Gordelroos, herpes zoster

Kenmerken

Aanwijzingen dat je gordelroos hebt openbaart zich in symptomen zoals brandende pijn, jeuk, tintelingen, hoofdpijn of migraine, griepachtige toestanden, rillingen koorts en tintelingen gepaard met rode huiduitslag en pusblaasjes. Nadien verschijnen er rode vlekjes en blaasjes aan een kant van het lichaam ter hoogte van de borstkas, de romp of het aangezicht. De blaasjes staan in groepjes bij elkaar in het verzorgingsgebied van één of meer sensibele zenuwen, met name van de romp, hals, schouder en arm, maar ook van de hersenzenuwen: nervus trigeminus, nervus facialis. De lokalisatie is dus unilateraal. Gewoonlijk heeft de patiënt hevige pijn in datzelfde gebied, dit geldt met name voor volwassenen.

Tijdens de opstoot kun je je ook grieperig voelen en lichte koorts krijgen. Gordelroos of zona is een pijnlijke bandvormige huiduitslag, meestal aan één kant van het lichaam, die veroorzaakt wordt door het herpes zoster exosoom. Een week tot 10 dagen lang kunnen er nog vlekjes of blaasjes bijkomen. Daarna drogen ze uit en vormen korstjes. Genezing treedt meestal op na 1 à 2 weken zonder littekenvorming. De huid is vaak nog een tijdje verkleurd. Ik spreek in termen van exosomen die maximum tussen 10 en 50 basenparen nucleotiden bevatten. Er is tot de dag van vandaag nog geen enkele wetenschapper gelukt om een virus te isoleren volgens de gouden standaard, biochemisch te ontleden, determineren en diameter bepalen.

Het wordt nog steeds algemeen aanvaard dat je gordelroos kunt krijgen als je ooit de waterpokken hebt gehad. Dat is onjuist. Er is namelijk maar één manier waarop je gordelroos niet kunt krijgen en dat is via waterpokken (Herpes varicella). De enige overeenkomst tussen waterpokken en gordelroos is dat ze beiden van de herpesfamilie zijn. Ze hebben met elkaar niets te maken, het is een mooi voorbeeld van misinformatie. Wat velen onder ons ook niet weten dat er meer dan 30 varianten zijn van het zoster exosoom, de een al actiever dan de andere, hetgeen ook verschillende klachten veroorzaakt als gevolg van verschillende vormen van intoxicatie en effecten van biologische conflicten en trauma’s. De echte oorzaak is dus altijd irritatie en/of beschadiging van zenuwcellen door intoxicatie en de effecten van biologische conflicten en trauma’s. Een echt actieve variant van het gordelroos exosoom kan betrokken zijn bij de ziekte van lyme.

We geloven dat gordelroos steeds gepaard gaat met rode huiduitslag en pusblaasjes, dat klopt niet altijd. Er zijn stammen van gordelroos die uitslag geven op de huid, maar niet op de klassieke plaatsen zoals de romp en het hoofd. Er zijn nog eens andere stammen van gordelroos die geen huiduitslag en pusblaasjes geven, maar wel een groot aantal andere gordelroos symptomen. In werkelijkheid is het gordelroos exosoom betrokken bij ontelbare mysterieuze klachten variërend van huiduitslag waar dermatologen geen raad mee weten tot neurologische klachten zoals tintelingen, spasmen, spiertrekkingen, hoofdpijn, branderigheid. Er bestaat zelfs een variant die een gekmakende jeuk veroorzaakt in het lichaam, je kunt niet eens krabben. 

Dan heb je nog van de mysterieuze aandoeningen zoals frozen shoulder, aangezichtsverlamming, colitis, kaakaandoeningen, vaginale branderigheid, verkeerd gediagnosticeerde multiple sclerose, neurologische diabetes en de ziekte van lyme. Dat zijn allemaal varianten van het gordelroos exosoom als gevolg van de effecten van biologische schokken en trauma’s. Kenmerkend bij deze mysterieuze aandoeningen zijn ook intrahepatische stenen in de galwegen van de lever. Net als het Epstein barr doorloopt het zoster verschillende stadia met één grote bedoeling: door gifstoffen beschadigde zenuwcellen helpen opruimen. Maar omdat het zenuwweefsel niet rechtstreeks gevoed wordt door het bloed kunnen vrijgekomen afvalstoffen en toxische stoffen van zenuwcellen die afgebroken worden niet gemakkelijk afgevoerd worden. Dat beschadigt op zijn beurt andere zenuwcellen. Het zostervirus wordt door lichaamsvochten overgedragen, net zoals bij elk lid van de herpesfamilie dit het geval is. (Eveneens koortsblaasjes is familie van de herpes) De zwangere vrouw geeft het door aan haar kind.

Een exosoom dat latent aanwezig is in je lichaam

De kans is zelfs reëel dat je reeds je hele leven drager bent van dit exosoom vooraleer je symptomen krijgt. Een eigenschap van exosomen is dat het lichaam ze pas activeert als het lichaam dit nodig acht. Dat betekent dat het zoster exosoom niet de oorzaak is, maar het gevolg. De oorzaak is intoxicatie, elektrostraling, stress en biologische conflicten die het ontgiften en zuiveren van het lichaam in ernstige mate belemmeren. Er ontstaat verzuring met een voortvloeiende celbeschadiging tot gevolg. Deze ernstig beschadigde cellen zijn niet meer dienstbaar voor het lichaam en worden door middel van apoptose en exosomen opgeruimd, gesplitst, opgelost enzovoort. Het lichaam scheidt dit ziektegif meestal naar buiten via de huid waardoor de vervelende huiduitslag ontstaat. Virus is een leenwoord uit het Latijn en betekent “ziektegif”, en het Franse virulent in de betekenis van gif of vergif en in die zin ‘ziekteverwekker’ en doet intrede in de tweede helft van de 17de eeuw (1663) en neemt een vlucht in het publieke bewustzijn aan het eind van de 19de eeuw (1885). Dat zal een viroloog jou niet vertellen. Het zoster is dus hetgeen de cel uitscheidt, gif dat naar de huid wordt geduwd. Het lichaam wil steeds zijn afval kwijt en kan dit ook via de huid doen. 

Triggers die het zoster exosoom activeren

De lever, pancreas en de milt spelen een belangrijke rol in de ontgifting van het lichaam. Als de spijsvertering door omstandigheden niet goed werkt kan er opslag van schadelijke stoffen en toxines ontstaan in deze organen. Als dit lang aanhoudt kunnen geleidelijkaan schadelijk stoffen in de diepere weefsels binnendringen en uiteindelijk het zenuwweefsel irriteren. Het lichaam is vrij weerbaar en probeert deze schadelijke stoffen toch naar buiten te krijgen. Maar van zodra er iets gebeurt, denk maar aan een fysiek letsel, emotioneel trauma, biologisch conflict, financiële problemen of een gebroken hart, zal je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem gaan verzwakken. Dan worden er ook cellen van het zenuwweefsel beschadigd door toxische stoffen en adrenaline. En het zijn niet alleen de biologische effecten van schokken en trauma’s, maar ook hun sporen die letterlijk worden opgenomen in de database van het onderbewuste die schade aanrichten in het lichaam. Bij elke soort ziekte heb je steeds een metafysisch aspect.

Je bijnieren maken in zulke stress omstandigheden meer adrenaline aan. Deze adrenaline die je lichaam overspoelt, heeft een negatief effect op al je organen en weefsels. Adrenaline in hoge concentratie is giftig. Irritatie of beschadiging van weefsels en cellen creëert een omgeving waarbij het lichaam verplicht wordt om microben en exosomen te activeren. Microben en exosomen hebben één grote doelstelling, het lichaam bijstaan om de aangedane weefsels te herstellen en te ontgiften. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen en kunnen nooit vijandig zijn tenzij ze gif krijgen dat jij zelf (meestal onbewust) hebt gecreëerd.

Gordelroos met symptomen in de nek

Zenuwcellen worden beschadigd door zware metalen, dioxines, toxines, chemicaliën uit vaccinaties en zonnebrandmiddelen en een overdosis adrenaline. Vele van deze schadelijke stoffen zijn neurotoxisch, of stoffen die het zenuwweefsel beschadigen en ontstekingen veroorzaken. Exosomen zijn na hun werk zeer giftig omdat ze de giftige inhoud uit de beschadigde cellen vrijmaken. Dikwijls door emoties en giftige chemicaliën in de voeding verzwakt de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, waardoor deze gifstoffen op het zenuwweefsel niet op tijd kunnen afgevoerd worden. Dan worden nog zenuwcellen beschadigd en kunnen er chronische ontstekingsreacties ontstaan die aan de basis liggen van vele neurologische mysterieuze aandoeningen. Wanneer je een buitengewoon sterk gezondheidssysteem hebt ontwikkeld, (dat kan alleen als je lichaam proper en zuiver is van binnen, gezonde levensstijl, zongerijpte voeding en emotionele stabiliteit) kun je dit exosoom je hele leven lang in latente toestand meedragen zonder dat je er iets van merkt. Het lichaam activeert nooit bepaalde exosomen of microben als het niet nodig is.

Een emotionele trigger kan dan een grote uitbraak veroorzaken, het exosoom gaat meestal pendelen tussen de lever-milt en de onderrug waar het bij ontstekingen betrokken is in de grote beenzenuw. Rugpijn zonder aanwijsbare reden die dan weer verdwijnt kan een zenuwontsteking zijn waarbij een variant van het zostervirus bij betrokken is. Dit geldt ook voor andere mysterieuze symptomen die onverklaarbaar zijn.

De beste strategie is om situaties te vermijden die ervoor zorgen dat het exosoom uit zijn latente toestand wordt geactiveerd door het lichaam. Dit houdt in dat je een preventief ontgiftings- en zuiveringsprogramma volgt. Een lichaam dat emotioneel in evenwicht is heeft een licht alkalische waarde waarbij het lichaam zich goed kan ontgiften en zichzelf proper houden. De microbiële flora kan optimaal werken en dan zal het lichaam geen exosomen voor dit doel activeren. Als ik nu kijk wat er altijd gebeurt als het goed zonnig weer is, iedereen smeert zich in van kop tot teen met zonnebrandmiddelen. Hoe kan je lichaam proper zijn van binnen? De huid neemt zoveel lichaamsvreemde chemicaliën op uit de zonnebrandmiddelen die uiteindelijk in de ontgiftingsorganen terechtkomen en lichaamscellen gaan beschadigen, en het gebeurt net op de huid. Weet dat alles wat je op de huid smeert ook eetbaar mag zijn. De huid neemt chemicaliën van de zonnebrandmiddelen op terwijl het juist excrementen van beschadigde cellen naar buiten duwt. Er ontstaan extreem hoge concentraties van gifstoffen in de huidlaag. Ik ben niet verwonderd dat er zo een grote epidemie is van allerlei mysterieuze ziekten. Nog een emotionele of een andere trigger erbij en voila je gaat een of andere ziekte krijgen. Maak je daar geen zorgen over, volledig gratis.

Nog een grote misvatting van de gordelroos exosoom is dat men denkt dat het exosoom zich schuilhoudt net onder de huid. Nee, het exosoom is actief op het zenuwweefsel waarbij er continue neurotoxines vrijkomen uit de beschadigde zenuwcellen. Deze neurotoxines zijn oorzaak van ontstekingen als de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem niet sterk genoeg is om deze toxines te neutraliseren. Hoe sterker de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem hoe sneller het lichaam deze neurotoxines kan afvoeren. Deze giftige stoffen gaan van daaruit naar het perifere zenuwstelsel om via de huid de rode huiduitslag en pusblaasjes te veroorzaken. Het is belangrijk dat we alles op alles zetten om echt uit te zieken, ontgiftingsprogramma’s volgen en emotionele problemen gaan oplossen. De spijsvertering optimaliseren is een must. Als het ontgiftingswerk niet goed verloopt wegens stress, giftige voeding, geraffineerde suiker en oliën, elektrostraling, biologische conflicten etcetera kunnen veel neurotoxines zich verplaatsen richting de grote zenuwen van het lichaam en daar grote ontstekingen veroorzaken. Je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem komt gewoon nog meer onder druk te staan.

Dat is een belangrijke oorzaak van veel degeneratieve neurologische aandoeningen zoals branderigheid, onverklaarbare jeuk, problemen met de spijsvertering zoals colitis en ziekte van Crohn (variant van het Epstein barr exosoom) , ziekte van lyme, inwendige pijn, auto-immuunziekten (die in feite niet bestaan) enzovoort.

De emotionele lading bij gordelroos: Christiane Beerlandt

Kernoorzaak. Een goedlachse clown steekt zijn kop in het zand als een struisvogel. Onbestemde angst voor iets dreigends, een reusachtige energie die bezit van jou zou kunnen nemen, angst voor de dood of reële wereldrampen, voor seks, voor de duivel of de vader, voor een zwarte leerschool of filosofie… In feite gaat het om wantrouwen tegenover het zelf, wil je een deel van jezelf mijden. Jij vlucht voor je natuur die je wantrouwt. Je klampt je vast aan een mulle zand bodem, wankele structuren ‘buiten’ jezelf, die je geen rust noch zekerheid bieden.

Uit vrees  voor je eigen schaduwzijde, uit angst bepaalde negatieve energieën in jezelf niet in de hand te kunnen houden, bind je de ‘gordel’ om, hou je jezelf vast binnen een band, een bepaalde structuur, die je natuur geweld aandoet. Zo vlucht je als het ware weg binnen een toren met je oogkleppen op, waardoor ook het ontvangstkanaal naar je diepste zelf wordt afgesloten. 

Je wenst nog alleen die zijden van jezelf te zien, die je zelf goed en mooi vindt: er ontstaat een dualiteit. Uit innerlijke onzekerheid en angsten klamp je jezelf misschien vast aan een oppervlakkig vertoon, een uiterlijke kroon, of ambitie, of goede werken met de angst onttroond te worden. deze fysische symptomen roepen je een halt toe: er kan niet verder gevlucht worden.

Kernoplossing. De terugweg naar je eenheid. kom tot aanvaarding en integratie van al je onderdrukte of weggestopte gevoelens, zodat niets meer als beangstigend wordt ervaren. Ware liefde voor jezelf. Innerlijk koningschap, geen uiterlijke bevestiging. Je was niet slecht, je bent niet slecht: altijd ben je in evolutie. Begrijp dat groeiproces, dan veroordeel jij je niet. Herzie je denkpatronen: je kan je maar goed en stevig voelen, wanneer je leeft in alle vrijheid vanuit je hart. Je mag je natuur ten volle beleven: er is geen bescherming nodig. Vertrouw je eigen natuur en dit vertrouwen zal je vreugde geven. Niemand anders dan jijzelf is je vijand geweest. Loop dus niet meer angstig weg van jezelf of van datgene wat je angst inboezemt. Confronteer je ermee. Enkel door confrontatie kan je onderdrukte gevoelens en gedachten oplossen.

Wat kun je doen?

Als je door het gordelroosvirus wordt getroffen, is dit altijd pijnlijk en stressvol. Het is belangrijk om je voldoende rust te geven, goed uitzieken. Zorg dat je jezelf goed voedt met zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat. Niet dat bewerkt is door de voedingsindustrie met chemische toevoegingen en raffinages. Geef je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem wat het echt nodig heeft, geen voeding die voor voeding moet doorgaan en vol zit met lichaamsvreemde stoffen zoals de E-nummers en andere additieven. Neem voldoende beweging, loop buiten in de zon voor het ultraviolet licht, ultraviolet C is antiseptisch en werkt ontgiftend. Ultraviolette licht dringt in het lichaam door. Zorg voor voldoende slaap. Om 22.00 uur in bed is zeer belangrijk. Laat je ondersteunen door een therapeut of arts om emotionele problemen te helpen oplossen. 

Volgende voedingsmiddelen zijn aan te bevelen als je gordelroos hebt.

Wilde bosbessen, kokosnoot, zoete aardappel, rode appels, sla-soorten, spinazie, asperges, sperziebonen, avocado, bananen, artisjokken, peren, papaja’s, mango.

Volgende zaken ondersteunen de algemene gezondheid.

 1. ALA, alfa-liponzuur: stimuleert het vermogen van de lever om glycogeen (suiker) op te slaan. Krachtige antioxidant die herstellend en versterkend werkt op de door het gordelvirus aangetaste zenuwweefsel.
 2. Omega 3 vetzuren: EPA en DHA (eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur), op plantaardige basis. Draagt bij tot de genezing van de insulineresistentie en werkt herstellend en versterkend op het door neurotoxines aangetaste zenuwweefsel. Het zijn bouwcomponenten van de celmembramen en receptoren van de neuronen. Tevens zuurstofmagneten voor de celademhaling.
 3. Slaapmutsje of Eschscholzia californica: kalmeert het zenuwweefsel en helpt je beter slapen. Vermindert ontstekingen op het zenuwweefsel, voorkomt dat de zenuwen zwellen of verkrampen.
 4. Lobelia: krachtig antiseptisch.
 5. Moederkruid of Tanacetum parthenium: vermindert ontstekingen op het zenuwweefsel.
 6. Zoethoutwortel of Glycyrrhiza glabra: Antiseptische werking, voorkomt dat exosomen zich verplaatsen en vermenigvuldigen. Zeer goed bij bijnieruitputting, het helpt om de cortisolproductie en cortisol- en cortison waarden in balans te brengen. Zoethout in grotere hoeveelheid kan de bloeddruk doen verhogen, bij de meeste mensen met bijnieruitputting en zenuwaandoeningen is echter de bloeddruk eerder laag. 
 7. Brandnetelblad: vermindert pijn en ontstekingen, rijk aan voedende stoffen voor het zenuwweefsel.
 8. Selenium: helpt bij het herstel van zenuwcellen dicht bij de huid.
 9. Zink: krachtige antioxidant , vermindert ontstekingsreacties als gevolg van giftige neurotoxines die zenuwcellen beschadigen. Ondersteunt het endocriene systeem, in het bijzonder de pancreas en de bijnieren.
 10.  L-lysine: vermindert de beschadigingen op de zenuwcellen waardoor exosomen minder actief worden van zowel het Epstein barr en het zorster (gordelroos).
 11.  Magnesium: vermindert spanningen en ontstekingen  van het zenuwweefsel. Het best is magnesium uit zongerijpte groenten en fruit in ionische vorm, vermindert angst en stress en kalmeert een overactief zenuwweefsel. Ontspant de bijnieren. Ondersteunt de spieren in de nabijheid van beschadigde zenuwen. Stimuleert cognitieve vermogens zoals denken, leren, lezen, spreken herinnering.
 12.  Vitamine B12: (in de vorm van methylcobalamine en/of adenosylcobalamine) belangrijk om het zenuwstelsel te versterken. Herstelt zenuwen die door het Epstein barr en zostervirus zijn beschadigd.
 13.  MSM: methylsulfonylmethaan, ontstekingsremmend, verzacht de pijn. Zorgt dat het verkrampte zenuwweefsel flexibeler en beweeglijker wordt.
 14.  Olijfblad Extract: De olijfboom heeft antiseptische eigenschappen. Deze boom heeft weinig te lijden van parasieten.
 15.  Begin je lichaam alle kansen te geven dat het zich kan zuiveren en ontgiften. Dit houdt in dat alle geïndustrialiseerde voeding totaal niet geschikt is voor menselijke consumptie. Je lichaam, algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en hormoonhuishouding heeft echt voedsel nodig dat door de natuur en zonlicht is samengesteld in oorspronkelijke staat. Bedenk dat witte bloedcellen hun energie halen uit de voeding die je elke dag eet.
 16.  Alles met E-nummers, bewerkingen, raffinage zowel suikers als oliën) zijn giftig voor het darmslijmvlies van je dikke darm dat ontstoken is door colitis.
 17.  Vermijd ten koste van alles de zonnebrandmiddelen, deze bevatten grote hoeveelheden toxische lichaamsvreemde stoffen. Ze bevatten grote hoeveelheden toxische stoffen die cellen op het zenuwweefsel beschadigt. Zonnebrandmiddelen dringen in het lichaam, belasten de ontgiftingsorganen  zoals de lever, milt, nieren e.a. waardoor de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem verder verzwakt. Smeer kokosolie op je huid als je in de zon wilt zijn. Dermacress van cressana is een goed alternatief om je huid tegen zon te beschermen. En probeer zoveel mogelijk de zon op te zoeken. ga de natuur in wandelen.
 18.  Uitermate belangrijk bij mensen die gordelroos en colitis hebben, Het is belangrijk om elke dag minstens 8 uur slapen. Wil je van gordelroos, colitis of andere aandoeningen af geraken dan is het een must om op tijd te gaan slapen (om 22 u)..
 19.  Eet meer kokosvet, het laurinezuur is antibacterieel en antiseptisch en is een goede voedingsbodem om de dikke darmflora te herstellen. Een ander voordeel van kokosvet is dat het niet veel gal nodig heeft om te verteren. Mensen met gordelroos hebben sowieso ook problemen met de leverwerking en de productie van gal.
 20.  Vermijd in alle instanties grote hoeveelheden onoplosbare vezels zoals zemelen, deze gaan symptomen verergeren. Oplosbare vezels uit zongerijpte voeding zijn juist heilzaam voor je spijsvertering.
 21.  Sommige zaken zijn echt verboden als je gordelroos hebt, dat geldt ook bij de ziekte van Crohn, prikkelbare darmsyndroom, colitis en darmkanker.

Dat is melk van dieren en zuivel, ook geen kaas! het enige dat geen zuivel is dat is boter en/of geklaarde boter of ghee. Ghee is bij uitstek voedend voor het zenuwweefsel. Alcohol en stimulerende zaken die de bijnieren verder uitputten waardoor de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem onmogelijk op kracht kan komen.

 1.  Ten strengste verboden zijn alle oliën die geraffineerd zijn door de industrie. Deze verstoppen de celmembranen van het darmslijmvlies en de darmwand. 
 2.  Beperk ook de consumptie van dierlijke eiwitten, gebruik als alternatief plantaardige eiwitten omdat ze beter verteren en zachter zijn voor de darmwand.
 3.  Denk aan de ontgiftende eigenschappen die de smaken bitter, scherp en wrang hebben, in vele specerijen zijn deze smaken aanwezig. Veel variatie met specerijen in je voedingspatroon in bouwen, veel specerijen bevatten informatie voor het lichaam om te ontgiften en te zuiveren. Specerijen zijn bovendien nog smaakmakers ook, gebruik veel specerijen uit de schermbloemigen familie zoals dille, asafoetida, anijs, komijn, peterselie, karwij, koriander enzovoort. Enkele soorten in deze specerijen hebben het vermogen om de aanmaak van acethylcholine te stimuleren, dat is zeer belangrijk om colitis te helpen in remissie te gaan.
 4.  Thee van slaapmutsje, blad van frambozen, helpt je beter te slapen.
 5.  Moederkruid verlicht ontstekingen op het zenuwweefsel.
 6.  Specerijen zoals kaneel, kruidnagel, tijm, nootmuskaat, steranijs, rozemarijn, salie, gember, kurkuma, citroenmelisse hebben allemaal antiseptische werking en ruimen tevens de afvalstoffen en het ziektegif van exosomen op. 
 7.  Verzorg je spijsvertering zodat er opname is van voeding voor je zenuwweefsel en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. Een zeer krachtige algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem kan uiteindelijk je lichaam goed ontgiften waardoor de exosomen niet meer actief worden. Geef je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem ook wat het echt nodig heeft. Dat is geen pak friet met een donut en een frisdrank.
 8.  Vermijd microgolf, genetisch gemanipuleerde gewassen, bestraald voedsel. Blijf bij puur natuur.

Wat zegt de Germaanse geneeskunde over gordelroos?

De conflictactiviteit bij gordelroos heeft te maken met zich verminkt, lelijk, bezoedeld of aangevallen voelen. Het is een schending van de integriteit. Verklaring: reële kwetsing (slag, stoot, oorvijg) of bezoedeling (stoelgang, urine, braaksel) of door aanval van woorden. Vaak voorkomend bij discussies, scheldpartijen of medische diagnoses.

Weefsel: lederhuid – kleine hersenen – Mesoderm

Voorbeelden: 

 • Een moeder ontdekt dat haar dochter lesbisch is. Zij voelt zich door de omarming van haar dochter bezoedeld. >Toename van de lederhuid in de conflictactieve fase. In de genezingsfase ontstaat er gordelroos.
 • Een 12-jarig meisje heeft een zeer dominante vader. Op een avond betast hij zijn dochter aan de borst. Het meisje voelt dat dit geen “normale” aanraking is. = Schending van de integriteit. Veertig jaar later komt ze op een spoor, wanneer ze zich door de harde woorden en kritiek van haar vader opnieuw aangevallen voelt. > Er vormt zich gordelroos aan de linkerborst.

Conflict: er groeien zeer kleine lederhuid tumoren langs een zenuwbaan.

Biologische zin: Versterking van de lederhuid om beter te kunnen beschermen tegen aanvallen, schending van de integriteit, bezoedelingen, misvormingen of letsels.

Genezingsfase: pijnlijke; tuberculeus-verkazende tumorafbouw. bij open gordelroos vormen zich pijnlijk brandende blaasjes die verder in de genezingsfase verdrogen en korstjes vormen. Opmerking: Komt vaak gecombineerd voor met een zinvol biologisch programma van de opperhuid. (scheidingsconflict in genezing). verergering van het syndroom.

Therapie:

Het conflict is opgelost, genezing begeleiden.

Witte koolbladeren fijnhakken en erop leggen.

Affirmaties: “Ik ben sterk en goed beschermd”, “Ik laat alleen goede dingen op mij afkomen”.

Middelen voor de huid:

 • Natuurlijke prikkels zoals licht (zonnebaden), water, regen, wind.
 • Vitamine B in gistproducten (bv. biergist).
 • Vitamine A en E in koudgeperste plantaardige olie, met name lijnzaadolie.
 • Cayce: basische voeding, letten op een goede uitscheiding (darm) en circulatie (gymnastiek), dagelijks 2 amandelen eten. massage met olijfolie om te reinigen.
 • Thee voor de huid (inwendig en uitwendig): berberis, berkenblaadjes, braambladeren, salie, kamille, ereprijs, cichorei.
 • Zeezoutbaden.
 • Hildegard von Bingen: wilde tijm, kweepeer en rode biet.
 • Bij ontstekingen; kamille, klei, leem, azijnzure kleigrond kompressen, er gekookte aardappel opleggen, Schüssler zouten: nr 1, 3, en 11.
 • Miracle-Mineral-supplement van Jim Humble (MMS)
 • Open wonden: bloemenhoning aanbrengen, koolbladeren opleggen, goudsbloem- of propoliszalf aanbrengen.
 • Huidzorg: olijfolie of andere olie uit de keuken aanbrengen. olijfolie is ideaal, maar vanwege  de typische geur en beperkte houdbaarheid soms minder aangewezen. Alternatief: zonnebloemolie.

Disclaimer:

Dit naslagwerk heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles in het werk gesteld om dit naslagwerk zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die dit naslagwerk bevat. Het gebruik van de informatie die in dit naslagwerk aan bod komt, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Indien u vragen heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *