Het is belangrijkom je tijd te nemen en echt uit te zieken

Of je het nu graag hoort of niet, als je gezond en vitaal oud wilt worden, dan moet je tijd nemen om elke ziekte op een natuurlijke wijze uit te zieken.

Hoi beste vrienden, waarom sterven er zoveel mensen aan ziektes?

Waarom zijn enkele jaren geleden zoveel mensen aan de griep gestorven? Velen onder ons horen het misschien niet graag, maar symptoomgeoriënteerde benadering van ziekte is een belangrijke oorzaak dat vele mensen sterven. In plaats van de oorzaak op te lossen, wordt het natuurlijke helingssignaal van het lichaam tegengewerkt. Als je een ziekte hebt opgelopen is het belangrijk om uit te zieken, dat is levensstijl. De arts zijn taak hierin is om de helingssymptomen af te vlakken, mochten ze levensbedreigend worden. Daarbij een anamnese van de emotionele kant van de patiënt in kaart brengen en helpen oplossen. De ernst van de helingssymptomen hangt af van hoe zwaar de conflictmassa en de intensiteit van de conflict actieve fase. Dat kunnen zelfafwijzing, territoriumconflicten, bezoedelingsconflicten, intoxicatie schokken zijn enzovoort. Bij griep en corona is de oorzaak meestal te zoeken bij een stink of geur conflict (iemand niet kunnen ruiken of extreme alertheid) gecombineerd met schrik angstconflict zoals de huidige angstpsychose dat gecreëerd wordt tegen corona en dat corona juist in stand houdt). 

Wanneer de verkoudheid gepaard gaat met of voorafgegaan wordt door een zere keel, betekent dit dat het geur of stank conflict plaatsvond samen met een conflict van het niet willen slikken van een situatie of accepteren wat stinkt. Hoesten vanuit de bronchiën of het strottenhoofd onthult een territoriumangst of schrikangst. Typerend voor deze combinatie van conflicten is onverwachte stress op het werk, op school of thuis. Zodra de conflicten zijn opgelost beginnen de helingssymptomen allemaal tegelijkertijd of snel achter elkaar.

Psychologische oorzaken

De oorzaak dat grote groepen mensen tegelijkertijd griep of corona krijgen is dat iedereen die betrokken is in bepaalde collectieve conflictsituaties op dezelfde manier heeft waargenomen (problemen in kinderopvang of kleuterschool, slechte cijfers voor alle studenten, een oneerlijke leraar, ruzies tussen familieleden, problemen op de werkplek, leugens van de overheid, en nu in genezing is gekomen. Op het noordelijk halfrond wordt een “Ik heb er genoeg van!”-conflict vaak collectief ervaren aan het begin van het winterseizoen – maar dan alleen voor degenen die “de winter haten”. In het voorjaar worden dezelfde symptomen de “voorjaars griep” genoemd. Corona is typisch voor het  voorjaar. Je wordt niet ziek omdat je besmet bent, nee, besmettelijkheid bestaat niet (alleen in de hoofden van virologen die betaald worden door de farmaceutische investeringsmaatschappij). Je wordt ziek als je conflicten hebt opgelost en je lichaam in de heling gaat. verkoudheid wordt chronisch als je tijdens de heling weer in de conflict wordt geworpen. Typisch bij symptoombestrijding. Daar ligt ook een grote oorzaak te zoeken van het ontstaan  allergieën.

Tijdens het eerste deel van de helingsfase van een griep of verkoudheid wordt het zwerende gebied aangevuld door celvermeerdering. Hierbij zijn exosomen en bacteriën noodzakelijk. Symptomen zijn verstopte neus (zwelling van het neusslijmvlies) gepaard met verlies van geur en smaak. daarbij heb je nasale afscheiding om de overblijfselen van het herstelproces te elimineren. Dikwijls ontstaat hoofdpijn als gevolg van het hersenoedeem in de overeenkomstige hersen relais (waar het conflict door de geest is ontstaan), vermoeidheid omdat het autonome zenuwstelsel zich in de warme fase bevindt en de vagotonie geactiveerd wordt. Dat is een verlengde rusttoestand die overdag niet overgaat. Rillingen ontstaan tijdens de conlictactieve fase en tijdens de epicrisis (hevige helings-symptomen) die als ze levensbedreigend worden door de arts moet afgevlakt worden. Het zijn allemaal genezingsfases van het neusslijmvlies dat zich presenteert als verkoudheid of griep. Nogmaals: zoals de ayurveda, Germaanse geneeskunde en Hippocrates het telkens weer zegt: uitzieken is levensstijl, men dient tijd te nemen om het lichaam zijn heling goed te laten verlopen. als je deze paragraaf begrijpt, dan denk ik dat je inderdaad beseft dat besmettelijkheid niet bestaat, maar opzettelijk in stand gehouden wordt en dat werkt enorm verzwakkend.

Verantwoordelijkheid is niet hetzelfde als schuld. Schuld sluit je op in wie je niet bent. Verantwoordelijkheid nemen is je kracht.

Als je een ziekte hebt opgelopen heb je daar verantwoordelijkheid over. Het betekent niet dat je jezelf schuldig moet voelen. Nee dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je verantwoordelijkheid hebt hoe je omgaat met de ziekte. Ziekte is een gevolg van een oorzaak. Het is belangrijk dit te beseffen. Het is belangrijk om de oorzaak aan te pakken. Slechte voeding, niet op tijd gaan slapen, vasthouden van negatieve emoties, industrieel bewerkt voedsel, roken, milieuvervuiling, zonnebrandmiddelen, vaccinaties enzovoort, allemaal zaken die het lichaam vervuilen en vergiftigen en intoxicatie schokken veroorzaken. Let wel: toxines maken je niet ziek, toxines verzwakken jou. Als de tolerantiegraad van het lichaam tegen toxines overschreden wordt, ontstaat een intoxicatie schok en dat is wel ziekmakend. Deze nuance zeg ik er nog toch even bij. 

Ik bedoel dat je lichaam niet anders kan dan deze ziekte (heling symptomen) te creëren om vervolgens de opgeslagen afvalstoffen en toxines dat verzuring en intoxicatie schok veroorzaakt te kunnen verwijderen via slijm en pus, gecombineerd met restafval van weefselherstel na het oplossen van biologische schokken. Het is je verantwoordelijkheid om je lichaam te helpen gezond te worden in plaats van de ziekte te bestrijden met medicijnen die het lichaam steeds verder vervuilen in de diepere weefsellagen waardoor je steeds zwakker wordt en minder weerstand hebt tegen biologische schokken.

Er is in principe geen verschil tussen een ordinaire verkoudheid, corona of een kwaadaardige tumor, er is alleen een verschil in intensiteit dat bepaalt wordt als gevolg van de conflictmassa.

Het zijn allemaal pogingen van het lichaam om opgehoopte toxines en verzuring (intoxicatie schokken) kwijt te raken en restafval of extra hulpweefsel af te voeren in samenwerking met microben en exosomen.

Besef als je medicijnen gebruikt in een poging om een verkoudheid of een andere luchtweginfectie kwijt te raken, dat je de vergiftiging van je lichaam in stand houdt en het risico op intoxicatie schokken vergroot. Begrijp dat farmaceutische medicijnen vol zitten met lichaamsvreemde stoffen die moeten gemetaboliseerd worden. Dit geeft een zware belasting aan de lever, nieren en andere ontgiftingsorganen. Voordat jij je lichaam de kans geeft zich te ontdoen van de opgeslagen afvalstoffen en toxines, samen met restafval van de herstelfases, creëer jij in plaats van echte genezing nog meer vergiftiging.  Dat leidt naar meer verzuring of acidose met een sterk verstikkend effect op de lichaamscellen. Dat voel je in eerste instantie niet, je denkt dat de ziekte over is, maar zonder dat je het weet ben je bezig met veel meer lichaamscellen te beschadigen door intoxicatie schokken.

Symptomen bestrijden met farmaceutische medicijnen heeft tot gevolg dat jij je eigen lichaam verplicht om grote hoeveelheden celafval, zure stoffen, toxines en giftige bestanddelen van medicijnen vast te houden in de vloeistof tussen de cellen. Dat is namelijk het bindweefsel waar alle cellen ingebed liggen. Door het lichaam te beletten zichzelf te reinigen, dat is precies wat farmaceutische medicijnen doen, worden steeds meer cellen afgesloten van hun voorraad routes zuurstof, water en voedingstoffen. Bovendien kunnen deze cellen hun stofwisselingsafval ook niet meer kwijt.

Ziekte is geen vijand, maar onderdeel van een proces dat leidt naar gezondheid

Uiteindelijk wordt het DNA (dat zich in de celkern bevindt) van iedere cel in nood verplicht om de blauwdruk te veranderen om te kunnen overleven. Elke kankercel kan dus overleven in een omgeving van toxisch afval dat verstoken is van zuurstof. Deze verzuring van de weefsels en conflict schokken zoals angst, zelfafwijzing, beschadigen grote aantallen lichaamscellen en dat is de ideale voedingsbodem voor allerhande aandoeningen zoals corona. Dat heb ik van mijnheer van Ranst nog niet horen zeggen. Ondertussen heb ik toch nog iets verteld over kanker.

Dat is het ware verhaal achter elke hevige ziekte zoals corona en kanker, dat veroorzaakt wordt door elke ziekte symptomatisch te bestrijden door middel van farmaceutische medicijnen en de heling van het lichaam terug te werpen in een conflict actieve fase. Vaccinaties spelen hierin ook een rol (aantasting integriteit van het lichaam). Gevaccineerde moeders kunnen geen natuurlijke antistoffen en andere herinneringen moleculen doorgeven aan hun foetus. Bovendien wordt alles in het werk gesteld om kleine kinderen geen koorts meer te doen krijgen. Terwijl bij koorts het lichaam de gelegenheid heeft zich te ontwikkelen. Tijdens koorts kunnen specifieke bacteriën geactiveerd worden die zo belangrijk zijn bij weefselherstel.

In onze cultuur wordt koorts als een vijand gezien en direct met koortsverlagers “bewerkt”. Waardoor het lichaam niet meer op zijn eigen, uniek anti-ontstekingsmechanisme beroep kan doen….en het lichaam kan ontgiften en zuiveren. Heb liefde voor jezelf en voor je eigen lichaam. Als je symptomen (heling) krijgt, ziek ze uit en neem daar je tijd voor. Tenzij symptomen (heling) levensbedreigend worden, dan is symptoom georiënteerde bestrijding gerechtvaardigd om de heling wat af te kunnen vlakken. Weet dat deze toestand het gevolg is van de intensiteit van de conflictmassa en van eerdere symptoom georiënteerde bestrijding dat intoxicatie schokken veroorzaakt. Uitzieken moet samengaan met het ontgiften en zuiveren van het lichaam.

Weer een hele brok, maar ik krijg het echt niet korter. Ik hoop dat je inziet dat ik de leugens van de overheid, virologie en de medische wetenschap aan het doorprikken ben.

Daniël The Healthman

Vertrouw op je lichaam en genees jezelf

Je bent veel meer dan je denkt

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *