De functie en gevolgen van een goede of slechte lymfedrainage

lymfedrainage

Een goede lymfedrainage van de borst is cruciaal om de borst gelegenheid te geven zich te kunnen ontdoen van stofwisselingsafval, toxines en andere schadelijke stoffen. Zoals je op de afbeelding kunt zien gaat de lymfedrainage van de borst naar de oksel en het schoudergebied.

Het dragen van een beha

Wist je dat het dragen van een beha een belemmering inhoudt op de doorstroming van de lymfe en dat daarmee het risico op de ontwikkeling van borstkanker kan toenemen? Dit geldt ook voor de lichtst mogelijke beha’s, zij oefenen nog steeds meer druk dan die welke in de lymfebanen worden aangetroffen. Onderzoeker David Moth heeft dit ontdekt bij een experiment waarbij hij de uiteindelijke druk van de beha’s mat op de onderliggende lymfebanen. Vandaar dat elke soort belemmering op de lymfebanen een co-factor is van kanker. Dit geldt niet enkel voor de borst, maar voor het gehele lichaam. 

Probeer zeker thuis en tijdens de slaap je beha af te doen, dat zal het risico sowieso al wat doen afnemen. Singer en Grismaijer bestudeerden in de jaren ‘90 de beha dragende gewoonten en kwamen tot de conclusie dat 3 op de 4 vrouwen die 24 uur per dag een beha droegen carcinogene cellen ontwikkelden in de borst. Ze kwamen tot de conclusie dat bij vrouwen die 24 uur per dag een beha droegen de kans op borstkanker 125 keer groter was dan bij vrouwen die zelden of nooit een beha droegen. Deze feiten zijn ook te zien bij inheemse bevolkingsgroepen die zich in de westerse cultuur integreerden. Door meer Westers te gaan leven en een beha te dragen kregen zij evenveel borstkanker als de westerse vrouwen. 

Een ander onderzoek dat in 2000 werd gepubliceerd  in de Chronobiology International, bleek dat het dragen van een beha de lichaamstemperatuur doet toenemen. Deze minimale temperatuursverhoging had een nadelig effect op de productie van melatonine. Melatonine wordt aan de hand van serotonine geproduceerd in de pijnappelklier. Dus een goede spijsvertering speelt eveneens een belangrijke rol, het slijmvlies van de dikke darm maakt uit de tryptofaam serotonine aan. Melatonine is een krachtige antioxidant en hormoon (neurotransmitter), en bevordert het ontspannend effect voor het lichaam dat zo belangrijk is voor een goede slaap. Melatonine is antiaging en versterkt de algemene gezondheid en detoxsysteem enorm. Melatonine vertraagd de groei van bepaalde vormen van kanker waaronder borstkanker.

Natuurlijk heb je nog vele andere co-factoren die aanleiding kunnen zijn voor de ontwikkeling van borstkanker, maar als je co-factoren kunt elimineren, waarom niet? Beter voor de gezondheid. Andere co-factoren voor borstkanker zijn de effecten van oestrogeen in soja die drie tot vier keer krachtiger zijn dan in de pil. Bisfenol A en ftalaten die veel voorkomen in plastic verpakkingen en flessen en de binnenkant van blikjes frisdrank. Ook chemische stoffen in cosmetica, tandpasta, haarverf, shampoo en dergelijke.  

Groeihormonen voor runderen die gewoonlijk in melk en zuivel voorkomen, antibiotica in vleeswaren. Antibiotica vernietigd eveneens de mitochondriën in de borstcellen waardoor en ernstige stofwisselingsproblemen ontstaan. Mitochondriën zijn de energiefabriekjes in de lichaamscel en hebben bacteriële DNA, bacteriën die dus in symbiose leven met de gastheer, de mens.

Het emotionele aspect

Het emotionele aspect is wel een belangrijk aspect. Misbruik van de zintuigen zoals het zien van negatieve beelden op televisie geven het lichaam aanhoudend een adrenalinestoot waardoor het ontgiftend vermogen van het lichaam wordt geblokkeerd. Dit geldt ook voor teveel stress, negatieve woorden en straatlawaai, overdadig gebruik van internet en andere stralingsbronnen. Maar het ergste is het vasthouden van onopgeloste emotionele zaken zoals conflicten en trauma’s en de bijbehorende angsten, onzekerheden, schaamte en schuld die de algemene gezondheid en detoxsysteem en lymfe volledig onderuit halen. Deze zaken houden biologische conflicten bestaande in het lichaam. Borstkanker heeft een oorzakelijke basis dat moet aangepakt worden.

De lymfewerking

De lymfe heeft een cruciaal belang voor het lichaam. Lymfe is een vocht dat oorspronkelijk afkomstig is uit bloedplasma. Bloedplasma bevat vitale levensstoffen zoals mineralen, hormonen, vitaminen, witte bloedcellen, zuurstof, eiwitten, antilichamen en glucose. Doorheen de wanden van de haarvaatjes dringt bloedplasma door en verbindt het weefselvloeistof die alle lichaamscellen omringt. Men spreekt van het intercellulaire vloeistof of het bindweefsel. 

Alle lichaamscellen, inclusief de cellen van de borst nemen voedingstoffen, water en zuurstof op en lozen hun stofwisselingsafval in het bindweefsel. Een groot deel van het intercellulaire vocht stroomt terug in de bloedbaan waar het weer veranderd in  bloedplasma. Het andere deel van het intercellulaire vocht stroomt in de lymfe. Met uitzondering van co² bevat de lymfe bijna alle afvalproducten van de stofwisselingsprocessen die door de cellen zijn geproduceerd. Daarbij behoren ook opgeloste eiwitten, dode micro-organismen en kankercellen. Kankercellen ontstaan van natuur bij een normale omzetting van cellen. We maken allemaal kankercellen aan en dat is echt geen probleem voor het lichaam, maar een natuurlijk proces. Lymfehaarvaten nemen de lymfe op waarbij alle afval wordt verwijderd. Hieronder behoren ook celafval van de celdeling, kankercellen, stofwisselingsafval, toxines, andere schadelijke stoffen en het teveel aan eiwit. Dit voorkomt dat cellen gaan verstikken door zuurstoftekort waardoor ze zichzelf gaan beschadigen. Bij zuurstoftekort en verstikking worden de cellen gedwongen om hun genen te veranderen om carcinogeen te kunnen worden om te overleven. Met andere woorden, het meeste celafval kan niet rechtstreeks in het bloed opgenomen worden om te worden uitgescheiden. Dit celafval en overtollige eiwitten moet in het bindweefsel verzamelen totdat het door het lymfestelsel kan worden verwijderd.

Lymfebanen transporteren dit schadelijk materiaal naar de lymfeklieren om te worden gefilterd en ontgift. Deze klieren verwijderen ook een deel van de vloeistof om te voorkomen dat het lichaam gaat opzwellen en te zwaar wordt. Het moge duidelijk zijn dat de mate van voeding, efficiëntie en de gezondheid van de cellen afhangen van het feit of al het afvalmateriaal vlot en snel uit het bindweefsel, nu lymfe, kan worden verwijderd. Conclusie: De belangrijkste functie van het lymfestelsel is om het bindweefsel vrij te houden van schadelijke stoffen die ziekteverwekkend zijn. Het goed functioneren van ons lymfestelsel is een belangrijke factor voor onze gezondheid en emotioneel welzijn. Jammer dat onze reguliere medische wetenschap zo weinig aandacht geeft aan de lymfewerking, de meeste kankerpatiënten horen dit zelden van hun arts of oncoloog.

Het ontstaan van tumoren en kanker

Bijna alle soorten kanker inclusief borstkanker worden voorafgegaan door een ernstige chronische toestand van lymfeverstopping. Carcinogene tumoren manifesteren zich als eerste op plaatsen waar er onvoldoende lymfedrainage is. We moeten begrijpen dat het lymfestelsel nauw samenwerkt met de algemene gezondheid en detoxsysteem, de spijsvertering en de lever om het lichaam vrij te houden van schadelijke stoffen, toxines, eiwit en celafval en ziekteverwekkers. We moeten ook begrijpen dat het lichaam ziekteverwekkers kweekt om het celafval mee te helpen afbreken in de lymfe en de dikke darm. Het gaat altijd om een gezonde ecologie dat gunstig is voor alle partijen. Als meerdere gebieden in het lichaam aangetast worden door chronische lymfeverstopping, kunnen zich op meerdere plaatsen tumoren ontwikkelen.

We moeten eveneens begrijpen als de lymfevaten verstopt zijn dat het bindweefsel het schadelijk materiaal niet kwijt raakt en daardoor overbelast wordt. De normaal gesproken dunne, onmisbare cellulaire vocht in het bindweefsel wordt stroperiger en dikker. Door osmotische krachten wordt de voedseldistributie naar de cellen gehinderd en water onttrokken uit de cellen. Verstopte lymfevaten zijn oorzaak van uitdroging op celniveau. Je kunt denken, ik ga meer drinken, maar het water kan niet tot aan de cellen, want het bindweefsel is verstopt. Uiteindelijk zal verstopte lymfebanen en lymfeklieren de bloedsomloop ernstig gaan verstoren. Het uiteindelijke resultaat is dat lichaamscellen verzwakken en beschadigd worden en dat is de perfecte voedingsbodem voor aandoeningen, ontstekingen en kankervorming.

Waarmee begint lymfeverstopping?

Het belangrijkste aspect waarmee lymfeverstopping begint houdt verband met voornamelijk industrieel bewerkte voeding en gal van slechte kwaliteit in combinatie met het vasthouden van negatieve emoties. Doordat de sinusoïden van de lever verstopt zitten en intrahepatische stenen in de galwegen van de lever de afscheiding van gal verhinderen ontstaat continu verstoring van de spijsvertering. Een goed werkende spijsvertering is dus altijd de startbasis voor de gezondheid lichaam-geest. Elke verstoring van de spijsvertering leidt naar problemen. Door symptomatische behandeling van deze spijsverteringsproblemen gaan de problemen chronisch van aard worden met verstoppingen in de lymfe tot gevolg. Zo ontstaan ook galstenen doordat de lever overbelast wordt door verstopte lymfebanen. Besef dat 80% van de lymfe verbonden is met de darmen. Het deel van het lichaam waar de meeste ziekteverwekkende agentia worden gegenereerd of bestreden is de dikke darm. In dit gebied van de buik heb je de grootste activiteit waarmee het lichaam zich kan ontgiften en zuiveren. 

Een tekort aan kwalitatieve gal ondermijnt het vermogen van de maag en de twaalfvingerige darm om voedsel goed te verteren. Dit heeft als gevolg dat de darmen onverteerd voedsel ontvangen. Daardoor ontstaat er een ongecontroleerde groei van destructieve organismen die dit onverteerd voedsel gaan bewerken. Deze destructieve organismen veroorzaken een chemisch proces dat bekendstaat als vergisting en verrotting. Daardoor kunnen aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen, verrot voedsel en toxines de lymfebanen van de darmen binnensijpelen. We denken hierbij ook aan de giftige kankerverwekkende putrescinen, aminen en cadaverinen die in het lymfesysteem terechtkomen. Het grootste lymfvat van het lichaam is de cisterna chyli met een uitbreiding naar andere kleinere zakvormige lymfevaten. De cisterna chyli ligt net achter de twee bovenste lendenwervels ter hoogte van de navel, een soort verwijding van de borstbuis van de lymfe. De borstbuis of ductus thoracicus ontvangt uiteindelijk de onverteerde vetten, rottende eiwitten en kankerverwekkende stoffen van rottend voedsel uit de damen. Dan begrijp je dat de lymfe niet meer in staat is om alle versleten en beschadigde cel eiwitten van het lichaam af te voeren. Bedenk dat het lichaam elke dag 30 miljard cellen moet afvoeren en neutraliseren. Uiteindelijk zal de lymfedrainage van de borsten ook gehinderd worden. Door het dragen van een beha wordt de lymfedrainage nog meer verstoord. Het vastzittende afval samen met de vastzittende emotie zal uiteindelijk abnormale celgroei van de borst in gang zetten. In feite geldt dit voor het gehele lichaam.

Conclusie: Elke blokkering van de lymfestroom vindt zich in de overgrote meerderheid van de gevallen haar oorsprong in een verstopte lever en verstopte galwegen van de lever door ongezonde levensstijl, negatieve emoties en industrieel bewerkt voedsel. Wanneer voedsel niet goed verteerd, doet zich een darmverstopping voor door een teveel aan giftig afval. Het natuurlijke gevolg hierop is het terugstromen van de afval in de lymfe, het bloed en de bovenste delen van het lichaam inclusief de BORST. Terzelfdertijd is elke vorm van lymfoedeem en andere verstoppingen in de lymfe oorzaak van complicaties en celmutatie elders in het lichaam. Gewoon de voorbode van ernstige chronische aandoeningen.

De toename van dierlijke eiwitten in ons menu!

Als je de statistieken eens raadpleegt, kun je zien dat er een gelijke trend is tussen de toename van chronische ziekten en kanker met het eten van dierlijke eiwitten. 200 jaar geleden consumeerde de gemiddelde persoon slechts 15 kg dierlijke eiwitten op een jaar, nu is dit gestegen tot meer dan 100 kg per jaar. Anatomisch gezien kan het menselijke lichaam op zo een korte tijd zich niet aanpassen om deze hoeveelheden dierlijke eiwitten te verteren. Dierlijke eiwitten zijn eveneens een grote oorzaak van lymfe verstoppingen.

Gifstoffen, antigenen en onverteerde eiwitten, teveel dierlijke eiwitten zoals zuivel, vlees en eieren zijn er oorzaak van dat de lymfzakken en lymfeklieren gaan opzetten en ontsteken, het welbekende lymfoedeem. Zodra de cellen van een dier afsterven, hetgeen direct na de dood van het dier het geval is, gaan cel enzymen onmiddellijk de eiwitstructuur van de cellen afbreken. Door het te verhitten, koken of frituren van dierlijke eiwitten gaan deze eiwitten stollen en verharden en wordt hun natuurlijke driedimensionale molecuulstructuur uit elkaar getrokken. De daaruit voortkomende eiwitten zijn in feite gedegenereerd en nutteloos voor het lichaam. Daarom verliest het lichaam zoveel energie en wordt de algemene gezondheid en detoxsysteem zodanig geprikkeld dat het lijkt dat je energie krijgt van dierlijke eiwitten. Het is echter andersom. Deze eiwitten zijn schadelijk voor het lichaam tenzij ze direct door het lymfestelsel worden verwijderd. De aanwezigheid van dierlijke eiwitten bevorderd van nature een sterkere bacteriologische activiteit. Parasieten, schimmels, wormen en destructieve bacteriën doen zich echt tegoed aan deze verzameling afvalstoffen en toxines zoals cadaverine en putrescine die uit deze rottende gedegenereerde eiwitten ontstaan. Er kunnen veel allergieën ontstaan in deze situatie.

Om het nog maar eens te benadrukken, er is zelden een ziekte, inclusief borstkanker die niet te wijten is aan een vorm van lymfverstopping. Bedenk: Als de grootste rioolbuis van je huis, de rioolbuis die al het afvalwater afvoert verstopt raakt, dat alle kleinere afvoerbuizen van de keuken, de toiletten, de douche en badkuip ook verstopt raken en een overstroming het gevolg zal zijn. Als het grootste lymfvat, de borstbuis of ductus thoracicus verstopt raakt, kan het lichaam onmogelijk zijn lichaamsafval en overtollige eiwitten kwijt. Het einde van goede gezondheid.

Groet, 

Daniel Derweduwen. 

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *