Hoi lieve mensen, ik ontvang dikwijls de vraag: WAT IS GROEIEN IN BEWUSTZIJN?

Het juiste antwoord hierop is inderdaad om het objectieve rationele denken te verbinden met het subjectieve intuïtieve gevoel. Op deze manier verkrijg je de ware meerwaarde om je leven te creëren zoals jij dat wilt en kan je bewustzijn groeien. Het rationele objectieve denken heeft zeker een enorme waarde. Het is van groot belang bij het nemen van beslissingen of het ontwikkelen van nieuwe overtuigingen en percepties. Het vertegenwoordigt een sterke, mannelijke energievorm.

Echter, als je gelooft dat alleen het objectieve rationele denken, waarin logica domineert, de enige waarheid is waarmee je door het leven kunt gaan, dan mis je het doel ernstig. Je raakt simpelweg verstrikt in een intellectueel proces dat geen einde kent. Je raakt steeds verder verwijderd van jezelf.

Op deze manier zal je nooit de intelligentie van de natuur begrijpen. Die laat zich niet enkel uitdrukken in “meten is weten”. Logica kan niet worden gevalideerd, anders kom je uit op een cirkelredenering of zelfs nihilisme, wat niet langer als wetenschap kan worden beschouwd.

Naast het rationele objectieve denken heb je ook het intuïtieve subjectieve gevoel, een fantastische, vrouwelijke energievorm die absoluut niet onderschat mag worden. Het is net zo waardevol als het rationele denken. Intuïtie begrijpt wat het verstand niet kan vatten. Deze vrouwelijke energievorm is onmisbaar om je leven te creëren en je eigen pad te volgen.

Maar alleen vertrouwen op deze subjectieve intuïtieve gevoelens is ook een vergissing in het leven. Je hebt beide nodig. Met beide energievormen, anima en animus, ben je in staat om je onbewuste blinde vlekken gemakkelijker te erkennen en bestaansrecht te geven, zodat je emoties en trauma’s kunt oplossen. Op die manier heb je de vrijheid om je leven bewust en vanuit het hart te creëren. Intuïtie effent de weg waar het verstand mag gaan zoeken.

Ik ken veel rationalisten die echte problemen absoluut niet kunnen oplossen. Bijvoorbeeld in de geneeskunde zijn er tal van wetenschappers die geloven in “meten is weten door onwrikbare bewijzen”. Maar ze staan machteloos wanneer het aankomt op chronische aandoeningen omdat ze de psychologische relevantie onder ziekte nooit onderzoeken.

Dit komt doordat er voortdurend tegenstrijdigheden ontstaan, maar met oogkleppen op blijven ze zich vastklampen aan deze onwrikbare wetenschappelijke bewijzen, waarmee ze de natuurlijke intelligentie en de geest gewoon negeren.

Onze reguliere geneeskunde is gebaseerd op evidence-based medicine, met als triest resultaat: overgewicht, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, enzovoort. Als ze iets meer holistisch zouden gaan werken…

Ik ken ook veel spirituele mensen die hun vertrouwen volledig stellen in het subjectieve, en er zijn er zelfs die de materie volledig ontkennen. Maar deze mensen zijn vaak niet in staat om echt te gronden in het materiële. Hierdoor ervaren ze na het zweven vaak een harde val, net zoals rationele wetenschappers die ook falen.

De echte kracht ligt in het samenkomen van beide aspecten. Het vrouwelijke en het mannelijke zijn evenwaardig en hebben elkaar nodig. We moeten nooit vergeten dat we op zielsniveau hebben gekozen om onze spiritualiteit door middel van fysieke materie tot uitdrukking te brengen, anders zouden we hier niet zijn.

Het grote inzicht hierbij is dat je op zielsniveau hebt gekozen om via de materie van je fysieke lichaam eigenschappen tot uitdrukking te brengen die je conceptueel in jezelf weet. Door de ervaring dankzij de materie kun je empirisch leren kennen wat je conceptueel weet.

Het in balans brengen van zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen, animus en anima, is het geheim om echte gelukzalige gezondheid te creëren en je bewustzijnsgroei te bevorderen. Wanneer je ervoor kiest om alleen op het mannelijke aspect of alleen op het vrouwelijke aspect te focussen, zal dit altijd een remmende werking hebben op je verdere bewustzijnsgroei, en je kunt dat ook om je heen zien. In het leven heb je beide nodig om balans te creëren.

De dag dat ik als man ervoor koos om extra aandacht te besteden aan alle vrouwelijke aspecten in mezelf, begon ik te groeien in bewustzijn. Dit heeft geleid tot mijn vermogen om nu veel mensen te helpen hun zelfgenezend vermogen te stimuleren.

Want het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt gestuurd door zowel het fysieke lichaam als de ontastbare innerlijke dialoog. Deze dialoog wordt zowel met het bewuste als het onbewuste gevoerd. Onthoud dat het altijd de geest is die het fysieke lichaam instrueert en niet andersom.

Het gezegde “Ik denk, dus ik besta” legt de nadruk op het belang van het denken als een fundamenteel aspect van ons bestaan. Hoewel geavanceerde apparatuur de trillingen van het denken in verschillende kwadranten van de hersenhelften kan meten, kan diezelfde apparatuur nooit precies achterhalen wat je denkt, omdat dit een subjectief proces is.

Hoewel we dit niet kunnen bewijzen, weten we allemaal wat we denken. Dit is een axioma. Waar staan dan de rationele wetenschappers met hun “meten is weten”?

Desalniettemin is wat we denken het metafysische aspect waarop universele krachten zoals de wetten van aantrekking reageren. Het denken is zo subjectief dat velen van ons zich niet bewust zijn van wat ze onbewust denken, aangezien dit niet gemeten kan worden.

Echter, deze onbewuste gedachten bepalen wel hoe je je eigen leven zult creëren. En dit subjectieve aspect kan wel ontdekt worden via intuïtie, als je deze vrouwelijke kracht in jezelf ook met liefde waardeert. Mannen mogen meer hun vrouwelijkheid waarderen, en vrouwen mogen ook meer hun mannelijkheid waarderen. Dit is niet alleen gunstig voor individuen, maar ook voor alle relaties.

Vandaag de dag leven we inderdaad voornamelijk in het materiële aspect van deze wereld. We zijn vaak vergeten dat alles wat bestaat ooit begon met een gedachte. Elk idee dat ooit subjectief was, is voortgekomen uit een hogere intelligentie voordat het zich kon manifesteren. Dit wordt helaas vaak niet begrepen door rationalisten.

Neem bijvoorbeeld onze transportmiddelen, huizen, kunst, muziek en zelfs de ruimtevaart. Al deze innovaties zijn ontstaan uit gedachten die niet kunnen worden gemeten. Ze hebben allemaal een enorme positieve bijdrage geleverd aan het menselijk bewustzijn. Zelfs de ontdekking van kernenergie is ergens “ontstaan” in het subjectieve gedachtegoed dat werd gestuurd door een hogere intelligentie.

Alles wat we kennen in ons leven, inclusief de natuur, is het resultaat van een scheppende intelligentie die subjectief is. Als rationele wetenschappers zouden stoppen met arrogant te denken dat zij alle waarheid in pacht hebben, zou de wereld mooier worden en vooral gezonder. Het erkennen van de rol van subjectieve gedachten en hogere intelligentie kan leiden tot een dieper begrip van ons bestaan en een meer harmonieuze samenleving.

Wat ik eigenlijk wil benadrukken, is dat we veel te danken hebben aan zuiver wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft inderdaad welvaart gebracht, dat staat buiten kijf. Neem bijvoorbeeld onze reguliere geneeskunde, die een onschatbare waarde heeft.

Dankzij hun kennis kunnen levens worden gered, bijvoorbeeld van mensen die betrokken zijn geweest bij auto-ongelukken, ernstige brandwonden hebben opgelopen of lijden aan acute levensbedreigende aandoeningen.

Echter, als de reguliere geneeskunde blijft ontkennen dat het subjectieve aspect een belangrijke medeoorzaak van aandoeningen is, zullen ze inderdaad nooit in staat zijn om chronische ziekten te genezen. Dit moet ook worden gezegd. Het niet oplossen van emoties en trauma’s blijft ziekmakend en vormt een belangrijk onderdeel van het totale welzijn van een persoon.

We mogen nooit vergeten dat wetenschap niet de enige weg naar waarheid is! Het is belangrijk om te beseffen dat wetenschap altijd steunt op wetenschap. Wat ons het meest vervult en vreugde geeft in het leven, kan nooit volledig gemeten worden door deze wetenschap.

Wat niet door de wetenschap gemeten kan worden, vormt echter een belangrijke factor in ons welzijn en onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Liefde, mededogen, intimiteit, vriendschap, ethiek, rechtvaardigheid en dergelijke kunnen niet worden gemeten! Dit zijn vrouwelijke en subjectieve aspecten, maar ze zijn een krachtige drijfveer om ons leven vorm te geven en onze missie of doelstellingen tot uitdrukking te brengen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over zaken als de ziel, chakra’s, aura’s, kwantumfysica, enzovoort. Dit zijn allemaal dingen die niet rechtstreeks waarneembaar zijn door onze fysieke zintuigen. Hoe kan uitsluitend rationeel denken ons dan in contact brengen met deze subjectieve aspecten die in feite wel echt bestaan? De meerwaarde is duidelijk: wanneer je zowel het vrouwelijke als het mannelijke integreert in je bewustzijn, zul je groeien in bewustzijn.

Als je ervoor kiest om wetenschap te verheerlijken als een heilige koe, loop je het risico het contact met je diepere zelf volledig te verliezen. Wees dus op je hoede voor bedrijven en instanties die hun producten aanprijzen met ‘wetenschappelijk bewezen’, want dit gaat vaak gepaard met eigenbelang en heeft niets meer te maken met jouw liefde, mededogen, intimiteit, eigenwaarde, gezondheid, respect, enzovoort.

Gepubliceerd op 20/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Weet je wat het lastigste is? Dat er mensen zijn om je heen waar je om geeft die zichzelf onbewust kapot maken, en jij mag toekijken. Dat put je uit, want je kan niets doen. Jij kan helemaal niemand veranderen. En elke keer dat je probeert, merk je dat de weerstand steeds groter wordt en dat je relatie met hen op de helling komt te staan. Het is jouw taak niet om de ander te veranderen, verbaal overtuigen is altijd psychologisch aftuigen en zorgt voor conflictsituaties. Het is nu eenmaal een bittere pil om te slikken. Verandering gebeurt namelijk intern, [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Waar denk je aan als je aan het woord vergeving denkt? We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, we hoeven alleen maar bereid te zijn om te vergeven. Dat is de eerste stap: bereid zijn om te vergeven. Voel je dat vergeving een geschenk is dat je aan jezelf geeft? Kun je je voorstellen dat vergeving jou bevrijdt van het verleden, van ervaringen uit het verleden, van relaties uit het verleden? Denk je dat je niet kunt vergeven? Wie of wat denk je nooit te kunnen vergeven? Wat houdt je vast aan het verleden en belet jou om [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Verzet werkt nooit Misschien is het wijzer om ons niet langer te verzetten tegen alles wat ons niet dient. Verzet je niet tegen het tegenovergestelde van wat je wenst te ervaren. Aanschouw het en zie het onder ogen voor wat het is. Alles waartegen je je verzet, blijft volharden in je levenservaring. Dit wordt veroorzaakt door je voortdurende negatieve aandacht, waardoor het een plek krijgt in jouw realiteit. Als je je ergens tegen verzet, breng je het in jouw realiteit. Door vervolgens je gefrustreerde negatieve energie erop te concentreren, blaas je het feitelijk meer leven in. Het zal groeien. Dit [...]

    By Published On: 19/03/2024