Het herkennen van een goede spijsvertering

Heb jij een goed werkende spijsvertering?

Ik krijg dikwijls de vraag hoe het zit met de stoelgang, dus de blog van vandaag gaat dus over de stoelgang als analyse of je spijsvertering goed heeft gewerkt.

Help mijn stoelgang zinkt

Ondanks de wijdverspreide overtuiging dat stoelgang dat zinkt in het water van de toiletpot een teken van goede gezondheid is, is dit juist een teken dat de darmen onverteerd voedsel hebben ontvangen. Er ontstaat op onverteerde voeding altijd een overgroei van destructieve bacteriën en zelfs parasieten. En gisten kunnen tot schimmels uitgroeien. Een indicatie dat de spijsvertering grondig is verstoord. Het lichaam is niet in staat om alle voedingsstoffen uit de voeding op te nemen. Het darmslijmvlies is geïrriteerd

De spijsvertering kan pas goed werken als de voeding volledig wordt verteerd in de maag en het duodenum (twaalfvingerige darm). Zodanig dat de darmflora in de dunne en dikke darm verteerd voedsel ontvangt en in evenwicht kan blijven. Deze darmflora omvat tot wel 70 % van onze totale algemene gezondheid en zijn detoxsysteem. De spijsvertering is daarom het fundament van onze algemene gezondheid en zijn detoxsysteem.

Voeding dat niet goed is verteerd in de maag en het duodenum produceert afvalstoffen en toxines waarop destructieve bacteriën en gisten zich massaal op gaan storten. Het onverteerde voedsel ondergaat een chemisch proces dat bekendstaat als vergisting en verrotting. Per slot van rekening is het 37°C warm en 100% vochtig in het spijsverteringskanaal. Ideale omstandigheden om het voedsel te laten gisten en rotten als het niet voldoende is verteerd in de maag en het duodenum.  

Verteerde stoelgang drijft altijd!

Stoelgang weerspiegeld altijd de conditie van de darmen.

De wijdverspreide overtuiging dat stoelgang “moet” zinken is gebaseerd op een foutief idee. Dit idee is: dat als je darmen voedingsstoffen zoals vetten niet goed opnemen, dat je stoelgang blijft drijven. In werkelijkheid is het precies andersom. Verteerde stoelgang drijft altijd! 

Vetstoffen hebben wel de eigenschap dat ze drijven op het water. Daarop hoor je dan zeggen dat stoelgang dat wel zinkt erop wijst dat het maag-darmkanaal wel goed werkt. Nochtans zijn onverteerde vetten ook aangetast door vergisting en oxidatie. Ze worden daardoor zwaarder van kwaliteit en met toxines en afvalstoffen zullen ze ook snel gaan zinken. 

Bovendien geurt deze stoelgang uiterst onaangenaam, hetgeen ook wijst op verrottingen vergisting in plaats van echte vertering. Het probleem van vetten die niet goed verteren zien we vooral bij chronische darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis. Vetten die niet goed verteren hebben te maken met een sterk vervuilde lever (en dikwijls vervette lever) waardoor de gal van slechte kwaliteit is en een verstopte lymfe

Intrahepatische stenen in de galwegen van de lever en verstoppingen in de lymfe. Gal van slechte kwaliteit kan de pancreasenzymen onvoldoende activeren waardoor voeding onvoldoende verteert. Enzymen van de pancreas zijn belangrijk om vetstoffen te emulgeren. 

Drijvende intacte stoelgang is het signaal dat de spijsvertering in zijn geheel goed heeft gewerkt. En dat de darmflora, hormoonhuishouding en de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem in balans is. Een evenwichtige goede spijsvertering kun je herkennen aan volgende ervaringen.

1- Je hebt genoten van je voeding, met een sterke speekselvorming, het heeft gesmaakt en je ervaart genieting en voldoening van het eten. Zonder dat je het beseft, heb je elke hap meer dan 30 keer gekauwd. De voeding begint als een bruisende massa in het bovenste deel van de maag te verteren. 

2- Vervolgens krijg je in het gebied van de maag, pancreas en de lever warmte en energie veroorzaakt door het echt verteren van de voeding in het onderste deel van de maag. De bruisende massa wordt vermengd met maagsappen, eiwitten worden gesplitst en de voedingsbrij wordt warmer. Vervolgens gaat de verterende voedselbrij in de twaalfvingerige darm om bevloeid te worden met door de gal geactiveerde pancreasenzymen. 

Deze nemen het laatste deel van de vertering voor hun rekening. Deze pancreasenzymen gaan zowel koolhydraten als eiwitten volledig opsplitsen en de vetten emulgeren. Zodat de darmflora en de darmwerking optimaal de waardevolle voedingsnutriënten kunnen scheiden van het restafval, om de absorptie van voeding voor het lichaam te stimuleren. In dit deel van de spijsvertering krijg je de meeste energie en lichaamswarmte.

3-Als de darmen verteerde voeding hebben ontvangen zoals het bij de twee voorgaande punten is beschreven, is de darmflora van de dunne darm in staat vitamine B12 te produceren en op te nemen. Terwijl de darmflora in de dikke darm zich vooral bezighoudt met voedingsstoffen te synthetiseren zoals bijvoorbeeld vitamine K. 

Deze darmflora produceert ook andere specifieke stoffen dat het zenuwweefsel beschermt en de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem versterkt. De darmflora kan in deze omstandigheden alle toxines elimineren en afvoeren. Ook de toxines en afvalstoffen dat de lever onschadelijk heeft gemaakt vindt via de gal zijn weg naar de darmflora om geëlimineerd te worden.

Een aangename lichtheid na de stoelgang

De darmen en de darmflora hebben de voedende stoffen gescheiden van het restafval, en dat resulteert tot een ervaring van een aangename beweeglijke lichtheid in de buikstreek. Dit impliceert eveneens dat de stoelgang een lichte eigenschap heeft verkregen en dus niet kan zinken in het water van de toiletpot.

Een zware stoelgang

Stoelgang dat zinkt in het water van de toiletpot heeft een zware eigenschap, anders zinkt hij niet. Zware stoelgang kan onmogelijk een licht en vrij buikgevoel geven. Daarbij zien we ook dat afvalstoffen en toxines een zware eigenschap hebben. 

Een goede spijsvertering scheidt optimaal de voedingsstoffen van de reststoffen, en dat wordt steeds als licht ervaren door het gehele lichaam. Voeding dat niet goed is verteerd, bevat afvalstoffen en toxines veroorzaakt door gisting en verrotting. Dit wordt altijd als zwaar en verstoppend ervaren door het lichaam. Dit gegeven creëert natuurlijk een zware stoelgang dat sowieso zinkt in het water.  

Trouwens, je voelt je ook zwaar en een beetje beperkt in je vrije beweging. Voeding dat niet goed is verteerd, is steeds het begin van inwendige vervuiling van het lichaam. De dikke darm begint uit te zetten, en dit extra gewicht zal zich verspreiden door het hele lichaam als men het roer niet omgooit. Dit leidt ook snel tot de ontwikkeling van rugproblemen. 

Drijvende ontlasting bevat oplosbare vezels, en dat wijst op een goed functionerend maag-darmkanaal dat de eiwitten, koolhydraten en vetten goed heeft verteerd. De maag heeft al vrij veel suikers opgenomen, de dunne en dikke darm verwerken en nemen de bioactieve mineralen, eiwitten, vitaminen, vetten, fytochemicaliën, koolhydraten en alle andere voedingsstoffen op waardoor vezels in de stoelgang achterblijven. 

Een vezelrijke stoelgang heeft de eigenschap om het darmslijmvlies van de dikke darm proper te houden, het schrobt als het ware de darmwand en neemt eventueel nog oude afvalstoffen mee, met inbegrip van het ammoniakgas dat in de plooien van de darmvlokken opgeslagen ligt. Daardoor heeft de stoelgang ook steeds de neiging om te blijven drijven. Niet- oplosbare vezels zijn minder nuttig, ze kunnen zelfs in grote hoeveelheid het darmslijmvlies in ernstige mate irriteren.

Vervuiling in het lichaam is oorzaak van ongemakken

Een compacte stoelgang dat zinkt naar de bodem van de toiletpot verraadt dat hij vol zit met onverteerde eiwitten en vetten, toxines en afvalstoffen en ander verrot voedsel. Dit kan wijzen dat hij of zij de voeding niet goed heeft gekauwd. Daardoor kan er onvoldoende speeksel en maagsappen in de voedingsbrij binnendringen om de vertering op te starten. 

Het kan erop wijzen dat de lever vervuild en overbelast is. Daardoor is de galproductie traag en van slechte kwaliteit, dit verstoort de verdere vertering in de twaalfvingerige darm. Er kan reeds sprake zijn van een leververvetting. Een trage leverwerking kan het lichaam niet helpen bij de afbraak en opname van vetten en ze op de juiste manier te gebruiken. 

Deze vetten oxideren en worden zwaar. Het kan eventueel ook erop wijzen dat de pancreas uitgeput is en onvoldoende enzymen produceert om de verdere splitsing van de voedingsstoffen te garanderen.  Er kan reeds sprake zijn van bijnieruitputting en verstoring van het hormonaal huishouden incluis de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem van het lichaam. 

In herhaling: bij alle gevallen van een slecht werkende spijsvertering gaat het voedsel gisten en rotten in plaats van echt ‘verteren’. Er ontstaat een overgroei van destructieve bacteriën en gisten (schimmels) die zich tegoed doen op de onverteerde voeding. De darmflora is volledig uit evenwicht, waardoor lymfeproblemen ontstaan. Dat ligt aan de basis van elke ziekte die we kennen. 

Emoties

Negatieve emoties hebben vooral de eigenschappen om zich energetisch op te stapelen in de spijsverteringsorganen en verstoren daarmee hun werking. Stress en angst brengen de darmen in de knoop en zijn mede oorzaak van een verstoorde darmflora en peristaltiek. 

Gebrek aan zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfrespect geeft jou een onzeker en twijfelachtig gevoel dat niet gunstig is voor een goede spijsvertering. Onzekerheid, piekeren, bezorgdheid, fanatisme, woede, haat, verdriet enzovoort zijn allemaal negatieve emoties die een zware aanslag plegen op de goede werking van de spijsvertering. Dit laat zich zien in de stoelgang.

Een stoelgang die zinkt naar de bodem van het toiletpot zit boordevol met niet opgenomen eiwitten en koolhydraten die gisten en geoxideerde onverteerde vetten. Deze stoelgang bevat bijna geen vezels en heeft een onaangename geur. 

Onverteerde voeding begint altijd te gisten en te rotten, door het middelste deel van het darmkanaal. Dit gebeurt zonder veel contact met de darmwand om de aanwezige afvalstoffen en ammoniakgas mee te nemen. De darmwand zelf zit zelf volledig onder afvalstoffen, toxines en verdroogde slijmresten en kan niet anders dan uitzetten.

Je kunt je dan ook inbeelden dat er onaangename geurtjes ontstaan als voeding niet verteert. Eiwitten die niet goed verteerd zijn, produceren calvadarine en putrescine, beide zeer giftig en deze irriteren het darmslijmvlies. Deze toxische stoffen zijn verantwoordelijk voor de slechte adem en een stinkende geur van de stoelgang. 

Ze dragen eveneens bacteriële vaginose en blaasproblemen. Een goede spijsvertering daarentegen geeft compacte stoelgang dat drijft, en niet ‘stinkt’. Diarree is een ander verhaal. Deeltjes die in het geval van diarree blijven drijven, zijn stukjes totaal onverteerd voedsel en wijzen op een grote verstoring in je spijsvertering. 

Help, mijn stoelgang zinkt in de wc-pot

Maak je nu ook niet druk als je op een dag zinkende stoelgang hebt, het kan zijn dat de lever beslist heeft om overtollige, slechte geoxideerde vetten, afvalstoffen en toxines uit te scheiden om je lichaam te beschermen. Niet omdat hij in de problemen zit, zoals bij leververvetting dit duidelijk wel het geval is. Je lichaam is dan bezig met de nodige onderhoudswerkzaamheden. 

Het kan ook zijn dat je een keer compacte zinkende stoelgang hebt omdat hevige stress je darmen in de knoop heeft gelegd. Algemeen kun je stellen dat een regelmatige drijvende stoelgang zonder ‘stank’ de graadmeter is van een goed werkende spijsvertering. Blijf elke dag voldoende oplosbare vezels nuttigen en belast je lever niet met geïndustrialiseerd bewerkt voedsel en negatieve emoties. Ziekten en andere darmproblemen ontstaan niet door bacteriën. 

Maar door onverteerde rottende voeding en de aanwezigheid van giftige stoffen die de cellen van het darmslijmvlies beschadigen. Beschadigde cellen trekken altijd op hun beurt destructieve organismen aan. Dat is een natuurwet, microben hebben een opruimfunctie, het zijn de schoonmakers in de natuur. Ze helpen het lichaam om beschadigde cellen af te breken en op te ruimen.

Geef je spijsvertering echt oorspronkelijke zongerijpte voeding en cultiveer emotionele stabiliteit. Je darmen zijn het fundament van je algehele gezondheid en welzijn, dat wil zeggen dat de volledige spijsvertering de perfecte startplek is op weg naar permanente zelfgenezing, gezondheid, levenslust en vitaliteit. Je kracht zit in je buik. 

Bij een goede spijsvertering wordt het voedsel opgenomen, afvalstoffen en toxines op de juiste weg uitgescheiden en je algemene gezondheid en detoxsysteem blijft goed functioneren. Zogenaamde dodelijk gevaarlijke bacteriën blijven onschuldig in een goed werkende spijsvertering met een darmflora in balans. Maar ze kunnen plots agressief worden als ze iets te eten krijgen dat bedorven is zoals onverteerde voeding en negatieve emoties. 


Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *