Durf jij je ziekte nog uitzieken?

Dat is moedig en liefdevol voor jezelf. Echte gezondheid is dan je beloning.

Een stukje geschiedenis

Over onze beroemde Louis pasteur. Vergeet alles wat je in de krant en op tv wordt verteld over virussen en bacteriën. Mensen zijn misleid sinds Pasteur en Koch in de negentiende eeuw met hun frauduleuze pioniersarbeid over virussen (in feite exosomen) begonnen. Het is op de dag van vandaag nog nooit empirisch wetenschappelijk aangetoond dat virussen bestaan. Louis Pasteur kwam ten tijde van de Suezkanaal Crisis aan het einde van de 19e eeuw op het idee om de Britten een hak te zetten door een nieuw pathogeen te bedenken: het virus. De Fransen en de Duitsers (pruisen) met Robert Koch zorgden er voor dat de Britse vloot niet kon aanmeren in de Middellandse Zee vanwege vermeend besmettingsgevaar. De Britten werden daarom bij Gibraltar zelfs beschoten!

Pasteur ging nog verder door ook meteen als het middel tegen het (niet bestaande) virus het vaccin concept uit te dragen. De Fransen (en de Britten) waren de propagandisten van deze vaccinatie-agenda terwijl de Duitsers meer voorstander waren van antibiotica en chemotherapie. Pasteur pleegde grootschalig bedrog maar hij was humaan genoeg om dagboeken bij te houden van zijn laboratoriumwerkzaamheden. Ook gaf hij op zijn sterfbed toe dat hij wetenschappelijk bedrog had gepleegd. Zijn dagboeken zijn door een familielid later doorgespeeld aan een Amerikaanse medisch historicus die er een boek over heeft geschreven. In de eerste plaats zijn virussen (exosomen) geen levende organismen of levende microben zoals bacteriën. Ze hebben geen ademhalingssysteem en ook geen kern of voedselverterend systeem en hebben geen propulsie om zich voort te bewegen. Virussen (exosomen) zijn niet levend en daarom ook niet besmettelijk.

Pasteur en al zijn onderzoekers die in zijn spoor liepen maakten de keus om ziektekiemen te beschouwen als aanvallers. Hadden ze toen aangenomen dat lichaamscellen afsterven door onzichtbare biochemische reacties (zoals opstapeling van afvalstoffen en toxines), dan zou onze huidige manier van denken over ziekte en gezondheid totaal anders zijn geweest. ZIEKTEKIEMEN WORDEN ALLEEN MAAR GIFTIG ALS ZE GECONFRONTEERD WORDEN MET GIF DAT WE ZELF HEBBEN GECREËERD.

Eerste scenario: het lichaam strijdt niet met ziektekiemen omdat ze zogezegd onze vijand zijn. De reactie van het gezondheidssysteem is bedoeld om het lichaam te ontdoen van afvalstoffen en toxines die tot de ondergang van het lichaam zouden leiden. Het lichaam gebruikt symptomen zoals koorts en vermoeidheid om energie te sparen die nodig is voor het grote reinigings- en herstelwerk van de aangedane weefsels.

Tweede scenario: Het lichaam kan zo overweldigd worden door extreme toxiciteit door gifstoffen waarvan de  algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem zich probeert te ontdoen. Het kan soms wel, maar soms ook niet in staat zijn om iemands leven te redden.

Derde scenario: Het lichaam reageert niet meer op toxines en ziektekiemen door aanhoudende symptoombestrijding en vaccinaties. Het creëert geen acute ziektesymptomen meer. Geen koorts, pijn of ontsteking meer. Het resultaat is een chronisch slopende ziekte, allergie, “auto-immuunziekte” (foutief concept) en kanker. WAT EEN RESULTAAT DANKZIJ SYMPTOOMBESTRIJDING EN VACCINATIES. Kanker is het laatste overlevingsmechanisme dat het lichaam nog heeft. 

CONCLUSIE: Bij het eerste scenario ontstaat echte algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem waarbij het lichaam sterk is geworden om de zogezegde ziektekiemen die de reddingsoperatie op gang hebben gebracht waarbij alle lichaamsfuncties zijn hersteld terug in latente staat te brengen. Dan pas kan men spreken over echte algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem  zoals de natuur het bedoeld heeft.

Pasteur pleegde grootschalig bedrog maar hij was humaan genoeg om dagboeken bij te houden van zijn laboratoriumwerkzaamheden. Ook gaf hij op zijn sterfbed toe dat hij wetenschappelijk bedrog had gepleegd. 

De les van vandaag: neem tijd en rust om ziekten en aandoeningen op natuurlijke wijze uit te zieken. Dan wordt je pas echt gezond met meer energie.

Daniël The Healthman

Vertrouw op je lichaam en genees jezelf

Je bent veel meer dan je denkt

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *