Een kalme geest is één van de juwelen van wijsheid.

Luister met de intentie het te begrijpen in plaats van de intentie antwoord te willen geven. Hoe kalmer je handelt, hoe meer je bereikt. Een kalme geest is één van de juwelen van wijsheid. Angst maakt dat je alles wilt controleren. Daarmee knijp je de natuurlijke stroom van het leven af, terwijl je juist daarop zou moeten vertrouwen. Onthoud; een mislukking is een gebeurtenis, geen persoon. Als jouw mening die van de meerderheid is, wordt het tijd om eens goed na te denken.

Wat niet uit het hart komt, zal een ander hart niet raken. Wil je de gevangene zijn van je verleden of de pionier van jouw toekomst? Het leven is meer dan alleen de snelheid ervan verhogen.  Visie is de kunst het onzichtbare te zien. Door genegenheid breng je mensen op andere gedachten, niet door woede. De mooiste dag van je leven is de dag waarop je besluit dat jouw leven van jou is. Vier elk stapje vooruit. Wacht niet tot je perfect bent.

Vrienden zijn die mensen die je in je hart raken en ieders leven blijer maken. Mensen die de zon in andermans leven brengen, zullen zelf ook haar stralen voelen. De  beslissing om tevreden te zijn kan je wereld in één seconde veranderen. Geef jezelf de toestemming om van het leven te genieten.

Laat je richting niet bepalen door angst, maar door liefde en vreugde. Het kostbaarste geschenk dat we iemand kunnen geven is onze aandacht. Wie een lamp aansteekt voor een ander, verlicht daarmee zijn eigen pad. Je hoeft iemand niet te begrijpen om er grenzeloos van te houden. Er is maar één ding mooier dan gelukkig zijn, dat is anderen helpen om ook gelukkig te zijn. Bemint gij iemand, laat hem dan gaan. Als hij terugkeert, was hij altijd al de jouwe, anders was hij het nooit. De enige manier om je vijand uit te schakelen is hem tot vriend te maken.

Mensen met een ‘goed’ geheugen onthouden alleen de fijne dingen van elkaar. Laat geen gelegenheid voorbijgaan om een goed woord te zeggen. Vriendelijkheid is de meest economische levenshouding. Je verspilt geen energie aan wantrouwen, zorgen, afkeer of manipulatie. Kies ervoor om optimistisch te zijn. Dat voelt beter.

Spelletje: er zijn zeven uilen verborgen in de foto, vind jij de zeven uilen?

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen. In de zomer wordt luiheid beschouwd als een bijzonder talent. Pijn is tijdelijk, opgeven is voor altijd. Zoals gereedschap roest als het niet wordt gebruikt, verzwakt passiviteit de kracht van de geest. Respecteer de ander zoals u zelf gerespecteerd wilt worden. Van een ratelslang die niet bijt, leer je niets. Het hart heeft zijn redenen die het verstand niet kent. Wie niet in staat is om een fout te maken, is tot niets in staat. Als de feiten onze vooroordelen niet bevestigen, dan negeren we de feiten. 

 

Met de liefde in de ogen, wordt alles wat je ziet zacht en goed. Zonder modder geen lotusbloem. Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt. Iedereen heeft een maan, en heeft een donkere kant die hij nooit aan wie ook laat zien. Echt succes komt pas wanneer we de kunst van het mislukken verstaan. Verwijt het leven niet dat het waardeloos lijkt. Met sprookjesogen zie je een wereld vol wonderen. De gelovigen en de ongelovigen spreken twee verschillende talen en kunnen elkaar niet verstaan. Het verleden is een vreemd land, ze doen daar de dingen anders. Een echt menselijk kunstwerk is altijd de expressie van een schreeuw.

 

Hoe bijzonder is het hoe op een dag iemand je leven binnenkomt en je je plotseling niet meer kunt herinneren hoe je zonder hem of haar hebt geleefd. Men mag van de grondstelling uitgaan, dat weten en geloven er niet zijn om elkaar uit te sluiten, maar om elkaar aan te vullen. Hoed u voor hem die bij zijn geweten zweert. Een heleboel mensen danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen. Puritanisme: de kwellende vrees dat iemand, ergens, misschien gelukkig is. Ieder van u heeft een filosofie. De manier waarop die filosofie uw perspectief bepaalt, is het meest interessante aan u. 

Iemand anders de schuld geven is altijd een daad van machteloosheid. Als iemand eist dat ik, als neutraal iemand, in de openbare ruimte zijn taboes in acht neem, dan vraagt hij niet mijn respect, maar mijn onderwerping. Er zijn twee manieren om licht te verspreiden: je kunt een kaars zijn, of de spiegel die haar licht verspreidt. De wijze is niet degene die alle antwoorden heeft, de wijze is degene die geen vragen meer heeft. 

 

Wat was je oorspronkelijke gezicht voor je geboorte? De hoogste openbaring is de stilte. Zekerheden die men bang is om te verliezen, zijn geen zekerheden. Er zijn mensen die alles kunnen geloven wat ze willen, dat zijn nog eens gelukkige schepsels! De geest wordt rijk door wat hij ontvangt, het hart wordt rijk door wat het geeft. Als je jezelf afvraagt of je gelukkig bent, dan houdt je op het te zijn. 

 

Na de storm is er niets veranderd. ‘Alleen ik ben veranderd, daarom is alles veranderd.’ Zoals de goeden niet vrij zijn van zonden, huist er goedheid in de kwaden. Lach luid, lach vaak, en het meest belangrijke: lach om jezelf. God geeft ons noten, maar hij kraakt ze niet voor ons. Als je God wilt doen lachen, vertel hem dan je plannen. Ik vraag je alleen maar om het spelen niet te vergeten. Als je niet zo eens nu en dan faalt, dan heb je niet genoeg geprobeerd. Het is mijn ervaring dat mensen die weinig ondeugden hebben, heel weinig deugden bezitten. 

 

Ons werd een totaal verkeerde levensbeschouwing aangeleerd, een manier om naar de wereld te kijken die in tegenspraak is met wie we zijn. Ons werd geleerd om te denken aan concurrentie, vechten, ziekte, eindige hulpbronnen, beperkingen, schuld, schaamte, slechtheid, schaarste, verlies en dood. We gingen aan deze dingen denken en zo begonnen we vertrouwd mee te raken. Ons werd geleerd dat mooie cijfers, goed genoeg zijn, geld, alles op de juiste manier doen, belangrijker zijn dan liefde. 

 

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Wanneer je iemand het zwijgen oplegt, bewijs je niet dat die persoon fout heeft, maar dat je bang bent van wat hij zou zeggen. Kerngezond zijn betekent dat je geen vaccin nodig hebt. Censuur is een bekentenis van vrees voor de waarheid. Elke keer als wij onrecht waarnemen en niets doen, dan trainen we ons karakter om passief te zijn in de aanwezigheid van onrecht waarbij we uiteindelijk elk vermogen verliezen om onszelf, en degene die we liefhebben te verdedigen. Volg je hart, wil dat klopt. Al het goede begint met houden van wie je bent. Een vredige, relatie [...]

    By Published On: 05/02/2024
  • Vriendelijkheid is de gouden schakel die de wereld bijeen houdt. Als je kijkt naar het mooie in je leven, zal dit meer worden. Als je kijkt naar wat je niet hebt, zul je nooit genoeg hebben. Er is geen betere manier om respect te tonen dan naar iemand te luisteren. Echt luisteren is de bereidheid om te veranderen door wat je hoort. Geluk ligt niet voor het oprapen. Het komt voort uit je eigen handelen. Kies ervoor om optimistisch te zijn. Dat voelt beter. Als jouw mening die van de meerderheid is, wordt het tijd om eens goed na te [...]

    By Published On: 05/02/2024
  • Houden van jezelf is zelf kiezen hoe jij je tijd en energie gebruikt. Om te slagen moet je met zoveel passie in iets geloven dat het realiteit wordt. Wanneer je een fout toegeeft, ben je weer iets wijzer dan toen je hem beging. Als je kijkt naar wat er wel is, wat is er dan veel! Tel je zegeningen. En als het leven moeilijk is, tel ze dan luider. We zijn bang de controle te verliezen. Maar hoe kun je iets verliezen wat je nooit hebt gehad? Blijf altijd positief; je lichaam hoort alles wat je denkt. Goede beslissingen komen [...]

    By Published On: 05/02/2024