Het wattenstaafje van de PCR test

Het wattenstaafje

Een gezonde levensstijl is echt geen wattenstokje in je neus. Dat kan echt niet gezond zijn. Al eens afgevraagd waarom het wattenstaafje zo gigantisch diep in je neus moet? Gewoon het feit dat ze daar geen plausibele verklaring hebben waarom het wattenstaafje zo gigantisch diep in de neus moet worden ingebracht verklaart in mijn ogen dat er nog veel meer achter zit en dat is verdacht. Als er mensen zijn die geloven dat we met de PCR test, andere testen en de vaccinatie gaan terugkeren naar het oude normaal, zeker niet verder lezen, blijf rustig zitten en doe iets leuks.

Voor we verder gaan, eerst iets over Nobelprijswinnaar Kary Mullis, uitvinder van PCR test. Kary Mullis zei: “de PCR test kan niet gebruikt worden om te testen op virussen”. Hij was reeds overleden toen corona met de leugenachtige virustheorie werd verspreid. Professor Kary Mullis en Dr. Stefan Lanka zijn allebei tot de schokkende ontdekking gekomen dat het bestaan van virussen nog niet wetenschappelijk is bewezen. Ze kwamen tot de ontdekking dat er helemaal geen hiv-virus bestond en de hele groep retrovirussen en andere zeer gevaarlijke virussen bestaan in feite niet. Maar de wereld mag dit natuurlijk niet weten. “Een kwantitatieve PCR is een oxymoron, een combinatie van twee doelstellingen die met elkaar in tegenspraak zijn”. Daarmee probeer ik duidelijk te stellen dat de PCR test niet veel anders is dan het traceren van menselijk RNA materiaal dat in exosomen voorkomt, dat over de hele wereld onder het gezag van WHO als “coronavirus” wordt geprotocolleerd. 

Maar exosomen zijn levensnoodzakelijk voor de apoptose, celdeling, stofwisselingsprocessen en communicatie met de cellen onderling. Het is gewoon schokkend dat iedereen in het bezit is van dit RNA materiaal, wat door de gehele wereld wordt gezien als een “virus”. Een exosoom heeft gemiddeld rond de 10 à 40 basenparen nucleotiden, het conceptuele virus heeft het fictieve genoom van 30.000 tot 40.00 basenparen nucleotiden samengesteld door computerprogramma’s. Een exosoom bestaat, maar het is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat een virus bestaat. Daarmee bedoel ik geïsoleerd volgens de gouden standaard, getoetst aan de postulaten van Koch, gedetermineerd, biochemisch ontleed en diameter bepaald. Dit paper bestaat niet. Het coronavirus is nog nergens geïsoleerd, er zijn wel exosomen geïsoleerd met nucleotiden die ook in de consensus van het genoom coronavirus voorkomt.

En dan de vraag, het wattenstokje tegen het slijmvlies (nasopharynx) aanbrengen niet ver van de hersenstam en enkele cm onder de bloed hersenbarrière, OP EEN PLAATS dat energetisch zeer belangrijk is en in contact staat met het gehele limbische systeem. Dit systeem waar alles opgeslagen is over jou als persoon, het geheugen en je integriteit. Het gaat over je persoonlijke territorium van het zelf en alles wat met jou te maken heeft. De plaats waar de energetische axiale as zich bevindt, waarop de draaiende chakra’s (energie centra’s) verbonden zijn, vortexen van pulserende energie die alle bewustzijnsstaten representeren en je aura vormen, je energetisch profiel. Het is energetisch gevaarlijk om daar met een wattenstaafje op te drukken. Je moet al mentaal heel sterk zijn om niets te ondervinden van deze aanval op je eigen persoonlijke territorium en integriteit.

De oude Egyptenaren deden dat al om hun slaven te kunnen beïnvloeden en te straffen om ze slaafs te houden. De geschiedenis herhaalt zich. 

De bloedhersenbarrière zit niet in de neusholte. De bloed hersenbarrière is een laag rooster van cellen die samengevoegd worden door strakke kruisingen die de meeste stoffen buitenhouden en weinig stoffen in de hersenen toelaten. Daardoor kan je brein beschermd worden tegen giftige stoffen zoals zware metalen, pesticiden enzovoort. Maar polysorbaat 80 dat in vele vaccins aanwezig is maakt de bloedhersenbarrière weker waardoor toch gevaarlijke stoffen de hersenen kunnen binnendringen. 

Via gezonde verzadigde vetten worden specifieke voedende stoffen en zuurstof wel doorheen gelaten die de hersenen wel bereiken. Vooral voedende bestanddelen die de darmflora van de dikke darm initieert. Wat denk je wat er gebeurt als men een wattenstokje tegen dit slijmvlies (nasopharynx) aandrukt dat enkele centimeters onder de hersenbarrière ligt? Het zijn zeer gevoelige plaatsen die absoluut niet mogen aangeraakt worden met een wattenstaafje. Ik ga je niet zeggen dat je deze test niet mag doen, maar ikzelf ga dit niet kiezen. Denk tweemaal na.

Als dit slijmvlies (nasopharynx) met een wattenstaafje wordt aangeraakt wordt de amygdala negatief geprikkeld. Wikipedia zegt het volgende over de amygdala: De amygdala (meervoud: amygdalae, Grieks: ἀμυγδαλή amygdalē = amandel) of amandelkern is een amandelvormige kern van neuronen. Er zijn twee amygdalae, die diep in de temporale kwab van de hersenen liggen en deel uitmaken van het limbisch systeem. Er bestaan veel verbindingen met de nabijgelegen cortex orbitofrontalis en ventromediale prefrontale cortex. Dit circuit speelt een centrale rol bij de verwerking van weerzinwekkende prikkels en REGULATIE VAN ANGST!

De amygdala is in feite een soort van alarmcentrale. Amygdala koppelt de emotie aan de stresssituatie, deze checkt normaal onder andere zintuiglijke sensaties op acuut gevaar (angst, weerzin). Zo nodig zet zij daarop het lichaam automatisch aan tot actie. Het wattenstaafje veroorzaakt enorme stress op de nasopharynx. Het circuit speelt dus een centrale rol met betrekking tot angst! Is het zo dat ze de amygdala expres prikkelen door de nasopharynx even aan te tikken/beschadigen om mensen nog angstiger te maken of wat makker?` Zodat de bevolking zonder tegenstribbelen zich laat vaccineren? De amygdala legt ook verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig zijn en koppelt deze aan emoties. Bij iedere nieuwe situatie bepaalt het individu welke emotionele reactie het meest zinvol is. Daarbij reageert de amygdala bijvoorbeeld ook op de gezichtsuitdrukking van soortgenoten. De reactie van de amygdala op prikkels die angst veroorzaken kan snel en volledig automatisch (dat wil zeggen reflexmatig) plaatsvinden.

Met name de rol bij angstreacties is bekend, maar de amygdala lijkt ook betrokken te zijn bij andere emoties, zoals agressie en seksueel gedrag. Door een bepaalde situatie een emotionele waardering te geven (en als zodanig in het geheugen vast te leggen), kan het individu een toekomstige soortgelijke situatie gemakkelijker herkennen en daar gepast op reageren (bijvoorbeeld met een vecht- of vluchtreactie).

De amygdala speelt een belangrijke rol bij het vormen en opslaan van herinneringen aan emotionele gebeurtenissen. Daarbij wordt informatie die afkomstig is van verschillende zintuigen geïntegreerd. De amygdala werkt bij het opslaan van informatie nauw samen met de hippocampus. Samen vormen zij een soort werkgeheugen met tijdelijke opslag, het kortetermijngeheugen. Na enige tijd wordt de informatie overgebracht naar het langetermijngeheugen in de hersenschors.

De amygdala zorgt vooral voor de affectieve kleuring van indrukken uit de buitenwereld. Er worden endorfinen en andere hormonen geproduceerd die stemmingen kunnen opwekken en die bij de passende emoties horen. Op deze wijze worden emoties gekoppeld aan bepaalde zintuiglijke ervaringen en de daarmee verbonden mensen, dieren of voorwerpen. Zo wordt het geheugen versterkt en kunnen voorwerpen en situaties later worden herkend.

Je kan nu voor jezelf wel invullen waarom ze met het staafje zo graag de amygdala willen beïnvloeden door de nasopharinx te willen aanraken (prikkelen en opzettelijk angst stress creëren)! Het is gewoon droevig. En als je dan ook weet dat vlak bij de amygdala de pijnappelklier ligt met daarin lichtopvangende en uitzendende kristallen wat in de oosterse filosofieën ook wel de ‘zetel van de ziel’ genoemd wordt, maakt het hele verhaal nog enger. De pijnappelklier dient ook als magnetische sensor die allerlei zaken reguleert, van de stemming tot buitenzintuigelijke waarnemingen. De pijnappelklier of epifyse is door decennia lange vervuiling met fluor en zware metalen reeds meermaals aangetast zodat men niet tot een hoger bewustzijnstoestand kan komen, waar de ratio en de intuïtie samen de meerwaarde kunnen bieden voor de creatie van je leven en je eigen persoonlijk bewustzijnsverruiming. Angst regeert en is heer en meester over jou. Maar je bent er niet eens bewust van.

Voor mij persoonlijk is het duidelijk: geen test en geen vaccin, dat past niet in een gezonde levensstijl. Het is leuker om door het leven te gaan ZONDER ANGST. Dat is veel gezonder en voorkomt aandoeningen van de luchtwegen en de longen. Dat mensen dit verband eens zouden willen begrijpen. Elke ziekte of aandoening (ook corona) heeft altijd een metafysisch aspect. Angst is een metafysische aspect dat een biologisch conflict veroorzaakt met schadelijke effecten op het fysieke lichaam. En dit voornamelijk op de slijmvliezen van de ademhalingswegen en de longen. Dat is wat er vandaag de dag ECHT gebeurt. Met dank aan Dr. lanka, Brecht Arnaert, Ayurveda, Germaanse geneeskunde, Lusado David Holkenborg

Daniël The Healthman, medisch systeem ongelovige

Vertrouw op je lichaam en genees jezelf

Je bent veel meer dan je denkt

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *