Het zelfgenezend vermogen van het lichaam begrijpen

De echte condities om ziekte te genezen

Deze blog is alleen bedoeld voor mensen die de ziekte in een ander perspectief willen plaatsen om echt gezond te worden. Het zelfgenezend vermogen of het placeboeffect is altijd aanwezig in jouw lichaam. De echte werkelijke genezing van het lichaam heeft niets te maken met het onderdrukken van ziektesymptomen. Zelfs alle conventionele medische behandelingen en medicijnen zijn afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van het lichaam om resultaten voort te brengen.

Het zelfgenezend vermogen van het lichaam

De beste behandelingen om genezing te versnellen kunnen alleen maar succes hebben als de voorwaarden voor genezing aanwezig zijn in lichaam en geest. De geest heeft een lichaam nodig om zichzelf te kunnen definiëren, het lichaam heeft een geest nodig om zijn bevelen te kunnen opvolgen.

Wij mensen zijn bewuste wezens die het lichaam gebruiken als voertuig en het lichaam is een instrument om onze individualiteit en levensdoel mee tot uitdrukking te brengen. In deze blog geef ik aanwijzingen om het zelfgenezend vermogen van je lichaam te activeren volgens de wetten van de aantrekking.

Wordt bewust dat je lichaam steeds aan jouw kant staat, en je nooit tegenwerkt. Het lichaam doet altijd zijn uiterste best om het gemakkelijk voor je te maken en in staat van balans terug te keren, ook al lijkt dit bij ziekte niet het geval. Elke ziekte of aandoening, van een ordinaire verkoudheid, ontsteking tot diabetes en hart-en vaatziekten zijn in feite overlevingsmechanismen van je lichaam. 

Zelfs kanker is een overlevingsmechanisme dat je lichaam heeft om te overleven na inslag van een biologische schok. Dezelfde schok laat ook de spijsvertering slecht werken waardoor de ontgifting van het lichaam in gedrang komt. verzuring en intoxicatie is de correlatie van kanker omdat het dezelfde causale oorzaak heeft als kanker en het lichaam moet overleven. Kanker is een poging van het lichaam om intoxicatieschokken te voorkomen en de geest te helpen met het oplossen van biologische schokken. 

Een lichaam doet door ziekte te creëren niets verkeerd 

Het zijn eigenlijk pogingen van je lichaam om jou bewust te maken om jouw leven in een betere richting voort te stuwen, gewoon ‘gooi het roer even om’. Elke ziekte of aandoening is een poging van het lichaam om giftige toxines te neutraliseren die zich hebben opgestapeld in de gewrichten, organen, bindweefsel, het fijne netwerk van haarvaten, lymfeklieren en alle andere lichaamsdelen en het oplossen van het conflict in de geest.

Is het conflict opgelost, dan ontstaat een ontsteking met symptomen, en is dus een overlevingsreactie van het lichaam en dus geen ziekte maar herstel. Ook al gaat het gepaard met pijn, koorts, zwelling, krampen, nachtzweten en rilkoorts. Plaats de ziekte in een ander perspectief, zodat je ontdekt dat intoxicatie en biologische schokken de causale oorzaak zijn van elke ziekte.

Laat je ook niet wijsmaken dat er een soort toestand bestaat dat auto-immuunziekte heet, zogezegd het lichaam dat zichzelf aanvalt, of de nieuwe rage “erfelijke factoren” die jou ziek kunnen maken. Dat is eveneens een vals concept. Het lichaam is door miljoenen jaren evolutie ontworpen om te overleven, niet om suïcidaal te worden, tenzij jij dit wilt – bewust of onbewust, opzettelijk of onopzettelijk. Je hoeft niet bang of van streek te zijn, vertrouw erop dat je lichaam bezig is om jou weer gezond te maken. Het lichaam staat altijd aan jouw kant!

Wees positief en geef je lichaam de kans om uit te zieken, wetend dat je eigen helend vermogen niet hoeft tegengewerkt te worden door symptoombestrijding. Daarom is het beter om niet kritisch op je lichaam of jezelf te zijn als je een ziekteproces meemaakt dat in feite een genezingsproces is. Zie het altijd dat het lichaam aan jouw kant staat. Dan zullen de pijn en ongemak geen diabolisch lijden worden.

Symptoombestrijding is alleen gerechtvaardigd als symptomen levensbedreigend worden, en ook daarbij is het belangrijk dat het lichaam gezuiverd en gereinigd wordt. Dit laatste wordt jammerlijk genoeg steeds vergeten. Door ziekte wordt je lichaam jouw individuele gids om een nieuwe oriëntatie te zoeken waarbij het lichaam meer ondersteuning en voldoening kan vinden.

Het lichaam vraagt door ziekte jouw aandacht, en als je de ziekte als een geluk bij een ongeluk kunt aanzien in plaats van een vervelende beroerde last of een bedreiging, zal de ziekte de samenhangende zegen aan je openbaren en jou helpen om jouw leven liefdevoller en vriendelijker naar jezelf te leven. Zie dus de ziekte niet als last of een bedreiging waar jij je tegen moet verzetten. Beschouw elke ziekte als een kans om sterker te worden, en je zult sterker en vitaler worden als je elke ziekte echt uitziekt.

Ziekte als een onderdeel van een proces dat leidt naar gezondheid

Ziekte uitzieken voorkomt chronische aandoeningen

Hippocrates en onze grootouders wisten dat wel, door uit te zieken voorkom je chronische ziekten en kanker. Vechten tegen de ziekte of het ontkennen ervan zorgen ervoor dat het in stand gehouden wordt. Je maakt geen gebruik van de kansen die ziekte met zich meebrengt. Het is wijs en verstandig om met de ziekte mee te werken, want ziekte helpt je lichaam en geest te helen. Op vlak van het zelfgenezend vermogen gaat het lichaam al dan niet met een ontsteking en andere symptomen beschadigde weefsels herstellen en ontgiften. 

De weefsels veranderen na een inslag van een biologische schok. De weefsels worden  door toxines en verzuring geïrriteerd waarbij je conditie verzwakt. Het lichaam creëert symptomen om deze toestand het hoofd te bieden en zichzelf te genezen.

Het is pas als de intoxicatie van het lichaam extreem hoog is dat ziekteverwekkers stuurloos kunnen worden, waarbij de symptomen moeten behandeld worden. Het excrement van de microben is giftig en kan een cytokinestorm veroorzaken. Cytokinestormen zijn gevaarlijk en moeten vermeden worden.

Soms kan antibiotica gerechtvaardigd zijn om de microbiële activiteit wat terug te dringen in de zin: ‘hey, iets rustiger aan, je bent de gastheer aan het vergiftigen.’ Daarbij moet de causale oorzaak ofwel de biologische shock of trauma van het symptoom ook behandeld en opgelost worden, en dat vergeet men dikwijls in de reguliere geneeskunde.

Geestelijk nodigt de ziekte jou uit om spiritueel en emotioneel te groeien. Dat maakt je rustiger, ontspannen en tevreden. Daarbij komen inzichten die leiden tot het vinden van oorzaken van ziekte, waarmee je terugkerende ziekte of nieuwe ziekten gaat voorkomen. Om je lichaam te helpen genezen door middel van ziekte, is het belangrijk dat je de ziekte aanvaardt en volledig accepteert. Inclusief zijn beroerdheid en pijn. 

Aanvaarden dat je ziek bent laat je zien dat je bereid bent om je eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor jezelf en je toestand, en dat is een teken van sterkte en activiteit. Angst en depressiviteit gaan daarmee verdwijnen. Aanvaarding en verantwoordelijkheid nemen voor je huidige realiteit helpt jou om alle weefsels in je lichaam te vullen met gevoelens van zachtheid, liefde, mededogen en helende energieën.

Dit is de manier om je lichaam in een rustige, relaxte staat te brengen, dat het zo hard nodig heeft om in een staat van balans te komen.

Daar waar je tegen verzet houd je juist in stand

Door je te verzetten tegen ziekte, houd je het in stand en dat maakt het alleen maar erger. Je bijnieren komen onder meer stress te staan. Je lichaam wordt continu overspoeld met ‘negatieve’ adrenaline dat het lichaam verder uitput en een negatieve invloed heeft op je geestelijke vermogen.

Stress en/of angst ondermijnt je hormoonhuishouding en algemene gezondheid met zijn detoxsysteem. Verzet is een negatieve gedachte en brengt alle cellen in het lichaam in een zelfverdedigingsreactie, en dat verhindert het zelfgenezend vermogen of placebo-effect. Als je slachtoffer voelt van je ziekte, dan ben je in feite zeer ver verwijderd van het zelfgenezend vermogen van je lichaam, je houd de ziekte eveneens in stand en het zal erger worden. Je krijgt steeds meer van dat. 

Je houdt de ziekte ook in stand als je gelooft dat je ziekte het gevolg is van karma – gevolg van een handeling uit het verleden -, erfelijke factoren of auto-immuunziekte en dit negatief geloof houdt de ziekte in stand. Door ziekte te accepteren, verdwijnen angsten en onzekerheden en dat geeft jou weer controle over jezelf. Machteloosheid verdwijnt hierbij.

Je lichaam kan het zelfgenezend vermogen activeren omdat je de werkelijke reden van je ziekte zult begrijpen. De boodschappen naar alle weefsels worden liefdevoller en dat stimuleert het placebo-effect. Zie de ziekte als een genezingsproces waar je lichaam doorheen gaat omdat het zich in een toestand van onevenwicht bevindt.

Zie de ziekte, ontsteking, pijn, koorts als een gezonde reactie van je lichaam om te kunnen omgaan met het onevenwicht die op dat moment heerst.  Door symptomen te creëren is het lichaam in staat om weer te keren naar een staat van equilibrium of gezond evenwicht. Laat elke ziekte of aandoening een proces zijn om lichamelijke en geestelijke gezondheid te bereiken. Wordt eveneens bewust als je jouw gezondheid ziet als een doel waar je voor moet vechten, dat dit in werkelijkheid een (onbewust) idee inhoudt dat er iets grondig mis is met jou. Door ziekte kan je lichaam zich bevrijden van emotionele geladenheid en biologische schokken.

Gezondheid is de natuurlijke staat van je lichaam en daar hoef je niet voor te vechten. 

De grote waarheid is dat het voor je lichaam veel gemakkelijker is om gezond te zijn dan dat het ziekte moet creëren. Dit houdt in als je ziek bent, dat je jouw lichaam niet echt hebt gegeven wat het echt nodig heeft, en met de ziekte hoopt je lichaam dat het zal krijgen wat het nodig heeft. Om te beginnen betekent dit om jouw lichaam elke dag liefdevol mee te helpen zichzelf te reinigen, zuiveren en te ontgiften. 

Een fundamentele wet uit de kwantumfysica stelt dat energie altijd volgt op de gedachte. Als je focust op een doel zoals het kwijtraken van een ziekte, gaat je aandacht naar de ziekte en wordt het lichaam beroofd van je aandacht met samenhangend de energie die nodig is om te genezen en gezond te blijven. Bekijk de ziekte als HET proces om je gezondheid terug te krijgen, en voel eveneens ook dat je de gezondheid terug krijgt.

Het is beter om van moment tot moment het proces van ziekte te leven, je les eruit te leren, zo blijft je aandacht bij je lichaam. Jouw lichaamsweefsels willen jouw liefdevolle aandacht weten en voelen om hun functies te kunnen hervatten. Lichaamsweefsels die gevoed worden met liefdevolle aandacht en mededogen gaan geloven dat je bewust aanwezig bent in het leven, en dat je om hen geeft.

Lichaamsweefsels die een boodschap krijgen van slechte gedachten, lelijke woorden en dan aangevallen worden door medicijnen, operaties of straling, “omdat ze jou laten lijden en beroerd voelen” kunnen hun zelfgenezend vermogen niet meer gebruiken, omdat ze geloven dat jij niet meer van ze houdt en dat jij ze zelfs haat en wilt dat ze afsterven.

Alle lichaamscellen zijn intelligente, bewuste en levende entiteiten, net zoals jij dat ook bent. Als je bij ziekte bewust aanwezig blijft in het moment, en met liefdevolle aandacht zonder oordeel of verzet de ziekte accepteert, gaan je cellen automatisch geprogrammeerd worden om te reageren met een zelfgenezend vermogen. Dat is natuurwet!

Kom tot ontspanning om je beter te laten voelen in je lijden en beroering, probeer niet te ontsnappen aan het nu-moment. Je goed voelen kun je alleen maar in het heden, zelfs al ben je ziek en beroerd met pijn. Door het nu-moment te proberen ontlopen door een fictieve futuristische droom verlies je alleen maar energie en maak je het jouw lichaam alleen maar moeilijker om zichzelf te genezen. Je richten op een doel om ergens in de toekomst beter te worden is onrealistisch, want dat haalt je uit de realiteit van het nu-moment en brengt je naar een tijd die er nu niet is.

Het leven en het ziekteproces draait om het feit of je in staat bent om te kunnen omgaan met de onvolkomenheid tijdens je ziekte en om de angst die schuilgaat achter de ziekte te overwinnen. Dat is ware gezondheid creëren. Door ziekte te aanvaarden, zal zij in jouw voordeel werken, ongeacht hoe zij eruitziet. Door op bewust niveau jezelf te verzetten, te vechten tegen de ziekte stuur je een frequentie uit die tegengesteld is aan de innerlijke wens om gezond te worden. 

Het universum kan jou geen gezondheid geven zolang je twee tegenstrijdige frequenties blijft uitzenden. Het huidige moment is echt voor jou in dit leven en is precies goed zoals het is, ook al lijkt en voelt het zo niet!

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *