Fibromyalgie, een mysterieuze aandoening die niet begrepen wordt Deel 1

Een mysterieuze ziekte die door vele mensen en de medische wereld niet begrepen wordt

Fibromyalgie is ook weer zo een mysterieuze ziekte die niet begrepen wordt. 

Maar het is wel degelijk een chronische ziekte waarbij het zenuwweefsel aangedaan is en niet goed functioneert. Dat houdt in dat je veel pijn hebt, je steeds vermoeid voelt en je spijsvertering niet goed werkt omdat deze toevallig ook door het zenuwweefsel wordt aangestuurd. De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem van het lichaam doet zijn best, maar het is teveel verzwakt door aanhoudende verstoppingen en verzuring als gevolg van toxines en afvalstoffen die het lichaam niet kunnen verlaten. Emoties en gebrek aan eigenwaarde spelen hierin ook een rol. Het lichaam is niet in staat om voldoende toxines af te voeren, deze toxines zijn doorgedrongen in de diepere weefsellagen van je lichaam en hebben zenuwcellen van het zenuwstelsel bereikt. Het zijn deze toxines die je zenuwweefsel irriteren en verzwakken met de typische pijn en ontstekingsreacties. Het zijn chronische pijnen en spierstijfheid over het hele lichaam, voornamelijk de nek, schouders, bovenarmen en de benen. Samen met futloosheid, dikwijls hoofdpijn en darmproblemen.

Vanwaar komen deze toxines? 

Enerzijds de spijsvertering dat niet goed werkt. Een aanhoudende verstoorde darmflora door onvoldoende verteerde voeding en lichaamsvreemde stoffen in de voeding. Maar ook intoxicatie door zware metalen, denk maar aan milieuvervuiling, vaccins, amalgaam, maar ook deodorant. Deze bevat veel aluminium. Er zijn nog andere bronnen van milieuvervuiling zoals sommige pesticiden die gebruikt worden in de kweek van gewassen, verven, zonnebrandmiddelen, chemtrails, cosmetica enzovoort. Negatieve emoties en biologische conflicten geven neurotransmitters en hormonen een negatieve trillingsfrequentie en dat irriteert natuurlijk ook de zenuwcellen. Gifstoffen die van buiten het lichaam komen en gifstoffen die ontstaan in het lichaam geven een zware belasting op het zenuwweefsel. Gecombineerd met verkeerde levensstijl en slechte voeding wordt het gewoon erger. Een gouden leefstijl regel is om elke dag om 22.00 uur naar bed te gaan. Het is zelfs een regel die onze reguliere geneeskunde ook aanraad.

Alles wat de spijsvertering kan ontregelen zoals zware stress, verdriet, traumatische emotionele ervaringen en alle situaties waarbij er veel stresshormonen in het bloed terechtkomen zorgen dat het bloed wegtrekt van de spijsvertering en deze niet goed kan functioneren. De achteruitgang van ons voedsel door industriële bewerking met E-nummers, geraffineerde oliën, geharde vetten, synthetische zoetstoffen zoals aspartaam, geraffineerde suikers, microgolf, genetisch gemanipuleerd voedsel, bestraald voedsel, enzovoort verzwakken eveneens de spijsvertering. Begrijp dat 80% van de lymfe verbonden is met het darmstelsel. De lymfe kan dus niet optimaal werken als de spijsvertering ook niet goed werkt. Uiteindelijk zal de leverfunctie ook verzwakken en de bloedkwaliteit langzaam achteruitgaan. Allemaal ongunstig om de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem sterk te houden.

Daarnaast heb je ook veel neurotoxines, schadelijke giftige stoffen die voornamelijk het zenuwweefsel irriteren. Zware metalen en dioxines zijn neurotoxische stoffen. Zenuwcellen die beschadigd of geïrriteerd zijn, zijn onbruikbaar geworden voor het lichaam. Het lichaam wilt deze beschadigde zenuwcellen opruimen. Het gebruikt exosomen, kom ik later op terug. Daar het zenuwweefsel niet in direct contact staat met het bloed, wordt het dus ook niet rechtstreeks gevoed door het bloed. Voornamelijk gezonde verzadigde vetten nemen voedende stoffen op om deze doorheen de myelineschede en hersen bloedbarrière te transporteren. Daarom anatomisch gezien dat het zenuwweefsel en de hersenen een soort extra bescherming hebben dankzij de myeline en de hersenbloedbarrière. Een soort natuurlijke bescherming om te voorkomen dat giftige schadelijke stoffen zenuwcellen zouden bereiken en irriteren.  

Maar negatieve emoties, biologische conflicten (trauma’s en onbewuste overlevingsmechanismen), verkeerde levensstijl en bewerkte voeding gaan deze beschermingslaag verzwakken waardoor giftige stoffen tot in de zenuwcellen terechtkomen en schade gaan aanrichten. Adrenaline als gevolg van aanhoudende stress situaties verzwakken de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en het zenuwstelsel. Adrenaline als gevolg van deze negatieve emoties samen met zware metalen en andere toxines beschadigen lichaamscellen en worden een soort voedingsbodem voor exosomen en bacteriën die vervolgens actief worden. Adrenaline in grote hoeveelheid is eveneens giftig voor het lichaam en irriteren zenuwcellen. Je begrijpt dat het voor het lichaam dan niet echt gemakkelijk is om het ontgiftingswerk van zenuwcellen goed te verrichten, de witte bloedcellen kunnen er niet naartoe. Het lichaam schakelt exosomen in om te helpen dit werk op te knappen als er zenuwcellen door toxische stoffen zijn beschadigd. Doch het verloopt niet altijd van een leien dak.

Verstoppingen en de pijn connectie

Pijn is eigenlijk een duidelijk signaal dat het lichaam dorst lijdt. Door verstoppingen in haarvaten, het interstitiële vocht is de distributie van water verstoord. In een reactie op het toenemende watertekort gaan de hersenen de belangrijke neurotransmitter histamine activeren. Histamine werkt samen met andere hormonen en stoffen om de distributie van water weer op gang te brengen naar de gebieden die dorst lijden. Met andere woorden zal histamine ervoor zorgen dat het water op een andere manier verdeeld wordt in het lichaam. De pijn als gevolg van uitdroging en histamine zorgt ervoor dat water gestuurd wordt, daar waar het nodig is om essentiële stofwisselingstaken uit te voeren die nodig zijn om te kunnen overleven. Als histamine in contact komt met de pijnzenuwen in het lichaam ontstaat er hevige en constante pijn dat zo kenmerkend is bij fibromyalgie. Deze pijn is noodzakelijk voor het lichaam en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem om aan te geven waar er een algemeen of beperkt watertekort is. Tegelijkertijd worden dan ook verstoppingen door toxische en andere schadelijke stoffen ook bestreden, dat is het werk van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem.

Als je zonder enige aanleiding ergens in je lichaam een aanhoudende pijn ervaart dat niet door een verwonding is veroorzaakt (zoals bij fibromyalgie), kun je deze pijn vertalen als zijnde een noodkreet dat er ergens water tekort is en deze verstoorde waterbalans weer te herstellen. Pijn onderdrukken met farmaceutische medicijnen is gevaarlijk omdat pijnstillers het water reguleringsmechanisme van het lichaam ernstig zal verstoren. De goede afvoer van schadelijke stoffen en toxines zal hierbij verstoord worden hetgeen leidt tot de ontwikkeling van chronische aandoeningen zoals fibromyalgie. Deze kennis over het pijnsignaal maakt duidelijk dat alles in het werk mag gesteld worden om het lichaam in eerste instantie bij te staan in zijn ontgiftings-en zuiveringswerk zodanig dat de verstoppingen kunnen oplossen en de distributie van water herstelt wordt. Probeer pijn te zien als een belangrijke poging van het lichaam om zichzelf te helen. In feite is pijn altijd een teken van weerstand tegen datgene wat gemakkelijk beweegt en stroomt als gevolg van verstoppingen. In veel gevallen zijn de wanden van de bloedvaten, de galwegen van de lever, de lymfklieren, de nieren, ingewanden, lymfekanalen, haarvaten en andere organen die zich voornamelijk bezighouden met het afvoeren van afvalstoffen zo verstopt dat intoxicatie en chronische uitdroging van de cellen onvermijdelijke zijn. Zenuwcellen lijden hier dus ook onder.

Om je gezondheid terug te krijgen zal je lichaam grondig gezuiverd en ontgift worden. Het is logisch dat je lichaam vervolgens ook goed gevoed mag worden hetgeen mijn voornaamste thema is met al deze blogs en de website. Als de oorzaak van de pijn is gevonden kan de weerstand meestal weggenomen worden. Begrijp dat vechten tegen de pijn meestal leidt tot verergering van de pijn, terwijl het opgeven van de weerstand tegen de pijn de pijn vermindert. Zelfs als je wat pijn ondervindt terwijl je probeert het lichaam bij te staan met een zuivering, rust en goede voeding, helpt de pijn eigenlijk om het werkelijke herstel te bespoedigen.

Als je in staat bent de pijn toe te laten, in plaats van hem met pijnstillers te onderdrukken, zul je merken dat hij op een natuurlijke manier binnen een paar dagen minder wordt. Maar elke pijn direct bestrijden met pijnstillers leidt tot verslaving die veel angst en uiteindelijk veel meer pijn zal veroorzaken. Ben je in staat de pijn te accepteren, zullen allerlei soorten angsten verdwijnen uit je leven. uiteindelijk zal het lichaam zelf door het ervaren van de pijn zelf beginnen met het produceren van pijnstillende endorfines en andere genezende hormonen. Als je de oorzaak van de pijn (verstoppingen door schadelijke stoffen) hebt weggenomen en er op een goede manier mee omgaat, zal het niet zo lang duren voordat de pijn helemaal verdwijnt. Het kan zijn dat een pijnstiller soms echt noodzakelijk is, dat is waar, zeker als de pijn onhoudbaar is geworden. Maar ook hierbij is het belangrijk om een goed zuiverings- en ontgiftingsprogramma te volgen en voldoende schoon water te drinken. Alle factoren die alles in het lichaam uitdrogen moeten natuurlijk verwijderd worden.

Het Epstein Barr “virus”-exosoom

Het Epstein barr virus-exosoom komt uit de herpesfamilie en heeft zeer veel verschillende varianten. Er zijn varianten van het Epstein Barr exosoom die hun opruimingswerk nogal snel doen, sneller dan dat het lichaam de vrijgekomen toxische stoffen kan afvoeren. Dus er worden andere zenuwcellen geïrriteerd. Dit veroorzaakt de typische symptomen van fibromyalgie en eigenlijk ook van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Om fibromyalgie beter te begrijpen is het belangrijk dat we iets te weten komen over de verschillende stadia van het Epstein barr exosoom.

Het Epstein exosoom is ontstaan pakweg 120 jaar geleden ontstaan in een redelijk onschuldige variant die nu nog bestaat. Het Epstein exosoom in de loop der jaren geëvolueerd door mutaties omdat vergiftiging op het zenuwstelsel ook steeds erger wordt. We krijgen eenvoudigweg veel meer toxische stoffen te verwerken dan pakweg 30 jaar geleden. Er zijn veel chemicaliën waarvan niemand de lange termijn gevolgen van kent. Een ander geheim van het Epstein barr exosoom en andere exosomen is dat dit exosoom het hele leven latent aanwezig zijn in het lichaam en actief wordt van zodra het lichaam daarom vraagt. Via lichaamsvochten wordt dit exosoom overgedragen van generatie op generatie. De moeder geeft het gewoon door aan haar baby. Het kan ook doorgegeven worden door vrijen en sexueel contact. Het exosoom heeft oneindig veel geduld (het leeft eigenlijk niet) en wacht tot het lichaam ze activeert als er vergiftiging en beschadiging van de cellen is ontstaan. Het Epstein Barr exosoom zelf leeft niet en kan ook niet besmettelijk zijn. Het Epstein Barr exosoom heeft geen stofwisselingssysteem of mogelijkheid zich te vermenigvuldigen. 

Het Epstein barr exosoom doorloopt vier cyclussen in het lichaam. Even in het kort iets over de vier cyclussen van dit Epstein barr exosoom. Deze cyclussen worden steeds VOORAFGEGAAN door verdere verspreiding van toxines doorheen de weefsels. Als je het Epstein barr exosoom oploopt en je lichaam is volledig zuiver en proper met emotioneel evenwicht, zal dit exosoom in latente staat aanwezig zijn, zonder meer. Het merendeel van de bevolking heeft een variant van dit exosoom in zich. En ons lichaam bevat ontelbaar vele soorten exosomen die we ons hele leven meedragen. We hoeven dus niet bang te zijn. Exosomen hebben een functie in het opruimen van beschadigde cellen en het ontgiften van het lichaam.

De cyclussen van het epstein barr exosoom 

Maar als er intoxicatie is die de tolerantieniveau van het lichaam heeft overschreden, dan verandert het verhaal. Intoxicatie van het lichaam begint meestal in de spijsvertering, gevolgd door het bloedplasma, dan de spieren en orgaansystemen, het hormonaal systeem om uiteindelijk toe te slaan in het zenuwstelsel. De grote gezondheidsproblemen beginnen als het Epstein barr exosoom grote hoeveelheden door toxines beschadigde bloedcellen of bloedeiwitten vindt. Er volgt een sluimerende periode waarbij dit exosoom door de beschadigde bloedcel wordt vermenigvuldigt. Het exosoom komt dan vrij om alle beschadigde bloedcellen en bloed eiwitten te helpen opruimen. Zolang de intoxicatie de tolerantieniveau van het lichaam niet heeft overschreden gebeurt deze opruiming van beschadigde bloedcellen in stilte zonder merkbare symptomen of een verminderde energieniveau. Dat is de eerste cyclus van het Epstein Barr exosoom.

Als er op een bepaald moment extra toxines in de bloedbaan komen door bijvoorbeeld slechte voeding in combinatie met stress of een trauma waarbij grote hoeveelheden adrenaline worden uitgescheiden, kunnen grote aantallen bloedcellen en bloedeiwitten beschadigd worden, waardoor symptomen gaan ontstaan. Dit geldt ook bij een verzwakking door bijvoorbeeld fysieke uitputting (bijvoorbeeld competitie), of tekort aan een bepaalde essentiële vitamine zoal vitamine B12, een emotioneel trauma, sterfgeval, gebroken hart en fysiek letsel enzovoort. Omdat in deze situaties de lever meestal overbelast is en de spijsvertering niet goed werkt, kan de lymfe ook niet optimaal werken. Het lichaam brengt gifstoffen uit de bloedbaan naar de slijmvliezen van de ademhalingswegen die op hun beurt beschadigd worden en dienen opgeruimd te worden. Dit gebeurt in de vorm van de kusjesziekte of mononucleose (ziekte van pfeiffer) of een hevige keelontsteking. Dit is de tweede cyclus van het Epstein Barr exosoom. De kans is groot bij fibromyalgie dat je ooit deze aandoening hebt gehad,of ten minste een ernstige keelontsteking.

Tijdens het ziekteproces worden veel beschadigde cellen opgeruimd en gifstoffen  vie slijm, pus en soms zelfs bloed afgevoerd naar buiten. Volledig natuurlijk. Maar als dit ziekteproces wordt verstoord door symptomatische bestrijding of het vasthouden van negatieve emoties en stress, blijven een heel deel toxische stoffen achter in het lichaam dat uiteindelijk in de diepere weefsels zal beginnen doordringen, ik denk in de eerste plaats aan het spierweefsel en de ontgiftingsorganen zoals de lever, pancreas en sommige delen van de spijsvertering. Als op deze plaatsen de tolerantie van gifstoffen overschreden wordt zullen daar exosomen zoals het Epstein Barr exosoom geactiveerd worden. Bedenk dat de lever veel toxines, dioxines, zware metalen en veel schadelijke hormonen bevat als gevolg van negatieve emoties of stress. Op een bepaald moment wordt de lever overbelast waardoor de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem verzwakt door de aanhoudende verhoogde concentratie toxische stoffen dat het lichaam niet meer op tijd kan afvoeren. Negatieve emoties en toxische stoffen spelen hierin een cruciale rol in het beschadigen van lichaamscellen.Er komen weer grote hoeveelheden toxische stoffen in het bloed en de spierweefsels terecht dat je een zwaar en loom gevoel geeft. Vermoeidheid neemt toe. De schildklier en de bijnieren beginnen ook uit te putten door de verhoogde concentratie toxische stoffen in het lichaam dat oxidatieve stress veroorzaakt. Deze stress begint geleidelijkaan het zenuwweefsel te vermoeien, aan te tasten. De eerste symptomen van fibromyalgie beginnen duidelijker te manifesteren. Dat is de derde cyclus van het Epstein Barr exosoom.

Maar de variant van het Epstein barr exosoom die betrokken is bij fibromyalgie is het exosoom dat beschadigde zenuwcellen splitst, deelt en oplost samen met enzymen van het lichaam zelf.  Als de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem verder blijft verzwakken door toename van toxische stoffen in het lichaam die verstoppingen veroorzaken in de haarvaten, interstitiële vocht en de lymfe kunnen deze toxische stoffen de beschermlaag (myelineschede) van het zenuwweefsel aantasten. Verstoppingen heeft een voortvloeiende verzuring tot gevolg waarbij lichaamscellen beschadigd worden. Eens zenuwcellen worden beschadigd samen met de myelineschede kan het lichaam niet anders dan exosomen uitnodigen om deze beschadigde zenuwcellen op te ruimen. In dit geval het Epstein Barr exosoom. Er ontstaan (heftige) ontstekingen door het vrijkomen van het ziektegif. Dit ziektegif (letterlijke vertaling van VIRUS uit het Latijn) gaan cytokines of ontstekingseiwitten activeren. Ontstekingssymptomen die gepaard en typische zijn op het zenuwweefsel bij het ziekteproces fibromyalgie. Het probleem dat zich hierbij stelt is dat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem de vrijgekomen gifstoffen van de opgeruimde beschadigde zenuwcellen bijna niet kan afvoeren waardoor andere zenuwcellen beschadigd worden en de ontstekingsreacties chronisch van aard worden. Het vierde cyclus van het Epstein Barr exosoom. Het zijn meestal exosomen en lichaamseigen enzymen die beschadigde zenuwcellen opruimen. Deze vicieuze cirkel is wat men noemt een laaggradige ontsteking of chronische ontsteking. Gifstoffen en negatieve emoties zoals trauma’s zijn de echte oorzaak.

De rol van de spijsvertering en de lymfe

De spijsvertering en de lymfe zijn de grootste ontsnappingsroutes voor schadelijke stoffen, dat het lichaam heeft om zich dagelijks te kunnen ontgiften en zuiveren. Daarnaast zijn de longen, de huid, de pancreas en uiteindelijk ook de nieren betrokken bij het ontgiftingswerk. (De nieren hebben een oorspronkelijke functie om alle spiegels in het bloed in evenwicht te houden). Maar bij de meeste mensen met fibromyalgie werkt de spijsvertering niet goed. Vermits de lymfe voor 80% verbonden is met de darmen kan de lymfe ook zijn ontgiftingswerk niet goed doen. De darmflora wordt verstoord door een verzwakte spijsvertering (darmen ontvangen onvoldoende verteerd voedsel) waarbij een overgroei ontstaat van schadelijk organismen en daardoor wordt de darmflora in ernstige mate verstoort waarbij de resorptie van voedingsstoffen in het gedrang komt. Deze situatie verhindert het lichaam bij zijn dagelijkse ontgiftingswerk waardoor de lever en andere organen overlast worden. Als er dan nog een bacteriële overgroei komt op de spijsvertering, denk maar aan de streptokokken raakt de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem nog meer in “verwarring” en verzwakt verder. Naast de giftige neurotoxines en andere toxines in het lichaam, moet het plots ook “destructieve”, eigenlijk de overgroei van bacteriën bestrijden als gevolg van overgroei die ontstaat door gifstoffen. Begrijp je hoe moeilijk het wordt voor het lichaam om zich in deze omstandigheden te ontgiften? Opstapeling is het gevolg met een voortvloeiende verzuring. Er worden steeds meer cellen beschadigd, het gehalte aan ontstekingsmarkers stijgt, zeker voor het zenuwweefsel. Het is een vicieuze cirkel dat altijd leidt tot chroniciteit.

Krijg je weer een emotionele opdoffer, of fysiek letsel of uitputting worden weer stresshormonen aangemaakt (negatieve hormonen beschadigen altijd cellen). Er komen steeds meer stukjes myelineschede los als gevolg van negatieve neurotransmitters en toxines. De zenuwcellen die door beschadiging van hun beschermingslaag in contact komen met lichaamssappen worden sterk beschadigd met jarenlange ontstekingen tot gevolg. Mensen met fibromyalgie worden echt belaagd en ondermijnt door toxines en uiteindelijk wordt het gehele centrale zenuwstelsel aangetast. Dit veroorzaakt de aanhoudende pijn, oververmoeidheid, niet aangeraakt kunnen worden en vele andere problemen zoals mentale uitputting.

Disclaimer:

Dit naslagwerk heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles in het werk gesteld om dit naslagwerk zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die dit naslagwerk bevat. Het gebruik van de informatie die in dit naslagwerk aan bod komt, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Indien u vragen heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *