Geheime oorzaken diabetes deel 4

Bijnieruitputting

Glucose is brandstof voor het lichaam

Een andere geheime oorzaak van diabetes en hypoglykemie waar er niet altijd aan gedacht wordt is bijnieruitputting. Bijnieruitputting verstoort de gehele hormoonhuishouding, en de pancreas is eveneens een endocriene klier dat drie soorten hormonen produceert: insuline, glucagon en gastrine. Deze laatste is een hormoon om de productie van maagsappen te stimuleren. Hypoglykemie houdt in dat de bloedglucosespiegel te laag is. Alle organen van het lichaam hebben suiker nodig om te kunnen functioneren en voor de hersenen en het zenuwweefsel is een constante toevoer van suiker zelfs van levensbelang. Een bloedglucosewaarde onder 3,8 millimol per liter (mmol/l) wordt beschouwd als een hypoglykemie.

We weten dat de belangrijkste brandstof voor het lichaam en vooral het zenuwweefsel glucose is. Alles in het lichaam wordt gestuurd door het zenuwweefsel, dit geldt dus ook voor de pancreas.

Glucose zorgt ervoor dat al je lichaamscellen van energie kunnen worden voorzien, glucose is belangrijk voor de zenuwen die de pancreas stimuleren bij de productie van insuline en glucagon door de en bèta- en alfa cellen in de eilandjes van langerhans van de pancreas. Glucose is ook brandstof bij de opbouw van spierweefsel als de ontwikkeling ervan en het herstellen van beschadigd weefsel.

Het lichaam is in staat om het voedsel te verwerken tot glucose dat via de bloedstroom tot aan alle lichaamscellen wordt getransporteerd. Voor de opname is er insuline nodig dat door de pancreas geleverd wordt. De pancreas houdt constant de bloedsuikerspiegel bij in samenwerking met de nieren, de lever, de bijnieren, de schildklier en de hypothalamus. Als er een verhoging is van de bloedsuikerspiegel zal de pancreas reageren door het hormoon insuline af te scheiden in het bloed. Insuline bindt zich met de glucose, gaat zich vervolgens vasthechten aan de insulinereceptoren van de cellen die dan deze glucose kunnen binnenlaten. Voor een constante energielevering aan alle lichaamscellen is het dus belangrijk dat er constante glucosewaarden zijn in het bloed.

Als er meer glucose is dan de cellen nodig hebben kan insuline de overtollige glucose omzetten in glycogeen, een lange glucoseketen en die vervolgens opslaan in de lever en de spieren. Als je glucosespiegel te laag wordt door bijvoorbeeld een intensieve inspanning zal de pancreas het hormoon glucagon uitscheiden die de opgeslagen glycogeen reserves zal omzetten in voedende glucose voor de lichaamscellen. Dit wil natuurlijk zeggen dat de lever en het endocriene systeem in goede conditie moeten zijn. Zuiver en geen afvalstoffen en/of giftige toxines bevatten. Het gaat mis in je lichaam als de pancreas echter onvoldoende insuline aanmaakt, dat is diabetes) of als de lichaamscellen de insuline niet binden en daardoor ook geen glucose opnemen en dat heet insulineresistentie. Wat weinig mensen en artsen dus weten is dat de bijnieren hierin een voorname rol in spelen.

Als de bijnieren lijden onder uitputting, hetgeen vaak voorkomt in ons stressvolle leven leidt dit tot uitputting en zelfs ontsteking van de pancreas en uiteindelijk tot pancreaskanker.

Stresshormonen, verstoorde spijsvertering en de uitgeputte pancreas

Symptomen van diabetes type 2 zijn vooral veel dorst, droge mond en veel moeten plassen, dit omdat je nieren extreem hard moeten werken om de overtollige suiker uit je bloed te halen. Verder kun je bij diabetes type 2 slechter zien, het zicht wordt wazig hetgeen veroorzaakt wordt omdat je lichaam veel water onttrekt om overtollige glucose via de nieren af te voeren. Je krijgt dikwijls een onweerstaanbare trek in zoet of voeding met veel zetmeel, dit wordt veroorzaakt doordat de cellen niet in staat zijn om glucose op te nemen en honger lijden. Ze sturen continu een hongersignaal naar de hersenen. Mentaal wordt je prikkelbaarder en vermoeider wegens gebrek aan glucose in het zenuwweefsel. En wat zeker een gevolg is van diabetes type 2 is dat de spijsvertering ontregelt wordt. Jouw pancreas maakt niet alleen insuline en glucagon aan, maar ook veel spijsverteringsenzymen. 

Als je pancreas uitgeput is om insuline te produceren, is hij ook niet in staat om voldoende spijsverteringsenzymen aan te maken waardoor je voeding niet goed verteert en de darmflora onverteerde voeding ontvangt met tal van problemen zoals een destructieve bacteriële of fungale overgroei tot gevolg en verzwakking van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, en het verlies van het vermogen om waardevolle voedingsnutriënten op te nemen.  De lever wordt reeds overbelast in deze conditie. de gal is van minder goede kwaliteit en is nodig om de enzymen van de pancreas te activeren. Hypoglykemie is het rechtstreekse gevolg van verzwakte spijsvertering, leverwerking en bijnieruitputting waarbij je elk uur dalingen kunt krijgen van de bloedsuikerspiegel. Hypoglykemie leidt tot allerlei onplezierige en soms schadelijke effecten. 

De vecht- en vluchtmodus

Glucagon is een hormoon dat glycogeen kan omzetten tot voedende glucose om aan de lichaamscellen te leveren, maar adrenaline en cortisol dat de bijnieren uitscheidt en doen dit ook. Als je lichaam voortdurend onder spanning staat door stress dikwijls samen met een hele reeks emotionele onopgeloste zaken, worden je bijnieren gedwongen om zeer veel adrenaline en cortisol te produceren om jou van noodenergie te kunnen voorzien. Deze bijnier respons is zeer nuttig als je in een levensbedreigende situatie bevindt om de vecht-en vluchtreactie in gang te kunnen zetten. Als je vecht of vlucht zal deze actie al je bijnierhormonen verbranden en zal je lichaam zich herstellen zonder enig probleem. MAAR, als je continu onder stress staat of emotionele problemen vasthoudt zal deze adrenaline niet verbrandt worden en op den duur ernstige schade gaan veroorzaken in de weefsels van al je organen inclusief de pancreas die bovendien continu door de stressadrenaline overspoeld wordt. Adrenaline is net als insuline in hoge concentratie giftig voor het lichaam. 

Als de pancreas als gevolg van angst, stress en emotionele problemen chronisch belast wordt met deze negatieve adrenaline zal de pancreas aangetast worden en kunnen er verhardingen ontstaan. Als je hierbij nog veel geraffineerde suikers eet, teveel dierlijke eiwitten en ten slotte bewerkte geraffineerde oliën en vetstoffen zoals bijvoorbeeld gefrituurde zaken met een cola om jouw stress weg te eten, zal de pancreas sterk gaan uitputten en gaan degenereren met zeer veel stofwisselingsziekten tot gevolg, niet alleen diabetes, maar ook hart- en vaatziekten en kanker. De pancreas wordt aanhoudend verzwakt door al deze negatieve adrenaline, en dit is nog niet alles, je hele lichaam wordt aanhoudend overspoelt door deze stressadrenaline. Stressadrenaline beschadigd lichaamscellen. Beschadigde lichaamscellen worden aantrekkelijk voor opportunistische microben  evenals exosomen (virussen – vals concept). Bij het opruimingswerk van beschadigde cellen kunnen veel neurotoxines ontstaan die een belasting gaan vormen voor het zenuwweefsel. Het zenuwweefsel wordt geïrriteerd en er kunnen ontstekingen ontstaan.

De insuline dat de pancreas in deze omstandigheden nog produceert gaat zich vermengen met deze stress adrenaline, en het gevolg is dat je lichaamscellen insuline gaat associëren met deze stressadrenaline die steeds worden geproduceerd door je bijnieren als gevolg van angst, stress en vastgehouden emoties. Deze vicieuze cirkel zorgt ervoor dat lichaamscellen allergisch gaan reageren op deze insuline/adrenaline mix en beide hormonen gaan vermijden. Met andere woorden, het lichaam komt in opstand tegen deze stress gerelateerde mix van adrenaline en insuline. Insuline is net als adrenaline in grote hoeveelheden giftig voor het lichaam.

Dit is een zeer grote geheime oorzaak van verzwakking van de pancreas, dat op zijn beurt leidt tot een verlaagde insulineproductie. Voortvloeiend een tekort aan insuline dat vervolgens leidt tot een verminderde opname van glucose door alle lichaamscellen. De pancreas is een hormoonproducerende klier en is verbonden met de hele hormoonhuishouding van het lichaam. Als de bijnieren niet goed werken door uitputting zal de pancreas ook niet goed meer kunnen werken. Dit geldt eveneens voor de schildklierwerking.

Ach, onze levensstijl toch, niet vriendelijk voor de pancreas

Overdreven grote maaltijden, denk maar aan de buitensporige vijfgangenmenu’s op de feestdagen waarin zoveel verkeerde voedselcombinaties aanwezig zijn en dan nog eens ‘s avonds laat als de spijsvertering in rust gaat. Dit is zeer schadelijk voor de pancreas, de bijnieren en de gehele hormoonhuishouding. Dit kan absoluut niet goed verteren en onze door de industrie bewerkte geraffineerde vetten en oliën gaan dan nog een buitensporige adrenaline productie veroorzaken. Gewoon omdat de bijnieren het signaal ontvangen dat er grote hoeveelheden gevaarlijke vetstoffen en toxines in het bloed aanwezig zijn. Herlees nog eens het deel over de schadelijkheid van de geïndustrialiseerde geraffineerde oliën en bewerkte vetstoffen zijn voor je lichaam.  Het is zo belangrijk om vetstoffen en Oliën in hun oorspronkelijke natuurlijke staat te consumeren zonder enige vorm van bewerking door de voedingsindustrie.

De adrenaline gaat proberen je spijsvertering te verbeteren om deze slechte vetten door je systeem te loodsen om jou op die manier te beschermen, maar je betaalt hiervoor een hoge prijs, want door dit proces zal na verloop van tijd je pancreas verzwakken en aangetast worden. En dan begint het sneeuwbaleffect in je lichaam. De bijnieren geraken net als de pancreas door deze stresssituaties verzwakt en kunnen beginnen gaan onderpresteren. Dit wil zeggen dat er te weinig adrenaline en cortisol wordt geproduceerd. Beide bijnierhormonen stimuleren in de ochtend de spijsvertering. Bij tekort aan adrenaline en cortisol veroorzaakt door bijnieruitputting zal de pancreas overuren kloppen om dit tekort te compenseren en daarom uitputten. Als deze situatie chronisch wordt raakt je pancreas ontstoken, begint te zwellen en leidt dit onverminderd tot pancreatitis. De ene keer moet de pancreas het te weinig adrenaline en cortisol compenseren, en de andere keer wordt hij daarmee overspoeld.

Complicaties

De pancreas beschadigd daardoor zichzelf omdat hij niet goed kan functioneren door bijnieruitputting. Dit komt omdat de pancreas naast insuline en glucagon ook spijsverteringsenzymen aanmaakt. Om te voorkomen dat deze spijsverteringenzymen de pancreas aanzien als voedsel dat moet worden verteerd, maakt de pancreas ook enzymeblokkers aan om zich daartegen te beschermen. 

Maar als je pancreas uitgeput is door bijnieruitputting en de andere geheime oorzaken van diabetes dat ik reeds heb uitgelegd, kan de pancreas niet genoeg enzymeblokkers aanmaken. Op een gegeven moment zullen de spijsverteringenzymen die door de pancreas worden geproduceerd door tekort aan enzymeblokkers het weefsel in de pancreas aantasten en zal op de koop toe je spijsvertering nog meer gaan verzwakken. Voortvloeiend met nog meer afval en toxines tot gevolg dat uiteindelijk ook in jouw systeem terechtkomt en de lever gaat overbelasten. Met andere woorden, de ene vicieuze cirkel na de andere en de aandoening wordt chronisch met complicaties.  

Toch logisch dat de meeste mensen beginnen te lijden aan overgewicht, obesitas en moeilijkheden ervaren om af te vallen. Pancreatitis en pancreaskanker ontstaan door bijnieruitputting waarbij je onstabiele bijnieren de ene keer te weinig en de andere keer teveel adrenaline en cortisol aanmaken. Veel symptomen van hypoglykemie worden veroorzaakt door hormonen die het lichaam aanmaakt om de bloedglucosespiegel te laten stijgen, voornamelijk adrenaline en cortisol. Een snelle en krachtige hartslag, trillen, transpireren en een slap gevoel zijn tekenen dat het lichaam probeert de bloedglucosespiegel te verhogen. Soms kunnen de genoemde hormonen niet voorkomen dat de bloedglucosespiegel verder daalt. De hersenen gaan minder goed functioneren met risico op verwarring en bewusteloosheid. 

Begin met de oorzaken weg te nemen

Hypoglykemie is tevens een voorbode van diabetes type 2, een schommelend en laag glucoseniveau in het bloed. Dit wijst op een groot probleem met de glucosehuishouding. De pancreas en de lever zijn niet meer in staat om de bloedsuikerspiegel te reguleren. Het kan zich voordoen door de verzwakte spijsvertering omdat de lever overbelast is met afvalstoffen en toxines en daardoor minder goed glycogeen kan opslaan. Het is dus goed om tussen de maaltijden door regelmatig een stuk vers fruit te eten voor gezonde glucose en kalium afgewisseld met een stukje bleekselderij, boerenkool, asperges die natrium bevatten om het maagzuurgehalte te stabiliseren. Nooit vasten of maaltijden overslaan, ook niet als je jouw lichaam wilt zuiveren of ontgiften, doe dit op een natuurlijke manier. Een maaltijd overslaan zal steeds leiden dat je bijnieren extra adrenaline zullen gaan produceren om de kostbare glucose uit de lever en weefsels te halen om te lage bloedsuiker te voorkomen, en dat beschadigd de pancreas verder en zoals ik eerder heb uitgelegd.

Het wordt nu echt duidelijk dat natuurlijke suikers uit zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat dus niet het probleem is bij diabetes. Je kunt zelfs de hele dag door suikerrijk vers fruit eten zonder ooit diabetes te ontwikkelen. Maar wel de combinatie van geraffineerde koolhydraten, teveel dierlijke eiwitten en VOORAL de  consumptie van geraffineerde oliën en bewerkte vetten is het grote probleem die de werking van de lever en de pancreas gaan overbelasten, de receptoren en celmembramen verstoppen waardoor het suiker en insuline gevangen blijft zitten in het bloed. De insuline kan er niet voor zorgen dat de lichaamscellen glucose opnemen.

De lever wordt letterlijk overbelast om de gevangen suiker om te zetten in vet, en gaat alle opgeslagen glycogeen dumpen in het bloed, dit is het beginstadium van hypoglykemie of te lage bloedsuiker omdat er geen reservesuiker meer aanwezig is in de lever in tijden van schaarste zoals een zware geleverde inspanning. De lever is vervolgens niet meer in staat om naar behoren glucose op te slaan en om af te geven. Omvangrijke maaltijden afgewisseld met lange periodes tussen maaltijden zoals vasten of diëten, gaan dit probleem erger maken en uiteindelijk diabetes veroorzaken. Geraffineerde en bewerkte vetten gaan je pancreas overbelasten. Als je pancreas en bijnieren daarnaast nog eens te lijden hebben aan een emotionele belasting, biologische conflicten, dan wordt het lichaam overspoeld met negatieve adrenaline en ontstaat er adrenaline-insulineresistentie gevolgd door diabetes type 2.

Een dieet dat gericht is op zo weinig mogelijk koolhydraten en het vermijden van fruit en met nadruk op het eten van dierlijke eiwitten en alleen groenten wijst dat er niet veel begrepen wordt van het oorzakelijkheid van al deze aandoeningen van de bloedsuikerspiegel zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Het eten van vers zongerijpt fruit en groenten is essentieel voor het genezen van diabetes en hypoglykemie, en het is belangrijk dat je begrijpt dat de verzwakking van je lever, pancreas, bijnieren en het hele endocriene systeem het gevolg is van geraffineerde oliën en bewerkte vetten. Ontgiften en zuiveren is de boodschap. Bitterstoffen en wrange smaak zijn zaken die eer goed zijn voor de lever en de pancreas.

Suiker is slechts de boodschapper die insulineresistentie aan het licht brengt als het gevolg van een vervette lever en pancreas veroorzaakt door geheime oorzaken die ik voorheen uiteengezet heb. Als iemand suiker eet en insulineresistent is dan zorgt dezelfde suiker ogenblikkelijk voor insuline problemen, daarom krijgt de suiker alle aandacht terwijl het niet eens de werkelijke veroorzaker is. Ondertussen kunnen rode bloedcellen versuikerd worden, voornamelijk door geraffineerde suikers en geconcentreerde goede suikers. Deze wel vermijden als je lijdt aan insulineresistentie en diabetes. Natuurlijk zijn geraffineerde suikers en koolhydraten niet gezond, dat is waar en ik zal ze ook niet aanbevelen. Ik beveel ook geen synthetische suikers aan om dezelfde reden.

Maar het is essentieel dat je ervoor zorgt om alle bewerkte en geraffineerde oliën en vetten uit jouw menu schrapt en verwijderd. Doe alles in het werk om je lichaam te zuiveren en te reinigen, de zes smaken met veel aandacht aan scherp, wrang en bitter, nooit een maaltijd overslaan, natuurlijk voedsel en veel specerijen helpen de lever pancreas, bijnieren enzovoort te herstellen en de bloedsuikerspiegel te stabiliseren. Wees bewust dat een insulinespuit weliswaar pieken door hyperglykemie doet dalen, maar het doet niets tegen de belangrijkste oorzaken en hun gevolgen zoals beschadigde pancreas en bijnieren, overbelaste lever die niet goed meer kan functioneren, het chronisch vasthouden van onopgeloste negatieve emoties en insulineresistentie. Bouw een constructief gesprek op met je behandelende arts. Het is zo belangrijk om je bijnieren te ondersteunen. 

Even in het kort: wat kun je nu al doen?

In het kort de eerste stappen wat je al kunt doen: Vermijd vooral kaas, zuivel, room, melk, boter, eieren, consumptie van dierlijke eiwitten stoppen en een tijd vegetarisch leven, oliën en vetten die een industriële bewerking hebben ondergaan en geraffineerde suikers en zetmelen en hun derivaten. Fruit en rauwe honing  van acacia en linde zijn goed, zwarte melasse van suikerriet, stevia enzovoort zijn eveneens goed. Voeding moet natuurvoeding zijn, in onbewerkte oorspronkelijk staat gerijpt in volle zon. Deze onderhouden en ondersteunen je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en hormoonhuishouding, brengen de bloedsuikerspiegel weer in balans, helpen je lichaam op natuurlijke wijze te zuiveren samen met veel specerijen. Papaya, bosbessen, frambozen, spinazie, bleekselderij, boerenkool, kiemen, asperges zijn zeer goed, natuurlijk van biologische herkomst.

Geheime oorzaken diabetes: toxische stoffen die verstoppingen veroorzaken

Er zijn nog andere oorzaken die kunnen leiden tot een verminderde werking van de pancreas. Als je verstoppingen hebt in de basaalmembramen van de lever door eiwitvezels, of in het hart, heb je ook verstoppingen in de kleinste bloedvaten van de pancreas. Verstoppingen in de haarvaatjes van de pancreas door toxines en afvalstoffen die je lichaam niet op tijd kunnen verlaten zijn mede oorzaak waardoor de productie van insuline, glucagon en spijsverteringsenzymen onderdrukt worden.

Het grootste deel van onze chronische ziekten hebben dezelfde oorzaak of oorzaken en kunnen in verschillende delen van het lichaam manifesteren als unieke ziektebeelden of symptomen. Het wordt tijd dat we gaan inzien dat bijvoorbeeld diabetes, kanker, hart- en vaatziekten, aandoeningen van het zenuwweefsel, kanker enzovoort een gezamenlijke dieperliggende oorzaak hebben. Het gaat steeds om verstopping door afvalstoffen, toxines, eiwitvezels en overdadig gebruik van bewerkte geraffineerde voedingsmiddelen en bewerkte vetten en geraffineerde oliën.

Deze inwendige vervuiling verstoort het evenwicht in de ecologie waarin de lichaamscellen leven. Dit leidt naar verzuring met een voortvloeiende zuurstoftekort en celbeschadiging tot gevolg. Daarom hebben al deze ziekten dezelfde behandeling nodig, en is het belangrijk om bij elke ziekte steeds te starten met het zuiveren en ontgiften van het lichaam om de ecologie weer in evenwicht te brengen zodat het zelfgenezend vermogen van het lichaam kan geactiveerd worden.

Verstoppingen door afvalstoffen, toxines, eiwitvezels en geraffineerde zaken zijn oorzaak dat glucose in het bloed gevangen zit. Het eten van suiker kan dan levensgevaarlijk worden, maar het omgekeerde, te weinig glucose in het bloed is ook gevaarlijk. Als hersencellen onvoldoende glucose krijgen is verwarring of bewusteloosheid het gevolg, hetzelfde kan gezegd worden als de cellen van het hart onvoldoende glucose krijgen kan dit resulteren in hartfalen. Het tekort aan suiker kan in elk lichaamsdeel optreden, organen, spieren en endocriene klieren. Zelfs zintuigen gaan minder goed functioneren door een tekort aan suiker. De ogen kunnen het gezichtsvermogen verliezen als er tekort is aan suiker. Geestelijke activiteiten worden steeds moeilijker bij gebrek aan glucose. Het lichaam zal vervolgens reageren met een sterke behoefte aan suikerrijke of zetmeelrijke producten. Het is zo belangrijk dat je kiest voor gezonde voeding in oorspronkelijke staat zoals de natuur het voorziet voor de mens.

Veel mensen gaan voor snelle kant en klare gerechten, met veel snoep, frisdranken zetmeelproducten die allemaal een industriële bewerking en een raffinageproces heeft ondergaan. Maar deze glucose uit al deze geraffineerde bewerkte voedingsmiddelen heeft geen voedende waarde meer voor het lichaam omdat de begeleidende voedende mantelstoffen zijn verwijderd. Deze glucose is extreem zuur geworden voor de lichaamscellen en zijn lege calorieën geworden en dat voedt het lichaam niet. Het lichaam blijft op celniveau honger lijden door een tekort aan voeding en dit leidt tot teveel eten, congestie en uiteindelijk symptomen die variëren van overgewicht tot kanker.

Bij het begin van diabetes type 2 probeert de pancreas meer insuline te produceren om de toenemende verstopping van de aderen en haarvaten op te kunnen lossen. 

Zoals eerder gezegd zijn deze verstoppingen het gevolg door een teveel aan eiwitten, geraffineerde oliën en bewerkte vetten en overdadig gebruik van geraffineerde suiker en zetmeel. Eveneens emotionele toxines zijn zeer schadelijk.

Maar deze aanhoudende verhoogde insulinewaarden leidt ertoe dat er steeds meer cellen hun receptoren gaan sluiten en insulineresistent worden om zich te beschermen tegen de giftigheid van teveel insuline dat zou leiden tot beschadiging en celmutatie. Lichaamscellen hekelen geraffineerde zure suiker. Onthoudt dit!

Insuline is giftig in verhoogde concentratie. Door resistentie te ontwikkelen tegen insuline om zichzelf te beschermen kunnen de cellen geen glucose meer binnenlaten, maar ook geen vetten en eiwitten. Ze lijden liever honger. De pancreas, nieren, hypothalamus en de lever zullen het tekort aan glucose, eiwitten en vetzuren in de cellen opmerken en tegelijkertijd een verhoging van glucose in het bloed waarnemen. Het lichaam heeft in normale omstandigheden een accuraat reguleringsmechanisme dat gestuurd wordt door signalen van enzymen en een uiterst ingewikkeld terugkoppelingsmechanisme van hormonen in de pancreas en  andere endocriene klieren. Als gevolg van  insulineresistentie en diabetes hiervan begint de pancreas de bétacellen op de eilandjes van Langerhans te deactiveren of te vernietigen en niet insuline afhankelijke diabetes type 2 evolueert tot insuline afhankelijke diabetes.

De overbelaste lever

Een andere factor dat mede veroorzaker is van diabetes, zijn verstoppingen in de lever door afvalstoffen, teveel eiwit door overmatig dierlijke producten te consumeren en toxines. De lever produceert gal dat noodzakelijk is voor de activatie van de pancreasenzymen voor een goede werking van de spijsvertering in de twaalfvingerige darm. Als gevolg van de overbelasting van de lever worden er veel intrahepatische stenen gevormd die de galwegen in de lever en de galblaas gaan verstoppen. De productie van gal wordt daardoor verminderd en de spijsvertering zal minder goed werken. Uiteindelijk zal  galslib dat bestaat uit zeer kleine cholesterolstenen met toxines en geoxideerde vetten in de galwegen terechtkomen en de ampulla van vater gaan verstoppen. De ampulla van vater is de plaats waar de galbuis en de pancreas buis samenkomen net voordat het in de twaalfvingerige darm uitmondt. ,Als de toevoer van gal verhinderd is worden niet alle spijsverteringsenzymen geactiveerd en elk niet geactiveerd enzym blijft in de pancreas achter. Dit kan leiden tot ernstige beschadiging van het pancreasweefsel en is een veelvoorkomende oorzaak van pancreatitis, diabetes en pancreaskanker.

Het gevolg is dat de pancreas de productie van insuline gaat verminderen. Je ziet hoe belangrijk het is om je levensstijl en voedingskeuze aan te passen zodat het lichaam steeds in staat is om zichzelf te ontgiften en te zuiveren. Dat voorkomt ziekten.

Het probleem van overgewicht en/of obesitas dat we in onze maatschappij zien, (de kinderen ontsnappen er niet aan) is een indicator dat er ernstige stofwisselingsproblemen zijn die leiden naar chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Het lichaam maakt extra vetcellen aan door het teveel aan waardeloze geraffineerde suikers om te zetten in vetten dat in vetcellen kan opgeslagen worden.  Tegelijkertijd gebruikt het lichaam dit vet om veel giftige toxines te isoleren om de gezonde lichaamscellen te beschermen tegen irritatie van deze giftige stoffen. Deze toxines zijn afkomstig enerzijds van onopgeloste emotionele problemen en conflicten, stress enzovoort, anderzijds door lichaamsvreemde toegevoegde stoffen in de voeding. Deze zijn dan nog eens bewerkt en geraffineerd, ze bevatten bijna geen echte voeding meer voor het lichaam.

Het lichaam kan echt niet veel doen met de calorieën die in donuts, fastfood, gefrituurde kip, veredelde tarwe en aardappels, hamburgers, pasta, frisdranken enzovoort aanwezig zijn. Naarmate de consumptie van lege waardeloze calorieën en de grote hoeveelheden snel opneembare suikers zoals bijvoorbeeld uit frisdranken toemeemt zal het risico op de ontwikkeling van diabetes, hart- en vaatziekten en kanker alleen maar groter worden. Al deze geraffineerde bewerkte voedingstoffen veroorzaken een snelle stijging van de bloedsuikerspiegel waardoor de pancreas verplicht wordt om de productie van insuline te stimuleren. Uiteindelijk realiseert het lichaam dat er teveel insuline in het bloed aanwezig is omdat lichaamscellen deze lege zure waardeloze calorieën en glucose niet willen en hun receptoren sluiten. Het lichaam maakt stoffen aan om de productie van insuline te onderdrukken, en deze natuurlijke reactie van het lichaam leidt uiteindelijk tot diabetes. Een toenemend aantal mensen met de diagnose diabetes lijden tevens aan overgewicht. Eén persoon met overgewicht of obesitas zal door de abnormale hoeveelheid nieuwe lichaamscellen (die ook voedingstoffen moeten hebben om te overleven) de pancreas verder uitputten. Hoewel de pancreas eerst nog voldoende insuline produceert of een klein beetje meer, zal overgewicht of obesitas leiden naar een relatief insulinetekort.

Doordat de pancreas aanhoudend meer insuline moet produceren veroorzaakt door overgewicht of obesitas zal hij op den duur slechter gaan werken met eveneens een verminderde productie van spijsverteringsenzymen waardoor de spijsvertering niet goed kan functioneren. Er ontstaat een vicieuze cirkel van opstapeling afvalstoffen en toxines door de verzwakte spijsvertering met meer verstoppingen tot gevolg, verminderde opname voedingstoffen en diabetes en andere chronische aandoeningen krijgen steeds ergere symptomen. Ofwel complicaties. Dit kan leiden tot diabetische retinopathie dat tot blindheid kan evolueren, de meest voorkomende oog complicatie van diabetes type 1 als type 2. Andere complicaties van diabetes zijn schade aan de huid, het tandvlees, de tanden en de zenuwen zoals neuropathie (dit laatste is dikwijls gecombineerd met een virale aantasting op het zenuwweefsel). Afwijkingen van grote en kleine bloedvaten komen ook veel voor. In zeer ernstige situaties kunnen delen van de voeten afsterven.

Diabetes, hart en vaatziekten, neuropathie en kanker zijn stofwisselingsziekten met een gemeenschappelijke oorzaak, echter met verschillende symptomen. Een chronische ziekte heeft steeds een oorzaak die aanwezig blijft, men kan dus spreken dat de onbehandelde oorzaak jouw vijand is en niet de ziekte of aandoening, het lichaam doet niets verkeerd door diabetes te ontwikkelen. Het zijn overlevingsmechanismen van het lichaam om inwendige vervuiling en verstoppingen op te lossen, maar symptoomgerichte behandelingen onderdrukken het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Neem de oorzaak weg en enkel het symptoom als het symptoom levensbedreigend wordt. Door een insulinespuit te geven gaan de de gezondheidsrisico’s toenemen en dat is niet nodig. Het kan je leven redden bij hyperglykemie of te hoge bloedsuikerwaarden, maar het doet niets aan de oorzaak van diabetes en alle andere stofwisselingsziekten. Een insulinespuit zorgt ervoor dat de weerstand van de cellen tegen insuline steeds groter wordt en dat dwingt de pancreas om steeds meer insulineproducerende bétacellen te vernietigen. Een insulinespuit is juist oorzaak dat de patiënt met diabetes type 2 niet kan herstellen.

Natuurlijke middelen

Er zijn natuurlijke middelen die een injectie met insuline kunnen vervangen.

Elke dag een theelepel Ceylon kaneel helpt je lichaam en de pancreas om de bloedsuikerwaarden te herstellen. Ceylon kaneel is werkzaam tegen diabetes type 2 en insulineresistentie. Ceylon kaneel heeft een krachtige reinigende werking in het lichaam en is beter dan gewone kaneel. Eén theelepel per dag is niet schadelijk, maar gezond. Kaneel bevat veel mangaan, calcium, ijzer en magnesium. Deze combinatie is zeer goed voor de cognitieve ontwikkeling en de insuline producerende bètacellen in de pancreas. Ceylon kaneel geeft een gematigde aanhoudende warmte af in het maag- en darmkanaal en stimuleert de spijsvertering. Ceylon kaneel bevat de smaken zoet, scherp, bitter en wrang. De drie reinigende smaken zijn aanwezig, en vooral bitter en wrang zijn zeer goed voor de lever en de pancreas.

Je krijgt eenvoudigweg meer energie nadat je Ceylon kaneel hebt gegeten. De positieve effecten van Ceylon kaneel worden verstrekt als het ingenomen wordt in combinatie met rauwe honing. Ook de krachtige werking van honing wordt hierdoor versterkt. Voor diabetes type 2 en insulineresistentie is rauwe honing, acacia honing en lindebloesemhoning aangewezen en gezond. Therapeutisch is de Ceylon kaneel werkzaam tegen aandoeningen van  de ademhalingswegen en hoest. Gebruik het royaal in je voeding zoals desserts. Ceylon kaneel is werkt slijmverdrijvend en verwarmend. Het zuivert het bloed en werkt pijnstillend, is antibacterieel, antiseptisch en anti-schimmel. Kaneel versterkt de eetlust en ontgift de spijsvertering, een must voor mensen met diabetes.

Grote hoeveelheden kurkuma heeft een vergelijkbare werking. Het blootstellen van het hele lichaam aan de zon heeft een krachtige reinigende werking en stimuleert de productie van vitamine D, dat een hormoonachtige structuur heeft en tevens de pancreas ondersteunt met de productie van insuline. Vitamine D helpt de cellen om weer insuline op te nemen. Het is wel belangrijk dat je geen zonnebrandmiddelen gebruikt omdat dit de lever en de pancreas sterk vervuild. Luister steeds naar je lichaam en bouw reeds in het vroege voorjaar het zonnen op. Blijf steeds in beweging als je in de zon loopt. Zonlicht en natuurzuivere voeding in oorspronkelijke staat hebben een beter bloedsuiker regulerend effect dan een insulinespuit. Uiteindelijk is het echt de moeite waard als je insuline afhankelijke diabetes hebt om eens een paar maand veganistisch te gaan eten met voeding dat de natuur heeft voorzien voor de mens, je zult verbaasd zijn over de resultaten. 

Het weglaten van dierlijke eiwitten, geraffineerde suikers en zetmelen, geraffineerde oliën en bewerkte vetten, in de zon te lopen, het lichaam te reinigen en te zuiveren en de lever te helpen met zuiveren, oplossen van emotionele instabiliteit zijn allemaal efficiënte manieren om het lichaam te helpen om evenwicht te creëren en het zelfgenezend vermogen te stimuleren waarbij problemen met de stofwisseling worden opgelost. Symptomen van een ziekte behandelen zal nooit werken, oorzaken oplossen zal wel werken om het placeboeffect te activeren. Als mensen met diabetes de verantwoordelijkheid nemen voor hun welzijn en gezondheid en dus kiezen voor het leven, gaan ze stap voor stap zichzelf genezen. Het vraagt gewoon: “gooi het roer even om”. 

Disclaimer:

Dit naslagwerk heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles in het werk gesteld om dit naslagwerk zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die dit naslagwerk bevat. Het gebruik van de informatie die in dit naslagwerk aan bod komt, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Indien u vragen heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *