Herstel van geluk bij depressie, CVS, Fibromyalgie en bijnieruitputting

Herstel van het geluk!

Quote: “Hoop is het duurzame geloof in de haalbaarheid van primaire wensen”. Hoop zorgt voor zelfvertrouwen, enthousiasme, positief denken en een gevoel van opwinding over het leven. Hoop is de onontbeerlijke essentie om te gedijen en verder te kunnen.

1. Zingeving

Er zijn vier dingen die zingeving in het leven stimuleren:

 • Betekenis geven aan je leven door altruïsme of dienstbaarheid
 • Verbinding
 • Spirituele transformatie
 • Dingen doen waar je hart van gaat zingen

Vier kernzaken voor het aanroepen van het ik-zijn. Onze reis door het leven op weg naar zelfverwerkelijking begint met het verlangen naar verbinding, dienstbaarheid, transformatie en dingen doen vanuit het hart. Zingeving is het overstijgen van ons wereldse en materiële bestaan. Met geestelijke, mentale toewijding gaan we alles doen. Dit omvat alle handelingen om door te groeien naar een meer geëvolueerde zijnstoestand. Spiritualiteit vergemakkelijkt de zoektocht naar zingeving en biedt antwoord op de vraag: wie zijn wij? Deze zoektocht voert ons naar hetgeen achter het fysieke domein ligt. Dit is meestal met de vijf fysieke zintuigen niet waar te nemen.

Het gaat om de innerlijke ervaring van wie je werkelijk bent. Uiterlijke waarneming wordt minder belangrijk, het wordt dan gemakkelijker om te ontspannen. We willen graag de strijd en het lijden stoppen van het alledaagse bestaan. Intuïtief weten we dat het leven ons meer te bieden heeft dan alleen maar onze hectische geconditioneerde samenleving dat op hol is geslagen. Er is vaak geen tijd meer om dingen te doen waar je hart van gaat zingen en om sociaal contact te zoeken met de medemens. Terwijl we antwoorden gaan zoeken op levensvragen, voelen we tegelijkertijd de opwinding van het geestelijke ontwaken dat transformatie, geluk en innerlijke vrede ons brengt. Wie heeft antwoordt op onze vragen? Het geloof, het innerlijk ervaren, de kwantummechanica, de wetenschap of het Zen-Boeddhisme?

Misschien is de boodschap dezelfde, ik geloof dat het verlangen naar zingeving verder reikt dan het alledaagse leven, dat pregnant aanwezig is in elke mens. Dit kun je bij iedereen zien die je in jouw leven tegenkomt. Een leven van materiële dingen verzamelen en plezier maken zonder verbondenheid maakt niet gelukkig. Dat weten wij allemaal, het is niet compleet voor onze menselijke ervaring, je mist iets! Met verwondering kijken naar een sterrenhemel of een panorama, het mysterie voelen. Dan vragen we ons af hoe alles is ontstaan, en dat is het begin van onze wijsheid. We zoeken naar transcendentie, naar contact met een hogere intelligentie waar we mee verbonden zijn en steeds op kunnen vertrouwen. Mensen beginnen langzaam te ontwaken. Sommige mensen dachten dat materiële welvaart hun bevrediging en geluk zou schenken, en ervaren dat dit niet zo is. 

Na een spirituele zoektocht van 40 jaar ontdekte ik dat materie geen geluk schenkt. Materie zelf is niet verkeerd of fout en mag deel uitmaken van je levenservaring, maar materie is geen noodzaak om jouw geluk te vinden. Je mag materiële dingen bezitten omdat zij ook deel uitmaken van rijkdom en overvloed. Echter in onze maatschappij worden wij geconditioneerd met het feit dat we bepaalde zaken nodig hebben om gelukkig te zijn. Geluk vind je in je innerlijke wereld, we hoeven het echt niet buiten onszelf te gaan zoeken, daar vinden we het nooit. Iedereen weet intuïtief wel dat alles wat je nodig hebt in jezelf te vinden is.

Probeer altijd eerst te streven naar innerlijke rust, innerlijke vreugde, het innerlijk visioen. Het wordt gevolgd door het verwerven van uiterlijke dingen als bijproduct. Veel mensen in de westerse cultuur streven naar succes. Ze willen dit fantastische huis, ze willen een florerend bedrijf, ze willen alle uiterlijke dingen. Het verwerven van al deze dingen brengt je niet wat je echt  wilt. We jagen deze uiterlijke dingen achterna in de veronderstelling dat ze ons geluk gaan brengen, maar het werkt omgekeerd. Een inwendige ommekeer is alles wat je nodig hebt. De nieuwe wetenschap van de kwantumfysica zegt dat alles met elkaar verbonden is. Het besef dat alles zowel fysiek als metafysisch met elkaar verbonden is. Er bestaat niets afzonderlijk, dat kan gewoonweg niet.

De sjamanen uit primitieve gemeenschappen wisten reeds dat alles met elkaar verbonden is. Vandaar dat ze voor alles zorg droegen. Ze wisten dat hun uiterlijke wereld de reflectie is van hun innerlijke wereld, met alles wat je waarneemt, ben je verbonden. Alles zit in jezelf, inclusief je eigen geluk. De buitenwereld is de wereld van gevolgen, niet meer dan het resultaat van gedachten. Stel je gedachten en frequenties in op geluk. Datgene waar je in je innerlijke wereld aandacht aan schenkt zal zich in de uiterlijke wereld manifesteren. Laat jezelf stralen van geluk en vreugde en zendt die gevoelens uit naar het universum, dan ga je waarlijk de hemel op aarde ervaren. Je innerlijke dialoog is metafysisch van aard en deze energie gaat zich manifesteren in de buitenwereld. Daarom dat de buitenwereld een spiegel is van je innerlijke zijnstoestand. Tracht dit te beseffen!

Als je zelf in een toestand zit van burn-out, bore-out of depressie, zend je die gevoelens ook uit naar het universum en kan de uiterlijke wereld je onmogelijk het verlangde geluk doen ervaren. 

Ik kom vaak mensen tegen die enorm veel geld verdienen, maar ook waardeloze relaties hebben. Dat is geen rijkdom. Je kunt gaan voor het geld en rijk worden, maar niettemin je arm voelen op andere vlakken. Ik wil niet suggereren dat geld geen deel is van rijkdom, dat is het beslist, maar het is maar een deel ervan. Ik ontmoet ook veel spirituele mensen die voortdurend platzak en ziek zijn. Dit is geen rijkdom. Het leven hoort in overvloed te zijn – op alle gebieden, dat is rijkdom. Egoïsme, geweld en hebzucht zitten in ieder mens. Het is gemakkelijk om andere mensen te bekritiseren, maar als je jouw eigen agressie en hebzucht kunt beteugelen, werk je mee aan een betere wereld en vind je jezelf en jouw medemens evenwaardig. Er zijn heel wezenlijke vragen: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe is de aarde ontstaan? Mensen worstelen met deze eeuwige vragen en het zijn belangrijke vragen. De belangrijkste vragen zijn, waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? En waartoe ben ik hier? Als we die vragen niet kunnen beantwoorden, zijn we verloren.

Doel en zin van het leven:

Om te besluiten en te verklaren, te scheppen en uit te drukken, te ervaren en te vervullen wie jij werkelijk bent.

Om jezelf ieder moment te herscheppen als de prachtigste versie van het grootste visioen dat je ooit hebt gehad van wie jij werkelijk bent. Dat is jouw doelstelling in jouw menswording, en dat is het doel van heel het leven.

2. Meer lachen en humor in het leven

Door te lachen wordt ons gezondheidssysteem versterkt en verbranden we nog eens extra calorieën. Lachen versterkt de buikspieren en dat beschermt de rug en nek. Lachen heeft een positief effect op het hart, de bloeddruk en op elke cel van het lichaam. Lachen relativeert en doet ons denkproces stoppen, daardoor hebben we even afstand gecreëerd van onze dagelijkse beslommeringen die onze energie roven. Hoe vaker we lachen, hoe meer we vanuit een ander perspectief kunnen leren kijken. Het verandert onze kijk op de omgeving en we worden zachter voor onszelf en voor anderen. Lachen verbindt, in de lach herkennen en erkennen we de ander, op een wezenlijk niveau, dit voorbij de woorden. In de lach en de traan zijn we hetzelfde.

Lachen brengt je in contact met het dieper wezen, de entiteit in jezelf, wie je werkelijk bent, puur en vrij van sociale druk. Door te lachen laten we het kind in onszelf vrij spelen. Het bevrijdt omdat spanningen worden losgemaakt. Je spieren en cellen in je hele lichaam komen na het lachen tot een voelbare rust. Jouw ademhaling gaat dieper, de adem stroomt vrijer waardoor je nieuwe energie en vitaliteit ervaart en je creativiteit weer ruimte krijgt. De longen gaan meer open waardoor je beter zuurstof kunt opnemen. Lachen heelt. Los van je huidige emotionele gemoedstoestand op het moment, kan de lach echt goed dienen als een natuurlijk herstelmechanisme van het lichaam. Door te lachen komen er gelukshormonen vrij – synergetische werking van verschillende hormonen – en wordt het stresshormoon cortisol teruggedrongen. Yoga en dansen doen dit ook. Hierdoor voelen we ons een stuk beter in ons vel. Het maakt ons blijer en vrijer. Kortom, lachen is ideaal voor piekeraars, perfectionisten en fanatieke denkers! Zoek gerust wat meer dingen op waarbij je hartelijk kunt lachen. Ik denk bijvoorbeeld aan you tube filmpjes.

3. Juist gebruik van de zintuigen

Via onze zintuigen nemen we ervaringen op. Onze zintuigen zijn verbonden met onze geest. De zintuigen hebben de mogelijkheid om allerlei informatie op te halen. Naast informatie om ons te beschermen tegen gevaar, vervoeren de zintuigen hun indrukken naar de geest – enkel als deze gemotiveerd zijn door de geest. De geest verwerkt en verzamelt deze indrukken en ervaringen, geeft kleur en vorm aan de beleving van jouw werkelijkheid. Vanuit deze verzameling indrukken stuurt de geest informatie terug naar de zintuigen. Het is jouw diepere sturing om dingen op een welbepaalde manier te doen. Ervaringen en handelingen beïnvloeden elkaar. Bewust ervaren en bewust handelen hebben een effect op jouw bewustzijn. De volledige realiteit is voor de gewone mens slechts gedeeltelijk waarneembaar, dat is ook zijn geluk, want anders zal je gek worden. Het komt erop neer dat je jouw perceptie verandert, dat kan je, maak het positiever.

We hebben vijf zintuigen om de realiteit gedeeltelijk te kunnen ervaren, we geven het betekenissen op basis van vorige ervaringen. Daaruit vloeien er nieuwe handelingen die ons terugbrengen in ervaringen en doen ons groeien. Men drukt zich uit in onze handelingen. Jouw handeling is de expressie van dat wat er in je leeft, wat belangrijk is in jouw beleving van de realiteit. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust. Zonder bewustzijn is er geen zintuiglijke waarneming. Met jouw taalgebruik vul jij jouw werkelijkheid in, je specifieke woordenschat, intonatie, klankkleur, articulatie e.a. Dit alles verwijst naar hoe jij zaken interpreteert via jouw staat van bewustzijn.

Hoe je mensen en dieren aanraakt, omgaat met fysiek contact, het belang dat je hecht om dingen te voelen, verwijst naar jouw beleving van de werkelijkheid via het aanraken. Hoe beweeg jij je voort in het dagelijkse leven? Enthousiast, traag, impulsief, hoe zijn je stappen? Hoe gebruik je creativiteit om je uit te drukken, van koken tot hobby’s? Hoe ga je om met seksualiteit en voortplanting. Dit is enorm verbonden met datgene wat er tussen de twee oren zit opgeslagen in de herinnering. Hoe laat jij los, van je stoelgang tot je verwerkte ervaringen en emoties? Al deze verschillende zintuiglijke ervaringen met hun eigen handeling die ermee verbonden zijn vertellen altijd iets over jezelf.

De Indische geneeskunde Ayurveda spreekt men over de correlatie van kennis, bewustzijn en herinnering. Het zijn drie zaken van onze geest om de indrukken van onze zintuigen te verwerken. Dankzij kennis en wijsheid zijn we in staat een onderscheid te maken in al onze indrukken en ervaringen, daardoor zijn we in staat om de zintuigen op juiste wijze te gebruiken. Gebrek aan kennis uit zich in ongewenst gedrag. Het bewustzijn heeft een goed begrip van de dingen waardoor intelligentie in staat is om de informatie goed te geleiden. Beschadigd bewustzijn leidt tot abnormaliteiten van de geest. De herinnering doet ons ophalen wat er in de geest opgeslagen is. Dit gebeurt via beelden, klank, woorden, gevoelde ervaring, geuren en smaken. Kennis van vorm en gelijkenissen, concentratie, observatie van contrast, herhaling in de praktijk, directe kennis geeft je de mogelijkheid om van alles te herinneren vanuit juiste kennis en inzicht.

Het is niet verkeerd om naar het verleden te kijken op vlak van positiviteit en geleerde zaken om jezelf verder te ontwikkelen. De herinnering wordt beschadigd als je alleen focust op slechte dingen uit het verleden, want daardoor vergeet je de positieve dingen en verlies je het contact met je lichaam en ziel. Ayurveda noemt de uiterlijke geest de zintuigen, en de innerlijke geest het hart. Met de zintuigen heeft de geest contact met de externe wereld, het hart is de interne wereld, zo zijn de beide werelden verbonden met elkaar. Dit alles beïnvloedt ons denken, gemoed, bewustzijn en zowat een beetje van alles. Uiteindelijk gelokaliseerd in het hart. Stabiliteit en kracht in de ervaringen creëren, sta in het leven dat zoveel te bieden heeft. Hoe meer men kiest en dit ook van binnen uit als een bewuste keuze kan ervaren om steeds voor ervaringen te kiezen die zuiver, eerlijk, oprecht zijn, gaat ons bewustzijn verder evolueren naar hoger bewustzijn.

Steeds meer keuze in functie van bewustzijn en niet uit overmacht, het wordt zuiverder en bewuster en leidt ons als een brug naar een hoger bewustzijn. Door bewust met de zintuigen om te gaan en deze ook zuiver te houden via gedrag, voeding en kruiden, omgang met de mensen en dieren, zal de kwaliteit van je zintuigen verfijnen en kunnen we het bewustzijn ook verruimen en zelfs herscheppen. Juist gebruik van de zintuigen leidt tot integratie van kennis en zelfontplooiing. Het brengt je dichterbij je ziel. De ziel omvat je levensopdracht, jouw missie. Het is een verbindende schakel tussen lichaam en geest met het hogere bewustzijn. Het is ook een verbinding met kennis, bewustzijn en je IK zijn. De geest is het belangrijkste hulpmiddel van de ziel. 

Verkeerd gebruik van de zintuigen zal ons uitputten. Slechte kwaliteit van muziek, straatlawaai, lawaaivervuiling, negatief praten, leugens en beledigende taal tasten het gehoor aan. Teveel praten, geen stilte kunnen inlassen is ook niet goed. Chaotische muziek verstoort het innerlijk evenwicht, mantra’s zingen herstelt innerlijk evenwicht. Mensen pijn doen, fysiek geweld is slecht voor het individu. Jezelf in een negatieve omgeving omringen doet geen goed. Kijken naar slechte beelden op TV, zoals oorlog, armoede en slecht nieuws. Teveel lezen of tv kijken. Let op naar welke beelden je kijkt op televisie, wordt bewust wat je werkelijk ziet en vermijd negatieve beelden. Verkeerde voeding, industrieel bewerkt voedsel, eten als je geen honger hebt verzwakt de smaakwaarneming, op verkeerde tijdstippen eten verstoort de spijsvertering. Geur doet herinneringen oproepen, geur prikkelt de hersenen sterk en is steeds verbonden met het herinneringsvermogen en daaraan verbonden emoties. Slechte geuren, fabrieken, uitlaat auto, geur verdelgende parfums, zijn ook beter te vermijden.

Wat wel?

Mooie muziek, mantra’s, positief praten, liefdevolle knuffel, beelden van de natuur, mooie films, musea, tentoonstellingen, kunst, liefdevol bereide maaltijd, heerlijke geuren van bloemen en specerijen, het geluid van de vogels, de zee enzovoort.

Wie houdt er niet van om de geur van een lekker bereide maaltijd te ruiken?

4.Het bewustzijn

Zonder bewustzijn is er geen zintuigelijke waarneming!

Kun je onderscheid maken tussen wat eeuwig is en tijdelijk? Zie je het verschil tussen volledig en onvolledig? Kennis samen met wijsheid is belangrijk om onderscheid te maken. Maar als je dit onderscheid niet kunt maken, dan verliest de geest de controle over de zintuigelijke waarneming en dat kan zich dan uitdrukken in ongewenst gedrag. Naast kennis en wijsheid heb je bewustzijn. Als het bewustzijn is beschadigd door bewuste of onbewuste overtredingen, trauma’s, biologische territoriumconflicten, negativiteit, kunnen er abnormaliteiten ontstaan in de geest. Dus het bewustzijn is een aspect van de geest. Een goed begrip van alle dingen en goede geleiding van informatie door de zintuigen geeft jou inzicht om problemen op te lossen.

In het bewustzijn bestaat de herinnering. Je hebt het vermogen om bewust herinneringen op te halen uit de geest via beelden, klank en woorden, geuren en gevoelde ervaringen. De herinnering is gebaseerd op een vorm, gelijkenissen, concentratie, de observatie van contrast, herhaling in de praktijk en directe kennis. Bewustzijn dat verruimd en ontwikkeld is gebruikt directe kennis als mogelijkheid om van alles te herinneren, maar dan wel vanuit de juiste kennis of inzicht. Dit vermogen van herinneren wordt beschadigd door onwetendheid en de overmatige prikkels van onze hectische toestand in onze samenleving.

Het is nooit verkeerd om naar het verleden te kijken op vlak van positiviteit en geleerde zaken om je zelf verder te ontwikkelen. Het is een innerlijke oefening om negatieve zaken te verwerken en te transformeren, lessen uit te leren zodanig dat je geen slechte dingen meer hoeft te onthouden en te herinneren, dat heeft geen zin. Aandacht naar slechte dingen die niet opgelost zijn zoals conflicten uit het verleden zetten de  principes van aantrekkingskracht in werking waardoor deze aandacht ervoor zorgt dat het verleden zich gaat herhalen in de toekomst. Zo ontstaan zich herhalende patronen als een rode draad in je leven. Self fulfilling prophecy heet dat.

In de ayurveda wordt er onderscheid gemaakt tussen een uiterlijke geest die informatie haalt uit de zintuigen en een innerlijke geest dat zijn thuisbasis heeft in het hart. Emotioneel evenwicht verbindt deze externe en interne wereld met elkaar. De geest is het denken, ons bewustzijn, het gemoed en alles wat met waarneming te maken heeft. De geest is ook gelokaliseerd in het hart. Stabiliteit en innerlijke kracht in je ervaringen creëren: STA IN HET LEVEN. In het leven staan betekent in contact staan met je missie en levensopdracht. Het betekent ook de verbinding van het lichaam met de geest en het gehele universum met het inzicht dat alles met elkaar verbonden is. Op hoger niveau ervaar je jezelf dat je energie bent die opereert in een groter energieveld. Dus denk tweemaal na, je bent niet zomaar gewoon een vlezen omhulsel dat hier op aarde rondloopt. Je bent verbonden met alles wat er is en je opereert daar in. 

Je bent in verbinding met je geest, de transformatie en je fysiek lichaam. De ziel is de verbindende schakel, de geest is het belangrijkste hulpmiddel van de ziel. Mensen met depressie hebben de connectie verloren met de ziel. Er is een blokkade in de relatie met het hart en de ziel. Dit betekent ook dat ze de connectie met hun levensopdracht verloren zijn.

5. Juist gedrag

Juist gedrag is een gedrag waar je lichaam gezonder van wordt. Dingen doen die je echt graag doet uit het hart horen hierbij. Juist gedrag houdt in dat je volgende zaken beter kunt vermijden als je lijdt aan depressie, burn-out of manische depressie.

 • Teveel en te zwaar fysiek werk doen, te veel sport doen, is uitputtend.
 • Te weinig fysieke arbeid of beweging, lui zijn, overdag slapen en celibaat verstoren de werking van de spijsvertering, bijnieren en hersenwerking.
 • Verkeerde activiteiten doen, dingen doen die niet goed zijn voor jou, niet in overeenstemming van je constitutie of de noden ervan. Je natuurlijke behoeften onderdrukken of juist teveel opwekken, te snel activiteit na het eten enzovoort zijn ongunstig.
 • Zaken doen die je echt niet graag doet.
 • Teveel van hetzelfde.
 • Onvoldoende eten of drinken, ongepast vasten of zich bepaalde zaken ontzeggen. Dat verstoort de spijsvertering, stofwisseling en de hormoonhuishouding.
 • Vasthouden aan hebzucht, jaloezie, negatieve denkbeelden tegenover jezelf en andere mensen. Wees zachte tegen jezelf en iedereen.
 • Te weinig rust of slaap, tot in de nacht opblijven, niet meegaan met de natuurlijke ritmes, teveel in de toekomst of juist in het verleden blijven hangen.

Deze punten zorgen ervoor dat je oppervlakkiger gaat ademhalen, waarbij je het contact met je lichaam gaat verliezen. De spijsvertering gaat verzwakken, minder goede opname van voedingsstoffen en opstapeling van meer afvalstoffen ondermijnen de gezondheid. Het werkt restrictief op je bewustzijnsontwikkeling.

Juist gedrag heeft eveneens te maken met positieve gewoontes. Is je bewustzijn van je gedrag in overeenstemming met de sociale normen van je medemens. Kun je respect opbrengen voor anderen? Heb je neiging of voorkeur tot niet ethische zaken? Juist gedrag betekent ook respect voor ouderen, beleefdheid en hoffelijkheid. Verzorg je uitstraling, gezichtsuitdrukking, en lichaamshouding. Haal je schouders omhoog en draai ze naar achteren, dat opent de borstkas en het hart, waarbij de ademhaling zal verbeteren en je een rechte lichaamshouding creëert.

6. Magisch zinnetje: Ook dit gaat voorbij

Er is niets dat eeuwig blijft duren, dat geeft hoop dat het altijd weer beter wordt. Ook al zit je in het donker, weet dat de zon weer zal opkomen.  Alles gaat voorbij!

7. Maak je geen zorgen.

Zorgen maken en piekeren

is mentale energieverspilling. Het roept biochemische reacties op die schadelijk zijn voor het lichaam. Van verstopping in de darmen tot hartaanvallen, kanker en een veelheid aan tussenliggende zaken. Je gezondheid verbetert bijna meteen zodra je stopt je ongerust te maken. Piekeren of tobben is een geestelijke activiteit die de verbinding met je ware zelf niet begrijpt. Het zijn dingen uit het verleden die je beletten om in het heden te zijn, en dat veroorzaakt ongerustheid. Tobben anticipeert met de toekomst. Op deze wijze herhaal je het verleden steeds opnieuw. Zorgelijkheid, angst en ongerustheid en hun afstammelingen, zoals vrees, ongeduld, onvriendelijkheid en de zucht tot veroordelen en verwerpen, richten schade aan het lichaam. Het is onmogelijk om een gezond lichaam te hebben onder zulke condities.

Wanneer je een probleem hebt en je ziet een oplossing, maak je dan geen zorgen want er is een oplossing. Wanneer je een probleem hebt en je ziet geen oplossing, maak je dan geen zorgen want er is toch geen oplossing.

Een probleem is maar een probleem als je er een probleem van maakt.

8. Voedingsadvies volgens de ayurveda

Voorkeur: 

 • Vers en biologisch.
 • Zoveel mogelijk vegetarisch.
 • Koken met specerijen.
 • Vers koken en direct opeten. 
 • Veel groenten, granen en peulvruchten. 
 • Kook natuurlijk, ideaal is op een gasfornuis. 
 • Eet zoveel mogelijk warm bereide voeding, 3x per dag is ideaal. 
 • Eet gevarieerd, zes smaken (zoet, scherp, wrang, bitter, zout en zuur) 
 •  en zoveel mogelijk kleuren.

Afkeur: 

 • Diepvries en blikken. 
 • Te veel brood en kaas. 
 • Verbod op microgolf. 
 • Beperk tussendoortjes. 
 • Geraffineerde suikers en tarweproducten. 
 • Zuivelproducten. 
 • Geraffineerde oliën.

Wees voorzichtige met volgende voedselcombinaties:

 • Fruit en zuivel gaan niet samen.
 • Vlees en vis met zuivel of gele mosterd gaan ook niet samen.
 • Eet zuivel en fruit los van de maaltijd.

Als je gaat eten, is het belangrijk dat het water je letterlijk in de mond komt, het moet smaken. Als er iets is dat je echt niet lust, eet het dan niet. Het is belangrijk om goed te kauwen voor de spijsvertering en de werking van de pancreas. Dit stimuleert de aanmaak van anti-stresshormonen door de hippocampus. Eet in een rustige ontspannen sfeer, niet onder stress of in een emotioneel zwaar beladen staat. Geef al je aandacht aan het eten en vooral, geniet ervan!

Het ontbijt:

Ideaal is ook warm, zoals soep met wat rijst (goed voor elke constitutie).

Papsoorten op basis van granen met eventueel wat gedroogd fruit zoals rozijnen of abrikozen. Gebruik ook kaneelpoeder of gemalen kruidnagel. Havermout of muesli of andere vlokken met rijstmelk, amandelmelk, enz., liefst geen sojamelk. Dit werkt afkoelend op het lichaam en kan wel eens in de zomer bij zeer warm weer. Gebruik om te zoeten gedroogde vruchten, ahornsiroop, kokosbloemsuiker, granensuikers of honing.

Gebruik je brood, eet het dan met voldoende drank en maximum één keer per dag. Gebruik op je boterham notenpasta, zelfgemaakt broodbeleg of confituur zonder suiker. Als je fruit eet, neem best appels en peren en stoof ze met kaneel (doe dit niet dagelijks). Vermijd ‘s morgens exotisch fruit. Het is beter om klein fruit van het seizoen te eten, dit is goed voor alle constituties.

Je eet beter geen fruit in de winterperiode, dit verzwakt de algemene gezondheid door het waterelement dat op het lichaam afkoelend werkt. Bij ons is er tijdens de winter ook geen fruit te vinden in de natuur. Heb je toch behoefte aan een tussendoortje, eet dan een kop soep.

Het middagmaal:

Het middagmaal is de hoofdmaaltijd van de dag, want op het middaguur zijn de spijsverteringsenzymen het krachtigst. Een evenwichtige maaltijd bestaat uit granen, groenten (zeven kleuren), plantaardige eiwitten en goede vetstoffen.

Granen: rijst (goed voor alle types), gierst en boekweit (goed voor mensen met een zware constitutie), gerst en haver (andere constituties). Voldoende variatie is belangrijk. Een stukje kaneelschors, kardemom, kruidnagel of komijn zijn goede specerijen voor bij de granen.

Groenten: varieer met zoveel mogelijk kleuren. Blauwe en paarsachtige kleuren vind je in rode bietjes, rode kool, enz. Gebruik ook zoete of niet zoete groenten, wortelgewassen en groene groenten met een eerder bittere smaak, want deze zijn noodzakelijk voor een volwaardige voeding. Specerijen die de spijsvertering stimuleren en de resorptie van voedingsstoffen verbeteren zijn: zwart mosterdzaad, komijn, zwarte peper, kurkuma, kardemom, selderijzaad, koriander, anijs, basilicum, laurier, karwij, kruidnagel, dille, venkel, fenegriek, gember, mierikswortel, asafoetida, marjolein, tijm, munt, nootmuskaat, oregano, peterselie, rozemarijn, saffraan, dragon en maanzaad. Ook kruidenmengsels en Westerse kruiden zijn goed. Specerijen en kruiden geven ook scherpe, bittere en wrange smaken, die het lichaam helpen afvalstoffen te elimineren.

Wees creatief!

Eiwitten: plantaardige eiwitten hebben de voorkeur in ayurveda, vooral voor zieke mensen. Mungdaal of gele linzen zijn licht verteerbaar. Maar ook roze en bruine linzen, bonen en erwten of diverse verse tuinbonen zijn goed. Gebruik zeker specerijen en bonenkruid omdat bonen minder goed verteerbaar zijn. Eet je vis of vlees, dan gebruik je best voldoende specerijen, behalve gele mosterd. Gebruik geen zuivel of fruit bij vis- of vleesgerechten, dit is een toxische voedselcombinatie. Gebruik goede vetstoffen. Ideaal is ghee, ongeraffineerde rode palmolie en/of kokosvet met specerijen om te bakken of koken. Vloeibare oliën zoals olijfolie, sesamolie, lijnzaadolie, zonnebloemolie, hennepolie, araganolie, pompoenpittenolie en vetstoffen met omega 3 (notenolie), enz., best na de bereiding toevoegen.

Kies steeds voor biokwaliteit uit een natuurwinkel. Vermijd geharde vetten en margarines. Deze zijn zeer schadelijk voor het lichaam, omdat ze geen zuurstof doorlaten naar de lichaamsweefsels. Bij stress zeker niet zuinig zijn op vetstoffen, hoe meer hoe beter. Het lichaam heeft namelijk meer energie nodig om stress beter te doorstaan. Als tussendoortje mag je wat noten of een stuk fruit of een biokoekje eten.

Avondmaal:

Ideaal is om opnieuw een warme bereiding te eten, ook overschotjes van ‘s middags zijn goed. Warme soep, eenvoudige schotels of eenpansgerechten op basis van groenten.

Kies  je voor brood, eet dit dan altijd met wat warme soep. Gebruik granenpap, rijstdessertjes of gestoofde vruchten. Wees voorzichtig met het eten van pasta ‘s avonds, doe je dit wel, eet dan pasta van spelt of boekweit. Ga nooit met een lege maag gaan slapen, maar ook niet met een te volle maag. Het is goed om een kleine volwaardige hap te eten, als je voor het slapengaan een hongergevoel hebt.

Desserts:

In India sluit men een maaltijd steeds af met iets zoets. Weet dat geraffineerde witte suikers en rietsuiker niet gezond zijn om verschillende redenen. Kies liever voor een koekje op basis van granenstroop, agavesiroop, kokosbloemsuiker, stevia, enz. Kies voor natuurlijke zoetstoffen met trage suikers en een lage glycemische index. Gebruik nooit synthetische zoetstoffen! Als je koekjes wil eten, koop ze dan in de natuurwinkel. Je hebt er een ruime keuze op basis van andere granen dan tarwe en andere gezondere suikers. Je kan ook desserten maken met agar-agar, hiervan mag je zoveel eten als je wil.

Drank:

Drink nooit ijskoude dranken, dit is slecht voor de maag en spijsvertering. Beperk het gebruik van koffie en cafeïnehoudende en stimulerende dranken. Drink thee van gember (niet voor het slapengaan), ayurvedische thee, yogithee, groene thee of gewoon wat warm water.

Dagelijkse levensstijl:

Sta op tijd op, ten laatste voor 7 uur. Want langer slapen maakt je loom en verstoort verschillende processen in het lichaam. Probeer je hoofdmaaltijd steeds tussen 11h en 14h te nemen, de spijsvertering is dan het sterkst. Neem voldoende lichaamsbeweging, zoals wandelen, yoga of sport en geniet van de verse buitenlucht en algemene ontspanning. Neem ook eens wat tijd voor jezelf! Ademhalingsoefeningen en meditatie in de ochtend en de avond zijn zeer heilzaam. Ga op tijd slapen, ook in de ayurveda tellen de uren voor middernacht dubbel.

9. De biologische klok

We hebben in ons lichaam een biologische klok waar lichaamsprocessen aan gerelateerd zijn. Een voorbeeld hiervan is dat de pancreas de meeste spijsverteringsenzymen aanmaakt rond het middaguur. Vandaar dat het gezond is als we rond het middaguur onze grootste maaltijd consumeren. Deze maaltijd kan goed verteren omdat er rond het middaguur vele maagsappen en enzymen actief zijn. De darmen ontvangen verteerd voedsel en er is een goede resorptie van de voedingsstoffen. Een ander voorbeeld dat ook door de biologische klok wordt gestuurd is de productie van cortisol en adrenaline door de bijnieren in de ochtend. De adrenaline is bedoeld om je lichaam wakker te maken en je in beweging te brengen. De cortisol zal de spijsvertering opstarten. Het slijmvlies van de dikke darm zal beginnen met serotonine te produceren die vervolgens de cortisolspiegel in het bloed weer in balans brengt. Tegelijkertijd gaat de serotonine de gehele spijsvertering activeren. Naarmate de namiddag en avond vordert zal de pijnappelklier de serotonine omzetten in melatonine. De melatonine brengt de spijsvertering en het lichaam weer in rust, vandaar dat ‘s avonds een grote maaltijd eten echt niet gunstig is voor het lichaam. Het kan niet goed meer verteren.

Een goede slaap geeft de gezondheid een oppepper

Voldoende slaap is belangrijk voor het goed functioneren van lichaam en geest en geeft de algemene gezondheid een krachtige boost. De slaap kan onderverdeeld worden in twee delen, voor middernacht en na middernacht, tijdens de twee uur voor middernacht vinden de belangrijkste processen voor vernieuwing en zuivering plaats, en in deze periode komt de diepteslaap of schoonheidsslaap voor. De diepteslaap duurt ongeveer een uur, meestal een uur voor middernacht. Deze slaap is droomloos en wordt ook gekenmerkt door een daling van zuurstofopname van ongeveer 8%. Het lichaam kan in deze fase zeer diep ontspannen en rusten. Deze fysiologische rust is tot 3 x intenser dan de slaap na middernacht als de zuurstofopname weer begint te stijgen.

De diepteslaap is verantwoordelijk voor de productie van groeihormonen, nodig voor het herstel en de weefselvernieuwing van ons lichaam, het verjongt het lichaam. Maar door te lang op te blijven, wordt dit proces verstoord. Het lichaam en de geest gaan uiteindelijk lijden aan oververmoeidheid. Er ontstaat opstapeling van toxines en afvalstoffen. 

Als het melatonine niveau in het bloed hoog genoeg is, kan het lichaam zichzelf regenereren, vernieuwen, ontgiften en verjongen. De melatonine is afhankelijk van de werking van de dikke darm. Het slijmvlies van de dikke darm initieert serotonine die door de pijnappelklier omgezet wordt in melatonine. De bijnieren geven ‘s avonds na 10.00 uur geleidelijkaan meer cortisol vrij. Deze cortisol is bedoeld om het lichaam van energie te voorzien om zich te ontgiften tijdens de slaap, en mentaal de impressies van de dag te verwerken. Maar als we na tien uur ‘s avonds niet gaan slapen, verspillen we deze energie door er activiteiten mee te doen. Vervolgens krijgt het lichaam onvoldoende energie om na middernacht het echte ontgiftingswerk in samenwerking met de lever goed af te ronden. we missen ook de energie om negatieve emoties te verwerken en worden we prikkelbaarder. Wees bewust dat dit een grote valkuil is, ook al voel je je beter, ga om 10 uur ‘s avonds naar bed.

De grote rol van de lever om het lichaam te ontgiften

Veel bloed uit de hersenen wordt na middernacht gezuiverd door de lever, dit proces wordt verstoord als je nog wakker bent en de diepteslaap hebt gemist. De lever is een orgaan dat tijdens de nacht het meest actief is. Het respecteren van het dag- en nachtritme zorgt voor een betere spijsvertering, een goede slaapkwaliteit, betere bijnierwerking en een goed functionerend cardiovasculair systeem.

x

Bij een goede slaap kan de lever veel schadelijke stoffen uit het bloed filteren, neutraliseren en via de gal afvoeren naar de spijsvertering. De darmflora doet de rest. De lymfe verzamelt tijdens de slaap veel schadelijke stoffen en is voor 80% verbonden met de darmen. Het gebied in de buik heeft de grootste microbiële agentia. Tijdens de slaap wordt dus je algemene gezondheid weer opgebouwd en sterker, omdat je lichaam ontgift en zuivert. Het is belangrijk om op tijd op te staan.  Lichaamsbeweging in de ochtend activeert de darmperistaltiek waarbij alle schadelijke afvalstoffen en toxines samen met de stoelgang worden uitgescheiden. Als we te lang blijven liggen, wordt dit natuurlijk proces van afscheiding verstoord en gaan we ons overdag zwaarder en suffer voelen met minder energie.

De huid is ook een belangrijk orgaan dat het lichaam tijdens de nacht meehelpt met het ontgiften. Alles wat de huid uitscheid is wateroplosbaar en door je in de ochtend te douchen ben je het ook kwijt, dat is goed voor je lichaam. Bij te lang in bed liggen loop je een groot risico dat de uitgescheiden afvalstoffen terug worden opgenomen via de huid en zo weer in het lichaam terechtkomt. Het is beter om ‘s avonds niet te douchen, want dat maakt je juist weer wakker.

Het beste gezondheidsadvies dat je maar kunt krijgen is: op tijd naar bed en op tijd opstaan.

Enkele tips om beter in te slapen: Vermijd zoveel mogelijk kunstlicht en zeker geen blauw licht van computers of gsm voor het slapen gaan. Blauw licht verstoort de productie van melatonine. Eet geen volle maaltijd voor het slapengaan, maar evenmin ook niet met honger gaan slapen, eet een hap of twee van een volwaardige snack. Zorg dat je slaapruimte stikdonker is voor de maximale productie van melatonine en dat geeft volledige rust in je ogen. Zorg dat er geen spiegels in je slaapruimte aanwezig zijn. Spiegels weerkaatsen niet alleen zichtbare lichtfrequenties maar ook andere frequenties die de nachtrust kunnen verstoren. 

Val overdag niet in slaap, een dutje of wandelen na het middagmaal is wel goed.

Doe veel lichaamsvriendelijke beweging overdag. Zorg eveneens voor een goede matras en bedkwaliteit. Laat je lichaam net voor het slapengaan eerst een beetje afkoelen, dat helpt om beter in te slapen. Zet telefoon, wifi en andere stoorzenders uit. Kijk geen spannende thrillers  of negatieve beelden op televisie net voor het slapengaan. Doe ontspannende dingen zoals yoga, meditatie, het kijken naar kunst of natuur met een rustig muziekje op de achtergrond. Drink natuurlijk ook geen stimulerende dingen tijdens de avond, laat je lichaam kalmpjes ontspannen en tot rust komen.

Neem meer voeding en specerijen met een hoog tryptofaangehalte

Slaapmiddelen alleen als noodgeval. Ze verstoren de natuurlijke productie van melatonine. Eet voeding dat rijk is aan tryptofaan. Tryptofaam is een aminozuur dat aan de basis ligt van serotonine. Deze stof vind je voornamelijk veel in pompoenpitten, granen en notenmelk, bieslook, .paardenbloem, alfalfa spruiten, venkel, spinazie, wortels, bleekselderij, snijboontjes, witloof, peulvruchten – vooral kikkererwten, rijp fruit, bananen, pure chocolade, verschillende groenten enzovoort.

Specerijen zoals kurkuma, kaneel, saffraan en curry bevatten ook veel tryptofaan

Goede vetstoffen zijn vooral boter, kokosvet, nodig om zetmelen beter te verteren.

Eiwitten vind je vooral in peulvruchten, sommige groenten, zaden, granen en noten.

Tijdens de dag eet je zoveel mogelijk groenten, gekookt of bereid. Gekookte voeding is voorverteerd  en veel beter voor de totaliteit van de spijsvertering. Driekwart van de wereldbevolking kookt 3x dagelijks. In gekookte voeding zitten veel opneembare vitamines, die door het koken uit de cellulose van de plantendelen vrij zijn gekomen. Vitamine C, B5, B11 of foliumzuur, helpen je cortisolwaarden samen met serotonine te normaliseren. Sommige supplementen bieden soelaas zoals Ginseng, Rhodiola, Tulsi (Ocimum sanctum), zoethoutwortelextract, Valeriaan en Magnolia. Algemeen vermijd je geraffineerde en industrieel bewerkt voedsel, want deze zijn echt niet gunstig voor het slijmvlies van de dikke darm. 

Hoe het komt dat je tijdens de nacht wakker wordt en de slaap niet meer kunt vatten?

Naast een ontregelde lichaamsklok is de circulatie van toxines een belangrijke oorzaak van slaapproblemen. Vele toxines zijn het gevolg van slecht werkende spijsvertering, chemische stoffen, medicijnen, maar ook van op de verkeerde uren eten, te zware maaltijden eten of eten vlak voor het slapengaan. Deze toxines kunnen net als alcohol door de bloedhersenbarrière doordringen. 

Om hersenschade zoveel mogelijk te voorkomen, kan het lichaam niets anders dan deze toxines te verdunnen door extra vocht naartoe te brengen. De hersenen gaan zo veel mogelijk bloed vasthouden. Om dit te kunnen doen, moet je wel wakker blijven of wakker worden als de toxines geconcentreerd worden. Dit gebeurt meestal na middernacht. Zoals gewoonlijk weet je lichaam wat het beste is voor jou. Het lichaam is steeds gericht op overleving en zal door je wakker te houden tijdens de nacht de concentratie toxines kunnen verdunnen om beschadiging aan het hersenweefsel te voorkomen. De dag nadien zul je je natuurlijk niet al te best voelen. Ontgiften en zuiveren van je lichaam is de beste preventie tegen alle aandoeningen die we kennen. Het lichaam zuiveren en ontgiften is dus de dagelijkse boodschap.

Negatieve emoties, trauma’s en biologische conflicten zijn eveneens een grote bron van giftige toxines. Neuropeptiden met een negatieve lading zijn niet gunstig voor het goed functioneren van het lichaam en zijn fysiologische stelsels. Dit verstoort de slaap in ernstige mate en werkt uitputtend op de bijnieren en de gehele hormoonhuishouding. De algemene gezondheid verzwakt en het zenuwstelsel heeft daar het meest onder te lijden.

De natuur helpt jou een handje.

Adaptogeen:

Adaptogeen is een nieuwe terminologie om een onderscheid te maken tussen de schadelijke effecten van drugs en eerlijke zuivere kruiden. Adaptogene stoffen verhogen het aanpassingsvermogen en de stressbestendigheid van de mens. Ze werken stimulerend zonder schade aan te brengen aan het lichaam. Als het lichaam evenwicht heeft, stopt het stimulerend effect van het kruid. Ze vormen een bijdrage aan het normaliseren van het lichaam en de hormoonhuishouding. De werking gebeurt overal in het lichaam en niet alleen op specifieke plaatsen of naar specifieke functies. Adaptogene planten en kruiden zorgen voor evenwichtige fysiologische lichaamsprocessen.

Nootropic:

Nootropic is een nieuwe terminologie voor geheugenstimulerende kruiden, functionele voedingsmiddelen en specerijen om een of meer aspecten van de geestelijke functie te verbeteren. Specifieke effecten kunnen bestaan ​​uit het verbeteren van het werkgeheugen, de motivatie of positieve aandacht. Het zijn kruiden, voeding en specerijen die je wakker maken, je geheugen en het leervermogen versterken, en de intelligentie verhogen zonder verslavende bijwerking. Ze helpen de hormoonhuishouding te optimaliseren en in evenwicht te brengen. Specerijen die de hormoonhuishouding stimuleren: Werken ook verjongend op het lichaam.

 1. Kruidnagel (Syzygium aromaticum)

Kruidnagel werkt stimulerend en verwarmend op de spijsvertering. Verhoogt de eetlust en de speekselvorming. Vermindert slijmvorming en is goed tegen luchtwegaandoeningen. Kruidnagel stimuleert de omzetting van de voeding in de spijsvertering en de opname van de voedingsstoffen. Kruidnagel heeft een sterke zuiverende werking, is goed tegen tandpijn, een goed levermiddel en werkt bloedzuiverend. Kruidnagel stimuleert het bewustzijn en het intellect en vergroot het vermogen om dingen te herinneren. Werkt als antidepressiva en geeft energie. Kruidnagel is ook afrodisia en zuivert de geslachtsorganen, bij vrouwen ook de moedermelk. Het wekt potentie op en bevordert de bloedcirculatie. Kruidnagel is heilzaam tegen oxidatieve stress – vrije zuurstofradicalen – die in grote hoeveelheden schadelijk zijn voor het lichaam.

2. Komijn (Cummium cyminium)

Komijn en andere specerijen uit de familie van de schermbloemige zoals dille, koriander, zwart komijnzaad, peterselie enzovoort zijn altijd goed voor de optimale werking van de dikke darm. Ze beschermen de slijmvliezen van de dikke darm en helpen bij de opname van voedingsstoffen. Komijn activeert de aanmaak van basisstoffen van verschillende neuropeptiden. Komijn bevat ook acetylcholine en dopamine waardoor het intellect en daadkracht gestimuleerd wordt. Het zorgt tevens voor een harmonieuze neerwaartse beweging van de darmperistaltiek.

3. Kaneel (Cinnamomum zeylandica)

Kaneel geeft een gematigde warmte in de spijsvertering en is eetlust opwekkend, stimuleert de vertering en de opname van voedingsstoffen. Kaneel zorgt voor een evenwichtige darmflora. Kaneel verbrandt voornamelijk afvalstoffen en toxines in de spijsvertering, en zuivert het bloed. Kaneel bevat veel basisstoffen voor de productie van dopamine en serotonine en dat kalmeert angst, depressie, nervositeit en spanning.

4. Nootmuskaat (Myristica fragrans)

Nootmuskaat is eetlustopwekkend. Het bevordert de vruchtbaarheid, kalmeert de zenuwen en heeft een wormdodend effect op de spijsvertering. Net als Kaneel gaat het effectief afvalstoffen neutraliseren. Nootmuskaat stimuleert de opname van voedingstoffen in de dunne darm. Nootmuskaat bevordert het herstel van neuronen en coördineert vooral de werking van het enzym acetylcholine-erastase, dat de neurotransmitter acetylcholine afbreekt. Acetylcholine is vooral belangrijk voor cognitieve vermogens en de overdracht van de zenuwimpulsen overdag. Nootmuskaat bevordert de doorbloeding in de hersenen en maakt de geest rustig.

5. Gember (Zingiber officinalis)

Gember is sterk eetlustopwekkend, werkt verwarmend en bevordert de spijsvertering. Gember versterkt het hart, is pijnstillend, anti-reumatisch, zenuwsterkend en verbetert het geheugen. Gember neutraliseert toxines en afvalstoffen, zowel in de spijsvertering als in het bloed. Gember werkt tevens pijnstillend en versterkt de algemene gezondheid. In gember vind je basisstoffen voor de productie van de neurotransmitters dopamine en gaba. Dagelijks gebruik van gember maakt je rustiger, maar zorgt er ook voor dat je in actie komt zonder stress. Gember geeft een blij gevoel en werkt ook als antidepressivum. Het verse sap is voedend en kuist het maag- en darmkanaal. Geen gember voor het slapengaan omdat het de nachtrust verstoort door zijn opwekkende eigenschap.

6. Saffraan (Crocus sativus)

Saffraan is een specerij dat vitamine B12 bevat. Saffraan is een krachtige adaptogeen en vergroot ons aanpassingsvermogen. Saffraan werkt verjongend. Het stimuleert de bloedsomloop, werkt pijnstillend en is libido versterkend. Saffraan bevordert de spijsvertering en wekt eetlust op. In de spijsvertering stimuleert saffraan vooral de opname van micronutriënten. Saffraan bevat veel tryptofaan. Saffraan is een krachtige anti depressiva en kalmeert vooral angststoornissen en dwangmatigheden. Saffraan maakt ons weerbaarder tegen stress en versterkt het geheugen. Saffraan Is zowel adaptogeen als nootropic

7. Zwarte peper (Piper nigrum)

Een sterk stimulerende specerij voor de spijsvertering. Zwarte peper ruimt effectief afvalstoffen en schadelijke toxines op. Zwarte peper helpt de voeding beter te verteren en stimuleert de opname van micronutriënten uit de voeding en van andere specerijen zoals kurkuma of geelwortel. Zwarte peper is sterk verwarmend, vooral bij mensen die kouwelijk van aard zijn. Zwarte peper zorgt er ook voor dat je meer kracht uit de voeding haalt. Zwarte peper werkt wormdodend en brengt de darmflora in evenwicht. Het werkt sterk ontgiftend voor de spijsvertering en het gehele lichaam. Zwarte peper is rijk aan endorfine, acetylcholine en gaba. Deze combinatie zorgt ervoor dat je goed kunt studeren en toch rustig kunt blijven. Zwarte peper is een ideaal middel bij angstaanvallen, ongeduld, prikkelbaarheid en geeft verzachting van pijn. Deze pepersoort helpt het slijmvlies van de dikke darm om voorstoffen te laten opnemen voor de productie van serotonine. Dat brengt balans in de hormoonhuishouding.

8. Anijs (Pimpinella anisum)

Anijs bevordert de spijsvertering en is goed om de dikke darm tot rust te brengen. Anijs verdrijft winderigheid in de dikke darm. Anijs beschermt de slijmvliezen van de luchtwegen en het spijsverteringskanaal. Anijs bevordert de borstvoeding. Anijs stimuleert de opname van voedingsstoffen. Anijs bevat acetylcholine en stimuleert het geheugen en helpt zo bij studieprestaties.

9. Kurkuma (Curcuma longum)

Geelwortel of kurkuma werkt eetlustopwekkend en ondersteunt de spijsvertering om afvalstoffen en toxines te elimineren. Kurkuma geeft een mooiere uitstraling. Kurkuma bevat de bittere en wrange smaak, goed voor het herstel van de huid om wonden te genezen en huidziekten te behandelen. Kurkuma werkt eveneens genezend in het lichaam. Het vermindert ontstekingen als gevolg van stress. Werkt net als gember bloedzuiverend, is windverdrijvend, herstelt en ondersteunt de lever. Eveneens heilzaam bij oedeem. Kurkuma stimuleert de galwerking en brengt de darmflora in evenwicht. Kurkuma bevat veel tryptofaam en dat stimuleert de productie van serotonine, voor ons gevoel van geluk en ontspanning. Kurkuma werkt ook als antidepressivum en daarnaast zorgt het ook voor innerlijke rust en betere nachtrust.

10. Kardemom (Elettarium cardamomum)

Kardemom versterkt de maag en wekt de eetlust op. Helpt de spijzen beter te verteren. Kardemom is wormdodend. Kardemom helpt melkproducten te verteren omdat het de slijmvorming neutraliseert. Kardemom is werkzaam tegen opgeblazenheid en braakneigingen. Het werkt genezend bij lever- en miltaandoeningen en neutraliseert afvalstoffen en toxines zowel in de spijsvertering, de lever en de lymfe. Kardemom werkt verwarmend in het lichaam. Kardemom is heilzaam tegen depressie en epilepsie. Kardemom geeft veel energie, versterkt de bijnieren en heeft een positief effect op het humeur.

11. Curry

Curry is een mengsel van verschillende specerijen waaronder ook kardemom en kurkuma. Curry is overal verkrijgbaar en iedereen lust deze kruiden wel. Curry creëert een synergetische werking en bevordert het herstel van zenuwweefsel . Curry stimuleert de aanmaak van nieuwe hersenstamcellen en neuronen. 

12. Peperkoekkruiden

Geven meer optimisme, beter humeur en zijn antidepressiva. Peperkoekkruiden geven veel energie en zijn goed voor de bijnieren.

Besluit: gebruik veel meer specerijen en kruiden in de spijzen, ook kruiden van bij ons hebben heilzame effecten op de synergetische werking van de hormoonhuishouding.

Geneeskrachtige kruiden die de hormoonhuishouding stimuleren en energie leveren.

 1. Cypergras (Cyperus rotundus)

Cypergras werkt kalmerend, en bevat de basisstoffen voor gaba. Antidepressiva ontspant de spieren, nootropisch, stimuleert de spijsvertering en elimineert afvalstoffen.

2. Eclipta (Eclipta alba)

Kalmeert agressie, verhoogt het serotonine gehalte, nootropische werking, werkt verjongend. Tegen oxidatieve stress, zeer goed leverkruid, ontgift het lichaam krachtig.

3. Indiase kruisbes (Emblica officinalis)

Werkt sterk verjongend op lichaam en geest. Ze zijn goed voor de bloedkwaliteit en herstellen de lever. De Indiase kruisbes stimuleert de spijsvertering en brengt voornamelijk de maag in balans. Krachtige antioxidant. Versterkt de coördinatie van het geheugen en de zintuigen. Versterkt het observatievermogen en de cognitie. Breng rust bij mentale aandoeningen. Reguleert de bijnieren en normaliseert de cortisolwaarden en verbetert de algemene gezondheid.

4. Duivelsdrek of asafoetida(Ferula Foetida)

Werkt kalmerend, kalmeert spasmen en vermindert oxidatieve stress. Helpt bij epilepsie. Bevat glutamaat. Is de reiniger van de dikke darm bij uitstek, het lost tussen de darmplooien vastzittende gekoekte brokken afval met verdroogde slijm op waardoor de peristaltiek weer kan verbeteren.

5. Pepermunt (Mentha spp)

Verhoogt de concentratie en stimuleert de aanmaak van acetylcholine. 

Brengt rust, is verfrissend en heeft een stimulerend en verfrissend effect op de hersenen. Antidepressivum. Het bevordert het enthousiasme.

6. Heilige basilicum (Ocimum sanctum)

Goed voor de gehele spijsvertering. Het Heilige basilicum beschermt de luchtwegen en versterkt de algemene gezondheid.  Het activeert acetylcholine en brengt acetylcholinesterase in evenwicht. Heilzaam voor het geheugen en de herinnering. Stimuleert het concentratievermogen. Reguleert de bijnieren en brengt de adrenaline en cortisol in balans.

7. Jeukboontjes (Mucuna pruriens)

Afrodisia, zenuw herstellend, verjongend, stimuleert het geheugen en is goed tegen slijtage. Helpt bij Parkinson en Schizofrenie. Bevat natuurlijk L-dopa voor aanmaak dopamine. De meeste peulvruchten bevatten ook een lichte dosis L-dopa. Het maakt mensen opgewekt, geeft een goed gevoel en een goed geheugen. Helpt bij gedragsstoornissen en ADHD.

8. Jatamansi (Nardostachys jatamansi)

Werkt rustgevend en stimuleert vooral het geheugen. Jatamansi reguleert de bijnierwerking en tempert de werking van adrenaline, noradrenaline en dopamine, nadien reguleert hij deze stoffen. Activeert serotonine voor het goed gevoel en gemoed. Sterk regenererend op het zenuwweefsel en verbetert de werking van het brein. Anti angst en antidepressiva.

9. Rauwolfia (Rauwolfia serpentina)

Reguleert bijnieren en aldosteronwaarden. Verhoogt eveneens het serotoninegehalte. Helpt goed tegen hoge bloeddruk, kalmeert pijn en is antidepressivum. Goed bij psychose.

10. Arjuna (Terminalia arjuna)

Versterkt de hartspier, stimuleert de doorbloeding en antidepressiva. Bron van dopamine. Bevorderd de zuurstofopname in de hersenen.

11. Guduchi (Tinospora cordifolia)

Verhoogt krachtig de algemene gezondheid en werkt tevens verjongend. Elimineert afvalstoffen en zuivert de lever. Antistress en antidepressiva. Adaptogeen. Activeert de werking van gaba, acetylcholine, dopamine en serotonine. Nootropic, verbetert het geheugen, werkzaam bij Alzheimer.

12. Indische valeriaan (Valeriana wallichii)

Het is sterk rustgevend en bevordert de slaap. Bevat gaba.

13. Ashwagandha (Withania somnifera)

Zenuwversterkend, rustgevend, verhoogd de algemene gezondheid, is krachtig bij angst en stress. Afrodisiaca, herstelt weefsels. Reguleert gaba (rust), bevat acetylcholine en is nootropic. Stimuleert de slaap, reguleert cortisolwaarden. Anti-stress en adaptogeen.

14. Shilajit als adaptogeen (natuurlijk teer uit de bergen)

Geeft kracht, anti stress, verhoogd uithoudingsvermogen, versterkt en regenereert de zenuwen en geeft meer vitaliteit. Krachtig nootropic effect, Verbetert het geheugen zonder nadelige effecten. Stimuleert de zuurstoftoevoer naar de hersenen. Optimalisatie van de neurotransmitters zoals serotonine. Krachtige antioxidanten, verhoogt de algemene gezondheid, werkt verjongend. Helpt bij beter denken, opname informatie en cognitie, herinneringsvermogen. 

Niet slaapverwekkend. Bevat fulvinezuur dat de opname stimuleert van mineralen.

15. Oliemassage.

Vermindert de vermoeidheid, werkt verjongend en doet je beter slapen.Verbetert de algemene gezondheid. Adaptogeen en goed voor de bijnieren. 

Olie op de adhipatti (midden op de hoofdhuid van de schedel) brengt rust en ontspanning. Reguleert de endocriene werking.

16. Olie op de adhipatti.

Dat is een ayurvedische techniek om de geest en het denken eerst tot rust te brengen. Het neemt veel uiterlijke prikkels weg zodat je geleidelijkaan jezelf weer kunt voelen en tot inkeer kunt komen. Bij depressie en burn-out heeft in feite je lichaam het overgenomen van jou om te kunnen overleven. De geest is afwezig, uitgeput en op de dool. De geest is zeer vluchtig, niet vatbaar, droog en ruw. Er is geen connectie met het fysieke lichaam meer. De olie – meestal sesamolie met ayurvedische kruiden – brengt vochtigheid en zwaarte in de geest zodanig dat het vluchtige van je geest een beetje getemperd wordt en je contact met jezelf kunt maken. s de eerste stap naar rust en ontspanning. 

De adhipatti is een marmapunt dat te vinden is op de schedel. Een marmapunt is een energiepunt waarbij olie een rustgevend effect op heeft. Je vindt dit punt gemakkelijk. Breng je pink op de top van je neus, en de plaats waar je duim op de schedel in rechte lijn met de neus raakt is het marmapunt adhipatti. Breng daar enkele druppels olie aan en masseer dit op deze plaats goed in.

17. Nog andere kruiden die heilzaam zijn bij depressie en de bijnieren ondersteunen.

Acorus calamus of kalmoes: Voornamelijk in de wortel zit het werkzame bestanddeel azaron, een etherische olie. Tonicum voor het zenuwweefsel. Ondersteunt mentale en emotionele processen waarbij je sneller rust vindt. Helpt om het bewustzijn te verruimen en verbetert het geheugen.  Deze plant geeft je opgewektheid en helderheid in het denken.

Asparagus adsendens of asperge: Versterkend voor de weefsels en de zenuwcellen. Geeft kracht, versterkt de bijnieren en verhoogt de algemene gezondheid. Ondersteunend voor de bijnieren.

Asparagus racemosus of de Indische asperge: Antidepressiva bij uitstek zonder nare bijverschijnselen. Het vermindert angst en verbetert de synaptische verbindingen van de zenuwcellen.

Bacopa monnieri of Brahmi, ook bekend als het alzheimer plantje: Brahmi verwijst naar het allerhoogste. Deze plant maakt het bewustzijn helder en ruimer. Een krachtig tonicum voor het hersen- en zenuwweefsel. Wordt in India veel gebruikt bij mentale achterstand, mentale uitputting. Eveneens toepasbaar bij depressie, negatieve emoties , hysterica en maakt de intelligentie scherp. Ondersteunend bij meditatie en concentratie. Verhoogd de productie van acethylcholine om de overdracht van de synapsen sterk te verbeteren. Deze plant werkt tevens verjongend op het menselijke organisme.

Celastrus paniculatus of boomwurger: Is in de Ayurveda bekend als de plant die ‘licht’ bevat en een geheugen stimulerend middel is, het werkt nog effectiever als Ginkgo biloba, dat op zich al sterk is. Deze plant stimuleert het intellect en voedt het zenuwweefsel. Geeft rust in de geest en werkt kalmerend bij depressie, epilepsie, zwaarmoedigheid, negativiteit en stress. Geeft verlichting in het hart. Ondersteunt de productie van hormonen en neurotransmitters.

Centella asiatica of de Indiase waternavel: Simuleert het herinneringsvermogen en het intellect. Bewustzijnsverruimend en voedend voor het zenuwweefsel. In de ayurveda wordt het veel gebruikt bij depressie, epilepsie, zwaarmoedigheid, stress en angst. Stimuleert de productie van genezende hersenstofjes en gelukshormonen.

Convolvulus pluricaulis of de kleine akkerwinde: Sterk kalmerend voor het zenuwweefsel. Verbetert het geheugen en het intellect. Een natuurlijke antidepressiva. Helpt de bijnieren om de productie van cortisol en adrenaline te reguleren. Werkzaam bij angst, fobieën en negatieve emoties en verbetert de slaapkwaliteit.

Nardostachys jatamansi: Deze plant uit het hooggebergte van de Himalaya is verwant aan onze inheems groeiende valeriaan en bevordert de slaapkwaliteit en is sterk rustgevend voor het zenuwweefsel. De olie die gewonnen wordt uit de wortels van deze plant stimuleert de productie van serotonine. Antidepressiva en antiangst. Jatamansi tempert de werking van adrenaline en het teveel aan dopamine. Verbetert de werking van zuiver en ethisch denken.

Psychologische doordenker: je kunt iets in een ander niet liefhebben of haten TENZIJ het weerspiegelt wat je liefhebt of haat in jezelf. In onze wereld waarin wij ons fysiek lichaam driedimensionaal ervaren kun je dankzij bespiegeling jezelf definiëren wie je werkelijk bent.

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *