Gaan we onze tijd verspillen door naar fouten te zoeken bij anderen?

Hoeveel fouten je ook maakt. Hoe weinig progressie je ook boekt. Je ligt altijd mijlenver voor op zij die niets doen. Er is geen pad naar vrede. Vrede is het pad. Laat een mooi vandaag niet bederven door te piekeren over een slecht gisteren. Alle grote mensen zijn eerst kinderen geweest. Maar slechts een heel enkele herinnert het zich. Je hebt gehandeld aan de hand van wat je wist. Toen je het beter wist, deed je het beter. Wat ons vreugde geeft? Anderen vreugde brengen! Iedereen is anders… en dat is juist zo fijn! Het gaat er in het leven niet om volmaakt te zijn. Het gaat erom dat je elke dag beter wordt. Er zijn miljoenen manieren om gelukkig te worden. Maar allemaal beginnen ze met zelfacceptatie. Ontspannen is loslaten dat je jezelf moet bewijzen.

Iedereen heeft het recht nee te zeggen zonder zich schuldig te voelen. Ben ik goed genoeg? Ja, dat ben ik. Je voelt je al direct beter wanneer je stopt met jezelf wijs te maken dat het slecht met je gaat. Gebruik jouw verleden niet als hangmat maar als springplank. We hebben maar twee opdrachten die we in ons leven hebben uit te voeren: groeien en genieten. Denk eens in energie. Wat voedt mij en wat eet mij op? Gaan we onze tijd verspillen door naar fouten te zoeken bij anderen? Het is nooit te laat om te worden wie je had kunnen zijn. Als je altijd normaal probeert te doen, zal je nooit ontdekken hoe bijzonder je kunt zijn. Liefhebben is het beste voor de ander wensen. Waar een weg is, is ook een weg terug.

Rust, ontspanning en vrede behoren tot de elementen van geluk. Als je leeft in ontkenning, zal je altijd slachtoffer blijven. Slechts zij die geheeld willen worden stappen voorwaarts. Wat je nog te leren hebt, blijft terugkomen. Zelfacceptatie is stoppen met energie verspillen aan vechten tegen jezelf. De inspiratie die je zoekt zit al in je. Wees stil en luister. Als je spreekt vanuit je verstand, luisteren mensen met hun verstand. Als je spreekt vanuit je hart, luisteren mensen met hun hart. Je moest eens weten hoe positief anderen over je denken. We hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar geleend van onze kinderen. Het grote misverstand van vooruitgang is dat de natuur vernietigen erbij hoort. In ieders hoofd schuilt een pessimist en een optimist. Naar wie luister je?

Een van de beste lessen die je kunt leren in het leven, is de kunst om kalm te blijven. Je zult verbaasd zijn hoe sterk je bent wanneer sterk zijn het enige is dat rest. Een kleinigheid drijft mensen uit elkaar. Een catastrofe brengt ze tot elkaar. Wie je bent blijkt niet in goede tijden maar in tijden van nood. Het mooiste geschenk dat je kunt geven, is een stukje van jezelf. Pas je nooit aan om anderen te behagen maar wees de persoon die je zelf wilt zijn. Neem regelmatig pauzes. Zo geef je oplossingen de kans zich spontaan aan te dienen. Wie wil helpen, vindt een middel. Wie niet wil helpen, vindt een excuus.  Richt je niet op mensen die je irriteren maar op mensen die je inspireren. De tijd is een kleermaker die zich specialiseert in veranderingen. Echte liefde verandert en groeit met de tijd en ontdekt nieuwe manieren om zich uit te drukken. Verhef je woorden, niet je stem. Het is de regen die bloemen laat groeien, niet de donder.

Schaam je niet voor jezelf. Stop met de meest perfecte persoon in de samenleving te willen zijn. Kies je ervoor gevangene te blijven van je verleden of word je de pionier van je toekomst? Verstand zit in het hoofd, intuïtie in het hart. Intelligentie combineert beide. Jezelf durven zijn is het mooiste geschenk dat jij jezelf kunt geven. Als je altijd probeert normaal te doen, zul je nooit ontdekken hoe geweldig je kunt zijn. Laat je innerlijke stem nooit overschreeuwen door het lawaai van de meningen van anderen. De grote kracht van zelfrespect is dat het ons bevrijdt van de verwachtingen van anderen. Wie zichzelf kent is mild voor een ander. Niets kalmeert zo zeer als een genomen besluit. De kunst van het leven is op tijd mee te veranderen als het leven verandert.

Weet je nog wie je was voordat de wereld je wijsmaakte wie je moet zijn? Als je dankbaarheid in jezelf oproept, smelten onvriendelijke gedachten weg. Het is gemakkelijk om te blijven hangen in mineur. Maar die knop omzetten brengt me zoveel meer! Mijn religie is vriendelijkheid. Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. Maak gerust fouten. Liefde en hoest kun je niet verbergen. Perfectie bestaat niet in het universum; ze is verzonnen door de mensheid. Een eigenschap van stress is dat het je verblindt voor de mooie dingen in je leven. Problemen komen niet toevallig op je weg. Het zijn aanwijzingen die je moet ontcijferen. Anderen kunnen niet raden wat je denkt; als je iets wilt, vraag er dan gewoon om. Met het antwoord kan je verder.

Naar de hemel ga je voor het klimaat, naar de hel voor het gezelschap. Eens waren we apen, maar zelfs nu is de mens meer een aap dan welke aap dan ook. Veel mensen doen zichzelf tekort door niet te durven afwijken van wat anderen van ze verwachten. Veel mensen menen dat het iets verdienstelijk is, een geringe dunk te hebben van zichzelf. Het is de armzaligste vorm van hoogmoed. Nutteloze informatie bestaat niet, het is kennis waarvan je niet weet hoe je het moet toepassen. Gelukkig kent de natuur het geheim en glimlacht. Wees je leven lang vrolijk. Werk niet meer dan noodzakelijk is. Neem tijd voor plezier. Niets waarvan jij begrijpt dat het onecht is, kan pijn geven. Vergankelijkheid is de enige waarheid.

 

De waarheid verandert niet doordat zij al dan niet wordt gelooft door de meerderheid van het volk. Kennis van jezelf is kennis van God. Je kunt alleen van anderen houden als je ‘van jezelf houdt’, zoals het oneindige ons opdraagt, en dat eigenliefde dus de poort tot naastenliefde is. vul eerst jezelf vol met liefde, je zult het dan rijkelijk in overvloed aan je naaste schenken. Wie gelukkig is om het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen. Een intuïtieve geest is een godsgeschenk, het rationele verstand een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten. 

 

Laat ons geen vooruitgang noemen, waar een ander aan ten onder gaat. Laat ons geen groei noemen, waar een ander minder van wordt. Laat ons geen vrijheid noemen wat een ander het recht ontneemt om zichzelf te zijn. Laat ons geen gemeenschap noemen, waar de minste niet de minste aandacht krijgt, we zijn allen gelijkwaardig. Laat ons zelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien. Gandhi.

 

Dat ik liefde mag brengen waar haat heerst

* dat ik de geest van vergeving mag brengen waar onrecht heerst

* dat ik eendracht mag brengen waar tweedracht heerst

* dat ik waarheid mag brengen waar dwaling heerst

* dat ik hoop mag brengen waar twijfel heerst

* dat ik licht mag brengen waar schaduwen heersen

* dat ik vreugde mag brengen waar droefenis heerst.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Wanneer je iemand het zwijgen oplegt, bewijs je niet dat die persoon fout heeft, maar dat je bang bent van wat hij zou zeggen. Kerngezond zijn betekent dat je geen vaccin nodig hebt. Censuur is een bekentenis van vrees voor de waarheid. Elke keer als wij onrecht waarnemen en niets doen, dan trainen we ons karakter om passief te zijn in de aanwezigheid van onrecht waarbij we uiteindelijk elk vermogen verliezen om onszelf, en degene die we liefhebben te verdedigen.Volg je hart, wil dat klopt. Al het goede begint met houden van wie je bent. Een vredige, relatie met jezelf. [...]

    By Published On: 05/02/2024
  • Vriendelijkheid is de gouden schakel die de wereld bijeen houdt. Als je kijkt naar het mooie in je leven, zal dit meer worden. Als je kijkt naar wat je niet hebt, zul je nooit genoeg hebben. Er is geen betere manier om respect te tonen dan naar iemand te luisteren. Echt luisteren is de bereidheid om te veranderen door wat je hoort. Geluk ligt niet voor het oprapen. Het komt voort uit je eigen handelen. Kies ervoor om optimistisch te zijn. Dat voelt beter. Als jouw mening die van de meerderheid is, wordt het tijd om eens goed na te [...]

    By Published On: 05/02/2024
  • Houden van jezelf is zelf kiezen hoe jij je tijd en energie gebruikt. Om te slagen moet je met zoveel passie in iets geloven dat het realiteit wordt. Wanneer je een fout toegeeft, ben je weer iets wijzer dan toen je hem beging. Als je kijkt naar wat er wel is, wat is er dan veel! Tel je zegeningen. En als het leven moeilijk is, tel ze dan luider. We zijn bang de controle te verliezen. Maar hoe kun je iets verliezen wat je nooit hebt gehad? Blijf altijd positief; je lichaam hoort alles wat je denkt. Goede beslissingen komen [...]

    By Published On: 05/02/2024