelais, dat zich in de linker temporale kwab bevindt, betrokken is. Wisselende stemmingen tussen manisch en depressief, veroorzaakt door conflictsporen, leiden daarom tot onregelmatige menstruaties. Wanneer het conflict in de linker temporale kwab versterkt wordt, blijft de menstruatie achterwege en is de vrouw manisch; als het conflict van de rechter temporale kwab dominant is, gaat de periode verder en is de vrouw depressief. Gedurende de premenstruele fase verkeert het autonome zenuwstelsel in een verhoogde staat van sympathicotonie. In die periode is een geconstelleerde vrouw dus nóg depressiever of manischer, afhankelijk van welke van de twee conflicten geaccentueerd zijn. De depressieve of manische stemming en het gedrag worden gekleurd door de specifieke constellatie. Bij een agressieve constellatie is een vrouw bijvoorbeeld vaak op zoek naar discussie of is provocatief.

Rechtshandige vrouw met lage oestrogeenstatus LOS

Bij een vrouw met een lage oestrogeen status is het eerste conflict altijd een mannelijk territoriumconflict. Als zij rechtshandig is, registreert het conflict zich in de rechter temporale kwab. dat is het mannelijk conflictgebied.

Wanneer bijvoorbeeld een rechtshandige, postmenopauzale vrouw een territoriumergernis-conflict ervaart, gaat het conflict naar het maag- / alvleeskliergangen/galwegenrelais. Tijdens conflictactiviteit is ze depressief – primaire depressie. Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied neemt het testosterongehalte af en neemt het oestrogeengehalte dientengevolge toe.

Het tweede conflict is, daarom, een ​​vrouwelijk conflict, bijvoorbeeld een identiteitsconflict. Een identiteitsconflict kan in de orde zijn van niet weten waar je bij hoort. Dit conflict gaat naar het relais van het rectum gelegen in de linker temporale kwab. Bij het tweede conflict is ze manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Agressieve Constellatie.

Linkshandige vrouw met lage oestrogeenstatus LOS

Voor een linkshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus is het eerste conflict ook een mannelijk territoriumconflict. Hoewel het conflict op een mannelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het vrouwelijke conflictgebied, omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft; vandaar naar het corresponderende hersenrelais in de linker temporale kwab.

Wanneer een linkshandige, postmenopauzale vrouw bijvoorbeeld een territoriumangst-conflict ervaart, gaat het conflict naar het relais van het strottenhoofdslijmvlies. Tijdens conflictactiviteit is ze manisch – primaire manie. Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied neemt het oestrogeengehalte verder af, waardoor het testosteronniveau aanzienlijk hoger wordt. 

Het tweede conflict is daarom een ​​ander mannelijk territoriumconflict, bijvoorbeeld een nieuw territoriumangst-conflict dat naar het bronchiale slijmvliesrelais gaat, in de rechter temporale kwab. Bij het tweede conflict is ze manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Zweef Constellatie.

Opmerking: Voor een linkshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus wordt een Temporale Kwab Constellatie  altijd veroorzaakt door twee territoriumconflicten.

Het belang om het conflict te downgraden en NIET op te lossen

De biologische doelstelling van depressie en manie is om de gevaarlijke epileptoïde crisis (complicatie) tijdens de genezingsfase op ORGAANNIVEAU te voorkomen. Dr. Hamer ontdekte dat op het moment dat een temporale kwab constellatie tot stand komt, de Biologische Speciaalprogramma’s in de conflict-gerelateerde organen tot stilstand komen. Bij iemand die manisch-depressief is blijven de veranderingen op orgaanniveau op die manier binnen de perken. Dit is vooral belangrijk als de constellatie vitale organen betreft, zoals het hart.

Dr. Hamer ontdekte als het conflict met betrekking tot de kransslagaders intens en langer duurt dan 9 maanden, dat de epileptoïde crisis tijdens de genezingsfase die opstart na conflictoplossing dodelijk aflopen in de vorm van fatale hartinfarcten. 

Als het conflict de kransaders betreft en ook intensief en langer dan 9 maanden heeft geduurd, dat tijdens de epileptoïde crisis een dodelijk longembolie kan ontstaan. 

Dankzij de manische depressie kan het lichaam dit voorkomen, daarom mogen conflicten niet opgelost worden, hooguit gedowngrade om de intensiteit af te nemen. 

Helingssymptomen zoals bronchitis, laryngitis, aambeien, een blaasontsteking of de ontwikkeling van bepaalde vormen van kanker – larynxcarcinoom, bronchiaal carcinoom, baarmoederhalskanker – komen alleen voor wanneer het voorafgaande conflict ook als zeer intens werd ervaren.

Wanneer een rechtshandige man een territoriumverlies-conflict lijdt, registreert het conflict zich in het relais van de kransslagaders – rechter temporale kwab. Gedurende de conflictactieve fase heeft hij angina pectoris en is hij depressief – primaire depressie. Een langdurige conflictactiviteit, van meer dan negen maanden, kan hem in een gevaarlijke situatie brengen, omdat hij, in het geval dat hij het conflict oplost, een dodelijke hartaanval zou krijgen tijdens de Epileptoïde Crisis. Als hij echter ondertussen ook een seksueel conflict heeft ervaren, met betrekking tot het hersenrelais van de kransaders – linker temporale kwab -, komt het ulceratieproces in de kransslagaders onmiddellijk tot stilstand. Nu is hij manisch-depressief, maar de constellatie is de redding voor zijn leven. De biologische betekenis van de Temporale Kwab Constellatie gaat daarmee niet alleen over geestelijk overleven, maar ook over fysiek overleven.

Als deze man zijn seksuele conflict zou oplossen zou het territoriumverlies-conflict weer “solo” lopen, wat zou leiden tot een potentieel dodelijke hartaanval in de helingsfase. Dr. Hamer: „Een te grote drang om de conflicten op te lossen kan dramatische resultaten opleveren, want zodra een van de twee conflicten is opgelost en de andere nog steeds actief is, tikt de klok.” Therapeutische benaderingen die streven naar een snelle conflictoplossing, zonder de biologische verbanden te erkennen, kunnen daarom tot ernstige complicaties leiden. Dit is waarom het belangrijk is om conflicten die verband houden met de temporale kwabben niet op te lossen, maar juist te downgraden, omdat de constellatie het individu beschermt!

Met dank aan Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/ Aanrader!

Dr. Geerd Ryke Hamer

BRON: HTTPS://LEARNINGGNM.COM/CONSTELLATIONS/DOCUMENTS/TEMPORAL_LOBES.HTML

Levenskwaliteit upgraden om de intensiteit van je conflicten af te nemen zonder deze op te lossen

1 Leer aanvaarden wie je echt bent!

Dagelijks worden we blootgesteld aan een toenemende druk om altijd beter te zijn, geen fouten maken, presteren, flexibel en polyvalent te zijn op de arbeidsmarkt. Perfect en foutloos zijn lijkt wel de nieuwe norm in onze maatschappij. Op deze wijze worden we gevoeliger voor conflicten. Het klinkt misschien cliché, de sleutel tot geluk is de acceptatie van wie je werkelijk bent, je authenticiteit en je integriteit. Daarom: vind jezelf oké! leer jezelf fantastisch vinden.

Perfectionisme zorgt ervoor dat je stilstaat. Perfectionisme is goed zijn voor de ander, waarbij je niet luistert naar je innerlijke emotionele leiding. Het is gewoon beter dat je jouw eigen uniciteit, authenticiteit leert te waarderen en erkennen. Wees gewoon minder streng naar jezelf. Als mens ben je het waard om je eigen veilige plekje te hebben hier op aarde. Er is altijd iets dat je echt goed kan! Deze eigenschap verder ontwikkelen brengt jou tot het geluk. Het vraagt wat aandacht van jouw kant. Vergeet niet, jouw leven gaat over jou, maak je niet afhankelijk van hetgeen een ander zegt of denkt over jou. Belangrijk is het positieve wat je weet over jezelf in ere te houden. Jezelf op de eerste plaats.

2. De kunst om dingen te laten die niet belangrijk zijn

Naast de edele kunst om dingen te doen, is er een edele kunst om te schrappen van het niet noodzakelijke. In de hectiek van onze maatschappij is er geen ruimte meer in onze agenda. Dingen schrappen geeft je ruimte om tot een adempauze te komen. Dat helpt om je energie effectief te gebruiken en betere resultaten te boeken. Waarom doen we zo ons best om erbij te horen? Het is juist de kunst om uniek te leren zijn. Iedereen is uniek, dat is onze menselijke rijkdom. Doe minder op een dag, meer tijd voor jezelf, zodat je lichaam meer kan ontspannen. Kies om meer leuke dingen te doen. Dat geeft extra energie en helderheid in het denken en voelen. Het geluk in jouw leven hangt af van de kwaliteit van jouw gedachten en de keuzes die je elke dag maakt. richt op je integriteit en authenticiteit.

3. Zorg voor betere sociale contacten om te spreken en te luisteren

Onderhoud je sociale contacten. Communiceren doen we voor het overgrote deel met sms of online achter de computer. Tijdens de pauze heeft iedereen al snel zijn smartphone in de hand. Elkaar ontmoeten gebeurt met oogcontact, een warme knuffel is cruciaal voor een direct contact, dat betekent actief luisteren en praten met elkaar. Dan kan energie stromen tussen mensen, maar niet vanachter een gsm of laptop.

Je wordt ook gelukkiger als je niet alleen neemt maar ook geeft. Anderen helpen hun doelen te bereiken zal je geluksgevoel doen stijgen. Maar: teveel helpen werkt in je nadeel, het risico vergroot dat je jezelf en je geliefden teveel uit het oog zal verliezen, dat zorgt voor stress en maakt je dan weer ongelukkiger. Enkele uurtjes per week is voldoende. Het gaat per slot van rekening eerst om jezelf en dat is niet egoïstisch.

4. De juiste lichaamsbeweging.

Gezonde lichaamsbeweging houdt in dat je nog gezellig kunt babbelen met elkaar zonder te happen naar zuurstof. Niet met inspanning, zweten of zwoegen. Vanuit het oogpunt van de ayurveda is het van vitaal belang dat lichaamsbeweging meer energie oplevert dan dat het kost, iets dat in het Westerse denken meestal over het hoofd wordt gezien. De lichaamsvriendelijke beweging geeft lichtheid, veerkracht, stevigheid, en de spijsvertering wordt gestimuleerd. Het vermogen ontwikkeld om moeilijkheden het hoofd te bieden. Eenvoudige vormen van vriendelijke lichaamsbeweging zijn wandelen, dansen en yoga. Je komt tot rust bij een lange wandeling, het is prettig om over te schakelen van het gedreven tempo op de werkvloer dat zo vaak de overhand krijgt. Met yoga kun je spanningen ontspannen en dat verbetert de ademhaling.

Lichaamsbeweging is een krachtig instrument om evenwicht, lichaam-geest te bereiken, een nauwere diepere band te smeden met je ziel. Bedoeld om de coördinatie lichaam-geest op een hoger plan te tillen, kortweg bewustzijnsverruiming. Lichaamsbeweging is bedoeld om het leven aangenaam en gelukkig te ondersteunen. In lichaamsbeweging kun je ontspanning vinden. Het lichaam is gemaakt om te bewegen. De mate van inspanning is niet verder te brengen dan het punt waarop je lichtjes begint te zweten en door je mond begint te ademen. Dit zijn de natuurlijke tekenen dat je de juiste limiet hebt bereikt. 

Het gezegde “zonder pijn geen resultaat” is een mythe! Wandelen in de natuur, yoga en ademhalingsoefeningen, zwemmen en andere zachte sporten verhoogt je energiepeil en doorzettingsvermogen. Bovendien geeft het distractie van de geest, waardoor je makkelijker tot rust kan komen. Zo kun je eens aandacht geven aan zaken die je leuker vind, dat is zeer belangrijk. Deze afleiding en gezonde vermoeidheid stimuleert de kwaliteit van de slaap.

5. Wees creatiever

Creativiteit ontwikkelen laat je ontplooien en stimuleert het enthousiasme. Creativiteit brengt je dichter naar jezelf en stimuleert het zelfvertrouwen. Creativiteit geeft jou een visie en een identiteit. Creativiteit geeft voornamelijk veel zingeving in je leven. Je vind je eigen plek in de wereld. Uitdagende nieuwe projecten zijn stimulerend en geven je een positieve krachtige energie boost. Je voelt je beter in je vel, je kunt cognitieve vermogens ontwikkelen en dit leidt naar betere concentratie. Kortom, het maakt je gelukkiger om steeds iets nieuws te doen en zo jezelf te ontdekken. Creativiteit is een intelligentie die je blij maakt.

6. Maak nieuwe keuzes

Weet je welke dingen jou energie geven? Dingen die energie geven zijn vooral dingen die je goed kunt vanuit het hart. Maak vrije tijd in je agenda om leuke dingen te doen. Neem tijd voor persoonlijke zorg, ga op tijd gaan slapen en sta op tijd op, gezonde voorkeuren voor voedsel en drank. Geef aandacht aan je relatie met de tijd, ik bedoel niet tot het midden van de nacht werken of fysieke inspanningen leveren. Gewoon meestromen met het dagelijkse natuurlijke ritme. Maak keuzes waar je voordeel aan hebt en je leven aangenamer kunt maken.

DOORDENKER:

Leerling: ‘Meester, wat is het geheim van de verlichting?’ Zenmeester: ‘Er is geen geheim. Als ik dorst heb, drink ik, als ik honger heb, eet ik; als ik moet werken, dan werk ik en als ik moe ben dan rust ik uit.’ Leerling: ‘Maar meester, dat doet toch iedereen?’ Zenmeester: ‘Nee, dat doet bijna niemand.’

Activiteiten doen die je niet leuk vindt, putten je uit, en leiden op den duur naar lichamelijke en emotionele stress. Daarin kun je vast komen te zitten waarbij je energie verliest. De zingeving in het leven verdwijnt en kan sporen naar depressie erger maken. Kies dingen die je graag doet. Het geeft extra energie en stimuleert nieuwe verlangens. Sta je voor een opdracht dat je echt niet leuk vindt  –  en je meestal ook niet goed kunt -, vraag hulp of delegeer. Denk aan je eigen territorium, exploreer je territorium, niet beperken, want dan creëer je conflict in jezelf.

7. Aandacht in het moment van hier en nu

Als je onder grote druk staat, krijg je veel adrenaline in het bloed en kom je in een vecht- en vluchtmodus. Leuke dingen doen lukt niet meer. Vermijd dus drukte! Dagelijks genieten van de kleine dingen is levensstijl, een zonnestraal, een bloeiende bloem, een zacht briesje langs je oren, een liefdevolle attentie enzovoort. Je kent alvast nog honderden voorbeelden. Ze geven je ontspannende nieuwe energie om verder te kunnen en gelukkig te zijn. Deze kleine dingen geven je het besef hoe mooi het leven in zijn totaliteit kan zijn, laat het niet achteloos voorbijgaan door de mallemolen in je hoofd en de adrenaline in je bloed. Meer aandacht in het moment van het hier en nu. Het zijn de kleine dingen des levens die grote positieve dingen in jezelf naar boven halen.

Dame geniet van het nu-moment

8. Heb je een probleem, spreek erover en vraag hulp

Praten over je problemen lucht op en je krijgt er beter vat op. Er zijn altijd mensen die jou kunnen helpen omdat zij daar juist sterk in zijn. Het vragen van hulp of je probleem delen is moedig en een signaal dat je jezelf ernstig neemt. Grote druk valt van je schouders, omdat je weet dat er iemand met jou meedenkt. Sta jezelf toe dat er iemand jou helpt.Het is een teken van zelfkennis en bescheidenheid, en niet wat mensen vaak denken dat het een teken van hulpeloosheid is. Sta in je kracht en vraag. Ga er direct mee aan de slag. 

Hoe eerder en uitvoeriger we kunnen praten over een conflict dat we hebben meegemaakt, des te sneller de lading van het conflict verzacht wordt. Downgrade het conflict. Wie weet, heeft onze gesprekspartner ooit iets dergelijks meegemaakt, of weet hij in zijn kennissenkring soortgelijke gebeurtenissen. Erover praten verzacht steeds de emotionele lading. 

Het besef dat je niet de enige bent die dit conflict heeft, vermindert reeds de dramatiek en de lading. Door erover te praten houdt het piekeren op. Piekeren is mentale energieverspilling en maakt de depressie erger. Na het praten zie je helderder en ontwikkel je het vermogen om alles op een rijtje te zetten. Dikwijls kristalliseert een oplossing tijdens het gesprek. Het is belangrijk om met iemand het conflict te delen en uit je isolement te komen. Het gaat om de lading van het conflict te verzachten. 

9. Neem op tijd een moment voor jezelf en zeg even STOP!

Op tijd even een time-out.

Dit moment is het stiltepunt waar het allemaal om draait. Deze affirmatie gaat over focussen.

Let er vandaag hier op: Alles om je heen is voortdurend in beweging. Als je bezig bent met alle afspraken, verplichtingen en taken af te werken ,om uiteindelijk rust te vinden , bereik je in feite maar één ding: Je stelt de dag waarop je kunt stoppen steeds verder uit, stoppen doe je nu. Stoppen doe je nu op dit moment, je stopt om te kunnen genieten van wat dit moment in zich draagt, namelijk stilte. Stilte herbergt een schat. Alles wat nodig is om die schat te vinden is stil bewustzijn. Het staren van de ziel . Wil je de schatkist van je ziel openen, besef dan dat het huidige moment een uniek en waardevol iets is, het stiltepunt waar de wereld om draait.

10. Voed je lichaam liefdevol met gezonde spijzen

Een gevarieerde en volwaardige maaltijd is een must. Genieten van je voedsel door veel te kauwen stimuleert de speekselklieren en de hippocampus, die meer antistress hormonen zal produceren. Genieten van je eten ontspant. Meer speeksel zorgt voor betere vertering van je voedsel. Door te genieten van je eten, kan je geest beter dagelijkse impressies verwerken. Eet gezond, het gaat erom je lichaam goed te verzorgen en optimaal te voeden. Vermijd alle voedingswaren die door de voedingsindustrie zijn bewerkt. Zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat zoals de natuur het heeft voorzien is voor de mens ideaal.

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *