“ALS HET CORONAVIRUS EN BESMETTELIJKHEID NIET BESTAAT, HOE KOMT HET DAN DAT MENSEN ZIEK WORDEN OF STERVEN MET CORONAVERSCHIJNSELEN?”

Vanuit de Germaanse geneeskunde toegelicht.

Samen met doodsangst, angst om te sterven, angst om de dood, schrikangst en territorium-angstconflicten. Zonder eten of drinken kan men betrekkelijk lang overleven. Zonder lucht zijn we binnen 3 á 4 minuten dood. Geen lucht kunnen opnemen betekent in de natuur het einde. Doodsangst slaat daarom altijd neer in de longen. Daarom zijn het de longblaasjes (endoderm) die bij doodsangst een zinvol biologisch programma gaan opstarten.

De biologische zin van dit programma is celweefsel toename in de longen voor meer opname van zuurstof. Maar nu, meer dan driekwart van de wereldbevolking zit nu dagelijks onder de massa hypnose angst voor corona. Dus ik ontken niet dat er mensen op de intensive care liggen met longontsteking of problemen met de ademhaling, en kunnen sterven. Ik ontken dat het een virus is die dit veroorzaakt. Omdat de vlag de lading niet dekt. Ziekte begint in de geest, herstel begint in het lichaam, en één van de redenen waarom we ziek en moe blijven, is omdat we precies het omgekeerde geloven. We denken dat we met onze geest alles kunnen oplossen, maar het lichaam heeft een intelligentie dat veel slimmer is.

 • Je krijgt modules, knooppunten in de longen die extra hulpweefsel gaan aanmaken. Celvermeerdering in de longblaasjes met de functie om beter zuurstof te kunnen opnemen en gassen uit te scheiden. Begin van een tumor, wat geen enkele oncoloog schijnt te erkennen en niet kan herkennen zelfs. Het is niet dat die mensen dat niet willen, het is dat het tumorweefsel een functionele activiteit heeft, dat zit er niet zomaar. Het zorgt echt voor die extra zuurstof in de longen en in het bloed. Verbeterde gasuitwisseling, betere overlevingskans bij luchttekort.
 • En hoe gebeurt dat? Als je in angst zit, scheiden de bijnieren adrenaline uit, en dat is al een turbo stof waardoor je sneller kan gaan lopen, bijvoorbeeld als er een gevaarlijke hond achter je aanzit, en die hond bijna in je kont gaat bijten, dan ga je zelfs nog meer zuurstof toevoegen aan dat andere adrenaline complex en dan krijg je een stof die adrenochrome heet. Men is tot prestaties in staat die men anders fysiek nooit zou kunnen. Dan kun je over een muur van vijf meter springen, prestaties doen die je niet voor mogelijk houdt, en dat komt allemaal door die extra zuurstof.
 • Dus eigenlijk is het leven protect, beschermt ons op allerlei manieren, maar we snappen het eigenlijk niet en de reguliere geneeskunde snapt daar nog het minste van.

Dan heb je na de angst de opluchting, de conflictoplossing waardoor het lichaam herstel signalen creëert dat de griep, corona, verkoudheid, longontsteking of longkanker in werkelijkheid is. Ja, ook longkanker is een helende signaal dat volledig verkeerd begrepen wordt. De normale biologische afloop van longkanker is een tuberculeuze verkazende tumorafbouw door de tuberkelbacil. longtbc. Longontsteking, longabces. Ophoesten van bloederig slijm of bloed, koorts, nachtzweten en mondgeur.

Geldt ook voor corona dat door zware angst- en psychologische conflicten kan evolueren tot een zware longontsteking, en soms met dodelijke afloop, mede veroorzaakt door onderliggende oorzaken, zowel fysiek als metafysisch van aard. Het extra hulp weefsel dat tijdens de conflictactieve fase is gevormd om een betere zuurstofopname te hebben, moet nu worden afgebroken en dat gebeurt door een door de hersenschors aangestuurde inflammatie waarbij microben en exosomen worden geactiveerd, niet omdat je besmet bent!

En komt er dan toevallig het exosoompje van corona langs via een aërosol, het lichaam biedt geen weerstand en zal dit exosoompje tot in de celkern begeleiden waar het kan gerepliceerd worden. Dit exosoompje bevat nu eenmaal informatie voor je lichaam om te herstellen.

Deze symptomen verkeerdelijk als ziekte zien die bestreden moeten worden is gewoon misdadig. In herhaling, als deze symptomen acuut en dreigend worden (door teveel conflict massa veroorzaakt) is het de taak van de dokter deze symptomen af te vlakken zodanig dat ze niet levensbedreigend zouden worden. Echte behandeling bestaat uit het afvlakken van de ziekte (herstel)symptomen zodat de longontsteking niet uit de hand loopt.

De ware oorzaak van die ontsteking kennen, daar gaat het om: het biologische antwoord op het oplossen van een psychologisch conflict! Die zal voor iedereen verschillend zijn, maar het heeft wel te maken met angst en eigenwaarde conflicten. Maar niet het symptoom bestrijden, dat echt niet, maar uitzieken! En nu in deze tijd waarin we leven, worden deze symptomen dus gezien als corona. De diagnose- of prognoseschok, het verdict: corona is zeer kwaadaardig en daardoor wordt de herstelfase dus weer teruggeworpen in een doodsangstconflict. Zolang het conflict niet is opgelost, kun je niet herstellen en gaat het van kwaad naar erger tot je eraan overlijdt.

En dan ook nog eens collectief gezien: doodsangst is niet enkel om voor zichzelf beleefd te worden, het kan ook bijvoorbeeld door de spiegelneuronen beleefd worden alsof de doodsangst van een ander net hetzelfde is alsof het een eigen doodsangst is. Dat is een reden dat infectie wel bestaat maar enkel op een symbolische manier en dat heeft niets te maken met microben of exosomen (virussen). Deze symbolische infectie wordt zeer goed verspreid door de dagelijkse berichtgeving van de mainstream media en de wereldgezondheidsorganisatie het WHO.

Nogmaals het onderbewuste kan niet onderscheiden of iets gebeurt in realiteit of in de verbeelding is opgeroepen door de spiegelneuronen. Corona wordt metafysisch door verbeelding verspreid door middel van leugens, door middel van een persistent aangehouden angstpsychose en het achterhouden van de juiste kennis over gezondheid.

Naast de spiegelneuronen heb je eveneens een terugkoppelingssysteem dat in alle zenuwcellen is ingebouwd. Dit betekent dat een zenuwcel een soort kopie neemt van elke boodschap dat het moet doorgeven en zelf gaat opslaan in het celgeheugen. -Samen met de spiegelneuronen kan dus elke vorm van angst letterlijk opgenomen worden als een eigen angst en dus veel schade creëren in het lichaam. Doordat miljoenen mensen gelijkaardige angsten opnemen, zoals bijvoorbeeld de mainstream media, worden gelijkaardige ziektesymptomen veroorzaakt. Onthoud: angst, paniek en eigenwaarde conflicten slaan altijd neer in de darmen en de ademhalingswegen. Waar slaat corona neer? Ja precies in de ademhalingswegen.

Dan heb je nog eens de PCR test waarbij de uitvinder van die test, Kary Muller, uitdrukkelijk heeft gezegd dat deze test niet geschikt is om virussen mee op te sporen. Het eerste wat men moet beseffen is dat het een epidemie van de test is. Men test geen virussen waarvan het nog niet is aangetoond dat ze bestaan, daar heb ik bewijs van. Men is schijn sequenties aan het testen, die heel waarschijnlijk ook voorkomen in onze normale stofwisseling. Het idee dat we zitten met een globale pandemie komt vooral door deze testresultaten.

Deze test laat uitschijnen dat het virus de oorzaak, de causaliteit is van deze pandemie, maar ik stel deze causaliteit juist in vraag. Want ondertussen weten we nu: misschien heeft de covid affaire ook wel iets te maken met angst. Het is niet omdat in China iemand een conflict shock ervaart van bijvoorbeeld een doodsangst conflict meemaakt en daarna in de helingsfase terechtkomt met een longontsteking en in het ziekenhuis wordt opgenomen. En dan vervolgens door een test die geen test is, gediagnosticeerd wordt met een syndroom (lees: syndroom = ik weet het niet) en dat hetzelfde gebeurt één maand later in Italië, dat de tweede oudste bevolking van de wereld heeft, dat maakt nu niet zoveel uit natuurlijk, al was er in Italië wel een collectieve shock door angst voor meningitis ingepraat door de media daar ter plaatse.

Maar het punt is dus dat er op verschillende plaatsen in de wereld en op verschillende tijdstippen dezelfde doodsangst shock elke dag individueel kan worden beleefd. Maar als je natuurlijk een test hebt die al die mensen op dezelfde manier test, en die test is ontworpen om zoveel mogelijk positieven te geven, geeft dit de indruk dat er een collectieve schok is gebeurd en dit virus dus zeer gevaarlijk is. Deze angstpsychose wordt letterlijk gecreëerd om nog meer mensen ziek te maken. Dergelijke angst vormt wantrouwen naar onze lichamen, in de samenleving en de natuur zelf doordat het lijkt alsof we machteloos staan tegenover ziekten. En dat het buiten onze controle valt, en dat enkel het medische systeem ons kan redden. We zijn afhankelijk geworden van het medisch systeem.

De Germaanse geneeskunde heeft één syndroom, en dat is het syndroom van de nierverzamelbuizen. Dat is de hele uitleg voor covid 19. Nierverzamelbuizen, heel kort, is een zinvol biologisch speciaalprogramma dat wordt geactiveerd wanneer iemand zich spreekwoordelijk als een vis op het droge voelt. Dat is wanneer hij uit zijn normale levenstoestand is gehaald. En dus hospitalisatie en zeker als het gaat over intensieve zorgen is de meest onnatuurlijke vreemde setting waar iemand in kan belanden en die al heel veel emotionele problemen heeft. En als het probleem een longontsteking is, dan weten we dat het hoofdprobleem ademhaling is. Je hebt nu eenmaal een longoedeem om die bacteriën tbc bacteriën te kunnen activeren om je longkanker weg te nemen.

En dus wat gebeurt er wanneer dat daarboven nog een hospitalisering en je in een milieu terechtkomt zodat je jezelf voelt als een vis op het droge? En mensen worden soms letterlijk op hun buik gelegd als het niet meer gaat, dat is de ironie van het leven, wat gebeurt er dan, dat is dat wij water gaan ophouden omdat er tumoren ontstaan in de nier-verzamelbuizen die de nieren dicht maken. Dan krijg je opgeblazenheid. Waar gaat dat vocht naartoe? Wel daar waar het meest nodig is. Naar de longen, en dus die covid 19 syndroom is eigenlijk een nier verzamelbuizen syndroom.

Het zinvolle biologisch speciaalprogramma van de nierverzamelbuizen wordt vooral geactiveerd door eenzaamheidsconflicten. Zich moederziel alleen voelen, zich verlaten voelen, existentie of vluchteling conflict (bijvoorbeeld verlies van woning door een brand, oorlog), conflict te weinig water hebben, zich niet of slecht verzorgd voelen. Duidelijk herkenbaar voor mensen die op de intensive care liggen? De zin van dit speciaalprogramma van de nierverzamelbuizen is opslag van water, ureum en andere bruikbare stoffen zodat het individu dat zich bedreigd voelt (angst) in zijn bestaan (existentie), zich eenzaam voelt of op de vlucht is, langer kan overleven. Weet dat het lichaam samen met microben uit ureum weer eiwitten kan synthetiseren.

De oplossing van dit existentie probleem is dus het meest urgent en komt op de EERSTE PLAATS bij mensen die op de intensive care liggen. Waarom? Omdat de genezingsfase van alle andere zinvolle speciaalprogramma’s gewoon verergerd door dit actief programma van de nierverzamelbuizen door de extra oedeem. Dit oedeem zorgt voor teveel vocht in de longen, of het kan dramatische gevolgen hebben bij de genezing crisissen van het hart of tot extreme pijn leiden bij een zinvol speciaalprogramma van de botten, bijvoorbeeld hernia. Ook in de hersenen kan er extreem veel druk en pijn ontstaan. Migraine bijvoorbeeld.

Bedenk wel dat sequenties van het exosoom dat in de consensusmodel van het coronavirus voorkomt door het spel dat gain of function heet is gemanipuleerd door wetenschappers (het coronavirus is ook niet empirisch-wetenschappelijk bewezen). Het ziektegif (in het Latijn ‘virus’) komt door dit exosoom sneller vrij dan dat het lichaam aankan om dit op tijd af te voeren. Daardoor komt ook meer ziektegif in het bloed terecht waarbij bloedcellen beschadigd worden door een intoxicatieschok en er bloedklonters ontstaan als gevolg van bacteriële overgroei.

Er ontstaat ook een overmatige slijmproductie dat verstikkend inwerkt. Dat zorgt ervoor dat long bacteriën overmatig actief worden, ook een overgroei gaan kennen. En dan zuurstof in de longen persen zodat het overtollige slijm nog dieper in de longblaasjes terechtkomt. Ja dat moet echt pijnlijk zijn. Je wordt nog eens op je buik gedraaid en dan lig je letterlijk als een vis op het droge. Logisch toch dat de nierverzamelbuizen in deze levensbedreigende situatie gaan dichtslaan waardoor er nog meer complicaties gaan ontstaan.

Maar nogmaals in herhaling je wordt niet besmet door corona, je lichaam nodigt dit exosoom ALLEEN uit en activeert en repliceert het als je aangedane of beschadigde weefsels hebt in de longen van je lichaam als gevolg van angst schokken, existentie schokken zoals eenzaamheid en natuurlijk ook doodsangst. Gewoon omdat dit exosoom informatie bevat voor je lichaam bij het herstel- en reinigingswerk in de longen.

Exosomen die betrokken zijn bij aandoeningen van de ademhalingswegen hebben specifieke nucleotiden of eigenschappen die dus ook voorkomen in lichaamscellen van de ademhalingswegen en dat geldt eveneens voor de jaarlijkse wintergriep, de bekende influenza. Corona en sars zijn typische voorjaarsgriepen. Maar ja, corona is een beetje gemanipuleerd, maar je hoeft niet bang te zijn, los het metafysische stuk van je angsten en de andere conflicten op die je meedraagt zodanig dat er geen weefsels meer beschadigd worden.

Andere onderliggende oorzaken dat corona ernstiger maakt:

De grote reden dat bij griep of nu corona zoveel mensen ziek zijn, is niet omdat ze besmet zijn door het virus, maar omdat ze gelijkaardige vergiftigingsverschijnselen hebben. We eten gelijkaardige slecht voedsel, leven onder dezelfde omstandigheden en hebben dezelfde vergiftigingsoorzaken. We ademen allemaal dezelfde vervuilde vergiftigde lucht in. Als mensen gebukt gaan onder gelijkaardige  biologische conflicten en stress wordt het lichaam onderdrukt in zijn ontgiftingswerk en ontstaan er intoxicatieschokken, eens de tolerantie tegen toxines in het lichaam wordt overschreden.

Samen met de effecten van  biologische angstschokken en vergiftiging zullen lichaamscellen worden geïrriteerd die vervolgens moeten opgeruimd worden. Al deze biologische schokken zien we bijna bij iedereen, logisch dat iedereen gelijkaardige symptomen creëert. Bij influenza zien we meestal dat door een veranderend weerbeeld (einde van de winter) vele mensen hun lichamen tegelijkertijd grote hoeveelheden opgehoopte gifstoffen en exosomen vrijlaten. Exosomen worden uit de cel geduwd zodat andere beschadigde cellen deze ook kunnen opnemen om opgeruimd te kunnen worden.

Dan stoot het lichaam deze exosomen uit om andere mensen met gelijkaardige vergiftigingsverschijnselen en beschadiging van cellen en weefsel te helpen met hun genezingswerk. Zo wordt de gezondheid van het collectief gestimuleerd. Het heeft niets met besmetting te maken zoals je het nu begrijpt. Dat is de gehele waarheid achter het ziekteproces. Giftige stoffen verzwakken jou, en eens deze gifstoffen een kritische concentratie bereikt hebben kunnen ze je ernstig ziek maken omdat het een schok veroorzaakt. Effecten van biologische conflicten en angst verstoren de spijsvertering, het metabolisme, de hormoonhuishouding enzovoort.

Mensen met onderliggende aandoeningen zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en andere zaken lopen een veel groter risico dat corona uitgroeit tot proporties met dodelijke afloop. Dit geldt eveneens door de cholesterolwaarden met cholesterolverlagende medicijnen te verlagen. Cholesterol is een levensbeschermer. De angstpsychose mentaal niet kunnen oplossen is eveneens zeer gevaarlijk. Er zijn zoveel onderliggende factoren waardoor een verkoudheid, corona, griep, longontsteking dodelijk kan evolueren. Maar dat heeft niets met ziektekiemen te maken, we weten dat dit een vals concept is.

Noot: Kijk even naar de landen die drie jaar geleden (2018) zeer veel doden hebben gekend door de zware griepgolf die toen heerste. Dezelfde landen hebben nu het laagste aantal doden van corona. Tuurlijk, corona is ook een griep. Je kunt het draaien en keren zoveel je wilt, maar als je de onderliggende oorzaken en effecten van biologische schokken niet behandeld en oplost, dan vindt één of andere microbe of exosoom je vroeg of laat toch, ongeacht medicijnen en vaccinaties. Je lichaam zal altijd opnieuw symptomen blijven creëren waarbij microben en exosomen worden geactiveerd. Het gaat altijd samen met een metafysisch aspect.

Slide 25 Even recapituleren: besmettelijkheid en virussen bestaan niet, het zit anders in elkaar. Corona Verschijnselen worden individueel en collectief veroorzaakt door:

1)- Angst- eenzaamheids- of eigenwaarde conflicten, versterkt door de mainstream media en het WHO. Nieuws op de televisie.

2)- We geloven dat ziekte in het lichaam begint en het herstel gebeurt door het intellect en de geest, de waarheid echter is dat het net andersom is.

3)- Het opzettelijk achterhouden van juiste kennis over gezondheid.

4)- Het niet begrijpen van zinvolle biologische speciaal programma’s.

5)- Helingssignalen verwarren met ziektesymptomen die bestreden moeten worden.

6)- Doodsangsten van anderen mensen opnemen door de spiegelneuronen en het terugkoppelingssysteem van de neuronen.

7)- De PCR-epidemie en de schok van de diagnose of prognose.

8)- Het zinvolle biologisch speciaalprogramma van de nierverzamelbuizen dat helingssymptomen in de longen verergert. Allemaal verkeerd begrepen door de reguliere geneeskunde.

9)- Onbehandelde onderliggende oorzaken, negatieve emoties en conflicten en trauma’s die conflictactief blijven of gaan hangen, corona kan dodelijk evolueren.

10)- Dualistisch denken waardoor je de oorzaak van ziekte buiten jezelf plaatst.

11)- Door inflammatie (ontsteking) is het lichaam is staat met samenwerking van microben en exosomen om aangedaan weefsel terug in oorspronkelijke staat te herstellen en te ontgiften.

12)- Belangrijke organen worden overspoeld door hoge concentraties adrenaline. Hoge concentratie adrenaline is giftig voor organen en dat geeft beschadiging. dat gegeven verzwakt je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem.

Gepubliceerd op 13/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • 6. Ontgiften van zware metalen (uit vaccins) In onze samenleving is er een verhoogde vervuiling door zware metalen, denk maar aan aluminium, arsenicum, tin,kwik, koper, lood, nikkel, thallium, cadmium enzovoort. Bronnen van vervuiling door zware metalen zijn bijvoorbeeld deodorants, verfproducten, industriële bekleding van het meubilair, kleuren verwerkt op porselein zijn dikwijls zeer giftig, amalgaamvullingen, kunstgebitten, aluminiumfolie, vaccins, farmaceutische medicijnen, pesticiden, plastic, industriële reinigingsmiddelen, cosmetica, enzovoort. Ze verspreiden zich in het milieu en waterreservoirs en komen direct of indirect in ons lichaam terecht. Veel zware metalen komen direct in ons lichaam door vis uit de diepzee dat vervuild is door industriële [...]

  By Published On: 15/03/2024
 • OntgiftingIdeaal is dat men veel varieert uit de lijst van de besproken opgenomen middelen waarbij de synergetische werking wordt versterkt. Verder vraagt het jou om educatie te doen, want vanuit de overheid en het medisch apparaat krijg je niet de juiste informatie. Jouw gezondheid is dus volledig jouw verantwoordelijkheid. Veel succes met de ontgiftingHet feit dat het farmaceutisch product neomectine (ivermectine) verboden is bij de behandeling van corona, wijst erop dat dit wormdodend middel wel belangrijk is bij het ontgiften van de coronavaccins. Uit het werk van Free People online: van “boosterprik omicron en grafeenoxide in vaccins met bronmateriaal” is [...]

  By Published On: 15/03/2024
 • Draai de leugen om, dan zie je de waarheid Hoe onze overheid en de WHO waarheid verdraait in leugens. Censuur is een bekentenis van vrees voor de waarheid. Waarom geloven virologen in virussen, hoewel er geen virussen zijn in levend weefsel en cellen? Virologen definiëren dat een virus geen metabolisme heeft, zich niet kan voortplanten en geen celkern bevat, in tegenstelling tot eukaryoten die dat wel hebben. Virussen (zogezegde virussen) zijn dus biochemisch dood. Vele virologen beweren bovendien dat alleen een volledig viraal genoom streng in staat is tot infectie, maar een deel van het virus (dwz. een genfragment) is [...]

  By Published On: 15/03/2024