Het is belangrijkom je tijd te nemen en echt uit te zieken

Of je het nu graag hoort of niet, als je gezond en vitaal oud wilt worden, dan moet je tijd nemen om elke ziekte op een natuurlijke wijze uit te zieken.

Waarom zijn enkele jaren geleden zoveel mensen aan de griep gestorven? Velen onder ons horen het misschien niet graag, maar symptoomgeoriënteerde benadering van ziekte is een belangrijke oorzaak dat vele mensen sterven. In plaats van de oorzaak op te lossen, wordt het natuurlijke helingssignaal van het lichaam tegengewerkt.

Als je een ziekte hebt opgelopen is het belangrijk om uit te zieken, dat is levensstijl. De arts zijn taak hierin is om de helingssymptomen af te vlakken, mochten ze levensbedreigend worden. Daarbij een anamnese van de emotionele kant van de patiënt in kaart brengen en helpen oplossen. De ernst van de helingssymptomen hangt af van hoe zwaar de conflictmassa en de intensiteit van de conflictactieve fase was. 

Dat kunnen zelfafwijzing, territoriumconflicten, bezoedelingsconflicten, intoxicatie schokken zijn enzovoort. Bij griep en corona is de oorzaak meestal te zoeken bij een stink of geur conflict – iemand niet kunnen ruiken of extreme alertheid – gecombineerd met schrik angstconflict zoals de angstpsychose dat gecreëerd wordt met corona en dat corona juist in stand houdt. Dat geldt ook voor andere door het WHO geënsceneerde epidemieën. 

Wanneer de verkoudheid gepaard gaat met of voorafgegaan wordt door een zere keel, betekent dit dat het geur of stank conflict plaatsvond samen met een conflict van het niet willen slikken van een situatie of accepteren wat stinkt. 

Hoesten vanuit de bronchiën of het strottenhoofd onthult een territoriumangst of schrikangst. Typerend voor deze combinatie van conflicten is onverwachte stress op het werk, op school of thuis. Zodra de conflicten zijn opgelost beginnen de helingssymptomen allemaal tegelijkertijd of snel achter elkaar.

De oorzaak dat grote groepen mensen tegelijkertijd griep of corona krijgen is dat iedereen die betrokken is in bepaalde collectieve conflictsituaties op dezelfde manier heeft waargenomen – problemen in kinderopvang of kleuterschool, slechte cijfers voor alle studenten, een oneerlijke leraar, ruzies tussen familieleden, problemen op de werkplek, leugens van de overheid, en nu in genezing is. 

Corona is typisch voor het  voorjaar. Je wordt niet ziek omdat je besmet bent, nee, besmettelijkheid bestaat niet – alleen in de hoofden van virologen die betaald worden door de farmaceutische investeringsmaatschappij. Je wordt ziek als je conflicten hebt opgelost en je lichaam in de heling gaat. 

Verkoudheid wordt chronisch als je tijdens de heling weer in een conflict wordt geworpen. Gebeurt veel door symptoombestrijding dat men weer conflictactief wordt. Daar ligt ook een grote oorzaak te zoeken van het ontstaan van allergieën.

Tijdens het eerste deel van de helingsfase van een griep of verkoudheid wordt het zwerende gebied aangevuld door celvermeerdering. Hierbij zijn exosomen en bacteriën noodzakelijk. Symptomen zijn verstopte neus (zwelling van het neusslijmvlies), gepaard met verlies van geur en smaak. 

Hierbij heb je nasale afscheiding om de overblijfselen van het herstelproces te elimineren. Dikwijls ontstaat hoofdpijn als gevolg van het hersenoedeem in de overeenkomstige hersenrelais wordt uitgeduwd, waar het conflict door de geest is ontstaan.  

Vermoeidheid omdat het autonome zenuwstelsel zich in de warme fase bevindt en de vagotonie geactiveerd wordt. Dat is een verlengde rusttoestand die overdag niet overgaat. Rillingen ontstaan tijdens de conflictactieve fase en tijdens de epicrisis (hevige hellings-symptomen) die als ze levensbedreigend door de arts moeten worden afgevlakt. 

Het zijn allemaal genezingsfases van het neusslijmvlies dat zich presenteert als verkoudheid of griep. Nogmaals: zoals de ayurveda, Germaanse geneeskunde en Hippocrates het telkens weer zegt: uitzieken is levensstijl, men dient tijd te nemen om het lichaam zijn heling goed te laten verlopen. 

Als je een ziekte hebt opgelopen, dan heb je daar verantwoordelijkheid over. Het betekent niet dat je jezelf schuldig moet voelen. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je verantwoordelijkheid hebt hoe je omgaat met de ziekte. Ziekte is een gevolg van een oorzaak. Het is belangrijk dit te beseffen. Het is belangrijk om de oorzaak aan te pakken. 

Biologische schokken, slechte voeding, niet op tijd gaan slapen, vasthouden van negatieve emoties, industrieel bewerkt voedsel, roken, milieuvervuiling, zonnebrandmiddelen, vaccinaties enzovoort, allemaal zaken die het lichaam vervuilen en vergiftigen en intoxicatie schokken veroorzaken. 

Let wel: toxines maken je niet ziek, toxines verzwakken jou. Als de tolerantiegraad van het lichaam tegen toxines overschreden wordt, ontstaat een intoxicatie schok en dat is wel ziekmakend. Deze nuance zeg ik er nog even bij. 

Ik bedoel dat je lichaam niet anders kan dan deze ziekte (heling symptomen) te creëren om vervolgens de opgeslagen afvalstoffen en toxines dat verzuring en intoxicatie schok veroorzaakt te kunnen verwijderen via slijm en pus, gecombineerd met restafval van weefselherstel na het oplossen van biologische schokken. 

Het is je verantwoordelijkheid om je lichaam te helpen gezond te worden in plaats van de ziekte te bestrijden met medicijnen die het lichaam steeds verder vervuilen in de diepere weefsellagen waardoor je steeds zwakker wordt en minder weerstand hebt tegen biologische schokken.

Het zijn allemaal pogingen van het lichaam om opgehoopte toxines en verzuring (intoxicatie schokken) kwijt te raken en restafval of extra hulpweefsel (kanker) af te voeren in samenwerking met microben en exosomen. 

Besef als je medicijnen gebruikt in een poging om een verkoudheid of een andere luchtweginfectie kwijt te raken, dat je de vergiftiging van je lichaam in stand houdt en het risico op intoxicatie schokken vergroot. Begrijp dat farmaceutische medicijnen vol zitten met lichaamsvreemde stoffen die moeten worden gemetaboliseerd. Dit geeft een zware belasting aan de lever, nieren en andere ontgiftingsorganen. 

Voordat jij je lichaam de kans geeft zich te ontdoen van de opgeslagen afvalstoffen en toxines, samen met restafval van de herstelfasen, creëer jij in plaats van echte genezing nog meer vergiftiging. Dat leidt naar meer verzuring of acidose met een sterk verstikkend effect op de lichaamsweefsels. Dat voel je in eerste instantie niet, je denkt dat de ziekte over is, maar zonder dat je het weet ben je bezig met veel meer lichaamsweefsels te irriteren door intoxicatie schokken.

Symptomen bestrijden met farmaceutische medicijnen heeft tot gevolg dat jij je eigen lichaam verplicht om grote hoeveelheden celafval, zure stoffen, toxines en giftige bestanddelen van medicijnen vast te houden in de vloeistof tussen de cellen. Dat is namelijk het bindweefsel waar alle cellen ingebed liggen. 

Door het lichaam te beletten zichzelf te reinigen, dat is precies wat farmaceutische medicijnen doen, worden steeds meer cellen afgesloten van hun voorraad routes, zuurstof, water en voedingstoffen. Bovendien kunnen deze cellen hun stofwisselingsafval ook niet meer kwijt.

Uiteindelijk wordt het DNA dat zich in de celkern bevindt van iedere cel in nood verplicht om de blauwdruk te veranderen om te kunnen overleven. Elke kankercel kan dus overleven in een omgeving van toxisch afval dat verstoken is van zuurstof. 

Kanker ontstaat wel in een zuurstofrijk lichaam. De biologische schok die causaal aan kanker ligt is dezelfde als dat verzuring, intoxicatie en zuurstoftekort veroorzaakt. Zuurstoftekort en kanker is dus correlatie met elkaar. 

Deze verzuring van de weefsels als gevolg van conflict schokken zoals angst, zelfafwijzing, veranderen lichaamsweefsels. Als het conflict wordt opgelost wordt het de ideale voedingsbodem voor allerhande aandoeningen zoals corona. 

Dat is het ware verhaal achter elke aandoening. Je hebt eerst een biologisch conflict waaruit soms kanker ontstaat en eens het conflict mentaal of op andere wijze wordt opgelost ontstaan de warme symptomen dat als ziekte gezien wordt, maar feitelijk herstel is.

Gevaccineerde moeders kunnen geen natuurlijke antistoffen en andere herinneringen moleculen doorgeven aan hun foetus. Bovendien wordt alles in het werk gesteld om kleine kinderen geen koorts meer te doen krijgen. Terwijl bij koorts de algemene gezondheid van het lichaam de gelegenheid heeft zich verder te ontwikkelen. Tijdens koorts kunnen specifieke bacteriën geactiveerd worden die zo belangrijk zijn bij weefselherstel en de ontgifting ervan.

In onze cultuur wordt koorts als een vijand gezien en direct met koortsverlagers “bewerkt”. Waardoor het lichaam niet meer op zijn eigen, uniek ontstekingsmechanisme beroep kan doen…en het lichaam niet kan ontgiften en zuiveren. 

Heb liefde voor jezelf en voor je eigen lichaam. Als symptomen (heling) ontstaan, ziek ze uit en neem daar je tijd voor. Tenzij symptomen (heling) levensbedreigend worden, dan is symptoom georiënteerde aanpak gerechtvaardigd om de heling wat af te kunnen vlakken. Afvlakken is niet bestrijden, het genezingsproces duurt dan wat langer, maar je gaat het dan overleven en goed gezond worden.

Weet dat deze toestand het gevolg is van de intensiteit van de conflictmassa en van eerdere symptoom georiënteerde bestrijding dat intoxicatie schokken veroorzaakt. Uitzieken moet samengaan met het ontgiften en zuiveren van het lichaam.

Hallo, Ik ben natuurlijk zeer blij dat ik als kind de kans heb gekregen om typische kinderziekten op natuurlijke wijze uit te zieken. Ik herinner me nog goed de mazelen en de waterpokken waar ik toch heftig ziek van ben geweest om na het uitzieken in mijn volle kracht te komen. En natuurlijk ook de liefdevolle verzorging door mijn moeder. Het was alsof ik herboren was. Wow fantastisch toch! Ik werd geestelijk sterker. 

De incubatieperiode heeft ervoor gezorgd dat mijn lichaam kon uitzoeken hoe het lichaam het best kan reageren, waarbij de gezondheid verder kan ontwikkelen. 

Bovendien leerde mijn lichaam dankzij deze kinderziekten hoe het zich moest ontgiften en zuiveren. Ook in de geest ontwikkelde het vermogen om beter met biologische schokken om te gaan en deze op te lossen. Precies zoals Hippocrates, de Germaanse geneeskunde en de ayurveda het ook zeggen. Het zijn eenvoudige natuurwetten, symptomen duiden dat het lichaam aan het genezen is. 

De hoge koorts die ik hierbij kreeg heeft mijn lichaam geholpen om interferon aan te maken, een eiwit dat voor de rest van mijn leven fungeert als antikankermedicijn van zodra het conflict achter de kanker is opgelost.

Dit intelligent ecologische microbioom hebben alle dieren in de natuur ook meegekregen. Het is een lichamelijke ecologie dat via een ontstekingsreactie kan reageren op toxines en aangedane weefsels als gevolg van de effecten van biologische schokken of trauma’s. In samenwerking met microwave worden de weefsels via een ontstekingsreactie hersteld en ontgift. Zo leert het lichaam zich te ontdoen van schadelijke stoffen en versterking aan te brengen tegen de effecten van biologische schokken. Dat is echte gezondheid. 

Tussen haakjes, ziekteverwekkers bestaan niet in de zin van het woord, ecologie is altijd op basis van samenwerken, niet van oorlog, waarbij de weefsels altijd hersteld worden in oorspronkelijke staat.

Echte gezondheid wordt dan ook verkregen als het lichaam de kans krijgt om echt uit te zoeken hoe het in samenwerking met microben de schadelijke toxines kan ontgiften  en aangedane weefsels in oorspronkelijke staat te herstellen.  Hierbij verkrijgt men mentale energie om sterker te worden tegen biologische schokken.

Het wonderbaarlijke bij dit proces is dat afvalstoffen, toxines en beschadigde lichaamscellen worden opgeruimd door middel van microben en exosomen, waarbij het lichaam weer aan energie wint. Ook precies zoals Hippocrates, de Germaanse geneeskunde en de ayurveda het zegt. 

In feite begint de beschadigde lichaamscel zelf microben en exosomen te activeren en te kweken met als doel de apoptose snel te laten verlopen ten dienste van het geheel. Een beschadigde lichaamscel kan onmogelijk nog zijn functie goed doen in het geheel dat het lichaam is. Daarom kiest een beschadigde cel voor apoptose.

Dat is de grote reden dat Hippocrates eveneens zei dat je kinderen hun kinderziekten moest laten uitzieken of uitkoortsen! Zo ging het ook vroeger meestal met kinderziekten, we kregen ze netjes één voor één, met keurige tussenruimten, zoals de natuur het heeft bedoeld om de gezondheid en de kracht van het kind verder te laten ontwikkelen.

Op volwassen leeftijd andere ziekten uitzieken op natuurlijke wijze, dus tijd nemen om echt uit te zieken, is de beste detox en zuivering voor je lichaam dat je je maar kunt voorstellen. Dit geeft mentale energie waarmee je in overdrachtelijke zin de ‘immuniteit’ van de geest tegen schokken en trauma’s kunt versterken.

Het bestaan van virussen is tot op de dag van vandaag nog niet aangetoond. Wat zit er dan in de vaccins dat ze al decennialang in de kinderen injecteren? Er wordt nooit een duidelijk antwoord gegeven op de vraag wat het vaccin stimuleert, is het een reactie op de ‘zogezegde ziekteverwekker’ of is het een reactie op de giftige adjuvanten in het vaccin?

Verzwakte microben in een vaccin zijn te zwak om een reactie uit te lokken. Virussen bestaan niet, er bestaan wel exosomen of globulines. Dat zijn lichaamseigen eiwitten met erfelijk materiaal die een boodschap verspreiden tijdens het genezingsproces om de weefsels goed te ontgiften zodat ze tijdens de heling goed kunnen herstellen.

Bij vaccinaties kan het lichaam niet adequaat reageren op verzwakte microben omdat ze te zwak zijn. Daarom worden giftige hulpstoffen (adjuvanten) toegevoegd om een reactie van het lichaam te kunnen uitlokken. Maar dat is natuurlijk geen reactie op de zogezegde ziekteverwekker,  maar op de adjuvanten. De adjuvanten gaan op lange termijn weefselbeschadiging en intoxicatie schokken veroorzaken. 

Doordat weefselbeschadiging door de adjuvanten voornamelijk op lange termijn schade veroorzaakt aan het zenuwstelsel, worden zelden mysterieuze zenuwaandoeningen gelinkt aan vaccinaties die 30 – 40 en zelfs 50 jaar geleden zijn gegeven. Het vaccin is niet de causaliteit van aandoeningen, wel correlatie omwille van zijn verergerend effect op de aandoeningen.

Het grote probleem en denkfout waar niemand over spreekt is dat deze provocatie van het zogezegde “immuunsysteem” totaal verschilt van de stelling dat hierdoor een blijvende “immuniteit” zou ontstaan. Het gaat niet om “immuniteit” (vals concept), maar om een ecologie dat in evenwicht is met een dynamische microbiële flora dat gunstig is voor alle partijen inclusief de gastheer. 

De natuurlijke gezondheid is een complex fenomeen waarbij zeer veel orgaansystemen zijn bij betrokken dat onmogelijk door een vaccinatie kan nagebootst worden door kunstmatige stimulatie van “antilichaamproductie” (vals concept). Het lichaam heeft geen immuniteit of weerstand en werkt niet op principe van oorlog. 

In oude gezondheidstradities zoals de ayurveda vind je woorden zoals infectie, besmetting en immuniteit niet terug. Gezondheid is een transcendentale notie en moet holistisch bekeken worden. Echter, onze medische wereld denkt dualistisch en weigert het metafysische aspect te accepteren dat de echte oorzaak van ziekte is. Het lichaam heeft wel een recyclingsysteem dat samenwerkt met microben en exosomen. Dat is ecologisch dat je lichaam gezond houdt. 

De totale gezondheid omvat de spijsvertering, waaronder de dikke darm. De darmflora maakt 70% deel uit van de microbiële flora. Via de lymfe en de ontgiftingsweg van de lever-gal naar de spijsvertering ontgift en zuivert ons lichaam zich. 80 % van de lymfe is verbonden met de darmen. 

Hormoonhuishouding speelt eveneens een belangrijke rol in onze gezondheid en het recyclingsysteem. We hebben dan eveneens het emotionele (limbisch) systeem, die bepaald hoe goed dat alle processen in het lichaam gaan verlopen (homeostase). De gezondheid en de spijsvertering in het bijzonder is afhankelijk van hoe we denken over onszelf en de effecten van negatieve emoties en trauma’s (biologische conflicten) die we niet oplossen.

Geef je lichaam de kans om zijn symptomen uit te zieken (tenzij ze levensbedreigend zijn, moeten ze afgevlakt worden, dat is de taak van de arts). Je gaat nadien echt veel meer energie hebben, een sterk verbeterde gezondheid en veel meer energie om geestelijke vermogens te ontwikkelen.

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *