In een lichaam dat emotioneel in balans is gedijt geen ziekte

Het sterke verbond lichaam en de geest

Het begrijpen dat het lichaam een geest nodig heeft om zijn bevelen te kunnen opvolgen en de geest dat altijd een juist beeld wilt hebben van het lichaam gecombineerd met een wil om te overleven beïnvloed je gezondheid. Als je dit verbond gaat begrijpen voel je als het ware één met een gevoel van éénheid tussen jou en je lichaam. Lichaam, geest en ziel werken steeds samen om ervaringen te creëren over het conceptueel idee dat jij hebt over jezelf (bewust en onbewust).

Je krijgt steeds impulsen om je lichaam te voorzien van voedsel, kledij, zuurstof, water, allemaal dingen waarbij het lichaam zich kan onderhouden, vernieuwen en in leven blijven. Je geest heeft de taak op zich genomen om creatief en actief te blijven en doet dit via het lichaam. De ziel ten slotte zoekt mogelijkheden om zich te ontplooien door krachtige golven van liefde, vrijheid, geluk en diepe vrede te verspreiden met de wereld, het licht te delen en op deze wijze de echte vervulling te kunnen bereiken. De ziel heeft zijn eigen agenda.

Alles wat je meemaakt en ervaart op lichamelijk, geestelijk en emotioneel vlak heeft zo’n diepgaand effect op de totaliteit van je hele wezen. Bijvoorbeeld, een heerlijke maaltijd dat bereid is door je liefdevolle partner of ouder kan een diepe innerlijke rustige en vredige ervaring teweegbrengen en zowel je lichaam, geest en ziel voeden. Dit houdt in dat echt genieten zowel een lichamelijke beleving is als een geestelijke of spirituele beleving waarbij je helemaal in het NU-moment komt. Terwijl je geniet van je maaltijd, ga je meer kauwen waarbij er anti stress hormonen worden aangemaakt en je dieper in een gelukzalige ontspannen sfeer terechtkomt. In deze fase worden er zoveel gelukshormonen aangemaakt, plezierhormonen waarbij je lichaam zich goed voelt op celniveau en er een verbonden gevoel ontstaat tussen jezelf, het genieten van de maaltijd en het hele proces van het eten. Dit wordt nog versterkt met de aanwezigheid van je geliefde of een goede vriend. Hetzelfde kan gezegd worden als je jouw lievelingsmuziek op hebt staan, deze zaken gaan je geluksgevoel nog meer versterken waarbij je lichaam, geest en ziel zich diep kan ontspannen.

Ontspanning en rust

Een echte ontspanning kan zeer diepgaande veranderingen teweegbrengen in lichaam, ziel en geest met positieve gevolgen voor je gezondheid en welzijn.

Alle gedachten, gevoelens en emoties hebben krachtige effecten op het welzijn van lichaam, ziel en geest. Denk eens aan momenten toen je jezelf beroerd voelde en troostende woorden ontving van een warme vriend, voelde je de opbeuring en vrolijkheid door de aanwezigheid van je vriend en zijn lieve woorden? Herinner je nog hoe je gespannen lichaam zich plotseling ontspande en meer energie kreeg? Voelde je dankbaarheid die je opvrolijkte en dat de somberheid van je gezicht deed verdwijnen? Het moment dat jij jezelf een stuk beter begon te voelen? Je kon weer glimlachen.

Iedereen heeft misschien al wel eens de ervaring gehad van een verontrustende mededeling dat een dierbare betrokken was bij een ongeval. Herinner je de angst dat door merg en been snijdt en je volledig verlamde? Enkele ogenblikken later kreeg je het bericht dat de dierbare geen enkel schrammetje had opgelopen en dat alles in orde was. In een oogwenk veranderde de diepgaande staat van shock in een staat van vrede, geluk en ontspanning waarbij je terug in je kracht kon gaan staan.

Besef je ten volle dat een fractie van tijd voldoende was om een diepgaande innerlijk transformatie door te maken dat alles binnenin je lichaam heeft veranderd? Het plotselinge goede nieuws na de tragedie bracht jou een glimlach op je gezicht en gaf je innerlijke rust waarbij je weer kon ontspannen. Het ene moment verkeerde je in een volledig ontredderde toestand vol wanhoop en ZIEKTE, het andere moment bevind je in een staat van volledige GEZONDHEID van lichaam en geest.

Ultieme oorzaken van ziekte en gezondheid

Als je deze ervaringen eens terug voor de geest haalt en goed observeert en voelt, dan ga je de ULTIEME OORZAKEN VAN ZIEKTE EN GEZONDHEID ONTDEKKEN!

Elk onopgeloste conflict (biologisch conflict) in jouw leven bevat de kiem van ziekte. Het lichaam volgt steeds de bevelen van de geest op. Kalmerende gerustellende woorden van een vriend kunnen zo krachtige biochemische reacties oproepen op celniveau waarbij de kiem van de ziekte wordt opgelost en je terugkeert naar een evenwichtige stofwisseling dat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem boost en jou je gezondheid en geluk teruggeeft. Je houding verandert, een glimlach op je gezicht dat je ontspant en je stemming is weer positief, het lichaam volgt steeds de bevelen van de geest!

Onze geest kiest gevoelens. Een gevoel is de waarheid voor jou op dat moment. Deze gevoelens worden in het lichaam ogenblikkelijk vertaald in neuropeptiden zoals hormonen, neurotransmitters en feromonen.

Neuropeptiden ofwel de stofjes uit de hersenen

Gevoelens worden altijd voorafgegaan door gedachten en aannames, intenties en overtuigingen. Ook erkenningen en bewustwordingen creëren dankzij deze neuropeptiden emoties die het lichaam in beweging gaan brengen. Neurotransmitters zijn boodschappers door de geest gecreëerd om je lichaam op celniveau boodschappen over te brengen. Deze boodschappen bepalen hoe je lichaam zal functioneren. Als je lichaam boodschappen ontvangt met een negatieve lading door je geestelijke stemming en emotionele geladenheid, dan kan je lichaam niets anders doen dan zichzelf ziek maken. Omgekeerd zal het lichaam direct zijn zelfgenezend mechanisme gebruiken om te herstellen bij positieve berichten van de geest. Deze overdracht van de neuropeptiden doet zich eigenlijk op een magische wijze voor in alle miljarden zenuwcellen van je hersenen en dan nog eens precies op hetzelfde ogenblik. Wat de geest toch allemaal kan.

Van zodra de overdracht stopt van een negatieve boodschap door de geest en zijn gecreëerde neuropeptiden, worden alle negatieve neuropeptiden in het lichaam opgelost door krachtige enzymen dat elk lichamelijk bewijs van die gedachte of gevoel uitwist. Op dat moment is dit natuurlijk goed voor het lichaam dat de kans krijgt zich te herstellen.

Het terugkoppelingsmechanisme in de zenuwcellen

Echter, in de miljarden zenuwcellen in de hersenen (en het ruggenmerg) bestaat er een soort terugkoppelingsmechanisme dat al deze informatie (zowel positief als negatief) opslaat in je bewustzijn. Met het doel als het nodig is deze informatie opnieuw te gaan gebruiken. Op deze wijze wordt ook de cognitie en geheugen gevormd en alle andere aspecten van onze groei ontwikkeling. Dit laat in feite zien dat de hersenen een grote autoriteit zijn in je lichaam. Maar hoe weten de miljarden hersencellen welk type neurotransmitter ze moeten aanmaken, voor elke specifieke gedachte en dan nog eens op hetzelfde moment? Wat geeft de aanleiding dat er een gelijktijdig contact is doorheen alle hersencellen?

Het lijkt op een groot mysterie, en dit mysterie wordt nog verwarrender als je bedenkt hoe het komt dat de ene zenuwcel deze boodschap weet van een andere zenuwcel zonder dat er tussen beide een feitelijk lichamelijk contact is? Het antwoordt ligt in het feit dat niet alleen de hersen- en zenuwcellen deze emotie boodschappen aanmaken, maar ook door alle andere lichaamscellen. Alle lichaamscellen van het lichaam, van kop tot teen hebben het vermogen om te denken, emoties te voelen en zelf beslissingen te nemen net zoals de hersencellen dat ook doen. Dit houdt in dat elke lichaamscel een entiteit is met een bewustzijn en intelligentie.

Het reptielenbrein

Zowel elke lichaamscel of hersencel is uitgerust met receptoren (ontvangers) van neuropeptiden of boodschappers, en dit verklaart waarom elke cel weet wat de andere cel doet. Er bestaan in het lichaam geen geheimen tussen de cellen, elke instructie dat ergens in het lichaam wordt gegeven, of het in je kleine teen is of de klieren van je hersenen, wordt in het gehele lichaam ontvangen als instructie.

Als je lichaam een sterke angst of emotie voelt en ervaart dankzij de biochemische routes van de boodschappers, gaan de bijnieren grote hoeveelheden adrenaline (waar er meer dan zestig soorten van bestaan) en cortisol afscheiden en alle organen in je lichaam daarmee overspoelen. Je hart begint te bonzen, de bloedvaten gaan zich verwijden om de spieren te voorzien van voldoende bloed, de ademhaling versnelt en de voorgeprogrammeerde verdedigingsstrategie wordt geactiveerd. (Archaïsch opgeslagen in de  hersenstam).

Dit maakt het lichamelijk mogelijk om weg te rennen bij een gevaarlijke situatie.

We kennen dit als onze vecht- en vluchtreactie, en deze reactie zorgt ervoor dat alle belangrijke bloedvaten in de organen van het lichaam (denk maar aan de slagaders) zich samentrekken en de bloeddruk gaat verhogen. Het bloed gaat zich steeds naar de spieren verplaatsen. Als deze stressreacties voortduren, dat geldt dus ook bij onopgeloste conflicten die vele mensen onbedoeld vasthouden, gaan de spijsverterings- en ontgiftingsorganen duidelijk verzwakken door tekort aan bloedtoevoer. Na verloop van tijd zal de spijsvertering en de darmflora zodanig verzwakken waardoor het lichaam geen voedingstoffen meer kan opnemen. Tegelijkertijd kunnen de ontgiftingsorganen hun werk ook niet meer doen en ontstaat er vergiftiging. 

Deze beide factoren leiden tot grote schade in het lichaam, waardoor het lichaam gedwongen wordt om de rampenfase af te roepen en in een ziektetoestand te gaan om te kunnen overleven. Symptoombestrijding doet niets aan de oorzaak, en om deze reden is het de grote oorzaak van al onze chronisch ziektebeelden die we vandaag kennen inclusief, alle vormen van kanker. Het lichaam wilt overleven en het wordt hoog tijd te beseffen hoe ons lichaam functioneert volgens de principes van de natuur. De meeste mensen gaan er van uit dat alleen de bijnieren adrenaline uitscheiden, dat is niet waar. Elke lichaamscel maakt dit hormoon aan, maar verhoudingsgewijs in een kleinere dosis. Na de eerste grote adrenalinestoot kunnen alle lichaamscellen bibberen van angst en stress, waarbij je hele lichaam gaat trillen en je het gevoel krijgt dat je alle energie kwijt bent geraakt. Zonder het echt te beseffen heb je wel het grote principe in de praktijk gebracht dat de geest krachtiger is dan het lichaam, echter in de negatieve zin. 

Omgekeerd als je verliefd bent zal dit een genezend effect hebben in het lichaam. Nu gebruik je de geest in positieve zin.

Angst versus liefde

Ikzelf zie hoe de algemene gezondheid van de bevolking langzaam maar zeker aangetast wordt door het in stand houden van de angstpsychose door de overheid en onze virologen. Er wordt niets gedaan om de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem te versterken, integendeel. Angst werkt nu eenmaal restrictief op je bewustzijnsverruiming waardoor je het gehele plaatje niet meer kunt bevatten. De chemie van het lichaam verandert elk moment en angst creëert een andere werkelijkheid dat niet meer reëel is. Vanuit de ayurvedische visie spreken we dan van een verwarde hiërarchie. 

Dus laten we zeggen dat mensen in hun bewustzijn sidderen van angst voor het coronavirus. Mijn ziel, mijn geest is in angst, wat gebeurt er dan? Mijn gedachten staan stil bij wat er kan misgaan met mijn gezondheid. Ik heb gevoelens van angst, mijn adrenaline stijgt, bloeddruk stijgt, cortisol en cholesterol stijgt, de hartslag is hoog en de ademhaling is versneld. Alle organen in mijn lichaam worden overspoeld door stresshormonen en kunnen niet goed meer hun functie uitvoeren. Mijn lichaam verzuurt. Zelfs mijn DNA begint te krimpen, ik ben bang van het coronavirus, help ik zie het virus niet eens en het gaat mij ziek maken, help, help! Op de koop toe worden mijn bloedplaatjes nog eens kleverig, we zien dit ook in de ziekenhuizen, bloedklonters bij corona patiënten. 

Alle biologische functies en stemmingen worden beïnvloed door interactie met het dagelijkse slechte angst nieuws, ik leef in angst, alles in mijn omgeving begint nu in mij angst aan te jagen. Er wordt op de deur geklopt, iemand klopt, ik ben er zeker van dat hij corona heeft, het wordt donker, alles is eng, ik sluit me op. Met andere woorden: deze vernauwde toestand van constrictief bewustzijn als gevolg van angst heeft mijn werkelijkheid geschapen. Maar angst sluit je op in wie je niet bent. 

Laten we even kijken naar het tegenovergestelde van angst, dat is onvoorwaardelijke liefde, liefde zonder verwachtingen bedoel ik. Mijn bewustzijn is bedwelmd door liefde, ik ben verliefd op mezelf en iedereen, dan wordt alles fantastisch. Zelfs bij stormweer is mijn leven mooi en zie ik mogelijkheden tot expansie van mijn bewustzijn. Ik voel me blij en mijn bewustzijn zal dit weerspiegelen. Ik ben in euforiestemming en heb veel dopamine in mijn bloed, dat geeft mij het geluksgevoel waarbij mijn algemene gezondheid met zijn detoxsysteem letterlijk een oppepper van krijgt. Mijn serotonine staat ook zeer hoog, het anti-depressiva bij uitstek. Dopamine en serotonine samen geeft zelfvertrouwen, dat is ook weer goed voor mijn algemene gezondheid, ik kan dan zo goed gronden. 

Mijn hersenen maken oxytocine aan waar mijn bijnieren blij van worden, het is niet meer nodig om stresshormonen aan te maken voor de vecht- en vluchtreactie. Mijn lichaam maakt dan nog eens opiaten aan, endorfine waar je zelfs even lichtelijk high voelt. Mijn schildklier is gelukkig en kan goed werken en dat is goed voor mijn energieniveau waarbij ik mijn creativiteit mooi kan uitdrukken. Ik geniet van alles waardoor mijn spijsvertering soepel verloopt met voldaanheid, warmte en energie en een zalige lichtheid in heel mijn systeem. Er is geen plaats meer voor angst, de krachtige symfonie van al deze gelukshormonen verhoogt mijn trillingsfrequentie van gezondheid waarbij er geen plaats meer is voor ziekte en ongemak. Het lichaam kan perfect zijn afvalstoffen en toxines afvoeren, er worden geen lichaamsweefsels meer beschadigd. Geen enkele medicijn of drug kan dat, want je hebt een symfonie nodig, en deze symfonie wordt georkestreerd door je bewustzijn. Onze werkelijkheid is het resultaat van onze perceptie. Het bewustzijn is geen bijproduct van het lichaam, het is precies andersom.

Dus laten we zacht diep inademen en rustig uitademen en het pad naar gezondheid en geluk inslaan.

Eigenwaarde

Laten we een kleine moeite doen te geloven dat we al het goede verdienen dat de wereld ons te bieden heeft. Je bent het waard. Het gaat over eigenwaarde. Eigenwaarde is de sleutel om een verheven vervullende relatie op te bouwen. Jezelf goed voelen omdat jij jezelf iets gunt.

Maar soms horen we een stem dat zegt dat we het niet verdienen om gelukkig te zijn. Bovendien doen we niets om deze negatieve gedachte te veranderen in een positieve gedachte. Halsstarrig blijven we vasthouden aan een vorm van ik ben het niet waard! Waarom?

Maar daarmee doen we iets wat ons geluk eigenlijk in de weg staat, terwijl het juist zo goed ging. Het zijn beperkende gedachten. Als we geloven dat we het goede niet verdienen, worden we ook niet gesteund in het bereiken ervan. Begrijp toch dat het universum jou niet kan geven wat je echt wenst, als je het voor jezelf niet gunt door deze beperkende gedachte: “ik ben het niet waard”.

Wat velen onder ons dan niet doorhebben, is dat deze negatieve gedachtegang alleen maar schade aan jezelf toebrengt. De principes van aantrekking zal gepast hierop reageren, daar ga je niet aan ontsnappen. Het zal jou altijd onaangename omstandigheden aanbieden en mensen naar jou sturen die jou als minderwaardig gaan behandelen. Als een patroon zal het jou achtervolgen tot je de beslissing neemt om jezelf te beginnen waarderen om je mooie authentieke eigenschappen te cultiveren, waardoor jouw uniciteit tot ontwikkeling kan komen.

Als je jouw eigenwaarde niet opwaardeert omdat jij het jezelf niet waard vindt, wees dan niet verbaasd dat je lichamelijke problemen en aandoeningen gaat krijgen. Of dat je ongelukken gaat creëren. En in herhaling, de principes van aantrekking zal daar gepast op reageren, daar ga je niet aan kunnen ontsnappen.

Iedereen op deze mooie blauwe planeet verdient het goede in het leven, OOK JIJ DIE DIT HEEFT GELEZEN!

Hoi vrienden, een goede gezondheid is de waardevolste bezitting die je kunt hebben tijdens je leven. Ik kan dat zeker beamen. Ooit lange tijd ernstig ziek rondgelopen op deze wereld tot ongeveer mijn veertigste. Als je ziek rondloopt, of je lichaam gedraagt zich niet zoals voor jou normaal is, kun je een gevoel hebben van onbehagen, onzekerheid en angst. Dat kan zelfs leiden tot depressie. Deze negatieve emoties kunnen alleen weggenomen worden door de eerdere natuurlijke staat van vitaliteit en gezondheid te herstellen. Wat ik wil zeggen is om je werkelijk op je gemak te voelen met jezelf en je omgeving, moet je wel in staat zijn te genezen van ieder soort ongemak dat je ervaart.

Ik heb mijn ziekteproces omgedraaid in een blakende gezondheid dat blijvend is. Ik ontdekte dat ik in staat was mijzelf te genezen. Ik kreeg het inzicht dat de staat van mijn gezondheid alleen maar een reflectie was van hoe ik mezelf en mijn wereld ervaarde. Vanzelfsprekend legde dit inzicht de verantwoordelijkheid van mijn welzijn en gezondheid daar waar hij hoorde, namelijk bij mezelf. Wow, best confronterend, maar zo blij dat ik deze confrontatie met mezelf heb aangegaan, want ik ben nu gezond en vitaal. Mijn stralende gezondheid die ik nu ervaar maakt me niet alleen blij, het maakt me ook HEEL. Ik voelde me HEEL, de eerste keer in mijn leven.

Ik ben dus op een moment gestopt om mijn ziekte de schuld te geven van het lijden. Dat werkt niet, het is een negatieve innerlijke dialoog waardoor je juist meer van dat ‘slecht voelen’ krijgt. Door noch mijn ziekte, noch mezelf de schuld te geven, kwam er ruimte vrij om verantwoordelijkheid te nemen. Na een lange weg heb ik de oorzaken ontdekt en gezien van alle ongemakken en ziekte die ik had, en kon ik stap voor stap deze oorzaken wegnemen. De onderliggende oorzaak van alle ziekte lag bij mijzelf en ik heb daar verantwoordelijkheid voor opgenomen!

Er wordt ons wijsgemaakt dat je alleen al met het wegnemen of onderdrukken van symptomen van een ziekte, de ziekte zelf is weggewerkt. Deze slecht onderbouwde overtuiging lijkt toch diep verankerd te zijn in onze hersenen. Vele mensen blijven dus de schuld geven aan de ziekte en gaan de ziekte als een vijand zien die moet bestreden worden. Daarom accepteren ze de onderliggende oorzaak NIET. Mochten ze dat wel accepteren, dan komt het besef dat de verantwoordelijkheid (ik bedoel niet zelfschuld) van de ziekte en ongemak bij hun ligt. Vele mensen kunnen dit niet verdragen. Ze hebben alleen niet door dat ze het principe self fulfilling prophecy hanteren waardoor de ziekte alleen maar in stand gehouden wordt.

Want, iedere keer dat je een symptoom verwijderd zonder aandacht te schenken aan de onderliggende oorzaak, raak je steeds verder verwijderd van het noodzakelijke herstel van de balans die broodnodig is voor blijvende gezondheiden vitaliteit. De natuurlijke staat van een menselijk lichaam is altijd gezondheid. De waarheid is: Dat het voor het lichaam veel gemakkelijker is om gezond te zijn dan dat het ziekte moet creëren om zijn afval en toxines kwijt te kunnen. Maar ik zie dat tegenwoordig zeer veel mensen overlijden aan chronische aandoeningen of levensbedreigende ziekten. Ondanks de waarde van ons medisch apparaat, zitten we met een enorme epidemie van chronische aandoeningen en kanker, Waar loopt het fout? Ik heb bij mezelf ontdekt dat de fout bij mij lag, omdat ik onwetend was. Dus ik had ook geen schuld van de toestand van ziekte die ik ooit heb gekend. Fouten maken is in feite oefenen hoe het wel moet en zo de waarheid leren kennen. Daarom ben ik nu niet meer onwetend over de causale oorzaken van gezondheid en ziekte. Ik ben gezond en zo zal het zijn.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *