Geheime oorzaken diabetes deel 6

Wat zijn normale bloedsuikerwaarden

Het bloedsuikergehalte (bloedglucose) is de hoeveelheid glucose die in het bloed zit op een bepaald moment. Er zijn twee verschillende waarden die algemeen gehanteerd worden. De bloedsuikerspiegel wordt uitgedrukt in millimol per liter (mmol/l). Behalve in mmol/l wordt de bloedglucosespiegel ook wel in gram/liter (o.a. Frankrijk) of in milligram/deciliter (o.a. Duitsland, België) uitgedrukt.

1 mmol/l = 18 mg/dl = 0,18 g/l

1)- Op nuchtere wijze geprikt: acht uur daarvoor niets gegeten of gedronken behalve water.

Onder de 6.1 mmol/l = geen diabetes

Tussen de 6.1 en 6.9 mmol/l = voorstadium van diabetes en:of insulineresistentie

Boven de 6.9 mmol/l = diabetes

2)- Niet op nuchtere wijze geprikt, ongeveer 90 minuten tot twee uur na de maaltijd. Dit moment heb je de meeste bloedsuiker in het bloed.

Onder de 7.8 mmol/l = geen diabetes

Tussen de 7.8 en 11 mmol/l = moeilijk om een oordeel over te vellen

Boven de 11 mmol/l = diabetes

Midsectie van de vrouw met behulp van lancelet op de vinger.

Heb je diabetes, dan is een bloedglucose (bloedsuikerwaarde) tussen de 4 en 8 mmol/l het beste. Daarmee blijft het risico op lichamelijke gevolgen van diabetes zo klein mogelijk. Je beperkt zo bijvoorbeeld problemen en complicaties met de ogen en de nieren. Een test met een vingerprikje geeft een goede indicatie. In een druppel bloed wordt dan gemeten wat de bloedsuikerwaarde is op dat moment. De uitslag daarvan kan iets anders zijn, omdat de bloedsuiker gemeten in een vingertop anders is dan in een groter bloedvat. Bovendien hebben veel meters een kleine meetafwijking. 

Of iemand diabetes heeft, blijkt uit een bloedonderzoek van een ziekenhuislaboratorium. In het laboratorium kunnen ze de bloedsuikerwaarden bepalen uit zuurstofarm bloed in de grote bloedvaten.

Hypoglycemie (te lage bloedsuikerwaarden) zijn waarden onder 3.8  mmol/l. Hyperglycemie (te hoge bloedsuikerwaarden) zijn waarden die boven 7 à 8 mmol/l bij de nuchtere prik of die boven de 11 à 12,0 mmol/l liggen bij de ‘niet-nuchtere prik’.

Er is een beetje een grijs gebied, afhankelijk van verschillende factoren zoals levensstijl, woonomgeving, immuniteit enzovoort waarmee men bepaalt of je al dan niet diabetes hebt.

In verband met verschillende meettoestellen geef ik hier een omrekentabel:

Deze tabel is alleen bedoeld als informatie.

mmol/l     mg/dl      mmol/l    mg/dl      mmol/l      mg/dl 

2,1          37,8        6,1         109,8      10,1          181,8 

2,2          39,6        6,2         111,6       10,2         183,6 

2,3          41,4        6,3         113,4       10,3         185,4 

2,4          43,2        6,4         115,2       10,4         187,2 

2,5          45           6,5         117          10,5         189 

2,6          46,8        6,6         118,8       10,6         190,8 

2,7          48,6        6,7         120,6       10,7         192,6 

2,8          50,4        6,8         122,4       10,8         194,4 

2,9          52,2        6,9         124,2       10,9         196,2 

3,0          54           7,0         126          11,0          198 

3,1          55,8        7,1         127,8       11,1          199,8 

3,2          57,6        7,2         129,6       11,2          201,6 

3,3          59,4        7,3         131,4       11,3          203,4 

3,4          61,2        7,4         133,2       11,4          205,2 

3,5          63           7,5         135          11,5          207 

3,6          64,8        7,6         136,8       11,6          208,8 

3,7          66,6        7,7         138,6       11,7          210,6 

3,8          68,4        7,8         140,4       11,8          212,4 

3,9          70,2        7,9         142,2       11,9          214,2 

4,0          72           8,0         144          12,0          216 

4,1          73,8        8,1         145,8       12,1          217,8 

4,2          75,6        8,2         147,6       12,2          219,6 

4,3          77,4        8,3         149,4       12,3          221,4 

4,4          79,2        8,4         151,2       12,4          223,2 

4,5          81           8,5         153          12,5          225 

4,6          82,8        8,6         154,8       12,6          226,8 

4,7          84,6        8,7         156,6       12,7          228,6 

4,8          86,4        8,8         158,4       12,8          230,4 

4,9          88,2        8,9         160,2       12,9          232,2 

5,0          90          9,0          162          13,0          234 

5,1          91,8       9,1          163,8       13,1          235,8 

5,2          93,6       9,2          165,6       13,2          237,6 

5,3          95,4       9,3          167,4       13,3          239,4 

5,4          97,2       9,4          169,2       13,4          241,2 

5,5          99          9,5          171          13,5          243 

5,6         100,8      9,6          172,8       13,6          244,8 

5,7         102,6      9,7          174,6       13,7          246,6 

5,8         104,4      9,8          176,4       13,8          248,4   

5,9         106,2      9,9          178,2       13,9          250,2 

6,0         108        10,0         180          14,0          252

De emotionele lading van diabetes (Christiane Beerlandt)

Algemeen:

Algemeen kan men stellen dat bij diabetes innerlijk verdriet uit de hand loopt. je kunt het geluk niet “vatten”, een innerlijk wenen om warmte, liefde, je zou ernaar grijpen. Zichzelf als klein en machteloos ervaren en dit wensen te keren, door te worden opgenomen  in het zoete buiten zich, in een energiestroom van warmte , door anderen gegeven. maar hieraan kan nooit worden voldaan, zolang men zichzelf waardeloos vindt en men de liefde ontzegt, zolang men zichzelf “het zoete “ ontzegt.

Het ontbreekt je eigenlijk aan moed en je ervaart jezelf als hulpeloos. Het loopt uit in prikkelbaarheid en soms agressie omdat anderen jou niet geven wat je zo behoeft.  je probeert alles te grijpen, de controleren, te regelen, te organiseren, maar met een angstige innerlijke en soms agressief gevoel.  Je overtuigingen waarop je leven is gebouwd, en die je het gevoel geven dat het leven een verdrietige poel is en dat niets moois voor jou is weggelegd en dat, wanneer je het niet zelf grijpt of naar je toe trekt, het leven je helemaal niets zal bieden… Je hebt dus geen vertrouwen in het leven, je beseft niet, dat alle verdriet en droevige gebeurtenissen  in je leven, echter opgeroepen zijn door jouw negatieve overtuigingen. Om toch maar zeker te zijn een beetje liefde te “hebben”, klauw je vast en doe je jezelf vaak pijn, door je op te offeren in ruil voor een klein beetje houvast in het leven, bijvoorbeeld aan en partner. maar je leven wordt zo en gevangenis. je stelt je geluk afhankelijk van een partner, van anderen… maar niet van jezelf. Dit is juist je grote vergissing: het echte geluk kan maar beginnen bij jou. Kom in harmonie, kom tot liefde en een heerlijke relatie zal dan pas volgen. Je leeft niet op je eigen grondvesten. Er zou eens een landmijn moeten onder liggen…wantrouwen naar jezelf toe.

Kernoplossing: kom in liefde tot jezelf. laat alles en iedereen los. Loop terug in je eigen vertrouwen, stop met alles te willen, alles angstig te regelen en in je greep te krijgen. Dit duidt slechts op jouw angsten om je leven zelf te creëren, een mooiere toekomst op te bouwen onder het presidentschap van je bewuste IK. Het leven zit mooi in elkaar, liefde zal naar jou toe stromen wanneer je eerst alles loslaat en je vertrouwen stelt in je diepste zelf. Laat je niet leven zoals in het verleden, klauw je niet vast, het breng alleen nog maar meer verdriet. Laat je leven niet gedirigeerd worden door emoties en ongeloof, zo roep je ellende op. wees overtuigd van een nieuw begin, een nieuwe toekomst van vreugde en vooral van het feit dat jij dit verdient. Jij als een volwaardig autonoom individu. Alleen zo zul je zien dat het leven wel echt de moeite waard wordt. Sta jezelf nu toe om te genieten van al het heerlijke  in je leven! Verdriet verdwijnt bij jouw zelf-erkenning en zelf-liefde. 

Hypoglycemie:

Je weigert nog vanuit je krachtige zelfbewuste IK te leven, je laat je meestromen door je gevoelens, je doet je voor als een klein kind. Je negeert je eigen innerlijke wijsheid en je innerlijke wil verdwijnt. Je zou je zwakker voordoen dan je bent, teneinde je te kunnen wentelen als een slachtoffer, soms aan de voeten van een machtig persoon die het bevel over jou voert. Een mogelijk onbewust, maar oneerlijk spel als een zombie, als een underdog. Maar alles is beter dan je eigen sterke krachten te moeten hanteren, want daar ben je bang voor. Je wantrouwt je eigen aard, een haast onoprecht naar buiten tonen van jezelf leidt tot schuldgevoelens tot het gevoel ergens “slecht” te zijn. Je zou ook anderen niet meer vertrouwen. Je laat je zitten in de greep van anderen… tot een opgekropte agressie je nerveus maakt. uiteindelijk voel je jezelf gans toegesnoerd, je wil los! Echter glurend vanuit je schuilplaats, waag je het toch niet zélf het stuur te grijpen, je bekijkt het leven éénzijdig, emotioneel en je dompelt jezelf onder in een zwarte  inkt. Je zelfbewustzijn mag en kan van jou niet bestaan;

Kernoplossing: ontsnap, hoe moeilijk het ook lijkt, uit deze val die je voor jezelf hebt uitgezet. Kom onder de anderen vandaan en schiet jezelf in alle eerlijkheid vooruit! Geef mensen te verstaan dat jij voortaan voor jezelf zal leven en niet als dienstmeid voor hen. Wees productief, leer lachen in plaats van tranen te koesteren. Arbeid, voortdurende bezigheid, creativiteit  zullen je goed doen. Beschouw jezelf niet als een arm schaap, want je lichaam  zal erop reageren: je ontkent en vergooit ermee je krachten als mens. Op zelfbewuste toon jouw levenslied uitschallen met trompetklanken die je wakker schudden uit je valse slaap. Verander de nefaste overtuigingen die jou een rad voor de ogen hebben gedraaid.

Diabetes type 1:

Angst voor je zelf-wording, angst om te zijn, bijna liever niet-zijn. Je zet je enerzijds schrap om het leven aan te kunnen, anderzijds zou je jezelf wel terug willen trekken. een uiterst fijne gevoeligheid, die openstaat voor de geringste impulsen uit de buitenwereld. deze wereld wordt als te zwaar drukkend ervaren. Je belandt in een milieu, waarbinnen zich vele zaken aan je opdringen. Je ervaart jezelf er niet tegen opgewassen, je kan er niet in het minst greep op krijgen… Onbestemde angsten voor “duiveltjes” die “greep” op je zouden krijgen enzovoort. allemaal als gevolg van je eigen gevoel van duisternis en onveiligheid. dit los je niet in het minst op door jezelf te gaan vastklampen. De psychologische wisselwerking tussen baby en ouder  is meestal zeer sterk. Soms vervult de ene ouder de vervangende rol voor het eigen IK. Duw de kinderen geleidelijk aan, in zekerheid. Op hun eigen voetjes en maak hen duidelijk hoe sterk en betrouwbaar dit IK is. het gaat om autonome kracht en zelf-waardering, zelfliefde. Geldt ook voor volwassenen. 

Kernoplossing: leer de natuur vertrouwen, laat hen al spelenderwijs kennismaken met het fysische, het lichamelijke. Een huisdier kan wonderen doen. Vertrouwen, dat straalt vanuit de opvoeder geldt als een goed medicijn. Liefde, genegenheid en besef van eigenwaarde. er is geen duivel, het is jouw projectie van je angsten. De put van verdriet waarin je zit is geen put. Kom op aarde met beide voeten en leef in het hier en nu, niet in verbeelding en gedachten. Het spontane spel, vrolijkheid… het leven is zoet en veilig. Liefde verjaagt elke angst. Geloof in je oersterke basis-kern, jouw engelen kern. Laat los en creëer zelf je leven. Laat je hart stralen.

Diabetes type 2: kinderen:

je zou jezelf forceren, bijvoorbeeld door een te brede spreidstand aan te nemen hier op aarde, waardoor spieren en pezen in de liesstreek en de dijen pijn doen, en opengetrokken worden. je wilt te ver reiken, een te brede ruimte overspannen, bevatten. Een forceren, waarom? Om te bemachtigen, jezelf te bewijzen, om toch maar te winnen, de beker te halen of iets te kunnen bekomen. of is het uit angst dat iets je zou ontgaan, om te voldoen aan de verwachtingen van anderen? Goed over te komen, goedgekeurd worden. maar je doet op deze wijze jezelf pijn. je zit boordevol krachten, maar weet er niet meteen goed mee om te gaan omdat jou niet duidelijk is dat zachtheid en liefde naar jezelf toe de voorwaarden zijn om tot sterke handelingen en acties te komen. Je wil wel met je gevoelens bij je lichaam komen, diep doorvoelde  rode gloed in elke vezel van je lichaam, maar je lijkt er niet meteen bij te kunnen. maar dit kan je oplossen.

Kernoplossing: wat vraagt het leven hier? Kijk naar de samengebalde vuist (onmacht, de rode scheppingskrachten, de zachte liefde in zichzelf te verwezenlijken. Met andere woorden jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben) die eerst je broekzak en mogelijk de waarde van materie overschatte, materie zonder ziel.  Keer diep in je binnenste en kom in vrede en vreugde tot jezelf. Zelfliefde en geen verzet tegen liefde in het algemeen. Ontspan de vuist en laat het materieel geleidelijk aan los. Ook het geldelijke. Alles wat goed is voor je komt op je weg als je niet langer begeert. Niet boos zijn omdat iets niet verloopt zoals je het hebben wilt, je windt je anders maar op en je hersenen draaien als gek. Kom tot besef dat niets hoeft vastgegrepen worden, wanneer je vastgrijpt met je kern en macht zal dit tegen het leven indruisen. Het leven vraagt om verzachting en verzoening. Liefde toestaan in je zijn, geen hardheid.

Diabetes type 2: volwassenen:

Iets in jezelf lijkt heel hard nee te zeggen, samengebald van boosheid, het hoofd dicht in de hals getrokken tussen de gespannen schouders, en misschien ook met gebalde vuist. Alsof je jouw eigen gelaat niet meer wilt zien, alsof je eigenlijk geen contact meer met jezelf wilt. Een nijdige weigering om nog langer op deze wijze verder te leven. Alsof jij jezelf  en je leven verdoemt. Krachten bollen samen, in onmacht, in weigering… ja een weigering om zacht te zijn voor jezelf, om jezelf de verwarming en de liefde te geven die jij zo behoeft.  Je bent zo hard voor jezelf, zo boos, zo weigerachtig  om jezelf te laten zijn wie je bent, in de allergrootste liefde! En je verwacht het bijgevolg van andere mensen, maar dit kan niet. Geef het eerst aan jezelf. Zeg eerst JA aan jezelf, geef eerst aan jezelf. Dan pas kan je harmonische liefdevolle relatie met anderen komen. Stop met deze zelfsnijdende zelfdestructie. Mogelijk vind je het heel moeilijk ,om uit de bestaande situatie te geraken. Je nagelt jezelf als het ware vast aan de grond, aan het kruis en weigert nog verder één stap te zetten. je kan niet meer, je wil niet meer. Je duwt je weg in grijze sferen, in plaats van op een vreugdevolle wijze jezelf te ontdekken, ermee naar buiten te komen. Alsof jij helemaal niet meer houdt van jezelf of van je lichaam, of van een deel van je lichaam, of van het feit dat je ouder wordt. Eeuwig jong, ja dat kan je zijn. En aanzie in hemelsnaam schoonheid niet volgens geïndoctrineerde normen van de maatschappij. De werkelijke schoonheid straalt van binnenuit, doorheen het lichaam naar buiten uit omdat deze schoonheid onvergankelijk is.

Kernoplossing: Kom tot hoger bewustzijn, richt je vanuit het hart, in dankbaarheid, naar het hogere in jezelf. Daar woont het geluk, daar woont tevredenheid! Grijp niet meer maar geef aandacht.  Aandacht aan jezelf, aan anderen met een open hart. Sluit je niet op, breek jezelf niet langer hard af. Ben je boos op de andere in het leven, omdat je meent dat ze het kwaad bedoelen, dat ze jou niet geven wat jij nodig hebt. Jij kan maar jezelf geven wat je nodig hebt: en dat is de nobele erkenning van je totale zelf. kom nader bij je hart en klim naar de nobele hoogten in jezelf. Daar vind je vrede, daar is plaats voor tederheid, genegenheid, liefde en dankbare beleving van jezelf, van het leven, van mensen rondom jou die goed zijn. Anker je diep in het eigen wezen en kom tevoorschijn met volle gelaat. Stop je niet langer boos weg; maar open je vizier voor mooie zaken die het kleven aan jou wenst te openbaren. Zeg JA aan het leven, aan jezelf, aan het leven dat zich voor je aanbiedt en dan kan je vanuit een sfeer van dankbaarheid jouw leven zelf dirigeren naar een mooie toekomst. Weet dat, zodra jij eisen, begeerte, boosheid, hardheid, zelfdestructie en zuigkracht in jezelf toelaat, jij jezelf eigenlijk uit het leven weg bant! Kom heel dichtbij je hart en stel je open voor de allerzachtste sferen in jezelf, laat binnenstromen. Grijp niet, laat los, bal je niet zo kwaad toe, maar ontvouw jezelf.

Stel je open, geef je over aan de liefde en tot aan het echte leven in dankbaarheid  om jouw zijn in waarachtige schoonheid en eeuwigdurende jeugdigheid vanuit het hart: JIJ! 

Zwangerschapsdiabetes:

Jij bent eigenlijk nog zwanger van jezelf en dan is die kleine daar al. Jij voelt jezelf nog afhankelijk en klein, eerder minderwaardig en angstig teruggetrokken, misschien verlegen. Jij doet je mogelijk groot voor, met sterk verantwoordelijkheidsgevoel en je tracht het allemaal wel te omvatten, maar innerlijk voel jij je angstig, ook voor hetgeen komen zal. Het lijkt wel of die kleine je soms bedreigt, of hij op je zal klimmen en jouw plaats innemen. Jij voelt je bedreigd, omdat jij nog niet ten volle jouw volwaardige plaats durft in te nemen. Jij durft je bewustzijn krachten niet echt laten doorstromen, jij remt jezelf. Jij voelt je maar een sukkel, onhandig, jij durft je je ware natuur, je gevoelens niet echt te tonen. Mogelijk was jij reeds beschaamd om je dik-zijn en nu wordt er nog een schepje bovenop gedaan. nu voel jij je helemaal niet meer geaccepteerd door de buitenwereld, omdat jij jezelf ondergeschikt stelt aan de anderen. Jij bent zelf nog een beetje baby, jij leeft niet op je eigen stevige fundamenten, integendeel, jij twijfelt aan jezelf. Jij voelt je loom, traag of lui, jij breekt jezelf voortdurend af. Je bent soms zo verdrietig om jezelf. Jij voelt je soms maar een dwaze ezel. Jouw natuurlijke spontaniteit  en je gevoelens worden onvoldoende naar buiten ontrolt . Jij verlangt liefde en goedkeuring van buitenaf, in plaats van jezelf de liefde te schenken. Angst dat het je allemaal zal overstijgen.

Kernoplossing: laat de bloem die je bent openbloeien en ontdek je eigen schoonheid. Zelfstandigheid, autonomie, fierheid, humor om je mogelijke tijdelijke onhandigheid of loomheid, vertrouwen in die krachten van jezelf. Jij bent goed zoals je bent op elk moment van het leven, dik of dun, ook wanneer je niet zwanger bent. Haal jezelf niet onderuit. Jij zal je maar bedreigd voelen door een nieuwkomer, zolang jij weigert je leven op zelfbewuste wijze in handen te nemen, zolang jij niet vertrouwt op die onsterfelijke basis in jezelf. Het wordt tijd dat jij jezelf de liefde schenkt die jij nodig hebt, verwacht niet van een ander datgene wat jij jezelf niet geeft. Angsten zijn overbodig, vertrouwen in jezelf leidt naar een positief levensverloop. Niets gebeurt zomaar toevallig, grijp de teugels nu zelf in handen, zonder je nog te verschuilen. Jij mag zijn wie je bent, zonder je één ogenblik te storen aan wat anderen zeggen. Word je bewust van je uniek-zijn, van jouw specifieke mogelijkheden, van je waarde als mens, van de mogelijkheid om zélf jouw leven te creëren. Het is belangrijk om je voeding aan te passen zolang je nog niet de psycho-emotionele oplossing in jezelf hebt verwezenlijkt.

Diabetes technologie wordt steeds beter

En dat is goed nieuws om het diabetesmanagement bij diabetes type 1 te vergemakkelijken. Deze nieuwe innovatieve hulpmiddelen dienen een tweeledig doel: Enerzijds helpen ze jou om de levensstijl keuzes haalbaar te maken en anderzijds om de glycemische waarden onder controle te houden. Echter staan deze twee doelen soms lijnrecht tegenover elkaar waardoor de resultaten toch kunnen tegenvallen.

CGM of continuous glucosemonitoring

Hierbij wordt een kleine sensor onderhuids geplaatst in de bovenarm of in de buik. Daarmee kan men gemakkelijker de glucoseconcentraties in het onderhuidse weefsel vocht meten. Via een zender worden de waarden geplaatst op de sensor, de sensor stuurt vervolgens de gegevens naar de insulinepomp of de ontvanger. De patiënt blijft de insuline pomp bedienen. Het grote doel hierachter is dat er verschillende alarmen kunnen ingebracht worden zodat je op tijd gewaarschuwd wordt als de glycemiewaarde de vooraf ingestelde waarde overschrijd. Omgekeerd worden gebruikers eveneens gewaarschuwd voor de levensbedreigende hypoglycemie.

Een CGM biedt nog andere voordelen dan enkel waarschuwingen. Volgens onderzoeken verlaagd het effectief de versuikering van de hemoglobine. Dat is een groot pluspunt. Elke 1% vermindering van versuikerde hemoglobine (HbA1c) zal het risico op complicaties eveneens doen verminderen. We denken hierbij aan nierbeschadiging, hartfalen en andere hartproblemen, beroertes, aantasting van de ogen en het zicht en de gevreesde amputaties. CGM geeft jou als patiënt betere gegevens, jij beslist wat je ermee doet. Je kunt CGM gebruiken om jouw glycemische reactie op jouw maaltijden met betere precisie bij te houden. De insulinedosering kun je beter instellen, en dat zal naar waarschijnlijkheid evolueren tot betere bloedglucosewaarden met minder crashes of hoge pieken. 

De valkuil van CGM

Omgekeerd kun je CGM ook gebruiken voor een maaltijd die notoir uitdagend is voor de bolus. De CGM stelt je in staat om de bolus strategie te verfijnen om je glycemische respons te verbeteren. Het probleem dat hierbij echter oprijst is dat het niet echt resulteert in algehele betere bloedsuikers. Innovatieve diabetes technologie dient om jou bij te staan om jouw ziektebeeld beter te beheersen en leefbaar te maken, en dit geldt bij alle vormen van diabetes. Nieuwe technologie, innovatie of medicijnen kunnen nooit bedoeld zijn om een soort “zelfvertrouwen te cultiveren” dat je aanmoedigt om meer ongezonde maaltijden te consumeren en een conventionele levensstijl op na te houden. Ik denk dat dit echt gevaarlijk is en een aantal reële gezondheidsrisico’s met zich zal meebrengen. Diabetesmanagement heeft geen magische toverspreuk: Voedingskeuze, gezonde levensstijl en emotionele balans zijn eveneens cruciaal die je bloedsuikerwaarden positief kunnen beïnvloeden.

Waarom de resultaten van diabetes type 1 niet verbeteren

Volgens onderzoek gepubliceerd het tijdschrift Diabetes Technology and Therapeutics, dat vorig jaar een artikel uitbracht dat trends in Type 1 diabetes management en klinische resultaten wilde analyseren, vielen de resultaten tegen. Ondanks de innovatieve hulpmiddelen en verbeterde medicijnen is de glycemische controle niet verbeterd. Het lijkt zelfs te zijn verslechterd (vooral in de groep van kinderen en adolescenten), A1c is over de hele linie licht toegenomen. 

Het is opvallend dat dit gebeurt tijdens de vooruitgang van onze nieuwe innovatieve technieken en de toegenomen inname van aanvullende glucoseverlagende medicijnen. Hoewel deze negatieve vooruitgang voldoende reden tot ongerustheid zou zijn, is dit niet te wijten aan de potentiële effectiviteit van al deze nieuwe innovatie in de diabetes technologie. Men kan misschien wel zorgen maken over sommige niet-insulines die glucose verlagen. De dag van vandaag hebben mensen met diabetes een betere en betrouwbaardere toolkit voor het beheer en meten van de glycemiewaarde. Waarom glijden dan de resultaten achteruit?

Het probleem van geïndustrialiseerde voeding en verkeerde levensstijl

Algemeen gesteld hebben mensen met diabetes type 1 een slank lichaam. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het chronisch insulinetekort dat verwoestingen aanricht in het lichaam. Voorzichtigheid en de consistentie dat mensen met diabetes hebben aangeleerd is eveneens een waarschijnlijke factor dat het lichaam slank houdt. En mensen met niet-gediagnosticeerde of slecht gecontroleerde diabetes kunnen ook veel gewicht verliezen ongeacht wat ze eten. We zien ondertussen dat het slanke stereotype beeld dat eigen is aan mensen met diabetes type 1 veranderd, en dat deze mensen ook beginnen te lijden aan overgewicht ondanks de introductie van innovatieve diabetes technologie en persoonlijke glucosemeters. 

Wat is er aan de hand?

Voornamelijk jonge mensen met diabetes type 1 krijgen juist overgewicht en kunnen zwaarlijvig worden. De reden moet gezocht worden dat deze groep met jongere mensen vooral kiest om een conventionele ongezonde voedings- en levensstijl op na te houden. Geïndustrialiseerd voedsel dat door bewerking en raffinage zeer veel voedingswaarde heeft verloren, kan nooit een bijdrage leveren aan de gezondheid. Deze leefstijl is oorzaak dat deze mensen meer exogene (van buitenaf toegebracht) insuline moeten gebruiken. Toegenomen exogene insuline stimuleert de gewichtstoename bij deze mensen.

Er ontstaat voor mensen met diabetes type 1 een nieuw gezondheidsrisico als hun lichaamsgewicht overmatig gaat toenemen. Overmatige toename van lichaamsgewicht en toegenomen exogene insuline leidt dikwijls naar insulineresistentie en dubbele diabetes. Dit is een uiterst moeilijke aandoening om de glycemiewaarden goed te beheren en dat houdt een verhoogd risico in op hart- en vaatziekten, beroertes, kanker, nierfalen, amputaties, cataract, zenuwaandoeningen en een vroege dood.

Je moet begrijpen als je diabetes type 1 hebt, dat metabole stoornissen geassocieerd met obesitas, verkeerde levensstijl en slechte geïndustrialiseerde voeding veel gevaarlijker zijn. Dus als patiënt met diabetes type 1 heb je een extra reden om jezelf te stimuleren om gewichtstoename te voorkomen.

Het evenwicht bereiken

Dit is een moeilijk en beladen onderwerp bij diabetes type 1, maar uiteindelijk wel de moeite waard. Ik begrijp dat de meeste mensen onder ons met diabetes type 1 niet zouden willen terugkeren naar de tijd dat artsen waarschuwden om lichaamsbeweging te vermijden en consistente maaltijden te eten op consistente tijdstippen van de dag. Maar toch zit er enige waarheid in deze oude benadering. Een methodische levensstijl en eetgedrag is significant gecorreleerd aan een betere beheersing van de glycemische resultaten.

We kunnen wel dankbaar gebruik maken van innovatieve hulpmiddelen, technologie en verbeterde medicijnen om je in staat te stellen meer te genieten van het leven. We kunnen ons meer bevrijden van het beeld van diabetes type 1 dat ooit werd gezien als een significante belemmering voor spontaniteit en vrijheid in het leven. Vrijheid en spontaniteit kun je juist bereiken als je de mate niet gaat onderschatten waarin een glycemische consistentie enorm kan bijdragen aan een “gevoel” van een normaal leven.

Volgens hetzelfde onderzoek en het rapport Habits of a Great A1c (diabetesdaily.com) is het opvallend dat mensen met diabetes type 1 die methodisch gedrag cultiveren meer kans hebben om een ​​consistent aantal koolhydraten van de ene maaltijd naar de andere te eten. Door dagelijks vergelijkbaar voedsel te eten en op steeds dezelfde tijdstippen, is het gemakkelijker om consistent te zijn met pre-bolus strategieën.

Ik begrijp dat het geen gemakkelijk onderwerp is en waarmee vele diabetes patiënten mee worstelen. Als je een koekje aangeboden krijgt heb je keuze. Je kunt beslissen dat je het koekje weigert, omdat de bloedsuikerspiegel jojo jou niet waard is die op het eten van dit koekje kan volgen. Je kunt beslissen het koekje direct te consumeren net als iedereen. Maar je kunt ook beslissen om de pre-bolus te accepteren en 20 minuten of langer te wachten met het eten van het koekje.

Voor ouders met kinderen die lijden aan diabetes type 1 is deze keuze wel veel meer beladen. Kinderen en adolescenten zijn niet echt goed uitgerust om plezier op korte termijn juist af te wegen op de gevolgen en zorgen op lange termijn. Het is aan ouders of voogden om te beslissen om het kind de dieetregels op te leggen of om ze gewoon kind te laten zijn. Bij dit laatste dienen ze echter bewust te zijn van de mogelijke consequenties. Deze consequenties kunnen voor het kind zowel onvermijdelijke bloedsuiker achtbanen als kans op incrementele langdurige schade aan de gezondheid betekenen.

Als je dit ene koekje accepteert zal het jou allicht wel goed smaken waarbij je ervaart dat je een tijdje goed voelt met een beter humeur. Maar het kan nadien vele stressvolle uren opleveren om de resulterende bloedsuiker achtbaan op te lossen. Het negatieve humeur hierbij voert jouw aandacht sowieso op het benadrukken van de diabetes en daardoor bevestigt je diabetes. Een vicieuze cirkel die niet gemakkelijk te doorbreken is. Je denkt door het eten van het koekje om je toestand even te vergeten, maar het tegenovergestelde is spijtig genoeg realiteit.

Omgaan met diabetes type 1 vereist nog altijd een zorgvuldige bewuste besluitvorming, zowel op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Samen met een consistent methodische levensstijl en eetgedrag. Geavanceerde innovatieve hulpmiddelen en betere medicijnen dienen om gemakkelijker de glycemiewaarde   op te volgen, maar ze dienen niet om ongezond gedrag aan te moedigen. Jezelf ongezond gedrag aanmoedigen is een gevaarlijke grens volgen.

Wat is tijd in bereik?

Time-in-bereik kan eigenlijk worden opgevat als “uur per dag” doorgebracht in-bereik. Het percentage van tijd die een persoon doorbrengt met zijn bloedglucosewaarden in een doel bereik. Het doel bereik is afhankelijk van de persoon, maar idealiter is een richtlijn aan te raden te beginnen met een gebied van 70 tot 180 mg / dl. Tijd-in-bereik vangt zeer veel informatie over hoe bloedglucosewaarden gedurende een dag of na verloop van tijd kunnen variëren

Voordelen van tijd in bereik

Eén resultaat kan niet alles leren. Tijd in bereik gaat verder dan A1c. A1c is momenteel de “gouden standaard” die wordt gebruikt om diabetes behandeling te beoordelen. Het weerspiegelt de gemiddelde bloedglucosespiegels over een periode van twee tot drie maanden. Daarmee is het een eerste duiding op de langetermijnrisico op complicaties door hoge bloedsuikerspiegel ( hyperglycemie ). Een A1c van minder dan 6,5% of 7% is het doel voor de meeste mensen met diabetes. Het kan niet de tijd doorgebracht in verschillende bloedglucose bereiken vast gaan leggen.

Tijd in bereik vangt de verschillen op, denk maar aan de hoogtepunten, dieptepunten en bereik waarden die kenmerkend zijn voor mensen met diabetes. Tijd in bereik help je om de beperkingen van A1c en voordelen van tijd in bereik te illustreren. Ik geef voorbeelden van drie verschillende mensen met eenzelfde gemiddelde bloedglucose van ongeveer 154 mg / dl en dezelfde A1c van ongeveer 7%. In de volgende drie voorbeelden is het in-bereik bloedglucosewaarden, dieptepunten en hoogtepunten duidelijk verschillend.

Persoon 1 heeft een gevaarlijke achtbaan met risicovolle hoogte en dieptepunten.

Persoon 2 heeft een meer matige variabiliteit, zijn achtbaan heeft minder hoogte en dieptepunten.

Persoon 3 heeft weinig variatie met alle tijd doorgebracht in-bereik.

Tijd in bereik kan deze verschillen opvangen, op een manier die A1C niet kan vangen.

Mensen met diabetes ervaren verschillende niveaus van energie en stemmingen wanneer zij leven ‘in-bereik’ of niet ‘in-bereik’. We hebben het over de algehele kwaliteit van het leven.

Persoon 1 heeft 40 % hoogtepunt, 20 % dieptepunt en is 40 % in-bereik.

Persoon 2 heeft 25 % hoogtepunt, 5 % dieptepunt en is 70 % in-bereik.

Persoon 3 is 100% in-bereik.

Duik dieper

Een ernstige episode van een lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) kan dodelijk zijn, maar A1c registreert geen hypoglykemie. Het meet alleen de gemiddelde bloedsuikerspiegel over een periode van twee tot drie maanden. Een A1c-waarde van 8% kan een gemiddelde bloedglucose tussen 140 mg / dl en 220 mg / dl weerspiegelen vanwege individuele verschillen in de manier waarop rode bloedcellen en bloedsuikers zich binden. 

Tijd in bereik geeft jou de mogelijkheid om dieper te duiken. Omdat de tijd-in-bereik kan worden gemeten thuis op een dagelijks ritme, heeft dit een groot voordeel ten opzichte A1C. Kunnen denken over de bloedglucose in termen van tijd assortiment geeft jou een nauwkeuriger beeld over oorzaak en gevolg (effect) te begrijpen van diabetes. Welke invloed hebben verschillende voedingsproducten op je tijd in-bereik? Welke invloed heeft je maaltijd op je tijd in-bereik. Met tijd in bereik wordt het duidelijker om de effecten te begrijpen van je gedrag en keuzes. Men kan suggereren over een langere tijdshorizon dat tijd in-bereik net zo goed een voorspeller van lange termijn complicaties van diabetes is. Onderzoekers vonden een sterke relatie tussen de verschillende niveaus van de tijd-in-range en diabetes complicaties: oogziekte (retinopathie) en nierziekten (microalbuminurie). Naarmate de tijd-in-range verhoogde, complicaties afgenomen. (bijv Diabetes Care 2019 , Diabetes Care 2018 ).

Doelen van tijd in-bereik

Voor iedereen zijn deze doelen anders, afhankelijk van de medicatie die zijn nemen, het type diabetes, voedingswijze, gezondheid, leeftijd en het risico op hypoglycemie. Het voornaamste doel voor iedereen is wel zoveel mogelijk tijd te investeren in-bereik en het voorkomen van een te lage bloedsuikerspiegel. Een verandering van 5 % in de tijd in-bereik is zinvol volgens experts. Want dit vertaald zich naar een uur per dag in-bereik. 

Ideaal is het tijd in-bereik meestal rond de 60 % à 70 % van de dag in 70-180 mg / dl van de gemiddelde persoon met diabetes type 1 en type 2. Voor zwangerschapsdiabetes is dit streven hoger, ongeveer 85 % van de dag in 63-140 mg / dl. Zwangere vrouwen met diabetes type 1 is het streven ten minste 70 % van de dag in 63-140 mg / dl. Mensen met een medisch ‘zwak’ diabetes dienen ten minste 50 % van de dag in 70-180 mg / dl na te streven. Deze richtlijnen zijn door experts uitgegeven.

Het meten van tijd in-bereik

Om je tijd in-bereik te bepalen is het aan te raden om ten minste 14 dagen de waarde van je bloedglucose gegevens te gebruiken. je kunt de tijd in-bereik nauwkeurig meten met een continue glucosemeter of CGM. Een bloedglucosemeter of BGM kan ook worden gebruikt.

CGM geeft jou een constante stroom van gegevens over je bloedsuiker. Dit betekent dat je een volledig beeld ontvangt van precies hoeveel uren van de dag doorgebracht in je streefwaarden. Dit geldt eveneens voor na de maaltijd en tijdens de nacht. Deze worden dikwijls gemist met een vingerprik.

Heb je geen toegang tot je eigen persoonlijke ‘real-time’ CGM, vraag dit aan je zorgverlener. Als je CGM heeft, wordt tijd in-bereik automatisch verwerkt in de software, een app die bij het toestel zit.

Gebruik je BGM, dien je meer vingerprik metingen te nemen gedurende de dag, om een beter beeld te krijgen van je tijd in-bereik. Dit houdt eveneens vingerprik metingen tijdens de nacht en na de maaltijd. Als je gebruik maakt van BGM gegevens, tijd in-bereik is het percentage van uw gegevens punten die over een periode van tijd vallen in uw bereik. In de afbeelding aan de rechterkant, zou tijd in-bereik 50% – de helft van de lezingen zijn in-bereik en de andere helft niet in-bereik. Je kunt het gemakkelijk tijd in-bereik meten met een app, door het invoeren of uploaden van uw BGM fingerstick gegevens.

Disclaimer:

Dit naslagwerk heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles in het werk gesteld om dit naslagwerk zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die dit naslagwerk bevat. Het gebruik van de informatie die in dit naslagwerk aan bod komt, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Indien u vragen heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *