Is je darmflora in balans

Analyseer je innerlijke conditie en ontdek of je spijsvertering goed werkt

Heb je een drijvende stoelgang?

De wijdverspreide overtuiging van onze medische wetenschap die van mening is dat stoelgang moet zinken in het water van de toiletpot, een teken van goede gezondheid is, klopt niet. Het is juist een teken dat de spijsvertering is verstoord en de darmen gedeeltelijk verteerd of onverteerd voedsel hebben ontvangen.

Het lichaam is niet in staat om alle voedingsstoffen uit de voeding op te nemen als de voeding niet goed verteerd is, ergens logisch. De spijsvertering kan pas goed werken als de voeding goed wordt verteerd in de maag en het duodenum (twaalfvingerige darm). Zodanig dat de darmflora in de dunne en dikke darm verteerd voedsel ontvangt en in evenwicht kan blijven. Deze darmflora omvat 70 % van onze totale algemene gezondheid en zijn detoxsysteem. Dezelfde darmflora onderhoudt ook een nauwe band met de lymfe, 80% van de lymfe is verbonden met de darmen.

Voeding dat niet goed is verteerd in de maag en het duodenum produceert afvalstoffen waarop bacteriën en gisten een overgroei kennen en de werking van de darmflora gaan verstoren. Het is nu eenmaal de taak van micro-organismen om afval op te ruimen. De wijdverspreide overtuiging dat stoelgang moet zinken is gebaseerd op het foutieve idee dat je darmen voedingsstoffen zoals vetten niet goed opneemt. Daarop hoor je dan zeggen dat stoelgang dat wel zinkt erop wijst dat het maag-darmkanaal wel goed werkt en vetten verteerd zijn, de leugen in stand houden heet dat.

In werkelijkheid is het precies andersom. Drijvende of half drijvende intacte stoelgang is het signaal dat de spijsvertering in zijn geheel goed heeft gewerkt, en dat de darmflora en algemene gezondheid en zijn detoxsysteem in balans is waarbij het lichaam alle voedingsstoffen heeft opgenomen.

Een evenwichtige spijsvertering kun je herkennen aan volgende ervaringen.

1- Je hebt genoten van je voeding, een sterke speekselvorming, het heeft gesmaakt en je ervaart plezier en voldoening van het eten. De voeding begint reeds als een bruisende massa in het bovenste deel van de maag te verteren. De amylase in het speeksel houdt zich reeds bezig om koolhydraten te splitsen.

2- Vervolgens krijg je in het gebied van de maag, pancreas en de lever warmte en energie veroorzaakt door echt verteren van de voeding. De bruisende massa wordt vermengd met maagsappen, eiwitten worden gesplitst en het wordt warmer. Vervolgens gaat de verterende voedselbrij in de twaalfvingerige darm om bevloeid te worden met door de gal geactiveerde pancreasenzymen die het laatste deel van de vertering voor hun rekening nemen.. Deze pancreasenzymen gaan zowel koolhydraten als eiwitten volledig opsplitsen en de vetten emulgeren. Zodat de darmflora en de darmwerking optimaal de waardevolle voedingsnutriënten kunnen scheiden van het restafval voor de absorptie van voeding voor het lichaam.

3-Als de darmen verteerde voeding hebben ontvangen zoals het bij de twee voorgaande punten is beschreven, is de darmflora van de dunne darm in staat vitamine B12 te produceren en op te nemen. De opname van deze belangrijke vitamine gebeurt in het ileum, of het laatste deel van de dunne darm. Terwijl de darmflora in de dikke darm zich vooral bezighoudt met voedingsstoffen te synthetiseren zoals bijvoorbeeld vitamine K en specifieke stoffen die het zenuwweefsel beschermt en de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem versterkt. De darmflora kan in deze omstandigheden alle toxines en andere schadelijke stoffen elimineren. Daarbij kan de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem in volle kracht blijven om jou te beschermen.

Dit duidt dat alle verteringsprocessen zich hebben voltrokken in de maag en de twaalfvingerige darm. De darmen en darmflora hebben de voedende stoffen gescheiden van het restafval, en dat resulteert tot een ervaring van een aangename beweeglijke lichtheid in de buikstreek. Dit impliceert eveneens dat de stoelgang een lichtere eigenschap heeft verkregen en dus niet kan zinken in het water van de toiletpot. Een stoelgang die zinkt in het water van de toiletpot heeft een zware eigenschap, anders zinkt hij niet. Zware stoelgang kan onmogelijk een licht en vrij buikgevoel geven. Daarbij zien we ook dat afvalstoffen en toxines een zwaardere eigenschap hebben en dus zinken.

Ontvangt de dunne darm verteerd voedsel?

Met verteerd voedsel bedoel ik dat de voeding door de enzymatische werking van het speeksel, de maagsappen en de enzymen van de pancreas verteerd is voordat het in de dunne darm terechtkomt. Bij goed verteerd voedsel spelen goede gal (lever en galblaas) en andere sappen van de pancreas (om de zuurtegraad van het voedsel te neutraliseren) eveneens een grote rol. Dan pas kan de darmwand met behulp van de darmflora voedingsstoffen opnemen en blijft de darmflora in evenwicht, waarbij het voor alle partijen gunstig is om te gedijen. Een goede spijsvertering scheidt optimaal de voedingsstoffen van de reststoffen, en dat wordt steeds als licht ervaren door het gehele lichaam. Je verkrijgt energie en warmte tijdens dit stadium van de spijsvertering. 

Voeding dat niet goed is verteerd, ondergaat een chemisch proces dat bekendstaat als vergisting en verrotting. Er ontstaat een overgroei van bepaalde bacteriën en gisten die een fantastische voedingsbodem vinden in deze onverteerde voeding. Daarbij gaan ze zich ongeremd vermenigvuldigen en worden stuurloos voor de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem die als gevolg hiervan zal verzwakken. Dat verstoort de darmflora grondig. Er wordt bij dit vergistings- en rottingsproces zeer veel afvalstoffen en toxines gevormd. Deze schadelijke stoffen worden altijd als zwaar ervaren door het lichaam. Dit gegeven creëert een zware stoelgang dat zinkt in het water. Het stinkt bovendien verschrikkelijk. Trouwens, je voelt je ook zwaar, wat opgeblazen of gezwollen en een beetje beperkt in je vrije beweging. Voeding die niet goed is verteerd, is altijd het begin van inwendige vervuiling (intoxicatie), verstopping en verstoring van de darmflora.

Drijvende ontlasting bevat verteerde oplosbare vezels, en dit wijst op een goed functionerend maag-darmkanaal dat de eiwitten, koolhydraten en vetten goed heeft verteerd. De maag heeft al vrij veel suikers opgenomen, de dunne en dikke darm verwerken de verteerde voeding en nemen de bioactieve mineralen, eiwitten, vitaminen, vetten, fytochemicaliën, koolhydraten en alle andere voedingsstoffen op waardoor vezels in de stoelgang achterblijven. Een vezelrijke (oplosbare vezels) stoelgang heeft de eigenschap om het darmslijmvlies van de dikke darm proper te houden, het schrobt als het ware de darmwand en neemt eventueel nog oude afvalstoffen mee, met inbegrip van het ammoniakgas (en waterstofgas) dat in de plooien van de darmvlokken opgeslagen ligt. Daardoor heeft de stoelgang ook neiging om te blijven drijven.

Een compacte stoelgang dat zinkt naar de bodem van de toiletpot verraad dat hij vol zit met onverteerde eiwitten en vetten, toxines en afvalstoffen. Dit kan wijzen dat het voedsel niet goed is gekauwd, waardoor er onvoldoende speeksel en maagsappen in de voedingsbrij konden binnendringen om de vertering op te starten. Het kan erop wijzen dat de lever vervuild en overbelast is. Daardoor is de galproductie traag en van slechte kwaliteit, en dit verstoort de verdere vertering in de twaalfvingerige darm. Er kan reeds sprake zijn van een leververvetting. Een trage leverwerking kan het lichaam niet helpen bij de afbraak en opname van vetten om ze op de juiste manier te gebruiken. Deze vetten oxideren en worden zwaar van kwaliteit. Je ziet dit ook in rioleringen hoe dat geoxideerde vetten naar de bodem zinken. 

Het kan eventueel  erop wijzen dat de pancreas uitgeput is en onvoldoende enzymen produceert om de verdere splitsing van de voedingsstoffen te garanderen. Het kan ook wijzen op verstopping in de cisterna chyli en de borstbuis van de lymfe. Dit verstoort eveneens de darmflora.

Er kan reeds sprake zijn van bijnieruitputting en verstoring van het hormonaal huishouden incluis de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem van het lichaam.

In alle gevallen van een slecht werkende spijsvertering gaat het voedsel gisten en rotten in plaats van echt ‘verteren’, er ontstaat een overgroei van destructieve bacteriën en gisten (schimmels) die zich tegoed doen op de onverteerde voeding. De darmflora is volledig uit evenwicht. Onder deze condities zal de stoelgang altijd zinken naar de bodem van de wc-pot en bovendien zeer onaangenaam geuren. Advies: leer genieten van je voedsel en elke hap minstens 30 X kauwen.

Negatieve emoties

Negatieve emoties en stress hebben vooral de eigenschap om zich op te stapelen in de spijsverteringsorganen en verstoren daarbij de spijsvertering grondig. Stress en angst brengen letterlijk de darmen in de knoop en zijn mede oorzaak van een verstoorde darmflora en de peristaltische beweging of darmtransitie. De gehele spijsvertering wordt gecoördineerd door het emotionele centrum in de hersenen ofwel het limbisch systeem. De klieren in dit systeem scheiden steeds stofjes uit die de spijsvertering beïnvloeden. Bij elke emotie worden in de hersenen neuropeptiden aangemaakt, emotiemoleculen die bepalen hoe het voedsel zal verteren. Negatieve emoties verstoren de spijsvertering, positieve emoties daarentegen  stimuleren de spijsvertering.

Dus als je lijdt aan negatieve emoties zoals stress, angst of boosheid, dan is het beter om niet te eten. Eet ook niet bij conflictsituaties, er worden dan namelijk veel afvalstoffen gevormd. Het voedsel zal niet goed verteren met een onaangenaam ruikende stoelgang tot gevolg die zinkt in het water van de wc-pot. Eten terwijl je een telefoon in de hand hebt en een gesprek voert, is niet gunstig voor de spijsvertering. Probeer eerst te kalmeren en rustig te ademen en dan pas te gaan eten. Een kind dat eet terwijl aan tafel de ouders ruziën, loopt het risico om allergieën te ontwikkelen. Je hebt ook de emotionele eters, als je verdriet hebt en veel eet als troost, zal de voeding eveneens niet goed verteren. Het lichaam kan dan niet anders dan deze voeding dat niet goed is verteerd opslaan, waardoor de kans op overgewicht toeneemt. De stoelgang verraadt deze innerlijke conditie.

Eveneens eten als het voorgaande nog niet is verteerd, op de verkeerde uren eten en gulzigheid is zeer ongunstig voor de spijsvertering. Heb je genoeg, stop dan met eten. Als je eet op de onjuiste uren loop je ook het risico op overgewicht, dit komt doordat het lichaam niet voldoende  enzymatische sappen kan aanmaken en de voeding daardoor ook niet goed verteert. Het lichaam gaat dit opslaan in de vorm van overgewicht. Ideaal is ‘s morgens tussen zes en zeven uur het ontbijt, tussen elf en twee uur een warm middagmaal en een licht avondmaal, liefst voor zes uur. Probeer elke dag hetzelfde uur te eten.

Voeding verteert het best als je in een positieve stemming bent. Een ontspannen positieve sfeer zorgt ervoor dat de bloedcirculatie het bloed vooral naar de spijsvertering zal sturen voor de opname van de verteerde voeding. Tegelijkertijd wordt het parasympathische deel van het zenuwstelsel geactiveerd dat verantwoordelijk is voor de peristaltiek van de maag- en darmwerking. In veel culturen is eten altijd een feest, een groot feest, er is muziek, en er wordt gelachen en families komen samen, we zijn blij als we eten. Er heerst een goede positieve stemming die de spijsvertering zal bevorderen. Op die manier wordt het eten op een voedzame, gezonde manier opgenomen. Dus de wijze waarop je eet heeft zeer veel invloed hoe het voedsel zal verteren. Hoe het voedsel verteert, kun je duidelijk zien aan de stoelgang.

Wat is een goede stoelgang?

Een compacte stoelgang die zinkt naar de bodem van het toiletpot zit boordevol met niet opgenomen eiwitten en koolhydraten die gisten en bevatten geoxideerde onverteerde vetten. Deze stoelgang bevat bijna geen vezels en heeft een onaangename geur. Onverteerde voeding dat begint te gisten en rotten gaat door het middelste deel van het darmkanaal. Rottende, vergistende voeding laat veel afvalstoffen en toxines achter tussen de darmplooien, waarbij de opname van voedingstoffen steeds minder wordt.  Er is bijna geen contact met de darmwand om afvalstoffen en ammoniakgas mee te nemen. De darmwand zelf zit dus onder afvalstoffen, toxines en verdroogde slijmresten en kan niet anders dan uitzetten. Hierdoor ontstaan reeds darmproblemen.

Je kunt je dan ook inbeelden dat er onaangename geurtjes ontstaan als voeding niet verteert. Dierlijke eiwitten die niet goed verteerd zijn, produceren calvadarine en putrescine, beide zeer giftig en deze irriteren het darmslijmvlies. De lymfe krijgt het moeilijk om de darmwand te ontgiften van deze schadelijke toxines en kan eveneens gaan verstoppen. Deze toxische stoffen zijn verantwoordelijk voor de slechte geur van de zinkende stoelgang. Ze zijn eveneens verantwoordelijk voor een slechte adem en bacteriële vaginose. Vele gassen uit de spijsvertering wordt opgenomen door de bloedbaan en uitgescheiden in de longen. Een goede spijsvertering daarentegen geeft compacte stoelgang dat drijft, en dus niet ‘stinkt’. Je adem zal dan niet onaangenaam ruiken.

Diarree is een ander verhaal. Deeltjes die in het geval van diarree blijven drijven zijn stukjes totaal onverteerd voedsel en wijzen op een grote verstoring in je spijsvertering. Je lichaam is dan feitelijk volop afvalstoffen aan het uitscheiden, nog voordat de vertering van het voedsel voltooid is. Maak je nu ook niet druk als je op een dag een keer zinkende stoelgang hebt, het kan zijn dat de lever heeft besloten om opzettelijk overtollige, slechte geoxideerde vetten en toxines uit te scheiden om je lichaam te beschermen. Niet omdat hij in de problemen zit zoals bij leververvetting duidelijk wel het geval is. Je lichaam is dan bezig met de nodige onderhoudswerkzaamheden. Het kan ook zijn dat je een keer compacte zinkende stoelgang hebt doordat hevige stress je darmen in de knoop heeft gelegd.

Algemeen kun je stellen dat een regelmatige drijvende stoelgang zonder ‘stank’ de graadmeter is van een goed werkende spijsvertering. Blijf elke dag voldoende oplosbare vezels nuttigen en belast je lever niet met geïndustrialiseerd bewerkt voedsel en negatieve emoties. Ontstekingen en andere darmproblemen ontstaan niet door bacteriën, maar door onverteerde rottende-vergistende voeding en de aanwezigheid van giftige stoffen die de cellen van het darmslijmvlies beschadigen. Conflicten in de trend van brokken in overdrachtelijke zin, is de causaliteit van vele darmaandoeningen. Deze beschadigde cellen en toxines gaan op hun beurt microben uitnodigen om het aangedane weefsel  te herstellen. Geef je spijsvertering echt oorspronkelijke zongerijpte voeding en cultiveer emotionele stabiliteit. Je darmen zijn het fundament van je algehele gezondheid en welzijn, dat wil zeggen dat de volledige spijsvertering de perfecte startplek is op weg naar permanente zelfgenezing, gezondheid, levenslust en vitaliteit.

Je kracht zit in je buik, bij een goede spijsvertering wordt het voedsel opgenomen, afvalstoffen en toxines op de juiste weg uitgescheiden en je algemene gezondheid en zijn detoxsysteem blijft goed functioneren. De darmflora is in deze toestand altijd in balans.

Zogenaamde dodelijk gevaarlijke bacteriën blijven onschuldig in een goed werkende spijsvertering met een darmflora in balans. Maar ze kunnen plots agressief worden als ze iets te eten krijgen dat bedorven is zoals onverteerde voeding en negatieve emoties. Kennis is macht om je zelfgenezend mechanisme van het lichaam te activeren.

Constipatie en harde stoelgang

Constipatie heeft verschillende oorzaken waardoor droogte en hardheid tot uiting komen. Meestal veroorzaakt als gevolg van slechte spijsvertering, emoties en gebrek aan oplosbare vezels. Constipatie kan ook worden veroorzaakt door teveel dierlijke eiwitten (bevatten geen vezels), zwaar gefrituurde zaken, onvoldoende drinken, te weinig lichaamsbeweging enzovoort. Constipatie leidt tot opname van vele giftige toxines die in de lymfe en de bloedbaan terechtkomen. Andere ongemakken die bij constipatie optreden zijn opzwelling en ongemak, slechte adem, hoofdpijn, winderigheid en algemene pijn. Het spreekt vanzelf dat constipatie snel opgelost moet worden.

Bij constipatie is het best om ‘s morgens een glas warm water en een theelepel zout erin op te lossen (geen geraffineerd keukenzout). Eet vervolgens meer verzadigde vetten omdat zij de eigenschap hebben om je darmen vochtiger te houden. Vermijd ten stelligste koude voeding en rauwkost, gedroogd fruit, salades, gegist voedsel en peulvruchten. Beter is het om drie warme maaltijden met veel specerijen en gaar gekookte groenten te consumeren. Drink warme dranken. Het komt erop neer om je spijsvertering te stimuleren.

Sommige vruchten bieden hulp bij constipatie. Een rijpe banaan (ideaal is dat de schil enkele zwarte stipjes heeft) is zacht laxerend zonder het lichaam verder uit te drogen. Groene bananen zijn verstoppend! Eet een banaan steeds tussen de maaltijden door.

Ananassap is verzachtend bij constipatie. Pruimen, perziken of nectarines, eveneens een goede 90 minuten na de maaltijd, zijn verzachtend bij constipatie. Rozijnen, elke dag een handjevol, een uur voor de maaltijd.

Het gezegde : Een appel per dag houdt de dokter uit huis is een volkswijsheid. Schil de appel, laat hem een beetje bruin worden vooraleer je hem opeet. Je kunt de appel ook raspen en een beetje bruin laten worden. Steeds tussen de maaltijden door. Een gestoofde appel met kaneel is lekker en ook werkzaam.

Zorg voornamelijk voor oplosbare vezels in je voeding, deze vind je vers fruit en verse groenten. Belangrijk te weten bij constipatie is dat je lichaam grote dorst heeft. Drink op geregelde tijdstippen warme thee van specerijen zoals gember en zoethout. In de ayurveda wordt triphala gebruikt om constipatie te verhelpen. Je kunt er thee van zetten ofwel via capsules innemen.

Vermijd laxeermiddelen, het haalt het vocht uit het bloed en kan gevaarlijk zijn. Het kan obstructie en zelfs darmperforatie veroorzaken. Als de constipatie hardnekkig is, kun je beter een klysma of een ayurvedische klysma (basti) overwegen. 

Doe eveneens aan lichaamsvriendelijke beweging. In de yoga zijn er veel houdingen die de darmperistaltiek stimuleren. Denk maar aan de torsies en beenheffingen.

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *